İslam - Sorularlaislamiyet.com Mobil
İslam - Alt Kategoriler
İslam - İçerikler
Bir takım çevreler, din ile fenni iki zıt kutup gibi gösterme gayretindeler. Gerçekten din fenne karşı mıdır?
Biat nedir?
İslâm'ın iki dünyanın da saadetini temin ettiği ifade ediliyor. Müslümanların çoğunluğunun fakir ve muhtaç olmasına ne mana vereceğiz?
Edille-i şer'îyye / şer'i deliller, yani dinin temel unsurları nelerdir, izah eder misiniz?
İnsanlığın aradığı barışın İslam`da olduğunu nasıl izah edersiniz?
İslamiyet'in düşmanları nelerdir, bunlara karşı nasıl mücadele eder?
İslam, soykırımlarını ve kan davalarını nasıl engellemiştir?
İslam dininin bütün insanlığa rahmet olduğu söylenmektedir. Bu hükmü izah eder misiniz?
İslâm'ı doğru anlamanın yolu nedir?
İslam'ın esasları nelerdir?
İslam'ın yardımlaşmaya verdiği önem hakkında biraz bilgi verir misiniz?
İslam aleminin bugünkü cehaletini ve geri kalmışlığını bahane ederek, İslam'a karşı çıkanlara nasıl cevap verebiliriz?
Bazı çevreler her vesileyle İslam aleminin bugünkü perişan hâline İslam'ın sebep olduğunu iddia ediyor ve bu vesileyle din aleyhinde bulunuyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?
Müslüman olmadan önce yapılan amellere sevap var mı?
İslâm'da teokrasi var mıdır?
İslâmiyet ilme ters düşer mi?
İslâmiyet hak ve hakikat dini olduğu hâlde, İbn-i Sebe'nin İslâm dışı fikirleri Müslümanlar arasında nasıl yayıldı?
Asrımızda şeriat geçerli mi?
Yetmiş üç fırka ne demektir? Müslümanlar niçin yetmiş üç fırkaya ayrıldılar?
Ümmetin İhtilafı
Türkiye İslam devleti mi? Neden İslam ülkesi olduğumuzu söylüyoruz ve ayrıca kanunda der ki "Devletin dini yoktur." Buna ne diyeceksiniz, bu kanun Türkiye'de mevcut. Bana bu çelişkiyi açıklayın?
Hangi mezhebe uysam daha iyi olur, hangisi daha üstün? Mezheplerin farklılıklarının hikmeti...
Akidetü-l imanı / inanç esaslarını okumak farz mıdır?
Şehid olan mümin kardeşlerimiz için sevinmeli miyiz?
İslam'da sağcılık ve solculuk gibi kavramların olup olmadığını ve eğer yoksa bir Müslümanın bu kavramlara nasıl yaklaşması gerektiğini açıklar mısınız?..
Demokrasi ne demektir; İslam'ın demokrasiye bakış açısı nedir? İslam dininde demokrasinin yeri nerededir?..
İslam'da cariyelerin konumu nedir? Birden fazla cariye edinmek caiz midir?
Kur'an ve sünnet bizlere yeterli ve başka bir şeyler gerekmiyor, düşüncesi doğru mudur?
Hacerülesved hakkında bilgi verir misiniz?
Gayri müslimlerle (Hristiyan, Yahudi) ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Bid'at ehli ile görüşmek caiz değil mi?
İnsanlara bilmeyerek yanlış şeyler anlatmanın bir günah var mıdır?
Mucize ne demektir; bir yumurta mucize midir?
Ülkesi koruyan asker ve polis şehit olur mu?
Mehdi kimdir? Mehdinin kim olduğunu nasıl bileceğiz? Mehdi gelecek ise ne yapacak?
Müslüman olan kişi, ailesinin zoruyla haç takıp kiliseye giderse imanına zarar gelir mi?
Günah işleyen kişi tövbe etmekle günahlarından kurtulabilir mi? Tövbenin sınırı var mıdır; nasuh tövbesi nedir?..
İslam günümüz ihtiyaçlarına cevap verebiliyor mu?
Yurt dışında (dârülharp) faiz almak veya vermek haram mıdır? Gayri müslim ülkede faiz caiz olur mu?
İslamiyette esas olan barış mı, cihad mı ?
İslamiyet akıl dini midir ?
"Birinizin yamalı bir elbise giymesi, kendisine güven duyuran bir görünüm vererek, bedelini ödeyemeyeceği bir elbise alıp giymesinden daha iyidir." hadisini açıklar mısınız?
İslam kardeşliğinin ölçüsü nedir? İslam kardeşliği nasıl olmalı?
Postmodernizmin İslam üzerinde yaptığı tahribatlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tevhid-vahdet, hamd-şükür, rahman-rahim kelimeleri arasında ne gibi farklılıklar ve benzerlikler vardır?
Riyanın gizli şirk olduğu nasıl açıklanabilir?
On iki yaşında ve on yedi yaşında ergenlik çağına girebilen çocuklar var. Bunların günahları bu yaşlardan itibaren mi yazılmaya başlar, yoksa ortak bir yaş var mı?
Bir Müslüman'ın yirmi dört saati nasıl olmalıdır?
İslam'da çevre ve komşuluk konusunda bilgi verir misiniz?
