Namaz - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Namaz - Alt Kategoriler
Namaz - İçerikler
Namaz kılmayana kız verilmez ve kestiği yenilmez deniliyor. Bu doğru mudur?
Kullanılmış bir elbise satın alan kimse, yıkamadan onunla namaz kılabilir mi?
Kutuplarda namaz nasıl kılınır; oruç nasıl tutulur?
İmamın cemaatın önünde olması şartıyla, Kâbe'de kılınan namazdaki durum birbirine zıt değil midir?
Güneş ve ay tutulmasında niçin namaz kılınır?
Hz. Ali'nin, kendisine muhabbet edenlerin namazlarını kıldığı söyleniyor. Bunun gerçek bir yönü var mıdır?
Bazı kimseler namaz kılmamanın şirk ve küfür olduğunu iddia ediyorlar. Bunların sözleri ne derece geçerlidir?
Ölen bir Müslümanın namaz ve oruç borcu nasıl ödenir?
Yolculukta vasıta içinde namaz nasıl kılınır?
Cuma, seferi olan kimseye farz değildir, diyorlar. Seferi olan kimse cuma namazını kılmayacak mı?
Kaldığı şehirden doğduğu köyüne giden seferi sayılır mı?
Bazı İslam büyüklerinin insanları "İmamlık ve müezzinlik yapmaktan", "başkasına kefil ve vasi olmaktan" men eden ifadelerine rastlıyoruz. Bu ifadelerde ne anlatılmak istenmektedir?
Kaza namazları ne zaman ve nasıl kılınır? Sünnetler de kaza edilir mi?
Bir namazın kaçması ihtimalinin fazla olması durumunda, namazı cem etmeye (cem-i takdim, cem-i tehir), namazları birleştirmeye niyet edilebilir mi?
Yatsı, vitir ve teheccüd namazlarının vakitleri hakkında bilgi verir misiniz?
vitir namazının kazası var mıdır? Kadınların bulunduğu adada denize girmek caiz midir?
Kaza namazı kılmak için, kadınlar da ezan okumak ve kamet getirmek durumunda mıdır?
Seferi olmanın, seferi namazın şartları nelerdir? Seferi olduğumuz hâlde farz namazları aynen olduğu gibi kılabilir miyiz?
Neden namaz kılıyoruz, namaz kılmanın faydası nedir, Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var?
Namazı bozan hâller nelerdir, hangi durumlarda namazı bozabiliriz?
Kişi üç yaşında imam olabilir mi? Çocukların imamlığı geçerli midir?
Şafiilere göre namaz tesbihatı nasıl yapılır?
Şafii mezhebine göre; cemaate sonradan yetişen kişi (mesbuk), namazını nasıl tamamlar?
Kaza namazlarının hükmü nedir, ne zaman ve nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?
Sabah namazı ezan okunduktan sonra, ne zamana kadar süresi var, yani en son ne zamana kadar sabah namazı kılınabilir?..
Kolonya, krem, deodorant, parfüm gibi alkol içeren ürünlerin kullanılması abdesti bozar mı, namaza zararı var mıdır?
Sabah namazının vakti ne zaman çıkar; öğleye bir saat kalana kadar kılınır diyorlar, doğru mu?
Teşehhüdde kelime-i şehadeti söylerken, şehadet parmağını kaldırmak nasıl olmalıdır?
Sabah namazının vakti ne zaman başlar ne zaman sona erer, ezan neden imsaktan bir saat sonra okunuyor?
Kilisede namaz kılınabilir mi?
Kaza namazı ve oruç borçları kaç yaşından itibaren hesaplanır? Kaza namazı nasıl kılınır?
Sünnet namazların önemi nedir? Namazların sadece farzlarını kılmak yeterli midir?
Nafile namazları kaçar rekat kılmalıyız? Evvabin namazı kaçar rekat ve nasıl kılınır?
Namaz kılarken sureleri sesli okumak zorunda mıyız? Ezan okunurken müezzinle ezanı söylememiz gerekir mi?
Hanefi mezhebine göre, bir bayan namaz kılarken yabancı bir erkek onu görürse kadının namazı bozulur mu?
Namazda gözleri kapatmanın bir sakıncası var mıdır?
Seferi namaz hakkında bilgi verir misiniz?
Namazı cemaatle kılmamak bid'at midir?
Sabah ezanı neden imsak vaktinde okunmuyor?
Abdest, teyemmüm ve gusül olmazsa, bunları almak için imkân da yoksa, namaz kılmak caiz midir?
Cuma namazı kılmak farz mıdır?
Kadın, erkeklerin de bulunduğu bir ortamda namazını kılmalı mıdır, yoksa kazaya mı bırakmalıdır?
Sabah namazının vakti ne zamandır? İmsak vakti girince, ezandan önce sabah namazı kılınabilir mi? Sabah namazının kazası?..
Namazda Fatiha'dan sonra vacip olan zammı sûreyi okumayı geciktirirsek, sehiv secdesi yapmak lazım geliyor. Peki bu sürenin / geciktirme zamanının bir ölçüsü nedir?
Pijama / gecelik, eşofman ile namaz kılmak mekruh mudur?
Bir kişi kendi memleketine izne gitse, orada da on beş gün kadar kalsa, namazlarını seferiler gibi mi kılması gerekir?
Akşam namazından sonra kaza namazı kılınabilir mi?
Namaz kılarken kıyama kalkınca "Rabbene lekel hamd" yerine "Rabbene lekel hamdu keme yenbeağiy li celeli vechike ve li aziymi sultanik." diyorum. Bunun sakıncası var mı?
Yurt dışında cuma namazı farz mıdır?
Cüzdan ve kemer gibi deriden ve benzeri maddelerden imal edilmiş, necaseti emen, fakat sıkılması pek mümkün olmayan eşyaları nasıl temizleyebiliriz?
Kaza namazını kılmanın mekruh olduğu vakitler nelerdir?
Namaz kılmanın hükmü nedir; namaz kılmayan kâfir olur mu?
Zamanında kılınamayan sünnetler daha sonra kılınabilir mi? İkindi namazının sünneti farzından sonra kılınır mı?
Sehiv (yanılma) secdesi nedir; ne zaman ve nasıl yapılır?
İstihare de görülen renkleri nasıl yorumlamak gerekir?
Kaş boyatılabilir mi?
Nafile namazlar ile kaza namazına niyeti birleştirmek caiz mi?
"Namazı dosdoğru kılın." âyeti Kur'an'ın birçok yerinde geçiyor. Namazı dosdoğru kılmak ne demek, neden bu kadar bunun üzerinde durulmuştur?
Gemide namaz vaktini nasıl belirlemeliyiz?
Kıldığımız namazlar bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa, bu kıldığımız namazın kabul olmadığı anlamına mı gelir?
Bazı kimseler Fatiha suresinin 5. ve 6. ayetlerini "ihdinessıratalmüstakim sıratallezine" şeklinde okuyorlar. Bunun "ihdinessiratalmüstakim siratallezine" şeklinde okunması gerekmez mi?
Hayızlı iken şükür secdesi yapılabilir mi?
Camide namaz kılındıktan sonra, o vakti yalnız kıldığımızda kamet getirmemiz lazım mıdır? Evde namazı (vaktinde) yalnız veya cemaatle kıldığımızda ezan veya kamet getirmek lazım mıdır?
Seferî durumunda öğlen ve ikindi namazı cem edilebilir / birleştirilebilir mi?
Evvabin namazı kaç rekâttır; iki rekât olarak kılınabilir mi?
Namazın teşehhüdünde işaret parmağını kaldırmanın hükmü nedir?
Namazın terkedileceği, erteleneceği hâller var mıdır?
Sadece bir sûre ezbere bilen kişi namaz kılabilir mi?
Kerahet vakti kaza namazı kılınır mı? İkindi namazı en son ne zamana kadar kılınır?
Seferî olan kişi mukim olan kimseye imamlık yaparsa, namazı tam mı kılar yoksa iki rekât mı kılar?
Şafii mezhebinde rükudan kalkınca ellerin kaldırılmasının nedeni nedir?
Kaza namazlarının niyet şekli nasıl olmalıdır? Teheccüd namazları üzerimize borç olan farz namazlarının yerine geçer mi?
Sabah ve ikindi namazından sonra nafile namaz kılınır mı?
Kaza namazıyla vakit namazı arasında tertip nasıl olmalıdır, önce hangisi kılınmalıdır?
Şafii mezhebine göre abdest alırken elleri yıkamışsak kolları yıkarken de elleri yıkamak gerekir mi?
Kadınların eteklerinin altında sadece iç çamaşırlarıyla namaz kılmaları uygun mudur? Başı açık namaz kılınabilir mi?
Hayızlı iken veya doğum yaptığında o vaktin namazı düşer mi?
Namazda, secde esnasında ayağı kaldırmak namazı bozar mı?
Sünnetlerin yerine kaza namazı kılınabilir mi? Kaza namazı olan kişi sünnet olan namazları kılabilir mi?
Gemide namaz nasıl kılınır ve kıble tayini nasıl yapılır?
Tek başına namaz kılan kimse, sehiv secdesini yaparken sadece sağ tarafa mı selam vermeli, yoksa her iki tarafa da selam verilse olur mu?
Namaza mani olan necaset hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Biriken idrar damlaları namaza mani olur mu?
Peygamber Efendimiz namazlarda hangi sûreleri okurdu?
Secdede Türkçe dua edilebilir mi?
Farklı mezhepten olanlara imam olacak kimsenin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir, abdest durumu nasıldır?
Akşam ile yatsı namazı arasında kılınan "Evvabin namazı" nasıl kılınır?
Hasta, belinden, ayağından veya dizinden rahatsız olan bir kişi, oturarak ya da sandalyede namaz kılabilir mi; kılabilirse bu nasıl olmalıdır?
Namaz için yanlış ve eksik niyet edersek tekbirden sonra ayaktayken selam verebilir miyiz?
İmsak girer girmez sabah namazı kılınr mı?
Kuşluk namazı hakkında bilgi verir misiniz; duha / kuşluk namazı nasıl kılınır?
Şafii mezhebine göre namaza mani olan necasetin miktarı hakkında bilgi verir misiniz? Affedilen (bağışlanan) necasetler nelerdir?
Üzerinde az bir necaset bulunan kişi, Şafii mezhebine mensup olanlara imamlık yapabilir mi?
Cemaatle namazı terk etmenin hükmü nedir? Cemaatle namazı terk etmek küçük günah mıdır, yoksa mekruh mudur?
Yatsı namazı ne kadar geç kılınsa daha çok sevap olur, deniyor. Bu düşünce doğru mudur?
Cuma namazı iki rekât mıdır; zuhru ahir ve diğer namazlar bid'at mıdır? Cuma namazını kılan kimse, ayrıca öğle namazını da kılması gerekir mi?
Namazda esnemek şeytanın vesvesesidir diyorlar; bu doğru mudur?
Üzerinde çeşitli resimler bulunan giysi ile namaz kılmak caiz midir?
Kur'an'ı ezbere bilmeyen nasıl namaz kılar? Kitaptan bakıp okuyarak namaz kılınabilir mi?..
Kıblesini bilmediği bir yerde bulunan bir insan, kıbleyi nasıl tayin eder, namazını nasıl kılar? Kıbleyi namazı kıldıktan sonra öğrenen bir insan, namazını tekrar mı kılmalıdır?
Doksan kilometrelik mesafeye giden kimse namazlarını seferi olarak mı kılmalıdır?
Pantolonun paçası ve gömleğin kolları kıvrılmış biçimde namaz kılınabilir mi?
Cuma namazı sadece camide mi kılınır? Yurt, pansiyon, fabrika ve başka yerlerde de kılınabilir mi?
Namaz da sehiv secdesi ne zaman yapılır maddeler halinde yazar mısınız?
Namazda okuduğumuz kelimeyi tekrarlamak, kekeme okumak namaza engel midir?
Hanefi mezhebine göre namazları cem etmek mi uygundur, yoksa vasıta / binek (otobüs, tren, gemi, uçak) içinde oturarak kılmak mı uygundur?
Yumuşak yere, halı üzerine secde edilebilir mi?
Namaza sonradan yetişen "mesbuk" kişi, namazını nasıl tamamlar?
Kadınlar secde yaparken kolların ve dirseklerin durumu nasıl olmalıdır?
Seferiyken farzlar kısaltıldığı hâlde sünnetler neden kısaltılma maktadır?
Tesbih namazı nasıl kılınır?
Ney sesi çalan odada namaz kılmak caiz midir?
Sabah namazının güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonraki bir zamanda kılarken nasıl niyet edilir? Bu namaz kazaya mı kalmıştır?
Kerahet vakitleri ne zamandır?
Sarık ile namaz kılmanın hükmü nedir?
Namaz kılarken gözleri kapatmanın / yummanın hükmü nedir?
Nafile namazlarda kıraatin gizli veya açık yapılması hakkında bilgi verir misiniz?
Namaz kılarken bir yanlışlık yapsak bir duayı şaşırıp yanlış okusak ya da 4. rekât yerine 3. rekâtta oturup Ettehiyyatü'yü okusak, ne yapmamız gerekir?
Resimli yerde namaz kılmak mekruh mu?
Seferilikte (yolculukda) kazaya kalan namazları, daha sonra kılarsak tam mı yoksa kısaltarak mı kılmamız gerekir?
Namaz kılarken önümüzden birisi geçerse namazımız bozulur mu, bu durumda ne yapmalıyız? Geçen kişi küçük bir çocuk olursa ne olur?
Erkeklerin çıplak ayakla, başı ve kolları açık olarak namaz kılmaları mekruh mudur?
Kötü fiilde bulunan imamın arkasında namaz kılmak caiz midir?
Namaz kıldıktan sonra, namaza mani olan bir durumun namaz kıldığımız sırada ortaya çıktığını anlarsak, vakit daha çıkmamışsa namazımızı yeniden kılmalı mıyız veya vakit çıkmışsa kaza etmemiz gerekir mi?
Farz namazlarda Fatiha'dan sonra en az kaç âyet okumamız gerekir?
Namaz kılmak istiyorum, ancak tam olarak kılamıyorum. Nedendir ?
Hacet namazı ve duası hakkında bilgi verir misiniz?
İkindi ve yatsı namazının ilk sünnetlerini terk etmek sünnet midir?
Receb ayında otuz rekât namaz kılmakla ilgili rivayet sahih midir?
Ayna karşısında namaz kılmak caiz midir?
Abdest ve namaz tüm günahları giderir mi, bu konudaki hadisleri nasıl anlamak gerekir?
Şafii mezhebine göre, namaz kılarken bir sonraki vaktin ezanı okunursa ne yapmak gerekir?
Şafiiler, cemaatle namazda neden imamdan sonra selam veriyorlar?
Şafiilere göre sehiv ve tilavet secdesinin nasıl yapıldığını açıklar mısınız?
Şafii mezhebine göre rekâtlarda şüpheye düşen ve bir rekât fazla kılan sehiv secdesi yapar mı?
Bayram ve cenaze namazlarındaki tekbirlerde ellerin kaldırıp kaldırılmayacağına dair hadis var mıdır?
Şafii mezhebine göre cuma namazından sonra öğle namazını da (yalnız veya cemaatle) kılmak farz mıdır?
Üç kez cuma namazını terk etmenin hükmü nedir; kaynak göstererek açıklar mısınız?
Birden fazla camide cuma namazının kılınması hakkında bilgi verir misiniz?
Erkeklerin kısa kollu elbise veya gömlekle namaz kılması mekruh mudur?
Güneş ve ay tutulması (küsuf ve husuf) namazının hikmeti nedir?
Namazda aklıma gelen düşüncelere mani olamıyorum, ne yapmak gerekir?
Abdestte ayakların yıkanması ve topraktan yapılan taş parçası üzerine secde edilmesi hakkında bilgi verir misiniz?
Ev veya iş yerinde birkaç kişi ile cuma namazı kılınabilir mi?
Başkalarına göstermemek için gözle namaz kılmak caiz midir?
Akvaryum karşısında namaz kılmak caiz midir?
Namazın sünnetlerini kılmamanın ahirette azabı var mıdır?
Namaz kılarken nerelerde gizli okunur, nerelerde aşikar okunur?
Arabada namaz kılabilir miyiz, kıble tayini nasıl yapılır?
Sayısını unuttuğum tilavet secdelerini ne kadar yapmam gerekir?
Şafiilerde namazda sütre edinmek hakkında bilgi verir misiniz?
Bire bin sevap verilen gecelerde, bir kaza namazı kılmak bin kaza namazı yerine geçer mi?
Bir namazı kılarken, başka bir namaz vaktinin veya kerâhet vaktinin girmesi halinde, namaz bozulur mu?
Namazda okunan sûrelerin sırası nasıldır, sırasız okumanın hükmü nedir?
Otobüste teyemmüm alarak namaz kılınır mı?
Namazda farz olan kıraat (okuma) miktarı ve okuyuş şeklinin ölçüsü nedir?
Namazda möhür / taş üzerine secde etmek hakkında bilgi verir misiniz?
Erkek ve kadının çorapsız namaz kılması caiz midir? Çıplak ayakla namaz kılınır mı?
İmsak vaktinden sonra vitir ve teheccüd namazı kılınır mı?
Bir vaktin çıkmasına ne kadar kala namaz kılınabilir?
Namazda amel-i kesir / namazı bozan işler hakkında bilgi verir misiniz?
Hanefi mezhebine göre seferilikte cem-i takdim, cem-i tehir hakkında bilgi verir misiniz?
Bilgisayar ya da televizyon açıkken orada namaz kılınır mı?
Şafiilerin cuma namazından sonra, cemaatle kıldıkları dört rekatlık namaz nedir?
Vitir namazının kıraati nasıldır? Neden üçüncü rekatında ihlas suresi okunuyor?
Cemaatle namazda imama uyulması ve uyulmaması gereken yerler nelerdir?
Kerâhet vakitleri hakkında bilgi verir misiniz?
Bazı kimseler, imam sesli Fatiha okurken cemaatin dinlemesi, imam sessiz okurken cemaatin kendisinin de Fatiha okumasının daha uygun olacağını ifade etmektedir. Bu bilgiler doğru mudur?
Sünnet yerine kaza namazı kılınabilir mi? Bir namaz için hem kazaya hem nafileye niyet edilir mi? Kaza namazı aynı zamanda nafile yerine geçer mi?
Sesli okunacak kıraati sessiz okumak sehiv secdesini gerektirir mi?
Vitir namazının rekât sayısı kaçtır; bir rekât olduğu söyleniyor doğru mudur?
Kadınlar namazı sesli kılabilirler mi? Mezheplere göre detaylı bilgi verir misiniz?
Kunut dualarının hükmü ve Kunut dualarını bilmeyenin durumu nedir? Kunut dualarını bilmeyen hangi duaları okur?
Namazda okunan dua ve tespihlerin anlamları ve bunlara verilen sevaplar hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda vesvese ve huşu halinde namaz kılma hakkında bilgi verir misiniz?
Şafii mezhebine göre namazda ne kadar ileri/geri gidilirse namaz bozulur?
Cuma namazı kaç rekâttır? Cuma namazının son sünnetinden zuhr-i ahir namazını kılmak şart mıdır?
Şafii mezhebine göre, erkek ve kadının aynı yerde namaz kılmaları hakkındaki hükümler nelerdir?
Evli olan bir erkeğin üç defa üst üste cuma namazına gitmemesiyle nikâhı düşer mi? Böyle bir hadis var mıdır, varsa zamanımızda uygulanabilir mi?
İstihare namazı ve duası nasıl olmalıdır; istiharenin dinimizdeki hükmü nedir? İstihareye uyarak yaptığımız bir işten dolayı sorumlu olur muyuz?
Şafiilerde cuma namazının hükmü ve Bediüzzaman'ın bir Şafii olarak, cuma namazına gitme meselesi hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda kadınların kol ya da bileklerinin ne kadarı açık olursa namaz bozulur?
Vakit daraldığı zaman, sabah namazının sünnetini terkedip yalnızca farzını kılabilir miyiz?
Camide bazen ön safa geçmek zorunda kalıyoruz; ama namaz kılan birisinin önünden geçmemiz gerekir. Bu durumda ne yapılmalıdır? (Şafii mezhebine göre)
Kıble yönü nasıl belirlenir? Güneş ile kıble tayini nasıl yapılır?
Kerahet vakitleri hakkında bilgi verir misiniz? Kerahet vakitlerinde kılınan farz ve nafile namazlar geçerli midir?
Kadınların, namazdaki hareketleri erkeklerden farklı yapmaları gerektiği hususunda hadis var mıdır?
Şafii mezhebine göre cuma günü öğlen namazının sünnetleri de kılınmalı mıdır, niyet nasıl olmalıdır?
Namaz konusundaki tembellikten nasıl kurtulurum?
Cemaatle namaz kılarken cep telefonumuz çalarsa, telefonu kapatabilir miyiz; bu durumda namaz bozulur mu?
Hanefiler cemaatle namaz kıldıkları zaman kıraat yapar mı? Namazda neleri okuyup neleri okumazlar?
Farz namazdan sonra okunan duanın anlamı nedir? (Estağfirullah el azim... Allahümme entesselamu...)
Namaz kılmayanın kazancı haram olur mu?
Kaza Namazı İçin Ezan ve Kamet Okumak Şart Mıdır?
Vitir namazında Kunut dualarını okumayı unutmak sehiv secdesini gerektirir mi?
Namaza niyet ederken yapılan hatalar hakkında bilgi verir misiniz?
İçkiden kurtulmak için ne yapmak gerekir?
İstihare namazına nasıl niyet edilir, istihare duasından başka dua okunur mu?
Namaz kılarken ellerin bağlanması hakkında bilgi verir misiniz? Peygamberimiz namazı elleri açık mı kılardı? Maliki mezhebine göre eller açık mı kılınıyor?
Namazı dosdoğru kılmak hakkında bilgi verir misiniz?
Cemaatle namaz kılmak / kıldırmak için imamda bulunması gereken vasıflar nelerdir?
Parfüm kullanımı kadınlar ve erkekler için caiz midir? Abdeste ve namaza mani olur mu?
Kadın namazda nasıl örtünür? Kadınlar üzerine etek giymeden eşofmanla, pantolon üstü tunikle namaz kılabilir mi?
Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kıldıran Hanefi imama uyan Şafii bir kimse nasıl niyet eder veya kaza namazına niyet edebilir mi?
Kerahet vaktinde kaza namazı kılınır mı? Sünnet ve vacip namazların kazası olur mu?
Şafii mezhebine göre, kerahet vakitlerinde kılınan namazlardan sevap alınır mı?
Günah işleyen, harama bakan kimse imamlık yapabilir mi?
Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir getirilmesinin sebebi nedir?
Dört rekatlı namazın üçüncü rekatında yanlışlıkla oturan kimse nasıl hareket etmelidir?
Amel-i kesir (çok iş) konusunda, diğer mezheplerin de görüşleri hakkında detaylı bilgi alabilir miyim?
Sabah namazını güneş doğup, kerahat vakti çıktıktan sonra kılmak günah mıdır?
Ezan duası hakkında bilgi verir misiniz? Bu duanın Arapça ve Türkçe yazılmış şeklini gönderir misiniz?
Camide namaz kılanın önünden geçmek hakkında bilgi verir misiniz?
Cemaatle namaz kılmak niçin daha sevaptır? Cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında bilgi verir misiniz?
Kaza namazlarında niyet ve tertip hakkında bilgi verir misiniz?
Hanefi ve Şafii mezhebine göre kerahat vakitlerinde tahiyyetü'l-mescid namazı kılınabilir mi?
Namazın kıraatında yapılan hatalar hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Doktor ve hasta arasında mahremiyet ve halvet hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda zammı sûreyi Mushaf'a (Kur'an-ı Kerim'e) bakarak okumanın hükmü nedir?
Kadınların camiye gitmesi caiz midir? Namaz kılarken imamı veya cemaati görmeleri şart mıdır?
Camide sünnet ile farz namazları arasında İhlas suresinin okunması caiz midir?
İkindi namazının vakti hakkında bilgi verir misiniz?
Ömründe hiç namaz kılmayanın akıbeti nedir; hayatıyla inkâr etmiş mi oluyor? Namaz kılmayan kâfir olur mu?
Namazda aynı rekat içinde, Fatiha'dan sonra değişik sûrelerden âyetler okumak sehiv secdesini gerektirir mi?
Yolculukta namaz, kasr, cem-i takdim, cem-i tehir hakkında bilgi verir misiniz? Bir kişi bir namazı cem-i takdim yapıp daha sonra bu namazın vaktinde kılma imkanı bulabilirse, bu namazı yeniden kılmalı mıdır?
Şafiilere göre seferilik / yolculuk hâlinde cuma namazını kılmak farz mıdır?
Şafii mezhebine göre, namazda son teşehhüdde Salli ve Barik dualarını okumak farz mıdır?
Şafi ve Hanefi mezhebine göre, imam sehiv secdesi yaptığında, mesbuk olan kimse nasıl hareket eder?
Namazda secdelerden birini terk edince ne yapmak gerekir; namazı iade mi, sehiv secdesi mi?
Kaza borcu olan teravih namazı kılabilir mi?
Hayalen ve ima ile namaz kılmak caiz mi?
Kur'an-ı Kerim'de namaz kaç vakit olarak geçmektedir? Namazın beş vakit olduğunun delilleri Kur'an'da var mıdır?
Namaz kılarken abdest bozulan kişi ne yapılmalıdır?
Teravih namazından sonra kılınan vitir namazı niçin cemaatle kılınıyor; evde kılsak olmaz mı?
Hümkürmek, öksürmek ve tükürük yutmak namazı bozar mı?
Teravih namazına niyeti namaza başlarken mi yapmalıyız, yoksa her iki / dört rekatın başında niyetimizi tekrarlamalı mıyız?
Şafii mezhebine göre, teravih namazını kılarken kaza namazlarıma niyet edebilir miyim?
Farklı bir mezhepte vitir iki rekat kılınıp selam veriliyor sonra bir rekat ayrıca kılınıyor. Hanefi mezhebine mensup birisi olarak böyle bir imama uyduğumda nasıl kılmam gerekir?
Kadın, yabancı bir erkekle cemaatle namaz kılabilir mi?
Cuma namazına mazeretsiz olarak dört defa peş peşe gitmeyen kâfir mi olur?
Evvabin namazı kaza namazı yerine geçer mi? Evvabin namazı nasıl kılınır?
Tekbir getirirken "Allahu ekber" sözü E harfiyle mi A harfiyle mi başlamalı? Bazıları "Ellahu ekber" denilmeli diyorlar?..
Namaza niyet etme konusunda gelen vesvese hakkında bilgi verir misiniz?
Şafii ve Hanefi mezhebine göre teravih namazının yerine kaza namazı kılınabilir mi? Bu durumda imama uyarak kaza kılmak olur mu?
Teravihte selamdan sonra okunan salavatın manası nedir? Bu salavatı getirmek bid'at mıdır?
Teravih namazı, dört rekatta bir selam verilerek kılınıyorsa, her selamdan sonra tekrar niyet etmek gerekir mi?
Üzerinde Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevî, Mescid i Aksâ ve diğer cami resimlerinin bulunduğu seccadelerin üstünde namaz kılınabilir mi?
Dört mezhebe göre, sabah namazını, ne zaman kılmak gerekir; vaktin evvelinde mi yoksa güneşin doğuşuna yakın bir zamanda mı?..
Namaz kılınmayan yer var mıdır? Nerelerde namaz kılınmaz?
Televizyonda canlı yayında namaz kıldıran bir imama uyarak namaz kılınabilir mi?
Cemaate imamlık yapacak kişide olması gereken özellikler nelerdir?
Cenaze namazı abdestsiz kılınabilir mi?
"Kul hakkı namazı" diye bir namaz var mıdır; bazı kitaplarda yazıyor?
Akşam namazının vakti ne zamana kadardır?
Peygamberimiz'in namaz kılmayanlara karşı tutumu nasıl olmuştur?
Peygamberimiz namazda salavatlardan sonra rabbena dualarını okumuş mudur? Son oturuşta dilediğimiz gibi dua edebilir miyiz?
Bir selamla kaç rekat nafile namaz kılınabilir?
Teravih namazının rekat sayısı kaçtır; bir selamla kaç rekat kılınabilir?
Şafii mezhebine göre vitir namazı cemaatle kılınabilir mi? Vitir namazı nasıl kılınır?
Hanefi mezhebine göre namazları cem etme hakkında bilgi verir misiniz?
Bilmediğimiz halde abdestsiz namaz kıldıran imamın arkasında kılınan namaz geçerli olur mu?
Teravih namazı yalnız / tek başına kılınır mı?
Namazda bir vacibi bilerek veya bilmeyerek terk etmek namaza zarar verir mi; bu durumda ne yapmak gerekir?
Namazda avret yerinin açılması ile ilgili hükümler nelerdir? Diz kapağının biraz yukarısında bulunan ve ceviz kadar büyüklükte olan bir yırtık ile namaz kılmak caiz midir?
Cemaatle namazda, imama uyanların yapacağı şeyler hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda son oturuşta okuduğumuz "Rabbena,.." dualarını ve anlamlarını yazar mısınız?
Mescid-i Haram'da namaz kılarken, secde edilecek yere mi yoksa kabeye mi bakılmalıdır?
Namaz tesbihatlarında söylediğimiz "sübhanellah", "elhamdülillah" ve "Allahü ekber" tesbihlerinde 33 sayısının hikmeti nedir? Bu sayıya uymamız önemli mi?
Kıbleye yönelişte, kırk beş derecelik açı hatası namazı bozar mı? Kıble sapması olduğu bilinen camilerde kılınan namazlar geçerli midir?
Hanefilere göre, namaz kılarken kıyamda ellerin göbek altında bağlanması neye dayanıyor?
Namaz için kamet getirilirken sünnet kılıyorsak ne yapmalıyız?
Namazın sünnetlerini evde kılmak konusunda bilgi verir misiniz?
Namazı bozmanın caiz ve vacip olduğu durumlar
Namazda ayakların durumu (kıyamda, teşehhüdde ve secdede) nasıl olmalıdır?..
Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?
Namazlarda Fatiha okunduktan sonra sesli mi, sessiz mi amin demek gerekir?
Şafii mezhebine, göre necasetten taharet / temizlik ve bu konudaki vesvese bahsini anlatır mısınız?
Yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınır mı?
Camilerde imamın cemaatten yüksek bir yerde namaz kılmasının hikmeti nedir?
İmama uyan kimse Fatiha ve zammı sureleri okur mu veya imama uyan kişi neleri okumalıdır?
Kişi eşi ve çocuklarıyla ailecek cemaatle namaz kılabilir mi?
Abdesti sıkışık olarak namaz kılmak hakkında bilgi verir misiniz? Sıkışık halde cemaate mi yetişmeli yoksa sıkışıklığı giderip yeniden abdest mi almalı?
Namazda neden Kâbe'ye, yani Mescid-i Haram'a dönülüyor?
Tecvide dikkat etmeyen (bilmeyen) imama uymak caiz midir; namazımız geçerli olur mu?
Öğle namazının vakti ne namaz başlar, ne zaman biter?
Kadınlar namazda ellerini nasıl bağlar, ellerini bağladıklarında bilekten kavramaları gerekir mi? Kadınlar namazı neden farklı kılarlar?
Şafii mezhebinde, sabah namazında Kunut duası okumanın hükmü nedir ve nasıl okunur?
Kadın ezan ve kamet okuyabilir mi? Kadınların farz namazlardan (eda-kaza) önce kamet getirmeleri gerekir mi?
Namaz kılmayı bilmeyenlerin öğrenmeleri için, onların duyabileceği kadar sesli namaz kılmak caiz midir?
Namazlarda kıraatin, gündüz gizli gece sesli okunmasının hikmeti nedir? Farz namazların 3. ve 4. rekatlarında neden sessiz okuyoruz, hikmeti nedir?
Cuma namazında okunan hutbe duaları hakkında bilgi verir misiniz? Hutbede hangi dualar okunur?
Namaz kılmamanın / kılmayanın dünyevi cezası var mıdır?
Zorunlu hallerde terk edilen sünnetlerin kazası olur mu?
