Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Hicri yeni yılımız hayırlı olsun...
  Hicri 1439 yılına giriyoruz. Sorularla İslamiyet ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz: - Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır? - Hicri yeni ...
Muharrem ayının bilinmeyen üç özelliği...
Bir tespit açısından belirtmek gerekirse, Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği vardır: Birincisi oruç, ikincisi Hicrî takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir.Muharrem ayında tutulan oruç ...
Barışçı Bir Dinin Radikal Grubu: Hariciler
Günümüzde İbâdiye hariç, Hâricîliğin yaşayan bir kolu bulunmamaktadır. Ancak, Hâricîlerin düşünce tarzları ve davranış modelleri, farklı isimler altında veya en azından şahıs bazında devam etmektedir. İslam dünyasında bazen Hâricîlerin gerek düşünce olarak, gerekse ...
"Higgs Bozonu" hakkında bilgi verir misiniz? Neden tanrı parçacığı deniliyor?
  Son günlerde bilim dünyasındaki bir gelişme dikkatleri üzerinde topluyor. Higgs Bozonu'nun keşfi neden bu kadar önemli? Neden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN’de), binlerce bilim adamı ve araştırmacı 4-5 yıldır, bu deneye odaklanmış durumda? Niçin bu ...
Kişi Sevdiği ile Beraberdir
Rasulüllah (asm) Medine-i Münevvereye hicret ettikten sonra hizmetine giren, dokuz on yaşlarında bu göreve başlayıp Rasulüllah (asm) vefat edinceye kadar on yıl kendisinin yanında bulunan Enes b. Malik (ra) Medinede olan bir olayı şöyle anlatır (Hayâtus-Sahâbe I, 406 vd, Sahabiler ...
Bir mezhebe uymamız gerekir mi? (Mezhepler Kitabı) - Sinan YILMAZ
Önsöz Asrımız maalesef birçok manevi hastalığı içinde barındırmaktadır. Ahir zaman olması sebebiyle manevi hastalıklar hızla yayılmakta, panzehir hükmündeki ilimlerden yoksun olanlar da bu hastalıklara yakalanarak uhrevi hayatlarını perişan etmektedirler. Bu ...
Muhteşem Fırsat: Zilhicce'nin On Günü
23 Ağustos 2017 Çarşamba günü, Zilhicce'nin mübarek ve fazileti bol on günü başlıyor. Zilhicce, umumi af ve bağışlanma ayıdır. Kamerî ayların  on ikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından biri olan hac ibadetinin yerine getirildiği umumi af ve ...
KURBAN BAYRAMI
  Kurban Bayramını, her yıl hac ibadetini yerine getiren yüz binlerce mü'min kardeşimizle birlikte, vecd ve huzur içinde idrak ederiz. Ve bu mübarek bayramın, bütün İslâm dünyası için fetihlere, hayırlara ve maddi-manevi gelişmelere vesile olmasını niyaz ...
Bizi geri bırakan İslâm mı?
"Madem El-Hakku Ya`lu haktır. Neden kâfir, müslime; kuvvet hakka galibdir?" (Sözler, Lemeat, s. 725) Bir zamanlar sıkça gündeme taşınan, şimdi de yer yer nükseden bir hastalık var: Dinin, terakkiye mani olduğunu sanmak ve Hristiyan ülkelerden geri oluşumuzun sebebini ...
Biz mi geri kaldık, onlar mı ileri gittiler?
Sanayileşen Batı karşısında maddeten geri kalmışlık, son çağların müminini kıskıvrak yakalayan belki de en önemli ukdedir. Bu ruh hali, onu kendi yolunun yolcusu olmaktan çıkardığı gibi, türlü türlü kompleksli tavrın da mukaddimesi olmuştur. Bütün İslam coğrafyasında, ...
“Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lânet ederler.”
(Buhârî, Bed’u’l-halk 7; Müslim, Nikâh 122)
Editörün Seçimi
Ahzab suresi 50. ayette Peygambere helal kılınan kadınların yazılmasının hikmeti nedir?
- Evvela ayette; Hz. Peygamber (a.s.m)’e hususî bir muamelenin yapıldığı, dörtten fazla kadın almak yalnız ona mahsus olduğu, diğer Müslümanların bu konuda onu örnek almalarının yanlış olduğu hususu vurgulanmıştır. - İkincisi: Ayette Hz. Peygamber (a.s.m)’in amca, ...
