Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ'caz-ı Kur'an ve İ'caz Yönleri
İ’câz Kavramı ve Tanımı İ’câz: Bir konuda başkalarının acziyetini isbat etmektir. Sonra, bu kavram lâzımı olan ‘bir işte başkalarının acziyetini izhar etmektir’ mânâsıyla kullanılmıştır. İ’câzü’l-Kur’ân ise; Mahlukatı onun gibi bir eser vücuda ...
Muhteşem Fırsat: Zilhicce'nin On Günü; Leyali-i Aşere
Ramazanın yarısından sonra başlayan ayrılık hüznü, Kadir Gecesi'nden sonra artar ve son teravih-son oruçla birlikte zirveye çıkar. Artık rahmet ve mağfiret ayı bitmekte, bire bin verilen geceler veda etmektedir. Maneviyata duyarlı nice mü'min gözyaşı döker, hatta bayramı buruk ...
KURBAN BAYRAMI
  Kurban Bayramını, her yıl hac ibadetini yerine getiren yüz binlerce mü'min kardeşimizle birlikte, vecd ve huzur içinde idrak ederiz. Ve bu mübarek bayramın, bütün İslâm dünyası için fetihlere, hayırlara ve maddi-manevi gelişmelere vesile olmasını niyaz ...
Arefe günü bereketi
Kurban Bayramı arefesinde, mukaddes topraklarda milyonlarca mü'min, Rablerine şükran, minnet ve bağlılık hislerini tekbirleriyle ve telbiyeleriyle ilan ederken, İslâm âleminin bu muhteşem bayramına hazırlanan diğer İslâm ülkelerindeki Müslümanlar da bam başka bir heyecan ve ...
Vatanı Beklemenin Kutsallığı
Şehitlik, yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı en önemli merhale, en yüce manevi mertebedir. Kur'an-ı Kerim, şehitlerin Allah katında diriler olduğunu, onlara ölü denemeyeceğini, ilahi nimete mazhar üstün kişiler olduğunu ifade eder.(Âl-i İmran, 3/169, 170, 171, 195) ...
KUR'AN'DA GELECEKTEN HABERLER
Her Şey Kur’anda var mı? Tabiatında gerçeğe ulaşma meyli olan insan, bu meylin tahrîkiyle, akan sular misali hakîkat okyanusuna ulaşmaya çalışır. Bu çalışmasında göz kulak gibi tecrübelerinin ve bu tecrübelerini değerlendiren aklının çok büyük önemi vardır. İnsan, ...
MUHARREM AYI VE ÂŞURA GÜNÜ
"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı ...
Gece Çalışma ve Beden - Ruh Sağlığı
Teyp, televizyon, video v.s. aldığınız en basit bir cihazın yanında dahi, onu yapan firma tarafından konmuş bir kullanma kılavuzu (prospektüs) olduğunu ve üzerinde önemle; "BU KILAVUZU OKUMADAN CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ" ibaresini görmüşsünüzdür. Eğer o cihazın ...
İnsan ve Kainat; Küçük Kainat ve Büyük İnsan
Bir tarafta atomlarla yazılan hücreler, hücrelerden dokunan organlar, bunların birlikte çalışmalarıyla ortaya çıkan insan bedeni. Öte yanda bakterilerle kaynaşan toprak, oksijen ve hidrojenin birlikteliğiyle meydana gelen su mucizesi, denizler, nehirler. Tâ uzaklarda ...
Hicri yeni yılımız hayırlı olsun...
  Hicri 1439 yılına giriyoruz. Sorularla İslamiyet ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz: - Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır? - Hicri yeni ...
“İlmin azalması, cehaletin meydan alıp yayılması, zinanın meydana çıkıp şayi’ olması, elli kadının yalnızca bir bakanı olacak derecede kadınların çoğalıp erkeklerin azalması, kıyamet alâmetlerindendir.”
(Buharî, Kitabu’l-İlm, 23)
Editörün Seçimi
Tesettürün maksadı nedir? Kadınlar, erkekler tahrik oluyor diye mi kapanmak zorunda?