Cuma namazının ilk sünnetine yetişemediğimiz zaman, hutbe ve farzdan sonra ilk sünnetini kaza etmemiz gerekir mi?
Namaz kılmamanın Şafi ve Hanefi mezhebine göre dünyevi cezası var mıdır, nedir?
Ağlamak, namaz ve abdesti bozar mı?
Namazdaki kıraatlerin anlamını düşünme konusunda ne dersiniz?..
yanlış kıraat ve namazların iadesi
Şafii mezhebinde kunut bilmeyenin okuyacağı dualar ve veccehtü duası nasıldır, yazar mısınız?
Kıble nasıl tayin edilir? Takvimlerde bulunan kıble saatiyle kıble nasıl bulunur? Kıble tayin hatası ile yanlış yöne doğru kılınan önceki namazları tekrar etmek gerekir mi?
İkindi ve yatsı namazlarının önemi hakkında bilgi verir misiniz? İkindi ve öğle (yatsı) namazlarının sünnetlerini terk etmek sünnettir diye duydum, acaba bu ne kadar doğru?
Erkeğin gördüğü yerde kadının namazı bozulur mu? Erkek namaz kılarken, kadın yanından geçerse namazı bozulur mu?
Hanefi birinin namazda (sünnet ve nafile namazlarında) rükuda Şafi mezhebindeki gibi ellerini kaldırması caiz midir? İftitah tekbiri dışında namazda iki eli kaldırmanın hükmü nedir?
Seferi olan kimse, mesbuk olarak imama uyarsa namazı nasıl tamamlar?
Kaza namazı vaktin farzından önce kılınır mı ve tertible mi kılınır?
Akşam namazının son rekatinde oturmayıp dördüncü rekata kalkan kimse ne yapmalıdır?
Abdest almak için uygun bir yer bulamayan kadın nasıl abdest alır? Kolları, başı görünecek de olsa abdest alınmalı mıdır; yoksa abdestsiz namaz kılınabilir mi?
Secde anında duanın ölçüsü nedir? Secdede dünyalık dua edlir mi veya "subhane rabbiyel a'la" dan başka söz söylenir mi, söylenirse namazı bozmaz mı?
Allaha inanan, ancak ibadet etmeyen kişinin durumu nedir? Bu tip insanların hiç namaz kılmadan ölse, ahirette kurtulma ihtimali var mıdır?
Cemaatle namazda, sünneti kıldıktan sonra farzı beklerken sesli Kur'an (üç İhlas, Fatiha,..) okumak uygun mudur?
Sabah namazını öğleden önce kaza ederken (vakti çıkan sabah namazına) nasıl niyet edilir?
Namaz kılarken iki direk arasında saf tutmak yasak mı? Bununla ilgili bir hadis olduğu söyleniyor?
Cemaate namaz kıldırıcak bir imamın niyetini nasıl yapması gerekir?
Sabah namaza kalkmanın yolu nedir? Ben sabahları namaza kalkamıyorum, kalksam bile çok soğuk oluyor, abdest almaya eriniyorum ve geri yatıyorum...
Şafii mezhebine göre sehiv secdesinin yapılışı nasıldır, sehiv secdesini gerektiren durumlar nelerdir?
"Namaz Mü'min' in miracıdır." ne demektir?
Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Namazda iken diğer namazın vakti girerse namaz geçerli midir?
Bazı kimseler dinimizde ibadetin şeklinin olmadığını, namazın da Kur'an-ı Kerim'de dua manasında kullanıldığını söylüyorlar; doğru mudur?
Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi nasıl davranmalıdır
İma ile namaz kılmak geçerli ve yeterli midir? Sonda takılı, büyük ve küçük abdestini hissetmeyen kişi, abdestte özürlü sayılır mı?..
İki kişi cemaat olarak namaz kılarken üçüncü kişi gelirse nerede safa durur?
Sehiv secdesi gerektiği halde yapmamak namazı bozar mı? Sehiv secdesini yaparken de hata yapmak mümkün müdür? Mümkünse sehiv secdesinin de sehiv secdesi olur mu?
Namaza niyet getirirken rekat sayısını belirtmek gerekir mi?
Namaz kılmayan çocuk dövülür mü?
Namazda avret yerinin açılması ve abdestin bozulmasıyla namazı iade etmek gerekir mi?
Namaz farz kılındığından beri aynı rekat sayısı ile mi kılınıyor? Namazın ilk farz kılındığında, farzların ikişer rekat kılındığını duydum?..
Namazda secdeye giderken iki el ile pantolonu sıvazlamak, çekmek namazı bozar mı?
Cemaatle namaz kılarken imamdan önce selam vermek namazı bozar mı?
Erkekler cuma namazından çıkmadan kadınlar öğle namazını kılamaz mı?
Şafi mezhebine göre, secde ve rükuda imama uymayanın (önce veya sonra hareket edenin) namazı olur mu?
Namazda Fatihadan önce besmele okumanın hükmü
Elbisemizde kan bulunmasından dolayı namaz iade edilir mi?
Namazın kazaya bırakılması
Güvenlik görevlilerinin cuma namazına gidememesi hakkında bilgi verir misiniz?
Şafi mezhebine göre namaza başlarken, rükuya giderken ve secdeye varırken elleri kaldırmanın hükmü nedir?
Hutbe okunurken dinlemek ve amin dememek mi gerekir? Hutbe okunurken Efendimizin ismi dahi geçse salavat getirmemek lazım diyorlar, bu doğru mu?
Namazın beş vakit olmasıyla ilgili deliller var mıdır? Peygamber Efendimiz namazı üç vakit olarak mı kılmıştır?
Vehhabilerin arkasında namaz kılmak caiz midir? Kâbe'de, dört mezhep uygulamalarının dışında hareket ediyorlar...
Namaz kılmak büyük bir ibadet olduğu için, terk edilmesi de çok büyük günahtır. Namazı kılmayana ceza verilebilir mi?
İmamın abdestinin bozulması, istihlaf: Farz namazını kılarken imamın abdesti bozulursa cemaat ne yapmalıdır?
Teravih namazı hariç, hangi nafile namazlar cemaatle kılınabilir ve nasıl niyet etmemiz lazım?
İstihlaf: Abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birisini imam tayin etmesi nasıl olur? İmam abdesti bozan bir hata yaparsa, arkasındaki cemaatin de namazı bozulur mu?
Memur işini bırakıp cumaya gidebilir mi? Bu durumda kul hakkına girilmiş olur mu?
Evvabin ve şükür namazları nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Ayrıca bu namazlarda da sehiv secdesi gerekiyor mu?.
İmama ikinci rekatte uyan Şafii kişi "Veccehtu" duası okur mu?
Öğle namazının vakti hakkında bilgi verir misiniz? Öğle namazının vakti çıksa bile yirmi-otuz dk. içerisinde kılınabileceğini söyleyenler var, acaba bu doğru mu?
Sabah namazının sünneti farzıdan sonra kılınır mı?
İş saatinde namaz kılmaktan dolayı hak geçer mi? Gayri müslim ülkede yaşıyorum. İş yerinde sorun olmaması için namazlarımı evde kılıyorum. Bir sitede, böyle yapmanın şirk olduğu yazmaktadır, doğru mu?
Şafii mezhebinde sabah namazının sünneti farzından sonra kılınır mı ve imama uyan kişi Fatiha'dan başka sure okuyabilir mi?
Namaz kılmamanın hükmü nedir? Namaz kılmayan küfre düşer mi, yoksa sadece günahkar mı olur?
Dışarda giyilen ayakkabının üstüne mesh edilerek, bu ayakkabıyla namaz kılınır mı?
İkindi ve yatsı namazlarının sünnetlerini kılarken, tahiyyatdan üçüncü rekata kalkıp kıyama durduğumuzda, neden Sübhaneke duasını okumamız gerekiyor?
Bir kadının âdet / hayız halinde kılamadığı namazları, sonradan kılması mekruh olur mu?
Namazda değişik yerlerde secde etmek sünnet midir? Sabah ve ikindi namazından sonra safı bozmamak sünnet midir?
Kadınlar cuma ve bayram namazlarını kılabilirler mi?
Namazın zamanımız açısından önemi nedir? Namazın mana ve hikmeti nedir?
Ezan okunurken namaz kılınabilir mi?
Akşam ve yatsı namazları birleştirilerek kılındığında, akşamla yatsı arasında evvabin kılınabilir mi?
Uçak, gemi ve tren gibi vasıtalarda nasıl namaz kılınacaktır?
İmama uymuş bir kimsenin, namazın bir rüknünü (rükü, secde) imamdan önce yapması namazını ve abdestini bozar mı?
Namazda farz olan okuyuş miktarı ne kadardır? Namazda mesela uzun bir sureden okurken her istenilen yerde durulabilir mi?
Hz.Peygamber Efendimizin, hiçbir sebep yokken öğle ile ikindi namazını birleştirdiği doğru mudur?
Kıraatin dil ile olması ne demektir? Yalnız namaz kılan kişi, kendi okuduğunu hafifçe duymak zorunda mıdır; dudaklar kıpırdamasa olmaz mı?
Namazda okunan tespih ve duaların anlamları nedir?
Abher namazı nedir ve faziletleri nelerdir? Bu isimle bilinen namaz, hadis ve fıkıh kaynaklarında var mıdır?
Öğle namazının ilk sünnetine yetişememiş isek, farzdan sonra önce hangisi kılınır; ilk sünnet mi, son sünnet mi? Bu hususta tertip nasıl olur?..
Erkek hangi şartlarda kadınlara imam olabilir? İmamlığa niyet nasıl olur; kadınlar için ayrıca niyet gerekir mi?
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında bir süre beklemek, ölümü tefekkür etmek sünnet midir?
Namazı kılarken yanlış yaptığımı anlarsam namazdan nasıl çıkarım?
Teşehhüd miktarı oturduktan sonra abdest bozulursa, namaz tamamlanmış sayılır mı? Namaz sırasınıda abdest bozulursa nasıl hareket vedilir?..
Öğle ve ikindi namazlarında kıraat nasıl yerine getirilir? Tekbir ve tesbihler gizli mi aşikar mı okunur?
Ayağından özürlü olan kişi imamlık yapabilir mi? Benim bir ayağım protez, ancak namazı rükunlarına göre (ayakta ve oturarak) kılabiliyorum. Evde aileme imamlık yapabilir miyim?
Namazda yazı (gözümüze takılan yazıyı) okumak namazı bozar mı?
Tahiyyatta tuhricna duasını okumak namazı bozar mı?
Rüku ve secdede üçer defa okuduğumuz tesbihleri birer defa okumak caiz midir?
İş yerinde (devlet kururmu ya da özel) namaz kılmaya müsaade edilmezse nasıl hareket etmek gerekir?
Ayakkabı ile namaz kılınabilir mi? Cenaze namazında durum farklı mıdır?
Namazın kıraatinde yapılan hatalar (Zelletü'l-kâri) hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Namazda okunan Kur'an, düzgün okunmazsa namaz olur mu,sehiv secdesi mi gerekir? Yapılan harf, hareke hataları namazı bozar mı?..
Namazın kıraatinde bir ayet atlayıp devam etmek, bir harf yerine başka bir harf (peltek "se" yerine normal "se") okumak namazı bozar mı?
Cuma namazının sünnetlerinin, cumanın kılındığı aynı yerde kılınması gerekli midir? Buna dair Peygamber Efendimiz (asm)'in uygulamaları var mıdır?
Bir özürden dolayı başını yere koyamayan nasıl secde etmelidir?
Dört rekatlı namazda, imama birinci rekattan sonraki rekatlarda (üçüncü rekatta) yetişen kimse (mesbuk) namazı nasıl tamamlar?
Farzın üç veya dördüncü rekatında, Fatiha'dan sonra sure okunursa ne yapmak gerekir, sehiv secdesi gerekir mi?..
Namaz kılarken farz ile sünnet arasında yer değiştirmenin hükmü nedir?
Namazın kıraati hangi tertip üzere yapılmalıdır? Namazın her iki rekaatinde aynı sure sehven okunsa, sehiv secdesi gerekir mi?..
Hangi hallerde cemaatle namaz terkedilebilir? İşyerini kapatıp cemaatle namaza gitsek, gelen-giden oluyor, ne yapmalıyız?..
Münferit namaz kılanın kıraatinde ses düzeyi nasıl olmalı?
Cemaatle namazda saf düzeni nasıl olmalı? İmama sonradan uyan subhaneke duasını okur mu?
İşrak, istiva ve isfirar vakitleri hakkında kaynaklarıyla birlikte bilgi verir misiniz?
Namazda kıraati ve diğer tespihleri Arapça yapmak şart mıdır; Türkçe veya başka bir dille yapamaz mıyız?
Huşu halinde namaz kılmak için ne yapmalıyım? Namazda iken, malayani şeyler düşünmemek için insan mürşidini rabıta yapabilir mi?
Öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini dört kılmak olur mu?..
İçki kullanan biri namaz kılabilir mi?
Okuma ve yazma bilmeyen sağır ve dilsizler nasıl namaz kılar?
Akşam namazının vakti (süresi) ne kadardır? Orta Asya ülkelerinde akşam namazının vaktini biraz farklı değerlendiriyorlar...
Namazı kılmanın belli bir şekli var mı, adabı nasıldır? Farz ve vacipleri, sünnet ve adapları gibi hususlara bağlı kalınarak namaz nasıl kılınır?
Sehiv secdesi ne zaman gerekir? Sehiv secdesi nerelerde yapılır, ayrıntısıyla mezheplere göre anlatır mısınız?
Surekli kanayan ve kaybolmayan sivilcelerim var, namazlarımın hükmü nedir? Kan ve kan lekesi necis midir?
Namazın kraatinde imam ayeti unutursa hatırlatmayı (imama fetihte bulunmayı) nasıl yapmalıyız?
Ezan nasıl okunmalıdır, adabı nasıldır? Peygamber Efendimiz (sav) ezan okuyanlara, okumalarının şekli için tavsiyelerde bulunmuş mudur?..
Erkeklerin başı açık olarak namaz kılmalarında bir sakınca var mıdır?
Sağır ve dilsizler nasıl namaz kılar? Okuma yazma bilmeyen sağır ve dilsizler, sure bilmiyorsa namazda ne okumaları lazım?
Öğle namazının ilk sünneti sonraya bırakılır mı? Neden sabah namazının sünneti farzından sonra kılınmaz?
Kasten kılmadığım geçmiş dönemdeki namazlar için kaza kılmam gerekir mi, gerekirse nasıl yapmalıyım?
Namaza nasıl niyet edilir ve Arapça namaz niyetleri nasıl yapılır? Bu niyetlerde mezhep ayrımı var mı, yani namaza niyetler mezheplere göre değişir mi?
Cuma namazında kılınan iki rekat vaktin son sunneti ne demektir; yani ne anlamına gelir? Çünkü cumanın farzından sonra zaten dört rekat son sünnet kılıyoruz?..
Vitir namazı yatsı namazından ayrı olarak kılınabilir mi?
Namazdan sonra dua etmek, Kur'an okumak bidat mıdır?
Cemaate yetişmek için tek başına kıldığı farzı veya ilk sünneti bozmak caiz midir?
Cemaatle namaz kılarken, imam kıraatte bulunduğu esnada dua edilir mi? Mesela, "Allah'ım bizleri affet." gibi dualar edebilir mi?
Seferi olan kişi sünnetleri ve cuma namazını kılar mı; cemaatle kıldığı zaman namazını nasıl kılar?
Karanlıkta namaz kılınabilir mi? Karanlıkta secde yeri tam görülmeyince, kılınan namaz sahih midir?
Kerahet vaktinde namaz kılmaktan dolayı sehiv secdesi gerekir mi? Mesela ikindi namazını kerahet vaktine kadar geciktirince "vakti ertelediğimizden dolayı" sehiv secdesi gerekir mi?
Namazda secdede iken ayak topuklarını birbirine değdirilmeli mi?Ayakta iken iki ayağın arasındaki mesafe ne kadar olmalı?
Cemaate sonradan yetişen biri, ön safın tamamen dolu olduğunu görürse, bir arka safta tek başına cemaate katılabilir mi?
Cenaze namazında subhaneke duasını okurken "ve celle senauk" kelimasini okumamızın hihmeti nedir?
Beş vakit namazların müstehap kılınma vakitleri ne zamandır? Örneğin, sabah namazı güneş vaktine kadar kılınabilir; peki diğer namazlar?..
İmam seçmek doğru mudur? Kişisel, toplum veya imamlık mesleğinde hata yaptığına kani olduğumuz bir imamın arkasında kıldığımız namaz sahih midir?
İkindi ve Yatsı namazlarının ilk sünnetlerini kılmamanın hükmü nedir? Bu namazların farzlarının cemaatine yetişildiğinde, farz namazı bitince tekrar ilk sünnetleri kılınır mı?
Ezan okunmadan (yani vakit girmeden az önce) kılınan namaz kabul olur mu?
Namaz kılmanın mekruh olduğu (kerâhet) vakitleri, güneş doğumundan kırk beş dakika sonra, batımından otuz dakika önce gibi zaman vererek açıklar mısınız?
Evvabin namazı akşam namazının son sünneti ile yatsının ilk sünnetinden mi ibarettir? Aslında bugün kıldığımız gibi yatsı namazının ilk sünneti yok mudur?...
Kılmakta olduğumuz bir namaz esnasında, sonraki vakit için ezan okunursa namaz geçerli olur mu?
Cemaatle namaz kılarken mesela 2. rekatına yada 3. rekatında imama yetişirsek namazı nasıl tamamlarız?
Evde yalnız başıma kaza namazı kılacağım zaman, ezan ve kameti içimden, dudaklarımı oynatmadan okusam olur mu?
Evde namaz kılarken ezan okumak gerekir mi?
Namazda sessiz okurken sesimizin ölçüsü nekadar olmalı? "Namaz kılarken sureleri kendin duyacağın kadar sesli okumak lazım." diyenler var. Bu durumda yanımızdaki insanlar rahat namaz kılamaz, bu nasıl olmalıdır?
Kabir nur namazı ya da kabir namazı diye bir nafile namaz var mıdır, varsa nasıl kılınır?
Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır; nasıl niyet edilir?
"Hırsız kişi namazdan çalandır." diye bir hadis var. Hadiste kast edilen nedir; namazda hırsızlık yapmak ne demektir?
Ezan sesi duymayan kimsenin, farz namazı kılmadan önce ezan okuması gerekir mi? Elektronik saatten duyduğumuz ezan üzerimizdeki sorumluluğu kaldırır mı?
Evde namaz kılarken ezan okumak gerekir mi? Hoparlörle ezan, merkezi ezan caiz midir? Ezanla ve kametle ilgili hükümler...
Geçirdiği hastalıktan dolayı Kur'an'dan hiç ayet ezberleyemeyen kimse, yalnızca "Allahu ekber" diyerek namaz kılabilir mi?
Kaç rekat kıldığını unutan veya rekatlarda hata yapan kimse nasıl hareket etmelidir?
Namazda Sübhaneke duası Fatiha'dan bile önce okunuyor? Sübhaneke dua mıdır hadis midir nedir ve kaynağı nereden geliyor?
Kutuplarda namaz nasıl kılınır? Özellikle saatin bulunmadığı (keşfedilmediği) zamanlarda kutuplarda nasıl namaz vaktlerini nasıl tayin ediyorlardı?
Cenaze ve cuma namazından önce neden sela (salâ) verilir; selanın anlamı nedir?
Dört rekatlı bir namazda, imamın beşinci rekata kalkması halinde cemaat nasıl hareket etmelidir?
Kerahat vaktinde sabah namazını kılmak: Kerahat vaktinde kılınan sabah namazı kaza yerine geçer deniliyor...
Namazda okunan Kur'an, düzgün okunmazsa namaz olur mu? Yapılan harf, hareke hataları namazı bozar mı?
Sabah ve ikindi namazından sonra kaza namazı kılınabilir mi? Okuduğum bir yazıda, sabah ve ikindi namazından sonra nafile namaz kılmak mekruhtur, diyordu...
Hutbe okunurken konuşmak, yapılan duaya amin demek, salavat getirmek uygun mudur?
Kadın kocasıyla cemaatle namaz kıldığı zaman müezzinlik yapabilir mi?
İmamla ona uyan cemaat arasında bir duvar bulunursa namaz sahih olur mu? Cemaatle namaz kılarken imama uymaya engel olan sebepler nelerdir?
Namaz sırasında kıraatta yapılan hatalar nelerdir; bu hatalardan hangi durumlarda namaz bozulur?
Namaza niyet ettikten sonra başlama tekbiri almadan konuşabilir miyiz? Niyetle namaz arasında konuşmak caiz midir?
Namazın maddi ve manevi fazileti hakkında bilgi verebilir misiniz? Namazın faydaları, insana kazandırdıkları nelerdir?..
Vaktinde kılamadığımız vitir namazının kazası gerekir mi?
Namazda ayetleri tekrarlamak namazı bozar mı? Münferit namaz kılarken, kıraat esnasında, suredeki bir kelimeyi düzgün okuyacağım diye üç belki de dört kere geriye dönüp tekrar okumak namazı bozar mı?
Sünnetlerin ve vitir namazının kazası kılınır mı? Sabah namazı kuşluk vaktinde kılınırsa, nasıl niyet edilir?
Namazın bir rekatında birkaç kısa sure okumanın sakıncası var mıdır? Bu sureleri okurken aralarında besmele çekilir mi?
Unutularak dört rekatlı farz namaz beş rekat kılınsa ve selam verildikten sonra hatırlansa o namaz olmuş mudur, yoksa yeniden mi kılınmalıdır?
Namazı vaktin sonunda kılmanın bir günahı var mıdır? Ezan okunduğunda hemen namaz kılınabilir mi?
Namaz surelerini okurken ayetler arasında nefes almak ve kıraati uzun tutmak gerektiği konusunda bilgi verir misiniz? Kur’an-ı Kerim’i okurken rastladığınız secavend denilen remz (işaret) harflerinin manaları nedir?
Kerahet vaktinde tahıyyâtü'l-mescid namazı kılınır mı?
Namazda bir uzvun açılması durumunda namaz bozulur mu? Bunun nölçüsü nedir?
Bir günde en fazla kaç vakit kaza namazı kılınabilir? On sene namaz kılmayan bir insan, bunları kaza olarak kılmak isterse ve bir günde yüz vakit namaz kılarsa, bu namaz kabul olur mu?..
Karanlıkta namaz kılınır mı? Namaz kılabilmek için ışığın ölçüsü ne olmalıdır acaba?
Namaz kılmada devamlılık sağlayamıyorum. Ne önerirsiniz? Bu aralar psikolojik baskı altındayım, çok şey yaşadım ve hala da yaşıyorum, bana önerileriniz nelerdir?
Secde yapılacak yer nasıl olmalı? Üzerine secde yapılması caiz olanlar nelerdir?
Cuma namazı kaç rekattır? Efendimiz genelde cuma namazını kaç rekat kılmıştır?
Namazda ameli kesir nedir? Namaz kılarken cisimlerin yerlerini değiştirmek namazı bozar diye biliyorum. Peki istemeden yapılırsa da namaz bozulur mu?..
Namazın sünneti ile farzı arasında nafile namaz kılınır mı? Farz namazın her iki rekatında aynı sure okunabilir mi?
Ben tesettürsüz bir bayanım, fakat namazlarımı kılıyorum. Tesettürsüz bayanın kıldığı namaz geçerli midir?..
Teheccüd namazının vakti ne zaman başlar, yatsıdan hemen sonra kılınır mı? Veya yatsı namazını geceye bırakıp teheccüdü onun arkasından kılmak olur mu?
Kabirde namaz kılmanın hükmü nedir? Kabir namazı diye bir namaz var mıdır?
Sünnet ve farzları kılarken okunacak sure sıralaması ayrı ayrı mı düşünülür?
Namazda sesli veya sessiz okumakla ilgili hükümler nelerdir?
Peygamberimiz (sav) hiç kaza namazı kılmış mıdır?
İmam rükuya giderken imama uyacak kişi tekbir aldıktan sonra elleri bağladıktan sonra mı rükuya gitmeli?
Şafii mezhebine göre namaz rekatları nelerdir, kaç rekat sünnet kaç rekat farz kılınır?
Herangi bir cenaze namazı kılınırken raslayınca katılmak farz mıdır?
Cuma hutbesini dinleyemeyen hakkındaki hüküm nedir? Cuma hutbesi farzdır, dinlemesi de her mükellefe farz mıdır?
Pilot olduğum için devamlı seferiyim. Namazlarımı nasıl kılmalıyım?
Namazlarda farzlardan önce kılınması gerken sünnetler farzdan sonra kılınır mı? Örneğin, cemmaate yetişmek için sabah namazında önce farz, sonra sünnet kılınması gibi...
Sabah namazından sonra Peygamberimizin kıldığı namaz var mıdır? Evvabin namazını dört rekat kılmaya başlayan biri iki rekat olarak kılsa olur mu?
Sabah namazının vakti en son ne zamana kadardır? Hava bulutlu olduğu günlerde ne yapılmalıdır; takvimlere göre mi hareket edilmeli?
Evde eşim ve çocuklarımla cemaat yapıp namaz kılabilir miyiz?
Münferit olarak veya cemaatle namaz kılarken abdesti bozulan kimse ne yapar?
Cuma namazı kılınmadan önce, yani cuma namazı bitip cemaat çıkmadan önce kadın veya erkeğin kıldığı öğle namazı kabul olmazmış deniyor, doğru mu?
Cemaatle namaz kılarken, imam sesli olarak Fatiha'ya başlamışsa biz Sübhaneke'yi okuyabilir miyiz?
Kaza namazına nasıl niyet edilir? Kadınlar da kaza namazı kılarken ezan okuması gerekir mi?
Bilerek ve kasden vaktinde kılınmayan namazların kazası olmaz diyenler var. Bu görüşler doğru mu? Bütün mezheplerde kaza namazı var mı?
Şafii mezhebine göre Veccehtü duası yerine Subhaneke duası okunabilir mi?
Namaz kılmayı terk ettim; tekrar nasıl başlayabilirim? Namazlarımı aksatmadan kılmam için neler tavsiye edersiniz?
Sünnet namazlara nasıl niyet edilir?
Kasten namazı terk eden kâfir olur mu? Namaz kılmayanın hükmü nedir, namaz kılmayan kimseye ceza uygulanır mı?
İkindi namazının geciktirilmesi mekruh mudur? Acaba benim ikindiyi ilk vakitlerde ve sadece farzını kılarak mı, yoksa sünnetiyle beraber son vaktinde evde mi eda etmem daha uygun olur?..
Namazda Şafiiler "Veccehtü" (namaza giriş) duası okuyorlar. Hanefi olan bir subhanekeyi ve bu duayı (Veccehtü) okuyabilir mi?
Uzun olan saçlar üzerine secde edilir mi?
İkindi namazının ilk oturuşunda salli barik duaları okunur mu?
Büyük camilerde, cuma veya bayram namazlarında alt kattakiler sadece imamın sesini duymaktadır. Bu şekilde kılınan namaz geçerli midir? Cuma namazını kılarken alt kattakiler ve üst kattakiler birbirini görmesi lazım mı?..
Namazda yapılan hareketlerin hikmeti nedir?
İkindi namazını (sünnetini) sırf keyfi olarak bırakmak da sünnet deniliyor; bu doğru mu?
Sabah namazına uyanamadık, söz gelimi 09:00 da kalktık; bu durumda sabah namazını nasıl kılarız?..
Namazda tekbir alırken elleri kaldırmanın hikmeti nedir? Şafi mezhebinde olanlar her rükudan kalktıklarında, ellerini kaldırıyorlar...
Cemaatle namaz kılarken, kamet (ikamet) bitmeden imam namaza başlayabilir mi? Kametin bitmesini bekleme gerekmiyor mu?
Sure okunurken yapılan hatalar namazı bozar mı? Hata yaptığımız zaman, sureyi baştan tekrar okumak sehiv secdesini gerektirir mi?
Cemaatle namaz kılarken abdesti bozulan kişi nasıl hareket etmelidir?
İnsanın namazdayken belinin açılması namazını bozar mı?
Namaz kılarken zammı sureyi sırasına göre okumamaktan dolayı sehiv secdesi gerekir mi? Bir de yanlışlıkla aynı namaz içerisinde, örneğin ikindinin sünnetinde herhangi iki rekatta yanlışlıkla aynı sureyi okumak...
İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınır mı, ezanı beklemek gerekir mi?
Namazın sünnetlerini evde kılıp farzı camide kılmakta bir sakınca var mıdır? Farz ile sünnet namaz arasına biraz zaman girerse bu durum namaza mani olur mu?
Sabah namazına nasıl kalkabilirim?
Namazda yapılan hareketlerin, namaz içinde ve dışındaki duaların, tesbihlerin anlamı nedir; bunları çok ya da az okumanın bir mahzuru var mı?
Hamileyken namaz kılınabilir mi; kılınırsa nelere dikkat edilmelidir?
Namazda eksik yapılan secde nasıl iade edilir; sehiv secdesi gerekir mi? Mesela, birinci rekatın sonunda iki kez secdeye gitmek gerekirken sehven yalnızca bir kez secde yapılsa ve ikinci rekat için ayağa kalkıldığında durum farkedilse bu durumda...
Tek başımıza namaz kılındığında 1 derece sevap kazanıyoruz. Cemaat ile kıldığımızda 27 derece sevap kazanıyoruz. Niye 27 rakamı veriliyor?
Namazda imamın kıraatini dinlememekten dolayı namaz bozulur mu?
Namaza mani olan pislik ne kadardır? 1 damla da olsa vucuttan çıkan idrar abdesti bozar mı? Bu kadar kir namaza mani midir?
VİTİR NAMAZININ SON REKATINDA TEKBİR ALMANIN NEDENİ NEDİR? KUNUT DUASI OKUMAK?
Kaza namazlarını her vaktin namazından sonra kılmak şart mı ve imama uyarken nasıl niyet getirilir?
Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu?
Teheccüd namazını ara sıra kılmamak olur mu?
Baş işaretiyle namaz nasıl kılınır açıklar mısınız?
İkindi ezanı okunduktan sonraki 20 dakika içinde öğlen namazı kılınabilir diye duymuştum doğru mu?
Vakit namazlarında sünnetle farz arasında konuşmak, yemek yemek, su içmek gibi dünyevi bir iş yapmanın sakıncası var mıdır?
Secdede el parmaklarının durumu nasıl olmalı?
Namaz kıldırırken eğer secde ayeti okursak onun için ayrı bir secde yapmalı mıyız?
Nafile namazlarda selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi?
Cemaatle namaz kılarken cemaatin de yapması gerekenler?
Peygaber Efendimiz (sav) Namazda Hangi Sure ve Ayetleri Okurdu?
Banyoda Namaz Kılınabilir mi? Nerelerde namaz kılınmaz? Namaz kılınması mekruh olan yerler nerelerdir?
Sehiv secdesi yapmadan önce bir tarafa mı yoksa iki yöne mi selam verilmesi gerekiyor?
Sehiv secdesinin hükmü nedir. Namazda vaktimiz varsa sehiv secdesi mi yapmak daha doğrudur, yoksa namazı bozup tekrar mı başlamalıyız?
Tahiyyatı bitirmeden imam ayağa kalkarsa bizim de kalkmamız gerekir mi yoksa okumayı tamamlayıp mı kalkmak gerekir?
Namazda yapılan bütün rükünlerin hikmeti nedir. Namazın beş vakit olmasının hikmet nedir?
Cemaatle kılınan bir namazın ikinci rekatına yetişen biri hoca selam verdikten sonra kıyamda subhanekeyi okur mu?
Yolculuk sırasında otobüs durmazsa vakit namazını otobüs koltuğunda yada gözümüzle kılabilir miyiz?
Şafilere göre kadın namaz kılarken tahiyyatta nasıl oturması gerekir?
İşten dolayı namazı kazaya bırakmak caiz mi. Öğle ve ikindi namazının kazası akşam namazından önce kılınabilir mi?
Rükuda kalben dua yapmak caiz mi?
Namazların farzları ile sünnetlerini yer değiştirilebilir mi. Yani önce sünnet kılınıp sonra farz kılınabilir mi?
