Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Dünya Ticaretinin Ahiret Boyutu
“Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerim`lerine kavuşacaklar.” ...
Dünya Ticaretinin Ahiret Boyutu
“Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerim`lerine kavuşacaklar.” ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz.   Birlik ve ...
Terörün İslâmîsi olmaz.
Bir din, cemaat, tarikat, hatta seküler kuruluş, gizli bir maksadı örtmek ve bu maksada alet edilmek için kullanılmış olabilir, ama bu kurum ve kuruluşlara o gizli ve kötü maksadı yamamak doğru, adil ve insaflı olmaz.   Dinlerin ilâhî olanları ve beşeri olanları ...
Mümin önceliği kardeşine verir. Mülteci kardeşlerimize bakışımız.
“(Bu ganimet) Allah'ın lütuf ve rızâsının peşine düşerek Allah'ın dinine ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir./ Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden ...
Ehl-i Sünnet tekfirden (küfürle itham etmekten) kaçınır.
İslam tarihinde tekfirci kişi ve gruplar daima bulunmuştur. Bunlar insanların söz ve davranışlarına bakarak ve bunların daima dinden çıkmaya ihtimalli tarafını tercih ederek, tevili inkar sayarak “karşı tarafı” tekfir ederler (dinden çıktıklarını, kâfir olduklarını ...
Tesettürün Modası Olamaz mı?
Tesettür ya da hicab Hz. Âdem'den beri insanla beraber var olan hem bir ihtiyaç, hem bir nimet, hem de bir ibadettir. Hz. Âdem ve eşi Havva'nın yasak meyveden yemeleri sonucu çıplaklıklarını fark edip avretlerini cennet yapraklarıyla örtmeye çalışmaları, haramı işlemekle ...
DAİŞ Nedir, Ne Değildir?
DÂİŞ kelimesi (kısaltması) Arapça “ed-Devletu'l-İslâmiyye fi'l-Irak ve'ş-Şâm” isminde geçen kelimelerin başındaki harflerden oluşuyor. IŞİD kısaltması da aynı ismin Tükçesinin yani “Irak Şam İslam Devleti” ifadesinden yapılmıştır. İnsanlara zulmettiği, terör ...
Bozguncular bölücüler toplum mikropları
Kendilerini kötülüğe ayarlamış insan suretindeki şeytanların işi gücü insanları biribirine düşürmek, birlikleri bozmak, dostları ayırmak, biribirine düşman etmek, kavgayı, savaşı, kanı ranta çevirmektir.   Allah Teâlâ bu insan şeytanlarına karşı kullarını ...
Anarşi ve Gençlik
Anarşi : karışıklık, kargaşalık, düzensizlik. Anarşilik: karışıklık çıkarmak, insanları kanunsuzluğa itmeye çalışmak Anarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu. Genellikle anarşi ve terör kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Anarşide daima kaos ve ...
"Gafiller arasında Allah´ı zikreden, karanlık evdeki kandil gibidir. Gafiller arasında Allah´ı zikreden, şiddetli soğuktan yaprakları dökülmüş ağaçlar arasında yemyeşil duran ağaç gibidir. Gafiller arasında Allah´ı zikreden kişiye Allah cennetteki yerini ölürken gösterir; bütün insanlar ve hayvanlar adedince günahlarını affeder."
(Suyuti, Câmiü's-Sağîr: 4311)
Editörün Seçimi
Sema bir dalgadır,.. hadisini açıklar mısınız?
Arapça metni “E’r-rakiu(e’s-semau) mevcun mekfuf.”(Ahmed b. Hanbel,2/370; Tirmizî, tefsir, 58) şeklinde geçen söz konusu hadisi, Bediüzzaman Said Nursi, “Sema, dalgaları karardade olmuş bir deniz.” yani gökyüzü sakinleşmiş, suyu aşağıya dökülmez şekilde karar ...
Cennete girmek için acı çekmek mi lazım, acı çekmeden cennete girmenin hiçbir yolu yok mudur?
