Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir?
Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır: Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir: 1. "İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup ...
Anarşi ve Gençlik
Anarşi : karışıklık, kargaşalık, düzensizlik. Anarşilik: karışıklık çıkarmak, insanları kanunsuzluğa itmeye çalışmak Anarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu. Genellikle anarşi ve terör kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Anarşide daima kaos ve ...
Piyango Bileti Almak Caiz midir?
Piyango, kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango biletini alıp oynamak kesinlikle dinen haramdır. Onun yoluyla kazanılan mal da gayrimeşrudur. Cahiliyye döneminde piyango kumarına benzer bir kumar vardı. Şöyle ki:  Kumar oynayanların on bir tane okları vardı. 1. Fesben ...
Peygamberimiz (asm)'in doğum gününü / Mevlid kandilini kutlamak bid'at mıdır?
İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir: “İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bid'a-i hasenedir/güzel bir ...
İmam-ı Âzam da bizim gibi mi?
Zaman zaman birtakım yeni laflar dinliyor, bize göre çok yanlış olan sözleri işitiyoruz. Diyorlarmış ki: – İmam-ı Âzam da insan, biz de... Öyle ise neden ille de onun görüşünü esas alacak, ondan dışarıya çıkmayacağız? O da bizim gibi biri olduğuna göre, biz de onun ...
Ahir zaman ve Fitneler
Rasulüllah (SAV) birçok hadis-i şeriflerinde ilerde ümmet içinde fitnelerin olacağından söz etmektedir. Böyle bir zamanda İslamı yaşamak, Kur'ân hakikatlerini benimsemek, sünnet-i seniyyeye uymak kolay olmayacaktır. Misal olması bakımından fitnelerle ilgili birkaç örnek hadis ...
En Sevilen Öğretmen (ASM)
“O (a.s.m.) Mahbub-u kulûb, muallim-i ukul, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.” Bediüzzaman Eğitim aşk, şevk, sabır ve gönül işidir; büyük hüner ve maharet ister. İyi eğitimci, gönüllere girmeyi bilir. Gönlüne giremediğimiz çocuğun kafasını ...
Kur'an-ı Kerim Her Zaman Taze ve Gençtir
Kur'an-ı Kerim Her Zaman Taze ve Gençtir(1) Kâinat zaman içinde bir değişim ve gelişim geçirerek, Hak Teâlâ'nın onun için belirlediği sona doğru akıp gitmektedir. İşte bu değişim ve gelişim her doğanı büyütüp geliştirmekte, olgunlaştırmakta ve öldürmekte ve ...
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?
Kur’an, terörü lanetlemiş, anarşiyi ve fitneyi en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez. İslam dini, adaleti tesis ...
BİLİM ADAMLARININ ÇOĞU EVRİMİ NİÇİN KABUL EDİYOR?
Bir okuyucumuz aşağıdaki soruları yöneltmiş: “Bilim adamlarının neredeyse tamamı evrim teorisini kabul etmektedir. Sadece dine inananlar kabul etmemektedir. Evrimi kabul eden bu bilim adamları nasıl yanılıyor olabilir? Üstelik bu kişiler sıradan insanlar değil bilim ...
“Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder.”
(Tirmizî, Daavât 98)
Editörün Seçimi
Hadislerde cihada teşvik var mıdır?
Hz. Peygamber (a.s.m) nice sözlerinde cihada teşvik etmiştir. Nümune olarak bazılarını zikrediyoruz: 1. "İnsanların en üstünü, canıyla ve malıyla Allah yolunda cihad edendir."(1). 2. Biri gelir, "Cihada denk bir amel var mı?" diye sorar. Rasulullah, şöyle cevap ...
Vitir namazı kaç rekattır, vakti ne zamandır, sünnet midir vacip midir, hangi vakitte kılmak daha faziletlidir ve önemi nedir?
Vitir namazı, üç rekatlı bir namazdır. Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınır. Vitir namazının vakti, yatsı namazının vakti ile aynıdır, yatsı namazının vaktinin bitimi ve sabah namazının vaktinin başlangıcı ile son bulur. Ne var ki Vitir namazı yatsı ...
Sünnet ile farz arasında dua edilebilir mi? Evde sünneti kılan kişi, hiç konuşmadan camiye gitmeli konuşursa sünnetin iadesi gerekir ya da sünnetin fazileti gider, denilmektedir; bu doğru mu?
Sünnet ile farz arasında Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, tesbih ve zikir çekmenin bir mahzuru yoktur. Sünnet kıldıktan sonra farzını kılmadan alış veriş yapılması, bir şey yenmesi veya bir şey içilmesi durumunda sünnetin yeninden kılınması uygun olur. Çünkü sünnetler ...
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz, ayetini nasıl yorumlamak gerekir?
"Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz."(Tekvir, 81/29) Çünkü her şeyi bilen, tam hüküm ve hikmet sahibi olan, Allah’tır. Her şeyi bildiği gibi, rahmet ve hidâyete lâyık olanları da pek iyi bilir. Bir önceki âyet, dileyenin, Kur’ân’ın ...
Mülk Suresi 3. Ayette "Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" buyurulmaktadır. Gök katları görülebilir bir şey midir ki Allah bu şekilde hitap ediyor?
İlgili ayetlerin mealleri: “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahmân'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) göz aradığını ...
Çocukların başına gelen musibetlerin hikmeti nedir? Yaramazlık yaptığı için dayak yiyen çocukların durumu nedir?