Yiyecek ve içeceklerin helalliği konusunda şüpheye düşülürse ne yapmak gerekir?
Cennet ve Cehennem yaratılmış mıdır? Yaratıldıysa nerededir?
Zina eden kimse tövbe etse bağışlanır mı?
Parmak çıtlatmak, alkış tutmak günah mıdır?
Az yeme ve içmenin faydaları nedir? Yemek yemede ölçü ne olmalıdır?
Mübarek geceler (kandiller) ve bunların nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında bilgi verir misiniz?
İslam'da düşünce özgürlüğü ve Hz. Zeyneb'in Hz. Zeyd ile evliliği konusunu açıklar mısınız?
Din ve Akıl çelişir mi ?
İmtihan sırrı ne demektir; insan imtihanın sırrını bozabilir mi?
İslam dininin mantık ve bilime bakışı nasıldır?
Seyyidler günahsız mıdır? Peygamber soyundan gelmiş olmaları onlara Allah huzurunda manevi bir avantaj sağlar mı?
Büyük ve küçük günahlar hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Riya nedir; riyadan nasıl kurtuluruz? Teveccüh-ü nas hakkında bilgi verir misiniz?
İslamiyet'te et ve hayvansal gıdaları yememe ve helal nimetleri kendine haram etme var mıdır?
Din değiştiren (Müslüman iken Hristiyan olan) kimse tövbe edip tekrar İslamiyet'e dönebilir mi?
İslamda furuat ne demektir?
İslamiyeti nasıl tebliğ etmeliyiz
Çok günah işleyen bir kimseye kafir denir mi? "İnkarcılar" denince ben genelde Allah'ın varlığını inkar edenler anlıyorum... Başka bir manada, meseal günahkâr insan olarak da anlaşılabilir mi?
Müslümanların, İslam ülkelerinin geri kalmasının sebepleri nedir?
İslamiyette Yemin
Kimin Cenazesi Kilinmaz
Dinde zorlama var mı? Namaz kılmayan kişiye ceza verilir mi? Namaz kılmayanı cezalandırma, "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır..."(Bakara, 2/256) ayetine ters değil mi?..
Dinde Zorlama
Hak Ve Batıl
İslamiyet Ve Hürriyet
İslamiyet Ve Saltanat
Dinle Akıl Çelişir mi ?
Kısas
Din vicdan işidir, vicdanda kalmalıdır düşüncesi İslam'da geçerli mi?
Dünyada dört koldan İslam'a saldırılar yapılıyor; İslam düşmanlarının İslam'ı yıkmaları mümkün mü?
İslamiyet'in bazı hükümlerini araştırmak ve hikmetini sormak caiz mi? Kadını dövülmesi, mürtedin öldürülmesi ve cihad hakkında bilgi verir misiniz?::
İslam neden hak dindir?
Mürted olan kişinin öldürülmesinin hikmeti nedir? İnsanlar İslam'a zorlanmıyor; çünkü buna kendisi kanaat etmeli, gönlü ve aklı ikna olmuş olmalıdır... Öldürülme tehdidi ile, o insanı bir ömür boyu inanmadığı bir şeyi yaşamaya mahkum etmiş olmaz mıyız?..
İslam dogmatik bir din mi? İslam günümüz meselelerine hitap edebilir mi? İslam'ın her çağa hitap ettiğini söylüyoruz; bunu nasıl müdellel bir şekilde anlatabiliriz?
İslam mı, İslamiyet mi?
İslam'da akıl ve kalp ne demektir? Kalp mi merkez yoksa akıl mı? Akıl mı kalbe, kalp mi akla bağlıdır?
İslamiyet nedir? İslamiyet hakkında geniş bilgi verir misiniz?
Karı koca yanyana namaz kılabilirler mi?
İhlas nedir?
Neden İslamiyeti seçmeliyiz?
Veli/Evliya kimdir, nasıl bilinir?
Domuz neden haramdır? Diğer hayvanlar neden helaldir?
Kuranın hükümlerinin tamamı günümüzde geçerli mi. Günümüzde de kadına mirasta yarı pay verilmesi doğru mu?
Doktor hatasından kaynaklanan bir ölüm veya sakat kalma duurmunda, diyet gerekir mi?
Tebliğ herkese farz mıdır?
Bir kadın pijamayla namaz kılabilir mi?
İslam dininin cihad, örtünme gibi hükümleri insanların İslama daha çok yakınlaşmasına mani olmuyor mu?
Bu zamanda bir genç kendini haramlardan nasıl korur?
Dinden ne anlamalıyız? Din yalnızca "güzel ahlak" ve "hak yememek" midir?
Ehl-i Fetret hangi konularda sorumlu tutulmazlar, kul hakkında sorumlulukları var mıdır?
Kozmopolitizm islama uygun mu?
Hat sanatında vav harfinin önemi nedir?
Gülme, tebessüm, kahkaha gibi konularda dinimizin tavsiyeleri nelerdir? Gülmenin de adabı var mıdır?
"Kahrolsun Şeriat !!!" ifadesini kullanmanın hükmü nedir?
Misafirlik kaç gündür?
İslam'ın 5 şartıyla nefs tezkiyesi yapılabilir mi?
Dinimiz siyasette ne oranda yer vermiştir dindar bir insan siyasette yer alablir mi?
