Îman Esasları - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Îman Esasları - Alt Kategoriler
Îman Esasları - İçerikler
Allah kendisinin bilinmesini istiyordu ve bu yüzden kâinatı ve canlıları yarattı. İstemek fiili mahlukata ait bir şey değil mi, ya da Yaratıcı'nın bir şey istemesini nasıl açıklarız?
Sahabeye küfretmek kişiyi dinden çıkarır mı? Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'e küfür edenler, imandan çıkarlar mı?..
Vahdaniyet ile ehadiyet arasındaki fark ve bunların kâinattaki tecellileri konusunda bilgi verir misiniz?
Münafık kimdir, özellikleri nelerdir? Büyük günahları işleyen kâfir olur mu?
Kötü alışkanlığı olan kişi, "Bunu Allah için bırakacağım." derse ve bırakmazsa, dinden çıkar mı?
Bir Müslümanın komünizme bakışı nasıl olmalıdır? Komünizmin İslam'la çelişen yönleri nelerdir? Komünizm rejiminde İslam yaşanır mı?
Peygamberimiz'den sonra başka peygamber gelmeyecek. Ama İsa peygamber tekrar gökten inecek; peygamber olarak inmeyecek mi?
Bilimdeki ilerlemeler geliştikçe, kâinatın din kitaplarında yazıldığı gibi altı günde yaratılmadığı, bu oluşumun milyarlarca yüzyılda meydana geldiği iddiasına nasıl cevap verilebilir?
Büyük günah işleyeni tekfir etmek caiz midir? Namaz kılmayan kâfir olur mu?
Cuma ve öğle namazının sünnetlerinin kılınma zamanı hakkında bilgi verir misiniz?
Fetret ehlinin, yani İslam'dan haberi olmayanların sorumluluğu var mıdır?
Kâfirlerin cehennemde yanmaları adalet midir?
Kader ve kaza nedir? Büyük günah işleyen cehennemlik midir?
Allah her şeyi biliyorsa, hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsa neden insanı yarattı?
Seher vaktinde rızıklar dağıtıldığı için kapı ve pencereler açılır ki rızıklar içeri girsin deniliyor. Bu doğru mudur?
Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı kötülemek için, onun ağzına sövmesi onu kâfir yapar mı?
Müminlerin ölümü nasıldır, acı çekerler mi; kâfirlerin ölümünden farkı nedir?
Şirk günahı işleyenin affedilemeyeceği doğru mu?
Namus meselesinden dolayı bir kimse, karısını ve karısının zina yaptığı adamı öldürebilir mi, bu konudaki hüküm nedir?
Münafık sıfatı taşıyan münafık mıdır, münafıkların özellikleri nelerdir?
Dua ederken neden kadının şerrinden Allah'a sığınma var da erkeğin şerrinden Allah'a sığınma yok?
Müslüman olmayan diğer dinlerin (Hristiyanlar, Yahudiler) tabileri cennete girebilir mi?
Evtad, kutup, gavs, iki imam hakkında bilgi verir misiniz?
İslamiyet'i iyi öğrenmek ve yaşamak için ne yapmak gerekir? İslamı doğru anlama nasıl olmalı?
Namazların kılınışı hakkında bilgi ve namazda okunan sure ve duaları gönderir misiniz?
"İnanıyorum, Müslümanım!.." dediği halde, ibadet etmeyen kimseler hakkında bilgi verir misiniz?
Sıddık - sıddıkiyet makamı hakkında bilgi verir misiniz?
Hayır ve şerri Allah'ın yaratması ile şerleri nefisten bilmek konusunu açıklar mısınız?
Moda tasarımı bölümünde okumak doğru mudur? Bu bölümde çıplak resim çizdiriliyor, bu resimleri çizmek caiz midir?
Kaçakçılık yapmak, kaçak mal alıp satmak caiz midir?
Allah'dan başkasını sevmek caiz midir?
İmam-ı Rabbani'nin imanı tanımlamasını açıklar mısınız, ne demek istemiştir?
Bir kişinin Allah'a küfür ettiğini duyduğumuzda, öldürmek caiz midir?
Hz. İsa için Kur'an'da geçen "Onu Rûhulkudüs ile destekledik." ifadesindeki "Rûhulkudüs" hakkında bilgi verir misiniz?