Öncelikle çirkin ve yaşlı olan kadınların açık olmasının, hiç bir sakıncasının olmadığını düşünmek, realiteye aykırıdır. Çirkin ve yaşlı kadınlar olduğu gibi, çirkin ve yaşlı erkekler de vardır. Bu erkeklerin içinde cinsi sapık olanlar da vardır. Bunlar için ...
Ergenlik çağını bulmuş büyüklerin emzirildiğini bildiren hadisleri nasıl anlamak gerekir?
Hz. Aişe (r.anha)’den nakledildiğine göre, Sehle binti Süheyl (Ebu Huzeyfe’nin hanımı) Resulullah (a.s.m)’a gelip şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Salim’in eve gelmesinden ötürü Ebu Huzeyfe’nin yüzünde bir hoşnutsuzluk görüyorum.” Bunun üzerine Hz Peygamber ...
Kadın erkeklere ve kadınlara imamlık yapabilir mi? Bayanlara namaz kıldıracak bir kadın nasıl niyet eder?
Konunun Fıkhi Yönü: * Kadınların namazda imamlık yapması, bir kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı ve kadın-erkek karışık cemaate veya sadece erkeklere imamlığı olarak iki kısma ayrılır. * Kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı konusunda, ...
Doğuştan engelli insanların bir suçu mu vardı ki öyle yaratıldılar?
Allah mülk sahibidir; mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Kimse Onun icraatına karışamaz ve icadına müdahale edemez. İnsanın hücrelerini yaratan, organlarını tanzim eden ve ona insanî bir hüviyet bahşeden Allah'tır. İnsan bu nimetleri lütfeden Allah'a daha evvel bir şey ...
Ülke yönetiminin şeriat veya laiklik olup olmaması konusunda bilgi verir misiniz?
Cevap 1: Günümüzdeki laiklik, bütün dünyada farklı kesimlerin farklı zihniyetlerine paralellik göstermektedir. Dine karşı alerjileri olanlar, bunu dine karşı kullanmak istiyorlar. Dine karşı saygılı olan kesimin de bunu bütün dinlere karşı saygılı bir fenomen olarak ...
Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı.. anlamındaki hadis ne demektir?
- Hadisin tamamı şöyledir: “Eğer beli bükülmüş yaşlılar, takva sahibi gençler, süt emen çocuklar, yayılan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze dökülecekti.” (bk. Ebu Yala el-Mevsıli, Musned, 11/511) Muhakkik Hüseyin el-Esed bu senedin zayıf olduğunu ...
Edilen her duanın kabul olduğu an diye bir şey var mıdır?
Bu konuda sahih hadisler vardır. Bir rivayet şöyledir:   “Geceleyin öyle bir zaman vardır ki, Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah’tan dünya ve ahirete dair hayırlı bir şey dilerse, Allah ona dilediğini verir. Bu her gece böyledir.” (Müslim, Müsâfirîn 166, ...
Dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha, Ayet el-Kürsi, Amenerresulü, Kevser Suresi'dir. Arşın altındaki hazineyi açıklar mısınız? Bu ayet ve surelerin diğer ayet ve surelerden daha faziletli olmasının nedeni nedir?
Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an okuyunuz  Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir  (Müslim, Müsâfirîn 252  Ayrıca bk  Ahmed İbni ...
"Deccal" ve "Süfyan" hakkında bilgi verir misiniz ?
Âhir zamanla alakalı rivayetlerde geçen önemli şahıslar: Deccal, Mehdî ve Hz. İsa... Birincisi din, îman, ahlâk, fazilet ve insanlık namına ne varsa tahrip eden, istibdat, zulüm ve terör estiren, diğerleri de ona karşı çetin bir mücadele veren üç insan... İşte Deccalın ...
İnsanoğlu korktuğu için mi tanrı kavramı üretmiştir?
- “İnsanların korku ve kaygılarından ötürü bir tanrıya inandıkları” iddiası, Allah’ın varlığına inanmak istemeyen ve inanmak için gereken delilleri kavrayamayan bazı zavallıların asırlardan beri dillendirilen bir hezeyan-ı küfri olduğunda şüphe yoktur. Yeni ...
Son Cevaplananlar
Cünüp ve hayızlı kişiler Kuran dinleyemez mi?
