Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Kadir Gecesini Kimler Bilir?
Bu soru Hz.Peygamber’den bu yana her Ramazan’da birçok müslümanın gündeminde yer alagelmiştir. Kur’an ayeti ile bin aydan hayırlı diye haber verilen bir geceyi aramanın heyecanıdır insanı bu soruya sevkeden. Birçok soru gibi bu sorunun da tek bir cevabı yok. Kimilerine göre ...
Kadir Gecesi
En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur'ân'da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde ...
Yanlış yorumlanan bir ayet: "Onları bulduğunuz yerde öldürün."
Serçe parmağının ucuna bakarak bir insanın resmini çizmek ne kadar yanlış bir sonuç doğurursa, bir tek ayetin sadece mealine bakarak Kur’an hakkında hüküm vermek de en az onun kadar yanıltıcı olur. Bazı yazarların dillerine doladıkları ve İslam’ın evrenselliğine, ...
Bozguncular bölücüler toplum mikropları
Kendilerini kötülüğe ayarlamış insan suretindeki şeytanların işi gücü insanları biribirine düşürmek, birlikleri bozmak, dostları ayırmak, biribirine düşman etmek, kavgayı, savaşı, kanı ranta çevirmektir.   Allah Teâlâ bu insan şeytanlarına karşı kullarını ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz.   Birlik ve ...
Bilim adamlarının çoğu evrimi niçin kabul ediyor?
Bir okuyucumuz aşağıdaki soruları yöneltmiş: “Bilim adamlarının neredeyse tamamı evrim teorisini kabul etmektedir. Sadece dine inananlar kabul etmemektedir. Evrimi kabul eden bu bilim adamları nasıl yanılıyor olabilir? Üstelik bu kişiler sıradan insanlar değil bilim ...
Arefe günü bereketi
Kurban Bayramı arefesinde, mukaddes topraklarda milyonlarca mü'min, Rablerine şükran, minnet ve bağlılık hislerini tekbirleriyle ve telbiyeleriyle ilan ederken, İslâm âleminin bu muhteşem bayramına hazırlanan diğer İslâm ülkelerindeki Müslümanlar da bam başka bir heyecan ve ...
Anarşi ve Gençlik
Anarşi : karışıklık, kargaşalık, düzensizlik. Anarşilik: karışıklık çıkarmak, insanları kanunsuzluğa itmeye çalışmak Anarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu. Genellikle anarşi ve terör kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Anarşide daima kaos ve ...
Ümit Dinidir İslâm, Karamsarlık Yok
Rabbimizin hem (rahmeti) hem de (gazabı) vardır. Ancak Rahmeti mi, yoksa gazabı mı fazla? diye sorulan bir soruya Rabbimiz kendisi cevap vermektedir: – Rahmetim gazabımı geçmiştir! Evet, Rabbimizin rahmeti gazabını aşmış ve taşmıştır. Bunu kulunun iyiliğine yazdığı ...
Namazı bozmanın caiz ve vacip olduğu durumlar
Hangi durumlarda namazın bozulması gerekir? Namazı bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda caizdir. Saldırıya uğrayan veya suya düşen bir insanın yardım istemesi halinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Davar ...
"Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."
(Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8)
Editörün Seçimi
Bazıları, ''Fakir iseniz şükretmeyin, eğer şükrederseniz, Allah sizi fakir bırakır'' Allah, ''Madem memnunsuz böyle kalın'' diyecekmiş gibi yanlış bir inanışa sahipler. Bu zihniyete karşı nasıl cevap vermek gerekir?
İnsanlar her halükârda ya kederli, sıkıntılı; yahut huzurlu, sevinçli bir haldedir. Sıkıntı hallerinde yapılması gereken şey sabretmek, sevinç hallerinde ise şükretmektir. Bu kuralın gereği olarak fakirlik için sabır göstermek, zenginlik için şükretmek esastır. ...
Kadir Gecesi'nde neler yapmalıyız, nasıl değerlendirmeliyiz? O gün bütün dualarımız, yani isteklerimiz kabul olcakmış, temiz kalble dua edersek, doğru mu?
Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, ...
"Bir saat ilimle meşgul olmak, altmış yıl ibadetten hayırlıdır." diye bir hadis var mıdır? İlim ibadetten üstün müdür?
Sorudaki şekliyle bir hadis rivayetine rastlayamadık. İlmin ve âlimin faziletine dair pek çok hadis rivayeti  söz konusudur. Bunlardan birkaç tanesi aşağıda arz edilmiştir: “Alim olan kimsenin, âbid olan / ibadet eden kimseden yetmiş derece üstünlüğü vardır. Bu, ...
İmam Gazali'nin hiçbir çalgıya izin vermediği doğru mudur?
Gazzâlî, İhyâü Ulûmi’d-Dîn isimli eserinde, “Müzik Dinlemenin (semâ) Mubahlığının Delili” başlığı altında söze şöyle başlar: “Müzik dinlemek haramdır demek, Allah müzik dinleyen kişileri cezalandıracaktır, demektir. Bu ise, sırf akılla bilinebilecek bir ...
Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak, Nas) ve Fatiha Surelerini okumak sünnet midir?
Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn ve Fatiha sureleri okunur. Bunun dayandığı delil Hüseyin b. Ali'nin (ra) rivayet ettiği şu hadistir: "Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: "Her kim farz namazların peşinden Ayete'l-Kürsî'yi okursa, diğer namaza kadar ...
Yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra konuşmayı yasaklayan bir hadis var mıdır?
