Kur'an - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Kur'an - Alt Kategoriler
Kur'an - İçerikler
Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu ve bir harfinin dahi değiştirilemeyeceğini nasıl izah edersiniz?
Kur’an-ı Kerim’in Ehl-i kitaba (Yahudi ve Hristiyanlara) bakışı nasıldır? Bunlara lanet etmek caiz mi?
Kur'an-ı Kerim deveye, göğe, dağa ve yeryüzüne bakmamızı neden emrediyor? Halbuki bunlar hep gördüğümüz, bildiğimiz şeyler?
Kur'an-ı Kerim'de bilimsel keşiflerden bahsediliyor mu?
Hakkı bulmanın tek yolu Kur'an'a uymak mıdır?
Sünneti terk edip yalnız Kur`an ile amel etmek isteyenler var, bu konuda ne dersiniz?
Kur'an'ı okurken teğanni yapmak, nameli ve şarkı söyler gibi okumak caiz midir?
Kur'ân-ı Kerim'i yazarken ve basarken nelere dikkat etmelidir?
Kur'ân okumasını bilen birisi okuyanı takip etmekle, bilmeyen de sadece dinlemekle Kur'ân-ı Kerimi hatmetmiş olur mu? Teyb veya videodan okunan Kur'ân'ı, Kur'ân'dan takip ederek veya sadece dinlemekle hatim yapılır mı?
Okunan Kur'ân-ı Kerim'in sevabı hayatta olan bir insana bağışlanabilir mi?
Kur'an tek başına bize yeter mi?
Kur`an`ı yorumlayan zâtlar, niçin farklı farklı yorumlar yapmışlardır?
Âyetler ayrı ayrı vahyolunduğu hâlde, nasıl düzene konuldu? Ve Fatiha suresinden başlayan şimdiki Kur'an-ı Kerim düzeni ne zaman oluşturuldu?
Âl-i İmran suresi 90. ayette ifade edilen "tövbeleri asla kabul edilmeyen" kimseler hakkında bilgi verir misiniz? Kimlerin tövbesi kabul olmayacaktır?
Kur'an-ı Kerim kaç kıraat üzere okunabilir?
Kur'an-ı Kerim'i ezberleme konusunda ne gibi bir yol önerirsiniz?
Dad ( ض )harfi (d) sesiyle mi yoksa (z) sesiyle mi okunmalıdır? Dad ( ض ) harfinin okunuşu hakkında bilgi verir misiniz?..
Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah: "Rabbinize gönülden ve gizlice dua edin. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez." (A'raf, 7/55) buyuruyor. Bu ayeti biraz açıklar mısınız?
Kur'an okurken bir bayan nasıl giyinmeli, kısa kollu kıyafetle Kur'an okumak caiz midir?
Cüz dağıtarak Kur'an-ı Kerim hatmi yapılabilir mi?
Her şeyi Allah yaratmıştır. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de "Biz yarattık" buyurmasının hikmeti nedir?
Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımızda onu öpmek caiz midir?
Kur'an-ı Kerim'i Türkçe mealinden okuduğumuzda da Arapça okuduğumuzdaki sevabı alıyor muyuz? Kur'an'ı okumaktaki amacımız anlamak ve öğrenmek değil mi?
Neden Kur'an dili Arapça'dır? Bunu milliyetçilik olarak düşünenlere ne denilebilir?
"Siz içinizden cumartesi gününde haddi aşanları biliyorsunuz. Onlara 'Alçalmış maymun olunuz.' dedik." ayeti, evrimin ortaya çıkışında etkili olmuş mudur?
Ücret mukabilinde / para karşılığında Kur'an-ı Kerim okutmak caiz mi?
Kadınlar hayız / âdet döneminde Kur'an-ı Kerim okuyabilirler mi?
Kasetten Kur'an dinleyerek ve takip ederek mukabele olur mu?
Kur'an'da geçen bazı ayetlerdeki manaların mesela Naziat suresinin ilk beş ayeti gibi anlaşılır olmamasının nedeni nedir?
Kur'an-ı Kerim'in örtünme, boşanma , miras gibi günlük hayatımızla ilgili konularda, günümüzde geçerliliğini yitiren ayeti var mı?
Kur'an-ı Kerim Türkçe harflerle okunabilir mi? Tecvitli okumamak namazı bozar mı?
Kur'an tilaveti açısından Bakara sûresi 286. âyette "mektesebet"den sonraki eliflerin tecvid kurallarını açıklar mısınız?
Ebced hesabı nedir; yapılması doğru mudur?
A'raf suresi 176. âyette geçen "Bel'am" adlı kişi hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an okunduktan sonra, bir yerin yanlış okunduğunun farkına varılırsa, sadece yanlış okuduğumuz yeri doğru bir şekilde okumamız yeterli mi?
Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de neden yıldızlarla yemin etmektedir?
Enfal suresi 33. ayette "Sen aralarında iken Allah onlara azap etmez." buyuruluyor. Şimdi Peygamberimiz aramızda olmadığına göre biz bahsedilen azaba uğrayabilir miyiz?
Her şey Kur'an'da geçiyor mu? Her şeyin Kur'an'da geçmesi şart mıdır?
Kur'an-ı Kerim sureleri günümüzde neden nüzul sırasına göre sıralanmamıştır: günümüzdeki sıralama neye göre yapılmıştır?
Gayri müslimlerin kestiği hayvanların etleri Müslümanlara helal mıdır?
İncil Hz. İsa'ya nasıl indirilmiştir? Kur'an Hz. Osman döneminde yeniden mi yazdırılmıştır?
Kur'an-ı Kerim meailini abdestsiz elimize alıp okuyabilir miyiz? Kur'an-ı Kerime saygı nasıl olmaldır?
Latin harfleri ile yazılan Kur'an-ı Kerim'i okumak caiz midir?
Kur'an-ı Kerim'de lanet edilen ağaç ve İsrailoğullarının azgınlığı hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an mucizeleri nelerdir; örnekler verir misiniz?
Hz. Zeyd, Kur'an'da ismi geçen tek sahabi midir? Kur'an-ı Kerim'de isminin geçmesinin nedeni nedir?
Cevşen'in Peygamber Efendimiz'e Cebrail tarafından vahiy ile getirdiği rivayeti var. Melek vasıtası ile gelen vahiyler Kur'an'a dahil olmaz mı?
Kur'an'ın insanlar tarafından yazılmadığına nasıl inanabiliriz?
Besmelesiz başlayan sure hangisidir? Bu surenin başında neden besmele yoktur?
Kur'an'da kaç âyet var, 6666 âyet var mıdır?
İsrailoğulları seçilmiş, diğer kavimlere üstün kılınmış mıdır? Bakara sûresi, 122. âyette ifade edilen, "İsrailoğullarının üstün kılınmasını" açıklar mısınız?
Kabe'nin korunmuş olduğu, oraya girenin bütün sıkıntılardan emin olacağı ayetlerde dile getirilmektedir. Fakat Kabe mancınıklarla yıkılmış, insanlar suçsuz yere orada katledilmiştir. Öyleyse ayetlerin demek istediği nedir?
Kur'an okuduktan sonra, "sadakallahül azim" demek sünnet midir? "Sadakallahül aliyyül azim" ile "sadakallahül azim"in arasında fark var mıdır?
Hafızlığın farzı kifaye olduğu, bir beldede en az bir hafız olması gerektiği doğru mudur?
Hud suresi 2. ayette geçen "Kuşkusuz, ben size O'ndan gelen bir uyarıcı ve müjdeciyim..." sözünün Peygamber Efendimize ait olduğu iddia ediliyor. Doğru mu?
Yatak odasında Kur'an'ın bulunması caiz midir?
Kur'an'ı çantaya koyup bagajda bulundurmak caiz midir?
Kur'an okunurken bir işle uğraşmak caiz midir?
Cüz dağıtıp hatim yapmanın geçerli olmayacağını iddia ediyorlar; doğru mudur?
Kur'an-ı Kerim alırken "almak" ve "satmak" tabirlerinin kullanılması uygun mudur?
Kuran okunurken bir şey yeyip içmenin hükmü nedir?
Kur'an'daki âyetlerin sırası neye göre düzenlemiş ve bunu kimler yapmış?
TV ve radyoda Kur'an okunurken sonuna kadar dinlemek gerekir mi? Bu sırada kanal değiştirmek günah olur mu? Çalışırken Kur'an dinlenir mi?
Kur'an-ı Kerim bulunan odada ayakları uzatmak caiz midir?
Rukye (Kur'an ile tedavi) hakkında bilgi verir misiniz? Çocuğun ahlaklı olması için Kur'an-ı Kerim okumak veya yazıp çocukların üzerinde taşıtmak caiz mi?
"Allah'a andolsun ki,.." şeklinde, Kur'an'da Allah'a yemin edilmesi hakkında bilgi verir misiniz?
Üzerinde âyet yazılı kağıdı ne yapmam gerekir, işime yaramıyor, atmak uygun değil, fakat ne yapmam gerekir?
Kur'an-ı Kerim mealinde secde âyetlerini okuduğumuzda tilavet secdesi yapmamız gerekir mi?
Maide sûresi 51. âyette ifade edilen "Hristiyan ve Yahudileri dost edinmek" hakkında açıklama yapar mısınız?
Kur'an okumanın önemi nedir, adabı nasıldır? Kur'an okumanın insana dünya ve ahirette kazandırdıkları nelerdir?
Kuran-ı Kerim'de Allah-u tealanın -biz ifadesini- kullanması hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an okumayı öğrenip sonra bırakmanın veya ezberlenenleri unutmanın hükmü nedir? Kur'an'ı yüzünden okumayı bilmemek günah mıdır?
Abdestsiz Kur'an okumanın ve Mushafa dokunmanın hükmü nedir?
Kur'an'da, insanlar ve cinlerin cehennemi dolduracağı bildiriliyor. Bu neden gereklidir?
Korku ve ümit arasında olmak hakkında bilgi verir misiniz?
Nur sûresi 2. âyet, Nisa sûresi 15. âyet tarafından neshedilmiş midir?
Huruf-u mukattaa (elif-lam-mim...) hakkında açıklama yapar mısınız?
Bakara sûresi 228. âyetin bağlamında, kadının erkeğe göre durumunu açıklar mısınız?
Nuh sûresi 15. âyette belirtildiği şekilde, Hz. Nuh'un kavmine yedi kat gökten bahsetmesi, o zamanın insanları tarafından anlaşılabilir miydi?
Hz. Yunus'un kıyamete kadar balığın karnında kalması veya sahile atılması konusundaki âyetleri açıklar mısınız?
Farklı kıraatlere göre Kur'an okumak hakkında bilgi verir misiniz?
Âl-i İmran, 3/169 ve 170. âyetleri açıklar mısınız; şehidler ölür mü?
Ayetü'l-kürsî okumanın hikmetleri, faziletleri hakkında bilgi verir misiniz?
Tarık sûresi yedinci ayeti açıklar mısınız? Buradaki sırt ve göğüs kafesi kelimeleriyle ne anlatılmak isteniyor?
Kur'an'da hükmü kalkmış âyetler var mıdır? Nesh hakkında bilgi verir misiniz?
Melekler insanların ilerde kan döküp fesat çıkaracağını nasıl bildiler? Neden, "Yeryüzünde fesat çıkaracak bir varlık mı yaratıyorsun?" şekline bir soru sormuşlardır?
Maide sûresi 44. âyete göre, ülkemizde vatanı için ölen askerlerimiz şehit midir?
Kur'an hafızlığı yapıp da sonra tamamını veya bir kısmını unutmanın mesuliyeti nedir; bu konuda hadisler var mıdır?
Kalbin Gıdası
Kur'an İbadetlerden mi ibaret ?
Nur Suresi, 33. ayeti açıklar mısınız?
Ahzab sûresi, 56. âyette ifade edilen, Allah'ın Peygamberimiz'e salat etmesini nasıl anlamalıyız?
Müminin mümini öldürmesi küfür müdür? "Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir." âyetine göre, bir mümini kasden öldüren kimse, ebedi cehennemde mi kalacaktır?
Şarabın, alkollü içeceklerin (içkinin) haram olmasının sebebi nedir? Bazı faydalarının olması içkiyi mübah kılar mı?
Kur'an'da Allah neden beddua ve lânet etmiştir? Allah Tebbet sûresi'nde beddua etmiş midir?
TV'den, telefon veya bilgisayar gibi bir cihazdan takip ederek veya dinleyerek Kur'an hatmi yapılabilir mi?
Yedi kat sema ve atmosfer hakkında bilgi verir misiniz? Fussilet 12. âyet: "Biz en yakın göğü kandillerle süsledik." Açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'in apaçık olarak indirilmesi nasıl anlaşılmalıdır? Herkes onun mealini okuyarak kendi hayatına uygulayabilir mi?
Okuduğumuz hatim sevabını değişik kişilere bağışlayabilir miyiz?
İnternet / bilgisayar (telefon)daki Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okumak caiz midir?
Mezarlıkta magafonla dua etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak caiz midir?
Hayızlı / âdetli kadın Kur'an'ı dinlemekle hatim yapmış olur mu?