Cahiliyede Kabe'de put/heykel yok muydu?
Günümüzde cariyelik sistemi tatbik edilebilir mi?
Çünkü ben, size O'nun katından (gelmiş) açık bir uyarıcıyım, deniliyor. Uyarıcı kim?
İslamiyetin günümüze ulaşması nasıl olmuştur?
Kuran değiştirildi mi? Ahzab Suresinden bir ayet sonradan mı konuldu?
Zevk için avlanmak caiz midir?
Türkçe açıklamalı Kuran-ı Kerim meali okunabilir mi?
Çok evlenmenin şartları nelerdir, insan sevgide adaleti sağlayabilir mi?
"Ali" ismi ne anlama gelmektedir? Bu isim Esma-i Hüsnadan olan "El Aliyy"den mi türemiştir? Ya da bir alakaları var mıdır?
Selamlaşma hakkında bilgi verir misiniz, selama karşı merhaba diye karşılık vermenin hükmü nedir?
İslamda yolculuk öncesi neler yapilir? Yola çıkarken içimizden birini başkan seçmek sünnet midir?
Peygamberimizin hanımları arasında kıskançlıklar olmuştur. Bunları nasıl değerlendirmek gerekir?
Gayr-i müslim bir ülkede avukatlık yapmanın hükmü nedir?
Arif ile evliya arasında ne fark vardır?
Samed ismi başına "abd" gelmeden konulur mu?
Bir yanlışlık gördüğümüzde düzeltmezsek günaha girer miyiz?
Herşeyden korkan bir insana ne tavsiye edersiniz?
Müslüman insan mal varlıgına sahip olmalı mıdır? Yani bundaki ölçü ne olmalıdır?
İslam dininin amacı sadece insanların ibadet hayatlarını düzenleyip öldükten sonra mutlu ve zengin bir hayat süreceğine inanmak mıdır?
Abdest alırken ayağı sağ el yıkamak caiz mi?
Kadınlar tavuk, koyun vs. kesebilirler mi?
İslami hayatı ve namazı hayatımda devamlı kılmak için neler tavsiye edersiniz?
Bir ayette Peygamber Efendimizin evine misafirler gitmesin diyor bunu nasıl açıklayabiliriz?
Saldırgan hayvan varsa (köpek, yılan, sansar) (sahipli ya da sahipsiz), sahibi koruyorsa, vurmak dinimize göre doğru mudur?
Çevremdeki insanlara İslamiyet'i nasıl tebliğ etmeliyim? Çok ısrarcı olmak doğru mudur?
Günümüzde şeyhler var mı, bunlar hak mıdır? İslam'da kadına okumak yasak mı? Erkek okusun da kızlar cahil olarak mı yetişsin; ben bu insanları anlayamıyorum...
Şamil İslam Ansiklopedisi neden sitenizden kaldırıldı?
Tesettüre girmek istiyorum tavsiyeleriniz nelerdir?
Burnumdaki rahatsızlıktan dolayı ameliyat olduğumda, burnumda oluşacak şekil değişikliğinden dolayı mesul olur muyum?
Miraç gecesi ilgili ne tür ibadetler yapabiliriz?
İçki olan eve davete gidilir mi? İçki bulunan evde yemek yemenin dini hükmü nedir?
İslamda "Dinde sorgulama yoktur" diye bir kaide var mı?
sünneti dinden soyutlamaya çalışanlar ne kadar samimi
Hayvanlara insan ismi koymanın dinimizdeki yeri nedir, sakıncaları nelerdir?
Dişlerin üzerinde oluşan tartarlar gusle mani mi?
Afrika?daki bir kabilede dinden habersiz yaşayan bir insan veya başka dine mensup aileden doğan bir insan ibadetten sorumlu tutulmaz deniyor.
Bir Hadisde, dert verilip belaya uğratılanlara ne mizan kurulur ve ne de divan. Yağmur gibi sevaplar yağdırılır, deniliyor. Başka rivayetlerde ise afiyet isteyin deniliyor?
İslam bir görüşmüdür yoksa yaşam biçimi midir?
Kadının düğünde erkeklerle halay çekmesi caiz mi?
Neden insanlar Hz. Ademden çoğaldı deniyor. Allah Hz. Ademle birlikte bir çok insan yaratmış olamaz mı?
Dört adak kurbanı olan kimse dört küçük baş yerine bir büyük baş hayvan kesebilir mi?
Oğlum için doğuştan sünnetli diyolar. Böyle bir şeyin İslam'da yeri nedir ne ifade eder?
Tövbe etmek için pişmanlık halinin gelmesini beklemek lazım mı?
Buharide geçen hadislerin doğruluğu nedir. Hadislerle amel edilir mi?
Şeriat zamana göre değişiklikler gösterebilir mi?
Türkiyede yaşıyorum yabancı bankalardan faiz alsam caiz olur mu?
Kimi hadisler kıyamete doğru imanın, İslam'ın, iyiliğin artacağını, huzur ve refah olacağını; kimi hadislerde zinanın, hırsızlığın, inançsızlığın, kötülüğün artacağını, inanan tek insan bile kalmayacağını belirtiyor?
İslamın ilk yayıldığı yıllarda yapılan fetihler dinde zorlama olduğunu göster miyor mu?
Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ahirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öldürülmeler ve çeşitli felaketler.. hadisini açıklar mısınız?
Allah isteseydi ilk gelen ilahi din tek din olabilirdi ama neden 3 farklı dinin oluşmasına izin vermiştir?
Ali İmran Suresi 105. ayet mezhepler hakkında mıdır?
Camilerin fazla ışıklı olması israf değil midir?
Allahı inkar edenler ruhun olmadığını çünkü duygu kişilik vicdan sevgi gibi duyguların genlerden kaynaklandığını ruha gerek olmadığını ifade ediyorlar. madde+enerjidir diyorlar. gerçektende duygu kişilik vs genlerden kaynaklanıyor. ruh nerde o zaman?
İslamiyette neden sağ tarafın fazileti vardır?
Adağımı vereceğim yeri değiştirsem olur mu?
Şiir'in İslam'da Yeri Var mıdır ?
Başlık Parasının Dinde Yeri Var mı ?
Kainatta birden fazla ilah olsaydı sonuç ne olurdu?
İslamiyet köleliği niçin kaldırmadı ?
Ölen kişinin fotoğrafını eve ya da başka bir yere asmak günah mıdır?
Ağaç dikmek sadaka-i cariye sınıfına girer mi? Ben ağaç veya ağaçlar yetiştirsem, ecirim öldükten sonra devam eder mi? İnsanlar oksijenini solusa, gölgesinde otursa...
Erkekler tokalaşırken birbirlerinin yanaklarını öpmeleri caiz midir?
İstibra yaptıktan sonra gelen akıntı abdestimizi bozar mı? Küçük abdestimiz yaptıktan sonra avret yerimizi yıkamak zorunda mıyız her defasında?
Benim maddi durumum iyi, sorum eşime ve on sekiz aylık ikiz bebeklerime kurban düşer mi?
İmam-ı Azam Ebu Hanife'in kendi yazdığı eseri var mıdır, fıkıhla ilgili görüşleri günümüze kadar nasıl gelmiştir?
Daha ucuza alındığı için, başka ülkelerde kurban kestirmek doğru mudur, kurban geçerli olur mu?
İnsan saçının dökülmesini engelleyen ilaçların kullanılmasının hükmü nedir?
İmam-ı mûbin nedir?
İkinci kez kulak delmek caiz midir? Kulakta ikinci deliğin günah olduğu ve öldükten sonra telkin sesini duymayacağımız doğru mu?
Yabancı dil öğrenmenin dinimizdeki yerini öğrenebilir miyim?
Bayıltarak kesilen hayvandan kurban olur mu?
Ben sigortacılık yapıyorum, sigortacılık yapmak caiz midir?
Şehirli olmak peygamberliğin şartlarından birisi midir?
Kadın dışarıda tanıdığı bir erkekle ayak üstü konuşması caiz midir?
Bu dünyada uğranılan haksızlıklara; bu dünyada mı mücadele edilmeli ve nereye kadar mücadele edilmeli? Yoksa ahirette mi o insanlardan şikayetçi olup hakkını helal etmemeli?
Taharet (istinca), su yerine ıslak mendille yapılabilir mi? Kabir azabının çoğu, küçük abdesti doğru şekilde yapılmadığından olduğunu duydum. Dinimizi göre nasıl hareket etmemiz lazım?
Muğayyebat-ı Hamse hakkında bilgi verir misiniz?
Kasva?yı kim öldürmüştür? Dünyanın en bedbahtı Hz. Ali?nin sakalını kana bulayandır, diye bir Hadis var mıdır?
Allah'dan başkaları adına edilen yeminler hakkında bilgi verir misiniz?
Müslüman olmayan kimselerin selamı alınır mı?
Hz. Muaviye? (ra)'in oğlu Yezid hakkında nasıl düşünmeliyiz?
Bir şeyi yapmamak için Allah'a yemin ettikten sonra, onu yapmanın cezası nedir?
Mümin ile Müslüman arasındaki fark nedir?
Tebliğ metodu nasıl olmalıdır? Nelere dikkat etmek gerekir?
Nur suresi 31. ayette geçen humur kelimesi başörtüsü anlamına mı gelmektedir?
Kur'an'daki bilgiler ve bilimsel ayetler daha önceden biliniyor muydu?
Peygamberimiz (asv)'in sünnetinde olan bir şeyi beğenmeyen kafir olur mu?
Gayri müslimin kestiği helal mi?
Kuranı Kerim de kadınların fitne olduklarına dair ayet var mıdır?
Çalgılı müziklerin dinlenmesi hususunda hadisler ve İslam alimlerinin görüşleri nelerdir?
Düşünce ve hayalimizden geçenlerden sorumlu muyuz?
Dövme ile gusül caiz midir?
İslam yörelerinde yetişen yabancılara ne denir?
Gelin kayınpederi ile aynı evde oturmak istememe durumunda hüküm nedir?
Tesettür için teferruat denilebilir mi. Hristiyan mazlumları şehit olarak ölürler mi?
Dinin amacı şu üç şeydir diyebilir miyiz?
Dinimizde haram aylara hürmetin hikmetleri nelerdir?
İslam düşüncesindeki yorum ve içtihad farklılıklarını nasıl değerlendirmemiz gerekir?
