Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
KUR'AN'DA GELECEKTEN HABERLER
Her Şey Kur’anda var mı? Tabiatında gerçeğe ulaşma meyli olan insan, bu meylin tahrîkiyle, akan sular misali hakîkat okyanusuna ulaşmaya çalışır. Bu çalışmasında göz kulak gibi tecrübelerinin ve bu tecrübelerini değerlendiren aklının çok büyük önemi vardır. İnsan, ...
MUHARREM AYI VE ÂŞURA GÜNÜ
"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı ...
Gece Çalışma ve Beden - Ruh Sağlığı
Teyp, televizyon, video v.s. aldığınız en basit bir cihazın yanında dahi, onu yapan firma tarafından konmuş bir kullanma kılavuzu (prospektüs) olduğunu ve üzerinde önemle; "BU KILAVUZU OKUMADAN CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ" ibaresini görmüşsünüzdür. Eğer o cihazın ...
İnsan ve Kainat; Küçük Kainat ve Büyük İnsan
Bir tarafta atomlarla yazılan hücreler, hücrelerden dokunan organlar, bunların birlikte çalışmalarıyla ortaya çıkan insan bedeni. Öte yanda bakterilerle kaynaşan toprak, oksijen ve hidrojenin birlikteliğiyle meydana gelen su mucizesi, denizler, nehirler. Tâ uzaklarda ...
Hicri yeni yılımız hayırlı olsun...
  Hicri 1439 yılına giriyoruz. Sorularla İslamiyet ailesi olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz: - Hicri takvim nedir; ne zamandan beri uygulanmaktadır? - Hicri yeni ...
Muharrem ayının bilinmeyen üç özelliği...
Bir tespit açısından belirtmek gerekirse, Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği vardır: Birincisi oruç, ikincisi Hicrî takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir.Muharrem ayında tutulan oruç ...
Peygamber Bize Gelse
KAÇ SENE OLDU BİLMİYORUM, AMA herhalde yedi-sekiz sene kadar öncesiydi. Bir dost meclisinin son faslında bir gönül dostum bize ya bir radyodan yahut bir kasetten kaydettiği bir şiiri dinletmişti. Şiiri okuyanın Allah vergisi sesi etkileyiciydi, hoştu. Şiir de hayli dokunaklıydı ...
Barışçı Bir Dinin Radikal Grubu: Hariciler
Günümüzde İbâdiye hariç, Hâricîliğin yaşayan bir kolu bulunmamaktadır. Ancak, Hâricîlerin düşünce tarzları ve davranış modelleri, farklı isimler altında veya en azından şahıs bazında devam etmektedir. İslam dünyasında bazen Hâricîlerin gerek düşünce olarak, gerekse ...
"Higgs Bozonu" hakkında bilgi verir misiniz? Neden tanrı parçacığı deniliyor?
  Son günlerde bilim dünyasındaki bir gelişme dikkatleri üzerinde topluyor. Higgs Bozonu'nun keşfi neden bu kadar önemli? Neden Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN’de), binlerce bilim adamı ve araştırmacı 4-5 yıldır, bu deneye odaklanmış durumda? Niçin bu ...
Kişi Sevdiği ile Beraberdir
Rasulüllah (asm) Medine-i Münevvereye hicret ettikten sonra hizmetine giren, dokuz on yaşlarında bu göreve başlayıp Rasulüllah (asm) vefat edinceye kadar on yıl kendisinin yanında bulunan Enes b. Malik (ra) Medinede olan bir olayı şöyle anlatır (Hayâtus-Sahâbe I, 406 vd, Sahabiler ...
"Alıcı ile satıcı, (sözleşme imzalayıp) birbirinden ayrılmadıkça, bir malı alıp almamakta tercih hakları vardır. Alıcı ile satıcı, alışverişte doğru konuşur ve maldaki kusuru açıkça söylerlerse, alışverişleri kendilerine bereketli kılınır. Şayet malın kusurunu gizleyerek yalan söylerlerse, (belki) kâr edebilirler, ama alışverişlerindeki bereketten yoksun kalırlar. Yalan yere yemin, (alıcıya güven verip) satışı (sürümü) artırsa dahi, gerçekte kazancın bereketini yok eder."
(Buhâri, Buyu 19)
Editörün Seçimi
Nizam-ı alem için birisi idam edilebilir mi?