Hatim duası nasıl yapılır? Mesela, 22. cüzdeyken hatim duası yapılabilir mi?
Kur'an'ın değiştiğini ya da peygamber sözü olduğunu iddia edenlere ne dersiniz?
Kur'an dinlemenin hükmü nedir? Uzanarak, yatarak Kur'an dinlemenin bir sakıncası var mıdır; illa oturarak mı dinlemek gerekir?
Kur'an mealini dinlemenin sevabı olur mu? Adestsiz Kur'an meali dinleyebilir miyiz?
Kur'an-ı Kerim / Mushafı abdestsiz tutulabilir mi? Abdestsiz Kur'an CD.leri (flaş bellek, disket) elle tutulur mu?
Eskimiş, yıpranmış, tamiri mümkün olmayan Kur'an sayfaları ve dini kitaplar ne yapılır? İmha edilebilirse nasıl edilir?
Secde ayetlerinin belirlenmesi nasıl olmuştur? Peygamber Efendimiz (asm) bu ayetlerde secde etmiş midir?
Arapça Kur'an-ı Kerim'i (Mushaf) çantamda yanımda taşırsam günah olur mu?
Güneş doğduktan sonra, yani kerahat vaktinde Kur'an okumak caiz midir? Caiz ise mekruh mudur?
Tıval-i mufassal, Evsat-ı mufassal, Kısar-ı mufassal hangi surelerdir?
Üç ihlas suresi okumak bir hatim sevabı mı kazandırıyor?
Kur'an cüzlerinin dağıtılarak (paylaşarak) hatim indirilmesi uygun mudur?
Hz. Meryem'in bir yerde meleklerle diğer bir ayette ruh ile konuştuğu belirtiliyor. Bu bir çelişki değil midir?
Kur'an tahriften nasıl uzak kalmıştır? Kur'an-ı Kerim'in eksik olmadığını nerden biliyoruz?
Kur'an'ı makamla okumanın bir sakıncası var mıdır?
Kur'an yüklü cep telefonuyla tuvalete girmek, onu belden aşağılarda tutmak caiz mi?
Yasin okumadan önce veya okuduktan sonra okumamız gereken dua var mı, varsa nedir?
Kur'an niçin aslından okunmalı? Latin alfabesiyle yazılmış Kur'an'ı okuma geçerli olur mu?
Zamanın göreceli / izafî olmasını nasıl anlamalıyız? Kur'an'da geçen, "Sizin saydıklarınızla bin yıl eder." kavramı ne demektir?
Kur'an'da dağların sağlam birer kazık olarak dikilmesi ifade edilmesine rağmen, neden depremler oluyor?
Mealini okuyarak anlayabildiğimiz net olan ayetlerle amel edebilir miyiz? Acaba her ayet müteşabih midir?..
İlk vahiy geldikten sonra ikinci vahiy neden çabuk gelmedi, geçikti? İki vahiy arasındaki zaman ne kadar sürmüştür?
Kur'an'ı sadece Arapça okumak doğru mu, Allah (cc) Kur'an'ı anlayıp hayatımıza yansıtmamızı ıstemiyor mu bizden?..
Fil suresinde geçen "ebabil kuşları" hakkında bilgi verir misiniz? Bu bildiğimiz anlamda bir kuş türü müdür? Böyle bir kuş yoktur diye bir şey okumuştum...
Hacca giden kişiyle, oraya hediye hatim gönderilir mi? Herkes bir cüz okuyarak hatim yapılmış olur mu?
Her gece Yasin-i Şerif okuyan şehit mertebesine ulaşır mı?
Kur'an'da en çok ismi geçen peygamber kimdir, kaç defa geçmektedir?
Şeytan ayetleri ya da Garanik olayı diye anlatılan iddianın aslı nedir?
Fil suresinde, "Rabbinin Ashab-ı file ettiklerini görmedin mi?" buyuruluyor. Bunun gibi maziye ait durumlardan bahisleri nasıl anlamalıyız?..
Kur'an-ı Kerim'de recm ayeti var mı? Recm ayeti ile ilgili bilgi verir misiniz?
Kur'an'da geçen "rayb" ve "şekk" ifadelerinin arasında ne fark vardır?
Maide suresinin 101 ve 102. ayetlerinde, bazı soruların sorulmaması gerektiği ve bu soruları soranların kafir oldugu belirtiliyor, bu sorular nelerdir? Çok soru sormak insanı küfre götürür mü?
İlk Kur'an meali ne zaman yapılmıştır? Eğer ilk Kur'an meali geç yapılmışsa o zamanki Müslümanlarca anlamını bilmedikleri bir mukaddes kitaba imanları nasıl oluyordu?
Kur'an'i Akıl Nedir ?
Kur'an'da Elektrik
Kur'an'ı Anlamadaki Farklılık
Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'in Allah katında bulunan Levh-i Mahfuz adındaki kitaptan indirdirilğini bildiriyor. Bunu açıklar mısınız?
Ayet Nedir ?
Kur´an´ın (Yasin suresinin veya başka surelerin) latin harfleriyle okunması caiz midir?
Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ve Peygamberimizin diğer ülkelere elçiler göndermesi nasıl olmuştur?..
Kur'an okurken, hangi sureden başlanılarak tekbir getirilir, hikmeti nedir? Peygamberimiz hangi olaydan sonra sureyi okurken tekbir getirmiştir?
Kur'an'daki surelerin dizilişi neye göre yapılmıştır? Farklı dizilişleri olan Kur'anlardan bahsediliyor, onlar neye göre dizilmişlerdir?
Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken şeytandan Allah'a sığınma (istiâze) nasıl yapılmalıdır?
Kur'an okurken veya ezberimizden ayetleri okurken "besmele" çekmek şart mıdır?
Mezarlıklarda ücret / para karşılığı Kur'an veya Yasin okumak caiz midir? Bir de Kur'an öğreten hocaya, hatim bittikten sonra altın, yiyecek veya hediye veriliyor, günah değil mi?
Kur'an-ı Kerim'i okumak mı dinlemek mi daha sevaplıdır? Kur'an-ı Kerim okumanın sünnet, dinlemenin ise farz olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur?
Kuran-ı Kerim'de bulunan şifa ayetleri nelerdir? Bunların hükümleri nelerdir ve hangi hastalıklarda daha etkilidir?
Kur'an-ı Kerim'in meali aslını tutar mı? Meal okuduğumuz zaman Kur'an okumuş sayılır mıyız, sevabı aynı yazılır mı?
Yasin-i Şerifi abdestsiz ve başı açık okuyabilir miyiz? Ya da abdestli başı açık okuyabilir miyiz?
Kur'an-ı Kerim'i anlamak için Arapça bilmek yeterli mi?
Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Kuran mahluk mudur?
Kur'an'da inekten bahsedilmektedir. Bu durum Kur'an'ın evrenselliğine gölge düşürmez mi?
Kur'an-ı Kerim'de helâl ve temiz rızıktan bahsediliyor. Helaller belli, temiz rızık ne demektir?
Kur'an varisleri kimlerdir? "Sonra biz o kitabı kullarımızdan süzüp seçtiklerimize miras bıraktık. Onlardan da nefislerine zulmeden var, orta yolu tutan var,.." (Fatır, 35/32) ayetini nasıl anlamalıyız?
Allah kullarına hitaben, "Ben size şah damarınızdan daha yakınım." diyor. Allah kullarıyla konuşur mu? Buna dair bir ayet var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de Dünyanın yuvarlak olduğunun belirtilmesi: Kur'an'da yapılan bilimsel hatalardan birisi de, dünyanın yuvarlak olmadığının ima edilmesi ve güneşin balçık içinde batmasıdır?..
Allah'ın bizi ummadığımız yerden rızıklandırması ne demektir? Böyle bir ifade Kur'an-ı Kerim'de geçmekte midir?
Nesh/nesih ve tarihsellik nedir, aralarında bir ilişki ve bağlantı var mı varsa nasıldır?
Kuran-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun delilleri nelerdir?
Hz. Muhammed (sav)'in peygamberlik delilleri ve Kur'an'ın Allah kelamı olması bağlamında; Ahzap suresinde özellikle Peygamberimizin hanımları ile ilgili ayetler neden Peygamberimize ayrıcalık verecek şekilde düzenlenmiştir?..
Kur'an-ı Kerim mealleri aslı gibi olur mu? Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürebilir miyiz?..
Kur'an-ı Kerim'in yirmi üç (23) yılda inmesi ve ayetlerin nüzul sebepleri hakkında bilgi verir misiniz? Kur'an'da Levh-i Mahfuz'dan indirilen ayetler nelerdir?
İslamiyet'in hak olduğuna itiraz eden diğer din mensuplarına nasıl cevap veririz?
Peygamberimize mucize verilmiş midir? Eğer verildiyse, Kur'an'da mucize verilmediğini anlatan bir ayet olduğu söyleniyor?..
Kur'an-ı Kerim'in surelerinin dizilişi nasıl olmuştur? Bu sıralamayı bizzat Peygamberimiz mi gerçekleştirmiştir?
Kur'an hatminden sonra nasıl dua edilir, duadan önce hangi sureleri okumak gerekir?
Kur'an okurken secde ayetine gelindiğinde tilavet secdesi nasıl yapılır?
Rahman suresinde, aynı ayet neden otuz bir defa tekrarlanmıştır; yani sebebi hikmeti nedir acaba?
Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin birbirinden üstünlüğünden bahsediliyor mu? Ayet var mı varsa hangi ayettir?
Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarının tekrar edilmesinin hikmeti nedir? Farklı surelerde anlatılan bu kıssalarda sanki farklılıklar var...
Ahzab suresinde Peygamberimizin hanımlarından bahsedilmesi Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğine zıt değil mi?
Kur'an'daki müteşabih ayetlerin hikmeti nedir?
Kafir ve Firavunlar ile ilgili kıssalar (hikayeler) Kur'an'da neden anlatılmaktadır; bunları kıyamete kadar okumak zorunda mıyız?
Bakara 254 te geçen "şefaatin olmayacağı" gün ifadesi hangi güne tekabul etmektedir?
Fatiha'nın ve surelerin başında geçen besmele Kuran'dan ayet midir? Fatiha suresinin tefsirini gönderir misiniz?
41 Yasin'den bahsediliyor; böyle bir şeyin aslı var mı? Yasinin fazileti konusunda hadisler var mıdır?
"Namazlara ve orta namaza devam edin." Bakara Suresi 238. ayette belirtilen orta namaz hangisidir?
Peygamberimize makâm-ı mahmûdun vadedilmesi hakkında geniş bilgi verir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de ''Bu iki cihanı senin için yarattım Ey habibim!.." sözü var mıdır; hangi ayette geçiyor?
Kur'an'da tekrar edilen Hz. Musa ve Hz. Hızır hadisesi nedir?
Hadislerde Haşr Suresinin son üç ayetinin okunmasının fazileti ifade edilmektedir? Tesbihatlarda son beş ayet yazılmasının hikmeti nedir?
Şartların değişmesi Kur'an'ın veya sünnetin hükümlerini değiştirir mi? Değiştirise bu değişiklik kalıcı mıdır, geçici mi?
Selef alimleri müteşabih ayetlere nasıl inanırlardı?
Peygamberimiz döneminde bilim ve teknoloji olmadığı halde, Kur'an-ı Kerim'de bilimsel ayetlerin olmasının sebebi nedir? Gerçekten bilimsel ayetler de o zaman mı nazil olmuştur?
Ezan okunurken Kur'an okuyor isek, Kur'an okumayı bırakmalı mıyız?
Kur'an'da hitaplar genellikle niçin erkekleredir?
Secde ayetinin mealini okumakla da tilavet secdesi yapmak gerekir mi? Meal okumanın da sevabı var mıdır?
Meal ve tefsirin tarifi nasıldır? Tercüme, meal ve tefsir arasındaki fark nedir?
Namaz, tesettür, alkol yasağı, oruç, hac, vb. emirler Efendimiz (s.a.s.) peygamber olduğundan kaç yıl sonra (ne zaman) Allah (c.c.) tarafından emredilmiş?
Nahl Suresi 32. ayette: "Melekler iyi kulların canlarını alırken kendilerine selam üzerinize olsun, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz" buyuruluyor. Burada melekler deniyor, can alan melek kaç tanedir?
Meryem suresinin 71. ayeti kerimesinde cehennem için "içinizden oraya girmeyecek kimse kalmayacak buyruluyor". Müminler dahi girecek mi?
Kur'an okumanın ve ezberlemenin sevaplığı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir ?
Hıristiyandan şehit olur mu?
Ayette geçen "yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar" kavramı neye işaret eder?
Bilgisayarda sesli okunan Kuranı Kerimi dinlemekle hatim indirilmiş olur mu? Meal okuyarak hatim indirilir mi?
Zümer Suresi 6. ayette geçen, anne karnındaki üç karanlık devre nedir? Bilimsel açıklaması var mı?
Hz. Adem (as)'in ilk insan olduğuna kanıt ayetler hangileridir?
Kur'an'da on dokuz mucizesi diye birşey var mıdır?