Farzların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okunmazsa ne icap eder?
Şafii mezhebine göre tahiyyatta şahadet parmağının durumu nasıl olmalıdır?
Cemaat ile namaz kılarken namaza odaklanabilmek için nelere dikkat edilmelidir?
Dar kıyafet çıplak hükmünde midir? Eğer öyleyse yalnız da olsak dar bir kıyafetle namaz kılabilir miyiz?
Namaz kılarken (kıyamda, rükuda, teşehhüdde) nereye bakmak gerekir?
Yatsı namazın Fransa'da çok geç olduğu için sünnetini ve vitri terk ediyorum. Günah sayılır mı?
Namazda farz olan kıraat ne kadardır?
Evde karı koca cemaat yapmalarımı yoksa erkeğin camiye gitmesi mi daha faziletlidir? Evde cemaatle kıldıklarında karı ve koca da cemaat sevabı kazanabilirler mi?
Cemaate sonradan yetişen kişi namazını nasıl tamamlar?
Namazda zammı sure olarak Ayetel Kürsi okunur mu?
Şafi mezhebinde cemaatle kılınan sessiz namazlarda fatihadan sonra zammı süre okunur mu?
Namazda Fatihadan sonra farklı surelerden ayetler aynı rekatta okunabilir mi? Okunmuşsa kılınan namazın hükmü nedir?
Namaz kılmayan ama her gün Allaha şükreden, insanlara iyilik yapan bir müslüman namaz kılmıyor diye cehenneme mi gider?
Seferelikte namazları kısaltmayıp tam kılmanın mahsuru var mı?
Vakit namazlarının sadece farzını kılıp sünnetleri terketmek caiz mi?
Peygamberimiz taş veya toprak üzerine mi secde ederdi?
Şafii mezhebine göre imama uyan kişi tekbirden sonra İmamın Fatihaya geçmesini beklemeden Fatihaya başlayabilir mi?
Şort ve atletle namaz kılmak caiz mi?
Cemaatle namaza duranlar kıble yönünde hata etmişlerse sonradan gelen kişi kıblenin yanlış olduğunu bildiği halde onlara uyabilir mi?
İmama sonradan yetişmiş bir kimse imam sağa selam verdikten sonra ayağa kalkıp namaza devam edecek olsa, bu esnada imamda sehiv secdesi yapsa mesbuk olan kimse nasıl hareket eder?
Sarhoş olmayacak ölçüde alkol alan kişi bu halde namaz kılabilir mi?
Kanama olduğunda abdest almak için kanın durmasını beklemek gerekir mi?
Nafile namaz kılan birisi bunu sonradan bozmuş olsa o kişi üzerine o namazı kılmak vacip midir?
Dünyevi işlerinin ibadet hükmüne geçmesinde namazın şart konulmasının nedeni ve namazın fonksiyonu nedir?
Zaruret halinde namazda çocuk taşınabilinir mi?
İmama sonradan uyan kimse kalan rekatları tek başına kılarken sesli okuyabilir mi?
Seferi olan kişi yolculuğu tamamlamadan dönerse namazlarını nasıl kılar?
Çok yorgun olan kimse hiç kılmamak yerine oturarak namaz kılabilir mi?
Cemaatle namaz kılarken 3. ve 4. rekatlarda imam içinden okurken biz de fatihayı okuyor muyuz?
Hanefi birisinin diğer mezhebe göre kamet getirmesinde bir sakınca var mıdır?
Cemaatle kılınan namazda tekbir ne zaman getirilir? İmamdan önce tekbir alınır mı?
Namazda parmaklarımızı nasıl tutmalıyız? Kıyamda, secdede parmaklarımız birleşik mi, ayrı mı olmalıdır?
Kadınlar, cemaatle namazda imama uyarken nasıl niyet etmelidir?
Özürlü olma şartları nelerdir, namaza mani olan necaset miktarı nedir?
Namazda, Sürelerin Okunuş Sırası Var mıdır, Hükmü Nedir..!?
Şafiilere göre bir bayanın kayınpederinin eline elinin değmesi abdesti bozar mı?
Cuma Namazı kılamayanlar cemaatle öğle namazı kılabilirler mi?
Seferi olduğumuz zamanki ortam şartları rahatsa namazımızı tam kılmamızda bir sakınca var mı? Hangisi daha evladır?
Namaz kılarken sure veya duayı yanlış okumak namazı bozar mı. Tekrar baştan alınıp okunabilir mi?
Cuma namazını kılmak için cemaat yeterli değilse öğle namazı cemaatle kılınabilir mi?
Namaz farz, vacip ve sünnetlerine bağlı kalınarak nasıl kılınır? Bütün namazların baştan sona nasıl kılınacağını açıklamalı olarak öğrenebilir miyim?
Almanya, Norveç gibi yatsı namazı vakti olmayan ya da vakit çok az olan yerlerde Yatsı namazı ne zaman kılınacaktır?
İkindi ve yatsı namazının sünnneti iki rekat kılınabilir mi?
Kaza namazı hangi vakitlerde kılınabilir, belli bir vakti var mıdır?
Yolculukta namazı kazaya bırakmamak için ne gibi tedbirler almak gerekir?
Sabah namazının sünnetini evde kılmak ve ilk rekatında Kafirun, ikinci rekatında İhlas okumak sünnet mi?
Nafile namazları camide kılmak doğru mu, aslolan evde kılınması mıdır?
Sabah namazından sonra kaza namazı kılınır mı?
Yatsı namazının farzı cemaatle nasıl kılınır. Farzdan sonra vitir kılınmalı mıdır. Namazdan sonra tesbih nasıl getirilir?
Kaza namazlarını nasıl telafi edebilirim ve sabah namazına nasıl kalkabilirim?
Sadece kevser ve ihlas surelerini ezbere bilen kişi bunları okuyarak namaz kılabilir mi?
İki rekat olan öğlen ve yatsı namazlarının son sünnetleri dört rekat olarak kılınabilir mi?
Geçirdiği kazadan dolayı kıpırdayamayacak durumdaki hasta nasıl namaz kılar? Teyemmüm alabilir mi?
Namazda aklıma dünyevi şeyler geliyor. Namazda huzurlu olamıyor ve huşu ile namaz kılamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Kaza namazı var mı. Bazıları kılınmayan namazların kaza edilmeyeceğini ifade etmektedirler. Doğru mu?
Kısa pantolonla namaz kılınır mı?
Kutuplarda ve uzun günlerin olduğu yerlerde namaz nasıl kılınır ve oruçlar nasıl tutulur?
Efendimiz(asm)'in namazını uzun kılmasını anlamaya çalışıyorum. Zammı sureyi uzun tutarak olabilir. Ancak bir secde nasıl uzatılabilir?
Hadiste "sesini veya kokusunu almadığınız şeylerden dolayı abdest almayınız" buyurulmuştur. Bu durum vesvese yokken de geçerli midir?
Zuhr-i Ahir ve cuma namazı. Ben Hanefiyim, Cuma namazından sonra şafilerle beraber imama uyarak öğle namazını da kılabilir miyi?
İstiare namazı hakkında bilgi vere bilir misiniz? İstihare gerçeği önceden öğrenmek değil mi bir nevi fal olmuyor mu?
Vakit namazlarından sonra nasıl tesbihat yapılır teker teker aşamaları nedir?
Bir namazın farzını fazla kılarsak ne yapmamız gerekir ve bilerek bir namazın farzı fazla kılınabilir mi?
Sabah namazı vakti uçakta abdestsiz bulunulursa, Namazı nasıl kılmak gerekiyor?
Tadil-i erkana riayet etmeyen imamın arkasında namaz kılınır mı?
Geçici kadın rahatsızlığı namaz kılmayı engeller mi?
Sünnetler Yerine Kaza Kılınır mı?Farz borcu olanın sünnetleri kabûl olmaz deniliyor?
Cemaatle namaz için kaç kişi gerekir?
Namazda kusulursa namaz ve abdest bozulur mu? Ağza gelen kusmuğu yutmak namazı bozar mı?
Vesveseden nasıl kurtulurum?
Yaramazlık yapan çocukları uyarmak için annenin namazda sesini yükseltmesi namazı bozar mı?
tahiyyatı okurken işaret parmağının kaldırılması? Ezan okunurken tırnakları gözlere sürmek?
Namaz kılınan yerin sertlik yumşaklık derecesi ne kadar olmalıdır, sünger üzerine secde yapılır mı?
Sabah ve ikindi namazında selam verip namazdan çıktıktan sonra kalkmanın ve safı bozmanın günahı var mı?
Dört rekatlık bir sünneti iki rekatta bir selam vererek veya dört rakatlık bir sünneti on rekat olarak kılabilir miyim
Kerahet vakitler neden var; bu vakitlerde neden namaz kılınmıyor? Kerahet vakitleri hangi vakitlerdir? Kerahet vakitlerini sabahtan 45 dakika önce, öğleden 45 dakika önce ve akşamdan 45 dk önce, hepsini aynı hesaplasam olur mu?
Çocuklarımızı kaç yaşına kadar camiye getirebiliriz? Bu konuda bir yaş sınırı var mıdır? 4, 5, 6 yaş gibi çocukların ve delilerin camiye getirilmemesi anlamında bir hadis var mı?
Cuma namazının son sünneti iki rekatmış doğru mu?
Namazda iftitah tekbiri nasıl alınmalı, araplarla bizim tekbirimiz neden farklı?
Namazda secde ayeti okunursa tilavet secdesi ne zaman yapılır?
Namazda etek giymek şart mı. Pantolon ile namaz kılınabilir mi?
Cenaze namazında selam verirken eller teker teker mi yoksa iki selamı birden verdikten sonra mı bırakılır?
Yerleşim yerinden uzak olan araziye çalışmaya giden işçi veya memur Cuma namazına gidemediği takdirde ne yapması gerekir?
Sabah namazının sünnetinin öğleden önce kaza edilmesinin hikmeti nedir?
Sehiv secdesini gerektiren durumlar nelerdir. Tüm namazlar için geçerli midir?
Kişi evde eşi ile cemaatle namaz kılabilir mi? Cemaatle namaz nasıl kılınır?
Sabah namazına kalkmanın veya kalkamamanın imanın gücüyle alakası var mıdır?
Namazda tecvitsiz Kuranı Kerim okumak namazı bozar mı. Tecvid öğrendikten sonra geçmişteki namazları kaza etmek gerekir mi?
Sabah namazı kazaya kalırsa kıraatinin sesli okunması caiz mi?
Kaza namazlarını kılmak namaz borçlarını siler mi?
Ahirette farz namazlarımız eksik çıkarsa nafile namazlar farz namazlar yerine geçer mi?
Namaz kılarken seccadenin baş veya ayak kısımlarını düzeltmek namazı bozar mı?
Şafiiler tilavet secdesi yaparken niyetten sonra ellerini bağlarlar mı yoksa direk secdeye mi giderler?
Nafile namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında ilk iki rekatta okunan ayetlerin üstündeki ayetler okunabilir mi?
Askerlik şartlarında namaz kılmanın hükmü nedir?
Namaz kılarken farklı şeyler düşününce namaz kabul olmaz mı. Namaz kıldığı halde günah işleyenin durumu nedir?
İşyerinde namaz kılamamak namazı kazaya bırakmak için bir özür sayılır mı?
Camilerde mikrofon kullanımı caiz midir?
Namazın son oturuşunta tahiyyat duasını okuyacak kadar beklemek farzdır hükmünü açıklar mısınız?
Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlerinde fatihadan sonra zammı sure okunur mu?
Namazda huşuyu nasıl yakalayabiliriz. Huşu ile kılınmayan namazı iade etmek gerekir mi?
Subhaneke duası yerine başka dualar okunabilir mi?
Namaz kılarken kapı çalınırsa namazı bozup kapıyı açmak caiz mi?
Namazın gizli veya aşikar kılınması fatiha ve zammı sureye mi aittir?
Şafii mezhebine göre sabah namazının sünnetinde kunut duası ve bütün namazlarda veccehtu okunmalı mı?
Cemaatle namaz kılarken imam en fazla kaç ayet okuyabilir?
Cuma namazından sonra ihlas, felak ve nas surelerini okumanın hükmü nedir?
Şafii mezhebine göre Cuma namazından sonra öğle namazını kılmak gerekir mi?
Ben namazdan tad alamıyorum ve hızlı kılıyorum. Bunun nedeni nedir?
Namazda okunması gereken süreler hangileridir?
Yurt dışında cuma namazı kılamayanların başka bir ülkeye hicret (göç) etmesi gerekir mi?
Hanefi imamın şafilere namaz kıldırırken ilk teşehüdde Peygambere salavat getirebilir mi? İmam salavat getirse, şafii cemaat de getirmezse sehiv secdesi gerekiyor. Bu durumda nasıl hareket etmek gerekir?
Namaz da zammı sureleri sıra tertibine göre okumak bir namaz içinde mi geçerlidir?
Kaza namazı kılarken ezan okumak ve kamet getirmek şart mı. Kıraati sesli okunan namazların kazaları da kıraati sesli mi yapılır?
Abdest aldıktan sonra makyaj yapıp namaz kılıyorum bi sakıncası varmıdır?
Namazdayken abdestin bozulmaması için mizi, meni veya vedinin akması nasıl önlenir?
Kadınlar neden kamet getiremezler?
Zuhri ahir ve vaktin son nünneti yerine kaza kılınır mı?
Seferiliğin hükümleri nelerdir. Seferi olan kişi kaza namazlarını nasıl kılar?
İşi gereği devamlı uzun yola çıkan kişi namazlarını nasıl kılar. Böyle bir kişi için seferiliğin hükmü nedir?
Namazda ruküya giderken Şafii mezhebinde ellerin kaldırılması neden Hanefi mezhebinde yoktur?
Mezheplere göre cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir?
Kaza namazlarını niyet eden kimse bitiremeden vefat ederse mahşerde hesab anında namazlar yetmezse kıldığı vakit namazlarının sünnetleride farz yerine geçer mi?
Kıraatte yapılan hatalar namazı bozar mı ve geçmiş namazların kazasını kılmak gerekir mi?
Namazda sağ ayağın dikilmesinin hikmeti nedir?
Secde pozisyonu nasıl olmalı. Tamamen ikiye mi katlanılmalı, yoksa daha açık mı olunmalı?
"Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin." kelamı namazın herhangi bir rekatınde Fatiha suresinden sonra okunabilir mi?
Cuma namazından önce neden sela verilir?
Namazın sünneti ile farzı arasında her hangi bir namaz kılınır mı?
Secde esnasında gözlerin açık mı olması gerekir?
Kazaya kalan namazların affolunması için hepsini kılmak mı gerekir?
Kıble tarafına kabe resminin asılması namaza mani mi?
Sabah namazının önemi nedir?
Namazda yorgunluktan dolayı eğilip kalkarken ağızdan istek dışı çıkan eh uh gibi derin nefes verme namazı bozar mı?
Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir. Sünnetlerde de sehiv secdesi yapmak gerekir mi?
Rükuda dizler bükülmeli midir?
Namazda okunan duaları baştan sona kadar sıralar mısınız?
Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir? Kaç vakit namazım kazaya kalmış bilmiyorsam ne yapmam gerekir?
Özür sahibi kişi imamlık yapabilir mi?
Namazların rekat sayısının hikmetleri var mıdır?
İki cuma arasında günahlar affolunur mu?
Hafızlığın şartları nelerdir?
Cuma namazında zuhr-u ahir namazının son iki rekatında Fatiha'dan sonra zammı sure okunur mu?
Bir namaz için hem kaza hem de sünnet olarak niyet edilebilir mi?
Namazlarımı huşu içinde nasıl kılabilirim ve nasıl tevbe edebilirim?
Semiallahü limen hamideh dedikten sonra Rabbena lekel hamd duası okunur. Bundan sonra Peygamberimiz dua okumuş mudur?
Dünya yuvarlak Kâbeye iki yönde dönebilir miyiz? Kuzeye dönsek olmaz mı?
İnsan yüzüne dönük namaz kılınabilir mi?
Ben itfaiyede çalışıyorum. Nöbette cuma namazlarına gidemiyoruz ekip olarak mescidimizde kılıyoruz, kendi aramızda cuma namazı kılabilir miyiz?
Kur'an-ı Kerim'de kaç vakit namaz belirtilmiştir? Namazın sadece farzlarını kıldığımızda borcumuzu ödemiş olurmuyuz?
Öğleni kılamamış kişi ikindideyken kaza mı yoksa cem mi etmeli?
Nafile namazlar oturarak kılınabilir mi?
Bayram namazında Hanefi birisi Şafii bir imamın arkasında namaz kılacaksa, niyetinde Şafii imama uyduğunu belirtmesi gerekir mi?
Namazdan zevk lamıyorum ve huşuyu sağlayamıyorum. İstekli namaz kılmak için ne yapmalıyım?
Kolonya namaz abdestini bozar mı?
Ezan okunurken camiye girilirse, oturarak mı yoksa ayakta mı dinlemek uygundur? Ayrıca camiye girince iki rekat namaz kılmak gerekir mi?
Kaza namazı borçları nasıl hesaplanır ve nasıl kılınır? Çok fazla kaza borcu olan sünnet yerine kaza kılabilir mi?
Harem-i Şerif'te ve Mescid-i Nebevi'de kılınan bir kaza namazıyla bin kaza namazı borcu ödenmiş olur mu?
Kaza namazı kılmadan önce kamet getirmeli miyiz? Kaza namazını teheccüd vaktinde kılarsak acaba teheccüd feyzi nasip olur mu?
Sabah namazı saat kaçta sona erer?
Peygamberimiz teravih namazını sekiz rekat mı kılmıştır?
Ezan okunurken "Muahmmeden Rasulullah" mı denmeli "Muhammeder Rasulullah" mı denilmeli?
2-3 yıl önce olan kazaya kalmış olan namazlara nasıl niyet edilir?
Kaza namazı gerçekten var mı?
Cebinde üzerinde resim bulunan para ile namaz kılınır mı?
Kadın namahrem bir erkeğin yanında namaz kılabilir mi, namahrem bir erkeğin kadını namaz kılarken görmesi namazı bozar mı?
İstihare hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Fatiha'dan sonra hangi sureyi okuyacağını düşünmek için duraklamak namaza zarar verir mi? Sehiv secdesi gerekir mi?
Müslüman bir insan, eğer iş yerinde namaz kılınmasına izin verilmiyorsa ne yapmalı?
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılınabilir mi?
Hiçbir peygamber ibadette kendini niyaz konusu yapmaz. Bu, tevhide aykırıdır. Peygamberimiz Namazda salli ve barik dualarını okumamıştır. Bu iddialar doğru mu?
Vitir namazında vitir duasından önce tekbir getirilirken elleri yana saldıktan sonra mı tekbir getirilmelidir?
Akşam namazının kazası gündüz kılınırken kıraat açıktan mı yapılmalıdır?
Kendi anne babamın yaşadığı yer ve karımın anne baabasının yaşadığı yerde seferi sayılır mıyım?
Ojeli iken abdest alınır mı?
İkindi ve yatsının sünnetini her zaman kılmak gerekir mi?
Şafii ve Hanefi mezhebine göre koltuk altına dokunmak abdesti bozar mı?
Seferi iken cuma namazı kılınır mı?
Sadece namazın farzını yerine getirerek kılınan namaz geçerli midir?
Mescidi tahiyyat namazları ne zaman kılınmaz?
Dört rekatlı ilk sünnetler, cemaate yetişebilmek için iki rekat olarak kısaltılabilir mi?
Kendımı hep huzursuz görüyorum huzurlu olabilmek için okunacak dua var mı?
Namazda bir sureyi okurken bırakıp başka sureye başlamak namazı bozar mı?
Küçük olanlar namazda bilmeden hata yapıp sonradan ögrense o namaz kabul olur mu?
Gündüz kılınan namazın süre ve dualarını sesli okuyorum. Yaptığım şey yanlış mı. Eğer yanlış ise bu namazları kaza etmem gerekir mi?
Ögle vakti girdikten sonra sadece sabah namazının farzı mı kaza edilir yoksa sünnette kaza edilir mi?
Erkek kardeşimle cemaatle namaz kılabilir miyim?
Ezan okunmadan namaza durulmuşsa ne yapmak gerekir?
Huşu ile kılınmayan namaz geçerli midir. Namazda gelen vesveseler namazı bozar mı?
Kadınlar abdest alırken başları kapalı mı olmalı?
Kaza namazı vakit namazından önce kılınabilir mi?
Kötülüklerden alıkoymayan namaz geçerli değil midir?
Namaz kılarken isteksiz davranıyorum. Namazım kabul olur mu?
Mirac tan önce namaz namaz nasıl kılınırdı veya nasıl ibadet edilirdi?
Rüku ve secdede okunan tesbihlerin yerini değiştirsek sehiv secdesi gerekir mi?
Kuranda namazın nasıl kılınacağı ve şekilleri var mıdır?
Cemaatle namazda imamın arkasında euzü besmele okunur mu?
Sehiv secdesi nasıl yapılır? Sehiv secdesi yapmamak namazı bozar mı?
Vitir namazının kazası kılınır mı?
Namazda Fatiha'dan sonra zammı sure okurken besmele çekiliyor mu?
Kaza namazı borçlarım çok. Nasıl kılmam gerekir?
İki secde arasında tam olarak oturmamak sehiv secdesi gerektirir mi?
Çalışma şartlarından dolayı namaz kazaya bırakılır mı?
Vakit namazını kılan kişi tekrar imama uyup o vaktin namazını kılabilir mi?
İkindi ve yatsı namazını sünnetinin üçüncü rekatında euzu besmele çekilir mi?
Farz namazlarda bir kaç kısa sureyi birleştirerek okuyabilir miyiz?
Namaz dışında secdeye kapanarak dua etmek doğru mu?
Arabada namaz kılmak caiz mi?
Müezzinlik nasıl yapılır?
Sabah namazının kazası ne zaman kılınabilir?
Namaz kılmayı terk ettim. Tekrar huşu içerisinde nasıl namaz kılabilirim?
Beraat kandiline özel bir namaz var mıdır, Bu gece hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Beraat gecesinde hayır ve tesbih gibi namazlar var. Bunlar nasıl kılınır?
Abdeste mani olacak şekilde deri üzerinde tabaka oluşturan bir madde olduğunu sonradan farkeden kimse namazı iade eder mi?
Beraat gecesinde en az kaç rekat namaz kılabilirim?
Günahlar ibadet etmemize engel olur mu?
Çöl de cuma namazı kılınır mı?
Namazda surelerin sırasına riayet ederken sünnet ile farz arasında da tertip gerekir mi?
Tembellikten dolayı namaz kılmamak büyük günah mıdır?
Başı açık olan namaz kılamaz mı? Kıldığı namazlardan sevap kazanmaz mı?..
Vitir namazında kunuttan önce tekbir almak ve elleri kaldırmakla ilgili delil var mı?
Seferi namaz kılmak için gerekli mesafeyi ölçmeye nereden başlamalıyız? Örneğin İstanbul?
Sabah namazını kılan kişi bunu tekrar cemaate kılabilir mi?
Kerahet vaktinde farz namaz kılınır mı?
Namaz kılarken isteksiz olmamızın sebebi nedir?
Hafızayı Kuvvetlendirmek için kılınan namaz hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda pardesüyü düzeltmek namazı bozar mı?
Namaz kılarken çocuklar üzerime çıkıyor ve beni rahatsız ediyor?
Namazda secdede iken kadınların ayakları kıbleyi mi gösterir,yoksa oturuşta olduğu gibi secdedeyken de sağ tarafta mı durur
Namazda kade-i ahire son oturuş nasıl yapılır?
Bir kadın namaz kıldıktan sonra saçının bir kaç telinin veya bir kısmının gözüktüğünü fark ederse o namazı tekrar kılması gerekir mi?
Bana takvimde geçen vakitleri açıklar mısınız? İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı, Kıble Saati...
İkindi vaktinin girmesine beş dakika kala öğle namazı kılınabilir mi?
Namazda süreleri okurken besmele çekmek yeterli midir yoksa euzu besmele mi çekilmelidir?
Şafii mezhebine göre kaza namazları ne zaman kılınır ve nasıl niyet edilir?
Namazlarda bazen camdaki görüntümüz gözümüze ilişiyor. Bu şekilde kılınan namaz caiz olur mu?
Ayakta durulabildiği halde oturarak namaz kılmak
Namazı hızlı kılıp çok kılmak mı yavaş kılıp az kılmak mı daha sevaptır?
Cemaatle namazdayken cemaatten birisi sehiv secdesi gerektirecek bir harekette bulunursa nasıl davranması gerekir?
Tırnağa sürülen parlatıcıyla (renkli değil) namaz kılınabilir mi?
Ana baba namazı diye bir namaz var mıdır, bu namazın sevabı anne babamıza gidermiş doğru mudur?
NAMAZ KILAN BİRİSİN; NAMAZI KILARKEN ÖNÜNDEN GEÇMEYE KALKAN BİRİSİNİ SAĞ ELİYLE ENGELLESE NAMAZI BOZULUR MU?
Namazda işaret parmağını kaldırırken diğer parmakları açık tutmanın bir zararı var mıdır?
Kıyamda ve Rükuda ayakları, topukları birleştirmek sünnet midir?
Ezan okuyacak kimsede bulunması gereken şartlar nelerdir? Çocuklar ezan okuyabilir mi?
Güneş gözlüğüyle namaz kılınır mı?
Teravih namazının istirahatlarındaki okunan 'Sübhane zil mülki vel melekût..." duasının tamamını yazabilir misiniz? Bu dua sünnet midir? Kaynağı hadislerden midir?
Yunus Suresi 87. ayetinde geçen "evlerinizi namazgâh yapın" ifadesini açıklar mısınız? Eski kavimlerde namaz ve kıble var mıydı?
Namaz kılarken / kıldırırken sure okumada yapılan hata, namazı bozar mı?
Peygamber efendimizin ilk namazı ne zaman kıldı?
Cuma namazında imamın sesi arka saflara yetişmiyorsa ne yapmak gerekir?
Cemaatle kılınan Vitir namazına geç yetişen ne yapmalıdır?
Şafi mezhebine göre sabah namazında kunut duası okunuyor. Salat ve selam getirmezse sehiv secdesi gerekir mi?
Kolu olmayanın imamlık yapması caiz midir, namaz geçerli olur mu?
Kur'anda beş vakit namaz ve namazın beş vakitte kılınmasının hikmeti nedir?
tesbih namaz?
Hastalıktan dolayı namaz kazaya bırakılır mı? Peygamberimiz hasta iken namaz kılmış mıdır?
Namazda bir süreyi birkaç kez okumak caiz mi?
Namazın peygambelerden bugüne gelişi?
Vitir namazında kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi namazı nasıl tamamlar?
Secde edilecek yerin yüksekliği en fazla ne kadar olabilir?
Öğle namazının ilk sünnetini kılmayan şefaate nail olmaz mı?
Altın saat ile namaz kılmak?
Namaz kılarken takke alnımızı kapattığı halde secde etmemiz namazı bozar mı?
Cuma namazının vakti ne zamandır?
Elbisede kan gören kişi namazlarını iade etmesi gerekir mi?
Farzların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okumanın hükmü nedir?
Cinnet veya hafıza kaybı yaşayan kişi bu halde iken kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir mi?
Namaz kılmayan kafir olur mu. Nikahı bozulur mu?
Namaz Kılmamak İnsanı Dinden Çıkarır mı ?
Namazda iken aksıran bir kimsenin kendi kendine Elhamdülillah demesi namazı bozar mı?
Namazların farzının 2 rekat olduğunu 4 rekat kılmanın sünnet olduğunu duydum. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Sürekli seyehat eden otobüs şöförleri ve gemide çalışanlar namazlarını, seferi hükümlerine göre, kısaltarak mı kılmalıdır?
Namaz kılmamanın uhrevi cezası nedir? Kazaya kalan namazları kılmak gerekir mi?
Cuma namazı vaktinde çalışmak, alış veriş yapmak ve kazanılan para haram mıdır?
Cuma namazı niyetleri nasıl olmalıdır?
İkindi namazından sonra yalnızca ikindi namazının mı kazası kılınabilir, yoksa tüm vakitlerin kazası kılınabilir mi?
Kuşluk namazı hakkında bilgi verir misiniz?
İmama namazın neresinde yetişen o rekatı kılmış olur?
Sabah, akşam ve yatsı namazlarında duaları (sübhaneke, tahiyyat, salli, barik ve rabbena) açıktan okuyabilir miyiz?
Namazdaki sürelerin tertibine uygun okunması gerektiği hususunda hadis var mıdır?
Vitir namazının kazasına nasıl niyet edilir?
Kur'an'da kaza namazının olmadığı, dolayısıyla kaza namazı diye bir namazın olmadığı söyleniyor, doğru mudur? Fıkhi delilleri ile bildirir misiniz?..
Namazda Fatiha suresinin bir yerinde yanılıp aynı yerin tekrar edilmesi veya baştan okunması sehiv secdesini gerektirir mi?
Tesbihat esnasında imamın cemaate sırtını donup tesbihatını yapmasında ve dua etmesinde bir sakınca var mıdır?
Namaz kılarken Fatiha'dan sonraki sureleri okurken besmele çekmek gerekir mi?
Saç veya sakal tıraşı olmak ve tırnak kesmek abdesti bozar mı?
Cuma namazının önemi nedir?
Namazda sureleri veya ayetleri sırasına uygun okumazsak namazın sıhhatine zarar verir mi?
Çocukları namaz konusunda zorlamak doğru mudur?
Evde namaz kılındığında, ayağa kalkmadan yada yürürken ezan veya kamet okunur mu?
Namaz kılanın önünden kalkmak ya da boş yer yoksa önüne geçmek caiz midir?
Cuma hutbesi okunurken namaz kılınır mı?
Şafi mezhebine göre cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazından sonra öğle namazı kılınması gerekir mi?
Kadının saçını açması abdesti bozar mı?
Kabre karşı yönelerek veya kabristanın içinde namaz kılınmaz mı?
Namaz kılmayanın ibadetleri kabul olunur mu? "Namaz kılmayanın amelleri kabul olmaz." hadisi nasıl değerlendirilmelidir?
Meshin yapılışı nasıldır?
Namazın insana kazandırdıkları nelerdir?
Yağmur namazı diye bir namaz varmış. Bu namaz tekbirsiz mi kılınır?
Teyemmüm yapılacak nesnenin büyüklüğü en az ne kadar olmalıdır?
Bir insan ölünce kaç defa cenaze namazı kılınabilir?
Abdest namazı hakkında bilgi verir misiniz?
Teşrik tekbirini, cemaatle namaz kılan her kişi okumalı mıdır?
Namazda son oturuşta, "allahümmebarik" duasını okuduk sonra, tekrar okumaya başladık ve yarıda keserek "rabbena atina" dusına geçtik; bu durumda sehiv secdesi gerekir mi?
Odada televizyon açıkken namaz kilabilir miyiz?
Cuma namazı en az ve en çok kaç safla kılınır?
Sehiv secdesini ne zaman yapmalıyım?
Bayram namazı hutbesinin hükmü nedir?
Peygamberimiz bedir savaşı esasında namazı cemaatle nasıl kıldırmıştır?
Namaz için okuduğumuz sürelerde harf yanlışı yaparsak sehiv secdesi gerekir mi?
Televizyonun açık olduğu odada namaz kılmak caiz midir?
Nafile namazlarda oturarak kılmanın hükmü nedir. Seferi olan imamın arkasında namaz kılan kişi üç ve dördüncü rekatlarda fatihayı okur mu?
Mezheplerin farz olan hususlar hakkındaki ihtilaflarının nedeni nedir?
Devlete isyan eden ve öldürülen kişilerin cenaze namazı kılınır mı?
Sabah namazının vakti ne zamandır? Sabah namazına nasıl kalkabiliriz?
İmam selam verince cemaatte onunla birlikte hemen selam vermesi gerekir mi?
İş yerinde namaz kılmak kul hakkına girer mi?
Namaz kılanın, önünden geçen çocuğu kaldırması namazını bozar mı?
Namazda yazı okumak namazı bozar mı? Özellikle camilerde istemeden önümdeki kişinin tişörtünde ya da çorabında yazan yazıları okuyorum...