“Peygamberimiz (a.s.m) yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi.” anlamına gelen bazı hadisler vardır. (bk. Buhârî, Mevâkît 23; Müslim, Mesâcid 236 . Ayrıca bk. Tirmizî, Mevâkît 11; Nesâî, Mevâkît 20; İbni Mâce, Salât 12;  ...
Tasavvuf şirk dini midir?
Sorunuzda yer aldığı gibi Tasavvuf, Allah Rasülü'yle her hususta birlikte olma gayretinden ibarettir. Asla şirk değildir. Ancak bazı konular veya sözler yanlış anlaşılabilmiştir. Bunlardan birisi de vahdet-i vücud konusudur. Vahdet-i vücud, varlığın birliğini esas ...
Orucu rahat tutmanın dört yolu
Deylemî’nin Enes ibni Mâlik Radiyallâhu Anhtan rivayet ettiği bir hadiste ise Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem orucun rahat yolunu tavsiye ederek şöyle buyururlar:   “Dört şey yapan kişi orucu gayet rahat tutar: İftarı su ile açması, sahuru terk etmemesi, öğle ...
Kusmak orucu bozar mı?
Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh anlatıyor: Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem buyurdular ki:   “Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebu Dâvud, Savm: 32; Tirmizî, Savm: 25; İbni Mâce, Savm: 16) Ağız ...
Şiilikte bulunan Mehdilik inancı ile Ehl-i Sünnetin Mehdilik inancı arasındaki farklar nelerdir ?
Şiîlikte Mehdî Genelde Şiî fırkalarında gizli bir imam inancı vardır ki bu Mehdî'dir. Mehdî imamlarda bulunan bütün özelliklere sahiptir. Allah'ın yardımıyla birgün mutlaka ortaya çıkacaktır. Şiî mezheplerine göre, Hz. Ali'nin oğlu Muhammed bin el-Hanefiyyenin, ...
Son Cevaplananlar
Kuran surelerindeki ifade farklılıkları nedendir?
Burada Tefsir Usulü kaynaklarında yer alan Mekki ve Medeni surelerin özelliklerine dair bilgiler bu soruya cevap olacak mahiyettedir. Özetle şöyledir: Kuran sureleri, Mekkî-Medenî diye ikiye ayrılmaktadır. Hicret öncesi inenlere Mekkî sûreler, hicretten sonra inenlere de Medenî ...
Peygamber Efendimizin sakal bakımı nasıldı?
Hz. Peygamber (asm) Efendimizin birtakım sünnetleri vardır ki, bunlar, onun fıtrî muameleleri şeklindedir. Giyinip kuşanması, yiyip içmesi, vücudunun bakımı ve temizliği bu kabildendir. Bunların birçoğu muaşeret kaideleri sınıfına girmektedir. Müminler ise, bu sünnetlere ...
En'am 89 ayette göre nebi, kitap verilen midir?
İlgili ayetin meali: “İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bu nübüvveti inkâr ederlerse, biz nübüvveti inkâr etmeyip ona sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz.” (Enam, 6/89) - Burada, daha ...
La ilahe illallah, diyenin bütün günahları bağışlanır sözü hadis mi?
- “Kim, Laihahe illallahu’l -halimu’l-kerim(kulların akarşı yumuşak davranan ve pek cömert olan Allah’tan başka ilah yoktur) sübhanellahi rabbi’s-semavati seb’i ve rabbi’l- arşi’l-azim” (yedi göğün ve büyük arşın rabbi olan Allah bütün noksanlardan ...
Sakal okutmak gerekir mi?
Soruda geçen bilgiler doğru değildir. Sakal bırakan kimsenin ya da bir başkasının dua yapması gerekir diye bir kural yoktur. Önemli olan sakalın bırakılmasıdır ve bu sünnete uygun bir hayat tarzı yaşamaktır. Sakal bıraktıktan sonra kolaya gelen bir dua yapılabilir. ...
Kuran'da namaz kaç defa geçiyor?
Farsça’da “tazim için eğilmek, kulluk, ibadet” anlamına gelen namaz, sözlükte “dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak” manalarındaki Arapça salât kelimesinin (çoğulu salavât) karşılığı olarak Türkçe’ye geçmiştir. Terim olarak salât tekbirle ...
Kuran ehli Allah ehlidir sözü hadis midir?
Evet bu anlama gelen bir hadis rivayeti vardır: Rasûlullah aleyhissalatü vesselam, “Şüphesiz insanlardan Allah’a yakın olanlar vardır!” buyurmuştu. Ashab-ı kiram: “Ey Allah’ın Resulü! Onlar kimlerdir?” diye sorunca Efendimiz (asm): “Onlar Kuran ehli, Allah ehli ve ...
Rükudan sonra ayaktayken eller bağlanır mı?
- Kavmede/rükudan kalktıktan sonra ellerin durumu konusunda iki görüş vardır. Abdulaziz b. Baz’ göre, rükudan kalktıktan sonra sağ eli sol elin üzerine koymak sünnettir. (bk. Mecmuu Fetava İbn Baz, 11/131-132) Ancak gösterilen deliller bizce çok zayıftır. Mesela en ...
Tevbe 128. ayette durak hangi kelimede olmalı?
Tevbe suresinin ilgili ayetinde vakıf ile ilgili kaynaklarımızda farklı yaklaşımlar söz konusudur. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ...
Mehdi’yi koruyan bir melek var mı?
Muhyiddi-i Arabi hazretleri’nin bu konuda verdiği bilgileri hadis olarak değil, kendi ifadeleri olarak aktarmıştır. İlgili ifadesinin Türkçe karşılığı şöyledir: “Mehdi hata etmez/yanlış yapmaz. Çünkü kendisine görünmeyen bir melek (ilhamla) onu hep doğruya (hak ve ...
Son Cevaplananlar