Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
BİLİM ADAMLARININ ÇOĞU EVRİMİ NİÇİN KABUL EDİYOR?
Bir okuyucumuz aşağıdaki soruları yöneltmiş: “Bilim adamlarının neredeyse tamamı evrim teorisini kabul etmektedir. Sadece dine inananlar kabul etmemektedir. Evrimi kabul eden bu bilim adamları nasıl yanılıyor olabilir? Üstelik bu kişiler sıradan insanlar değil bilim ...
MUHARREM AYI VE ÂŞURA GÜNÜ
"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı ...
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?
Kur’an, terörü lanetlemiş, anarşiyi ve fitneyi en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez. İslam dini, adaleti tesis ...
Hicri yeni yılımız hayırlı olsun...
  Hicri 1438 yılına giriyoruz. Sorularla İslamiyet ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz: - Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır? - Hicri yeni ...
Aşure günü, aşure orucu ve aşure tatlısı hakkında bilgi verir misiniz? Aşure günü yas tutmanın bir sakıncası var mıdır?
Arapçada “aşere” on, "âşir" onuncu demektir. Halkımız onuncu gün mânasına gelen “âşir”i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününe aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de aşure günü olarak ...
Çin'de İslâm'ın 1350 Yılı
TARİHÎ verileri masaya koyduğumuzda, şaşırtıcı gerçeklerle karşılaşmak an meselesidir. İslâm'ın doğuşunu temsil eden Peygamber'in Medine'ye hicreti (622) ile İstanbul'un fethi (1453) arasında yaklaşık 8,5 asırlık bir zaman dilimi var. Fakat İslâm'a çok uzak kaldığını ...
73 Fırka
Hemen her dinde görüldüğü gibi İslam dininin mensupları da farklı mezheplere ayrılmışlardır. Bu mezhepler, Fığlalı nın ifadesiyle "İslam dininin itikadî ve amelî sahadaki düşünce ekolleridir."(1) Mezhep, gitmek anlamındaki Z-H-B kökünden türetilmiş bir kelime olup, ...
Mutezile - Cebriye - Mürcie
Hz. Ali döneminde meydana gelen "hakem olayında" hakemi kabul edenler hariciler tarafından tekfir edilince, müslümanlar arasında "mürtekib-i kebire" yani büyük günah işleyenin durumu gündeme gelir. Hariciler mürtekib-i kebireyi tereddütsüz kafir olarak nitelerler. (1) Mürcie mezhebi ...
Dünya Ticaretinin Ahiret Boyutu
“Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerim`lerine kavuşacaklar.” ...
Dünya Ticaretinin Ahiret Boyutu
“Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerim`lerine kavuşacaklar.” ...
“Muhakkak ki Allah buyurdu ki; ‘İki ortaktan biri diğerine hıyanet etmediği sürece onların üçüncüsü benim. Şayet biri diğerine hıyanet ederse ben aralarından çıkarım.' ”
(Kenzu’l-ummal, 9295)
Editörün Seçimi
"Bir şey murad ettiğinde O'nun buyruğu 'Ol!..' demekten ibarettir; hemen oluverir." (Yasin, 36/82) ayeti açıklar mısınız?
Yasin suresi, ayet, 82: "Bir şey murad ettiğinde O'nun buyruğu 'Ol!..' demekten ibarettir; hemen oluverir." Ayetin Açıklaması: Zemahşerî, buradaki ifadenin Allah Teâlâ'nın evrendeki egemenliğinin mutlak olduğunu, irade buyurduğu bir şeyi gerçekleştirmek için vasıtaya ...
Sakal ve bıyık ektirmek günah mıdır?
Hastalık nedeni ile sakalının veya bıyığının bir kısmı dökülen kişi, kendi saçından olmak kaydıyla sakal ektirebilir; zira bu tedaviye girer. Ancak hastalık olmadan sırf zevkine sakal ektirmek, dinen uygun değildir. Bunun için şu ölçü dikkate alınmalıdır: Sakal ve ...
"Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk eden sizin hayırlınız değildir. İnsanlara yük olmayınız." sözü hadis midir? Eğer hadis ise nasıl anlamak gerekir?
"Ne dünyası için ahiretini, ne de ahireti için dünyasını terk eden -her ikisinden de nasibini almayan kimse- sizin hayırlınız değildir. Çünkü, ahiretin ulaşım ve hazırlık yeri dünyadır.  İnsanlara yük olmayınız.” (İbn Asakir’in Hz. Enes’den rivayet ettiği bu ...
Ey Hâmân, bana bir kule yap, (Mü'min 40/36) ayetinde geçen piramit hangisidir?
İlgili ayetin meali: “Firavun: Haman! Benim için bir kule inşa et, dedi, Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da Mûsâ’nın Tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, (neyse!) İşte böylece, Firavun’un kötü gidişatı kendisine ...
"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmek" anlamındaki hadis sahih midir?
Sevban'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: "Yakında milletler, yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi, size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler." Birisi: "Bu o gün bizim ...
Bayram neden iki ayrı günde oluyor; hangisi geçerlidir? Aynı günde olması daha uygun ve mümkün değil mi?
Ramazan veya Kurban Bayramı'nın farklı günlerde olmasının iki sebebi var: 1. Bayramın birinci gününün alameti olan hilalin, güneş battıktan sonra batı ufkunda görülmesi coğrafyadan coğrafyaya farklı olabiliyor; mesela, daha doğuda görülemezken daha batıda görülebiliyor. ...
Kur'an mahluk mudur? Bu meseleden dolayı bazı mezhep imamlarına işkence yapıldığı doğru mudur?