Gusül abdesti ile ibadetler yapılabilir mi?
Namazda tecvitsiz Kur'an-ı Kerim'i okumak namazı bozar mı?
İmam rükuya vardığında dışarıdan bir adamın gelmekte olduğu­nu hissederse, yetişebilmesi için rükûyu uzatabilir mi? Şafilere göre durum nedir?
Uzayda namaz ve oruç ibadetleri nasıl yapılır?
Namaz kılanın önünden geçmek hakkında bilgi verir misiniz?
Namaz kılanın önünden geçmenin hükmü nedir?
Uzayda namaz ve oruç ibadetleri nasıl yapılır?
Şafii mezhebine göre akşam namazının vakti ne zamana kadar devam eder?
Hz. Muhammed (asv) namazını kaç kere aksatmıştır?
Sübha namazı nedir?
Namaz ne zaman farz kılınmıştır?
Kazaya kalan namazların sünneti kılınır mı?
Ettehıyatü duasını bilmeden namazımızı kılsak namazımız kabul olur mu?
İmamın abdesti bozulması halinde yerine geçecek kişi nasıl davranır?
Nasıl olsa Allah affeder diyerek namaz kılmamak hakkında bilgi verir misiniz?
İftitah tekbirinde -Allahu ekber- demek şart mıdır? Yalnızca elleri kaldırmak yeterli olur mu?
Sabah namazını güneş doğarken kılsam namaz kabul olur mu?
İmam sessiz okunması gereken sureyi sesli okumaya başlayıp, ortada sessiz okunması gerektiğini hatırlarsa ne yapmalıdır?
Diz altı etekle, altına ince siyah çorapla namaz kılınabilir mi?
Ailecek cemaatle namaz kılınabilir mi?
Teheccüd namazını kılmak veya kerahet vaktini uyanık geçirmek arasında bir tercih yapmak durumunda kalsak hangisi daha önceliklidir?
Başka bir elbise bulunmadığı takdirde necis olan bir elbiseyle namaz kılmak caiz midir?
Kaza namazı borçları kaç yaşından itibaren hesaplanır? Kaza namazı nasıl kılınır?
Namaza niyette vakit tayini gerekir mi?
Namazda aklıma dünyevi şeyler geliyor. Namazda huzurlu olamıyor ve huşu ile namaz kılamıyorum. Ne yapmam gerekir?
Fatiha'dan sonra zammı sure okumayı unutup rükuya giden ve rükuda iken hatırlayan ne yapmalıdır?
Namaz esnasında başörtümüz açılırsa ne yapmalıyız, namazı bozmalı mı yoksa düzeltip devam mı etmeliyiz?
Namaz sırasında Türkçe olarak dua edebilir miyiz?
Üzerimize sıktığımız parfüm ile namaz kılınır mı? Alkol uçuyor diyorlar doğru mu?
Cemaatle namaz kılındığında imam hata yaparsa namazda olmayan biri dışardan müdahale edebilir mi?
Bir camide cemaate namaz kıldıracak olan kişi, eğer orada aynı vaktin namazı cemaatle kılınmışsa ilk imamın kıldırdığı noktada yani mihrapta durarak kıldırmasının bir sakıncası var mıdır?
Namazdan sonra tesbih çekmek, dua etmek farz mıdır? Namazdan sonra nasıl dua etmek gerekir?
Niyet ile tekbir arasında besmele çekmek namaza mani midir?
Namazda Peygamberimiz (asm)'in ismini duyduğumuzda salavat getirmek namazı bozar mı?
Erkeğin gördüğü kıyafetle namaz kılınmaz deniyor; bunun aslı var mıdır?
Tahiyyatül mescid namazı ne zaman kılınır?
Abdest aldıktan sonra makyaj yapsam abdestim bozulur mu?
Binek üzerinde nasıl namaz kılınır? Kıyamda ya da rüku ve secde yaptığımızde ellerimiz nerede bulunmalı, kısaca görünen kısmıyla nasıl kılınmalı?
Secde ettiğimiz yerin görülecek kadar aydınlık olması gerekir mi?
Namazların farzlarında, 3. ve 4. rekatta sadece fatiha okuyup zamm-ı sure okumamanın hikmeti nedir?
Cemaatle namaz kılarken, abdestimiz bozulursa nasıl davranmalıyız?
Çocuklar sabah namazına nasıl kaldırılmalıdır?
Cemaatle namaz kılınırken, ölen ya da can cekişen birisini kurtarmak için namaz bozulmalı mıdır? Yoksa namaz bittikten sonra mı yardım edilmelidir?
Acil durumlarda namaz bozulur mu?
Namazın sünnetini kılarken kazaya da niyet edince kaza da sünnet de kılınmış olur mu?
Namazı bozmanın caiz olduğu durumlar nelerdir? Seccadenin üzerinde namaz kılan birisinin önünden geçmek caiz midir?
Cemaat ile namaz kılınırken ara rekatta namaza katılırsam nasıl bir doğrultu izlemeliyim?
Geçmiş namazların farzı ve sünneti kaza edilir mi?
Her kaza namazından önce kamet getirilmesi zorunlu mudur?
Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi nasıl davranmalıdır?
Namaz kılmayan bir insanı ceza olarak öldürmek caiz midir?
Seferilik müddeti kaç gün olacağı bilinmeyen durumda on beş günden fazla kalan kimse seferi sayılır mı?
Kerahet vakitleri Peygamberimiz tarafından mı belirlenmiştir?
Sünnet namazları kaza namazına kefaret olacak mıdır?
Namaz tesbihatlarında 33 sayısının hikmeti hakkında bilgi verir misiniz?
Küfür etmek caiz midir?
Kaza namazı borcu olanlar bitiremeden vefat etse sorguda kıldığı vakit namazların sünnetleriyle tamamlanır mı?
Namazda aksırınca "Elhamdülillah" diyebilir miyiz?
Namaza sonradan yetişen kişi namazı nasıl tamamlar?
Namazın farzı kaçtır ve bunlar nelerdir?
Öndeki safı doldurmak için namazda yürümek namazı bozar mı?
Her namazda aynı sureleri okumanın hükmü nedir? Mesela; her yatsı namazının farzında ilk iki rekatta Felak ve Nas surelerini okumak gibi.
Alafranga tuvalette (klozette) idrar sıçratmadan ayakta bevl etmek günah mıdır?
Tek başına namaz kılan birisini gördüğümüzde ona cemaat olabilir miyiz?
Hutbe okunurken konuşmak, yapılan duaya amin demek, salavat getirmek uygun mudur?
Dil sürçmesinden dolayı yanlış niyet getirmek namaza zarar verir mi?
İş yerinde namaz kılmak kul hakkına girer mi?
Bayram namazı tek başına kılınabilir mi. Cemaatla kılmak şart mıdır?
Namazı doğru kılmam ve namazda olduğumu unutmamam için ne yapmalıyım?
Hutbe vacip mi sünet midir?
Neden cemaatle kılınan namazların bazısında kıraat sesli bazısında sessiz yapılmaktadır?
Kadınların camide namaz kılmaları caiz mi?
Kıraatin gündüz gizli gece sesli okunmasının hikmeti nedir?
Sünnet namazlar içinde yapılan rüku, secde, kıyam vs. hareketler yapıldıklarında farz sevabı mı alınır?
Kamet getirmemek namazı bozar mı? Farz namazlarında bazen kamet getirmeyi unutuyorum ya da unuttuğumu zannediyorum.
İmsak vakti girdikten sonra sabah namazı kılınır mı, Ezanı beklemek gerekir mi?
Namaz kılmakta zorlanıyorum. Bazen kılmıyorum. Neler tavsiye edersiniz?
Niyet namazın sonuna kadar hatırlanması gerekir mi?
Cenaze namazı ikindi namazından sonra kılınır mı?
Kaza namazı olanın nafile namazları kabul olmaz mı. Sünnetleri kılarken kazaya da niyet edilir mi?
Namaz kılarken elimizle üç haret yaptığımızda namaz bozulur mu, bu üç hareketin sınırları nelerdir?
Resim bulunan odada namaz kılınır mı?
Teheccüd namazına nasıl niyet edilir?
Kur'an-ı Kerim okunurken namaz kılınır mı?
Beş vakit namazını kılmayan bir insanın, sadece cuma namazını kılmasıın faydası nedir?
Her namazın arkasından namazları doğru kıldığım halde sehiv secdesi yaparsam ne olur?
Namazda Sehiv secdesi yapmasi gereken fakat selam verdikten sonra aklina gelen bir kisi nasil davranmali?
Camilerde mikrofon kullanımı caiz midir?
Kamet getirmek farz mıdır?
İki el ile pantolonu sıvazlamak namazı bozar mı?
Sabah ve ikindi namazından sonra kaza kılınmaz mı?
Cuma Namazında Hutbe sonunda , neden daima Nahl Suresi 90. Ayet okunur. İlk ve ne zaman ve kimin zamanında buna başlanılmıştır?
Evvabin namazı, kuşluk namazı değil midir?
Namaz kılarken ezan okunmaya baslarsa kılınan namaz geçerli olur mu?
Vakit namazlarında sünnetleri terkedip yerine kazaya kalan farz namazlar kılınır mı?
Evin reisi olan babanın aile içinde namaz kılmayan eş ve çocuklarına verebileceği cezalar var mıdır?
Namazı hafife almak ne demektir?
Sehiv secdesini yapmayı unutursak ne olur?
Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?
İmam bayılırsa arkasındaki kişi imamlığa geçmeli midir, yoksa namaz yeniden mi kılınmalıdır? İstihlaf hakkında detaylı bilgi...
Secdede iken kolların dirseklerin yere değmemesi gerektiği doğru mudur?
Şafii Mezhebine göre kuşluk namazı hakkında bilgi verir misiniz?
Sabah namazı için ayaklarımızı yıkadıktan sonra çoraplarımızı giyiyoruz. Daha sonra ayaklarını yıkamadan çorap üzerine mesh yaparak namaz abdesti almak mümkün mü?
Vitir namazı nasıl kılınır, niyeti nasıldır?
Namaz kılmayan kimse yaptığı iyiliklerden sevap alır mı?
Şafi mezhebine göre bir erkeğin eli bir kadının saçına değerse namaz abdesti bozulur mu?
Cuma namazını kılabilmek için namaz kılınan yerin devlet tarafından açılmış, kıldıracak görevlinin de devlet tarafından görevlendirilmiş olması gerekir diye bir kaide var mı?
Vakit namazını kılan bir kişi cemaate aynı vakit icin imamlık yapabilir mi?
Teheccüd namazı yatmadan kılınabilir mi?
Sabah namazını kılan bir kimse vakit çıkmadan evvel tekbir getirmesine rağmen namazı esnasında yani kılmış olduğu namazını bitiremeden vakit çıkar ise kaza mı etmelidir yoksa namazı geçerli olmuş olur mu?
Mevlid kandiline özel ibadet var mıdır? Nasıl değerlendirmeliyiz?
Vitir namazının vakti ne zamandır?
Hayızlı iken kadınlar tutmadıkları Ramazan oruçlarını ve kılmadıkları namazları kaza ederler mi?
Hanifi Mezhebi'nde, cemaatle namaz kılınırken cemaatin Fatiha suresini okuma zorunluluğu var mı?
Secdeye giderken pantolonumu çekmemin bir mahsuru var mıdır?
Namaz ilk olarak ne zaman farz kılınmıştır?
gözle zina abdest'i bozar mı?
(Namaz kilmaya zamanim yok,çok çalişıyorum) söyleyenlere nasil cevap verebiliriz?
Teheccüd namazının 12 rekat kılındığına dair hadisi şerifleri rica ediyorum?
Fatiha Suresinin tekrarı sehiv secdesi gerektirir mi?
Sünnet ile farz arasında ne kadar beklenebilir?
Sabah namazını Hanefi imamın arkasında kılan kişi kunut duasını okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?
Namazda gözleri yummak mekruh mudur?
Hz. Peygamberin namazdan fariğ olunca SAĞA SOLA DÖNERDİ, şeklinde bir sünneti belirtiliyor. Böyle bir sünnet mevcut mudur? Mevcutsa bu uygulamanın mahiyeti nasıldır, ne şekilde uygulanmalıdır?
Kişi arka safta tek başına dursa namazı geçerli olur mu?
Tahiyyatül mescid namazı, kerahet vakitlerinde kılınır mı?
Bir kadın sabah namazına kalkamamışsa ve uyandığı zaman adet olmuşsa o sabah namazı kazaya girer mi?
Cuma vakti tam olarak ne zamandır?
Seferi olan imamlık yapabilir mi?
Yatsı namazının kazasını kılarken, vitir namazını da kaza edecek miyiz?
Namazda kıraati Arapça yapmak şart mıdır?
Namazdaki hareketlerin anlamları hakkında bilgi verir misiniz?
Sünnetler farzın hemen akabinde mi kılınmalıdır?
Namaz surelerini tecvidli okumamak anlamı bozar mı? Namaz da gecersiz sayılır mı?
Cuma namazına dururken abdesti bozulan kişi nasıl davranması gerekir?
İçki içen, haram bir şey yiyen kırk (40) gün namaz kılamaz mı?
Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli, devamlı olanıdır, hadisini nasıl anlamak gerekir?
Teheccüt namazını gece uyumadan kılabilir miyiz?
Abdestin hikmetleri ve yıkanması gereken yerlerin önemi nedir?
Şafi mezhebine göre her rekatta hangi sureler okunur?
Sabah namazını güneş doğduktan sonra kılan kişi kaza niyetiyle mi kılar?
Sünnet ile farz arasında dua edilebilir mi?
Seferi olarak kaza edilen 4 rekatlık bir namazın kazası nasıl kılınır?
Bir imam bir vaktin namazını iki kere kıldırabilir mi?
Namazdan sonra çekilen tesbih sayılarının 10 olduğuyla ilgili rivayet var mı?
Teheccüd namazının önemi ve bu namaz hakkındaki hadisleri bildirir misiniz?
Farz namazlarda imam yanıldığında cemaatın imama uymadığı haller nelerdir?
Ergenlik yaşına gelmeyen bir kız, namaz kılmak isterse abdest almalı mıdır?
Şafii mezhebine göre namazların rekat sayıları kaçtır?
Yatsı namazından önce vitir namazını kılmanın hükmü nedir? Namaz geçerli midir?
Namazda Fatiha'dan sonra amin demek, namazı bozar mı?
Kaza namazlarımı nasıl hesaplarım ve nasıl kılarım?
Türkiye de Cuma namazının kılınamayacağını söyleyenler var. Bu doğru mu?
Rüku ve secdeyi imamdan önce yapmak namazı bozar mı?
İki secde arasında dua edilir mi, edilirse anne babaya da dua edilebilir mi?
Kaza namazları olan bir kimse nafile namazı kılabilir mi ve bu nafile namazlar ne zaman kılınabilir?
Mescid-i nebevide kılınan namazlar diğer mescidlerde kılınan namazlardan niye daha sevaptır?
Namaz esnasında birisine bir şeyi anlatmak veya sorusuna cevap vermek için el veya kaşı oynatmanın hükmü nedir?
Şafii mezhebine göre imam fatihayı gizli okuduğu zaman cemaatin fatihayı okuması gerekir mi?
Şafiiler vitir namazında kunut duasını okurken duruş şekli nasıldır?
Cuma namazı sonrası kılınan namaz öğle namazı mıdır?
Cemaatle namaz kılarken rükünleri imamdan sonra yapanın namazı bozulur mu?
İmamı Şafi'ye göre Fatiha?nın gayrındaki hata namazı bozmaz denilmektedir, bundan kasıt nedir?
Şafii mezhebinde namazlarda okunacak sure ve ayetler sırası ile mi okunmalıdır?
Şafi mezhebine göre kolsuz penyel veya gömlek ile namaz kılınır mı?
Adetli iken namaz kılmamanın delilleri var mı?
Sabah ve ikindi namazından sonra tahiyyatül mescid namazı kılınır mı?
Kıblede hata ettiğini farkeden kimse namazda iken yönünü değiştirebilir mi? Kıble tespiti hakkında detaylı bilgi...
Her abdest öncesi teharet alınması lazım mı?
Namaza sonradan katılan, namazı bozmak zorunda kalan veya namazda abdesti bozulan kılamadığı rekatleri eda ederken fatiha ile birlikte zammı sureyi de okur mu?
Hayvan beslenen (köpek, kedi vs.) evde namaz kılınabilir mi?
Yatsı namazının sadece farzını kılıp ardından direk olarak vitr namazını kılmanın bir sakıncası var mı?
Secdeye giderken dizlerden önce ellerin konulacağına dair hadis var mıdır?
Cuma hutbelerinde dünyevi vaaz verilmesi caiz midir?
Şafii biri namazı tek başına kılsa ama sonradan cemaat görse ona katılabilir mi?
Şafii Mezhebine göre Cuma Namazı hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Şafii mezhebine göre affedilen necasetler nelerdir?
Neden ikindinin ve yatsının ilk sünnetinin ilk oturuşunda salli-barik dualarını okuyoruz? Unutma durumunda sehiv gerekir mi?
Şafii mezhebine göre fatihayı okumayan kişi ne yapması gerekir?
Şafi mezhebine göre kıble tayini konusunda bilgi verir misiniz?
Şafiilerde sesli namazlarda fatihadan sonra sure okurken besmele sesli okunur mu?
Dört rekatlık namazın ikinci rekatında oturması gerekirken oturmayıp ayağa kalkan birisi namazı ne şekilde tamamlar?
Uykulu ve yorgun iken namazda bilmeden sövmek nasıl olur açıklar mısınız?
Şafii mezhebinden bir kimse sabah namazında hanefi imama uyarsa kunut okumalı mıdır?
Namazın ilk veya son oturuşunda Tahiyyat yerine yanlışlıkla Fatiha Suresini okuyup sonra düzeltmek, sehiv secdesini gerektirir mi?
Abdestte başı mesh etmenin ölçüsü nedir?
Ölen kişinin tabutu musalla taşına nasıl konulmalıdır, yani ölünün başı ne tarafta olmalıdır?
Namaz kılmakla beş sıkıntıdan emin olunacağı söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Şafii mezhebine göre namazların niyeti nasıl olmalıdır?
Özürlü kimse cuma namazı için ne zaman abdest alır?
Şafii mezhebine göre namazın son teşehhüdünde salavat dualarından sonra hangi dua okunur?
Yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra konuşmayı yasaklayan bir hadis var mıdır?
Üzerinde hiçbir elbisesi olmayan çıplak bir kişi nasıl namaz kılar?
Namaz kılarken ve yalnızken örtünmenin hikmeti nedir? Eğer örtünmekten maksat iffeti korumaksa, kişi zaten tek başınadır?
Seferi olduğunu zannedip, yanlışlıkla seferi namazı kılanlar ne yapmalıdır?
Kerahet vaktinde neden uyunmaz, hikmeti nedir? Kerahet vaktinde uyuyup ta sağlıklı kalkarsanız şükredin, diye bir hadis var mıdır?
Namazların kılınış şekli hakkında bilgi verir misiniz?
Müezzinlik mi yoksa imamlık mı yapmak daha faziletlidir?
Şafiilerde hangi dört rekatlık nafile namazlar ikişer rekat kılınır, akşam namazından önce sünnet namaz var mıdır?
Sahib-i tertib olunduğunda tertibe uymanın hükmü nedir?
Malum olan kunut duaları yanında aynı zamanda Darimi ve Hakimde geçen -Allahummehdini fi men hedeyt...- duasını okumanın Hanefi mezhebine göre hükmü nedir?
Lahik konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Namazda rükudan kalkarken Semi'allahu limen hamideh demenin hikmeti nedir?
Namaz kılarken sağa sola bakmak namazı bozar mı?
İmam namazı doğru kıldırırsa, sevabı hem cemaate hem de imama verilir. Eğer eksik kıldırırsa, sorumluluğu imamındır, diye bir hadis var mıdır?
Balgam ve burun akıntısı necis midir? Elbiseye bulaştığında namaza mani olur mu?
Tilavet secdesine ayakta başlamak şart mıdır?
Park ve bahçe sulamasında kullanılan arıtma suları necis midir?
Evham - takıntı durumlarından nasıl kurtulurum? (Obsesyon - kompulsif)
Rükunun namazdaki yeri nedir, ne gibi manalar taşımaktadır, hakkında ayet ya da hadis var mıdır? Rükuyu anlamak...
Bir yerde 15 günden fazla kalmaya niyet eden kişi niyetini değiştirip 15 günden az kalırsa namazlarını kısaltarak mı kılmalıdır?
Namazdan sonra üç defa estağfirullah çekmenin kaynağı nedir?
Namazdan sonra Ayetel - kürsî ile İhlâs süresi, Muavvizeteyn (Felak, Nas) ve Fatiha surelerini okumak sünnet midir?
İmamların devletten maaş almaları ile cenaze namazı kıldırmak için cenaze sahiplerinden para almalarının hükmü nedir?
Namazda her uzvunu gücün yettiği kadar, kıbleye karşı bulundur rivayeti sahih midir?
Tekbaşına namaz kılan neden ezan okuyup kamet getirir? Kendi kendini mi namaza çağırıyor?
Hicretten once kıblenin yönü hangi tarafa idi? Kıble kabeye doğru oluşu hangi tarihlere rast geliyor? Hangi hadiseler vuku buluyordu?
Seferiye kıble şartı aranmaz, diye bir hüküm var mıdır? Kıbleye yönelmeden namaz kılan kimse, namazı kaza etmeli midir?
Abdest alırken, Peygamber efendimiz'in (s.a.v.) ayak topuklarımızın önemini belirten bir hadisi var mıdır?
?Uzanıp yattığın vakit ayaklarını birbirinin üzerine koyma? (Müslim, Libas 73) hadisine göre yatarken ayakları üst üste koymamalı mıyız?
Deve eti yemek abdesti bozar mı?
Hanefi mezhebine göre, cemaatle namaz kılarken saf düzeninde kopukluk veya cemaatten birinin saf arkasında yalnız başına durması mekruh mudur?
Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli nedir?
Cemaatle namazda ilk safta bulunmanın faziletini bildiren hadis-i şerifleri yazar mısınız?
Teravih namazı için camiye geç kalmış bir kimse nasıl davranmalıdır? Önce yatsı namazını mı kılmalıdır?
Teşehhüdde okunan ettehıyyatü salavatlar ve rabbena duaları ayet midir dua mıdır?
Namaz, Allah emrettiği için mi güzeldir? Hüsün - kubuh hakkında bilgi...
Hanefi Mezhebi'nden olan bir erkek kişinin, cenaze namazında gözlerinin nereye bakması uygundur?
Hanefi olan bir kimse sabah namazında, şafiiler gibi kunut okuyabilir mi?
Şafii mezhebine göre vakit namazlarından önce ve sonra kılınan sünnetler nelerdir?
Namazların birleştirilerek kılınması caiz midir? Hadis kitaplarında geçen, Peygamber Efendimizin (ASM) herhangi bir gerekçesi olmadan namazı cem etmesi ile alakalı hadislerini nasıl değerlendirmeliyiz?
Bütün yolculuklarda namazları cem-i takdim ve cem-i tehir yaparak kılmak gerekir mi?
Bir namaz kılmamanın cezası seksen yıl cehennem azabı diye bir hadis var mı?
Namaza sonradan yetişen mesbuk, son oturuşta Ettahiyyat'ı okuduktan sonra, imam selam verinceye kadar boş durmaktansa şehadet kelimesi getirebilir mi?
Şafii mezhebine göre dört rekat olarak kılınan farz, kaza ve nafile namazlarda, üçüncü ve dördüncü rekatlarda, Fatiha'dan sonra zammı sure okunur mu?
Misafir olan kişi imam olabilir mi?
Seferi iken namazın sünnetlerini terketmek veya kısaltmak caiz midir?
Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmakla ilgili Hadis var mdıır?
Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür?
Mezheplere göre vitir namazını kılmanın hükmü nedir?
Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi halinde namaz bozulur mu?
Bir kimse, namazda ayağı takılıp düşecek olursa, kalkıp namaza devam edebilir mi?
Namazdaki tesbih ve tekbirler sesli okunabilir mi?
Başka bir elbise bulunmadığı takdirde, necis olan bir elbiseyle namaz kılmak caiz midir?
Secdede iken, ayakların üst kısmının yere konulması namazı bozar mı?
Ahir zamanda namaz unutulacak, diye bir hadis var mıdır; namaz kılınmayacakmış, doğru mudur?
"İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider." diye bir hadis var mıdır?
Namazda iken işaretle selam almak namazı bozar mı?
Cuma namazının ilk sünnetinin kılınmasına dair hadis var mıdır?
Namaz borç mudur?
Namaza başlarken alınan tahrime/iftitah tekbirinden sonra elleri önce yana salıvermek sonra baglamak mı gerekir?
"Onların alâmeti, simalarındaki secde izidir." (Fetih, 48/29) mealindeki ayet-i kerimede işaret edilen "secde izi"ni nasıl anlamalıyız?
Cenazelerde yüksek sesle tekbir getirmek mekruh mudur?
Hanefi ve Şafii Mezhebine göre namazın teşehhüdünde okunan ettehıyyatü duasını yazar mısınız?
Namazdaki tesbih ve tekbirler sesli okunabilir mi?
Namazın sonunda, sadece sağa selam verip kalkılırsa, namaz geçerli olur mu?
Başka bir elbise bulunmadığı takdirde, necis olan bir elbiseyle namaz kılmak caiz midir?
Secdede iken, ayakların üst kısmının yere konulması namazı bozar mı?
"İkindi namazını terkeden kimsenin işlediği amelleri boşa gider." diye bir hadis var mıdır?
Namazda iken işaretle selam almak namazı bozar mı?
Namaz borç mudur?
Namaza başlarken alınan tahrime/iftitah tekbirinden sonra, elleri önce yana salıvermek sonra bağlamak mı gerekir?
Toplu cenaze törenlerinde kadın-erkeklerin cenezaleri aynı anda kılınabilir mi?
İmam selam verdikten sonra gelenler, mesbuk olan kişiye uyabilir mi? Mesbuk olan kişiye namazda tabi olmak caiz midir?
Türkiye'de Diyanet Takvimi ikindi namazını hangi vakte göre belirlemiştir?
Namazdayken rahatsız edilecek olursak el işareti ile dur diyebilir miyiz? Bu konuşma yerine mi geçer namazı bozar mı?
Dört mezhebe göre namazın ilk ve son oturuşlarında tahiyyat duasını okumanın hükmü nedir?
Toplu cenaze törenlerinde kadın ve erkeklerin cenaze namazları aynı anda kılınabilir mi?
Dört mezhebe göre namazın ilk ve son oturuşlarında tahiyyat duasını okumanın hükmü nedir?
Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi halinde namaz bozulur mu?
Şafii mezhebine göre yatsı namazının vakti ne zaman başlar?
Teşehhüdde (tahiyyatta) parmaklar nasıl tutulmalıdır?
Şafii Mezhebine göre, sabah namazının vakti ne zaman başlayıp ne zaman son bulur?
Seferi iken namazın sünnetlerini terketmek veya kısaltmak caiz midir?
Namazların birleştirilerek kılınması caiz midir? Hadis kitaplarında geçen, Peygamber Efendimizin (ASM) herhangi bir gerekçesi olmadan namazı cem etmesi ile alakalı hadislerini nasıl değerlendirmeliyiz?
Namaz, Allah emrettiği için mi güzeldir? Hüsün - kubuh hakkında bilgi...
Teravih namazı için camiye geç kalmış bir kimse nasıl davranmalıdır? Önce yatsı namazını mı kılmalıdır?
Bir mazereti olmadığı halde, cemaatle namaz kılmayanın namazı olur mu?
Şafi olan bir kimse, kıraat ederken takılan imamı düzeltirse, okuması gereken fatihayı baştan tekrar okumalı mıdır? Bu durumda sehiv secdesi gerekir mi?
Tahiyyat'ta, son oturuşta, Salli ve Barik dualarından sonra "Tuhricna" duasını okumak namazı bozar mı?
Teravih Namazı Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında cemaatle mi kılındı?
Deniz aşırı ülkelere uçakla giderken namaz vakitlerini neye göre ayarlamalıyız? Uçak içinde yer olmadığı zaman oturarak namaz kılsak geçerli olur mu?
Deniz aşırı ülkelere uçakla giderken, namaz vakitlerini neye göre ayarlamalıyız? Uçak içinde yer olmadığı zaman oturarak namaz kılsak geçerli olur mu?
Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akşam namazına benzemesin" denilmekte. Bu ne anlamına geliyor?
Peygamber efendimizin vitir namazında kunut dualarını okurken bazen ellerini bağlamayıp avuçlarını semaya açtığını duydum. Böyle bir durum var mıdır?
Secdede Türkçe dua edilebilir mi? Farz namazlarda duanın ölçüsü nedir?
Tahiyyat duasının mezheplere göre farklı olmasının nedeni nedir?
Resmi görevli bir imam ayağında sargı varsa bunun üzerine mesh ederek cemaate imamlık yapabilir mi?
Özürlü kimse nasıl abdest alır namaz kılar; cuma namazı için ne zaman abdest alır?
Cemaatle namaz kılarken, ayakların sağ ve solda duran adamların ayakları ile bitişmesi konusunda bir hadis var mıdır? Saflarda dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Üniversitede namaz kılmak yasak ve namaz kılacak yer de yok. Acaba namazları birleştirip kılabilir miyim?
Cemaatle namaz kılarken ne zaman niyet getirilir? İmam tekbir almadan niyet edilir mi?
Uzun ameliyatlara giren bir doktorun, nöbet bekleyen polis ve askerin namazlarını kaçırmasının hükmü nedir? Kazaya bırakma ruhsatı var mıdır? Cem etmesi mümkün müdür?
Namaz kılarken fatihadan hangi sureyi okuyacağım diye tereddüt etmek veya bir kelimeyi iki defa okumak namaza zarar verir mi?
Namaz nasıl kılınır? Namazların kılınışı hakkında bilgi ve namazda okunan sure ve duaları gönderir misiniz?
Grip-Gribal Enfeksiyon veya başka bulaşıcı hastalık sahibinin vakit namazı ve cuma namazı kılması için camiye gitmesi uygun mudur? Cuma namazına gitmemenin özrü var mıdır?
Şafiilere göre cuma namazında kırk (40) kişinin Şafii olması ve fatiha okuması şart mıdır? Bunların olmadığı bir durumda Şafii bir kimse ne yapmalıdır?
Namaza başlarken akına tekbirde, baş parmakların kulak memelerine değmesi sünnet midir?
Namazın ilk rekatında okuduğumuz sure ile ikinci rekatta okuduğumuz sure arasında uzunluk bakımdan fark olması önemli midir?
Bir kimse, abdest alırken kollarını yıkadığı zaman alerjiden dolayı kabarmalar oluyor ve sedef hastalığına çevirme riski varsa, bu durum özür sayılır mı, ne yapmalıdır?
Namazda sesli sessiz okuyuş şekli nasıl olmalıdır? "Namazında niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol tut" (İsra, 110) Ayeti açıklar mısınız?
Nafile namazlarda, aynı rekatta birden fazla Fatiha suresi okunur mu?
Ezan-ı Muhammedi?nin okunması sırasında büyük hadiselerin olduğu doğru mudur?
Doktor olan bir kimse, hastanedeki aşırı yoğunluktan dolayı, hastaları bırakıp ikindi namazını kıılamıyor ve vakti geçiyorsa kazaya kalmaktansa cem ederek öğlenin peşine hemen kılabilir mir?
İmamın, arkada sünneti kıldıktan sonra cemaati yararak (rahatsız ederek) mihraba geçmesinin bir sakıncası var mıdır?
İmam rüku secde aralarında söylenen intikal tekbirlerini sesli okumayı unutup sessiz söylerse cemaatin ne yapması gerekir, sehiv secdesi gerekir mi?
Peygamber efendimizin (s.a.v) namazda dört şeyden sığınmamızı emrettiğini işittim bunlar nelerdir? Her namazda okunur mu? Peygamberimizin Allah'a sığındığı diğer dualar nelerdir?
Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır?