Adetli bir kadın başka bir kadına Kura'an öğretebilir mi?
Secde ayetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Kuranı Kerimdeki duraklama (secavend) harflerinde nasıl okunmalıdır?
Kuran-ı Kerimin önemi nedir?
Kurana bakarak istihare etmek caiz mi?
Kuranı Kerimdeki ayetler Kurandaki sıraya göre mi nazil olmuştır. Namaz abdestten önce farz kılındığına göre nasıl kılınmıştır?
Tilavet secdesi gerektiren ayetler hangileridir?
Kuranı Kerim ayetlerinin bir ksımı günümüz de uygulanmayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?
Bakara suresi 79. ayette geçen Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için:?Bu Allah tarafındandır? diyenlerin vah haline ayetini açıklar mısınız?
Kur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir?
Camide mihrab üzerinde içinde zekeriyya Aleyhisselam isminin geçtiği ayetin meali nedir?
Kuranı Kerimde ortadoğu da gönderilen Peygamberlerin isimlerinin geçmesi Tevrattan kopya edildiğinin göstergesi değil mi?
Enfal Suresi 25. ayette "Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır." diyor. Yani bu ayete göre Allah zulmetmeyenlere de mi azap edecek?
Ayet -el Kürsi rahmet ayeti midir?
Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i Tevrat ve İncil'den faydalanarak yazdığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Nur Suresi 2. ayette geçen zina edenlere 100 değnek vurulması ayeti insan haklarına aykırı değil mi?
Nisa suresi 147. ayeti kerimede iman edip şükrederseniz Allah size neden azap etsin buyuruluyor. Bu şükrü yerine getirebilmek için neler yapılmalı? Bu ayeti açıklarmısınız?
talak
Peygamberimiz'in haram kılma yetkisi var mıdır? "Peygamberin haram kıldığını, Allah da haram kılmıştır" sözü hadis midir?
Kuran okurken dili hiç kıpırdatmadan göz ile okusak hatim olur mu?
Üzerinde ayet veya hadis yazan kağıt veya levhaları ne yapmak gerekir?
İsra Suresi 58. ayetini açıklar mısınız?
Tahrim Suresi'nin ilk beş ayeti kimler hakkında ve niçin inmiştir?
Şüphesiz ki iman ettikten sonra inkâr eden sonra da inkârda ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapıklar onlardır. (Ali İmran 90) ayetini açıklar mısınız?
"Aklınızı çobanın cebine koymayın" mealinde bir ayet var mı. Bu ayetin Kuranı Kerimde hangi surede geçtiğini yazarmısınız?
Taha suresi 121-123. ayetleri açıklar mısınız?
Tevbe suresinin son iki ayetinin Kuran-ı Kerim'e sonradan eklendiği söyleniyor. Neye dayanarak böyle bir şey söylüyorlar?
Kasas Suresi 27. ayet başlık parasını meşru kılmıyor mu?
Yaratanların en güzeli ayetini açıklar mısınız?
Kuranı Kerim de Peygamber kıssalarını tekrar edilmesi ve Hz. Musanın çok zikredilmesinin hikmeti nedir?
Kuran'ı hatmettikten sonra tilavet secdelerinin hepsini birden yapsam olur mu?
Kuran-ı Kerim'in hedefi ve ana düşüncesi nedir? Kuran nasıl bir kitaptır?
"Düşünüp ibret alırsınız diye herşeyden çiftler yarattık." ayetine göre atom, bakteri, virüs, salyangozun da çifti var mıdır?
Kuranı Kerim Arapça indirilmiştir. Ancak Kuran'da İbranice, Farsça, Süryanice, Yunanca, Kiptice kelimelerin olduğundan bahsediliyor. Buna nasıl açıklık getirilir?
Kur'an'da güneşin dünya etrafında doğup batmasıyla ilgili ayetler var. Aslında güneş dünya etrafında değilde dünya güneş etrafında dönüyor, bu durumun hikmeti nedir?
"Cebrail akıldır." diyen islam alimleri kimlerdir?
Kuran-ı Kerim neden birden inmedi de ayet ayet 23 senede inmiştir?
Kuranı dünyalık isteğimizin gerçekleşmesi için de okuyabilir miyiz?
Hafızların şefaat hakkı var mıdır?
Allahı inkar edene saygı gösterilir mi? Kafir olan anne babayla dost olmak caiz midir?
Hangi ayet ne için okunmalı?
Kuran'ın ilk yazılmış nüshaları neden ortadan kaldırıldı? Kuran'ın aslı yakıldı mı?
Maide suresi 69. ayeti açıklayabilir misiniz?
Aşir okunduktan sonra el-fatiha denilmesi sünnet midir?
Kuranı Kerim ilk indiği günden beri mi tecvidli okunmaktadır yoksa tecvid ilmi sonradan mı ortaya çıkmıştır?
Ahzab Suresi 33. ayette geçen Ey Ehli Beyt Allah sizden kötülüğü gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor ayeti ile onların günahlarının temizlendiğini mi ifade ediyor?
Kuranı Kerimi tecvitli okumanın hükmü nedir?
Siz ne halde iseniz başınıza o şekilde idareciler gelir. Bir topluluk kendini duzeltmedikce Allah onlardaki hali duzeltecek değildir. Bunlar ayet mi yoksa hadis midir?
Kuranda kaç ayet vardır?
Bütün halinde inen Kuran şu an nerededir?
Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele! (Bakara 155) ayetini açıklar mısınız?
Kuran okuyup onunla amel eden kişinin şefaat etmesi ve anne ve babasına kıyamette taç giydirilmesi hadislerini açıklar mısınız?
Zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. (Hucurat 12) Bu ayeti kerimeyi nasıl anlamalıyız?
Kuran okurken Ra harfiyle ilgili olan arız kesre ve hükmürra ne demektir?
Kuran-ı Kerim'de, Yahudilerin "Üzeyir Allahın oğludur" dediklerine dair ayeti kerime bulunmaktadır. Yahudilik inanışında bu var mı?
Kuran-ı Kerim'de anlatılan Kıssaların önemi nedir? Gerçekleşmiş olaylar mıdır?
Yasin suresinin 39 ve 40. ayetlerini açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapanın elinin kesilmesi emredilmektedir. Bu suçun cesası insan hakları açısından ağır bir ceza değil mi?
Peygamberimiz hayatta iken neden Kuran-ı Kerim'i kitap haline getirmemiştir?
Nahl Süresi 101. ayeti açıklar mısınız?
Kuran-ı Kerim ne zaman harakelendi? Önceden hareke ve noktalama işaretleri yokmuş, neden gerek görüldü?
Kuranı Kerimin Allah kelamı olduğu ve günümüze kadar hiç değiştirilmeden geldiğini açıklar mısınız?
Kuranı Kerimde azab ayetlerinin çok zikredilmesinin sebebi nedir?
Kuranı Kerim de sayıların önemi var mıdır?
Kur'an'da Yahudilerin yoksul yaşayacakları bildirildiği halde günümüzde çok zenginler bunu nasıl açıklarsınız?
Nebe Suresi 33 ve 34. ayette geçen yaşıt kızlar ve dolu kadehler ifadesini açıklar mısınız?
Kuranda kafirlerin çaprazlamasına el ve ayaklarının kesilmesi diye bir emir var mı?
Enfal suresi ayet 12 ve 17 nin açıklamasını yapar mısınız?
Mucizeler ve Kuranı Kerimin mucizevi yönünü anlatır mısınız?
Meryem suresindeki 59,60. ayetlerin günümüze hitap ettiğini söyleyebilir miyiz?
Kuranı Kerimin bütün ayetleri günümüzde geçerli mi. Kuranı Kerimde nesh edilen ayet var mı?
Ölmüşlerimize Kuran okuyup sevabını bağışlama asr-ı saadette de var mıydı?
Hatim sevabı birden fazla kişiye bağışlanabilir mi?
Andolsun ki biz, göğü yıldızlarla bezedik ve bazılarıyla şeytanların taşlanmasını sağladık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık (Mülk 5) ayetini açıklar mısınız?
Falın haram olduğuna dair kesin bir ayet var mı?
"Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri yazılamaz" sözü nasıl anlaşılmalı?
"Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Geceleri uyurlarken ya da gündüzün dinlenirlerken bizim zorlu azabımız onlara geliverdi." Bu ayet günümüz depremleri için de bir işaret var mıdır?
Kuranı Kerimde Allah hiç bir kuluna zulmetmeyeceğini yazmaktadır. İnsanların başına gelen musibetler Allahtan gelmiyor mu?
Hud suresi, ayet 114. 'Gündüzün her iki tarafında ve gecenin saçaklarında (gündüze yakın olan saatlerinde) namaz kıl!' Ayetini açıklar mısınız?
Bakara süresi 223. ayette "Kadınlar sizin tarlalarınızdır." buyurulmaktadır. Bu ayeti açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerîm'in anlamını bilmesek dahi, okudukça Allah(c.c) onu mü'minlerin kalbine açar diye birinden duydum?
Toplantılarda kalabalık sebebiyle kimileri Kur'an'ı yerde okuyor, bir mahzur var mıdır? Kanepedekilere göre Kur'an aşağıda kalıyor...
Kur'an-ı Kerim'de geçen Surelerin Faziletleri hakkında bilgi verir misiniz?
Kuranı Kerimin tahriften uzak kalmasını izah eder misiniz?
Al-i İmran suresi 93 ayetinin açıklamasını yapar mısınız?
İnsanın kendi bedenine zarar vermesinin mesuliyeti nedir?
Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allaha secde ederler. (Rad-15)
Kuranı Kerim yazılı sayfalar halinde mi inmiştir?
Neml Suresi 18. ayeti açıklar mısınız?
CD'den Kur'an dinlerken abdestli olmak şart mı?
Mülk Suresi 16 ve 17. ayetlerde Allah için gökteki ifadesi kullanılmasını açıklar mısınız?
Farklı yerlerdeki insanların Kuran cüzlerini paylaşarak hatim sevabı alması ile ilgili hadis yada ayetler var mı?
Her can ölümü tadacaktır. Sonunda Bizim huzurumuza getirileceksiniz. (Ankebut 57) ayetini açıklar mısınız?
Kuranı Kerimde bütün bilgiler var mıdır?
Kabirlerde Kuranı Kerim okumak caiz midir?
Berat kandilinde Kuran dan hangi sureleri okumak daha faziletli?
Manasını anlamadanKuranı Kerim okumak doğru mudur. "Bu söz Resullah'ındır." diye inandığınız hadisler var mı?
Nisa suresinin 23. ayetini açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'in mealini baştan sona okuduğumuzda, Kur'an'ı hatim etmiş olur muyuz?
Kur'an-ı Kerim okurken eksik yada yanlış okursak ne olur?
Hz. Yusuf un maşrapayı kardeşinin yüküne koyup alıkoymak için tekrar çıkardığı anlatılıyor. İlk bakışta burada bir yalan, aldatma durumu var gibi gözüküyor.
Mukabele okunurken hocayı takip etmek nasıl olmalıdır? Sesli olarak takip etmek şart mıdır?
Beni zikredin ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin, ayetindeki zikretmek ne demektir? Amena'r-rasülü diye başlayan ayetlerin anlamı nedir?
Şüphesiz biz insanı zorluk içinde yarattık ayetini açıklar mısınız?
Sude naz ismi Kur'an'da geçiyor mu, anlamı nedir? Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir?
Camide yapılan mukabelelerde kadınlar hayzlı iken ne yapacak, camiye gelebilirler mi? Evde yapanlar için hayızlı iken dinlerlerse okumuş sayılırlar mı? Yoksa ayrıca temizlenince okumaları mı gerekir?
Haşir Suresinin son beş ayetini okumak ve okumaya Euzubillahissemi diyerek başlamak?
Camiler, Mescitler amaç dışı kullanılamaz, diye bir ayet var mıdır?
Bakara Suresi 233. ayeti açıklar mısınız? "Anneler, çocuklarını iki tam yıl emzirsinler. ..."
Hud Suresi 15. ayeti açıklar mısınız?
Tevbe suresi 23. ayette baba ve kardeşlerinizi dost edinmeyin derken neyi anlatmak istiyor?
Bir ayette "Allah bundan sonra ahiret hayatını yaratacaktır" deniliyor. Ahiretin henüz yaratılmadığını ve ileride yaratılacağını mı göstermektedir?
Nuh tufanının bütün yeryüzünü içine almadığını söylüyorsunuz, Ayette ise ?yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!" duası vardır?
Fitil muayene gusül gerektirir mi?
Yasin Suresi 83. ayeti açıklar mısınız?
Kuran'ı Latin harflerle okumak uygun olur mu?
Ayette neden "kulak, gözler, kalpler" denilmiş de "kulaklar, gözler, kalp verdik" buyurulmuyor?
Ruhlar çiftleşsin diye bir ayet var mı?
Kuran-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir?
Mümtehine suresi ayet 12 de geçen "elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri" ifadesi ne anlama gelmektedir?