Kur'an'a iki ayrı yönden bakmak gerekir: a. Kur’anın maddi ve mahluk olan yönü ki, şu anda elimizde mevcut olan Kur’anların kağıdı, mürekkebi, kabı, sesi, mahreci ve kılıfı gibi gözle görülüp, kulakla işitilen ve elle tutulan şeylerdir. b. Kur’an'ın manevi ve ...
"Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?" (Ankebut, 29/51) mealindeki ayete göre, Peygamberimize hiç mucize verilmemiş midir?
İlgili ayetlerin mealleri: "Onlar hâlâ, "Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi?" diyorlar. De ki: ''Mucizeler yalnız Allah'ın katındadır; ben sadece bir uyarıcıyım." Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir ...
İmamın cemaate "Saflarınızı sık ve düzgün tutunuz." anlamında "istevû" demesi sünnet midir?
Cemaatle namaz kılarken, safların sık ve düzgün tutulması sünnet olduğu gibi, imamın cemaate, "Saflarınızı sık tutunuz." şeklinde bir hatırlatmada bulunması da sünnettir. Konuyla ilgili bazı hadisler şöyledir: "Safları düz tutunuz. İleri geri durmayınız. Sonra ...
Toplumun geneline bakıldığında erkeğin kadına düşkünlüğü aşikardır. Allah kadını erkeğe karşı zayıf yaratmıştır. Neden erkeği güçlü kadını duygusal yaratmıştır?
Erkeğin kadına düşkünlüğü, evlenmeye ve yeni neslin çoğalmasını sağlamaya yöneliktir. Tabii ki kadının da erkeğe karşı düşkünlüğü vardır. İnsan neslinin üretimi için aile fabrikasının bu iki unsurunun bir araya gelmeleri gerekir. Hayat şartları ve mizaçların ...
Son Cevaplananlar
Homunculus yapmanın bir günahı olur mu?
Erkeğin kadına düşkünlüğü, evlenmeye ve yeni neslin çoğalmasını sağlamaya yöneliktir. Tabii ki kadının da erkeğe karşı düşkünlüğü vardır. İnsan neslinin üretimi için aile fabrikasının bu iki unsurunun bir araya gelmeleri gerekir. Hayat şartları ve mizaçların ...
Vücut geliştirme yarışmalara katılmak sakıncalı mı?
Diz kapağından biraz yukarı ve göbek çukurundan biraz aşağı kısımların avret (örtülmesi gereken vücut parçaları) olduğu konusu kesin ve ittifaklı değildir. Buralar avret değildir diyen İslam müctehidleri de vardır. Ancak vücut geliştirme çalışmaları, gösterileri ve ...
İmanının olup olmadığını bilmemek özür olur mu?
Diz kapağından biraz yukarı ve göbek çukurundan biraz aşağı kısımların avret (örtülmesi gereken vücut parçaları) olduğu konusu kesin ve ittifaklı değildir. Buralar avret değildir diyen İslam müctehidleri de vardır. Ancak vücut geliştirme çalışmaları, gösterileri ve ...
Hz. İsa olduğunu söyleyenler, kafir midir?
Diz kapağından biraz yukarı ve göbek çukurundan biraz aşağı kısımların avret (örtülmesi gereken vücut parçaları) olduğu konusu kesin ve ittifaklı değildir. Buralar avret değildir diyen İslam müctehidleri de vardır. Ancak vücut geliştirme çalışmaları, gösterileri ve ...
Kadın neden erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır?
Cevap 1: Bu konu alimler tarafından farklı anlaşılmıştır. Sanıldığı gibi, -sorudaki şekliyle- İslami literatürdeki yegane bir tek hakikat olarak algılanmamıştır. Bu sebeple meseleyi bir kaç madde halinde açıklamakta fayda vardır: a) Her şeyden önce bu konuda ...
İbni Teymiye, Razi'nin Miraç meselesine yaklaşımını neden eleştirmiştir?
Razi, Miraçla ilgili değişik düşüncelere yer verdikten sonra kendi düşüncesini ortaya koymaktadır.  Onun düşünesi ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğunun düşüncesidir. O da şudur: 1) Hz. Peygamber Miraca -rüyada değil- yakaza yani uyanık halindeyken ve gerçek ...
Afganistan'a yazık oldu, anlamında bir hadis var mı?
- İlgili sözün, Hz. Ali’ye ait olduğu söyleniyor. Bu sebeple olacak ki, Arapça internette bu kaynağı daha çok Şiiler kullanmıştır. - Çok uzun ve birçok şehirle ilgili olan bu rivayetin senedinde geçen Ebu Isme hakkında, “bir şeye yaramaz, rivayetleri yazılmaz, ...
Çin seddinin yıkılması kıyamet alameti midir?
Cevap 1: Çin seddinin inşası uzun soluklu bir iş olduğuna şüphe yoktur. Bu sebeple, Çin’de hüküm süren birçok kralın hüküm sürdüğü ayrı ayrı dönmelerde bu seddin inşasının devam etmesi söz konusu olabilir. Kuran’da adı geçen seddin mimarı olarak gösterilen ...
Melekleri görmek neden imtihan sırrına aykırı olmaktadır?
1. Melekler, gaybi bir varlıktır. Gayba iman içerisinde onlar da vardır. İmtihanın temel esprisi görmeden gayba iman etmektir. Şayet melekler açıktan görünse artık onların gaybi iman statüsünde kalmalarının bir manası kalmaz. 2. Meleklerin tanınması için, onların ...
İmam Zehebi’nin akidesi neydi?
Hadis hafızı, tarihçi ve kıraat âlimi olan İmam Zehebi, Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat'ir. Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde konuyla ilgili yapılan açıklama şöyledir: Zehebi hakkında eski kaynaklarda mütekellim, müfessir gibi nitelemeler yapılmaması, hadis ve tarih alanındaki ...
Son Cevaplananlar