Namazı terk edenin ahiretteki cezası nedir? Namazı vaktin sonlarına doğru geciktirmenin bir cezası var mıdır?
Saçlarınız da secdeden nasibini alsın, hadisine göre, sarık veya takke takarken saçların önden secdeye değmesi gerekiyor mu?
Allah sadece kendisinin rızası için olmayan bir amelden başkasını kabul etmez (Nesâî, Cihad, 24) hadisine göre, fıkıhtaki, farzlardaki riya ve gösteriş namaza zarar vermez, içtihadı zıt düşmüyor mu?
Dağda, çölde, bayırda çalıştığımızda, cuma namazından ne kadar sorumluyuz? Camiden uzaklık şartı nedir?
"Namaz kılmaya zamanım yok, çok çalışıyorum" diyenlere nasıl cevap verebiliriz?
Tevbe suresi 107, 108, 109, 110. ayetlerine göre her camide namaz kılınmaz denilebilir mi? Caminin kuruluş maksadına, yapanların niyetine, para verenlerin amellerine bakmak gerekir mi?
Tesbih namazı diye bir namaz var mıdır, Tesbih namazından bahseden hadis sahih midir?
Nice namaz kılanlar vardır ki, onların kıldığı namaz sadece yatıp kalkmaktan ibarettir, onlara sevaptan da bir pay yoktur, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
İmam Rabbani?nin, namazın miraç olması bu ümmete mahsustur, sözündeki bu ümmet kavramını ve kastedilen bu ümmet dışındaki diğer ümmetlerle namaz ilişkisini açıklar mısınız ?
Ezan okunmadan camiye giren kimseye 325000, ezan zamanı gidene 25000 kabul olunmuş namaz sevabı verilir, anlamına gelen hadis var mıdır?
Kul namaza durduğunda günahları başı ve omuzları üzerine getirilir ve konulur... Kul rükuya ve secdeye gittikçe dökülür, anlamına gelen ifade hadis midir? Buna benzer başka rivayetler var mıdır?
İmam Rabbani'nin, namazın miraç olması bu ümmete mahsustur, sözündeki bu ümmet kavramını ve kastedilen bu ümmet dışındaki diğer ümmetlerle namaz ilişkisini açıklar mısınız ?
Ezan okunmadan camiye giren kimseye 325.000, ezan zamanı gidene 25.000 kabul olunmuş namaz sevabı verilir, anlamına gelen hadis var mıdır?
Mecburiyet halinde yatakta oturarak namaz kılmakta bir sakınca var mıdır?
Namaz kılmayan kimse, yaptığı iyiliklerden sevap alır mı?
Şafii mezhebine göre kuşluk namazı hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda iki elle sarık takma amel-i kesire girer mi?
Teravih namazının önemi ve Teravih namazıyla ilgili soru ve cevaplar
Namazda iki elle sarık takma amel-i kesire girer mi? Cemaate namaz kıldırırken terden dolayı secdeden kalkarken sarığım düştü, tek elle almam gerekirken yanılarak iki elle alıp seri bir şekilde başıma koydum; namaz bozuldu mu?
Namaz kılarken, farz ile sünnet arasında yer değiştirmenin hükmü nedir?
Peygamberimizin "Cuma namazı vaktinde işe gidip para kazananların, kazandıkları para haramdır. Onlara bütün varlıklar ve melekler lanet eder" dediği doğru mu? Bu Hadisi şerif sahih mi?
Secdede iken kolların ve dirseklerin yere değmemesi gerektiği doğru mudur?
Teravih namazının önemi ve teravih namazıyla ilgili soru ve cevaplar...
Namazı hafife almak ne demektir?
İmam bayılırsa arkasındaki kişi imamlığa geçmeli midir, yoksa namaz yeniden mi kılınmalıdır? İstihlaf hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Evin reisi olan babanın, aile içinde namaz kılmayan eş ve çocuklarına verebileceği cezalar var mıdır?
Peygamber Efendimiz (asv) gece namaz kılarken, tesbih ayetlerini okurken tesbih ederdi, dilek ayeti okuyunca da dilekde bulunurdu, denilmektedir. Bu tespih ve dilek ayetleri hangileridir, örnek verir misiniz?
Abdestte niyet sünnet iken, teyemmümde niçin farzdır?
Peygamberimiz (asv)'in "Cuma namazı vaktinde işe gidip para kazananların, kazandıkları para haramdır. Onlara bütün varlıklar ve melekler lanet eder." dediği doğru mu? Bu Hadisi şerif sahih mi?
Evvabin namazı hakkında sahih hadis var mıdır?
Namazlardaki rekatlar neden farklıdır? Mesela, sabah namazı dört, öğlen namazı on, akşam beş gibi...
Erkek ve kadınlar cemaatle namaz kılarken yer darsa, kadınların ne kadar geride durması lazımdır?
Erkek ve kadınlar cemaatle namaz kılarken, yer darsa, kadınların ne kadar geride durması lazımdır?
Hz. Ali, "Namazı gücünüz yettiği kadar kılınız, Allah namaz için hiç kimseye azap etmeyecektir." (Musannef, 3/78) demiş midir? Buna göre, Allah, namaz kılmayanlara azap etmeyecek midir?
Mezhebi olmayan bir imamın arkasında kılınan namaz geçerli midir? Bir imamın mezhebi olup olmadığını nasıl anlarız?
Salli - Barik duaları namazda neden okunur?
Cemaatle namaz kılarken ne zaman selam verilmelidir? İmamla birlikte selam verilebilir mi?
Vaktin çıkmasına yakın namaz kılarken, ezan okunmaya başlarsa, kılınan namaz geçerli olur mu?
Evvabin namazı, kuşluk namazı değil midir? Zira Peygamber Efendimiz (asv)'in şöyle buyurduğu rivayet ediliyor: Evvabinlerin namazı, duha zamanı, deve balasının ısındığı vakittir.
Geçmiş ümmetlerde namaz 50 (elli) vakit imiş, 1 günde 24 saat var her saat başı 1 vakit namaz kılsalar 24 vakit ediyor, onlar 50 vakti neye göre nasıl kılmışlar acaba?
Hz. Ali, "Namazı gücünüz yettiği kadar kılınız, Allah namaz için hiç kimseye azap etmeyecektir." (Musannef, 3/78) demiş midir? Buna göre, Allah, namaz kılmayanlara azap etmeyecek midir?
Salli - Barik duaları namazda neden okunur? Hz. Muhammed (asv) ve ailesinin rahmete ihtiyacı var mı da Müslümanlar her namazda Hz. Muhammed (sav) için rahmet manasına gelen bu duayı okumaktalar?
Cemaatle namaz kılarken ne zaman selam verilmelidir? İmamla birlikte selam verilebilir mi?
Mezhebi olmayan bir imamın arkasında kılınan namaz geçerli midir? Bir imamın mezhebi olup olmadığını nasıl anlarız?
Namazdan önce Nas suresinin okunması sünnet midir?
Geçmiş ümmetlerde namaz 50 (elli) vakit imiş; bir günde 24 saat var, her saat başı bir vakit namaz kılsalar yirmi dört vakit ediyor; onlar elli vakti neye göre nasıl kılmışlar acaba?
Türkiye'de Cuma namazı farz mıdır? Devlet izni ve namazı devlet reisinin kıldırması şart mıdır?
Namazdan önce Nas suresinin okunması sünnet midir?
Cuma namazında hutbe sonunda, neden daima Nahl suresi 90. ayet okunur? İlk olarak ne zaman ve kimin tarafından buna başlanılmıştır?
Hastalığından dolayı saçlarını kaybeden bir bayan, protez saçlarının üstüne mesh edebilir mi? Abdest ve gusülde ne yapmalıdır?
Türkiye'de cuma namazı farz mıdır? Devlet izni ve namazı devlet reisinin kıldırması şart mıdır?
Sabah ve ikindi namazından sonra kaza kılınmaz mı?
Namazda tekbir getirirken "Allah" lafzındaki "A" harfini ve Ekber kelimesindeki "B" harfini uzatmak namazı bozar mı?
İslamiyet’in şekilsel bir din olduğunu namazın rüku, secde gibi şekillerden ibaret olup yapılmadığında ibadetin de olmayacağını ama Hıristiyanlıkta şekil değil kalpteki sevginin önemli olduğunu söylüyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız?
"Kim, müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz kabul edilmez." (Ebu Davud) Bu hadise göre cemaatle namaz kılmak farz mıdır?
Secde yerinde bazı engeller bulunursa nasıl hareket etmek gerekir? Alnın ne kadarlık kısmı yere temas etmelidir?
Namazda tekbir getirirken "Allah" lafzındaki "A" harfini ve Ekber kelimesindeki "B" harfini uzatmak namazı bozar mı?
Allah bir insanın kıldığı namazı hangi durumlarda kabul etmez?
Namaz sırasında, secde yerinde bazı engeller bulunursa nasıl hareket etmek gerekir? Alnın ne kadarlık kısmı yere temas etmelidir?
Her namazın arkasından, namazları doğru kıldığım halde sehiv secdesi yaparsam ne olur?
Sürekli gaz (yellenme) problemi olan kimse, nasıl abdest alır; özürlü sayılır mı?
Allah, bir insanın kıldığı namazı hangi durumlarda kabul etmez?
Namazda Fatiha'dan önce besmele okumanın hükmü nedir? Cemaattekiler imamın arkasında sübhaneke okur mu? Başka okuyacağı şeyler de var mı?
Namaz kılarken elimizle üç hareket yaptığımızda namaz bozulur mu, bu üç hareketin sınırları nelerdir?
Namazda secde yapmakla ilgili, ellerin dizlerden önce yere konulmasını deve çöküşüne benzeten bir hadis var mıdır? Secdeye gidiş ne şekilde olmalıdır?
Cenaze namazı, ikindi namazından sonra kılınır mı?
Sünnetlerin yerine kaza namazı kılınabilir mi? Kaza namazı olan kişi sünnet olan namazları kılabilir mi?
Büyük bir camide orta sıralarda, cemaatle namaz kılarken abdesti bozulan kişi nasıl hareket etmelidir?
Namazda secde yapmakla ilgili, ellerin dizlerden önce yere konulmasını deve çöküşüne benzeten bir hadis var mıdır? Secdeye gidiş ne şekilde olmalıdır?
"Öğle namazının farzından önce, dört rekat sünneti terk eden kimse şefaatime nail olamaz." Bu hadis sahih midir? Öğle namazının ilk sünnetini kılmayan şefaate nail olmaz mı?
Niyetin namazın sonuna kadar hatırlanması gerekir mi? Namaza niyet ediyorum, fakat tekbir aldıktan sonra hangi namazı kıldığıma dair aklımda hiçbir şey kalmıyor. Namaza bu şekilde devam etmem mi lazım yoksa, namazı bozmam mı lazım?
Nafile namaz kılan birisi bunu sonradan bozmuş olsa o kişi üzerine o namazı kılmak vacip midir?
Hutbe vacip mi sünet midir?
Herhangi bir farz namazı kılmak için mescide ya da camiye gittiğimizde, tek başına namaz kılan birisini gördüğümüzde ona cemaat olabilir miyiz?
Öğlen, Akşam ve Yatsı namazının son sünnetleri olan müekked sünnetler dört rekat kılınabilir mi? Bununla ilgili hadis var mıdır?
Göz ile namaz kılınır mı?
Öğlen, akşam ve yatsı namazının son sünnetleri olan müekked sünnetler, dört rekat kılınabilir mi? Bununla ilgili hadis var mıdır?
Cemaatle namaz kılma esnasında, kıraat halinde iken, öndeki safı doldurmak için namazda yürümek namazı bozar mı?
Namazın farzı kaçtır ve bunlar nelerdir?
Kaza namazı borcu olanlar bitiremeden vefat etse, sorguda kıldığı vakit namazların sünnetleriyle tamamlanır mı?
Seferilik müddeti kaç gün olacağı bilinmeyen durumda, on beş günden fazla kalan kimse seferi sayılır mı?
Kerahet vakitleri Peygamberimiz (asv) tarafından mı belirlenmiştir?
Namazı bozmanın caiz ve vacip olduğu durumlar nelerdir? Namazda olduğumuzda, annemiz bizi çağırsa namazdan çıkabilir miyiz?..
Namazların farzlarında, 3. ve 4. rekatta sadece Fatiha okuyup zammı sure okumamanın hikmeti nedir?
Cuma namazında abdesti bozulan birinin, kalabalık olan cemaatin önünde geçmek zor ve imkansızsa, o anda ne yapması gerekir?
Namazda ihlas suresi gibi kısa bir zammı sure okunurken bir ayet unutulursa sehiv secdesi gerekir mi?
Pilot olduğum için devamlı seferiyim. Namazlarımı nasıl kılmalıyım?
Tahiyyatül mescid namazı ne zaman kılınır? Zeval vaktinde tahiyyetül mescid namazı kılınabilir mi?
Camilerin süslenmesi caiz midir?
Bir camide cemaate namaz kıldıracak olan kişi, eğer orada aynı vaktin namazı cemaatle kılınmışsa, ilk imamın kıldırdığı noktada yani mihrapta durarak kıldırmasının bir sakıncası var mıdır?
Cemaatle namaz kılındığında imam hata yaparsa, namazda olmayan biri dışardan müdahale edebilir mi?
Namazdan sonra tesbih çekmek, dua etmek farz mıdır? Namazdan sonra nasıl dua etmek gerekir?
Gerek cemaat ile gerekse tek başımıza namaz kılarken, namaza niyette vakit tayini gerekir mi?
Teheccüd namazını kılmak veya kerahet vaktini uyanık geçirmek arasında bir tercih yapmak durumunda kalsak, hangisi daha önceliklidir?
Başka bir elbise bulunmadığı takdirde, necis olan bir elbiseyle namaz kılmak caiz midir?
İftitah tekbirinde "Allahu ekber" demek şart mıdır? Yalnızca elleri kaldırmak yeterli olur mu?
Nasıl olsa Allah affeder diyerek, namaz kılmamak hakkında bilgi verir misiniz? Namaz kılanlar ile kılmayanlar arasında bir fark söz konusu olacak mıdır?
Namaz ne zaman farz kılınmıştır?
Sübha namazı (abdest namazı) nedir; ne zaman kılınır?
Şafii mezhebine göre akşam namazının vakti ne zamana kadar devam eder? Bazı zaruri hallerde Hanefilere uyarak akşam namazını geç kılabilir miyiz?
Cenaze namazında neden rüku ve secde yapılmaz?
Uzayda (ve kutuplarda) namaz ve oruç ibadetleri nasıl yapılır?
Cenaze namazında neden rüku ve secde yapılmaz?
Sabah namazının vakti ne zamandır? Sabah namazına nasıl kalkabiliriz?
Nafile namazlarda oturarak kılmanın hükmü nedir? Seferi olan imamın arkasında namaz kılan kişi üç ve dördüncü rekatlarda fatihayı okur mu?
Peygamberimiz (asv) Bedir Savaşı esnasında namazı cemaatle nasıl kıldırmıştır?
Zammı sure nedir, en kısası ne kadar olmalıdır?
Bir insan ölünce kaç defa cenaze namazı kılınabilir?
Yağmur namazı diye bir namaz varmış; bu namaz tekbirsiz mi kılınır?
Namazın insana kazandırdıkları nelerdir?
Kabre karşı yönelerek veya kabristanın içinde namaz kılınmaz mı? Bursa'da Ulu Cami bu durumda, ne yapmam gerekiyor?
Cuma hutbesi okunurken namaz kılınır mı? Cuma hutbesini dinlemek farz değil mi?
Namaz kılanın önünden kalkmak ya da boş yer yoksa önüne geçmek caiz midir?
Evde namaz kılındığında, ayağa kalkmadan ya da yürürken ezan veya kamet okunur mu?
Hem günah işleyip hem de namaz kılınabilir mi? Ben son birkaç aydır günde beş vakit namaz kılıyorum, ama şu an bazı günahlardan kendimi tam olarak koruyamıyorum, ama namazı da bırakmak istemiyorum; yardımcı olabilir misiniz?
Cuma namazının önemi nedir?
Namazda selam verirken "Ve Berakatuhu" ifadesini kullanmak sünnet midir? Bu konudaki rivayetleri değerlendirir misiniz?
Kur'an'da kaza namazının olmadığı, dolayısıyla kaza namazı diye bir namazın olmadığı söyleniyor, doğru mudur? Fıkhi delilleri ile bildirir misiniz?..
Namazdaki surelerin tertibine uygun okunması gerektiği hususunda hadis var mıdır?
Sabah, akşam ve yatsı namazlarında duaları (sübhaneke, tahiyyat, salli, barik ve rabbena) açıktan okuyabilir miyiz?
İmama namazın neresinde yetişen o rekatı kılmış olur?
Sürekli seyehat eden otobüs şöförleri ve gemide çalışanlar, namazlarını seferi hükümlerine göre, kısaltarak mı kılmalıdır?
Namaz kılmayan kafir olur mu; nikahı bozulur mu?
Namaz kılmamanın uhrevi cezası nedir? Kazaya kalan namazları kılmak gerekir mi?
Namazların farzının iki rekat olduğunu, dört rekat kılmanın sünnet olduğunu duydum. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Şafii mezhebine göre imama uyan kişi, tekbirden sonra imamın Fatiha'ya geçmesini beklemeden Fatiha'ya başlayabilir mi?
Kerahet vakitleri, ateşe tapanların ibadet saatleri olduğundan namaz kılınamaz, deniyor. Ateşe tapan kimse yok veya azınlıktalar. Azınlıkta olan bir grup için neden böyle bir kural konup ibadet etmemiz yasaklanmıştır?
Farzların 3. ve 4. rekatlarında fatiha okunmazsa ne icap eder?
Yanlış kıraat ve namazların iadesi: Geçmişte yanlış okuyarak kıldığımız namazlar için bir sorumluluğumuz var mıdır; kaza etmemiz gerekir mi?
Cinnet veya hafıza kaybı yaşayan kişi, bu halde iken kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir mi?
Peygamberimiz Efendimiz secdeyi eksik yapan kimseye "Sen namaz kılmadın!.." demiştir. Buna göre tadil-i erkana uymayanın namazı kabul olur mu?
Elbisede kan gören kişi, namazlarını iade etmesi gerekir mi? Atletimizi uzun süredir, hatta cuma namazını içerir bir süredir giydiğimiz göz önünde tutulursa, bu durumda ne yapmamız gerekir?
Altın saat ile namaz kılmak? Kişiye namazda qızıl saat takmak olar mı. Kisi qızıl saat kullana bilir mi?
Namaz kılarken, takke alnımızı kapattığı halde secde etmemiz namazı bozar mı?
Ezanı makamla okumak, örneğin sabah ezanının saba makamında okunması bid'at mıdır?
Şafi mezhebine göre, imama sonradan uymuş bir kimse tek başına namaza devam ederken, ben ona uysam olur mu? Uyduğum kişinin imamdan ayrılmaya niyet etmesi gerekiyor mu?
İki namaz arasındaki günahlar affedilir mi? Affedilirse hangileri affedilir, hangileri affedilmez?
Namazda secde edilecek yerin yüksekliği en fazla ne kadar olabilir; bunun bir sınırı var mıdır?
Vitir namazında veya herhangi bir namaz kılarken, kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi namazı nasıl tamamlar?
Namazın peygambelerden bugüne gelişi? Diğer peygamberler ve ümmetleri de namaz kılar mıydı?..
"Şeytan benimle kıraatım ara­sına girdi..." Resulullah: "Onu hissettiğin an Allah’a sığın ve sol tarafına üç defa tükür..." Burada, hadis okumakla ilgili vesveseler mi kastediliyor?
Hastalıktan dolayı namaz kazaya bırakılır mı? Peygamberimiz hasta iken namaz kılmış mıdır?
Cemaatle kılınan namazlarda okunan surelerin uzunluğu ne kadar olmalıdır? Uzun okunabilir mi?
Şafi imam Hanefilere vitr namazı kıldırabilir mi? Teravihin ikinci rekatlarında Salli-Barik duaları okunur mu?
Şafi mezhebine göre namaz farz ve sünnetleri kaçar tanedir? Şafilerin tahiyyatın sonunda sağ baş parmaklarını kaldırmasının dayanağı var mı?
Kolu olmayan bir kişi imamlık yapabilir mi, yaparsa imamlığı sahih olur mu, cemaatin namazı geçerli olur mu? Bu kişi yoksa kendi gibi olanlara mı imamlık yapabilir?
Şafi mezhebine göre sabah namazında kunut duası okunuyor. Salat ve selam getirmezse sehiv secdesi gerekir mi?
Tesbih namazı en az kaç kişiyle kılınır? Mesela bir imam ve bir cemaat ile kılınır mı?
Ramazan ayında cemaatle kılınan vitir namazına geç yetişen ne yapmalıdır?
Peygamber Efendimiz ilk namazı ne zaman kıldı? Mi'raçtan önce sabah ve ikindi namazları farz imiş. Bu sabah ve akşam namazları ne zaman farz oldu?
Kur'an'da beş vakit namaz var mı ve namazın beş vakitte kılınmasının hikmeti nedir?
Kaza namazı, bilerek kılınmayan farz ve vacip namazlar kaza edilir mi?
Namaz konusundaki tembellikten nasıl kurtulurum? Beni bu ülfetten, tembellikten kurtaracak ne olabilir; nasıl yapsam da namazlarımı kaza değil de eda yapsam?
Kıyamda ve rükuda ayakları, topukları birleştirmek sünnet midir? Kaynağı nedir, hangi mezhebe göredir?
Namaz hangi durumlarda kazaya bırakılabilir?
Yunus Suresi 87. ayetinde geçen "Evlerinizi namazgâh yapın." ifadesini açıklar mısınız? Eski kavimlerde namaz ve kıble var mıydı?
Şafi mezhebine göre namaz vakitleri nasıldır? İkindi vaktinin yarısına kadar (ikindi kılmamak koşuluyla) öğlen namazı kılınır mı?
Ayakta durulabildiği halde oturarak namaz kılmak konusunu izah eder misiniz? Rüku ve secdeler nasıl yapılmalıdır?
Karı koca yanyana namaz kılabilirler mi?
Namaz kılan birisin; namazı kılarken önünden geçmeye kalkan birisini sağ eliyle engellese namazı bozulur mu?
Ana baba namazı diye bir namaz var mıdır, bu namazın sevabı anne babamıza gidermiş doğru mudur?..
Şii bir imama uyarak namaz kılmak caiz midir? Ehl-i sünnet bir kimse, Şii bir imama hangi durumlarda uyup namaz kılabilir? Şiaya göre Ehl-i sünnet imama uyup cemaat namazı kılmak, mekana göre değişir.
Namazlarda bazen camdaki görüntümüz gözümüze ilişiyor. Bu şekilde kılınan namaz caiz olur mu?
İsra Suresi 78. ayette, sabah namazının şahitli olduğu belirtilmektedir. Tüm amellerimiz yazıcı melekler tarafından kaydedildiğine göre, diğer vakit namazları da şahitli değil midir?
Namaz kılarken çocuklar üzerime çıkıyor, ve beni rahatsız ediyorlar. Secde ettiğim yere yatıyorlar; ben yan tarafa kaymak zorunda kalıyorum. Bunun bir sakıncası var mı?..
İkindi vaktinin girmesine beş dakika kala öğle namazı kılınabilir mi?
Namazda sureleri okurken besmele çekmek yeterli midir, yoksa euzu besmele mi çekilmelidir?
Şafii mezhebine göre kaza namazları ne zaman kılınır ve nasıl niyet edilir?
Namazda kade-i ahire (son oturuş) nasıl yapılır?
Bir kadın namaz kıldıktan sonra saçının bir kaç telinin veya bir kısmının gözüktüğünü fark ederse o namazı tekrar kılması gerekir mi?
Seferi namaz kılmak için gerekli mesafeyi ölçmeye nereden başlamalıyız? Örneğin İstanbul?
Vitir namazında, kunuttan önce tekbir almak ve elleri kaldırmakla ilgili delil var mı?
Hafızayı kuvvetlendirmek için kılınan namaz hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamber Efendimiz (asm) namazlarını nasıl kılardı?
Namaz kılarken isteksiz olmamızın sebebi nedir?
Başı açık olan namaz kılamaz mı? Kıldığı namazlardan sevap kazanmaz mı?..
Tembellikten dolayı namaz kılmamak büyük günah mıdır? Böyle yapan kimse kafir olur mu?
Kerahet vaktinde farz namaz kılınır mı?
Namazda secdede iken kadınların ayakları (parmak uçları) kıbleyi mi gösterir, yoksa oturuşta olduğu gibi secdedeyken de sağ tarafta mı durur?
Namaz kılmayı terk ettim. Tekrar huşu içerisinde nasıl namaz kılabilirim?
Cuma namazı kadınlara farz mıdır?
Sabah namazının kazası ne zaman kılınabilir?
Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı ve şekilleri var mıdır? Yakın bir dostum namaz kelimesinin Farsça olduğunu Kur'an-ı Kerim'de salâh anlamında yani salah kelimesinin dua etmek anlamında olduğunu söylüyor...
Namazda aklımıza gelen kötü düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Namazda kötü düşünceler akla gelince namaza devam edilmeli mi yoksa yeniden mi başlanmalı?
Arabada namaz kılmak caiz mi?
Çalışma şartlarından dolayı namaz kazaya bırakılır mı? Yurt dışında iş yerlerinde namaz yasak, yeni işe girdim ve bu işi almam üç sene sürdü ve ben namazı kaza ediyorum, hiç kılmamaktansa...
İki secde arasında tam olarak oturmamak sehiv secdesi gerektirir mi?
Namazdan sonra kime selam vermekteyiz?
Kaza namazı borçlarım çok; nasıl kılmam gerekir?
Huşu ile kılınmayan namaz geçerli midir? Namazda gelen vesveseler namazı bozar mı?
İnandığım gibi yaşamak ve ibadetimi devamlı yapmak için nereden başlamalıyım?
Kötülüklerden alıkoymayan namaz geçerli değil midir? Namaz sizi kötülüklerden alıkoymuyorsa kıldığınız namaz namaz değildir, denilmektedir...
Sabah namazının vakti ne zaman başlar ne zaman sona erer; ezan neden imsaktan bir saat sonra okunuyor?
Namaz kılarken isteksiz davranıyorum; namazım kabul olur mu? Ne kadar kendi kendime telkinde bulunsam da, içimde bir ses daima beni namazı geciktirmeye ya da sadece farzını kılmaya teşvik ediyor...
Başı açık olan namaz kılamaz mı? Namaz kılabilmek için tesettürlü mü olmak gerekir?
Öğle vakti girdikten sonra sadece sabah namazının farzı mı kaza edilir yoksa sünnet de kaza edilir mi?
Gündüz kılınan namazın sure ve dualarını sesli okuyorum. Yaptığım şey yanlış mı? Eğer yanlış ise bu namazları kaza etmem gerekir mi?
Yurt dışında ikamet ediyorum, tatile Türkiye'ye geliyorum. Kendi anne babamın yaşadığı yer ve karımın anne babasının yaşadığı yerde, on beş günden az kalınca seferi sayılır mıyım?
Hz. Bilal kameti / ikameti birer lafızla okurmuş, bilgi verir misiniz?..
"Hiçbir peygamber ibadette kendini niyaz konusu yapmaz; bu, tevhide aykırıdır. Peygamberimiz namazda Salli ve Barik dualarını okumamıştır." Bu iddialar doğru mu?
İstihare (namazı) hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılınabilir mi?
İki-üç yıl önce kazaya kalmış olan namazlara nasıl niyet edilir?
Beş vakit namazın her rekatında Fatiha okumanın hikmeti nedir?
Miraç'tan önce namaz nasıl kılınırdı veya nasıl ibadet edilirdi?
Ben itfaiyede çalışıyorum. Nöbette cuma namazlarına gidemiyoruz, ekip olarak mescidimizde kılıyoruz,.. Kendi aramızda (dışarıya açık değil) cuma namazı kılabilir miyiz?
Namaz surelerini hangi sırayla okumalıyız? Sırasız okumak mekruh mu? Surelerin uzunluğu ve okunuş sırası hakkında bilgi verir misiniz?..
Rükudan doğrulurken "Semiallahü limen hamideh" dedikten sonra, "Rabbena lekel hamd" duası okunur. Bundan sonra Peygamberimiz dua okumuş mudur? "Hamden, kesiran, tayyiben, mübareken fîh..." denir mi?
Şafii mezhebine göre namazda, secde ayetiyle kıraatimiz biterse, tilavet secdesi nasıl yapılır?
Kaza namazı borçları nasıl hesaplanır ve nasıl kılınır? Çok fazla kaza borcu olan sünnet yerine kaza kılabilir mi?
Nafile namazlar oturarak kılınabilir mi?
Mescidi tahiyyat (tahiyatü'l- mescid) namazları ne zaman kılınmaz?
İnsan yüzüne dönük namaz kılınabilir mi? İş yerinde, eğer namaz kılınacak başka yer yoksa iş arkadaşımın yüzüne karşı namaz kılmam mekruh olur mu? Araya sandalye falan koysam sakıncası kalkar mı?
Öğleni kılamamış kişi ikindideyken kaza mı yoksa cem mi etmeli? Mezhebi müsait olanlar ve olmayanlar için hangisi daha uygundur acaba?
"Namaz kılmayanda hayır yoktur." anlamında bir hadis var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de kaç vakit namaz belirtilmiştir? Namazın sadece farzlarını kıldığımızda borcumuzu ödemiş olurmuyuz?
İmam namaza durduğunda, namaza yetişmek için camiye koşarak gitmek neden hoş görülmemiştir?
Birkaç senelik kaza namazı bulunan biri, bir namaz için, hem kaza hem de sünnet olarak niyet edilebilir mi?
Dünya yuvarlak, Kâbeye iki yönde dönebilir miyiz? Namazda kuzeye dönsek olmaz mı?
Namazlarımı huşu içinde nasıl kılabilirim ve nasıl tövbe edebilirim?
Akşam namazının kazası gündüz kılınırken kıraat açıktan mı yapılmalıdır?
Namazların rekat sayısının hikmetleri var mıdır?
Kılınan iki cuma namazı arasındaki günahlar affolunur mu?
Kaza namazı gerçekten var mı? Birçok ilahiyatçılar, "En güzel namaz vaktinde kılınan namazdır, diğer türlü bir ehemmiyeti kalmaz; kaza namazı diye bir şey yoktur." diyorlar...
Sehiv secdesi gerektiren durumlar nelerdir? Sünnetlerde de sehiv secdesi yapmak gerekir mi?
Özür sahibi kişi imamlık yapabilir mi?
Kaza namazına nasıl niyet edilir? Kaç vakit namazım kazaya kalmış bilmiyorsam ne yapmam gerekir?
Kazaya kalan namazların affolunması için hepsini kılmak mı gerekir?
Kıble tarafına kabe resminin asılması namaza mani mi? Avrupadaki camilerde kıble yönünde kabe resimleri bulunmaktadır...
Rükuda (namazda) dizler bükülmeli midir?
Sabah namazının önemi nedir?
Namazda yorgunluktan dolayı eğilip kalkarken, ağızdan istek dışı çıkan "Ah, eh, uh" gibi derin nefes verme namazı bozar mı?
Namazda okunan duaları baştan sona kadar sıralar mısınız?
Namaz kılmayan birisi direkt cennete girebilir mi? Eğer hiç namaz kılmamışsa ahirette bu namazları kılacak mı?
Namazda otururken sağ ayağın dikilmesinin hikmeti nedir?
Namazı olmayanın imanı olmaz sözü nasıl anlaşılmalıdır? Kişi namaz kılmazsa küfre mi girmiş olur?
Kıraatte yapılan hatalar namazı bozar mı ve geçmiş namazların kazasını kılmak gerekir mi?
Namazın sünneti ile farzı arasında her hangi bir namaz kılınır mı?
Mezheplere göre cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir?
Kaza namazlarını niyet eden kimse bitiremeden vefat ederse mahşerde hesab anında namazlar yetmezse kıldığı vakit namazlarının sünnetleri de farz yerine geçer mi?
Secde pozisyonu nasıl olmalı; tamamen ikiye mi katlanılmalı, yoksa daha açık mı olunmalı?