Ahzab suresi 50-52. ayetleri açıklar mısınız? Bu ayetler bahane edilerek Peygamberimize yöneltilen iftiralar var. Bunlara nasıl cevap vermek gerekir?
Yemin olsun biz sizin üstünüzde yedi (7) yol yarattık, Allah onların kalpleri, kulakları üzerine mühür basmıştır, Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir, ayetleri nasıl anlaşılmalıdır?
Surelerin ismini kim koymuştur?
Hatim duası nasıl yapılır?
Kuran'da iki üç yerde gemilerin denizin üstünden gitmesiyle alınacak ibret ve dersler var ama ben buradaki ibret alınacak dersi fark edemedim açıklar mısınız?
Kuranı Kerimde kalp hangi anlamlarda kullanılmıştır?
Camide akşam namazından sonra imamların okudukları "hüvallahüllezi" diye başlayan ayetlerin Türkçe meali nedir?
Araf suresi 189 ve 190. ayetleri açıklar mısınız?
Araf suresinin 69 ayetinde, sad harfinin altında sin harfi var. Sin şeklinde okumak için midir?
Kuranda "Ey İnsanlar! Ey Ademoğulları!" gibi hitaplar onun hangi özelliğini göstermektedir?
Kur'an'da gramer hataları var mı?
Fatiha suresi kur'an-ın özeti midir ?
Yusuf Süresinde geçen Hz. Yusuf (as)'ın gömleği ile ilgili üç kıssayı açıklar mısınız?
Gayri müslimin malı ve kanı müslümana helaldir sözünü nasıl anlamamız gerekir?
Bakara suresini 186. ayetini açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'i ne kadar sürede bitirmemize izin var, en az kaç günde bir hatim yapılabilir?
Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize Yönelik Uyarılar
Allah mekandan münezzeh midir?
Kur'an yahudilerden neden çokca söz ediyor ?
Bakara suresi 284-285-286. (Amener Rasulü) ayetlerin nüzul sebepleri ve tefsiri...
Besmele, Kur'an-ı Kerim'de tek başına bir ayet midir?
Maide suresinin 33. ayetini açıklayabilir misiniz? Ayette geçen, Allah ve Resulüne karşı savaşan'dan maksat kimlerdir?
Kuranı toplama görevi Zeyd bin Sabite verilmesinin hikmeti nedir?
Ali İmran süresi 115. ayette geçen Ehl-i Kitabın amellerinin boşa gitmeyeceği konusunu açıklar mısınız?
Yasin suresinin Kuran-ı Kerimin kalbi olarak gösterilmesinin sebebini öğrenebilir miyim?
Cennet ve cehennemde olacak işler olmuş gibi anlatılıyor, neden?
Kur'an da melek ve ahiret inancı?
Kur'an-ı bir bütün olarak kabul etmek ne demek ?
Kur'an-ı Kerim de Tahrif Olmuş mudur ?
Rabbînin huzurundan korkan kimse için iki cennet vardır. (Rahman 39/46) ve bu ikisinden başka iki Cennet daha vardır (Rahman, 39/62) ayetlerini açıklar mısınız?
İbrahim suresi 22. ayeti açıklar mısınız?
Saffat Suresi 143-144. ayetlerde Hz. Yunus'un balığın karnında "haşre kadar kalacaktı" ifadesini açıklar mısınız?
Kur'an'da kaç sure vardır?
Müddesir süresi neden bahsetmektedir?
Duha suresinin açıklaması ve iniş sebebi nedir?
Nahl suresi 103. ayet: "Şüphesiz biz onların: 'Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor.' dediklerini biliyoruz. Kendisine nisbet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu (Kur'an) apaçık bir Arapçadır." Açıklar mısınız?
Kurban kesme Hakkında Hac suresi 36. Ayette ayakları üzerinde kesilmesi gerektiği buyuruluyor. Hayvanları yatırarak kesmek caiz değil midir?
İhtilaf ve tefrika çıkarmamaya dair bilgi verir misiniz?
Cihadı emreden ayetleri nasıl anlamalıyız. Cihad ile savaş aynı şeyler midir?
Doğrusu, ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevkeder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur).? (Yusuf 53) ayetini açıklar mısınız?
?Dünya hayatı oyun ve oyalamacadan ibarettir? ayeti ile ?Biz dünyayı bir oyun olsun diye yaratmadık? ayetini nasıl anlamak gerekir?
Kur'an'da geçen, bilmiyorsanız alimlere sorun (Nahl 43) ayetini açıklar mısınız? Zikir ehlinden maksat kimlerdir?
Rumların iranlılara galibiyeti kaç yıl sonra olmuştur?
Bakara suresi 259. ayette geçen ve öldürülüp yüz sene sonra diriltilen şahıs kimdir?
Kuran-ı Kerimde yer alan dört ırmağın (süt, su, şarap, bal ırmaklarının) isimlerini ve cennet bahçelerinin isimlerini yazar mısınız?
Nahl Süresi 75. ayeti açıklar mısınız?
Çocuk aldırmak günah mı?
Bismillah ve "B" harfinin sırrı hakkında detaylı bigi verir misiniz?
Kur'an'a abdestsiz, dokunmadan bakmak, el sürmek veya tutmak ve okumak caiz midir?
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın biz ifadesi kullanmasının hikmeti nedir?
Nasih ve mensuh hakkında bilgi verir misiniz?
Allah'ın evrenle ilişkisi nedir?
Hz. İsanın Allahın oğlu olduğuna ve çarmıha gerildiğine inananlara nasıl cevap verebiliriz?
Kur'an'ın mucizelik yönleri kırk tanedir deniliyor; bunu nasıl anlamak gerekir?
Enam suresi 158. ayeti açıklar mısınız?
Allah?ın Peygambere salavat getirmesi, Kuran?ın Hz. Muhammed?in sözü olduğuna bir delil olamaz mı?
İslam dininin sevgi ve hoş gürü dini olduğunu açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti hangisidir?
İsra suresi 84. ayette geçen "De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir." demekle ne denmek isteniyor?
Allah hiç yoktan insanları cehenneme atar mı?
Bilgisayardan Kur'an hatmi takip ederek okurken abdestli olmamız gerekir mi?
Allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri yoktur.." (Ankebût, 29/23) mealindeki ayeti açıklar mısınız?
Bazılarının dediği gibi Kuran?ın şifresi var mı?
Abdestsiz Kuran-ı Kerim meali okunur mu. Kaza namazına nasıl niyet edilir?
Dünya hayatında maddi ve manevi yönden zorluk ve sıkıntı çekenler ahiret hayatında maddi ve manevi yönden zorluk ve sıkıntı çekerler mi?
Sahifeler yerine neden ilk önce Kuranı Kerim gönderilmemiştir?
Kur'an-ı Kerim okurken ezan okunursa, susup dinlemek gerekir mi?
Araf suresinde şeytanla gecen bir konu. Şeytan, Hz. Adem?in dünyaya indirileceğini ve kıyametin kopacağını nerden biliyordu?
Kur'an?da bir ayette sekiz çift davarın yaratılmasından bahsedilmektedir. Bununla kastedilen nedir?
Tevrat ve İncil'in tahrif olduğuna dair Kur'an'dan delil var mıdır?
Kuranı Kerim'de insanlar birini yada bir şeyi Allahtan daha çok severse Allahın onların karşısına rakip sıfatıyla çıkacağına dair bir ayet var mıdır?
Kurana göre Hz. İbrahimden itibaren tüm peygamberler müslümandı. Enâm Sûresinin 163 . Ayetinde de "Ben müslümanların ilkiyim." Bu ayetler arasında çelişki yok mudur?
Kur'an-ı Kerim'de örtünme ile ilgili ayet var mıdır?
Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip bitireceksin, ayeti ile Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah?a iman etmezler, ayeti hakkında bilgi verir misiniz?
Kuran'da Tanrı küfür ediyor iddasına ne dersiniz?
Miras hukukunda yanlışlık var mıdır? Kur'an'daki miras hesaplamasına göre adamın üç kızı, anne ve babası ve bir eşi varsa nasıl bir paylaşım yapılacak?
İslam da flört var mıdır?
Rum süresi 28. ayette kölelerin misal gösterilmesinin sebebi nedir?
Kur'an-ı Kerim surelerinin fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Mürselat Suresi'nin 31. ayetini açıklar mısınız?
Ra'd suresinde 'Her millete bir yol gösteren vardır' buyurulmaktadır. Ancak fetret ehline uyarcı gelmemiştir?
Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını ezberleyip unutmanın hükmü nedir?
Fetih suresini Kurban Bayramı namazı kılınırken on bir defa okumanın fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Cennetlerin altından ırmaklar akması ne demektir?
Kainat ve içindeki her şey bir Ayet midir? Ayet denilince, sadece Kuran ayetleri anlaşılıyor?
"İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz işte bundan dolayı onlara sefil maymunlar olun."(Bakara, 2/65) dedik ayetini açıklar mısınız?
Kıssanın Kur'an-ı Kerim'deki anlamı nedir?
Semum nedir, ne anlama gelir?
Hûd Sûresi 15. ve 16. ayetleri açıklar mısınız?
Kuranı Kerimi neden ezberliyoruz ve buna gerek var mı?
Hangi hallerde boşanma günah sayılıyor?
Kuranın önceki kitaplardan tekrarlarla dolu olması onlardan kaynaklanarak yazıldığını göstermez mi?
Ahzab süresi 50 -55. ayetlerde geçen Peygamberimizin evlilik hayatı ve eşleri ile ilgili bilgilerin Kuranda geçmesinin nedeni nedir?
Her akşam Yasin okuyan şehit midir?
İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara "Aşağılık maymun olun!" dedik ayetini açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğini örneklerle açıklar mısınız?
Kuranı Kerimin gönderilmesinin sebebi nedir?
Mutlu olanlar ise cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedî kalacaklardır. Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır. (Hud 108) Bu ayeti açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler Allah Teala tarafından lanetlenmiş midir?
Kur'an'da Peygamberimiz'in babaları uyarılmamış bir topluluğa gönderildiği belirtiliyor. Halbuki her ümmete uyarıcı gönderildiğini bildiren ayet de vardır?
Bakara Suresi 65. ayette geçen "İşte onlara, Aşağılık birer maymun olun, dedik." ifadesini açıklar mısınız?
Kıyamette olacak bazı olayların olmuş gibi anlatılmasının hikmeti nedir?
Kerahet vaktinde Kur'an-ı Kerim okunması uygun mudur?
Nisa suresi 11. ayette mirası erkeğe İKİ kadına BİR şeklinde paylaştırılması söylenmiş; bu adil midir?
Kurana el basarak yemin edip yemininden dönen ne yapması gerekir?
Hakka sûresinin 8. ayetinde Ad kavmi hakkında 'Şimdi onlardan arta kalan birşey görüyor musun?' buyrulmuş. Ancak arkeolojik çalışmalarla bu şehirden kalan harabeler bulunabiliyor. Bu ayetin hikmeti nedir?
Kur'an mahluk mudur. Bu meseleden dolayı bazı mezhep imamlarına işkence yapıldığı doğru mudur?
Bakara suresi 248. ayeti açıklar mısınız?
İsra suresi 33. ayeti açıklar mısınız?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Nur ve Furkan isimleri...
Kuran değişti mi? Bazı ayetler çıkarıldı mı?
Kadınlar, baş örtüsüz Kur'an-ı Kerimi elleyip bakarak okuyabilir mi?
İbrahim Suresi 4. ayetini Ali imran Suresi 81. ayetini Ahzab Suresi 7. ayetini Furkan Suresi 30. ayetini acıklar mısınız?
Kutlu doğum haftası için dağıtılan 1001 hatim hakkında...
Kur'an okuyan bir çok kimse var ki, Kur?an-ı kerim onlara lanet eder, hadis-i şerifini âlimler nasıl açıklamıştır?
Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetini nasıl yorumlamak gerekir?
O kâfirler Zikri (Kur?ân?ı) işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak, âdeta gözleriyle yiyecekler! Ve o ?delinin teki!? derler. Bu ayette tam kasdedilen nedir?
Televizyon, bilgisayar ve radyo gibi şeylerden okunan Kur'an'ı dinlemenin hükmü nedir?
Kuran okurken yanlış okumak günah mıdır?
Kuranda geminin deniz üzerinde gidişine misal vermek suretiyle suyun kaldırma kuvvetine bir atıf olabilir mi?
Gece yatarken telefondan kulaklıkla Yasin dinleyerek uyumak caiz midir?
Yusuf peygamber zamanında olan Mısır kralı Aziz ve eşi Züleyha tarih kitaplarında geçmiyor. Acaba olay başka bir yerde mi yaşanmıştır?
Allah, Kuran-ı Kerimde Peygamberimiz için Habibim demiş midir?
(Veyl, vay, yazıklar olsun) Kuran'da hangi anlamlarda kullanılmaktadır?
Besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) anlamını detaylı olarak açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim de Hicr suresi 76. ayetinde Lut kavminin helakından sonra Allah "O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor. " diyor. Bu kalıntılar hala günümüzde mevcut mu?