İnsanoğlunun dünyaya gelmesi imtihan olmak içindir. İmtihan, “MİHNET” kökünden gelir ki, manası sıkıntı, acı, ıstırap demektir. Bu sebeple, imtihanda sıkıntının, acının olması imtihanın en önemli bir malzemesidir. İnsanların âdil bir ortamda imtihan olması ...
Ebu Hureyre hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Çok hadis rivayet etmesinin nedenleri nelerdir?
Ebu Hureyre (r.a.) Ebu Hureyre, çok hadis rivâyet eden meşhur sahâbîdir. Adı, Abdurrahman b. Sahr; künyesi, Ebû Hureyre 'dir. Câhiliye döneminde ismi Abdüşşems idi. Hz. Peygamber (s.a.s) onu, Abdurrahman (bazı rivâyetlere göre Abdullah, hattâ başka isimler de ileri ...
Namazdan zevk alamıyorum ve huşuyu sağlayamıyorum. İstekli namaz kılmak için ne yapmalıyım?
Günlük hayattaki yozlaşma ve meşguliyet çokluğu sebebiyle ibadetlerimizde bazen zihin karışıklığı, manevi teveccüh eksikliği söz konusu olabiliyor. Karmakarışık bir ruh haliyle yaptığımız bu gibi ibadetlerimizden bazen ümitsizliğe bile düşüyor, ruhi zevk almadan, derin ...
Hariciler kimdir, nasıl ortaya çıkmıştır ve temel özellikleri nelerdir?
Hariciler, Hz. Ali döneminde meydana gelen Sıffin savaşından sonra ortaya çıkarlar. Hz. Ali ve Hz. Muaviye taraftarları arasında meydana gelen bu savaşta, Hz. Muaviye taraftarları yenileceklerini anlayınca mızraklarının ucuna Kur'an sayfaları takarlar, "Aramızda Kur'an hakem olsun." ...
Hicri takvime göre Ramazan ayı başlama tarihi, her yıl on gün önce midir? Ay takvimi kaç gündür?
Hz. Ömer (ra) zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin ...
Kösem Sultan'ın dinden döndüğü ve iyi bir Müslüman olmadığı doğru mudur?
Kösem Sultan ve Kadınlar Saltanatı: Evvela, televizyonda yayına giren dizideki anlatılanlar tamamen, yalan ve iftiralara dayalı şeylerdir. Hedef Osmanlı devletini ve dolayısıyla İslamiyet’i karalamaktır. İkinci olarak, konuyla alakalı özet bilgi şu şekildedir: Kadınlar ...
Peygamberimiz (s.a.v.)'in doğumu sırasında yanında bulunanlar tarafından müşahede edilen olağanüstülükler nelerdir?
Annesinin Dilinden: Yeryüzünde hiçbir anneye nasip olmayan eşsiz şerefe mazhar kılınan aziz anne, Hz. Âmine, o mes'ud ânı şöyle anlatır: "Hamileliğimin altıncı ayında bir gece rüyâda karşıma bir zât çıkıp dedi ki: 'Yâ Âmine! Bil ki, sen âlemlerin hayrına ...
Kıyamet ne zaman ve nasıl gerçekleşecektir ?
Kıyamet Saati “Kıyamet, filan tarihte kopacaktır.” demek haddime olmadığı halde, burada size tarih tahmin etme cüretinde bulunacağım. Elbette kimse yarın başına ne geleceğinden emin olamaz. Ama, ölüm yaklaştıkça, yakınlığını hissedersiniz. Yaratan, yaklaşarak iyice ...
Kalkışma ve isyanın cezası nedir?
Meşru devlet başkanına silâhla karşı koymaya, isyan etmeye, fıkıh dilinde "bağy" denir. Sözlükte “haktan ayrılmak, zulmetmek, haddi aşmak” anlamına gelen bağy, fıkıh terimi olarak ifade ettiği siyasî anlamın yanı sıra “Allah’a karşı gelme, dinin çizdiği ...
Son Cevaplananlar
Tek tür olan bir canlının farklı renk ve varyeteleri nasıl ortaya çıkıyor?
Tabiatta tek türün zamanla farklı renk ve ırkta karakterlerinin ortaya çıkması mümkündür. Bu olay, geriye doğru nesilleri takip etmekle daha iyi anlaşılır. Mesela, sizin göz renginizi ve gözünüzün karakterini dikkate alalım. Sizin bu göz karakterinizde, annenizin, ...
