Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Cehennemlik Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?
“Allah dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır.” (Bakara, 2/284; Al-i İmran, 3/129; Maide, 5/18,40) mealindeki ayetlerde müminler söz konusudur. Çünkü kâfirlerin affı diye bir şey olmaz. O halde, ayetin işaretinden şunu anlıyoruz: “Allah, günahkâr müminlerden, ...
Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir?
Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır: Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir: 1. "İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup ...
Piyango Bileti Almak Caiz midir?
Piyango, kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango biletini alıp oynamak kesinlikle dinen haramdır. Onun yoluyla kazanılan mal da gayrimeşrudur. Cahiliyye döneminde piyango kumarına benzer bir kumar vardı. Şöyle ki:  Kumar oynayanların on bir tane okları vardı. 1. Fesben ...
Kabir azabı var mıdır, bununla ilgili Kur'an'da ne gibi ayetler bulunmaktadır? Kabir azabı var ise, bu azap bedene mi yoksa ruha mı olacaktır? Kabir azabı Allah'ın adaletine ters düşer mi?
Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizin dibinde kalsın veya yırtıcı bir hayvan karnında bulunsun veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatı geçirecektir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek, kendisine ...
Osmanlı padişahları, saltanat uğruna neden çocuklarını ve kardeşlerini öldürtmüştür?
Osmanlı da Kardeş Katli Osmanlı Devletlinde kardeş katli, bazı tarihçiler tarafından vahşet ve saltanat uğruna insan katliamı olarak anlatılmaktadır. Kardeş katli meselesinin Kanunnâmedeki dayanağı olan madde nasıldır? Kanunnâmenin ihtilâfa yol açan ve farklı fikirlerin ...
Ahlâkî Örnek Olarak Hz. Peygamber (S.A.S.)
"Allah'a ve Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnek" olan Hz. Muhammed (s.a.s.), rahmeti her şeyi kuşatmış olan Allah'ın tasdikiyle "yüce bir ahlâk" üzere yaşamıştır. Ahlâkın özünü kişilik, kişiliğin özünü ise ...
Kur’an’ın Edebi Yönü
- Kur’an’ın Mislinin Getirilememesi İspat Eder ki, Kur’an, Allah’ın Kelamıdır. - Kur’an’ın Nazmındaki Cezalet Harikadır. - Kur’an’ın Manasındaki Belagat Harikadır. - Kur’an’ın Üslubundaki Bedâet Harikadır. - Kur’an’ın ...
MEVLÂNÂ'YI ANLAMAK
Bu yıl, dünya Mevlânâ yılı. Bütün dünyada o gönül dostu yeniden hatırlanacak. Herkes onun bir yönünü uluslararası konferanslarda dile getirecek; kendisine övgüler yağdırılacak. Bir büyük İslam mürşidinin her din ve inançtan kişi tarafından anılması elbette çok ...
Gıybet Felaketiyle Savaş
Eğer insanlar gerçekleri açık ve cesur bir ortamda eşit şartlar altında paylaşabilselerdi; yüzlerinden başka, gıyaplarında başka olmasalardı, savaşlar çıkmayacaktı; kavgalara, üzüntülere yer kalmayacaktı. Tüm felaketlerin, hatta ebedî kahroluşların ardında, gıybet ...
KUTLU DOĞUM VE MEVLİD KANDİLİ
Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Her şey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü.  Ruhlar bir şey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu. O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş ...
"Hiç şüphe yok ki, Allah, Âdemoğlunun zinadan nasibini yazmıştır. Buna behemehal erişecektir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayağın zinası da yürümektir. Kalb ise heves eder, temenni eder. Tenasül uzvu bunu tasdik eder veya yalanlar."
(Müslim, Kader: 21; Buharı, İstizan: 12)
Editörün Seçimi
Peygamberimiz'in mahşerde, ümmetinden kalbinde hardal tanesi kadar iman olup da üzerinde hesabı olmayanlara şefaat edeceği bildiriliyor. Üzerinde hesap olmayanlardan kastedilen nedir?
Kaynaklarda “ümmetinden üzerinde hesabı olmayanlar...” ifadesine rastlayamadık. Ahmed b. Hanbel’in Hz. Enes’ten yaptığı uzun bir hadis rivayetine göre Resulullah (asm) şöyle buyurdu: “(…) Allah bana hitaben 'Git, ümmetinden olup da kalbinde hardal tanesi kadar iman ...
“Kıyamet gününde herkes kendi zatının, yani Allah dostlarının arkasında olacak, onlar da bize şefaat edecek.” şeklinde bir rivayet var mıdır?
“Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defteri sağından verilirse, onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar.”(İsra, 17/71) mealindeki ayet bunu açıkça bildirmektedir. “Önder" ...
Yılbaşı size neyi ifade etmektedir, İslam'daki ve kültürümüzdeki yeri nedir? Yılbaşı münasebetiyle, Noel ağaçları, hindi, Noel baba oyuncakları, parti şapkaları, satmaları caiz midir?
Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır: Cevap 1: Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir: 1. "Iyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup sakının..." ...
Yılbaşı münasebetiyle süs eşyası, Noel oyuncakları, hindi gibi şeyleri satmak caiz midir? Buradan elde edilen para helal midir?
1. Kötülüğü yapmak haram olduğu gibi ona neden olmak da caiz değilidr. Bu açıdan böyle bir işe yardımcı olmak kişiyi sorumlu eder. Nitekim alimlerimizin çoğunluğu böyle bir şeyin haram olduğunu söylüyorlar.  2. Ancak hem helal yönde hem de haramda ...
Şeytandan korunma yolları nelerdir?