Alak suresinin 5 ayeti nazil olduktan sonra ikinci sure olarak hangi sure ve o surenin kaç tane ayeti nazil olmustur?
Tecvid kaideleri hakkında bilgi...
Başörtüsüz yada abdestsiz Kuranı Kerim ve Tefsir okumak caiz midir?
Neden hac farz kılınmıştır?
Sen, benim günahımı ve kendi günahını yüklen, (Maide 5/29) ifadesi, hiç bir günahkâr, başkasının günah yükünü taşımaz (İsrâ, 17/15) ayetine aykırı olmaz mı? Katil, neden maktülün günahını yüklensin?
Kur'an-ı Kerimi para ile öğrenmek ve öğretmek doğru mudur?
Dili ve dudağı hareket ettirmeden yalnız göz ile Kur'an okunur mu?
Kuran'da yazılı ki, güldüren de odur, ağlatan da, insan kendi iradesiyle gülmüyor mu?
Abdestsiz ve baş açık iken bilgisayardan, internetten Kuran okuyabilir miyiz?
Tevbe suresinin ilk ayeti dışındaki ayetleri okumaya başladığımızda besmele çekmemiz caiz midir?
Müzzemmil suresi 17. ayeti açıklar mısınız?
Fatiha suresinin tefsiri nasıldır?..
Rabbimiz Kuran da neden 'belki, veya' gibi belirsizlik belirten kelimeler kullanıyor. Hikmeti nedir?
Hicr Süresi 40. ayeti açıklar mısınız?
Kuran'da yer alan kıssalar kaç gruba ayrılır?
İbrahim suresi 52. ayette geçen "temiz akıl sahipleri" tanımlaması ile Allah bize ne anlatmak istiyor?
Cahiliyye döneminde, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, Kuran'da ifade ediliyor mu?
Hicr suresi 90-93 ayetlerini açıklar mısınız. Kuran bölünecek mi?
Tüm ayetleri Cebrail'in indirmemesinin hikmeti nedir?
Tevrat, Zebur, İncil de Allah'ın kelamı olduğu halde, niçin Allah onları tahrif edilmekten muhafaza etmemiştir?
Zümer suresi 9. ayette ifade edilen "bilenle bilmeyen" kimlerdir? Cahil kime denir?
Kur'an okumanın, ezberlemenin, onu anlamının ve onunla amel etmenin faziletleri nelerdir? Bunları yapanın cennete gireceği ve ailesinden on kişiye şefaatçi olacağı doğru mudur?
Kur'an-ı Kerim neden yirmi üç (23) yılda indirilmiştir?
Kuran okurken secde ayetine geldiğimizde kitabı bırakıp secdeye mi varmamız gerekiyor?
Bakara suresinin 243. ayetinde, Allah onlara; ?Ölün!? dedi ve sonra onları diriltti, denilmektedir. Bu kavim kimdir?
Kuran'da Türkler övülüyor mu? Bu dogru mu, açıklar mısınız?
Ayetlerimizi az bir paha karşılığı satmayın ayetinde kimler kastediliyor. Para karşılığı kuran öğretenler bu ayete girer mi?
Hurufu Mukattaa harflerinin anlamları yok mudur?
Kuranı Kerimin temel amaçları nelerdir?
Kevser suresinde, -İnna e'tayna ke'l-kevser- ayeti Peygamberimiz'in (s.a.v.) nesline mi işaret ediyor?
Bakara suresinde, yol oğlu, diye bir ayet var mı? Ne demektir?
Al-i İmran hakkında bilgi verir misiniz?
Kuranda Allah Hz. Meryemi en üstün kadın göstermiş, amma Allah Rasulu (sas) öz kızını en üstün kadın gösterdi.. Hangisi daha doğru?
Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın? Madem bu sure var müslümanlar neden dini yaymaya çalışıyor?
Kureyşlileri kızdırıp işkenceleri artırmalarına sebep olan ayet hangisidir?
Zuhruf 36. ayette geçen, insana şeytanın musallat edilmesini nasıl anlamak gerekir?
Kuran, Nuh'un gemisinin Cudi dağında olduğunu mu söylüyor?
İnkâra saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler. (Bakara 6) Bir insanın bunlardan olup olmadığını nasıl anlayabiliriz?
Enam suresi 58. ayette -De ki: O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı, aramızdaki iş çoktan sonuçlanmış olurdu- buyruluyor. Peygamberimiz tebliği bırakıp müşrikleri helak etmek mi istemiştir?
Enam suresi 92. ayette; -Bu Kitap Mekkeliler ve çevresindekileri uyarman içindir- deniliyor. Kuran tüm insanlar için gelmedi mi?
Araf süresi 17. ayette şeytan bütün insanları yoldan çıkaracağını söylüyor. Halbuki o an sadece Hz. Adem yaratılmıştı?
Bakara 2. ayeti neden ?Huden li'l-muttekîn? (takva sahipleri için tarifsiz bir hidayettir) diye biter? Muttakiler için hidayet sözünün anlamı nedir?
Peygamber kıssalarının -haşa- diğer ilahi kitaplardan alıntı olduğu iddialarına cevap verir misiniz?
Enam 108'de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen bazı ayetlerde kafirler yerilmektedir. Bunu açıklar mısınız?
Al-i İmran Suresi 154. ayeti, Allah (bunu) sinelerinizin içindekini denemek ve kalplerinizi temizlemek için yaptı. Allah sinelerin içinde olanı bilir, mealindedir. Bu ayette geçen sine ve kalbin farkı nedir?
Ahkaf Suresi 20. ayette, dünya hayatındaki bütün güzel şeyleri harcadınız onların zevkini sürdünüz, denilmektedir. Buna göre helal dairesinde dünyadan istifade edenlerin, ahirette alacağı lezzet ve zevk azalır mı?
Öyleyse siz Beni zikredin ki Ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. (Bakara 152) ayetini açıklar mısınız?
Allah, göklerin ve yerin nurudur, ? diye başlayan Nur Suresi 35. ayette anlatılmak istenen nedir?
Maide suresi 66. ayette Onların içerisinde aşırıya kaçmayan bir toplum olmakla birlikte çoğu ne kötü işler yapıyor derken kimler ve ne kastediliyor?
Nisa Suresinde İsa?yı öldürdüklerini sandılar, deniyor, Maide Suresinde İsa, Allah'a ?beni vefat ettirince onların gözetleyicisi sen oldun? diyor. Ayette geçen vefat ettirme ne demektir?
Ali İmran suresinde Hz. Zekeriyya çocuğu olması için dua ediyor ve duası kabul olduğu bildirilince neden şüpheye düşüyor?
Bakara suresi 61. ayete göre Yahudiler soğan sarımsak istedikleri için mi cezalandırılmışlar?
-Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! (33)- İş­te o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz.(39) Rahman suresinin 33-45 ayetlerini açıklar mısınız?
Yasin süresi 40 . ayette: Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Bu ayeti açıklar mısınız?
Enam Suresi 140. ayette geçen, bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'a iftira ederek haram kılanlar, ifadelerini açıklar mısınız?
Vakıa suresi 26. Ayette -İşittikleri söz hep selam selamdır- buyurulmaktadır. Cennette selamlaşmaktan başka konuşma olmayacak mıdır?
Kuran okumadan önce, Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel? diye başlayan bir dua olduğu söyleniyor. Kaynağı var mıdır?
Nisa suresi 148. ayet bağlamında zulme uğrayan kimsenin bu durumu anlatması gıybete girer mi?
Ayette geçen Duhan yani Duman ne demektir? Asrımızda bu konudaki ayetlerin tezahürleri var mıdır?
Kehf sursi 94. ayette Zülkarneyn'e yardım edenler Türkler midir? Zülkarneyn kimdir?
Bakara suresinden ilk dört ayetini, ayetelkürsiyi ve son ayetleri okumanın faziletiyle ilgili rivayetin kaynağı nedir?
İhlâs sûresi ismini nereden alıyor?
(Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz.... size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise...) Tevbe suresi 24. ayeti açıklar mısınız?
Talak suresinde geçen ayetler için söylenen, Ümmetim bu ayetlerle amel etseydi, rızıkları ayaklarına gelirdi, hadisinin kaynağı nedir?
Bakara suresi 230. ayetindeki üç talakla boşanan kadınla tekrar evlenme hususunu açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerimin pek çok ayeti kerimesinde "altından ırmaklar akan cennetler" diyerek cenneti bize tarif ediyor. Neden okyanus, deniz yerine ırmak denilmiştir?
Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak! (Nisa, 41) Ayeti açıklar mısınız?
Demiri biz indirdik, ayetini açıklar mısınız? Demir uzaydan mı indirilmiştir?
Nisa Suresi 48. ayette Allah dilediği kimselerin günahlarını bağışlar, denilmektedir. Allah?ın diledikleri kimlerdir?
Tebbet Suresinde beddua edilmesi nasıl açıklanabilir?
-Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler... (Maide 54) Ayeti açıklar mısınız?
Müslümanların ilki kimdir? Ayetlerde hem İbrahim as. hem de Muhammed asm. için kullanılmaktadır?
Tevbe Suresi 5. ayette muşrikleri gördüğünüz yerde öldürün der. Bu ayeti açıklar mısınız?
Maide suresi 43. ayette geçen "Kendi kitapları olan ve içinde Allah?ın hükmü bulunan Tevrat ellerinde iken nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar" hususunu açıklar mısınız?
Enbiya Suresi 30. ayette, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı görmediler mi, denilmektedir. Ancak bu olayı kimse görmemiştir?
Bakara suresi 191: Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Dinden döndürmek için işkence yapmak, adam öldürmekten beterdir, ayetini açıklar mısınız?
Rahman suresindeki ilk dört ayet bir kronoloji ifade ediyor mu? Önce Kuran'ın öğretilmesi sonra insanın yaratılması nasıl açıklanabilir?
Ayette sihrin faydası da olduğu söyleniyor. Muska da sihre benzemez mi?
İnsanların Allah?a verdikleri isimlere bakış açımız nasıl olmalıdır?
Cahiliye şiirinin çok basit olduğunu söyleyerek, Kuran?ın yüksekliğini anlamak için o şiirlerin yeterli olmadığını iddia edenler var. Bunlara ne dersiniz?
Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini 7 defa okuyanın her istediğini olacağı doğru mudur?
Sana İçkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Onlarda hem bü­yük günah, hem insanlar için faideler vardır. Günahları ise faidelerinden daha büyüktür. (Bakara, 219) Ayeti açıklar mısınız?
Fussilet Suresi 9-12 ayetler ile Naziat Suresi 27-33 ayetleri arasında çelişki var mıdır? Gökler ve yerlerin yaratılış sırasında farklılıklar var?
- Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz - Tekvir suresi, 29. ayeti açıklar mısınız?
- Eğer size ya­saklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. - Nisa suresi, 31. ayeti açıklar mısınız?
- Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının; o inkarcılar için ha­zırlanmıştır - Bakara suresi, 24. ayeti açıklar mısınız?
Kuran'da Allah'dan başkasına mecazen yaratıcı ifadesi kullanılmış mıdır?
- Allah seni affetti de, doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin - Tevbe suresi, 43. ayeti açıklar mısınız?
- Kişisel arzula­rına göre de konuşmamaktadır. O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir - Necm suresi 3. - 4. ayetleri açıklar mısınız?
Allah'a verdikleri sö­zü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların âhirette hiç na­sipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmaya­cak ve ... Ali İmran suresi, 77. ayeti açıklar mısınız?
Allahın isimleride zatından ayrı mıdır?
Ayette geçen dini Allah'a has kılmak ne demektir?
-Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi- Kehf Suresi 109. ayeti açıklar mısınız?
Kendilerine kitabı verdiğimiz ehliyetli kimseler onu, tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar, ona iman ederler. Her kim de onu inkâr ederse, işte o inkârcılar hüsran içindedirler. Bakara suresi 121. ayeti açıklar mısınız? Tahrif hakkında bilgi..
Ölüm meleği harici başka melekler insanın canını alır mı? Azrail'in yardımcıları var mıdır?
Ali İmran suresi 140. ayette geçen -Allah bu sayede iman edenleri bilecek- ifadesi ne anlama gelmektedir?
Hz. Yunus (a.s.) kıssası bilimsel verilerle çelişiyor mu?
Zümer suresi 53. ayette -Muhammed'in (a.s.) kulları- gibi bir mana çıkıyor bunu nasıl anlamak gerekir?
Bakara suresi 193. ayetinde "Din yalnız Allah?ın oluncaya kadar onlarla savaşın" deniyor. Din zaten Allah'ın değil mi? Burada bize anlatılmak istenen nedir?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayattayken, yazıyla kayda geçirilen ilk ayet hangisidir?
Hz. Meryem'in annesi neden erkek cocuk istiyor kız cocuk istemiyor? Erkekler kızlar gibi olmasa da ikisi eşit değiller mi? İkisinin eşit ama değişik kabiliyetleri yok mu?
Hz. Musa ve Hz. İsa ile ilgili ayetler Habeşistan?a hicret etmeden önce mi inmiştir? Ayetlerin sırasını kronolojik olarak belirlemek mümkün müdür?