Hz. Muhammed'den sonra, bir peygamber daha geleceğine inanan dinden çıkar mı?
Hz. Peygamberin (asm) Peygamber olduğuna iman eden, ama ondan sonra bir peygamberin daha geldiğine veya geleceğine de inanan kimse İslam'dan çıkar. Âmentüde geçen esaslara iman eden, kendince bir tevil (yorum) yaparak ehl-i sünnetin inanma prensiplerine ve şekline uymayan bir inanma ...
Filistin bayrağını sallamamız yanlış mıdır?
Hz. Peygamberin (asm) Peygamber olduğuna iman eden, ama ondan sonra bir peygamberin daha geldiğine veya geleceğine de inanan kimse İslam'dan çıkar. Âmentüde geçen esaslara iman eden, kendince bir tevil (yorum) yaparak ehl-i sünnetin inanma prensiplerine ve şekline uymayan bir inanma ...
Yurt dışında ana babasız çocuk Müslüman mı sayılır gayrimüslim mi?
Hz. Peygamberin (asm) Peygamber olduğuna iman eden, ama ondan sonra bir peygamberin daha geldiğine veya geleceğine de inanan kimse İslam'dan çıkar. Âmentüde geçen esaslara iman eden, kendince bir tevil (yorum) yaparak ehl-i sünnetin inanma prensiplerine ve şekline uymayan bir inanma ...
Yedi kat yeri kazan, yere mi düşer?
Burada geçen ifade uzun bir hadisin son kısmına aittir. İlgili cümlede düşmek tabirini göremedik. Bu cümlenin tam tercümesi söyle olabilir: “Muhammed’in canı kudret elinde bulunan Allah’a yemin olsun ki siz en alttaki dünyaya bir ip sarkıtmış olsaydınız o ip Allah’a ...
Dört büyük meleğin alnında yazılı olan dua rivayeti sahih mi?
Bu bilginin yer aldığı “Muhaderatu’l-Ebrar” adlı eser, Muhyiddin İbn Arabi’ye aittir. Ancak kendisinin de kitabının başında dediği gibi, bu eser bazı büyük insanların değişik hayat hikâyelerini, hatta bazı komik/güldürücü vakalardan da bahseder. Bu eser, bir ...
İkindi namazına on dakika kala, öğle namazı kılınabilir mi?
Evet, ikindi namazına on dakika kala, öğle namazı kılınabilir. Bu kısa cevaptan sonra, soruda geçen konulara cevap vermeye çalışalım: Cevap 1: Şafii mezhebine göre, herhangi bir namazın bir rekatın tamamı vakit içinde kılınırsa, o namaz sahihtir ve (kaza değil) ...
Tanrı, bilim değildir inançtır, önermesi doğru mu?
“Tanrı bilim değil inançtır” önermesi saçma bir önermedir.  Öncelikle bu önerme kendi cinsinden olmayan bir sıfatla Tanrı’nın neliğini açıklamaya yanlışına düşmektedir. Tanrı, bilim, inanç kavramları birbirlerinden farklı anlamlara sahiptir. Bunları bir ...
Kuran okurken veya dinlerken nasıl bir hava ve ruh hali içinde olmalıyız?
Sözün tamamı şöyledir: “Seleften hiç kimse Kuran-ı Kerim’in tilâveti sırasında bayılıp düşmezdi. Onlar ağlarlar ve ürperirlerdi. Sonra bedenleri ve kalpleri zikrullah için yumuşardı.” (bk. Kütüb-ü Sitte Tercümesi, 4/448) "Seleften hiç kimse Kuran-ı ...
Kuran'a harf mi ilave edilmiş?
Cehalet maalesef kötü bir şey. Kötü niyetli olmak ise kötünün ötesinde bir şey... Bu tamamen hem yazı tarihini hem de Arap dilini bilmemekle ya da kasıtlı veya kötü niyetli olmakla ilgilidir. İlk dönem Arap yazısında, gerek benzer harflerde ve gerekse irbda belirteçler ...
Son Cevaplananlar