Allah insanları, melekleri, cinleri ve şeytanları niçin yarattı?
Büyüklere ve mukaddes şeylere karşı saygı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Kaza namazı, bilerek kılınmayan farz ve vacip namazlar kaza edilir mi? Bir namaz için hem kazaya hem nafileye niyet edilirse hüküm nedir?
Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, neden tanınmak bilinmek gibi bir ihtiyaç duymuştur?
İmanı nasıl kuvvetlendirebiliriz?
Sadece Allah'a inanan bir kişi cennete gidebilir mi? Fetret ehli hakkında bilgi verir misiniz? Hristiyan ve Yahudiler de cennete girebilir mi?
Şans ve tesadüf kelimelerini kullanmak caiz midir?
İmanımızı nasıl kuvvetlendiririz? İmanın artıp eksilmesi, tahkiki ve taklidi iman, imanın önemi hakkında bilgi verir misiniz?
İnsanı imandan çıkaran ve çıkarmayan kibir hakkında bilgi verir misiniz?
Kötülüklere toplum içinde uygunsuz davranan ve kötülük yapanlara karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
İman ettiğini dil ile söylemek şart mı?
İman eden kişinin kelime-i şehadet getirmesi (bunu illa Arapça ifade etmesi) şart mıdır?
Ebu Hanife'nin "Fıkhu'l-Ekber" eserine göre, Allah'a mekan isnat eden kafir olur mu?
Allah'a ve onun sıfatlarına iman etmenin, hayatımıza yaptığı olumlu etkileri örneklerle açıklar mısınız?
İmam-ı Gazali Hazretlerinin, fetret ehli ve benzerlerinin durumlarıyla ilgili görüşler hangi kitabında geçmektedir?
Kalbi genişletmek, istenmeyen söz ve fiiller karşısında alıngan kırılgan olmamak, istenmeyen duyguları yok etmek için ne yapmalıyız?
Neden imanın şartlarındakı sıralamada meleklere iman, peygamberlere imandan önce geliyor? Bunun belirli bir sebebi var mıdır?
Aklıma Allah'ı inkara yönelik gelen düşünceler beni imansız yapar mı?
Diğer din mensuplarının ahiretteki durumu nasıl olacaktır? Fetret devri kapsamına girerler mi? Hristiyanlar veya Yahudiler cennete girebilecek mi?
Yeni Müslüman olmuş kişilerin dinini gizlemesinin hükmü nedir? Bir yerde okumuştum, bir zaruret olmadan Müslüman olmadığını söyleyen gerçekten dinden çıkarmış...
İmanın artması ve eksilmesi konusunda bilgi verir misiniz?
Gizli şirk nedir; güzel elbise giyinmek şirk midir? Gizli şirk içinde olanlar dinden çıkmış mı oluyor, yani kafir mi oluyor?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Allah'ın varlığına nasıl delil olur?
Allah'ın varlığına kalbimizle tasdik edip inandığımızı nasıl anlarız? Bir şeye inanıp inanmadığımızı nasıl anlarız?
"Dinde zorlama yoktur" ayetini nasıl anlamalıyız?
Ahirete inanmayan kimseye ne diyebiliriz?
Allah'ın birliğinin delilleri nelerdir? Tevhid delilleri...
kabir azabının sebepleri nelerdir? kabir azabı çekmeyecek olanlar kimlerdir?
Genlerin insanın iman edip etmemesine etkisi nedir, bu durum insanın sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?
İnsanlar hakkında kesin bilgiye sahip olmadan hüküm vermek doğru olur mu?
Panislamizm (İttihad-ı İslam, İslam birliği) hakkında bilgi verir misiniz?
Allah rızası için evladı sevmek arkadaşı sevmek anne babayı sevmek ne demektir? Allah rızası için sevmenin ölçüsü nedir?
Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir?
Şiilik İslami bir mezhep midir. Bazı sahabeleri sevmemeleri şirk midir. Alevilik şiilik midir?
Müslüman kimdir?
Kuran mucizelerini göstererek insanları imana ve islama davet etmek günah mıdır?
Hz. Meryem hakkında bilgi verir misiniz?
Cenab-ı Hakka ulaştırıcı yollar mahlukat adedincedir. Bu ne demektir. Somut örnek verebilir misiniz?