Nahl Suresinin 70. Ayetinde geçen ?Erzeli?l-Umur-ömrünün en düşkün çağı? ne demektir, yaşlılık dönemi ve alzheimer hastalığından bahsediliyor olabilir mi?
Yol kapamak veya engellemek sebebiyle helak olan kavim var mıdır?
Bakara suresi 226. ayetin sonu neden -Allah çokça bağışlayıcı ve merhamet edicidir- ifadeleri ile son buluyor? Hem sakındırma hem bağışlama bir arada gibi sunulmuş.
Mearic suresi 4. ayette "Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar." denilmiştir. Melekler mekansız olan rabbimizin yanına nasıl çıkıyorlar?
Yetimlerin mallarını teslim ederken şahit bulundurmakla ilgili Nisa suresinin 6. ayetini açıklar mısınız?
Müdayene ayetinde, borçlar hakkındaki -yazın- emri, bağlayıcı bir hüküm müdür yoksa bir tavsiye midir?
Allah?ın ve Şeytanın kafirlere işlerini güzel ve süslü gösterdiğini belirten ayetler var. Allah ve şeytan neden kötülere işlerini süslü gösteriyor?
Kuranı kerim?de, sesinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin ve Peygamber eşleriyle evlenemezsiniz, tarzı ayetler var. Bu zamanda Peygamber olmadığına göre bu ayetleri nasıl anlamak gerekir?
Cüzi İradenin etkisi nedir? Her şeyi Allah verdiğine göre, insana verilen cüzi iradenin ne önemi vardır?
Kuran, Allah?ın insanlara bir öğüdü, sözü olmasına rağmen, neden makamlı okunuyor?
Secde ayetleri kim tarafından ve neye göre belirlenmiştir? Rahman suresi 6. Ayette secde etmekten bahsedildiği halde, secde ayetleri arasına girmemesinin sebebi nedir?
Kuran, Mekke?nin içinde bulunduğu bir gecede mi indirildi? Yani dünya o tarihte döndükçe ve bölgeler o tarihte kadir gecesine girdikçe her bölgeye iner de iner mi?
Enbiya suresi 92. ayette, Hz. Meryem'e ruh üflenmesi tabirini açıklar mısınız?
Maide Suresi 82. ayette Hristiyanların Allah katında bir değere sahip olduğundan mı bahsedilmektedir?
Hz. Adem (a.s.) kıssasının Taha ve Araf surelerinde farklı lafızlarla anlatılmasının hikmeti nedir?
Rahman Suresi 35. ve 36. Ayetlerde, ?Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz.? denilmektedir. Bunun nimet yönü nedir?
Hz. Peygamber, Nisa Suresi 105, 107. ayetlerde neden, "Hainlerin savunucusu olma!" diye uyarılmıştır?
Bakara Suresi'nin son iki ayeti ne zaman nazil olmuştur?
-Bir şey murad ettiğinde O'nun buyruğu "0l!" demekten ibarettir; hemen oluverir.- Yasin suresi 82. ayeti açıklar mısınız?
Fatiha Suresi'ni okuduğumuzda, Yüce Yaradan'ın hitabından ziyade bir insan duası şeklinde olduğu nazara çarpıyor. Bu konuda beni bilgilendirir misiniz?
Hızır(as) kıssasında Hızır(as)'ın bir çocuğu öldürdüğünü okuyoruz. Musa(as) neden olarak da çocuğun kafir olup ilerde onları saptıracağı gösteriliyor. Yani suç işlenmeden cezalandırılması söz konusudur?
Kur'an-ı Kerimde Hz. Süleyman'ı Hz. Davud'a varis kıldık deniliyor. Hz. Fatıma niye varis olamıyor. Fedek arazisi neden verilmiyor?
Kuran sadece Araplara mı gönderilmiştir?
Yusuf Suresi?nin 37. ayetinin, ?..Allah?a iman etmeyen ..? şeklinde tercüme edilmesi hatalı mıdır?
Kur'ân nelerden bahsediyor, hangi konuları ele alıyor? Hayata getirdiği prensipler nelerdir?
Kuran'da -nefsini, hevasını tanrı (ilah) edineni gördün mü?- diye bir ayet var mıdır, varsa açıklar mısınız?
Vahiy katiplerinden birinin dinden çıktığı ve "Ben ne öğretip kendisi için yazdımsa, Muhammed yalnızca onu bilir" dediği rivayet ediliyor?
"Allah?ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir." (Hacc, 74) ayetini açıklar mısınız?
Kuran-ı Kerim'de "Sen Kuran'ı ölmüşlere duyuramazsın" ayeti (Fatır 35/22 - Rum 30/52) ne anlama geliyor?
"Hâlâ Kur?an?ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah?tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı." (Nisa Suresi, 82) ayetini açıklar mısınız?
Melekler de isyan edebilir mi?
Ahzab suresi 50. ayette Peygambere helal kılınan kadınların yazılmasının hikmeti nedir? Bu ayetten alacağımız dersler var mıdır?
Araf Suresi 35. ayette, ?Size içinizden peygamberler gelip..? denilmektedir. Peygamber efendimizden sonra, peygamber gelmeyeceğine göre, ayette geçen bu ifadeyi nasıl anlamak gerekir?
Araf Suresi 40. ayette geçen, ?? deve (veya halat) iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir.? ifadesi ne demektir?
İlahi kitaplar, bir önceki kitap değiştirildikten sonra mı inmiştir?
Allah?ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın (Fetih 23) ayetini açıklar mısınız?
Zariyat Suresi 50 ve 51. ayetlerinde geçen , ?Allah'a kaçın? Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın? ifadelerinde, neden ?kul=de ki? emri yoktur?
Kur'an'da Yüce Allah'ın yemin ettiği şeyler üzerine yemin edilebilir mi?
Bazı ayetlerde, kafirlerin yaptıklarının boşa gittiği vurgulanıyor. Ama Zilzal Suresinin 7. ayetinde, ??kim bir zerre miktarı hayır işlemişse onu görür?? denilmektedir. Bunu nasıl açıklarsınız?
Rüzgarın kesilmesi sonucu gemilerin hareket edemeyeceğini bildiren ayet var. Bu ayete göre, gemilerin motorla çalışması nasıl açıklanabilir?
Sad, 38;75: Ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir?... Ayette geçen -iki elimle- tabiri ne anlama gelmektedir?
Bir köle, Peygamberimize dinlerle ilgili bilgi verdi mi?
Kabenin kıyamete yakın habeşli köle tarafından yıkılacağına dair hadis var mıdır?
Cuma suresi 3. ayeti Kuran'ın evrenselliğine yani bütün insanlığa gönderildiğine delil olarak gösterebilir miyiz?
En eski ve günümüzdekilerden farklı bir Kur'an bulunduğu iddiasına ne dersiniz?
Kendilerine kitap verilenlerden Allah?a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah?ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm?ı din edinmeyen kimselerle cizyeyi verinceye kadar savaşın.(Tevbe, 9/29) ayetini açıklar mısınız?
Ahdallahi, Allah'a verilen söz, nedir?
?Kuran'ı anlarlar diye kalplerine örtüler ve kulaklarına ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da, asla doğru yola gelmezler" (Kehf Suresi, 57) ayetine göre, Kuran?ı anlamak isteyip de, anlamasınlar diyerek kulaklarına ağırlık koymak nedendir?
Göğün yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı olmasını açıklar mısınız?
?Onların çoğu bilmezler...? ifadesi hakkında.
"Şayet Rasul (s.a.v) sizi boşarsa, Allah O'na bu sıfatlara haiz kadınlar verir." Ayetinin izahı.
Nisa, Ahzap ve Fetih surelerinde geçen "Kânallahü " ifadesi hakkında.
Garibu?l-Kur?an ne demektir?
Tövbe etmeyen ve namaz kılmayan müşrikler hakkındaki Ayetin izahı (Tevbe Suresi 9/5).
Peygamber Efendimiz (sav)'in Kur'an'ın açıklayıcısı olduğuna dair ayetler var mıdır?
- O halde gözetle! Çünkü onlar da gözetlemektedirler. (Duhan Suresi, 44/59) Ayette "gözetlemek" ifadesiyle kastedilen nedir?
Nas Suresi?nde geçen, ?insanlardan ve cinlerden vesvese verenler? ifadesi ne demektir?
Taha Suresi?nde, kafirlerin kör olarak diriltileceği bildirilmektedir. Buna göre onlar haşir meydanında kör mü olacaklar?
Müddessir Suresi 74/ 11-26. ayetlerde bahsi geçen kişi kimdir?
Kim Kur'an hakkında ilmi olmadığı halde, onu kendi kafasına göre açıklarsa, cehennemdeki yerini hazırlasın, şeklinde bir hadis var mıdır?
Herkesin başkasıyla değil kendisiyle meşgul olması konusunda ayet veya hadis var mıdır?
Hz. Lokman kimdir, hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
Müminun suresi 14. ayette insanın yaratılışı hakkında "Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz." ifadelerini açıklar mısınız?
Allah'ın isimlerinde ayrılığa düşmek ne demektir?
Hz. Yusuf (a.s.) en mutlu zamanında, neden ölümü temenni etmiştir? Yusuf Suresi 101. ayeti açıklar mısınız?
Bedir Savaşı?nda esir alınması ve Allah'ın, azabının dokunacağını bildirmesi hakkında.
Vakıa Suresi 13. ve 14. ayetlerde, öncekiler ve sonrakiler, diye bahsedilen kimlerdir?
İbnu Ebi Sarh'ın kendisine vahiy geldiğini iddia etmesi doğru mudur?
Alkol (içki) Kur'an'da "şeytanın pisliği" diye mi geçiyor?
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi de Peygamber Efendimizdir, denilebilir mi?
Bakara Suresi 25-30 arası ayetlerde geçen bazı kelimelerin açıklamasını yapar mısınız?
Bakara Sûresi, 106. ayette, bir ayetin yürürlükten kaldırılması halinde, onun yerine daha hayırlısının getirileceği bildiriliyor. Bu durum önceki hükmün doğru olmadığı anlamına gelmez mi?
Kur'an-ı Kerim?de, dini oyun ve eğlence aracı edinenlerden, bahsediliyor. Dini oyun ve eğlence aracı edinmek nasıl olur?
Mülk Suresi 5. ayette geçen, şeytanların yıldızlarla taşlanması olayını, nasıl anlamalıyız?
Tarık Suresi'nde, "Tarık" diye ifade idilen yıldız hakkında bilgi verir misiniz?
Züht, takva ve Kur?an'a bağlılık anlayışını açıklar mısınız?
Maide Suresi 106. ayette geçen ?ölüm alametleri? nelerdir?
Tur Suresi 1 - 7. ayetlerin açıklamasını yapar mısınız?
"Hiç süphesiz o (Kur'an), çok serefli bir elçinin sözüdür." (Hakka, 69/40) göre, Kur'an'ın manası gibi lafızları da Allah'ın kelamı mı, yoksa Kur'an lafızları Hz. Cebrail (as)'ın veya Hz. Peygamber (asm)'ın sözü müdür?
"Akvamu ve asvabu, fes'av ve femzû, kel'ıhni ve k'essavfı, sayhaten ve zeyfeten, vada'nâ ve halelnâ" bu ifadeler aynı anlama mı geliyorlar? Manaları nedir?
Hamile kalma yeteneğine sahip olmayan adetten kesilmiş kadınlar ile adet görmeyen kadınların boşandıktan sonra iddet beklemelerinin hikmeti nedir?
Nisa Suresi 43. ayette "...sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, yolcu olan müstesna olmak üzere, cünüp iken de gusül edinceye kadar nama­za yaklaşmayın..." derken, neden yolcu olan müstesna, denilmiştir?
Bakara Suresi'nin 81. ayetinde geçen "günahı kendisini kuşatırsa" ifadesi ne anlama geliyor? Böyle birisi Cehennem'de ebedi mi kalacaktır?
Ra'd Suresi 31. ayette geçen ?Eğer kendisi ile dağların yürütüldüğü, yahut arzın parçalandığı, yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı!...? Kur?an?da mucize olmadığı anlamına mı gelir?
Duhan suresi 37. ayette geçen "hayırlı" kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Ahzab Suresi 57. ayette geçen "Allah'ı ve Peygamberini incitmek" tabiri ne anlama gelmektedir?
Yasin Suresi 6. ayette "ataları uyarılmamış bir kavim" ifadesi geçerken, Neml ve Müminun surelerinde farklı ifadeler geçmektedir. Bunu açıklar mısınız?
?Hz. Yusuf zindandayken, Allah?ın yerine kuldan medet beklediği için, fazladan sekiz sene zindanda kaldı? açıklaması doğru mudur?
A'raf Suresi 16. ayette; şeytan neden Allah'a, "beni azdırdın (beni saptırdın)" demektedir?
Mearic Suresi 1. ayette "Bir soran inecek azabı sordu" derken kastedilen mana nedir?
Kur'an'da bahsedilen savaşların hepsi savunma amaçlı mıdır? Cizyeyi kabul etmeyenlerle savaşmak farz mıdır?