Namazda kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi nasıl davranmalıdır?..
Namazdan sonra tesbihatın yapılışını anlatır mısınız?
Kaza namazını kılmanın mekruh olduğu vakitler nelerdir? İkindi namazının farzından sonra kaza namazı kılınır mı?
Yatsı, vitir ve teheccüd namazlarının vakitleri hakkında bilgi verir misiniz?
Şafii mezhebine göre namaza niyet ederken namazın rükünleri nasıl hatırlanır?
Cuma günü zuhri ahir ve vaktin son nünneti yerine kaza kılınır mı?
Vitir namazının kazası var mıdır; üç senelik kılınmayan vitir namazı nasıl eda (kaza) edilir?
Cuma namazından önce neden sela verilir?
Abdest aldıktan sonra makyaj yapıp namaz kılıyorum, bir sakıncası var mıdır? Parfüm kullandıktan sonra namaz kılınır mı?
Kaza namazı kılarken ezan okumak ve kamet getirmek şart mı? Kıraati sesli okunan namazların kazalarının da kıraati sesli mi yapılır?
Namazda okunması gereken sureler hangileridir?
Çalışma şartlarından dolayı namaz kazaya bırakılır mı? Her gün kazasını yapmak günah mı, kabul olmaz mı?
Hanefi imamın Şafilere namaz kıldırırken, ilk teşehüdde Peygambere salavat getirebilir mi? İmam salavat getirse, Şafii cemaat de getirmezse sehiv secdesi gerekiyor; bu durumda nasıl hareket etmek gerekir?
Zina etmiş, fakat sonradan tövbe etmiş kişi imamlık yapabilir mi?
Erkek ve kadının çorapsız namaz kılması caiz midir? Çıplak ayakla namaz kılınır mı?
Yurt dışında cuma namazı kılamayanların başka bir ülkeye hicret (göç) etmesi gerekir mi?
Ben namazdan tad alamıyorum ve hızlı kılıyorum. Bunun nedeni nedir?
Şafii mezhebine göre, cuma namazından sonra öğle namazını kılmak gerekir mi?
Namazda zammı sureleri sıra tertibine göre okumak, bir namaz içinde mi geçerlidir? Namaz kılarken sıraya riayet etmek için, FİL suresinden aşağısı okunuyor veya DUHA suresinden aşağısı...
Binaların altında bulunan mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi? Karşımızda bulunan bir sitenin mescidinde, müftülüğün verdiği bir imamla cuma namazı kılıyoruz. Bir arkadaşımız camide ve kalabalık yerde kılmamız gerektiğini söyleyip kendisi gelmiyor?..
Evvabin namazı nasıl kılınır?
Cuma namazından sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini okumanın hükmü nedir? Bu konuda hadis var mıdır?
Kamet nasıl getirilir?
Şafii mezhebine göre sabah namazının sünnetinde kunut duası ve bütün namazlarda veccehtu okunmalı mı?
Cemaatle namaz kılarken imam en fazla kaç ayet okuyabilir?
Namazın gizli veya aşikar kılınması, Fatiha ve zammı sureye mi aittir?
Namazı bozmanın caiz olduğu durumlar var mıdır? Namaz kılarken kapı çalınırsa, namazı bozup kapıyı açmak caiz mi?
Namazda huşuyu nasıl yakalayabiliriz? Huşu ile kılınmayan namazı iade etmek gerekir mi?
Subhaneke duası yerine başka dualar okunabilir mi? Tekbir alıp namaza başladığımızda Subhaneke duasının yerine veya ek olarak dualar okuyabilir miyiz? Efendimiz (sas) hangi duaları okurdu?
"Namazın son oturuşunda (kâde-i âhire) tahiyyat duasını okuyacak kadar beklemek farzdır." hükmünü açıklar mısınız? Son oturuşta insan bir süre sessiz mi oturmak zorunda?
Namaz kılarken farklı şeyler düşününce namaz kabul olmaz mı? Namaz kıldığı halde günah işleyenin durumu nedir? Namaz kılarken aklıma dünya ile ilgili bir çok şey gelebiliyor. Namaz bizi günahlardan korumuyorsa, kılınan namazlardan hayır olmazmış...
Namaza mani olan necasetin ölçüsü nedir?
Askerlik şartlarında namaz kılmanın hükmü nedir; askerlik süresince namazı bıraksam olur mu?..
Teheccüd namazının önemi ve fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Nafile namaz kılana da cemaat olunabilir mi? Ben camide ögle namazının sünnetini kılıyordum, birden yanıma bir Arap ve Sudanlı kardeş cemaat oldular. Beni imam kabul ederek bana cemaat oldular. Bu mezhep farkı mı? Böyle durumlarda nasıl hareket edeyim?
Kaza namazlarını kılmak namaz borçlarını siler mi? Namazını kılmayan günaha giriyor; kılanlar ise hem kulluk borcunu ödüyor hem sevab alıyor, kaza namazının durumu nasıl?
Namazda konuşmak namazı bozar mı? Mesela, secdeden sonra ayağa kalkarken istemsiz olarak Allah denilirse namaz bozulur mu? Namaz bozulduğunda hemen o an namazı bırakalım mı?
Ahirette farz namazlarımız eksik çıkarsa, nafile namazlar farz namazlar yerine geçer mi?
Namaz kılarken seccadenin baş veya ayak kısımlarını düzeltmek namazı bozar mı?
Sabah namazı kazaya kalırsa, kıraatinin sesli okunması caiz mi? Kaza namazlarında sesli sessiz kıraat kuralı uygulanır mı? Ayrıca kaza namazını kılmak için belli bir vakit var mı?
Namazda tecvitsiz Kur'an-ı Kerim okumak namazı bozar mı? Tecvid öğrendikten sonra geçmişteki namazları kaza etmek gerekir mi?
Sabah namazına kalkmanın veya kalkamamanın, imanın gücüyle alakası var mıdır?
Namaz kılınacak yer müsait olmadığı zamanlarda oturarak namaz kılınabilir mi?
Kişi evde eşi ile cemaatle namaz kılabilir mi? Cemaatle namaz nasıl kılınır? İmam olan erkek Fatiha ve bir sureyi içinden mi dışından mı okumalıdır? Erkek içinden ya da dışından okurken, cemaatteki kişi ya da kişiler de içinden okumalı mıdır?
İdrar sıçramaları namaza mani midir? Zamanımızda tuvaletlerimiz sert yapılardan oluştuğu için sıçrama ihtimali daha fazla oluyor. Bu konuda vesveseye kapıldığımın ve suyu da israf ettiğimin farkındayım. Sizden mümkünse sağlam çözüm önerileri bekliyorum.
Ezbere Arapça olarak okuduğumuz duaların Türkçe karşılıklarını bilmiyoruz. Bu durumda dualarımız ve namazlarımız kabul olur mu?
Sabah namazının sünnetinin öğleden önce kaza edilmesinin hikmeti nedir?
Yerleşim yerinden uzak olan araziye çalışmaya giden işçi veya memur, cuma namazına gidemediği takdirde ne yapması gerekir? Cuma günü ekip arkadaşlarımla, dağlık taşlık, ulaşımı zor uzak bir araziye göreve gittik. Daha işimizin yarısı olmadan cuma namazı..
Beş vakit namazı vaktin hangi kısmında kılmak daha faziletlidir? Vaktin evvelinde namazı kılmayıp, vakit çıkmadan ölen kimse mesul olur mu? Vaktin çıkmasına yeterli süre varsa ve o kişinin kalbinde vakit çıkmadan kılmak gibi bir niyet varsa,..
Sehiv secdesini gerektiren durumlar nelerdir; tüm namazlar için geçerli midir?
Namazda secdenin süresi ne kadardır? Secde yaparken secdede "Lailaheillallah" denilcek kadar durmak gerekiyormuş; ben bazen yeterli süre duramadığımı düşünüyorum. Bu durumda namazı baştan kılmam gerekir mi yoksa sehiv secdesi uyeterli olur mu?
Namazda secde ayeti okunursa, tilavet secdesi ne zaman yapılır?
Cenaze namazında selam verirken eller teker teker mi yoksa iki selamı birden verdikten sonra mı bırakılır?
Namazda iftitah tekbiri nasıl alınmalı, Araplarla bizim tekbirimiz neden farklı? Arap kardeşler, ellerini göğüs üzeri kaldırıp omuz hizasına kadar, hanımların tekbir alışına benzer tekbir alıyorlar, baş parmağı kulaklara kadar kaldırmadan...
Namazda etek giymek şart mı? Pantolon ile namaz kılınabilir mi?
Cuma namazının son sünneti iki rekatmış, doğru mu?
Kerahet vakitler neden var; bu vakitlerde neden namaz kılınmıyor? Kerahet vakitleri hangi vakitlerdir? Kerahet vakitlerini Güneşin doğuşundan 45 dakika sonra, öğleden 45 dakika önce ve akşamdan 45 dk önce, hepsini aynı hesaplasam olur mu?
Sünnetler yerine kaza kılınır mı? Farz borcu olanın sünnetleri kabûl olmaz, deniliyor? Bir kimsenin kazâya kalmış namazları olsa, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının sünnetlerini bu namazların kazâlarına niyet ederek kılsa,..
Dört rekatlık bir sünneti iki rekatta bir selam vererek veya dört rakatlık bir sünneti on rekat olarak kılabilir miyim?
"Ayak bileğinin altına kadar giyilen elbise cehennem ateşindedir." diye bir hadis var mıdır?
Özürlü olma şartları nelerdir, namaza mani olan necaset miktarı nedir? Özürlü olma şartına uymayan bir insan ne yapmalıdır? Mesela her vakitte idrar akıntısı olmayan bir insan, her olduğunda çamaşır değiştirmek zorunda mıdır?
Namaz kılınan yerin sertlik yumşaklık derecesi ne kadar olmalıdır; sünger üzerine secde yapılır mı?
Namazdan sonra okunan "Allahumme entesselamü ve minkesselam,.." duasının uygulaması nasıl olmuştur? Resulullah'ın bu konudaki uygulaması nasıldır?
Sabah ve ikindi namazında selam verip namazdan çıktıktan sonra, kalkmanın ve safı bozmanın günahı var mı?
Zuhr-i ahir ve cuma namazı hakkında bilgi verir misiniz? Ben Hanefiyim, cuma namazından sonra Şafilerle beraber imama uyarak öğle namazını da kılabilir miyim?
Tahiyyatı okurken işaret parmağının kaldırılması ve ezan okunurken tırnakları gözlere sürme konusunda bilgi verir misiniz?
Yaramazlık yapan çocukları uyarmak için annenin namazda sesini yükseltmesi namazı bozar mı?
Vesveseden nasıl kurtulurum? Ben namaz kılarken sesten çok etkileniyorum, yani dışardan bir ses geldiği zaman konsantremi kaybediyorum, abdest alırken de öyle. Ben çok vesveseliyim sanırım, ömrümün sonuna kadar böyle olmaktan çok korkuyorum.
Namaz kılmanın gelecek nesillere aktarılmasının yararları nedir?
Namazda kusulursa namaz ve abdest bozulur mu? Ağza gelen kusmuğu yutmak namazı bozar mı?
Hanefi mezhebine göre, cemaatle namaz kılmak için en az kaç kişi olmalı? Cuma namazı kılabilmek için kaç kişi olmalıdır?
Yeni Müslüman olan veya dinden çıkıp tekrar dine dönen mürted, kılmadığı namazları kaza eder mi? Peygamberimiz bir hadisinde "İslam, öncekini temizler, siler süpürür." buyuruyor. Buna dayanarak bir Müslüman önceden kılmadığı namazlarını kaza etmese?..
Geçici kadın rahatsızlığı namaz kılmayı engeller mi? Ben kadın hastalıklarından rahatsızlık geçiriyorum ve bundan dolayı fitil kullanmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden içim rahat etmediği için, namazımı fitil kullanım süresi bitinceye kadar erteledim...
Tadil-i erkana riayet etmeyen imamın arkasında namaz kılınır mı? Yoksa kendi başımıza mı kılmak daha efdaldir? Eğer ikincisi daha efdalse cemaat sevabı alır mıyız?
Bir namazın farzını fazla kılarsak ne yapmamız gerekir? Bilerek bir namazın farzı fazla kılınabilir mi?
Vakit namazlarından sonra nasıl tesbihat yapılır, teker teker aşamaları nedir?
Mesbuk (cemaatle namazda sonradan imama uyan kişi) teşehhütte, imam selam vermeden önce kalkarsa hüküm nedir?
Sabah namazı vakti uçakta abdestsiz bulunulursa, namazı nasıl kılmak gerekiyor?
Uçak, gemi ve tren gibi vasıtalarda nasıl namaz kılınacaktır? Kâbe ziyaretimizden sonra dönerken, hangi tarafa dönüp namaz kılmamız lazım gelir? Kâbe arkamızda kalmış oluyor da...
Namaza niyet etme konusunda gelen vesvese hakkında bilgi verir misiniz? Arkadaşım çoğu kez "bu son niyet" diyerek yemin edip çoğu kez ikinci kez niyet getiriyormuş; kefareti var mı?
Kutuplarda ve uzun günlerin olduğu yerlerde namaz nasıl kılınır ve oruçlar nasıl tutulur?
Evimizde muhabbet kuşu besliyoruz ve etrafa pislediği de oluyor. Bu durumda kılınan namaz geçerli olur mu?
Namazdan sonra edebileceğim güzel bir dua örneği verebilir misiniz; Arapça ya da Türkçe fark etmez?..
Efendimiz (asm)'in namazını uzun kılmasını anlamaya çalışıyorum. Zammı sureyi uzun tutarak olabilir; ancak bir secde nasıl uzatılabilir? Üç kez "Subhane Rabbiyel alâ" demeniz fazla uzun sürmez; daha fazla diyebilir miyiz?...
Almanya, Norveç gibi yatsı namazı vakti olmayan ya da vakit çok az olan yerlerde Yatsı namazı ne zaman kılınacaktır? Bu sene Diyanet'in yatsı namazı vaktinde yaptığı değişiklikler nerden kaynaklanıyor? Eski uygulamaya göre yatsı namazı kılınır mı?
Kaza namazı var mı? Bazıları kılınmayan namazların kaza edilmeyeceğini ifade etmektedirler; doğru mu?
Kısa pantolonla namaz kılınır mı? Diz altına gelen pantolon secde esnasında diz üstüne çıkmaktadır. Bu durumda namazım geçerli mi?
Cuma günü, cuma namazı öncesi iç ezanın okunmasının hikmeti nedir?
Namazda aklıma dünyevi şeyler geliyor. Namazda huzurlu olamıyor ve huşu ile namaz kılamıyorum. Ne yapmam gerekir?
İnsan resimlerinin de olduğu Kâbe resmi karşısında namaz kılınabilir mi? Mescidimizde kıble yönünde Kâbe resmi var, bu resmin etrafında tavaf yapan ve namaz kılan insanlar var. İnsanların sadece yüzleri belirsizleştirilmiş, göz burun dudak belli değil...
Namazlardan sonra 33 defa "Lâ ilâhe illallah / kelime-i tevhid” çekilmesi sünnet midir?
Namaz ve diğer ibadetlerini aksatan çocuğa baskı uygulanır mı? Çocuklarımız büyüdü, bizi irademize bırak diyorlar. Namazlarını aksatarak kılıyorlar; ihtar ettiğim zaman da hoşlanmıyorlar. Acaba bundan sonra karışmamak mı gerekiyor?..
Geçirdiği kazadan dolayı kıpırdayamayacak durumdaki hasta, nasıl namaz kılar? Teyemmüm alabilir mi?
Kaza namazlarını nasıl telafi edebilirim ve sabah namazına nasıl kalkabilirim?
Sadece Kevser ve İhlas surelerini ezbere bilen kişi, bunları okuyarak namaz kılabilir mi? Eşim sadece Kevser ve İhlas surelerini biliyor ve namazda onları okuyor, diğer sureleri ezberlemeye çalışıyor...
İki rekat olan öğlen ve yatsı namazlarının son sünnetleri dört rekat olarak kılınabilir mi?
Yatsı namazının farzı cemaatle nasıl kılınır? Farzdan sonra vitir kılınmalı mıdır? Namazdan sonra tesbih nasıl getirilir?
Yolculukta namazı kazaya bırakmamak için ne gibi tedbirler almak gerekir?
Sabah namazından sonra kaza ya da nafile namazı kılınır mı? Kerahet vakitleri hakkında bilgi verir misiniz?
Nafile namazları camide kılmak doğru mu, aslolan evde kılınması mıdır? Bir de kabir namazı diye oturarak kılınan bir namaz var mı?
Namazda iken Peygamberimizin (asm) ismini duymaktan dolayı salavat getirmek gerekir mi? Salavat getirilirse namaz bozulur mu?
Sabah namazının sünnetini evde kılmak ve ilk rekatında Kafirun, ikinci rekatında İhlas okumak sünnet mi?
Kaza namazı hangi vakitlerde kılınabilir, belli bir vakti var mıdır? Ben hergün geçmişte kılamadıklarım yerine bir günlük kaza namazı kılıyorum. Bunu da kendi vakitlerinin arkasından kılarak yapıyorum. Bir tek yatsının kazasını öğlenin arkasından...
İkindi ve yatsı namazının sünnneti iki rekat kılınabilir mi?
Cuma namazını kılmak için cemaat (üç kişi) yeterli değilse, öğle namazı (iki kişi) cemaatle kılınabilir mi?
Namazda bir erkeğin belinin açılması namazını bozar mı? Boyumun uzun olması sebebiyle ne giysem belim açılıyor; bu özür sayılır mı?..
Namaz farz, vacip ve sünnetlerine bağlı kalınarak nasıl kılınır? Bütün namazların baştan sona nasıl kılınacağını açıklamalı olarak öğrenebilir miyim?
Cuma namazını mazeretleri dolayısıyla kılamayanlar, cemaatle öğle namazı kılabilirler mi? Kendi evimizde cuma kılamayanlarla cemaat yapsak...
Namaz kılarken sure veya duayı yanlış okumak namazı bozar mı; tekrar baştan alınıp okunabilir mi?
Seferi olduğumuz zamanki ortam şartları rahatsa, namazımızı tam kılmamızda bir sakınca var mı? Hangisi daha evladır?
Seferi olan kişi, yolculuğu tamamlamadan dönerse, dönüş yolunda namazlarını nasıl kılar; seferî mi, normal mi?
Namazda, Surelerin Okunuş Sırası Var mıdır, Hükmü Nedir?!..
Namaz kılınan yerde hangi ölçüde necaset bulunursa namaza mani olur? Halı üzerindeki necaset tespit edilemiyorsa ne yapmak gerekir? Bir buçuk yaşında kızım var, daha henüz yürümüyor oturarak emekliyor. Oturarak emeklediğinden dolayı...
İmama sonradan uyan kimse, kalan rekatları tek başına kılarken sesli okuyabilir mi? Yalnız başına namaz kılan kimse sabah, akşam ve yatsı namazlarını dilerse açıktan ve dilerse gizli bir okuyuşla kılar diye okudum...
Namazda parmaklarımızı nasıl tutmalıyız? Kıyamda, secdede parmaklarımız birleşik mi, ayrı mı olmalıdır?
Kadınlar cemaatle namazda imama uyarken nasıl niyet etmelidir?
Hanefi birisinin diğer mezhebe göre kamet getirmesinde bir sakınca var mıdır? Kabe, Medine muezzinleri kameti okurken bizim gibi iki kez değil de bir kez okuyorlar, bunun sebebi nedir?
Namazların sünnetleri kılınmasa olur mu? Bazan çok yorgun oluyoruz... Efendimiz (sav) yatsı ve ikindi namazının sünnetlerini bazan terkedermiş, doğru mu? Ne kadar sıklıkta terkediyordu? Yatsı ve ikindiden başka diğer namazların sünnetini de terk etmek...
Cemaatle kılınan namazda iftitah/başlama tekbiri ne zaman getirilir? İmamdan önce tekbir alınır mı?
Cemaatle namaz kılarken 3. ve 4. rekatlarda imam içinden okurken biz de fatihayı okuyor muyuz?
Çok yorgun olan kimse, hiç kılmamak yerine, oturarak namaz kılabilir mi?
Zaruret halinde namazda çocuk taşınabilinir mi? Yani namaz kılarken çocuğu sırtına / kucağına alabilir mi?
Caminin alt katında namaz kılanlarla imamın irtibatı kesilirse, içlerinden biri imamlığa geçip, namazı devam ettirebilir mi? Bodrum katındaki cemaati imama bağlayan tek şey ses, elektrik kesildiğinde seste kesiliyor...
Dünyevi işlerinin ibadet hükmüne geçmesi için namazın şart koşulmasının nedeni ve namazın fonksiyonu nedir? Okul, iş, evlilik, çocuk gibi işlere başlarken ve bunlarını fanilikten kurtaracak niyet nasıl olmalı?
Namaz kılmayan, ama her gün Allah'a şükreden, insanlara iyilik yapan bir Müslüman namaz kılmıyor diye cehenneme mi gider?
Kanama olduğunda, abdest almak için kanın durmasını beklemek gerekir mi? Bazen abdest alırken veyahut namazdan kısa bir süre önce vücudumun belli yerlerinde, çarpma vurma yani bir kaza neticesinde küçük kanamalar meydana gelebiliyor...
Sarhoş olmayacak ölçüde alkol alan kişi, bu halde namaz kılabilir mi?
Cemaatle namaza duranlar kıble yönünde hata etmişlerse, sonradan gelen kişi kıblenin yanlış olduğunu bildiği halde onlara uyabilir mi?
İmama sonradan yetişmiş bir kimse, imam sağa selam verdikten sonra ayağa kalkıp namaza devam edecek olsa, bu esnada imam da sehiv secdesi yapsa, mesbuk olan kimse nasıl hareket eder?
Peygamberimiz taş veya toprak üzerine mi secde ederdi?
Şort ve atletle namaz kılmak caiz mi?
Seferelikte namazları kısaltmayıp tam kılmanın mahsuru var mı?
Vakit namazlarının sadece farzını kılıp sünnetleri terketmek caiz mi?
Namazda Fatiha'dan sonra, farklı surelerden ayetler aynı rekatta okunabilir mi? Okunmuşsa kılınan namazın hükmü nedir?
Şafi mezhebinde cemaatle kılınan sessiz namazlarda, Fatiha'dan sonra zammı sure okunur mu?
Cemaate sonradan yetişen kişi namazını nasıl tamamlar; zammı sureleri okur mu?
Evde karı koca cemaat yapmaları mı yoksa erkeğin camiye gitmesi mi daha faziletlidir? Evde cemaatle kıldıklarında karı ve koca da cemaat sevabı kazanabilirler mi?
Namazda farz olan kıraat ne kadardır? Namazda kıraat farz, ama bu farziyet sadece Fatiha'yı ya da Fatiha suresinin ilk üç ayetini okumakla biter mi?..
Yatsı namazı Fransa'da çok geç olduğu için sünnetini ve vitri terk ediyorum; günah sayılır mı?
Cemaat ile namaz kılarken, namaza odaklanabilmek için nelere dikkat edilmelidir? Bazen vesvese ile dikkatimizin çevremizdekilere kaçması, namazın huşusunu bozacak durumlara yol açabiliyor. Neler yapmamız gerekir?
Şafiilere göre, kadın namaz kılarken tahiyyatta nasıl oturması gerekir? Kıyamdayken de ayak tabanları bitişik mi olmak zorunda?
Dar kıyafet çıplak hükmünde midir? Eğer öyleyse, yalnız da olsak dar bir kıyafetle namaz kılamaz mıyız?
Farz namazını kılmış isek, daha sonra cemaatle namaz kılınmaya başlanınca, onlara uymamız hakkında bir hadis-i şerif var mı?
Rükû ve secdede okunacak tesbihlerin Arapça yazılış, okunuşlarını ve meallerini yazar mısınız?
Namaz kılarken (kıyamda, rükuda, teşehhüdde) nereye bakmak gerekir? Ben daha önce eğer yanlış yöne bakmışsam, namazlarımı kaza yapmam gerektirir mi?
Şafii mezhebine göre, tahiyyatta şehadet parmağının durumu nasıl olmalıdır?
Namazların farzları ile sünnetlerinin yeri değiştirilebilir mi? Yani önce sünnet kılınıp sonra farz kılınabilir mi?
İşten dolayı namazı kazaya bırakmak caiz mi? Öğle ve ikindi namazının kazası akşam namazından önce kılınabilir mi?
Rükuda kalben dua yapmak caiz mi? Farz namazlarında da kalpten dua yapabilir miyiz?
Yolculuk sırasında otobüs durmazsa, vakit namazını otobüs koltuğunda ya da gözümüzle kılabilir miyiz?
Dışarıda namaz kılarken önümüze engel (sütre) koyar mıyız; koyarsak ne kadar olmalıdır?
Cemaatle kılınan bir namazın ikinci rekatına yetişen biri, hoca selam verdikten sonra namazını tamamlamak için kalktığında, kıyamda subhanekeyi okur mu?
Namazda yapılan bütün rükünlerin hikmeti nedir? Namazın beş vakit olmasının hikmet nedir?
Sehiv secdesinin hükmü nedir? Namazda vaktimiz varsa sehiv secdesi mi yapmak daha doğrudur, yoksa namazı bozup tekrar mı başlamalıyız? Bir yerde vakit darsa sehiv secdesi yapılır, yoksa tekrar başlamak gerekir diye okumuştum.
Tahiyyatı bitirmeden imam ayağa kalkarsa bizim de kalkmamız gerekir mi, yoksa okumayı tamamlayıp mı kalkmak gerekir?
Sehiv secdesi yapmadan önce bir tarafa mı, yoksa iki yöne mi selam verilmesi gerekiyor?
Banyoda namaz kılınabilir mi? Nerelerde namaz kılınmaz? Namaz kılınması mekruh olan yerler nerelerdir?
Nisa suresinin 101. ayetinde geçen "namazın kısaltılması" ne demektir?
Cemaatle namaz kılarken cemaatin de yapması gerekenler? Rükua veya secdeye giderken ve kalkarken Allahü Ekber dememiz gerekir mi? Cemaatle namazda, tesbihlerde sadece "Rabbena ve lekel hamd" dediğimizi biliyorum...
Rüku namazın bir rüknü ise, neden Bakara Suresi 43. ayetinde namaz ile rüku ayrı ayrı zikredilmiştir?
Peygaber Efendimiz (sav) Namazda Hangi Sure ve Ayetleri Okurdu?
Bir kadın pijamayla namaz kılabilir mi? Erkek pijamasına benzeyen pijamanın üstüne bir şey giymesi şart mı? Yoksa bu durum namazın sahih olmasına engel mi?
Nafile namazlarda, selam verdikten sonra tekrar niyet etmemiz gerekir mi?
Namaz kıldırırken eğer secde ayeti okursak, onun için ayrı bir secde yapmalı mıyız?
Neden her namazın sonunda Ayet-el Kürsi okunur?
Secdede el parmaklarının durumu nasıl olmalı? Hepsi kapalı birleşik olarak mı durmalı, yoksa hepsi açık mı, farketmez mi?
İkindi ezanı okunduktan sonraki ilk yirmi dakika içinde öğlen namazı kılınabilir, diye duymuştum, doğru mu?
Baş işaretiyle (ima ile) namaz nasıl kılınır açıklar mısınız? Kıbleye nasıl dönüceğiz ya da dönmek gerekiyor mu?
Cenaze namazından dolayı tesbihatı terketmek doğru mu? Camilerde, cenaze namazını hemen kılmak için, namazın tesbihlerini ve duasını terketmek doğru mudur?
Namazdan sonraki tesbihatı uygulamanın sevabı nedir?
Teheccüd namazını ara sıra kılmamak olur mu?
Namaz sırasında üstümüzü ve dağınık yerlerimizi düzeltmenin, Hanefi ve Şafii mezheplerine göre, hükmü nedir?
Namaz kaç vakittir? Nur Suresi 58. ayette namazın üç vakit olduğu ifade edilmiyor mu? "Ey inananlar, emriniz altında çalışanlar ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar üç kez izin almalıdırlar: Sabah namazından önce, öğle vaktinde dinlenmek için..."
Vitir namazının son rekatında tekbir almanın hikmeti nedir? Kunut dualarının sonunda başka dualar da okuyabilir miyiz? Hacılarımız Arabistanda bu bölümün yarım saat kadar sürdüğünü söylüyorlar; biz de kendimizce uzun dualar okuyabilir miyiz?
Uzun tesbihat nasıl yapılır yazar mısınız? Uzun tesbihat yaparken "falem ennehü la ilahe illah" dedikten sonra "innallahe vemelaiketehü yüsallüne" diye devamını bana yazar mısınız?
Şafii mezhebinde bayanlar nasıl namaz kılar, erkeklerden farkı nedir, anlatır mısınz?
Hanefi ve Şafi mezhebine göre, namazda iken ağzımızın içinden kan gelse ve o kanı namaz esnasında yutsak namazımıza engel olur mu?
Namaza mani olan pislik ne kadardır? Bir damla da olsa vücuttan çıkan idrar abdesti bozar mı? Bu kadar kir namaza mani midir?
Sabah namazının farzından önce sünnet kılınmamışsa, kerahet vakti çıktıktan sonra kaza edilir mi? Sabah namazından sonra neden namazın sünneti kılınmaz?
Namazda imamın kıraatini dinlememekten dolayı namaz bozulur mu? Kıyamdayken imamın okuduğu Kur'an'ı dinlemek farzdır. Ama bazen insanın aklı bir anlık başka bir yere kayıyor ve bazı ayetleri kaçırıyor...
Tek başımıza namaz kılındığında bir derece sevap kazanıyoruz; cemaat ile kıldığımızda yirmi yedi derece sevap kazanıyoruz. Niye 27 (yirmi yedi) rakamı veriliyor?
"Secdede üç kere, 'Ya Rabbiğfir lî.' diyen, secdeden kalkmadan mağfiret olur." anlamında bir hadis var mıdır?
Müezzinin okuduğu ezanı tekrar eden erkekler, neden kadınların iki katı sevap alır?
Kur’an’da geçen "salat" kelimesinin namaz olmadığı iddiasına ne dersiniz?
Öğle ve ikindi namazlarında Kur'an okunmayacağıyla ilgili rivayet var mıdır?
Kabe resmi veya maketine karşı namaz kılmanın bir sakıncası olur mu?
Her gün aynı ibadetler monotonluğa neden olmuyor mu? Her gün aynı ibadeti tekrar etmeye ne gerek var, sıkıcı olmaz mı, insana usanç vermez mi?
Bir makalede "Güneş, burçlar, yıldızlar deyip geçmeyin; ezan okunduğu vakitlerde gökte belli başlı kapılar açılır, bu kapılardan kıldığınız namazların ve o iki namaz arası ..." Bu ifadeler doğru mudur?
Yaratıcının bizim ibadetimize ihtiyacı yoksa, bizim nasıl ibadete ihtiyacımız var? Birkaç hareketten oluşan bir ibadet biçimi neden bu kadar önemlidir?
Kılıçla hutbe vermek caiz midir?
Şükür ya da tövbe gibi bir nafile namaz kılarken dördüncü rekatta namaz bozulursa ilk iki rekat rekat geçerli midir?
"İkindi namazını kaçıran kimse, yuvasını dağıtmış ve malını mülkünü yitirmiş gibi olur." hadisini açıklar mısınız?
“Cuma namazına yetişemeyen, cumayı kılamayan öğle namazını kılsın." sözü, hangi hadise dayanıyor?
Ettehiyyatü duasından önce besmele çekmek namazı bozar mı veya sehiv secdesini gerektirir mi?
Kur'an'da geçen salat / namaz sözcüğü hangi anlamlara gelmektedir?
Seferi olan bir kişi, mukim olan imama uyduğu zaman, dört rekat kılması gerekirken iki rekat kılıp selam vererek namazdan çıksa, bu namaz geçerli midir?
Kasaplık yapan bir kişi, üzerine bulaşan kan ile namaz kılabilir mi?
"Namazın hesabını veren kurtulur." manasında bir hadis var mıdır, nasıl anlamalıyız?