Ahzab Suresi 50. ayeti bahane ederek, Hz. Muhammed'e helal kılınan hanımlarla yapılacak evliliklerin, tıbbi sakatlıklar doğuracağı iddiasında olanlara ne cevap verebiliriz?
Önce şunu söyleyebiliriz ki, söz konusu ayette mevzu edilen hanımların hepsi de artık çocuk doğurmaktan kesilmiş bir yaştaydı. Yani çocukla ilgili bir problem söz konusu olamazdı. Kaldı ki Hz. Peygamber (a.s.m) onların hiç biriyle evlenmemiştir. Belki de bu ilahî ifadeler, ...
Kader, Allah'ın bilmesidir, deniliyor; ancak bununla ilgili ayet yoktur. Kur'an ve hadislerde cüzî iradeden bahsedilmiyor. Çocuğa anne karnındayken said veya şaki olacağı yazılıyor. Bu kararla insanın eli kolu bağlanmıyor mu?
1.  Kur’an’da kullanılan pek çok kelime ve kavramlar vardır ki, onların sözlük veya terim anlamlarına dair bir açıklama yoktur. Fakat insan olarak biz onların ne anlama geldiğini -bilgi, görgü ve kolektif akla dayanarak- anlamaya çalışıyoruz. İslam alimlerinin bir ...
Kadere imanın Kur'an'da olmadığı, hadislere sonradan karıştırıldığı, iddiasında olanlar var. Kadere imanın kaynağı nedir?
Kaderin varlığı Kur’an, sünnet ve icma-ı ümmetle sabittir. Aşağıda yer alan ayetlerde kader konusuna işaret edilmiştir. “Allah’ın, kendisine takdir edip helâl kıldığı bir hususu yerine getirmekte Peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen ...
Dinimiz köle dövmeye nasıl bakar? Peygamberimiz (asv) kölelere muamele hususunda ne gibi öğütler vermiştir?
Peygamberimiz (a.s.m)’in şu emirleri konuyu aydınlatıcı mahiyettedir: “Köleleriniz kardeşlerinizdir. Onlarla uzlaşın/barışık olun. Zorlandıkları konularda onlara yardımcı olun.”(bk. Mecmau’z-zevaid, 2/168). “Köleleriniz güzel işler yaptıklarında onları kabul ...
Üniversitede okumak veya çalışmak ilim tahsiline girer mi? Üniversitede çalışan bir öğretim üyesi hangi durumlarda ilim tahsil eden bir talebe veya alim olabilir? Talebe-i ulûm nasıl olur? Yaptığı yayınlardan hangi durumlar sevap alabilir? ...
Üniversitede okumak veya çalışmak ilim tahsiline girer mi? Hem fen ilimlerini hem dini ilimleri tahsil edip bunları hayata tatbik etmek nasıl mümkün olur? İslam alimlerinin hayatlarını okuduğumuzda pek çok icatlar yaptıklarını görüyoruz. Üniversitede çalışan veya okuyan ...
Öğrenci akbilini başkasının kullanması: Öğrenci akbilimi öğrenci olan kardeşim kullanıyor, caiz mi? Yakalanması sonucu ceza kesildi, bu cezayı ödemem gerekir mi?
Öğrenci akbilleri bizzat öğrencinin kendi adına düzenlenmektedir. Bu akbili bir başkasının kullanması yalan beyana gireceğinden caiz değildir. Eğer yetkililerin bu konuda bir ceza öngürmüşlerse bunun da ödenmesi gerekir. Öğrenci akbilini başka bir öğrencinin kullanması, ...
Başımıza gelmiş kötü olayları anlatmak gıybet olur mu? Kişinin yüzüne söylediğimiz sözleri arkasından söylememiz gıybet sayılır mı?
Başımızdan geçen olayları anlatmak gıybete girmez. Ancak olayla ilgili şahısların hoşlanmayacağı durumlar varsa ve dinleyenler de o kişiyi tanıyorlarsa, isim vererek anlatmak gıybet olacağından caiz olmaz. Gıybet, bir kimsenin arkasından hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek, ...
Allah Teala'nın dünyaya karışmadığına, bütün imkanları zaten dünyada verdiğine, sınava müdahale etmediğine, bu sebeple de duaların kabul olmayacağına inanan birine, duayı nasıl anlatabiliriz?
"Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmez."  (En'am, 6/59) "Sayılara sığmayacak kadar yaprak, yaprak, yaprak... Bunlardan birinin sessizce düşmesi bile O’nun izni dışında olmaz” anlatımıyla varlıkta olan biten her şeyin ...