- Önce, İslam şeriatında hadleri / cezaları belirlenmiş olan zina, hırsızlık gibi suçlara, başka ceza veremezsiniz. Yani hırsızı öldüremezsiniz. Ancak cezaları belirlenmemiş olan bazı suçlara “tazir” cezası verilir. Bu ceza hâkimin vicdani kanaatine göre ...
Kaç adet nikah çeşidi vardır?
İslam’da Haram Olan Evlenme Şekilleri Bunlar İslamdan önce cahilliyet devrinde uygulanan nikah şekilleridir. Nikah-ı Muta: Belli bir ücret karşılığında, belli bir süre için şahit şart olmaksızın, cinsel yönden yararlanma ifade eden sözlerle yapılan nikâha denir. ...
Gusül abdesti alırken, gelen akıntılar gusle engel olur mu?
Hayır, hiç bir mezhebe göre gusül alırken gelen idrar, kan yellenme gibi şeyler gusle zarar vermez; sadece namaz abdestini bozar. İlave bilgi için tıklayınız: Şafii Mezhebi'ne göre, abdesti bozan durumlar gusle mani ...
Safer ayı için bela ayı diyorlar, bu doğru mudur? Peygamberimiz (asm)'in bu ayda belaya uğrayıp hasta olduğu doğru mudur ve bu ay için özel bir ibadet veya korunma duası var mıdır?
Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm) arzımıza ve gönlümüze teşrif ...
Cariye kimdir? Efendisi cariye ile cinsi münasebet kurmak istediği zaman, cariyenin reddetme hakkı var mıydı? Efendisi cariye ile evlenmek istediği zaman cariye reddedebilir miydi?
Kölelik ve cariyelik İslam’ın getirmediği, ama önce ıslah ettiği ve zamanla tamamen kalkmasını hedeflediği bir statü idi; dünya milletlerinin de aynı noktaya gelmeleri sonunda geri dönüşsüz olarak tarihe karıştı. Ama şunu unutmayalım ki, bugün dünyanın birçok yerinde ...
Melekler niçin yaratılmıştır?
Cevap: 1 Melek denilince aklımıza bir tür gelmemelidir. Hayvanlar ve bitkiler aleminin nasıl çeşitleri vardır. Bunun gibi melek cinsinin de çeşitleri vardır. Örneğin bir yağmur damlasına müekkel olan melek, arşa müekkel olan melek cinsinden değildir. Bir kısım melekler, ...
Günlük hayatımızda işlerimizi yaparken planlama yapmak, yapacaklarımızı önceden söylemek uygun mudur?
İnsanın nefsinde, yapmak istediklerini, içinden geçenleri daha sonraki bir zamana bırakma eğilimi vardır. Genellikle bu yapıya sahip bir insan, yapacağı bir işi; tembellik, üşenme, aciliyetini anlamama gibi pek çok sebepten ötürü ileri bir tarihe ya da son ana kadar ertelemeye ...
İnsanın kendisinde bulunan ene / benlik duygusunun, hakka bakan tarafı ile Rabb'ini bulacağı söyleniyor; doğru mu?
Enenin iki tarafı vardır. Birisi, mana-yı ismiyle bakmaktır ki, bu bakış, aslında itibarî bir vücudu bulunan eneye hayalî bir vücut verip onu şişirir ve kendine musallat eder. İkinci bakış açısında ise "enenin" itibarî bir varlığı vardır, mana-yı harfi vazifesini ...
Allah bir kimseye hayır murat ederse, onu kendi kusurlarıyla meşgul eder, sözü hadis midir?
Evet, bu anlama gelen hadis vardır:  "Allah (c.c), bir kulunun hayrını (iyiliğini) isterse, ona kendi içinden bir nasihatçi nasip eder. Böylece ona iyilikleri emreder ve onu haramlardan da sakındırır.” [bk. Münavi, Feyzü’l-Kadir 1/ 272 (419); Aclunî, Keşfu'l-Hafa 1/ ...
Mevlana'nın "Namazda iken namazda olmak gerekir." diye bir sözü vardır. Bunu nasıl anlamalıyız ve bunu gerçekleştirmek için ne yapmalıyız?
Müritlerinden biri "Efendim namazda iken nasıl olmak gerekir?" şeklinde bir soru sorması üzerine, Mevlana: "Namazda iken namazda olmak gerekir." diye cevap vermiştir. Bunun manası şudur: Namaz kılarken, kişinin namazda olduğunu unutmaması, namazın gereklerini yerine getirmesi, ...