- “İnsanların korku ve kaygılarından ötürü bir tanrıya inandıkları” iddiası, Allah’ın varlığına inanmak istemeyen ve inanmak için gereken delilleri kavrayamayan bazı zavallıların asırlardan beri dillendirilen bir hezeyan-ı küfri olduğunda şüphe yoktur. Yeni ...
Tükürük necis midir?
İnsan ve artığı temiz olan hayvanların ağzından akan balgam, tükürük, salya, uyuyan insanın ağzından akan su gibi şeyler temizdir, Ancak mideden gelen kokuşmuş, kusmuk niteliğindeki maddeler necistir.  Nitekim “Hz. Peygamber (asm) Efendimizin namazdayken tükürüğünü ...
Necm suresinin Miraç olayından önce indiği doğru mudur?
1. Necm suresinin Miraç olayından önce indiğine dair kesin bir bilgi yoktur. Böyle düşünmeye sebebiyet veren, bu surenin içinde yer alan “Secde” olayının Habeşistan hicretinden sonra olmasıdır. Bu surenin Mekke’de indiği hususu alimlerin cumhurunun kabul ettiği bir ...
Çocuğunu öldürürüm tehdidinde, Allah’ı inkar etmek caiz mi?
İkrah, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi rıza göstermeyeceği bir söz veya davranışa zorlamak anlamında fıkıh terimidir. Fıkıhta ikrah, serbest kaldığında razı olmayacağı ve istemeyeceği bir işi yapmaya zorlamanın dinî ve hukukî sonuçları tartışılırken sıkça ...
Meyveler ve sebzeler bugünkü özellikleriyle mi yaratılmış?
Soru: Kur'an'a göre meyveler sebzeler bugünkü özelliklerine göre yaratılmış ama bilime göre ise meyveler sebzeler insanlar tarafından seçildiği için bugünkü tat koku renk boyutlarına ulaşmıştır. Kavun, karpuz ve çilek vs hangisi çocukluğumuzdaki gibi? Cevap Meyveler ve ...
İftiraya uğruyorum, ne yapabilirim?
Siz masum olduğunuz halde, iftiraya uğruyorsanız, bu husus sizin için sevap, onlar için günah getirir. Sizin bu konuda uhrevi bir zararınız yoktur, hatta kârınız vardır. Ayrıca, Allah’a sığınıp sabretmeli, bunun bir imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıdır. Diğer ...
Kararlılıkla verilen sözler kefaret gerektirir mi?
Siz masum olduğunuz halde, iftiraya uğruyorsanız, bu husus sizin için sevap, onlar için günah getirir. Sizin bu konuda uhrevi bir zararınız yoktur, hatta kârınız vardır. Ayrıca, Allah’a sığınıp sabretmeli, bunun bir imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıdır. Diğer ...
Namazlarda Sübhaneke duasından sonra neden ilk Fatiha Suresi okunur?
Fatiha Suresinin okunması Hanefilere göre vaciptir. Diğer üç mezhebe göre ise farzdır. Namazlarda ilk defa Fatiha suresinin okunmasının delilleri şu hadis-i şeriflerdir. - "Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur." (Müslim, Salât, 42; Ebû Dâvud, Salât, 132) - ...
Ahzap 72. ayete göre, zalimlik ve cahillik insanın doğasında mı vardır?
Cevap 1: Cahillik ile bilgelik, zalimlik ile adillik vasıfları, insanın fıtratında vardır. Allah’ın, iyi ve kötü bu iki unsurla mücehhez kıldığı insanoğlu, kendi özgür iradesiyle bir tarafı tercih etmektedir. Veya bazen öyle bazen böyle tercih yapmaktadır. Bir yoruma ...
Evrimci bir ateistin iddialarına ne dersiniz?
İddia 1: İnorganik maddelerden organik maddenin oluşması, göktaşlarında hayatın yapı taşı olan aminoasitlerin bulunması evrenin başlangıcını açıklayabilir mi? Göktaşlarında hayatın yapı taşı olan aminoasitlerin bulunmasının hikmeti nedir? Cevap: Ca, Mg, Fe ...
Son Cevaplananlar