Örgüte ajan olarak katılan birisi, namazları kazaya bırakabilir mi?
Fatiha suresinin namazın her rekatında okunmasının, rükû ve secdenin yapılmasının iç anlamı nedir?
Kulağından sürekli akıntı gelen bir imam namaz kıldırabilir mi, nasıl abdest almalıdır?
Namazda rüku ve secdede ayet okunur mu?
Özürlü olan kişi namaz kılarken diğer namazın vakti girerse, abdest ve namazı bozulur mu?
Pazartesi, salı, çarşamba gibi haftanın her gününe özel nafile namazlar sahih midir?
Rekatları sayan akıllı seccade ile namaz kılmanın sakıncası var mıdır?
Kaza namazı veya nafile bir namaz cemaatle kılındığında, yirmi yedi tane kılınmış gibi olur mu?
Cuma namazından sonra, zuhr-i ahir namazının kılınıp kılınmayacağıyla ilgili tartışmaların sebebi nedir?
Özürlü olan kişi, Maliki mezhebini taklit ederek imamlık yapabilir mi?
Cenaze namazında nasıl dua edilir?
Tataristan'da Şafiiler ikindiyi Hanefilerden bir saat sonra kılıyorlar. Şafii mezhebini taklit ederek öğle namazını asr-ı saniye göre kılabilir miyim?
Sünnet namazlara nasıl niyet edilir? Peygamberimiz namazda nasıl niyet ederdi?
İmam ile erkek cemaat aynı hizada olursa namaz bozulur mu?
Namazda okunan "Biz sana Kevser'i verdik." gibi ayetlerin mantığı nedir?
Peygamber Efendimiz namaz kılma şeklini nasıl belirledi?
Ağzı kapalı içki dolu şişe cebinde olduğu halde, kılınan namaz geçerli olur mu?
Temiz olmayan bir elbise temiz olanların içerisine karışsa, hangisi olduğu da bilinmese hepsini mi yıkamak gerekir?
Şafii mezhebinde, namazın rüku ve secdelerinde "ve-bihamdihi" ilavesinin kaynağı nedir?
Namazda Türkçe dua etmenin bir sakıncası var mıdır?
Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da O'nu tesbih et.(Tur, 52/49), ayeti hangi vakte işaret eder?
İkindinin farzından sonra nafile kılınmıyor ise, Peygamberimiz neden kılmıştır?
Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?
İstanbul gibi büyük şehirlerde oturanlar için seferilik nereden itibaren başlar; ilçe sınırından mı yoksa il sınırından itibaren mi başlar?
Sabah namazı kılarken güneş doğması durumunda namaz neden bozulsun?
Namazda Allah'a söylenenlerin mantığı nedir? Bunlar bilinmesin diye mi Arapça okunuyor?
Ezan duasında geçen, "Ve'd-deraceter refîate" ilavesinin kaynağı var mıdır?
Namazda Fatiha okurken "malikiyevmiddin" yerine "malikiyermiddin" diye yanlış okunursa namaz bozulur mu?
Akşam namazının farzından önce iki rekat sünnet kılabilir miyiz?
Namazdan sonra sağa sola selam vermek meşru mudur, selamdan sonra nasıl dua edilir?
Maliki Mezhebine göre küsuf namazı öğleye kadar mı kılınmalıdır, öğleden sonra kılınmaz mı?
Namaz kılmayanın on beş azabı olacağı hakkında hadis var mıdır?
Şafii mezhebine göre, "cuma namazının farzının birinci rekatına yetişen, ikinci rekatı tek başına tamamlayabilir" hükmünün delili nedir?
Sabah namazında sünnetle farzın arasını, yanı üzerine uzanarak ayırmak gerekir mi?
Apartmanın bir katında cemaatle kılınan namaza alt katındakiler uyabilir mi? İmam mikrofon kullanarak sesi ulaştırıyor.
Namaz kılmayan bir adamın kurtulma imkanı var mıdır?
İnşirah suresini namazlardan sonra okumakla ilgili rivayet var mı?
Kaza namazları ne zaman ve nasıl kılınır? Sünnetlerde kaza edilir mi?
Sünnet namazları kılmak şirk midir?
Marketten aldığımız etlerin üzerinde bulunan kan necis midir, namaza mani olur mu?
Namazda Tahiyyat okurken, "es-selâmü aleyke eyyühennebiyyü", demek şirk midir?
Hadislere göre, namaz kılınan yerden kalkma yönü hangisidir?
Kur'anda abdest detaylı açıklandığı halde namaz neden öyle değildir?
Namaz kılarken euzü-besmele çekmek sünnet midir? Besmele her rekatta çekilir mi?
Namazda surelerin sırasına göre okunmasının delilleri nelerdir?
Namazların sevaplarının azalmasının sebepleri ne olabilir?
"Bir kişinin bile namazı kabul oluyorsa, tüm cemaatin namazı kabul olur." anlamında bir hadis var mıdır?
"Cuma namazını terk edenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin." hadisi nasıl anlaşılmalıdır?
Duvarında alçıdan yapılmış kelebek olan odada, namaz kılmak mekruh mudur?
Hz. Cebrail'in dört bin senede iki rekat namaz kıldığı rivayeti kaynaklarda var mıdır?
Sünnet namaz kılan kişiyi imam kabul ederek farz namaz kılabilir miyiz?
Asr-ı evvelde hem öğle hem de ikindi namazı beraber kılınabilir mi?
Teheccüd namazı Peygamberimize ne zaman farz kılındı?
Hanefiler, neden kametten sonra ezan duası yapmaz?
Nafile namazlarda bir ayeti tekrar tekrar okumak caiz midir?
İmam Şafi ile İmam Ahmed arasında geçen namaz hikayesi gerçek midir?
Namaz kılarken tahiyyatta işaret parmağı sallamak sünnet midir?
İslam’da yüz güzelliği varsa, namaz kılanlarda bunu neden göremiyoruz?
Cuma günü hutbe okunurken Hibve oturuşunu yasakladı, hadisi sahih midir?
Namaz kılmamak için tüm şartlar uygun, bir çözüm yazar mısınız?
Cuma namazını kalabalık camilerde kılmanın bir fazileti var mı?
Vitir namazı neden üç rekattır?
Şafii mezhebine göre namazda iki ayağın yerden kesilmesi namazı bozar mı?
Bir kadın, kocasının ve çocuklarının yanında sesli tesbihat yapabilir mi?
Kaza namazı borcu olan bir kimse imam olabilir mi? Tertip ehli olan kimsenin imamlığı sahih midir?
Şafii mezhebine göre sabah namazının farzından sonra sünneti kılınabilir mi?
Namaz kılarken nerelerde gizli okunur, nerelerde aşikar okunur?
Namazda secde esnasında gözlerin açık mı olması gerekir? Secdede topuklar bitişik mi olmalıdır?
TERAVİH NAMAZI
Namazın Mekruhları
Sünnetleri evde kılmak daha faziletliyse, neden camide kılıyoruz?
Peygamberimiz sünnet namazları vahiy ile mi kılmıştır?
Cuma namazında kadınların beş metre arkasında erkekler saf olursa namaz geçerli olur mu?
Cenaze namazında imamın önüne hatta tabutun önüne geçerek namaza duran kişinin namazı geçerli midir? Geçerli değilse ne yapması gerekir?
İmam Şafi kendisi, kaza namazı borcun varsa sünnetleri kılamazsın, diyor mu?
İmamın hutbeye çıkarken üçüncü basamakta durup dua okuması sünnet midir?
İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerinde ilk oturuşlarda rabbena duaları okunursa sehiv secdesi gerekir mi?
Şafi mezhebine göre, sünnet namazlar dört dört kılınabilir mi?
Minel cinneti vennâs, yerine minel cenneti vennâs okumak namazı bozar mı?
Evde kılınan nafile namazların üstün olduğunu bildiren rivayet sahih midir?
Namaz kılan kişi, kaç rekat kıldığında şüphe ederse, yeniden mi kılmalıdır?
Cemaatle namaz kılan bir kadın, Fatiha'nın sonunda sesli olarak âmin dyebilir mi?
Hangi sebeple bazı imamlar daha kamet getirilirken namaza başlamaktadır?
Namazını ağırdan alanların, ahirette başlarının taşla ezildiği doğru mudur?
Kaza namazları ne zaman ve nasıl kılınır? Sünnetlerde kaza edilir mi?
Kim üç günden fazla cemaati terk ederse kalbi mühürlenir, hadisi sahih midir?
Teheccüd Namazı Ne Zaman ve Nasıl Kılınır?
Bedenin, haram gıdalardan temizlenmesi ne kadar sürer?
Sabah namazının sünnetini kılmamış kişi farzı kılan cemaate kavuşması halinde sünneti mi kılar, cemaate mi tabi olur?
Vitir namazından sonra okunacak duayla ilgili rivayet sahih midir?
Hastanenin acil servisinde çalışan doktorlar namazı kazaya bırakabilir mi?
Cuma namazında hutbede cemaatten para yardımı talep etmek mekruh olmuyor mu?
Kaza namazı borcu olanların kıldıkları sünnetler kabul olmaz mı?
Cemaatle namaz kılarken, Fatiha suresini okuyamayan kişi ne yapmalı?
Kabe imamlarının başlarına taktığı örtünün sünnette yeri var mıdır?
Namazda her ayeti okuyabilirsek, bize yönelik bir anlam taşımıyorsa o ayeti okumamızın ne anlamı var?
Namazın önünden Yahudi veya domuz geçerse namaz bozulur, hadisi sahih midir?
Beş vakti veya cuma namazını terk edenin kazancı helal olur mu?
Cuma namazı kaç rekâttır?
Cuma namazı kimlere farzdır?
Cuma namazı için camiye gittiğimizde, hutbe okunuyorsa, namaz kılabilir miyiz?
Üç kez cuma namazını terk etmenin hükmü nedir; kaynak göstererek açıklar mısınız?
Seferî olan kişi kaza namazlarını nasıl kılar?
Yolcunun dört rekatlık farz namazlarını kısaltması zorunlu mudur?
Seferî olan bir imama uyarak cemaatle namaz kılabilir miyiz?
Seferî olanlar, namazları birleştirerek kılabilirler mi?
Ayete göre, Cuma namazı kadınlara farz değil mi?
Namaz kılmayanın islamdan nasibi yok mudur?
Sünnet namazları terk etmek günah mıdır?
İnsan Rozeti ile namaz kılmak caiz mi?
Geyik boynuzu necis midir?
Farz namazların rekat sayısının delili nedir?
Kadınlara, cuma, cihad ve cenaze hariç erkeklere farz kılınan her şey farz kılınmıştır.
Namaz kılmayan, kimlere zulüm etmiş olur?
Cuma günü hutbeden önce, iç ezan okunurken sünnete durmak mekruh mudur?
İkindi namazına on dakika kala, öğle namazı kılınabilir mi?
Bayram namazının vakti ne zaman başlayıp ne zaman sona erer? Bayram namazının kazası olur mu?
Kadınlara cuma namazı farz mıdır?
Cuma namazı vaktinde çalışmak, alışveriş yapmak ve kazanılan para haram mıdır?
Kunut duasında eller ne zaman kaldırılır?
Müezzinin, müezzinlikte tek başına imama uymasının hükmü nedir?
Namazda on güzellik vardır, anlamında bir hadis var mı?.
Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil mi?
Kafirin namazı kafesteki kuşa benzer, anlamında bir hadis var mı?
Seccade sütre olarak kullanılabilir mi?
Cuma namazının son sünnetinden sonra, zuhr-i ahir namazı kılmak şart mıdır?
Farz namazın yerini normal bir namaz nasıl tutuyor?
Mezheblere göre tahiyyatu'l mescid namazı kılmanın hükmü nedir?
Maliki mezhebine göre, necasetten temizlenmek sünnet mi?
Yere değen, su ve çamur bulaşan elbise ile namaz kılınabilir mi?
Namazın hakikati ile sureti ne demektir?
Namazda ellerle yere dayanarak kalkmak sünnet mi?
Nafile namazlardan sonra tesbihat yapılır mı?
Askeriye ve garnizonlarda cuma namazı olur mu?
Kadın imam olurken, safın tam ortasında durmasının delili nedir?
Kollarını köpeğin döşediği gibi döşemesin, hadisi kimler içindir?
Kabe resmi bulunan seccadelerde namaz kılmak caiz mi?
Namazın ilk oturuşunda salli-barik duasını okumanın hükmü nedir?
Sehiv secdesini salli barik dualarından sonra yapsak olur mu?
Hacet namazı kaç rekattır?
Namazın sonunda selam verirken nasıl verelim?
Hanbeli Mezhebine göre geçmiş namazlar kaza edilir mi?
Çocukları ön saftan arka safa yollamak uygun mu?
Namazda ayaktayken dua edilebilir mi?
Teheccüd namazını cemaatle kılmak mekruh mudur?
Rükudan sonra ayaktayken eller bağlanır mı?
Kuran'da namaz kaç defa geçiyor?
Parmak çıtlatmak namazı ve abdesti bozar mı?
Fatihadan sonra amin kelimesini sure ile birleştirebilir miyiz?
Mukim seferiye uyduğunda, kıraatsız mı tamamlar?
Sabah okunan Kuran mı şahitlik edecek yoksa sabah namazı mı?
Cemaatle namaz kılarken kıraat dışındaki her şeyi okuyabilir miyiz?
Semiallahu limen hamideh, duasını cemaat de okur mu?
Namazı huşu içinde kılmak için ne yapmalıyız?
Kırk senedir namaz kılmadın rivayetini nasıl anlamalıyız?
Namaz kılarken secdede burnu yere koymak gerekir mi?
Bayram namazında tekbirleri fazla almak namazı bozar mı?
Namaz kılmayanı kanını akıtarak dövün, öldürün?
Müezzinin yaptığı sesli tespihatı dinlemek yeterli olur mu?
Tesbih namazının ikinci rekatına yetişilirse imama uyulabilr mi?
Namazda başı aşağıya eğmek mekruh mu?
Namazın tüm sünnetlerini terk edenin namazı sahih olur mu?
Öğlen namazının zaruri vakti ikindi namazının sonuna kadar devam eder ne demektir?
Kaza namazı çok olan birisi, günde kaç tane kaza namazı kılmalı?
İmam sağa ve sola selam verdikten sonra cemaatin selam vermesi sahih midir?
Cuma saatinde dersim var, ne yapmalıyım?
Seferî olan imam, mukim olan cemaate farzı dört rekat olarak kıldırabilir mi?
Kuşluk namazını kılan, bir hac ve umre sevabı kazanır, hadisi sahih mi?
Cemaat yetişsin diye namazı geciktirmek uygun mu?
Tahiyyat duasından sonra okunan salavatlar farklı mıdır?
Cuma namazına geciken kişi camiye koşarak gidebilir mi?
Ezan ve kametin ağır veya yavaş okunmasının delili nedir?
Dört mezhebe göre salavat duaları hangileridir?
Namazlarda Sübhaneke duasından sonra neden ilk Fatiha Suresi okunur?
Sonradan tertib sahibi olunur mu?
Tertip sahibi olan kişi, önce kaza namazı mı kılmalı?
Namazı özürsüz kılmayana, Allah on beş sıkıntı verir rivayeti hadis mi?
10 dakikada 10 rekat mı, 10 dakikada 2 rekat mı daha faziletli?
Secde yapamayan, namazı yere oturarak mı sandalyede mi kılar?
Türkçe ibadet yapılabilir mi?
Namaz kılarken istemeden de olsa aklıma sürekli bir şeyler geliyor, bir şeyleri düşünüyorum; bu durum namazımı bozar mı?
Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür?
Mezheplere göre vitir namazını kılmanın hükmü nedir?
Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi halinde namaz bozulur mu?
Mezheplere göre vitir namazını kılmanın hükmü nedir?
Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür?
Şafii mezhebine göre yatsı namazının vakti ne zaman başlar?
Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmakla ilgili hadis var mıdır?
Sünnet/nafile namazlar ve faziletleri ile ilgili hadisler nelerdir?
Teyemmümle namaz kılan kimse, vakit çıkmadan önce suyu bulacak olursa, namazını yeniden kılması gerekir mi?
Kendi başına namaza duran bir erkege, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi?
Şafii Mezhebine göre, sabah namazının vakti ne zaman başlayıp ne zaman son bulur?
Misafir olan kişi imam olabilir mi?
Şafii mezhebine göre dört rekat olarak kılınan farz, kaza ve nafile namazlarda, üçüncü ve dördüncü rekatlarda, Fatiha'dan sonra zammı sure okunur mu?
Namaza sonradan yetişen mesbuk, son oturuşta Ettahiyyat'ı okuduktan sonra, imam selam verinceye kadar boş durmaktansa şehadet kelimesi getirebilir mi?
Bütün yolculuklarda namazları cem-i takdim ve cem-i tehir yaparak kılmak gerekir mi?
Nafile namaz kılacak olan bir kimse, farz kılan birisine veya farz kılacak olan bir kimse, nafile kılan birisine uyabilir mi?
Namazda akrep, yılan ve benzeri zararlı bir hayvanı öldürmek namazı bozar mı?
Şafii mezhebine göre vakit namazlarından önce ve sonra kılınan sünnetler nelerdir?
Hanefi olan bir kimse sabah namazında, şafiiler gibi kunut okuyabilir mi?
Teşehhüdde okunan ettehıyyatü salavatlar ve rabbena duaları ayet midir dua mıdır?
Şafii mezhebine göre kaza namazları nasıl hesaplanır ve nasıl kılınır? Mükellefiyet yaşı kaçtır?
Neden namazlarda sünnet önce kılınıyor?
Cemaatle namazda ilk safta bulunmanın faziletini bildiren hadis-i şerifleri yazar mısınız?
Abdullah bin Ömer (ra) namazda ayaklarını ne fazla birbirinden açardı, ne de tamamen birbirine yapıştırırdı, fakat rahat ve konforlu bir biçim alırdı, bilgisi doğru mudur?
Kabenin içinde namaz kılınır mı?
Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli nedir?
Hanefi Mezhebi'ne göre, cemaatle namaz kılarken saf düzeninde kopukluk veya cemaatten birinin saf arkasında yalnız başına durması mekruh mudur?
Rükuyu ne kadar uzatabiliriz? Rükuda okunan tesbihlerden başka dualar okuyabilir miyiz? Farz ve nafile namazlarda rükuda dua okumanın hükmü nedir?
Bir mazereti olmadığı halde, cemaatle namaz kılmayanın namazı olur mu?
Namaz kılarken cinler ve melekler cemaat olur mu? Bir insana Anne ve Babasıyla konuşmaması için zorla yemin ettirilirse o kişinin yemini yemin sayılır mı?
Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir? İbni Mesud (ra)'ın şöyle rivayeti var mı; ?İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke'l-hamd.?
Deve eti yemek abdesti bozar mı?
Seferiye kıble şartı aranmaz, diye bir hüküm var mıdır? Kıbleye yönelmeden namaz kılan kimse, namazı kaza etmeli midir?
Abdest alırken, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ayak topuklarımızın önemini belirten bir hadisi var mıdır?
Hicretten önce kıblenin yönü hangi tarafa idi? Kıble kabeye doğru oluşu hangi tarihlere rast geliyor? Hangi hadiseler vuku buluyordu?
Şafii Mezhebi'ne göre ev içinde sıkılan parfüm, necis midir ve namaza mani olur mu?
Tekbaşına namaz kılan neden ezan okuyup kamet getirir? Kendi kendini mi namaza çağırıyor?
Şafi olan bir kimse, kıraat ederken takılan imamı düzeltirse, okuması gereken Fatiha'yı baştan tekrar okumalı mıdır? Bu durumda sehiv secdesi gerekir mi?
Namazda her uzvunu gücün yettiği kadar, kıbleye karşı bulundur, rivayeti sahih midir?
Rükunun namazdaki yeri nedir, ne gibi manalar taşımaktadır, hakkında ayet ya da hadis var mıdır?
Peygamberimiz (asv)'in tekbir alırken, soğuk günlerde omuzlarına kadar, normal günlerde kulak yumuşaklarına kadar, ellerini kaldırdığı hakkında bilgi verir misiniz?
Bir yerde on beş günden fazla kalmaya niyet eden kişi, niyetini değiştirip on beş günden az kalırsa namazlarını kısaltarak mı kılmalıdır?
Namazdan sonra üç defa estağfirullah çekmenin kaynağı nedir?
Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak, Nas) ve Fatiha Surelerini okumak sünnet midir?
Abdest alırken ayakların yıkanmasının farz olmasının delilleri nelerdir?
"İmam namazı doğru kıldırırsa, sevabı hem cemaate hem de imama verilir. Eğer eksik kıldırırsa, sorumluluğu imamındır." diye bir hadis var mıdır?
Balgam ve burun akıntısı necis midir? Elbiseye bulaştığında namaza mani olur mu?
Cemaatle namazda safların sıklaştırılması hususundaki rivayetleri aktarır mısınız?
Peygamberimiz (asv) gece teheccüd namazını kılamadığında, gündüz on iki rekat olarak kaza eder miydi?
Namaz kılarken sağa sola bakmak namazı bozar mı veya günah olur mu?
Erkekle kadının cemaatle namaz kılması hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda rükudan kalkarken, Semi'allahu limen hamideh, demenin hikmeti nedir?
Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akşam namazına benzemesin." denilmekte. Bu ne anlamına geliyor?
Peygamber Efendimiz (asv)'ın vitir namazında kunut dualarını okurken, bazen ellerini bağlamayıp avuçlarını semaya açtığını duydum. Böyle bir durum var mıdır?
Lahik konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Malum olan kunut duaları yanında aynı zamanda Darimi ve Hakimde geçen "Allahummehdini fi men hedeyt..." duasını okumanın Hanefi Mezhebi'ne göre hükmü nedir?
"Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır." hadisini açıklar mısınız?
Şafiilerde hangi dört rekatlık nafile namazlar, ikişer rekat kılınır? Akşam namazından önce sünnet namaz var mıdır?
Sahib-i tertib olunduğunda, tertibe uymanın hükmü nedir?
Müezzinlik yapmak mı yoksa imamlık yapmak mı daha faziletlidir?
Namazların kılınış şekli hakkında bilgi verir misiniz?
Seferi olduğunu zannedip, yanlışlıkla seferi namazı kılanlar ne yapmalıdır?
Şafii Mezhebi'ndeki eb'az ve hey'et sünnetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Namaz kılarken ve yalnızken örtünmenin hikmeti nedir? Eğer örtünmekten maksat iffeti korumaksa, kişi zaten tek başınadır?
Üzerinde hiçbir elbisesi olmayan çıplak bir kişi nasıl namaz kılar?
Müezzinin vasıfları nelerdir? Kimlerin ezan ve ikamet okuması caiz değildir? Abdestsiz ezan okunur mu?
Yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra konuşmayı yasaklayan bir hadis var mıdır?
Sabah, Adem'in; öğle Davud'un; ikindi Süleyman'ın; akşam Yakub'un; yatsı, Yunus'un namazı idi. Hepsi Efendimize ve ümmetine farz kılındı, diye bir bilgi var mı?
Şafii mezhebine göre namazın son teşehhüdünde salavat dualarından sonra hangi dua okunur?
Şafii Mezhebine göre namazların niyeti nasıl olmalıdır?
Namaz kılmakla beş sıkıntıdan emin olunacağı söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Abdestte başı mesh etmenin ölçüsü nedir?
Namazın ilk veya son oturuşunda Tahiyyat yerine yanlışlıkla Fatiha Suresini okuyup sonra düzeltmek, sehiv secdesini gerektirir mi?
Şafii Mezhebi'ne göre, imamın arkasında fatiha okumayı unutan ne yapar?
Abdest azalarının birini bir, birini iki, birini üç kez yıkasak, bu tür karışık şekilde alınan abdestle namaz kılınır mı?
Şafii mezhebinden bir kimse, sabah namazında Hanefi imama uyarsa kunut okumalı mıdır?
Uykulu ve yorgun iken, namazda, bilmeden sövmek nasıl olur açıklar mısınız?
Namaz kılarken Fatiha'dan sonra okunan sure ve ayetlerin başında besmele çekmek gerekir mi? Şafiilerde, sesli namazlarda, Fatiha'dan sonra sure okurken "besmele" sesli okunur mu?
Dört rekatlık namazın ikinci rekatında oturması gerekirken oturmayıp ayağa kalkan birisi namazı ne şekilde tamamlar?
Resmi görevli bir imam ayağında sargı varsa bunun üzerine mesh ederek cemaate imamlık yapabilir mi?
Allahuteâlâ, üzerinde kazaya kalmış namaz borcu bulunan kimsenin ve haram elbise giyen kimsenin namazını kabûl etmez sözü hadis midir? Hadis ise nasıl anlamalıyız?
Şafii mezhebine göre üzerinde kan lekesi veya herhangi bir necaset olduğunu gören imamın ve bu imama uyan cemaatin durumu nedir, namazı tekrar kılmaları gerekir mi?
Necaset bulunan bir yerin üzerine seccade sererek namaz kılınır mı?
Şafi Mezhebine göre kıble tayini konusunda bilgi verir misiniz?
Teheccüd, evvabin gibi gece ve akşam nafileleri sesli kılınabilir mi? Ayrıca sabah, akşam ve yatsı namazlarında, imama sonradan uyan kimse kendi kıldığı rekatları sesli okuyabilir mi?
Şafii Mezhebi'ne göre fatihayı okumayan kişi ne yapması gerekir?
Namazda teşehhüde oturmak nasıl olur; teşehhüde otururken hangi dualar okunur?
İmamlık yapacak kişinin kamet getirmesi caiz midir?
Neden ikindinin ve yatsının ilk sünnetinin ilk oturuşunda salli-barik dualarını okuyoruz? Unutma durumunda sehiv gerekir mi?
Kaza namazlarını her vaktin namazından sonra kılmak şart mı ve imama uyarken nasıl niyet getirilir?
Cemaatle namaz kılarken, ayakların sağ ve solda duran adamların ayakları ile bitişmesi konusunda bir hadis var mıdır? Saflarda dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Rüku ve secdeyi uzatmadaki ölçü nedir, rüku ve secdede okunan tesbihler en fazla kaç kez okunabilir?
Şafii Mezhebi'ne göre affedilen necasetler nelerdir?
Üniversitede namaz kılmak yasak ve namaz kılacak yer de yok. Acaba namazları birleştirip kılabilir miyim?
Şafii Mezhebi'ne göre cuma namazı hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Şafii biri, namazı tek başına kılsa, ama sonradan cemaat görse ona katılabilir mi?
Seferi iken nafile namaz kılınır mı? Peygamber Efendimiz (asv)'in seferi iken nafile namaz kıldığı rivayet edilmiş midir?
Cuma hutbelerinde dünyevi vaaz verilmesi caiz midir?
Şafii Mezhebi'ne göre yıkandığı halde necasetin izi kalıyorsa, bu durum namaza mani olur mu?
Sünnetleri kılarken, hem kazaya hem de sünnete niyet edilir mi?
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılınır mı?
Namaza sonradan katılan, namazı bozmak zorunda kalan veya namazda abdesti bozulan kılamadığı rekatleri eda ederken fatiha ile birlikte zammı sureyi de okur mu?
Her abdest öncesi teharet alınması lazım mı?
Hayvan beslenen (köpek, kedi vs.) evde namaz kılınabilir mi?
Cemaatle namaz kılarken ne zaman niyet getirilir? İmam tekbir almadan niyet edilir mi?
Uzun ameliyatlara giren bir doktorun, nöbet bekleyen polis ve askerin namazlarını kaçırmasının hükmü nedir? Kazaya bırakma ruhsatı var mıdır? Cem etmesi mümkün müdür?
Namaz kılarken, Fatiha'dan sonra hangi sureyi okuyacağım, diye tereddüt etmek veya bir kelimeyi iki defa okumak namaza zarar verir mi?
Hristiyan olduğu ortaya çıkan bir imamın arkasında kılınan namazlar kaza edilir mi?
Yatsı namazının sadece farzını kılıp, ardından direk olarak vitr namazını kılmanın bir sakıncası var mı?
Secdeye giderken dizlerden önce ellerin konulacağına dair hadis var mıdır?
Namazdan sonra tesbihat yapılmadığı zaman günah olur mu?
Kıblede hata ettiğini farkeden kimse namazda iken yönünü değiştirebilir mi? Kıble tespiti hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Namazda zammı sure olarak Ayetel Kürsi okunur mu?
Sabah ve ikindi namazından sonra, tahiyyatül mescid namazı kılınır mı?
İkindi namazının sünnetinin ilk oturuşunda salli barik duaları okunur mu?
Adetli iken namaz kılmamanın delilleri var mı?
Güvenlik görevlilerinin cuma namazına gidememesi hakkında bilgi verir misiniz?
Grip-Gribal enfeksiyon veya başka bulaşıcı hastalık sahibinin vakit namazı ve cuma namazı kılması için camiye gitmesi uygun mudur? Cuma namazına gitmemenin özrü var mıdır?
Namazda otururken, sağ ayağımızın parmak uçlarını kıbleye neden çeviririz? Hikmeti nedir?
İmamı Şafi'ye göre, Fatiha'nın gayrındaki hata namazı bozmaz denilmektedir, bundan kasıt nedir?
Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlerinde, Fatiha'dan sonra zammı sure okunur mu?
Şafi Mezhebi'ne göre, kolsuz penye veya gömlek ile namaz kılınır mı?
Şafiilere göre cuma namazında kırk (40) kişinin Şafii olması ve fatiha okuması şart mıdır? Bunların olmadığı bir durumda Şafii bir kimse ne yapmalıdır?
Şafiiler vitir namazında kunut duasını okurken duruş şekli nasıldır?
Şafii Mezhebi'nde namazlarda okunacak sure ve ayetler, sırası ile mi okunmalıdır?
Cemaatle namaz kılarken, rükünleri imamdan sonra yapanın namazı bozulur mu?
Cuma namazı sonrası kılınan namaz öğle namazı mıdır?
Nafile namazlar, bir selamda iki rekattan fazla kılınacak olursa, nasıl kılınır?
Şafii Mezhebi'ne göre, İmam Fatiha'yı gizli okuduğu zaman, cemaatin de okuması gerekir mi?
Namaz esnasında birisine bir şeyi anlatmak veya sorusuna cevap vermek için el veya kaşı oynatmanın hükmü nedir?
Namaza başlarken alınan tekbirde, baş parmakların kulak memelerine değmesi sünnet midir?
Kamet getirirken, elleri yana salmak mı yoksa bağlamak mı gerekir?
Hz.Muhammed (asm) namaz kılan birisini gördüğü zaman, "Eğer bu şekilde ölürse benim ümmetim dışında ölmüş olacaktı." demiş midir?
Namazın ilk rekatında okuduğumuz sure ile ikinci rekatta okuduğumuz sure arasında, uzunluk bakımdan fark olması önemli midir?
"Geceleyin kıldığınız namazın sonunu vitir yapın." hadisine binaen, vitir namazından sonra teheccüt (nafile) namazı kılınır mı?
Nafile namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında, ilk iki rekatta okunan ayetlerin üstündeki ayetler okunabilir mi?
Şafii Mezhebi'nde cenaze namazında Subhaneke duası okunur mu? Bayram namazı nasıl kılınır?
Kaza namazları olan bir kimse, nafile namazı kılabilir mi ve bu nafile namazlar ne zaman kılınabilir?
Azerbaycan'da mescitlerin bazılarını kapattılar, ezanlar mescitlerin içinde okunuyor, çalıştığım üniversitede çalışanların cuma namazına gitmesi yasaklandı. Buna göre cuma namazı kılınmazsa mesul olur muyuz?
Bir kimse, abdest alırken kollarını yıkadığı zaman alerjiden dolayı kabarmalar oluyor ve sedef hastalığına çevirme riski varsa, bu durum özür sayılır mı, ne yapmalıdır?
Namazda sesli sessiz okuyuş şekli nasıl olmalıdır? "Namazında niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol tut." (İsra, 110) Ayeti açıklar mısınız?
İki secde arasında dua edilir mi, edilirse anne babaya da dua edilebilir mi?
Teheccüd namazına nasıl niyet edilir?
Rüku ve secdeyi imamdan önce yapmak namazı bozar mı?
