Irkçılık - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Irkçılık - Alt Kategoriler
Irkçılık - İçerikler
İslam'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
Allah'ın yanında üstünlüğün ölçüsü nedir? Irk ve nesep farklılığı bu hususta önemli midir?
Ruhun ırkı var mıdır?
Bir insan ırkını sevmekle ırkçı olur mu?
Irkçılığı ilk dâvâ eden kimdir ve bu davranış, kimin özelliğidir?
Bediüzzaman'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
Irkçılık fikrinde kimi dinleyelim, bu hususta söz sahibi kimdir?
Bir Müslüman bir Müslümana milliyetinden dolayı ırkçılık yaparsa veya rencide edici sözler sarf ederse kul hakkına girer mi? Bunun haşir meydanında hesabı var mıdır?
Müslümanlar arasındaki ırkçılık olaylarına karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
Neden Yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman? Tevrat'ta, "Bir şehre girdiğinizde kadın, erkek, çocuk, yaşlı veya nefes alan her şeyi öldürün." diyor. Bu nasıl olur?
"Irkını inkâr eden bizden değildir." ifadesi hadis midir, hadis ise nasıl anlamalıyız?
İslam litaraturunde İslamiyet milliyeti gibi bir kavram mevcut mudur?
Etrafımızdaki insanlar askerlerin şehit olmadığını ancak bir gayr-i müslimin bir müslümanı öldürdüğünde şehit olacağını söylüyor inanmıyoruz ama yine de siz açıklar mısınız?
Araplar Osmalıyı arkadan vurmuşlar mıdır?
İslamın milliyetçiliğe bakışı hakkında bilgi verir misiniz?
Kişi kavmini sevmekle kınanamaz, sözü hadis midir? Hadis ise tam olarak manasını ve anlamını söyleyebilir misiniz?
Türkler tanrının kırbacıdır, diye bir hadis var mıdır?
Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz s.a.v. ahirzaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz?
Milletlerin birbirinden farklı özelliklerinin ve milli karakterlerinin olması, neden kaynaklanıyor?
Milletlerin birbirinden farklı özelliklerinin ve milli karakterlerinin olması, neden kaynaklanıyor?
Hz. Peygamberin ?Ben, bütün seçkinlerin seçkini oldum? sözünün, Emevilerin uydurması olduğunu ve Arapçılıkla ilgili olduğunu söyleyenler var. Sizce bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Anti-semitizm, anti-siyonizm nedir? Müslüman bir kişinin bu ideolojileri benimsemesi doğru mudur?
İmam Azam'ın Arapçaya karşı olduğunu iddia edenler vardır? Bu konuda bilgilendirir misiniz?
İmam Azam'ın Arapçaya karşı olduğunu iddia edenler vardır? Bu konuda bilgilendirir misiniz?
İbrahim Hakkı Bursevi´nin Ruhu’l-Beyan adlı tefsirinde "Vallahi Kürtler Müslüman değildir. Sakın bunların en Salihleriyle bile arkadaşlık etmeyin ve bunların bastığı toprağa da basmayın!" diye bir ifade geçiyor mu?
İsmail Hakkı Bursevi´nin Ruhu’l-Beyan adlı tefsirinde "Vallahi Kürtler Müslüman değildir. Sakın bunların en salihleriyle bile arkadaşlık etmeyin ve bunların bastığı toprağa da basmayın!" diye bir ifade geçiyor mu?
Allah Resulü (asm.)'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
Bazı kimseler ırkcılık damarıyla Araplara hakaretler ediyorlar. Bu konuda hadisler var mıdır?
“Arabı sevmek iman alameti, buğz ise münafıklık alametidir." gibi hadisler sahih midir?
İslam literatüründe "İslamiyet milliyeti" gibi bir kavram mevcut mudur?
Biz kardeşiz, ırkçılığa dayalı düşmanlık olmaz bizde!
Dillerin ve renklerin farklı olması, Allah'ın varlığına nasıl delil olur?
Suriyeli mültecilere karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
Irkçılık yaparak üstünlük taslayan ilk kişi kimdir?
Irk ve ırkçılık aynı şey midir?
Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, hadisi sahih midir?
Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık, ayetinden maksat nedir?
İslamiyet, Arapların işine mi yaramıştır?
Yafes ve Hz. Zülkarneyn Türk müdür?
Peygamberimizin ırkçılığa bakışı nasıldır?
Irkçılık ve Milliyetçilik Islam'da yasak mı?
Kur’an-ı Kerimin ırkçılığa bakışı nasıldır?
İslam ırkı inkar mı ediyor?
Irkçılığı ilk dava eden kimdir ve bu davranış, kimin özelliğidir?
Milliyetçilik, ırkçılık hakkında bilgi verir misiniz? Kendi milletimi diğer milletlerden daha fazla sevmem caiz midir?
Osmanlı Türk düşmanlığı yapmış mıdır?
Kerbela'da Yedi Türk atlısının aslı var mı?
Ayet ve hadislerde Arapçılık var mıdır?
Irkçılığa çağıran, ırkçılık için savaşan, ırkçılık uğruna ölen bizden değildir ne demek?
Irkçılığın Zararları Nelerdir?
İslamiyete göre ırkı inkar etmek gerekir mi?
Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz?
Hz. Peygamber (asv)'in "Ben, bütün seçkinlerin seçkini oldum" sözünün, Emevilerin uydurması olduğunu ve Arapçılıkla ilgili olduğunu söyleyenler var. Sizce bu hadisi nasıl anlamalıyız?
"Türkler Tanrı'nın kırbacıdır." diye bir hadis var mıdır?
Bazı hadislerde geçen, "Kadın kendi aslına benzeyeni doğurur, oğlan kardeşlerine ve kız kardeşlerine benzeyenleri doğurur." gibi ifadeler, İslam'ın milliyetçilik yaptığını göstermez mi?
Kişi kavmini sevmekle kınanamaz, sözü hadis midir? Hadis ise tam olarak manasını ve anlamını söyleyebilir misiniz?
Anti-semitizm, anti-siyonizm nedir? Müslüman bir kişinin bu ideolojileri benimsemesi doğru mudur?
Irkçılık - Editörün Seçimi
Irkçılık - Son Ceveplananlar
Irkçılık - Çok Okunanlar