İman ile Küfür arasındaki fark nedir?
Ezan okunduğu esnada tuvalete girmek caiz midir?
Akl-ı küll ne demektir?
Bir kişi defalarca dinden çıkarsa o kişinin tevbesi kabul olur mu?
Bir şeyin haram olduğunu bilmediği için bu helaldir diye yemin eden kişinin durumu nedir?
Mezhebler açısında imanı açıklar mısınız?
Kınanmamak için, yapılan ibadeti anlatmak riya mıdır?
Dünyada ki müslümanların sayıları hristiyanlardan daha az bunun sebebi nedir?
Cezamı çekeyim cehennemde ne olacak ki ama dünyada istediğim gibi yaşayım, bu dünyaya bir daha mı geleceğim her türlü günahı işleyeyim?
Sonradan müslüman olmuş bir insanın islam olmadan önceki günahlarının ve iyiliklerinin durumu nedir?
Allah'a inandığı halde meleklere inanmayan kimsenin durumu nedir? İmanın şartlarından yalnızca birini kabul etmeyen imandan mı çıkar günahkar mı olur?
Allah'ın ezeliyeti nasıl oluyor akla tefhim ve takrib edecek bir misali var mıdır?
- Abdülkadir Geylani Hanefileri kurtuluşa ermeyenlerden mi sayıyor?
Spor müsabakalarında eğilmek rüku mu olmuş oluyor? Yani dövüş sporundaki eğilmek mekruh/günah mıdır? Niyetimiz birbirimize selam vermek, bunun bir fetvası var mı?
Kafirleri taklit eden kafir olur mu?
İskender Evrenesoğlu hakkında bilgi verir misiniz?
küfre rıza küfürdür, sözüne göre başkasının küfrüne rıza da küfür müdür?
İşkence yapılarak dinden döndürülen kimse tekrar Müslüman olabilir mi?
Küfre razı olmak? Birine kafir demek veya ben kafirim demek?
Münafığın alemetini belirten hadisi açıklar mısınız?
Aklın tasdik etmediği birşeyi kalp tasdik edebilir mi?
Hz. Meryemin doğumu hakkında bilgi verir misiniz?
Ahirete İman Bize Neler Kazandırır?
Allah'a İman Bize Ne Kazandırır?
Melekler İman bize dünyada neler kazandırır?
Peygamberlere iman bize neler kazandırır?
Kitaplara iman bize neler kazandırır?
At veya eşek eti yenir mi?
Allaha iman edip de peygamberlere iman etmeyenin iman durumu nedir. Peygamberlere iman etmek şart mıdır?
İslamı hiç tanımayan bir coğrafyada doğan insan ile İslam ülkesinde doğan insan ahirette nasıl degerlendirilecek?
Fussilet suresi ayet 12: "Biz en yakın göğü kandillerle süsledik." Bu ayeti açıklar mısınız?
Peygamberler günah işler mi?
En üstün iman, nerede olursan ol Allah?ın seninle olduğunu bilmendir, hadisini açıklar mısınız?
Namaz kılmayan kişi kafir olur mu?
İman ettiği halde zorlamadan dolayı küfrü gerektiren bir söz söyleyen kişi kafir olur mu?
Kalemin yaratılması hakkında bilgi verir misiniz? Kalem suresi birinci ayeti açıklar mısınız?
Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile Hz. Muhammed arasında ne kadar zaman geçmiştir?
Diyorlar ki, bazı peygamberler aileye gelmişler. Doğru mu? Peygamberler hakkinda bilgi verir misiniz?
Nunu Azamet ne demektir?
Allah (c.c) neden dört dine gerek duydu sadece İslam gelseydi olmaz mıydı?
İslamda kaç akide mevcuttur ve hangilerdir?
Nisa 140. ayette: Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz, denilmektedir. Buna tv. radyo da girer mi?
İmanın ve Islamın şartlarının bildiğimizden farklı olduğu iddia ediliyor?
İlmiyle amel etmeyenin hükmü nedir?
Allah kullarına zulmetmez ve onlara kaldıramıyacağından fazla yük yuklemez. Bu sözu açıklar mısnız?
Kaderin iman esasları arasında olmadığı söyleniyor doğru mudur?