Şeytanın aldatmalarına karşılık Allah’a tövbe etmek Tövbe, günahtan dönmektir. “Beşer şaşar” denilir. Yani insan, şaşan ve aldanan bir varlıktır. Peygamberler dışında masum kimse yoktur. Hatta peygamberler için bile “zelle” tabir edilen “hakka tam isabet ...
Paris'te karikatür dergisine baskın yapılması, Peygamberimiz dönemindeki Ka'b b. Eşref örnek verilerek caiz olabilir mi?
Hz. Peygamber (asm) bazı savaş suçlularını, Ebu Izze gibi, düşmanla iş birliği eden ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi Şair Ka'b b. Eşrefi, bir devlet başkanı olarak emir verip öldürtmüştür. Ka'b b. Eşref şiirleriyle Hz. Peygamberi (asm) ve İslam ...
Ahiretteki en can alıcı sual ne olacaktır?
- Bir insan, gücü dahilinde olan, Allah’ın bütün emir ve yasaklarından sorumludur. Sorumluluğu, gücünün gittiği yere kadardır. Toplumu düzeltme imkânı olanlar, şahsıyla birlikte toplumu da düzeltmekle yükümlüdür. Başkasını düzeltmeye gücü yetmeyen ise, kendi nefsini ...
Arafat dışında, vakfe yapar gibi toplanıp dua etmek bidat mı?
- Bir insan, gücü dahilinde olan, Allah’ın bütün emir ve yasaklarından sorumludur. Sorumluluğu, gücünün gittiği yere kadardır. Toplumu düzeltme imkânı olanlar, şahsıyla birlikte toplumu da düzeltmekle yükümlüdür. Başkasını düzeltmeye gücü yetmeyen ise, kendi nefsini ...
İslamiyet cahil bir topluma getirilmeseydi bu kadar yayılamazdı; şu anki Japonya gibi bir millete gelseydi yine bu kadar tebliğe ulaşabilir miydi?
Kur’an’da Arap toplumu için “ümmî” tabiri kullanılır. Bundan maksat onların ilahî bir kitaba sahip olmadıklarını belirtmektir. O devirde ümmî olan Arapların İran, Bizans, Habeşistan toplumları gibi bir kitabî geleneğe sahip olmadıkları ve onlar gibi bir devlet ...
Zaruret halinde tesetturden taviz verilebilir mi?
Kur’an’da Arap toplumu için “ümmî” tabiri kullanılır. Bundan maksat onların ilahî bir kitaba sahip olmadıklarını belirtmektir. O devirde ümmî olan Arapların İran, Bizans, Habeşistan toplumları gibi bir kitabî geleneğe sahip olmadıkları ve onlar gibi bir devlet ...
Son Cevaplananlar
Kudüs için neler yapabiliriz?
- İslam’da maddi cihat ancak devletin eliyle yapılır. Çünkü, fertlerin bu konudaki bilgilerinin yetersizliği yanında, götürü ve getirilerinin kuvvetli ihtimallere dayandırmaları da mümkün değildir. - Kaş yaparken göz çıkarma türünden yapılacak her türlü faaliyet ...
Ayette, Mescid-i Aksa'nın yıkılıp Süleyman Mabedinin yapılacağına işaret var mı?
İlgili ayetler ve mealleri şöyledir: عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا  “Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine ...
Eşimle beraber şarkı dinleyebilir miyim?
İlgili ayetler ve mealleri şöyledir: عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا  “Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine ...
Tedavileri yetiştirmek için, tedavilerin kalitesinden ödün verebilir miyim?
İlgili ayetler ve mealleri şöyledir: عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا  “Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine ...
Alev isminin bir sakıncası var mı?
İlgili ayetler ve mealleri şöyledir: عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا  “Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine ...
Açık büfe sistemleri caiz midir? Dışarıya bir şey çıkarılabilir mi?
Açık büfeyi yasaklamak israf problemini çözmez; problemi eğitim çözer. Israrla israf konusu anlatılmalı, uygulamalı eğitim verilmelidir. Açık büfe bulunan yerlerde “lütfen az alın, yetmezse tekrar alın” kabilinden uyarıcı yazılar asılmalı, hatta ara sıra uygun bir ...
Özel bir ürüne, başı açık fotoğraf basmak caiz mi?
Evli bir çiftin teki, ikisine veya eşine ait olup mesela kadının başı açık bir resmi basmanızı isterse bunu basmakta bir sakınca olmaz. Resmi basan ona ancak iş gereği zorunlu olduğu ölçüde bakar. Böyle resimlerin eşler ve mahremler arasında değil de herkese açık ...
DNA’ya 2 harf daha eklenmesi, yaratılışa karşı çıkmak mıdır?
Hayır. Yaratılışa karşı çıkmak değil, yaratılışı anlamaya çalışmaktır. O canlının hayatta kalıp kalmadığı tam açık değildir. Şayet hayatta kalmayı başarırsa, bu 6 nükleotidli canlı da Allah’ın eseridir. İnsanın hayat verme gibi bir kudreti yoktur. Bu da ...
Anne babalarımız olmasa da dünyaya gelir miydik?
Sorumuzun cevabına geçmeden önce, cevapta kullanacağımız “sebep” ve “netice” kavramlarının manasını öğrenelim. Bir çocuğu yaratılmasında sebeb anne-babadır. Çocuk ise neticedir. Demek sebep dediğimizde anne-babayı, netice dediğimizde ise çocuğu ...
 Faiz muamelesine şahitlik edenlerden maksat kimlerdir?
Hadiste geçen şahitlerden maksat, faiz muamelesine imza atanlar veya gerektiğinde bu faiz uygulamasının yapıldığına tanıklık edenlerdir. Bankada helal bir iş için bulunan kimse, faize şahitlik etmiş olmaz. Ayrıca, bir Müslüman faiz almadığı, faiz vermediği, faizi ...
Son Cevaplananlar