Son Cevaplananlar
Kuşluk namazını kılan, bir hac ve umre sevabı kazanır, hadisi sahih mi?
Enes b. Mâlik (ra) anlatıyor: Rasûlullah (asm) şöyle buyurdu: “Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturarak Allah’ı zikreder, (kerahet vakti çıktıktan) sonra iki rekat namaz kılarsa, ona tam bir hac ve umre sevabı verilir.” Enes (r.a.) der ...
Allah her şeyi yarattı ve her an her şey ona muhtaç sözünü nasıl açıklarsınız?
- Bu soruyu hakikatin altyapısını oluşturacak birkaç noktaya işaret etmekle cevaplandıracağız: a) “Gökte ve yerde olan herkes O'ndan (bir şey)isterler. O her gün (her an) yeni bir işte/yaratmadadır.” (Rahman, 55/29) mealindeki ayette Allah’ın her vakit, her an başka bir ...
Haram lokma yiyenin kırk yıl duası kabul olmaz, hadisi sahih mi?
İlgili hadis için bk. Deylemi, 5/363, hno: 8446; Umdetu’l-Kari, 11/174. - Deylemi’de senetsiz rivayet edilen bu hadis, Umdetu’l-Karide senetle rivayet edilmiştir. Fakat senedinde çok çok zayıf/metruku’l-hadis bir ravi vardır. (bk. İbnu’l-Cevzi, el-Mavduat, 2/141-142) Bu ...
Cinsel ilişkiye girilmiş bir cariye, babaya ve evlada satılabilir miydi?
- Kölelik ve cariyelik İslam’ın getirmediği, ama önce ıslah ettiği ve zamanla tamamen kalkmasını hedeflediği bir statü idi. Bu cümleden olarak  İslam dini daha önce değişik yollardan elde edilen köleliğin bütün yollarını yasakladı. Yalnız Savaş esirliği yolunu ...
​Allah’ın Aramice ve İbranice isimlerini zikredebilir miyiz?
Bu soruya birkaç yönden bakmakta fayda vardır: a) İslam alimlerine göre, manası bilinmeyen Süryanice İbranice gibi dillerle yazılmış sözleri bir dua, bir muska olarak kullanılmaması gerekir. Çünkü, manası bilmediğimiz bu gibi sözler, İslam akidesine ters düşen manaları ...
Hz. Musa, gerçek ailesini hep biliyor muydu?
Bu konuda şunlar söylenebilir: - Hz. Musa hakkında ilk kaynaklar olarak ancak Tevrat, Kur'an ayetleri ve bazı hadislerde bilgi bulunabilir. Diğer bilgiler de bu kaynaklara dayanır. - Hz. Musa dönemindeki Mısır Firavun’u bir rüya üzerine İsrail oğullarının  doğan bütün ...
Sırat köprüsü, manevi mi?
Sırat, Cehennem üzerine kurulacak köprüdür. Akaid ve kelâm kitaplarında sırat “cehennem üzerine kurulmuş olup müminlerin rahatlıkla geçebileceği, kâfirlerin ise üzerinden cehenneme düşeceği köprü.” diye açıklanır. (Sâbûnî, el-Bidâye fî usûli’d-dîn, ...
Aciz kişi nefsini duygularına tabi kılan ve Allah tan dileklerde bulunup durandır, diye bir hadis var mıdır?
İlgili hadis rivayeti şöyledir: “Akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefsini duygularına tabi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup durandır (bunu yeterli görendir).” (Tirmizî, Kıyamet 25; bk. İbni Mace, Zühd 31) Tirmizi, ...
Bizim nefsimiz kahpedir, denilebilir mi?
Kahbe kelimesi, namussuz kadın, fahişe manasına geldiği gibi, hilekar, kalleş ve sözünde durmaz manasına da gelir. Buna göre bir kimse kendi nefsine, -nefsinin tuzaklarının farkına varmak ve onu ıslah etmek adına- "hilekar, kalleş ve sözünde durmaz" manasında kahbe ...
Mekki ve Medeni sureler veya ayetler hangileridir?
Tefsir ve usul âlimlerinin çoğuna göre hicretten önce gelen ayetlere Mekkî, hicretten sonra gelenlere Medenî denilmiştir. Gerek hicretten önce gerekse sonra Mekke’de nazil olanlara Mekkî, Medine’de nazil olanlara Medenî diyenler bulunduğu gibi Mekkeliler’e hitap edenlere ...
Son Cevaplananlar