Namazın son oturuşunda okunan dualardan sonra, ayet ve hadislerde geçen dualardan da ilaveten okuyabilir miyiz?
Cemaatle namaz kılmanın önemi nedir? İlk safta yer almanın, safları sık ve düzgün tutmanın sevabıyla ilgili hadisler var mıdır?
Nafile namazlarda, aynı rekatta birden fazla Fatiha suresi okunur mu?
Doktor olan bir kimse, hastanedeki aşırı yoğunluktan dolayı, hastaları bırakıp ikindi namazını kılamıyor ve vakti geçiyorsa kazaya kalmaktansa cem ederek öğlenin peşine hemen kılabilir mir?
İmamın, arkada sünneti kıldıktan sonra cemaati yararak (rahatsız ederek) mihraba geçmesinin bir sakıncası var mıdır?
Türkiye de cuma namazının kılınamayacağını söyleyenler var, bu doğru mu?
Kaza namazlarımı nasıl hesaplarım ve nasıl kılarım?
Yalın/çıplak ayakla namaz kılmak mekruh mudur? Yahudilere benzememek için namazı nalın ile kılmak mı gerekir?
Ezan okunmaya başlar başlamaz namaz kılnabilir mi?
İmam, rüku secde aralarında söylenen intikal tekbirlerini sesli okumayı unutup sessiz söylerse, cemaatin ne yapması gerekir, sehiv secdesi gerekir mi?
Şafii Mezhebi'ne göre namazların rekat sayıları kaçtır?
Ergenlik yaşına gelmeyen bir kız, namaz kılmak isterse abdest almalı mıdır?
Namazdan sonra çekilen tesbih sayılarının on (10) olduğuyla ilgili rivayet var mı?
Sünnetten önce salavat getirerek cemaati namaza kaldırmak bidat midir? Abdullah İbnu Ömer, müezzinin tesvib yapmasını yasaklamış mıdır?
Teheccüd namazının önemi ve bu namaz hakkındaki hadisleri bildirir misiniz?
Bir imam, bir vaktin namazını iki kere kıldırabilir mi?
Abdestin hikmetleri ve yıkanması gereken yerlerin önemi nedir?
Seferi olarak kaza edilen dört (4) rekatlık bir namazın kazası nasıl kılınır?
Sünnet ile farz arasında dua edilebilir mi? Evde sünneti kılan kişi, hiç konuşmadan camiye gitmeli konuşursa sünnetin iadesi gerekir ya da sünnetin fazileti gider, denilmektedir; bu doğru mu?
Sabah namazını güneş doğduktan sonra kılan kişi, kaza niyetiyle mi kılar?
Cenaze namazının öneminden biraz bahseder misiniz?
Namaz kılarken takılan, hata yapan imamı düzeltmenin hükmü nedir? Kaç defa düzeltmek hakkımız vardır?
Peygamber Efendimizin (s.a.v) namazda dört şeyden Allah'a sığınmamızı emrettiğini işittim bunlar nelerdir; her namazda okunur mu? Peygamberimizin (asv) Allah'a sığındığı diğer dualar nelerdir?
Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır?
Namazdaki hareketlerin anlamları hakkında bilgi verir misiniz?
Namazı terk edenin ahiretteki cezası nedir? Namazı vaktin sonlarına doğru geciktirmenin bir cezası var mıdır?
Saçlarınız da secdeden nasibini alsın, hadisine göre, sarık veya takke takarken saçların önden secdeye değmesi gerekiyor mu?
Sünnetler farzın hemen akabinde mi kılınmalıdır?
Kaza namazı için ezan ve kamet okumak şart mıdır?
Vakit namazlarında sünnetle farz arasında konuşmak, yemek yemek, su içmek gibi dünyevi bir iş yapmanın sakıncası var mıdır?
Yatsı namazının vakti ne zamandır? Gecenin hangi vaktinde kılmak daha faziletlidir?
Cenaze namazını kıldıran kimse nasıl niyet etmelidir? Cenaze namazı nasıl kıldırılır?
Dağda, çölde, bayırda çalıştığımızda, cuma namazından ne kadar sorumluyuz? Camiden uzaklık şartı nedir?
Allah sadece kendisinin rızası için olmayan bir amelden başkasını kabul etmez (Nesâî, Cihad, 24) hadisine göre, fıkıhtaki, farzlardaki riya ve gösteriş namaza zarar vermez, içtihadı zıt düşmüyor mu?
Hz. Peygamber (asv)'in namazdan fariğ olunca sağa ve sola dönerdi, şeklinde bir sünneti belirtiliyor. Böyle bir sünnet mevcut mudur? Mevcutsa bu uygulamanın mahiyeti nasıldır, ne şekilde uygulanmalıdır?
Bir kadın sabah namazına kalkamamışsa ve uyandığı zaman adet olmuşsa, o sabah namazı kazaya girer mi?
Kişi arka safta tek başına dursa namazı geçerli olur mu?
Bana takvimde geçen vakitleri açıklar mısınız? İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı, Kıble Saati...
Cuma vakti tam olarak ne zamandır?
İmam-ı Rabbani namazda tahiyyatı okurken şehadet parmağını kaldırmanın uygun olmadığını, yapmamak gerektiğini söylemiş midir?
Sabah namazını Hanefi imamın arkasında kılan Şafi Mezhebine mensup bir kişi, kunut duasını okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?
Teheccüd namazının on iki rekat kılındığına dair hadisi şerifleri rica ediyorum?
Namazı cemaatle kılmanın yirmi yedi kat daha sevaplı olduğuna dair hadis var mıdır?
Namazda, Fatiha suresinin tekrarı sehiv secdesi gerektirir mi?
Namaz ilk olarak ne zaman farz kılınmıştır?
Tevbe suresi 107-110. ayetlerine göre, her camide namaz kılınmaz denilebilir mi? Caminin kuruluş maksadına, yapanların niyetine, para verenlerin amellerine bakmak gerekir mi?
Okul için eğitim ve öğretimin belirli zamanları, namaz vaktini geçiriyorsa hükmü nedir, ne yapmak gerekmektedir? Cem ederek/birleştirerek kılmak caiz midir?
Tesbih namazı diye bir namaz var mıdır; bu namazdan bahseden hadis sahih midir?
Sabah namazını kılan bir kimse, vakit çıkmadan evvel tekbir getirmesine rağmen namazı esnasında yani kılmış olduğu namazını bitiremeden vakit çıkar ise kaza mı etmelidir, yoksa namazı geçerli olmuş olur mu?
Farz namazda imama sonradan uyan kişi, yanılarak imamla selam verirse nasıl davranmalıdır?
Vitir namazı kaç rekattır, vakti ne zamandır, sünnet midir vacip midir, hangi vakitte kılmak daha faziletlidir ve önemi nedir?
Elbisenin yere sürtmesi namazı bozar mı? Peygamberimiz (asv), elbisesi sürten adama yeniden abdest aldırıp namaz kıldırtmış mıdır?
Devlete isyan eden ve öldürülen kişilerin cenaze namazı kılınır mı?
İş yerinde namaz kılamamak, namazı kazaya bırakmak için bir özür sayılır mı?
İmamın cemaate "Saflarınızı sık ve düzgün tutunuz." anlamında "istevû" demesi sünnet midir?
İtikaf, beş vakit namazın kılınmadığı mescitlerde yapılabilir mi?
Namazdan zevk alamıyorum ve huşuyu sağlayamıyorum. İstekli namaz kılmak için ne yapmalıyım?
Namaz - Editörün Seçimi
Türkçe ibadet yapılabilir mi?
Namaz kılarken istemeden de olsa aklıma sürekli bir şeyler geliyor, bir şeyleri düşünüyorum; bu durum namazımı bozar mı?
Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür?
Mezheplere göre vitir namazını kılmanın hükmü nedir?
Namazda cemaatin imamın önüne geçmesi halinde namaz bozulur mu?
Mezheplere göre vitir namazını kılmanın hükmü nedir?
Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür?
Şafii mezhebine göre yatsı namazının vakti ne zaman başlar?
Abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmakla ilgili hadis var mıdır?
Sünnet/nafile namazlar ve faziletleri ile ilgili hadisler nelerdir?
Teyemmümle namaz kılan kimse, vakit çıkmadan önce suyu bulacak olursa, namazını yeniden kılması gerekir mi?
Kendi başına namaza duran bir erkege, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi?
Şafii Mezhebine göre, sabah namazının vakti ne zaman başlayıp ne zaman son bulur?
Misafir olan kişi imam olabilir mi?
Şafii mezhebine göre dört rekat olarak kılınan farz, kaza ve nafile namazlarda, üçüncü ve dördüncü rekatlarda, Fatiha'dan sonra zammı sure okunur mu?
Namaza sonradan yetişen mesbuk, son oturuşta Ettahiyyat'ı okuduktan sonra, imam selam verinceye kadar boş durmaktansa şehadet kelimesi getirebilir mi?
Bütün yolculuklarda namazları cem-i takdim ve cem-i tehir yaparak kılmak gerekir mi?
Nafile namaz kılacak olan bir kimse, farz kılan birisine veya farz kılacak olan bir kimse, nafile kılan birisine uyabilir mi?
Namazda akrep, yılan ve benzeri zararlı bir hayvanı öldürmek namazı bozar mı?
Şafii mezhebine göre vakit namazlarından önce ve sonra kılınan sünnetler nelerdir?
Hanefi olan bir kimse sabah namazında, şafiiler gibi kunut okuyabilir mi?
Teşehhüdde okunan ettehıyyatü salavatlar ve rabbena duaları ayet midir dua mıdır?
Şafii mezhebine göre kaza namazları nasıl hesaplanır ve nasıl kılınır? Mükellefiyet yaşı kaçtır?
Neden namazlarda sünnet önce kılınıyor?
Cemaatle namazda ilk safta bulunmanın faziletini bildiren hadis-i şerifleri yazar mısınız?
Abdullah bin Ömer (ra) namazda ayaklarını ne fazla birbirinden açardı, ne de tamamen birbirine yapıştırırdı, fakat rahat ve konforlu bir biçim alırdı, bilgisi doğru mudur?
Kabenin içinde namaz kılınır mı?
Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli nedir?
Hanefi Mezhebi'ne göre, cemaatle namaz kılarken saf düzeninde kopukluk veya cemaatten birinin saf arkasında yalnız başına durması mekruh mudur?
Rükuyu ne kadar uzatabiliriz? Rükuda okunan tesbihlerden başka dualar okuyabilir miyiz? Farz ve nafile namazlarda rükuda dua okumanın hükmü nedir?
Bir mazereti olmadığı halde, cemaatle namaz kılmayanın namazı olur mu?
Namaz kılarken cinler ve melekler cemaat olur mu? Bir insana Anne ve Babasıyla konuşmaması için zorla yemin ettirilirse o kişinin yemini yemin sayılır mı?
Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir? İbni Mesud (ra)'ın şöyle rivayeti var mı; ?İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke'l-hamd.?
Deve eti yemek abdesti bozar mı?
Seferiye kıble şartı aranmaz, diye bir hüküm var mıdır? Kıbleye yönelmeden namaz kılan kimse, namazı kaza etmeli midir?
Abdest alırken, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) ayak topuklarımızın önemini belirten bir hadisi var mıdır?
Hicretten önce kıblenin yönü hangi tarafa idi? Kıble kabeye doğru oluşu hangi tarihlere rast geliyor? Hangi hadiseler vuku buluyordu?
Şafii Mezhebi'ne göre ev içinde sıkılan parfüm, necis midir ve namaza mani olur mu?
Tekbaşına namaz kılan neden ezan okuyup kamet getirir? Kendi kendini mi namaza çağırıyor?
Şafi olan bir kimse, kıraat ederken takılan imamı düzeltirse, okuması gereken Fatiha'yı baştan tekrar okumalı mıdır? Bu durumda sehiv secdesi gerekir mi?
Namazda her uzvunu gücün yettiği kadar, kıbleye karşı bulundur, rivayeti sahih midir?
Rükunun namazdaki yeri nedir, ne gibi manalar taşımaktadır, hakkında ayet ya da hadis var mıdır?
Peygamberimiz (asv)'in tekbir alırken, soğuk günlerde omuzlarına kadar, normal günlerde kulak yumuşaklarına kadar, ellerini kaldırdığı hakkında bilgi verir misiniz?
Bir yerde on beş günden fazla kalmaya niyet eden kişi, niyetini değiştirip on beş günden az kalırsa namazlarını kısaltarak mı kılmalıdır?
Namazdan sonra üç defa estağfirullah çekmenin kaynağı nedir?
Namazdan sonra Ayete'l-Kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak, Nas) ve Fatiha Surelerini okumak sünnet midir?
Abdest alırken ayakların yıkanmasının farz olmasının delilleri nelerdir?
"İmam namazı doğru kıldırırsa, sevabı hem cemaate hem de imama verilir. Eğer eksik kıldırırsa, sorumluluğu imamındır." diye bir hadis var mıdır?
Balgam ve burun akıntısı necis midir? Elbiseye bulaştığında namaza mani olur mu?
Cemaatle namazda safların sıklaştırılması hususundaki rivayetleri aktarır mısınız?
Peygamberimiz (asv) gece teheccüd namazını kılamadığında, gündüz on iki rekat olarak kaza eder miydi?
Namaz kılarken sağa sola bakmak namazı bozar mı veya günah olur mu?
Erkekle kadının cemaatle namaz kılması hakkında bilgi verir misiniz?
Namazda rükudan kalkarken, Semi'allahu limen hamideh, demenin hikmeti nedir?
Bir hadisi şerifte "Üç rekatla vitr kılmayın, beş veya yedi rekatla vitr kılın ki akşam namazına benzemesin." denilmekte. Bu ne anlamına geliyor?
Peygamber Efendimiz (asv)'ın vitir namazında kunut dualarını okurken, bazen ellerini bağlamayıp avuçlarını semaya açtığını duydum. Böyle bir durum var mıdır?
Lahik konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Malum olan kunut duaları yanında aynı zamanda Darimi ve Hakimde geçen "Allahummehdini fi men hedeyt..." duasını okumanın Hanefi Mezhebi'ne göre hükmü nedir?
"Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır." hadisini açıklar mısınız?
Şafiilerde hangi dört rekatlık nafile namazlar, ikişer rekat kılınır? Akşam namazından önce sünnet namaz var mıdır?
Sahib-i tertib olunduğunda, tertibe uymanın hükmü nedir?
Müezzinlik yapmak mı yoksa imamlık yapmak mı daha faziletlidir?
Namazların kılınış şekli hakkında bilgi verir misiniz?
Seferi olduğunu zannedip, yanlışlıkla seferi namazı kılanlar ne yapmalıdır?
Şafii Mezhebi'ndeki eb'az ve hey'et sünnetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Namaz kılarken ve yalnızken örtünmenin hikmeti nedir? Eğer örtünmekten maksat iffeti korumaksa, kişi zaten tek başınadır?
Üzerinde hiçbir elbisesi olmayan çıplak bir kişi nasıl namaz kılar?
Müezzinin vasıfları nelerdir? Kimlerin ezan ve ikamet okuması caiz değildir? Abdestsiz ezan okunur mu?
Yatsı namazından önce uyumayı ve yatsı namazından sonra konuşmayı yasaklayan bir hadis var mıdır?
Sabah, Adem'in; öğle Davud'un; ikindi Süleyman'ın; akşam Yakub'un; yatsı, Yunus'un namazı idi. Hepsi Efendimize ve ümmetine farz kılındı, diye bir bilgi var mı?
Şafii mezhebine göre namazın son teşehhüdünde salavat dualarından sonra hangi dua okunur?
Şafii Mezhebine göre namazların niyeti nasıl olmalıdır?
Namaz kılmakla beş sıkıntıdan emin olunacağı söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Abdestte başı mesh etmenin ölçüsü nedir?
Namazın ilk veya son oturuşunda Tahiyyat yerine yanlışlıkla Fatiha Suresini okuyup sonra düzeltmek, sehiv secdesini gerektirir mi?
Şafii Mezhebi'ne göre, imamın arkasında fatiha okumayı unutan ne yapar?
Abdest azalarının birini bir, birini iki, birini üç kez yıkasak, bu tür karışık şekilde alınan abdestle namaz kılınır mı?
Şafii mezhebinden bir kimse, sabah namazında Hanefi imama uyarsa kunut okumalı mıdır?
Uykulu ve yorgun iken, namazda, bilmeden sövmek nasıl olur açıklar mısınız?
Namaz kılarken Fatiha'dan sonra okunan sure ve ayetlerin başında besmele çekmek gerekir mi? Şafiilerde, sesli namazlarda, Fatiha'dan sonra sure okurken "besmele" sesli okunur mu?
Dört rekatlık namazın ikinci rekatında oturması gerekirken oturmayıp ayağa kalkan birisi namazı ne şekilde tamamlar?
Resmi görevli bir imam ayağında sargı varsa bunun üzerine mesh ederek cemaate imamlık yapabilir mi?
Allahuteâlâ, üzerinde kazaya kalmış namaz borcu bulunan kimsenin ve haram elbise giyen kimsenin namazını kabûl etmez sözü hadis midir? Hadis ise nasıl anlamalıyız?
Şafii mezhebine göre üzerinde kan lekesi veya herhangi bir necaset olduğunu gören imamın ve bu imama uyan cemaatin durumu nedir, namazı tekrar kılmaları gerekir mi?
Necaset bulunan bir yerin üzerine seccade sererek namaz kılınır mı?
Şafi Mezhebine göre kıble tayini konusunda bilgi verir misiniz?
Teheccüd, evvabin gibi gece ve akşam nafileleri sesli kılınabilir mi? Ayrıca sabah, akşam ve yatsı namazlarında, imama sonradan uyan kimse kendi kıldığı rekatları sesli okuyabilir mi?
Şafii Mezhebi'ne göre fatihayı okumayan kişi ne yapması gerekir?
Namazda teşehhüde oturmak nasıl olur; teşehhüde otururken hangi dualar okunur?
İmamlık yapacak kişinin kamet getirmesi caiz midir?
Neden ikindinin ve yatsının ilk sünnetinin ilk oturuşunda salli-barik dualarını okuyoruz? Unutma durumunda sehiv gerekir mi?
Kaza namazlarını her vaktin namazından sonra kılmak şart mı ve imama uyarken nasıl niyet getirilir?
Cemaatle namaz kılarken, ayakların sağ ve solda duran adamların ayakları ile bitişmesi konusunda bir hadis var mıdır? Saflarda dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Rüku ve secdeyi uzatmadaki ölçü nedir, rüku ve secdede okunan tesbihler en fazla kaç kez okunabilir?
Şafii Mezhebi'ne göre affedilen necasetler nelerdir?
Üniversitede namaz kılmak yasak ve namaz kılacak yer de yok. Acaba namazları birleştirip kılabilir miyim?
Şafii Mezhebi'ne göre cuma namazı hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Şafii biri, namazı tek başına kılsa, ama sonradan cemaat görse ona katılabilir mi?
Seferi iken nafile namaz kılınır mı? Peygamber Efendimiz (asv)'in seferi iken nafile namaz kıldığı rivayet edilmiş midir?
Cuma hutbelerinde dünyevi vaaz verilmesi caiz midir?
Şafii Mezhebi'ne göre yıkandığı halde necasetin izi kalıyorsa, bu durum namaza mani olur mu?
Sünnetleri kılarken, hem kazaya hem de sünnete niyet edilir mi?
Sabah ve ikindi namazlarından sonra kaza namazı kılınır mı?
Namaza sonradan katılan, namazı bozmak zorunda kalan veya namazda abdesti bozulan kılamadığı rekatleri eda ederken fatiha ile birlikte zammı sureyi de okur mu?
Her abdest öncesi teharet alınması lazım mı?
Hayvan beslenen (köpek, kedi vs.) evde namaz kılınabilir mi?
Cemaatle namaz kılarken ne zaman niyet getirilir? İmam tekbir almadan niyet edilir mi?
Uzun ameliyatlara giren bir doktorun, nöbet bekleyen polis ve askerin namazlarını kaçırmasının hükmü nedir? Kazaya bırakma ruhsatı var mıdır? Cem etmesi mümkün müdür?
Namaz kılarken, Fatiha'dan sonra hangi sureyi okuyacağım, diye tereddüt etmek veya bir kelimeyi iki defa okumak namaza zarar verir mi?
Hristiyan olduğu ortaya çıkan bir imamın arkasında kılınan namazlar kaza edilir mi?
Yatsı namazının sadece farzını kılıp, ardından direk olarak vitr namazını kılmanın bir sakıncası var mı?
Secdeye giderken dizlerden önce ellerin konulacağına dair hadis var mıdır?
Namazdan sonra tesbihat yapılmadığı zaman günah olur mu?
Kıblede hata ettiğini farkeden kimse namazda iken yönünü değiştirebilir mi? Kıble tespiti hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Namazda zammı sure olarak Ayetel Kürsi okunur mu?
Sabah ve ikindi namazından sonra, tahiyyatül mescid namazı kılınır mı?
İkindi namazının sünnetinin ilk oturuşunda salli barik duaları okunur mu?
Adetli iken namaz kılmamanın delilleri var mı?
Güvenlik görevlilerinin cuma namazına gidememesi hakkında bilgi verir misiniz?
Grip-Gribal enfeksiyon veya başka bulaşıcı hastalık sahibinin vakit namazı ve cuma namazı kılması için camiye gitmesi uygun mudur? Cuma namazına gitmemenin özrü var mıdır?
Namazda otururken, sağ ayağımızın parmak uçlarını kıbleye neden çeviririz? Hikmeti nedir?
İmamı Şafi'ye göre, Fatiha'nın gayrındaki hata namazı bozmaz denilmektedir, bundan kasıt nedir?
Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekatlerinde, Fatiha'dan sonra zammı sure okunur mu?
Şafi Mezhebi'ne göre, kolsuz penye veya gömlek ile namaz kılınır mı?
Şafiilere göre cuma namazında kırk (40) kişinin Şafii olması ve fatiha okuması şart mıdır? Bunların olmadığı bir durumda Şafii bir kimse ne yapmalıdır?
Şafiiler vitir namazında kunut duasını okurken duruş şekli nasıldır?
Şafii Mezhebi'nde namazlarda okunacak sure ve ayetler, sırası ile mi okunmalıdır?
Cemaatle namaz kılarken, rükünleri imamdan sonra yapanın namazı bozulur mu?
Cuma namazı sonrası kılınan namaz öğle namazı mıdır?
Nafile namazlar, bir selamda iki rekattan fazla kılınacak olursa, nasıl kılınır?
Şafii Mezhebi'ne göre, İmam Fatiha'yı gizli okuduğu zaman, cemaatin de okuması gerekir mi?
Namaz esnasında birisine bir şeyi anlatmak veya sorusuna cevap vermek için el veya kaşı oynatmanın hükmü nedir?
Namaza başlarken alınan tekbirde, baş parmakların kulak memelerine değmesi sünnet midir?
Kamet getirirken, elleri yana salmak mı yoksa bağlamak mı gerekir?
Hz.Muhammed (asm) namaz kılan birisini gördüğü zaman, "Eğer bu şekilde ölürse benim ümmetim dışında ölmüş olacaktı." demiş midir?
Namazın ilk rekatında okuduğumuz sure ile ikinci rekatta okuduğumuz sure arasında, uzunluk bakımdan fark olması önemli midir?
"Geceleyin kıldığınız namazın sonunu vitir yapın." hadisine binaen, vitir namazından sonra teheccüt (nafile) namazı kılınır mı?
Nafile namazların üçüncü ve dördüncü rekatlarında, ilk iki rekatta okunan ayetlerin üstündeki ayetler okunabilir mi?
Şafii Mezhebi'nde cenaze namazında Subhaneke duası okunur mu? Bayram namazı nasıl kılınır?
Kaza namazları olan bir kimse, nafile namazı kılabilir mi ve bu nafile namazlar ne zaman kılınabilir?
Azerbaycan'da mescitlerin bazılarını kapattılar, ezanlar mescitlerin içinde okunuyor, çalıştığım üniversitede çalışanların cuma namazına gitmesi yasaklandı. Buna göre cuma namazı kılınmazsa mesul olur muyuz?
Bir kimse, abdest alırken kollarını yıkadığı zaman alerjiden dolayı kabarmalar oluyor ve sedef hastalığına çevirme riski varsa, bu durum özür sayılır mı, ne yapmalıdır?
Namazda sesli sessiz okuyuş şekli nasıl olmalıdır? "Namazında niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma, ikisinin arasında bir yol tut." (İsra, 110) Ayeti açıklar mısınız?
İki secde arasında dua edilir mi, edilirse anne babaya da dua edilebilir mi?
Teheccüd namazına nasıl niyet edilir?
Rüku ve secdeyi imamdan önce yapmak namazı bozar mı?
Namazın son oturuşunda okunan dualardan sonra, ayet ve hadislerde geçen dualardan da ilaveten okuyabilir miyiz?
Cemaatle namaz kılmanın önemi nedir? İlk safta yer almanın, safları sık ve düzgün tutmanın sevabıyla ilgili hadisler var mıdır?
Nafile namazlarda, aynı rekatta birden fazla Fatiha suresi okunur mu?
Doktor olan bir kimse, hastanedeki aşırı yoğunluktan dolayı, hastaları bırakıp ikindi namazını kılamıyor ve vakti geçiyorsa kazaya kalmaktansa cem ederek öğlenin peşine hemen kılabilir mir?
İmamın, arkada sünneti kıldıktan sonra cemaati yararak (rahatsız ederek) mihraba geçmesinin bir sakıncası var mıdır?
Türkiye de cuma namazının kılınamayacağını söyleyenler var, bu doğru mu?
Kaza namazlarımı nasıl hesaplarım ve nasıl kılarım?
Yalın/çıplak ayakla namaz kılmak mekruh mudur? Yahudilere benzememek için namazı nalın ile kılmak mı gerekir?
Ezan okunmaya başlar başlamaz namaz kılnabilir mi?
İmam, rüku secde aralarında söylenen intikal tekbirlerini sesli okumayı unutup sessiz söylerse, cemaatin ne yapması gerekir, sehiv secdesi gerekir mi?
Şafii Mezhebi'ne göre namazların rekat sayıları kaçtır?
Ergenlik yaşına gelmeyen bir kız, namaz kılmak isterse abdest almalı mıdır?
Namazdan sonra çekilen tesbih sayılarının on (10) olduğuyla ilgili rivayet var mı?
Sünnetten önce salavat getirerek cemaati namaza kaldırmak bidat midir? Abdullah İbnu Ömer, müezzinin tesvib yapmasını yasaklamış mıdır?
Teheccüd namazının önemi ve bu namaz hakkındaki hadisleri bildirir misiniz?
Bir imam, bir vaktin namazını iki kere kıldırabilir mi?
Abdestin hikmetleri ve yıkanması gereken yerlerin önemi nedir?
Seferi olarak kaza edilen dört (4) rekatlık bir namazın kazası nasıl kılınır?
Sünnet ile farz arasında dua edilebilir mi? Evde sünneti kılan kişi, hiç konuşmadan camiye gitmeli konuşursa sünnetin iadesi gerekir ya da sünnetin fazileti gider, denilmektedir; bu doğru mu?
Sabah namazını güneş doğduktan sonra kılan kişi, kaza niyetiyle mi kılar?
Cenaze namazının öneminden biraz bahseder misiniz?
Namaz kılarken takılan, hata yapan imamı düzeltmenin hükmü nedir? Kaç defa düzeltmek hakkımız vardır?
Peygamber Efendimizin (s.a.v) namazda dört şeyden Allah'a sığınmamızı emrettiğini işittim bunlar nelerdir; her namazda okunur mu? Peygamberimizin (asv) Allah'a sığındığı diğer dualar nelerdir?
Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır?
Namazdaki hareketlerin anlamları hakkında bilgi verir misiniz?
Namazı terk edenin ahiretteki cezası nedir? Namazı vaktin sonlarına doğru geciktirmenin bir cezası var mıdır?
Saçlarınız da secdeden nasibini alsın, hadisine göre, sarık veya takke takarken saçların önden secdeye değmesi gerekiyor mu?
Sünnetler farzın hemen akabinde mi kılınmalıdır?
Kaza namazı için ezan ve kamet okumak şart mıdır?
Vakit namazlarında sünnetle farz arasında konuşmak, yemek yemek, su içmek gibi dünyevi bir iş yapmanın sakıncası var mıdır?
Yatsı namazının vakti ne zamandır? Gecenin hangi vaktinde kılmak daha faziletlidir?
Cenaze namazını kıldıran kimse nasıl niyet etmelidir? Cenaze namazı nasıl kıldırılır?
Dağda, çölde, bayırda çalıştığımızda, cuma namazından ne kadar sorumluyuz? Camiden uzaklık şartı nedir?
Allah sadece kendisinin rızası için olmayan bir amelden başkasını kabul etmez (Nesâî, Cihad, 24) hadisine göre, fıkıhtaki, farzlardaki riya ve gösteriş namaza zarar vermez, içtihadı zıt düşmüyor mu?
Hz. Peygamber (asv)'in namazdan fariğ olunca sağa ve sola dönerdi, şeklinde bir sünneti belirtiliyor. Böyle bir sünnet mevcut mudur? Mevcutsa bu uygulamanın mahiyeti nasıldır, ne şekilde uygulanmalıdır?
Bir kadın sabah namazına kalkamamışsa ve uyandığı zaman adet olmuşsa, o sabah namazı kazaya girer mi?
Kişi arka safta tek başına dursa namazı geçerli olur mu?
Bana takvimde geçen vakitleri açıklar mısınız? İmsak, Güneş, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı, Kıble Saati...
Cuma vakti tam olarak ne zamandır?
İmam-ı Rabbani namazda tahiyyatı okurken şehadet parmağını kaldırmanın uygun olmadığını, yapmamak gerektiğini söylemiş midir?
Sabah namazını Hanefi imamın arkasında kılan Şafi Mezhebine mensup bir kişi, kunut duasını okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?
Teheccüd namazının on iki rekat kılındığına dair hadisi şerifleri rica ediyorum?
Namazı cemaatle kılmanın yirmi yedi kat daha sevaplı olduğuna dair hadis var mıdır?
Namazda, Fatiha suresinin tekrarı sehiv secdesi gerektirir mi?
Namaz ilk olarak ne zaman farz kılınmıştır?
Tevbe suresi 107-110. ayetlerine göre, her camide namaz kılınmaz denilebilir mi? Caminin kuruluş maksadına, yapanların niyetine, para verenlerin amellerine bakmak gerekir mi?
Okul için eğitim ve öğretimin belirli zamanları, namaz vaktini geçiriyorsa hükmü nedir, ne yapmak gerekmektedir? Cem ederek/birleştirerek kılmak caiz midir?
Tesbih namazı diye bir namaz var mıdır; bu namazdan bahseden hadis sahih midir?
Sabah namazını kılan bir kimse, vakit çıkmadan evvel tekbir getirmesine rağmen namazı esnasında yani kılmış olduğu namazını bitiremeden vakit çıkar ise kaza mı etmelidir, yoksa namazı geçerli olmuş olur mu?
Farz namazda imama sonradan uyan kişi, yanılarak imamla selam verirse nasıl davranmalıdır?
Vitir namazı kaç rekattır, vakti ne zamandır, sünnet midir vacip midir, hangi vakitte kılmak daha faziletlidir ve önemi nedir?
Elbisenin yere sürtmesi namazı bozar mı? Peygamberimiz (asv), elbisesi sürten adama yeniden abdest aldırıp namaz kıldırtmış mıdır?
Devlete isyan eden ve öldürülen kişilerin cenaze namazı kılınır mı?
İş yerinde namaz kılamamak, namazı kazaya bırakmak için bir özür sayılır mı?
İmamın cemaate "Saflarınızı sık ve düzgün tutunuz." anlamında "istevû" demesi sünnet midir?
İtikaf, beş vakit namazın kılınmadığı mescitlerde yapılabilir mi?
Namazdan zevk alamıyorum ve huşuyu sağlayamıyorum. İstekli namaz kılmak için ne yapmalıyım?
Namaz - Son Ceveplananlar
Namaz - Çok Okunanlar