Allah her şeyi önceden yarattı mı, yoksa hâlâ yaratmakta mıdır?
- Allah’ın kâinatı, evreni, içinde bulunduğumuz zaman diliminden önce yarattığında şüphe yoktur. Göklerin ve yerin daha önce yaratıldığında şüphe edilemez. - Kaf Suresi'nin 20. âyetinde ve benzeri âyetlerde geçen “Sura üfürüldü” ifadesi, geçmiş zamanı değil ...
Son Cevaplananlar
Sihirbazlar onu elde etmeye güç yetiremezler, ne demektir?
Konuyla ilgili iki hadis meali şöyledir: “Kuran-ı okuyun! Çünkü Kuran, onu okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. Zehraveyn'i (yani) Bakara ile Âl-i İmran surelerini okuyun! Çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut yahut iki gölge veya safbeste iki fırka kuş ...
Allah, kurban kanı ile evlerin kapısını işaretle demiş mi?
Bu konuyu birkaç madde halinde izah etmeye çalışacağız: 1) Sorudaki olayla ilgili bilgi İsrailiyattır/Yahudi kaynaklıdır. Bunun ne kadarının doğu olup olmadığını bilemiyoruz. 2) Bu bilgi Tevrat’ın ÇIKIŞ kitabının 12. Bölümünde yer almaktadır. Çıkış konusu, ...
Ahlakını beğendiğiniz gence kızınızı vermezseniz fitneyi bekleyin, ne demek?
Evet bu anlama gelen hadisler vardır: "Size, ahlak ve dininden hoşlandığınız biri gelirse onu evlendiriniz. Eğer evlendirmezseniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur.” (İbni Mace, Nikâh, 46) "Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız istemek üzere size gelirse onu ...
Her şey en güzel yaratılıyorsa, genetik anormallikler nasıl açıklanır?
Allah’ın yarattığı her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir. İşte buradaki ayetlerde dikkat çekilen güzellikler gibi. Bitkiler, insanlar ve hayvanlarda bunu görmek mümkündür. Ya da neticeleri itibariyle güzeldir. Mesela, gübre görünüşte çirkindir. Ama güzel meyve ve ...
Neden yok olamıyorum?
İnsana verilen irade onun sorumluluğu altındadır. İrademizi varlık isteği doğrultusunda kullanmak bizi mutlak var olana yöneltir. Yokluk isteği de bir irade tezahürüdür. İrademizi yokluktan yana kullandığımızda mutlak yokluk olmadığı için görece bir yokluğu istemiş ...
Cafe işletmek günah mı?
İnsana verilen irade onun sorumluluğu altındadır. İrademizi varlık isteği doğrultusunda kullanmak bizi mutlak var olana yöneltir. Yokluk isteği de bir irade tezahürüdür. İrademizi yokluktan yana kullandığımızda mutlak yokluk olmadığı için görece bir yokluğu istemiş ...
Haram ortamda üniversite okumak caiz mi?
Bayanların da kendilerine uygun veya toplum için zaruri olan alanlarda yüksek öğrenim görmeleri gerekiyor. Evinden dışarıya çıkan her müminin bu gün ve bu ülkedeki şartlarda harama bakma ve etkilenme tehlikesi vardır, ama yine de dışarı çıkılıyor ve ...
Kadın pilot olabilir mi?
Bir bayanın orduda pilot olabilmesi için öğretim ve eğitim boyunca kimlerle beraber olduğunu ve bu beraberliğin nasıl olduğunu bilmiyorum. Fıkıhta “ihtilat” diye bir kavram vardır ki manası kadınlarla erkeklerin, harama götürmeye sebep olacak ölçüde fazlaca beraber ve ...
Camide çocukların oyun oynaması caiz mi?
Çocukları camiye alıştırmak, camiyi ve cemaati sevdirmek elbette gereklidir, ancak camiyi temiz tutmak, orada ibadet yapanların huzurlarını bozmamak da gereklidir. Caminin uygun yerinde veya müsaitse bahçesinde, cemaatle namaz kılınmayan zamanlarda çocuklar uygun oyunlar ...
Bir kadının hafiyelik yapması caiz mi?
Çocukları camiye alıştırmak, camiyi ve cemaati sevdirmek elbette gereklidir, ancak camiyi temiz tutmak, orada ibadet yapanların huzurlarını bozmamak da gereklidir. Caminin uygun yerinde veya müsaitse bahçesinde, cemaatle namaz kılınmayan zamanlarda çocuklar uygun oyunlar ...
Son Cevaplananlar