İsrafil (a.s.) Sura kaç kez üfleyecektir?
Karşı cinslerin tokalaşması caiz mi?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Esma - Hüsna isimleri...
Faiz parası fakirlere verilebilir mi?
Hak mezhepler farklı farklı şeyler yapıyor. Hanefi Mezhebi'nde bir şey haram ise Şafi Mezhebi'nde bu şey helal oluyor, bunun nedeni nedir?
Kafirlerin Müslüman olduktan sonraki durumları nasıl olur?
Halkımız arasında, Allah'ın hakkı üçtür, sözünün İslam Dini açısından bir geçerliliği var mıdır?
Allah'a inanan fakat İslamın şartlarına amel etmeyen kimse müslüman sayılır mı?
İslam Dininin, tanrı inancı olan diğer dinlere karşı üstünlüğünü açıklar mısınız?
Coca Cola'nın tersten okunuşu !...
Rum suresi 31. ayete göre Allah'a ulaşmayı istemek, bir mürşide bağlanmak farz mıdır?
Namaz kılmayan kimsenin kazandığı para helal mi, haram mı?
Hapşırmak Allah'tan esnemek şeytandanmış, neden böyle açıklar mısınız?
İslamiyetin hoşgörü anlayışı hakkında bilgi verir misiniz?
7 büyük günah olduğu gibi 7 büyük sevap var mıdır? 54 farz ne demektir?
İslam'ın şartları, otuziki farz hakkında bilgi verir misiniz?
Aklımızı ve kalbimizi meşgul eden ahlaksız düşncelerden edepsizliklerden kurtulabilmek için kendimizce uygulayabileceğimiz şöyle kısa net tavsiyelerde bulunur musunuz?
Ölüm ayaktan mı başlar?
Miraç hadisesi neden Kur'an?da açıkça zikredilmemiş, hikmeti nedir?
İnanmayanlar ahirette nasıl bir ruh hali içinde olacaklar?
4 Halife seçiminin ayrıntıları ve Hz. Ali'nin halife seçimindeki görüşleri nelerdir?
Veli nimet kelimesi sıkça kullanılır, islama göre sakıncası var mıdır? Tam manası nedir?
Şehit kime denir. Kadınlar da şehid olur mu?
Hıristiyanlar, Kuran?nın verdiği bilgilerin kendi anlayışlarına uygun olmadığını iddia ediyorlar?
Namaz kılmayan kimsenin selamını almak farz mı?
Araf suresi 32. ayette Allahın kulları için çıkardığı süslü ve temiz rızıkları kim haram etmiş, Hadis?de ise altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır, deniliyor. Bunu açıklar mısınız?
Hz. Adem ibadet eder miydi, mesela namaz kılar mıydı?
Nisa Suresi 14. Ayette geçen, Allah?a ve Peygamberine isyan edenin, sınırları aşanın cehennemde kalacağı; aynı surenin 17. Ayetinde geçen bilmeyerek günah işlemek ne demektir? Bilerek günah işleyen affedilmez mi?
Şişman olmanın günah olduğunu duydum, doğru mudur?
Musluktan akan su biraz tuzlu gibi yapılan ilaçlamadan dolayı necis olmuş olabilir mi? Bu durum vesvese midir?
Dinimiz köle dövmeye nasıl bakar? Peygamberimiz kölelere muamele hususunda ne gibi öğütler vermiştir?
Karısını zina ederken yakalayan kişinin, karısını ve onunla zina edeni öldürmesi caiz midir?
Recm cezasının hikmeti nedir? Sevgi dini olan İslamiyet neden buna yer vermiştir?
Cennetin saatte 70 renk değiştirdiğine dair bir rivayet var mıdır?
Allah'ım sultanlığının azametine ve zatının celaline layık olan hamd sana mahsustur, duasının önemi hakkında hadis var mıdır?
Din kardeşlerimizi desteklemek amacıyla alış verişlerimizi mümkün oldukça sadece onlardan yapmamız için örnekleriyle, hadislerle bilgi verebilir misiniz?
Şafii mezhebine göre kaza namazları nasıl hesaplanır ve nasıl kılınır? Mükellefiyet yaşı kaçtır?
Dinlerin farklı olmasının, sosyal, kültürel ve ekonomik nedenleri nedir?
İslam?da adalet, vicdan, hukuk ilişkisini açıklayabilir misiniz?
İbn-i Abidin'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verir misiniz?
Muharrem Ayı hakkında.
Kur'an-ı Kerim'in şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi alim olmadığı halde bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü bir zamanın geleceği, haberi doğru mudur?
Abdulkadir Geylani, Allah?ın izniyle ölüyü diriltmiş midir? İslam?da bunun yeri var mıdır?
"Kur'an Tercümanı" diye anılan sahabe kimdir?
Hz. Hasan (ra)'ın çocuklarının isimleri nelerdir?
Fetih Suresi 16. ayette, "Onlar Müslüman olana kadar savaşacaksınız" deniliyor. Bu da mı zorla, savaşla inandırılmaya çalışmak değildir?
Kitabet isteyen bir köle ile efendisi anlaşmaya oturduklarında efendi köleden dilediği miktarı talep edebilir mi?
Hz. İbrahim?in Mısır?a gelişi hangi ayetlerde anlatılıyor?