Allah denildiği zaman kalbin ürpermesini açıklar mısınız. Kalp ürpermeyince ne olur?
Dinden dönmeyi tekrarlamanın bir sayısı var mıdır? Yoksa buna dair kesin kanıt gösterebilir misiniz?
Allah?ın zatını düşünmemekle ilgili hadisler hakkında bilgi verir misiniz?
Ağlama duvarı kim tarafından yapılmıştır? Ağlama duvarı hakkında bilgi verir misiniz?
Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek kişiyi dinden çıkarır mı?
Allahümme inni euzu bike en üşrike bike şey?en.. Allahümme innî ürîdü en üceddide.. diye başlayan iman tazeleme dualarının anlamı nedir?
De ki: Allah dilemedikçe, kendime hiçbir fayda ve zarar getirmeye, kâdir değilim. (Araf, 188) ayetini açıklar mısınız? Bu ayete göre insan iradesinin hiç bir önemi yok mudur?
İbni Teymiyenin Essırat-ul-müstekim kitabında İbni abbas gibi büyük sahabelere kafir denmiş midir?
Dünyaya ve kendime baktığımda devamlı bir acı ve sıkıntı içinde olduğumuzu görüyorum. Tanrı bize acı çektirerek mutlu mu oluyor?
Amentü duası nerde, ne zaman ve ilk nasıl okunmuştur? İlk kaynağı nedir? Bize nasıl ulaşmıştır?
İnançlar ve ameller üzerinde insan psikolojisinin, aile ve çevrenin çok etkisi vardır. Sorular herkese eşit olur, ancak şartların eşit olmaması nasıl açıklanabilir?
Adem ve Havva, cennette ebediyen kalamayacakları fikrine nerden kapıldılar da ebediyen cennette olmak için ağaçtan yediler?
İbn Teymiye, Seyyid Kutub, Mevdudi, Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh, Muhammed Reşit Rıza, Fazlurrahman ve Ali Şeriati hakkında bilgi verir misiniz? Bunların eserlerini okumak zararlı mıdır?
Ahirete iman rüknünün, diğer iman rükünlerinden farkı nedir?
Bazıları ?Kur'an tarih vermiyor geçmiş olaylara dair? diyerek inanmıyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?
İmam Zehebi'nin Muhtasar el Uluvv kitabı güvenilir bir kitap mıdır? Ehl-i Sünnete uygun olduğu söylenebilir mi?
Muhyiddin-i Arabî?nin eserleri okunabilir mi?
Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur hadisini açıklar mısınız?
Abdest alma yerlerine "su israfı haramdır" gibi yazılar yazıyorlar. Bu doğru mudur?
İnanıyorum demekle iman gerçekleşir mi? Gökten kudret helvası indirilmesi, devenin su içme sırasını beklenmesi, zina edene sopa vurulması gibi olaylar, alemleri yaratanın muhteşem icraatları yanında sanki biraz basit kalmıyor mu?
Resulullah'ın Hz. Zübeyr'i katleden kişinin cehennem ehli olacağını bildirdiği, bu sebeple Hz. Zübeyr'i katlettiğini söylemeye gelen o kişiyi Hz. Ali'nin kovduğu ve cehennemlik olduğunu söylediği doğru mudur?
Mezheplere göre ibadet ve amel, imandan bir cüz müdür? Amel ve ibâdetin, iman ile ilgisi nedir?
Allah kendi katından yeryüzüne yüz parça rahmetinden sadece biri göndermiştir. Bu yüz parça rahmet konusunu açıklar mısınız?
Muhammed Suresi 17. ayette geçen, Allah onların hidayetini artırmış, günahlardan sakınmaları için ilham vermiştir, özelliğine sahip olmak için nelere dikkat etmemiz gerekir?
Canlılar değişmek zorunda kalıyorlarsa, o zaman mükemmel yaratıldıkları nasıl savunulabilir? Bunun evrime delil gösterilmesine nasıl cevap verilir?
İslamiyet hak din ise, neden dünyada bu kadar çok inkar eden veya başka dinlerden olanlar var? İnsanların Müslüman olmasını engelleyenler kimlerdir?
Dini musibet nedir, neden olur, nasıl kurtulunur?