Öncelikle sorunuzu iki kısma ayırarak cevaplamak gerekiyor. Çünkü Üstad'ın ‘fıtrattaki şefkate aykırı hareket edenlere kaderin atacağı tokat’tan bahsettiği bu manevi prensip; ilk sorunuz ve ona benzer durumlar için geçerlidir. Ancak içkici bir ailede dünyaya gelip dayak yiyen ...
Bakara Suresi 71. Ayette, Yahudilerden neden kusursuz bir kurban isteniyor? Bunun Hz. İsa'nın kusursuz olmasıyla ve İslam'daki kurban ile bir ilgisi var mıdır?
Yahudilerin kesmekle emr olundukları hayvanın kurbanla bir ilgisi yoktur. O özel bir olaydır. Şayet öyle olsa bile, İslam dinindeki Kurban vecibesi için bir emir telakki edilmez ve orada belirtilen özellikler bizim kurbanlarımızda olması gereken şartlar olarak kabul ...
Deccal ne zaman çıkacak?
Bu soruya daha net bir cevap verebilmek için Deccalın çıkacağı atmosferi bilmekte fayda vardır. Bu bilinirse onun ne zaman çıkacağını anlamak kolaylaşır. Bilindiği gibi, çöplükler, bataklıklar haşerâtın menbaıdırlar. Deccal da çıkmak için kendine manevî bir bataklık ...
Deccal ne gibi icraatlar yapacaktır? En büyük destekçisi kim veya kimler olacaktır?
Deccal farklı bir insandır, dikkat çekici icraatlara sahiptir. Onu iyi tanıyabilmek için icraatını bilmek gerekir. Bunların en önemlilerini belirtelim. a. Tanrılık dâvâsında bulunması Bilindiği gibi tarihte Nemrut, Firavun gibi ellerindeki güç ve kuvvete dayanıp ilahlık ...
"... Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik..." (Fussilet, 41/12) ayeti, belli bir mesafeden sonra yıldızın olmadığı anlamına mı gelir?
Fussilet suresinin ilgili ayetinin meali ise şöyledir: “Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm ...
Son Cevaplananlar
Peygamberimizin, gece cinlerden korkan Halid b. Velid'e tavsiye ettiği hadisin sıhhat ve orijinal metni nasıldır?
İlgili hadisin Arapça metni şudur(bk.İbn Ebi Şeybe: Musannef, VI/80; Abdurrazzak, Musannef, XI/35): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ ...
Yasin suresi 7.ayette geçen "boyunlarına demir halkalar geçirdik" ifadesi mecaz mıdır?
İlk âyette inkârda direnenlerin durumuna ait temsilî bir anlatıma yer verilmiştir.Pek çok açık kanıta rağmen inatla inkarcılıklarını sürdürenler öyle iç ve dış etkenler, öyle psikolojik ve sosyolojik şartlar ve alışkanlıklarla kuşatılmışlardır ki, boyunlarına ...
Kairos, Getmyads, Scam, Hyip, Get My, Mglobally, Affiliate helal mi?
Hangi isim altında olursa olsun, saadet zinciri tarzında çalışan bu tür sistemler, çeşitli modellerle ve bahanelerle parayla üyelik veriyor. Bu üyeler de getirdikleri her yeni üye için ücret alıyor. Böylece zincirleme bir sistem kuruluyor. En fazla üyeyi kazandıran aldığı ...
Şeytanın gücü bir iş yapmaya yetebilir mi?
Şeytanın varlığı insanların tabi olduğu imtihanın bir parçasıdır, olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü imtihanın olumlu veya olumsuz yolunu takip etmek için insanın önemli bir rehberi olan aklına yardımcı olacak melek kuvvetine ihtiyaç olduğu gibi, hak yoldan çıkmaya meyyal ...
Rukye yapan kişi mütevekkil değildir, hadisi ne demektir?
- İlgili hadisin metni şöyledir: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ» : وَفِي البَابِ ...
Poliüretan içeren ayakkabı ve ceketler giyilir mi?
- İlgili hadisin metni şöyledir: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ» : وَفِي البَابِ ...
Dinimizin video oyunlarına karşı bakış açısı nasıldır?
Video oyunları günümüzde yalnızca bir ekonomi ve ticaret konusu değil, aynı zamanda bir ideolojik mesaj,  propaganda ve telkin aracıdır. Dünya bunu etkili bir şekilde yapıyor ama Müslümanlar henüz bu alanda yoklar. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu oyunları oynayarak ...
Namazda hiçbir şey düşünmezsen iki hırkamdan birini vereceğim, sözü hadis mi?
- Bu kıssaya bakabildiğimiz hadis kaynaklarında rastlayamadık. Yalnız Arapça Şia kaynaklı internet sitelerinde, Hz. Ali’nin böyle bir olay yaşadığı ve bunun Şia kaynaklarında yer aldığı bildirilmektedir. Hediye verileceği bildirilen “iki hırkadan biri” yerine “iki ...
İki eli çolak olan, eşinden yardım istemeli mi?
- Bu kıssaya bakabildiğimiz hadis kaynaklarında rastlayamadık. Yalnız Arapça Şia kaynaklı internet sitelerinde, Hz. Ali’nin böyle bir olay yaşadığı ve bunun Şia kaynaklarında yer aldığı bildirilmektedir. Hediye verileceği bildirilen “iki hırkadan biri” yerine “iki ...
Cennette sarhoşluk verecek bir ırmak mı var?
- Hayır, cennette sarhoşluk veren bir içecek asla yoktur. - Hamr kelimesinin örten manasında olması, onun aklı örten ve dolayısıyla insanı insanlıktan çıkaran çirkin bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Bu kelimenin etimolojik anlamı şer’i anlamına uygunluk arz etmesi, ...
Son Cevaplananlar