Fussilet Suresi 53. ayette ?kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz? derken ne kastediliyor?
?İşi ehline vermek? kuralına göre, Müslüman olmayan bir kimsenin idarecilikle görevlendirilmesi doğru mudur?
Sad Suresi 18. ayette bildirilen, ?dağları Davud?un emrine verdik? ve ?Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi? ifadelerini nasıl anlamamız gerekir?
Dinin isminin önemi nedir? Görünüşte aynı, fakat sadece adı değişik bir şekilde inanç olur mu?
Kainatta birbirleri ile anlaşabilen birden fazla ilah bulunamaz mı?
Halid Bin Velid?in eşcinselleri bir yerde grup halinde toplayıp yaktırdığı doğru mudur?
Beklenilen vahyin bazen gecikmesine örnek var mıdır? Bunun hikmeti nedir?
Allah,Yahudilere ceza olsun diyerekten onlara tırnaklı hayvanları haram kılıyor. Ancak, aralarından bazılarının hatası yüzünden, bu yasağın hepsine yapılması ne kadar adaletlidir?
Namaz kılarken cinler ve melekler cemaat olur mu? Bir insana Anne ve Babasıyla konuşmaması için zorla yemin ettirilirse o kişinin yemini yemin sayılır mı?
Aliyyü'l-Kari?nin ?el-Muvzuat-Uydurma Hadisler? isimli eserinde geçen rivayetlerin hepsi uydurma mıdır? Bu kitap hakkında bilgi verir misiniz?
İmam Şafi, çok fazla eğlence şarkı müzik dinleyenin ve boş hayale kapılanın şahitliği kabul olmaz, demiş midir?
Hz. Hasan (ra)'ın bedenini dedesi Hz. Muhammed (s.a.v)'in yanına gömmelerine Hz. Fatıma da razı iken neden Ebu Hureyre karşı çıkmıştır?
Güzel konuşmanın önemi nedir? Peygamberimizin "Beyan da sihir vardır" hadisi ile açıklar mısınız?
Ergenlik çağını bulmuş büyüklerin emzirildiğini bildiren hadisleri nasıl anlamak gerekir? Ergenlik yaşındaki erkekleri emzirmenim mantığı nedir?
Kafirun Suresinde geçen ?sizin dininiz size benim dinim bana? ifadesi, İslamın evrenselliğine aykırı olmaz mı?
İslam fitrat dini ise neden insanların İslama girmesi bu kadar zor oluyor?
Bizans ve Pers kaynaklarında geçmediğini söyleyerek, Peygamber fendimizin ve dört halifenin yaşamadığını iddia edenlere nasıl cevap vermek gerekir?
İşgal altında direniş yapan Müslümanlara özenip yaşadıkları toplumu kötüleyen, kendi insanına tebliğ yapanları ve Müslümanları eleştirenlere nasıl cevap vermeliyiz? Sizce yanlış olan nedir?
Müslümanlara karşı hazırlanan kirli tezgahların, tuzakların boşa çıkacağına işaret eden ayetler var mıdır? Bu tuzaklar karşısında nasıl dua etmeliyiz?
Bazıları, 'Fakir iseniz şükretmeyin, eğer şükreder iseniz, Allah sizi fakir bırakır' Allah 'Madem memnunsuz böyle kalın' diyecekmiş gibi yanlış bir inanışa sahipler. Bu zihniyete karşı nasıl cevap vermek gerekir?
İbni Kesir ve İbni Hacer'in, İbni Teymiye?den ders okudukları biliniyor. Bu alimlerin İbni Teymiye hakkında görüşleri nasıldır?
Yunus Emre?nin, Süleyman kuş dilin bilir dediler, Süleyman var Süleyman'dan içeri, mısrasında anlatılmak istenen nedir?
Ebced hesabıyla Kur?an'daki bilinmeyen harfleri topladıklarında, Milad 1844, Bahai Dini ortaya çıkıyor, her peygamber, ben sonuncuyum, demiştir, iddialarına nasıl cevap vermek gerekir?
Allah, dinini bazen zalimlerin eliyle yüceltir, şeklindeki sözün kaynağı nedir, neyi ifade ediyor?
Hz. İsa (as) Yahudi ırkından değil miydi? İncilin de İbranice olması gelmez mi? İncil?in orijinali hangi dildeydi?
İslamiyet cahil bir topluma getirilmeseydi bu kadar yayılamazdı, şu an ki Japonya gibi bir millete gelseydi yine bu kadar tebliğe ulaşabilir miydi?
İbni Nüceym kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi verir misiniz?
İbn Âşur kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi verir misiniz?
Tefsirlerde geçen bilgiler ne kadar doğrudur? Tefsirlere güvenmeli miyiz?
Ankebut suresi 51. ayete göre Kuran'ın yeterliliği hangi anlamda kullanılmıştır?
Allaha ve ahiret gününe inandığımız halde neden dünya işlerine bu kadar çok ehemmiyet veriyoruz?
Mahşerde peygamberlerde mi kendini düşünecek ve kendi derdine düşecek? "Peygamberleri bile kendi derdine düşüren mahşer gününde Resulullahın şefaatine layık eyle" şeklinde bir duada bulunmak uygun mudur?
