Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Vedalaşırken "kendine iyi bak" demek sünnete uygun mudur?
Bizim geleneğimizde bir kimse ile buluştuğumuz veya rastlaştığımızda selam veririz, duruma göre hal hatır sorarız, ayrılacağımız zaman da “Allah'a ısmarladık, kalın sağlıkla, Allah'a emanet olun…” deriz, muhatabımız da bunlara uygun sözler söylerdi. Şimdiler de ...
Birlik ve Beraberlik Özel Dosyası
Birlik ve beraberliğe en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde sizlerle konu ile alakalı değerli yazarların birlik ve beraberlik, terör, ırkçılık, milliyetçilik gibi konularda sitemizde yayınlanan yazılarını paylaşmak istiyoruz.   Birlik ve ...
Sevgililer gününde kişinin hanımına hediye almasında herhangi bir sakınca var mıdır?
Gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür. Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile ...
Günaha Karşı Tövbe
İNSAN GÜNAH işleyebilen bir varlık. “Benim günah işlemem mümkün değil.” diyebilen hiç kimse bulunmuyor. Her insan, şu veya bu şekilde, az veya çok, günah çukuruna yaklaşıyor, bazen de içine düşüyor. Bizler, akıl ve kalb dengesi içinde hayatımızı sürdürüyoruz. ...
Anarşi ve Gençlik
Anarşi : karışıklık, kargaşalık, düzensizlik. Anarşilik: karışıklık çıkarmak, insanları kanunsuzluğa itmeye çalışmak Anarşist: düzen tanımaz, yıkıcı, isyancı, bozguncu. Genellikle anarşi ve terör kelimeleri birbiriyle karıştırılır. Anarşide daima kaos ve ...
Yılbaşı kutlamanın dinimizdeki yeri nedir?
Konuya birkaç yönden cevap vermek daha uygun olacaktır: Bu konuyu iyi kavrayabilmek için önce şu ayet ve hadisleri göz önüne getirmek gerekir: 1. "İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup ...
Piyango Bileti Almak Caiz midir?
Piyango, kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango biletini alıp oynamak kesinlikle dinen haramdır. Onun yoluyla kazanılan mal da gayrimeşrudur. Cahiliyye döneminde piyango kumarına benzer bir kumar vardı. Şöyle ki:  Kumar oynayanların on bir tane okları vardı. 1. Fesben ...
Peygamberimiz (asm)'in doğum gününü / Mevlid kandilini kutlamak bid'at mıdır?
İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir: “İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bid'a-i hasenedir/güzel bir ...
İmam-ı Âzam da bizim gibi mi?
Zaman zaman birtakım yeni laflar dinliyor, bize göre çok yanlış olan sözleri işitiyoruz. Diyorlarmış ki: – İmam-ı Âzam da insan, biz de... Öyle ise neden ille de onun görüşünü esas alacak, ondan dışarıya çıkmayacağız? O da bizim gibi biri olduğuna göre, biz de onun ...
Ahir zaman ve Fitneler
Rasulüllah (SAV) birçok hadis-i şeriflerinde ilerde ümmet içinde fitnelerin olacağından söz etmektedir. Böyle bir zamanda İslamı yaşamak, Kur'ân hakikatlerini benimsemek, sünnet-i seniyyeye uymak kolay olmayacaktır. Misal olması bakımından fitnelerle ilgili birkaç örnek hadis ...
Hz. Peygamber: "Biriniz hergün Uhud Dağı gibi bir amelde bulunmaktan aciz mi olur?" buyurdu. "Buna kimin gücü yeter ki?" diye soruldu. Allah Resulü: "Hepinizin gücü yeter buna!" cevabını verdi. "Nedir o amel?" denildi. Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Sübhanallah sözünün sevabı Uhud’'dan büyüktür. La ilahe illallah sözünün sevabı Uhud'dan büyüktür. Allahü Ekber sözü de Uhud'dan büyüktür."
(Beyhaki, Şuabü’l-İman, 1/426, H.No: 609)
Editörün Seçimi
Kur'an mahluk mudur? Bu meseleden dolayı bazı mezhep imamlarına işkence yapıldığı doğru mudur?
Kur'an'a iki ayrı yönden bakmak gerekir: a. Kur’anın maddi ve mahluk olan yönü ki, şu anda elimizde mevcut olan Kur’anların kağıdı, mürekkebi, kabı, sesi, mahreci ve kılıfı gibi gözle görülüp, kulakla işitilen ve elle tutulan şeylerdir. b. Kur’an'ın manevi ve ...