Gerçek iman eden ile sadece dili ile iman eden kimseleri birbirinden ayıran en önemli hususlar nelerdir?
Peygamber Efendimiz Darü'l Erkam da ne gibi eğitimler veriyordu?
Bu dünyada Allah´ın bizi imtihan ettiğini inkar edenlere ne cevap vermemiz gerekir?
Bu dünyada Allah´ın bizi imtihan ettiğini inkar edenlere ne cevap vermemiz gerekir?
Bir kimsenin imanı hakkında yargılama-sorgulama yapmanın Kuran ve sünnetteki yeri nedir?
“Ben Allah’a inanıyorum, fakat bütün dinlere eşit mesafedeyim.” demenin bir sakıncası var mıdır? Dinlerin çok gönderilme sebebi nedir?
Allah’ın sevmesi ve gazabı da diğer sıfatları gibi zamandan münezzeh ve sürekli midir? Cennetlik olacak bir kul cehennemlik amel işliyorsa bu kulunu sürekli sever mi?
Bazı kimseler günaha yöneldiğinde Allah onu koruyor hayra çeviriyor, bazılarını çevirmiyor. Allah’ın iyiliğini istediği kul ile diğerinin durumu nasıl açıklanır? Haksızlık gibi görünmüyor mu?
Hz. Muhammed, dinden çıkan Ümmü Mervan adında bir kadın için “eğer tövbe edip imana gelirse serbest bırakın, imana dönmezse öldürün” demiş midir?
Big Bang’in hiçlikten Yaratılışı kanıtlamadığı, vakum ortamında gerçekleşen kuantum dalgalanmaları ile kendiliğinden rastgele bir süreç sonucunda ortaya çıkan herhangi bir parçacığın şişerek kâinatı oluşturduğu iddiasına ne dersiniz?
İmam Maturidi, Allah mekandan münezzehtir, kim gökte derse kafir olur derken, İmam Ebu Hanife Allah yedi kat semanın üstünde arşına istiva etmiştir, demesi bir zıtlık değil midir? Hangisine inanacağız?
Günümüzde yerin binlerce metre altından su çıkarılabilmektedir. Buna göre “Bir de şunu sor: Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? (Mülk, 67/30) ayetini nasıl anlamalıyız?
Kainatta her şeyin düzenden düzensizliğe (entropi) meyilli ve insanın nefsani şeylere istekli yaratılması; ibadetlerin zor olması ve hayatın cehenneme gitme üzerine ayarlanması nasıl izah edilebilir.?
İmanın arkasına beyni almaya çalışmak hangi açılardan ve neden doğrudur veya yanlıştır? İman, salt inanmak mıdır? Hiç bir kaynağa dayanmadan, kayıtsız şartsız iman etmek midir?
İmanın arkasına beyni almaya çalışmak hangi açılardan ve neden doğrudur veya yanlıştır? İman, salt inanmak mıdır? Hiç bir kaynağa dayanmadan, kayıtsız şartsız iman etmek midir?
Enaniyet yapmak ne demektir? Enaniyetli olmak, küfür ve şirk olabilir mi? Enaniyet kötüyse, insana benlik duygusu neden verilmiştir? Enaniyetli insanlara karşı tavrımız ne olmalıdır?
Allah’ın varlığı nesnel ölçütlerle kanıtlanabilir mi? Allah’ın varlığını kanıtlamaya çalışmak yanlış mıdır?
Enaniyet yapmak ne demektir? Enaniyetli olmak, küfür ve şirk olabilir mi? Enaniyet kötüyse, insana benlik duygusu neden verilmiştir? Enaniyetli insanlara karşı tavrımız ne olmalıdır?
Gazali’nin, bazı günahların imansız ölmeye neden olacağını söylemesi nasıl açıklanabilir? İmanlı ölmek için neler yapılabilir?
İman esaslarının, "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman" şeklinde sıralanışındaki hikmet ve mantık bağı nedir?
“Asıl Allah onlarla alay ediyor azgınlıklarını arttırıyor da şaşkınlık ve şüphe içinde kalıyorlar." (Bakara, 2/15) ayetine göre, Allah münafıkları neden azgınlaştırıyor?
Neden var olmak nimeti, cehennemde sonsuz azap ve acıya değiyor?