Bazı kaynaklarda, Şeyhülislam Ebussuud Efendinin, Yunus Emre'yi küfürle suçlayıcı fetvalar verdiği, şeklinde bilgiler gördüm. Böyle bir fetva var mıdır?
İslam dini mantık dini midir?
Evlenmek Peygamber efendimizin sünneti ise, İhya isimli eserde geçen bir rivayete göre, evlenmenin bir başka peygamberin de sünneti olması bir çelişki değil midir?
Kur’an’da "başınıza gelen musibetler kendi nefsinizden" mealindeki ayet ile “musibetler en çok Peygamberlere ve velilere gelir” gelir anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız. Peygamberler masum olduklarına göre nefislerinden gelmesi ne demektir?
“Ben Allah’a inanıyor fakat bütün dinlere eşit mesafedeyim” demenin bir sakıncası var mıdır? Dinlerin çok gönderilme sebebi nedir?
İslamiyetin neden beş şartı vardır? Bütün farzlar İslamın şartlarından sayılamaz mı?
"Kim, müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz kabul edilmez." (Ebu Davud) Bu hadise göre cemaatle namaz kılmak farz mıdır?
İslamiyetin neden beş şartı vardır? Bütün farzlar İslamın şartlarından sayılamaz mı? Zina etmemek, yalan söylememek neden İslamın esaslarından sayılmamaktadır?..
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında, İslam zorunlu ders mi olmalı yoksa bu seçim ailelere mi bırakılmalı?
İslam düşüncesindeki yorum ve içtihad farklılıklarını nasıl değerlendirmemiz gerekir?
Ölümü seven, tebessümle karşılayan, bu dünya darlığından kurtulma, cennete kavuşma vesilesi ve terhis tezkeresi gibi gören kişi -haşa- cennete gideceğinden emin olduğundan mı böyle yapıyor?
Hz. Ömer (ra)'in, kadınları dövmekle ilgili Hz. Peygamber (asv)'den izin aldığı şeklinde bir rivayet var mıdır? Peygamber Efendimiz (asv)'in bu konudaki hadisini alabilir miyim?
Zeynüddin Iraki, Muhaddis midir? Hangi eserleri vardır?
İslam dininin yardımlaşmaya verdiği önem nedir?
Meleklerden peygamber olur mu, olmaz mı? “Yerdekiler melek olsalardı, onlara peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra/95), “meleklerden peygamberler seçer” (Hac/75; Fatır/1) ayetleri arasında bir zıtlığın olduğu doğru mudur?
Din afyondur/uyuşturucudur, diyen insanlara nasıl cevap verebiliriz?
Cennette hafif bir rüzgar eser, agaçlar salllanir ve öyle bir melodi çıkar ki insan bu sesi dunyada duysa zevkten ölürdü, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
Bazı kişiler kellelerinin uçmasından korktuğu için müslüman olmuş, Talha, Ümmü Süleym ile evlenmek için müslüman olmuş, açıklar mısınız?
Kur’an, helak olan toplumlardan bahsederken örnekleri neden kendi geldiği coğrafyadan veriyor? Bu durum her kavme peygamber gönderildiği sözüyle çelişmiyor mu?
Namaz kılmayan birisi, başkasına namaz kılmasını söyleyebilir mi?
Kur´an ve hadislerde mübalağa var mıdır? Varsa mübalağa yalanın bir türü değil midir?
İbn Battal kimdir, eserleri ve hangi mezhepten olduğu hakkında bilgi verir misiniz?
Dinde zorlama olmadığı hâlde ve herkes kendi inancını yaşamakta serbest bırakılmışken, neden Hz. İbrahim putperestlerin putlarını kırmış, Hz. Muhammed Kâbe’deki putları kırdırmıştır?
"Allah'ı seviyorum, iman ediyorum; ne gerek var sayıca o kadar tespih çekip namaz kılmaya, farzları yap yeter." diyen birisine, basit bir dille, rencide etmeden nasıl açıklama yapabiliriz?
Kıraat imamları hakkında bilgi verir misiniz?
"Sosyal İslam" nedir? "Sosyal İslam" ile "Siyasal İslam" arasında ne fark var?
Müslüman olarak bildiğimiz bir kimse, "Cennet ve cehennem yoktur, ahirete gidip gelen mi var?.." diyor. Böyle diyen bir kişi dinden çıkar mı?
İslam dininin korumayı emrettiği temel değerleri açıklar mısınız?
“Yemin ederim ki, kişinin başına demirden bir şişin, bir çivinin çakılması, yabancı bir kadına dokunmasından daha hafif kalır.” anlamındaki hadisin kaynağı nedir?
İslamiyet, sistematik bir hâl almaya başladıktan sonra oluşan (akıl, beyan, irfan ekolleri gibi) ekollerden bahseder misiniz? Hangi alim hangi ekolü benimsemiştir?
İslamiyet'te neden sağ tarafın fazileti vardır? Örneğin sağ tarafa selam vermek, yemek yerken sağ eli kullanmak...
"Allah, saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez." (Nahl, 16/37) ayetine göre, Allah bir kulunu niçin saptırır?
Hz. Ali'ye “Allah nerede?” diye sorulunca, o da “Yeri ve göğü yaratmadan önce nerede ise ordadır.” diye cevap verdiği doğru mudur?