Akşam, çocukların dışarı çıkarılmaması; yiyecek ve içeceklerin üzerlerinin örtülmesiyle ilgili hadis, sahih midir?
Hz. Cabir anlatıyor: Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurdu: “Güneş batıp gece karanlığı bastığında, yahut akşamladığınız zaman, çocuklarınızı dışarı çıkmaktan men ediniz. Çünkü, şeytanlar o sırada etrafa dağılırlar, faaliyete geçerler. Geceden bir saat / ...
Hz. Şit aleyhisselam hakkında bilgi verir misiniz?
Şit Aleyhisselâmın babası, Âdem Aleyhisselâm, annesi de, Hz. Havvâ'dır.(1) Âdem Aleyhisselâmın oğlu Kabil, kardeşi Hâbil'i kıskanarak öldürdükten beş yıl sonra(2), Şit (Hibetullâh) Aleyhisselâm (3) doğdu. Cebrail Aleyhisselâm, Hz. Havva'ya: "Allah, bunu (Şit'i), ...
Dâru'l-harp (dârülharp) olmanın şartları nelerdir, Türkiye dârülharp midir?
İslam âlimlerine göre bir yerin harp diyarı (dârülharp) olması için hangi şartların olması gerektiğini ve Türkiye'nin harp diyarı olup olmadığını kısaca özetleyelim: Önce dârülharp ve dârülislâm mefhumlarının tariflerini ver­mekte fayda görüyoruz. Ö. Nasuhî ...
Bedir ashabından olan Salebe Hazretlerinin zekat vermeyi reddettiği, daha sonra pişman olduğu, ancak bu sefer de Efendimizin (asv) onun zekatını kabul etmediği;.. şeklinde devam eden hadis sahih midir?
- Soruda söz konusu edilen kişi, kaynaklarda Salebe b. Hatıb el-Ensarî olarak zikredilmiştir.(bk. Taberî, İbn Kesir, Tevbe, 9/75-77. ayetlerin tefsiri). - Bir çok tefsirde yer alan bu kıssa, tarih / siyer ve hadis kaynaklarında da yer almıştır.(msl. Bk. İbnu’l-Esîr, ...
Dinimiz flört tarzı ilişkiye nasıl bakmaktadır? Aşık olmak caiz mi?
"Flört" Müslümanlarların lügatında yeri olan bir kelime olmadığı gibi, ifade ettiği mânâ da Müslümanlarda hayat bulan bir olay değildir. Flörte kimler ne mânâ yüklerse yüklesin. İslâm böylesine hissi bir konuda erkekle kadına sınırlar çizer ve Efendimizin (asm) meşhur ...
Mütedeyyin / dindar bir doktor, anne karnındaki çocuğun sakat olarak doğacağını söylerse, kürtaj ile çocuğu aldırmak caiz midir?
Bu konu gerçekten çok ciddi ve karar verilmesi de o kadar zordur. Ama insan hayatı her şeyden daha önemli. Düşünün yeni doğan bir bebeğiniz var ve dediler ki çocuk zihinsel özürlü. Ne yapardınız? Hemen öldürelim, diyebilir miydiniz; herhalde diyemezdiniz. - Dinimize göre, bir ...
Çocuklara isim verme ve isim verirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Aleyna ve Keziban isimleri ne manaya geliyor?
Yeni doğan çocuğa kısa bir süre içinde güzel bir isim koymak anne ve babaların en önemli görevlerindendir. Çocuğa konulan isim hem bu dünyada hem de ahirette geçerlidir. Rasulullah (sav) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenmiştir. Kötü bulduğu bazı ...
Flörtsüz evlilik olmaz mı? Flörtün zararları nelerdir? Dinimiz flörte izin verir mi?
Flört yarardan ziyade zarar veriyor Kadın-erkek arasındaki duygusal ilişkiye flört deniyor. Batı toplumlarına baktığımızda önceleri flört, gençlerin duygusal açıdan olgunlaşmalarını, çeşitli komplekslerinden kurtulmalarını, cinsellik konusunda bilgilenmelerini, eşlerin ...
Lezbiyenlik haram mıdır? Zina kapsamı içine girer mi? Kuran'da ve Sünnette lezbiyenliğin haram olduğunun delili var mıdır?
İslam Dini'nde homoseksüellik gibi haram kılınan bir cinsel eylem de Lezbiyenliktir. Kadının kadınla sevişmesi, ilişkisi anlamına gelen bu eylem, kesinlikle haramdır. Lezbiyenlik cinsel bir sapmadır. Bunun haram oluşunda, İslam alimleri arasında ittifak vardır. (bk. V. Zuhaylî, ...