Kafirleri taklit eden veya şaka amaçlı papaz kıyafeti giyen kafir olur mu?
Sonradan Müslüman olmuş bir insanın, İslam olmadan önceki günahlarının ve iyiliklerinin durumu nedir?
Gazali Hazretlerinin kelam ilmi hakkındaki görüşleri nelerdir?
Nübüvvet ve nübüvvetin adalet, ibadet, haşir ve tevhid ile bağlantısını açıklar mısınız?
Mezhebler açısında imanı açıklar mısınız?
"Arabayı yaratan Allah'tır, bilgisayarı yaratan Allah'tır." gibi ifadeleri nasıl anlamalıyız?
Kelam alimi ile İslam filozofu arasındaki fark nedir?
Niçin inanmalı? İnanmak neye yarar?
İman ile küfür arasındaki fark nedir? Allah'ı inkar etmemek ve ona iman etmek arasındaki fark nedir?
Sünnilere göre kadere iman etmek, Şiilere göre ise imamete iman etmek imanın şartıdır. Eğer kadere iman şart ise Şiiler kafir, imamete iman şart ise Sünniler kafir olmaz mı?
İmam Maturidi’nin Hilafet hakkındaki görüşleri nedir?
Akaid ilminde "ahval teorisi" nedir, Eşari mezhebiyle alakası var mıdır?
Allah, Tur'da Hz. Musa ile konuşurken, "Ayakkabılarını çıkar!.." dediği halde, mi'raçta Hz. Muhammed ile konuşurken neden "Nalınlarını çıkar." dememiştir; hikmeti nedir?
Cehennemden korkmadığı ve cenneti istemediği halde imana sarılmak çelişki değil midir?
Genlerin insanın iman edip etmemesine etkisi nedir, bu durum insanın sorumluluğunu ortadan kaldırır mı? İmanın kaynağı hangisidir; akıl, mucize, gen veya psikoloji?..
Hakiki adalet ister ki merhamet dahi eşit dağılsın. Allah neden herkese eşit bir şekilde merhametinden istifadeye sunmuyor?
İmanın azalıp eksilmesi ve artması konusunda dört mezhep imamı ve cumhurun görüşü nedir? Arada ne fark var?
Hz. Dıhye’nin çok gezerek oradan öğrendikleri şeyleri Peygamberimize öğrettiği ve Kur'an-ı Kerim´in böyle yazıldığı düşüncesine ne dersiniz?
İnsanın dini konularda sapık bazı fikirleri düşünmesi onu dinden çıkarır mı?
Sadece Allah'a inanıp da diğer iman esaslarına -mesela peygambere veya kadere- inanmayan mü'min sayılır mı?
Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmek kişiyi dinden çıkarır mı?
Dinden dönmeyi tekrarlamanın bir sayısı var mıdır? Yoksa buna dair kesin kanıt gösterebilir misiniz?
İnanıyorum, demekle iman gerçekleşir mi? Gökten kudret helvası indirilmesi, devenin su içme sırasını beklenmesi, zina edene sopa vurulması gibi olaylar, alemleri yaratanın muhteşem icraatları yanında sanki biraz basit kalmıyor mu?
Mezheplere göre ibadet ve amel, imandan bir cüz müdür? Amel ve ibâdetin, iman ile ilgisi nedir?
Resulullah (asv)'ın Hz. Zübeyr'i katleden kişinin cehennem ehli olacağını bildirdiği, bu sebeple Hz. Zübeyr'i katlettiğini söylemeye gelen o kişiyi Hz. Ali'nin kovduğu ve cehennemlik olduğunu söylediği doğru mudur?
Allah, denildiği zaman kalbin ürpermesini açıklar mısınız, kalp ürpermeyince ne olur?
İmanın ve İslam'ın şartlarının, bildiğimizden farklı olduğu iddia ediliyor?
Nisa suresi 140. ayette; Allah'ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz, denilmektedir. Tv. radyo dahil mi?
Gerçek iman eden ile sadece dili ile iman eden kimseleri birbirinden ayıran en önemli hususlar nelerdir?
İslam'da kaç akide mevcuttur ve hangilerdir?
Îman Esasları - Editörün Seçimi
Îman Esasları - Son Ceveplananlar
Îman Esasları - Çok Okunanlar