Bakara Suresi 51. ayette, ?Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik.? Denilmektedir. Buna göre Hz. Musa vahiy almak için 40 gün kavminden ayrı mı olmuştur? Bunun için neden 40 gün ayrı kalması gerekiyordu?
Bakara Suresi 53. ayette, ?Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve Furkan?ı verdik.? denilmektedir. Tevrat?tan başka verilen Furkan nedir? Tevrat varken başka bir şeye ne gerek vardır?
Yasin kelimesinin anlamı nedir?
Ankebut Suresi 12. ayette kâfirler Müminlere, "Gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim." demektedirler. Bu ayeti açıklar mısınız?
Al-i İmran Suresi 113-115. ayetlerde, Yahudi ve Hristiyanların hepsinin bir olmadığı, bazıların hayırlı olduğu ifade edilir. Buna göre ehlikitabın bazıları cennetlik midir?
Bakara Suresi 284. ayette insanın içinden geçirdikleri şeylerden dolayı hesaba çekileceklerini bildirmektedir. Bu konuyu açıklar mısınız?
Kur'an okumaya başlarken, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız istendiği halde, neden ayetler euzu besmele ile değil de sadece besmele ile başlıyor?
Kur?an?da olmayan ayetler olduğu iddia ediliyor. Buna nasıl cevap vermek gerekir?
Kur'an'da "İnne keydekünne azim" diye bir ayet var ki kadının fitnesinin büyük olduğunu apaçık bildirmekte! Bu ne demektir?
Tilavet secdesinin yapılmasının hikmeti nedir?
Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. (İbrahim 24) ayetini açıklar mısınız?
Kur?an?da, bütün Müslümanların eşit olduğu yazıldığı halde, Nahl Suresi 75. ayette, köle ile efendisinin eşit olmadığının söylenmesi, bir çelişki değil midir?
Maide 94. ayette geçen ?Allah sizleri, ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av(lar) ile elbette deneyecek?? cümlesi ne anlama geliyor?
Kur?an?da, Yahudilerin Uzeyir?i Allah?ın oğlu saydıkları yazılıdır. Ancak Uzeyr, Ahd-i Atik'te ?Ezra? olarak adı geçen Yahudi peygamberlerinden biridir. Bu iddiayı nerden çıkardınız?
Ayetler arasında bir ilgi var mıdır? Yoksa her ayet müstakil midir?
Kur'an-ı Kerim'in bizler tarafından anlaşılamayacağını, hatta tefsircilerin dahi bunu anlamadığını, meallerin hiç okunamayacağını söyleyenler var. Ne dersiniz?
Bakara suresi 76. ayette, Tevrat'daki bilgilerin gizlenmesinden bahsediliyor. Müminlerin bu bilgileri delil olarak kullanması meselesini Bakara suresi, 75-76-77. ayetler bağlamında açıklar mısınız?
Nisa Suresi 24. ayette geçen ?Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin.? ifadesi, sanki kadından yararlanılması karşılığı ona para verildiğini gösteriyor?
Mearic suresi 11. ayette -Birbirlerine gösterilirler (Bunlar onlara gösterilirler)- (fakat herkes kendi derdindedir) denilmektedir. Bu ayette geçen -birbirlerine gösterilmek- ifadesi ne anlama geliyor?
Nisa Suresi 25. ayetteki, ?İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın.? cümlesini açıklar mısınız?
Mearic Suresi 34. ayette geçen -namazı korumak- ifadesi ne anlama gelmektedir? Namaz nasıl korunur?
Zümer Suresi, 68. ayette; sura üflendiğinde Allah'ın dilediği müstesna, yer ve gökte bulunanlar düşüp ölecek denilmektedir. Bu ayette -Allah'ın dilediği müstesna- ifadesini açıklar mısınız?
Bakara Suresi, 213. ayette -İnsanlar bir tek ümmet idi- buyurulmaktadır. Bu ayette bahsedilen tek ümmetten kasıt nedir?
Araf Suresi 43. ayette geçen ?kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız.? ifadesi, cennet ehlinin içinde kin ve nefret olduğu anlamına mı gelir?
Neml Suresi?ndeki (17-44. ayetler) Hz. Süleyman ve Belkıs ile ilgili kıssadan çıkarmamız gereken dersler nelerdir?
Yusuf Suresi 53. ayette geçen ?Nefsimi temize çıkaramam, çükü nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir..." ifadesi kime aittir?
Nisa Suresi 97. ayette, Meleklerin "Ne işte idiniz!" sorusuna "Biz yeryüzünde çaresizdik" diye cevap verenler kimlerdir?
İbrahim Suresi, Ayet 15: (Peygamberler) fetih istediler (Allah da verdi). Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Bu ayette peygamberlerin savaş istediği mi vurgulanmıştır?
Kur?an neden sigara ve uyuşturucuyu yasaklamadı?
Kur'an-ı Kerim'de neden gök yani sema çoğul olarak geçiyor da, yer tek olarak geçiyor?
Bazıları "Kur'an tarih vermiyor geçmiş olaylara dair" diyerek inanmıyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeliyiz?
Maide Suresi 64. ayette Yahudiler için ?onlar ne zaman savaş için ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür? denilmektedir. Neden günümüzde çıkardıkları savaşlar söndürülmemiş?
Mearic Suresi 39. Ayette ?Biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık? denilmektedir. Acaba Araplar o dönemde balçıktan-spermden yaratıldıklarını biliyorlar mıydı?
Kur'anı'ın Yedi Lehçe üzere okunması ne demektir?
Hac suresi 65 ayette, ?Allah, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar? denilmektedir. Gök nasıl olur da ?Yer?in üzerine düşer?
Bazı ayetleri birleştirip beraber tercüme etmenin bir sakıncası var mıdır?
Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avlanma ile dener ki gizlide kendisinden kimin korktuğu ortaya çıksın. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır. (Maide 94) Bu ayette anlatılan nedir?
Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmını helâl, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki: Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz. (Yunus 59) ayetinde anlatılan nedir?
Maide Suresi 97. Ayette geçen ?hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları insanların belini doğrultmaya sebep kıldı? ifadesi ne anlama geliyor?
Araf Suresi 142. ayette ?Musa'ya otuz gece vade verdik ve ona on gece daha ilâve ettik? denilmektedir. Neden önce 30 sonra 10 eklenerek 40 güne çıkarılmış?
Sad Suresi, Ayet 34 "And olsun ki biz Süleyman'ı bir imtihandan geçirdik; tahtının üstüne bir ceset atıverdik, o da Allah'a yönelip O'na gönül bağlılığını devam ettirdi." Ayette hangi olay anlatılmaktadır?
Yasin Suresi 13 - 32. ayetlerde bahsedilen elçiler ve kavim hakkında bilgi verir misiniz?
Buruc suresinde bahsedilen ateşe atılan Müminler hakkında bilgi verir misiniz? Ashab-ı Uhdud nedir?
Allah, ne "bahîre"yi, ne "sâibe"yi, ne "vesile"yi ve ne de "hâm"ı meşru kılmıştır. (Maide Suresi, 5/103) Bu ayette ifade edilen; bahîre, sâibe, vesîle ve hâm nedir?
Furkan Suresi 13 ve 14. ayete göre, cehenneme girenler yok mu olacaktır?
Şuara Suresi, 4. Ayette ?Biz istesek onlara gökten bir mucize indiririz de derhal ona boyun eğerler.? Gökten bir mucize derken, başlarına bir felaket indirmekten mi bahsediliyor?
Maide Suresi 106-107-108. ayetlerde ifade edilen, vasiyetle ilgili şahitlik meselesini açıklar mısınız?
Allah, Firavun İsrail oğullarını salıvermediği için, Mısırlıların ilk doğan insan ve hayvanlarını öldürmüş müdür?
Kur'an-ı Kerim'in şarkı söylercesine okunup haz duyulduğu, hatta kişi alim olmadığı halde bu okuyuşundan dolayı itibar gördüğü bir zamanın geleceği, haberi doğru mudur?
Sünnet olmak/hitan, hangi ayetlerde anlatılmıştır? Eğer sünnet olmak farz ise, neden diğer farzlar gibi Kur?an?da yoktur?
Mülk Suresi 3. Ayette ?Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?? buyurulmaktadır. Gök katları görünebilir bir şey midir ki Allah bu şekilde hitap ediyor?
Kur'an'da kalp ve aklın ayrı ayrı kullanılması, kalbin düşünme organı olduğu anlamına mı gelir? Akıl ve kalp nasıl bir şeydir?
Hucurat suresinde ?Ey Muhammed! Bizim yanımıza çık! diye bağırdılar, bunun üzerine uyandı ve çıktı" buyurulmaktadır.? Bu Sure keyfi mi inmiştir, şimdi bu ayetin hükmü ile amel edilebilecek midir?
?Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin..? (Tevbe Suresi 103) mealindeki ayetin, Hıristiyanlık?taki günah çıkartmaktan ne farkı var?
Yahudiler, deve etini helal kılan Al-i İmran Suresi 93. ayet inince, itiraz etmişler ve deve etinin Tevrat?ta yasak olduğunu söylemişlerdir. Buna göre hangisi doğrudur?
Mutaffifin suresi, siccin ve illiyyin adında yazılmış kitaplardan bahsediyor. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kur?an?daki ayet numaralarını kim belirlemiştir? Dünyanın her yerinde bu numaralar aynı mıdır? Örneğin besmeleye de ayet numarası verenler var mıdır?
Hicr Suresinin 22. ayetinde ?siz suyu depo edemezsiniz? deniliyor. Ama barajlar sayesinde su depo ediliyor, bu ayette bir çelişki yok mu?
Bakara suresinin 26. ayetinde; 'Fakat küfre düşenler Allah bize bu örnekle ne demek istemiştir? derler' ifadesi var. Bu ayete göre, ayetlerin ne demek istediğini anlamaya çalışmak günah mıdır?
?Ancak kalpleriniz kasıt gözeterek yaptıklarınızdan sorumlusunuz.? (Ahzab suresi, 5) ayeti neyi anlatmak istiyor? Bu ayet içimizden geçenlerden sorumlu olduğumuz anlamına mı gelir?
Ahzab suresinin 23 ve 35. ayetler neyi anlatıyor? 35. ayette geçen özellikler, mümin kadın ve erkek hepsinde olması gerekiyor mu? Bu özellikleri kısaca açıklar mısınız?
Tevbe Suresi 23. ve 24. ayetlerde ?babalar, kardeşler, oğullar, eşler ve akrabaların cihaddan daha sevimli olmayacağı? bildirilir. Burada sayılanların içinde anne ve kız çocuğu olmamasının nedeni, onların her şartta korunması için midir?
Kur?an?da ?sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? anlamında bir ayet var. Bunu açıklar mısınız?
Hz. Nuh?un karısı ve Kenan adındaki oğlu helak mı oldular?
Tefsir ekolleri ve tefsir çeşitleri nelerdir; Peygamber Efendimiz, sahabe, tabiin ve sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde bilgi verir misiniz?
Hz. İbrahim'e evlat sahibi olacağı müjdesi verildiğinde hangi bölgedeydi ve hangi kavimdeydi? O zaman Hz. Lût neredeydi ve hangi kavmin önderiydi?
Allah'tan hakkı ile ancak alim kimselerin korktuğu ayetini nasıl anlamalıyız?
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Böyle bir hadis var mı?
İsra Suresi, 70. ayetindeki; - İnsanı yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık - ayetini nasıl anlamamız gerekir?
Kuranda bir ayette "bir ayeti unutturur veya neshedersek"(Bakara, 106) başka bir ayette ise "sana okuyacagız ve sen unutmayacaksın" (A'lâ, 6) deniliyor. Bu iki ayet arasında farklılık yok mu?
Fatiha suresinde neden ?elhamdü lillahi rabbi?l-alemın?den sonra Allah ın rahman ve rahim isimleri zikrediliyor?
Hidayet rehberi, açık olma konusunda, başkasını beyan edecek bir dereceye ulaşan şeydir. Müfessirler ise, her ayet hakkında birbirine uymayan birçok söz söylemektedirler. O halde, Kur?an nasıl hidayet rehberi olur?
?İki ortak birbirlerine hainlik etmezse üçüncüsü Allah?tır? sözü hadis midir? Allah?a mecaz da olsa ortak demek şirk olmaz mı?
Nisa Suresi, 83. Ayette geçen; - Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız - ifadelerini açıklar mısınız?
Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı olarak diğerlerini de, onun emrine verdik.(Sad, 37-38) ayetini açıklar mısınız. Şeytan Hz. Süleymanın emrine mi verilmiştir?
Zina cezası olarak hem kırbaç hem de recmi emretmek nasıl olur? Bir suçun cezası belliyken Kur?an?da olmayan bir şey çıkarıp başka ceza uygulamanız Kur?an?a aykırı değil mi?
Benim fıstık bahçem var. Ürünü nisap miktarını aşıyor, fakat borcum da var. Zekatını vermem gerekir mi?
Fatır suresi, 5. ayette geçen; "Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın" ifadesini açıklar mısnız?