Son Cevaplananlar
Kuran hakkında münakaşa küfürdür, hadisi ne demektir?
İlgili hadis şöyledir: "Kuran-ı Kerim hakkında (şahsi kanaate dayanarak) münakaşa etmek küfürdür." (bk. (Müsned, II, 258; Ebu Davud, Sünnet, 5)  İslam alimleri bu hadisin açıklanmasında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazılarına göre metinde geçen ...
Mucizeleri cinlerin yaptığı iddiasına ne dersiniz?
- Hz. Muhammed’in cinlerle irtibatı, bir peygamberin tebliğine muhatap olan bir toplulukla olan irtibatıdır. Bu husus Kur’an’da açıkça ifade edilmiştir. Cin suresinde onların Kuran’ı okuyan Hz. Peygamberi dinledikleri ifade edilmiştir. Buna göre, Hz. Muhammed (asm) ile ...
Kuran’da Peygamberimizin isminin çok az geçmesinin Hikmet'i nedir?
- Bir ismi de Hakim olan ve baştan sonra sayısız hikmetlerle dolu olan Kuran’da, bir şey ne kadar yer almışsa, en güzeli ve en mükemmeli odur. Elbette lüzumsuz tekrarların olmaması hikmetin gereğidir. - Hz. Peygamberin ismi, şahsiyeti Arap toplulukları tarafından çok iyi ...
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü kime ait?
Hz. Ali’ye ait hikmetli sözlerin ve konuşmaların toplandığı bir eserde, bu anlama gelecek birçok söz bulunmaktadır. (bk. Abdülvahid el-Amidi (v. H. 550), Ğurerü’l-hikem ve dürerü’l-kilem, 1992, Beyrut, s. 49-50) Ancak, bunun sıhhati konusunda bir bilgiye ...
Şeytan, bütün dünya benim malım demiş mi?
Bizim gördüğümüz bu kıssanın şekli şöyledir:, Hz. İsa başını bir taşa koyarak yatmıştı. Bu yatıştan oldukça uykunun lezzetini almıştı. O sırada şeytan oradan geçti ve “Ey İsa! Hani sen bütün dünyanın malından yüz çevirdiğini söyleyip duruyordun.. Yastık ...
Müslümanlar için mal ve mülk muhafaza duası etmek küfür mü?
- Allah’ın ileride ne yapacağını, neler yaratacağını bilemeyiz. Kendimizi bu bilemediğimiz gaybi takdirin nasıl tecelli edeceğine göre ayarlamamız mümkün olmadığı gibi, öyle bir sorumluluğumuz da yoktur. - Daha açık bir ifadeyle; insan olarak bu konuda bizim iki bakış ...
Bilinen ilk tarikat hangisidir?
Cevap 1: İlk mutasavvıflar, düşünce ve tecrübelerini, çevrelerinde toplanan insanlara aktarmakla birlikte, bugünkü anlamda birer tarikat kurmamışlardı. Kendilerine şeyh, şeyh-i sohbet ve üstad; çevresine toplananlara da sahip deniliyordu. Bir tasavvuf okulu, tasavvuf ...
Kabuğuna giremeyen kaplumbağa, Evrime delil mi?
Kabuklar kaplumbağaların evleri gibidir. Yani, onları düşmanlarından koruyan, içine sığındığı bir zırh ve bir mekandır. Biliyorsunuz kaplumbağalar yumurtadan çıktıktan bir süre sonra vücutlarında Cenab-ı Hak kabuk yaratır. Üç beş santim büyüklüğündeki bu yavrular ...
Bazı kör semender ve kör balık, evrime delil mi?
“Bu o şekilde düşünenlerin iddialarının asılsız olduğunu gösterir” deriz. Gözsüz balığı yaratan kim ise, gözlü balığı da yaratan odur. - Gözsüz insan yok mu? - Var. - Gözü olup da görmeyen insan yok mu? - Var. - Peki, normal göze ve görmeye sahip ...
Şiiler, sahabilere hakaret etmeyeceklerine söz verdiler mi?
Nadir Şah (1688-1747), ülkenin içinde bulunduğu iç ve dış durumun iyice kötüleşmesi üzerine kurtarıcı olarak görülmüş ve Safevi Devleti'nin başkomutanlığına getirilmişti. Ancak durumun vahameti onun tahta çıkmasını gerektirmişti, o, İslam dünyasını birleştirme ...
Son Cevaplananlar