Politika üzerine konuşunca insan gıybete girmektedir. "Şu politikacı şöyle yaptı" demek gıybete girer mi? Nasıl helallik dileyeceğiz?
İslam büyüklerinden bazıları üzüntülü olmayı tavsiye ediyor. Günümüzde eğlenmek, sürekli neşeli olmak, gülmek tavsiye ediliyor ve strese karşı bunlar öneriliyor. Ölçümüz ne olmalıdır?
Bize Allah’ı hatırlatan kişi mümin mi veli mi?..
İslam bir görüş müdür, yoksa yaşam biçimi midir?
Esma-i Erbeîn-i İdrisiyye hakkında bilgi verir misiziniz?
Müslüman olmayanlar hakkında kötü zanda bulunmak, suizanna girer mi?
“Her dinin bir ahlakı vardır, İslam’ın ahlakı ise hayadır.” anlamındaki hadiste "her din"den kasıt nedir? İslam tek din değil midir?
Hz. İsmail'in Tevrat ve İncil'deki isimleri nelerdir?
İslam'ın hak bir din olduğuna dair, Kur'an dışında gösterir misiniz?
Kur'an'da "Ehl-i kitap" ifadesi sadece Yahudi ve Hristiyanlar için mi kullanılmıştır?
Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçmeyen konularda içtihad edilebileceğine dair ayet var mıdır?
Hz. Nuh, dokuz yüz elli yıl dinini insanlara anlatma fırsatı bulmuşken, Hz. Muhammed’e yirmi üç yıl verilmesinin hikmeti nedir?
Kur'an ve rivayetlerde ifade özgürlüğüne işaret eden belgeler var mıdır?
Kur’an’da, Hinduizm ve Budizm ile ilgili bilgi olmadığı halde, Yahudilerle ilgili “ahid alınması, alemlere üstün kılınması, gökten kudret helvası yağması ve birçok peygamber gönderilmesi” nasıl açıklanabilir?
İslamı, bir yaşayış tarzı değil de "insanları gütmek için" kullanıldığını düşünenlere nasıl cevap vermek gerekir?
Günümüzde cariyelik sistemi tatbik edilebilir mi; bu zamanımız şartlarına göre caiz mi?
Miraçta Hz. Musa ile İmam Gazali’nin ruhaniyetlerinin görüştükleri doğru mudur?
Hat sanatında vav harfinin önemi nedir? Bursa gezisinde Ulu Camii'deki hat sanatlarını incelerken, vav harfinin öneminden bahsedildi. İslamiyet'te vav harfiyle Allah arasında ne gibi bir ilişki var veya bu harfin bu kadar önemi nedir?
İslam'ın beş şartıyla nefis tezkiyesi yapılabilir mi?
Dinimiz siyasete ne oranda yer vermiştir; dindar bir insan siyasette yer alablir mi?
Kozmopolitizm (ulusal özelliklerini, benliğini yitirmiş,..) İslam'a uygun mu? Dinimizce kozmoplolit olmak caiz mi?..
Camilerimizde minare ve kubbe neyi ifade ediyor?
Modernizm hakkında bilgi verebilir misiniz?
İslam dininin cihad, örtünme gibi hükümleri, insanların İslam'a daha çok yakınlaşmasına mani olmuyor mu? Allah'a inanmak kolay, her yerde delilleri var, ama İslam için aynı şey söylenemez...
"Eşya misliyle temsil edilir." sözü, İslamî kaynaklarda geçer mi?
Dinimiz çok kısıtlayıcı değil mi; kadının her yerini avret kabul ediyor. Bunlar çok abartı değil mi?
Neden İslamiyeti Seçmeliyiz?
İmansız islamiyet, islamiyetsiz iman olabilir mi?
İslam ile iman aynı şey midir?
Müslümanlar arasında barış nasıl sağlanabilir? Bunun için neler yapılabilir?
Cariyelik yoksa, Kuran'ın evrensel olduğunu nasıl söyleyebiliriz?
Fetih suresinde 2023 yılına işaret var mı?
Müslümanlar neden yanılmış olmasın?
İslam'da meşveretin yeri ve önemi nedir?
Şeriat nedir, nasıl yaşanır; bu asırda şeriat geçerli midir?
İslamın sevgi, barış ve hoşgörü dini olduğuna dair örnekler verir misiniz?
Velinimet kelimesi sıkça kullanılır, İslam'a göre sakıncası var mıdır; tam manası nedir?
Müslümanlara karşı hazırlanan kirli tezgahların, tuzakların boşa çıkacağına işaret eden ayetler var mıdır? Bu tuzaklar karşısında nasıl dua etmeliyiz?
Bazıları, ''Fakir iseniz şükretmeyin, eğer şükrederseniz, Allah sizi fakir bırakır'' Allah, ''Madem memnunsuz böyle kalın'' diyecekmiş gibi yanlış bir inanışa sahipler. Bu zihniyete karşı nasıl cevap vermek gerekir?
Yedi büyük günah olduğu gibi, yedi büyük sevap var mıdır? 54 farz ne demektir?
Panislamizm (İttihad-ı İslam, İslam birliği) hakkında bilgi verir misiniz?
İslam - Editörün Seçimi
İslam - Son Ceveplananlar
İslam - Çok Okunanlar