Nisa Suresi 88. ayette geçen ?Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz?? ifadesi, çabalarımızın boşuna olduğu anlamına mı gelmektedir?
Hz. Nuh'un (a.s.) anne ve babası iman etmişler miydi?
Tevratta Nefilim denen iri insanlardan bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tür insanlardan haber veriliyor mu?
Bakara suresinin ilk ayetlerinde münafıklardan bahsediliyor. Bu münafıklar Yahudi asıllı olan münafıklar mıdır yoksa Yahudiler bu Arap münafıklara yardım mı etmektedirler?
Gölge secde eder mi? Ayetlerde geçen ?Gölgelerin sabah akşam ister istemez secde etmeleri? (Ra?d, 15) ve ?Gölgelerin küçülerek ve Allâh?a secde ederek sağa sola dönmeleri? (Nahl, 48) nasıl açıklanabilir?
Şuara suresi 85. ayette Hz İbrahim'in "beni naim cennetinin varislerinden eyle" duası var. Peygamberimiz (s.a.m) ise "Allahtan firdevsi isteyin o en yüksek cennettir" şeklinde bir hadisi şerifi var. Hz. İbrahimin firdevsi istememesinin nedeni nedir?
Kuranı Kerim yazılırken lehçe farklılıkları olmuş mudur? Okuyuştaki farklılıklar yazıya yansımış mıdır?
Bakara suresi 248. ayette bahsi geçen Kutsal tabut yada sandık gerçekten fiziki olarak var mıdır? Ahir zamanda bulunacak mıdır?
Maide suresi 6. ayetin sonunda "Allah'ın muradı sizi sıkıntıya koşmak değildir; fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor ki, şükredesiniz." ayetini açıklar mısınız?
Nur Suresi, 60. ayete göre yaşlı kadınların tesettürü nasıl olmalıdır?
Furkan suresi 71. ayette tevbe edenin tevbesinin kabul edileceği buyurulmaktadır. Peygamberimiz tevbe etmeyenlere mi şefaat edecektir?
Eğer yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkie yerleştiririz?(Nisa,4/31) ayetini açıklar mısınız?
İsra Suresi 64. ayette geçen "Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun." ifadesini açıklar mısınız?
İdris (as)'a astroloji mucizesi verilmesi onun kendi kudretiyle gaybı bilir demek değildir değil mi?
Yusuf (as)'a secde eden on iki burc nedir? Bu on iki burçta on iki melek vardır ve Allahın emriyle bu on iki burc kainat üzerinde tasarruf sahibidir deniliyor. Doğru mudur?
Kuran-ı Kerim de geçen Peygamber sözleri birebir onların sözleri midir?
Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetmeseydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescidler elbette yıkılırdı. (Hac, 40) Ayeti açıklar mısınız?
İsra Suresinin 72. ayetinde geçen ?Kim bu dünyada kör ise, âhirette de kördür? ifadesi ne demektir?
Nahl Suresi 106. Ayette geçen ?Kalbi imanla dolu olarak mutmain iken, dini inkâr etme? konusunu açıklar mısınız?
Bakara suresi 215. ayetteki ?İnfak edeceğiniz mal, anne-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplerdir? ifadesini açıklar mısınız?
Kur?an?da geçen ?hesapsız rızkın? anlamı nedir?
Kur'an-ı Kerim ve duaları tecvidli okumak şart mı?
Kur?an?da 2+2=4 eder diye bir hüküm var mıdır? Allah?ın sonsuz gücüne iman ettiğimize göre 2+2=5 imkansız mıdır?
Şuara Suresinde geçen ?O muazzam yapıları dünyada ebedî kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz?? ifadeyi açıklar mısınız?
Şuara Suresi 221. ayete göre, Şeytanlar göklerden mi iniyor?
Dört şey arşın altındaki hazineden indirilmiştir. Fatiha, ayet el-kürsi, amenerresulü, kevser suresidir. Arşın altındaki hazineyi açıklar mısınız. Bu ayet ve surelerin diğer ayet ve surelerden daha faziletli olmasının nedeni nedir?
En'am suresi 84. ayette neden İshak (as) İsmail (as)'den önce zikredilmiştir? Kur'an-ı Kerim'de geçen Peygamberlerin isimleri neden kronolojik sırasına göre anlatılmamıştır?
Nereye dönerseniz Allah?ın yüzü işte oradadır. (Bakara 115) ayetinde geçen "Allah'ın yüzü" ne anlama gelmektedir.
?Kur'an-ı Kerim'in her asra bakan bir vechi/yönü vardır? deniliyor, bunu nasıl anlamalıyız?
Kur?an?da, elektrik, televizyon, uçak, dvd ve cep telefonu gibi teknolojik gelişmelerden açıkça haber veren bir mucize neden yok?
Sûrâ, 49-50 ve Fatır, 11 gibi ayetlerde, Allah?ın dilediğini kısır olarak yarattığı söyleniyor. Yaratan Allah olduğuna göre, evlenme konusunda kısır kadınların tercih edilmemesi bir zıtlık değil midir?
Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve (Allah azabıyla) korkutucu olarak gönderdik. (Sebe, 34/28) Ayette geçen müjdeleyici ifadesini açıklar mısnız?
"Hz. Muhammed, Fetih suresi 18-21. ayetleri Hudeybiye seferi sırasında kendi günlük siyâsetinin bir gereksinimi olarak Kur'ân'a koymuştur? iddiasına ne dersiniz?
Rabbinin rızasına ermek için sabret (Müddesir 7) ayetini açıklar mısınız?
Hz. peygamber Kur?an ile karışabileceği gerekçesiyle hadislerini yazdırmamıştır. Allah kelamı ile insan sözü nasıl birbirine karıştırılabilir, bu çelişki değil midir?
Maide suresi 14. ayette Allah'ın hristiyanlar arasına kin ve düşmanlık soktuğu belirtiliyor, böyle bir şey nasıl olabilir? Bu ayeti açıklar mısınız?
Rûm, 30/21 ve Nahl, 16/72. ayetlere göre, her insanın, Hz. Adem örneğinde olduğu gibi, kendi nefislerinden yaratılmış eşleri mi vardır?
Bazı ayetlerinde geçen ?Allah hesabı çabuk görendir? ifadeleri ile başka ayetlerde geçen ?onlara mühlet verir? ifadeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz?
Bazı sahabilerin cennetle müjdelenmeleri, ?Hiç kimse Allah'ın azabından emin olamaz!? ayetine aykırı olmaz mı?
Peygamber Efendimizi hata işlemiş midir? Konuyu, 9:43; 8:67-68; 18:23-24; 33:37 ve 66:1 numaralı ayetlere göre açıklar mısınız?
Kur'anı Kerim'in son inen ayeti hangisidir?
?Muhammed, Ahzab 53?te evine gelen misafirlerin ayağını bu ayetle kesmiştir. Ahzab 55?i ise vefatından sonra eşlerinin evlenmesini engellemiştir.? İftirasına ne dersiniz? İmanım sarsıldı benim, lütfen bu sorulara mantıki cevaplar verir misiniz?
"Peygamberler ümitsizliğe düşüp" (Yusuf, 110) ayetinde geçen "ümitsizliğe düşmek? ile ?sapıklardan başka kim ümit keser?? (Hicr, 56) ayetinde geçen ?ümit kesmek? farklı şeyler midir?
Maide suresi 64. ayette: "Yahudiler, "Allah'ın eli çok sıkıdır" dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Aksine Allah'ın elleri açıktır." Allah yarattiklarına benzemez. Neden eli açık sözü kullanılmıştır?
Onların içinde kitabı bilen rahip ve keşişler vardır, ayeti hangi ayettir ve maksat nedir?
Enfal Suresi, 43 - 44. ayetlerde geçen, Bedir harbinde düşman sayısının müminlerin gözlerine az gösterilmesi, meselesini açıklar mısınız?
Bakara 48 ile Meryem 87 ayetleri arasında şefaat konusundaki anlam ilişkisini açıklayabilir misiniz?
Al-i İmran suresi 55. ayette Hz. İsa'ya uyanların kıyamete kadar o inkarcılardan üstün kılınacağı bildiriliyor. Buna göre, Hz. İsa'ya uyan Hristiyanlar kıyamete kadar bütün milletlere üstün mü gelecek?
İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı, onlar da bunların taşkınlıklarını arttırırlardı. (Cin Suresi, Ayet 6) Bu ayeti açıklar mısınız?
Bir tecavüzcü, bir insana tecavüz etmeyi dilemişse, ?Allah?ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz.? (İnsan 30) ayetine göre, 'bu kızı Allah korumadığına göre vardır bir pisliği' demek lazım öyle mi?
Sebe Suresi, 20. ayette şeytanın haklı çıktığından mı bahsedilmektedir? Hangi konuda haklı çıkmıştır?
Tahrim suresi 4 ve 5. ayetlere göre, Peygamberin özel hayatına Allah, Cebrail, hatta melekler bile karışıyor, sizi boşarsam daha iyilerini de alırım diyor. Bu ayetleri Allah?ın indirmesi benim mantığıma ters geliyor?
Sebe Suresi 44. ayette "senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber göndermedik" buyuruluyor. Madem uyarıcı göndermemiş niye imtihan ediyor?
Yusuf Suresi 78. ayetinde Hz.Yakub (a.s)'ı çocukları şeyh diye nitelendirilmişler. Neden Peygamber olduğundan bahsetmiyorlar?
Kur'an-ı Kerim?de ayetlerin tekrarlarının hikmeti nedir? Rahman suresinde, Cennet nimetlerini yalanladığımız ifade ediliyor. Cenneti ve nimetleri görmeden nasıl yalanlarız?
İnşirah Suresi 7. ayette "Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul." buyuruluyor. Bu ayeti açıklar mısınız?
Taha Suresi, 103 ve 104. ayetlerde geçen ?On günden fazla durmadınız?, ?Bir günden fazla durmadınız? sözüyle ne demek istendiğini açıklayabilir misiniz?
Müddessir Suresinde geçen "elbiseni de temiz tut" ifadesinin mana bütünlüğü açısından uygunluğunu izah eder misiniz?
Hz. Hatice, Hz. Asiye, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Havva gibi mübarek şahsiyetler içerisinde, Kur?an?ın uzun surelerinden birine Meryem isminin verilmesinin hikmeti nedir?
Bazı alimlerin, 12 melek 12 burca hükmeder, sözü ne demektir? Astrolojiye dayanarak verilen bilgiler doğru mudur?
?Muhammed hiçbirinizin babası değildir.? (Ahzab-40) ?Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir? (Ahzab-6) ayetleri arasında uyuşmazlığa ne dersiniz? Bunları bahane ederek Kur?an?a şüphe verenlere nasıl cevap vermek gerekir?
Kur'an mı daha kıymetlidir yoksa peygamber efendimiz (sav) mi?
Münafikun suresi 4. ayette neden ?Allah kahretsin onları? denilmektedir?
Kur?an yazma heyetinin başına Zeyd?den çok daha iyileri neden getirilmedi? Zeyd?in Yahudi olduğu ve Kabe tamir edilirken çıkan bir kitaptan istifade ettiği iddiası el-İsabe isimli eserde geçmekte midir?
?Allah küfredenleri sevmez? ayetindeki küfürden maksat nedir? Sövme, küfretme de buna girer mi?
Kur?an?da geçen ?Allah intikam alıcıdır?, ?Allah öfkeleniyor, kızıyor? gibi ifadeler, Allah?ın insanlaştırılması şeklinde bir algı oluşturmuyor mu?
?And olsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik...? (Ra'd, 13/38) ayetinin iniş sebebi, Yahudilerin, Peygamberimizin çok evliliğine yaptıkları itiraz mıdır?
?Biz arzı mihad kıldık? ayetinde geçen ?mihad? ne demektir?
Sebe 40. ve 41. ayetlerde rabbimiz meleklere ?bunlar mı size tapanlar? diye bir soru yöneltiyor. Rabbimiz her şeyi bilmesine rağmen neden soruyor? Tapılan cinler ise, neden meleklere soruluyor?
Al-i İmran 146. ayetin, Hafs mushafında ?katele?, Verş mushafında ?kutil? şeklinde farklı yazılmasını bahane ederek Kur?an?a şüphe vermek isteyenlere nasıl bir açıklama yapılabilir?
?Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer." (Talak, 4) ifadesinin, lohusalık döneminde altı hafta ilişkiye girilemeyeceğini söyleyerek modern tıpla çeliştiğini iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Ahzab suresi 50. ayeti bahane ederek, Hz. Muhammed?e helal kılınan hanımlarla yapılacak evliliklerin tıbbi sakatlıklar doğuracağı iddiasında olanlara ne cevap verebiliriz?
Neml 87. ayette geçen ?gökteki canlılar? dan maksat kimlerdir? 93. ayetinde, Allah'ın ayetlerinin gösterileceği ve tanınacağı ifadesiyle günümüz mü kastediliyor?
Nisa Suresi 92. ayete göre, bir kasıt olmadan, hata ile kendi ailesinden birinin ölümüne neden olan kişi ne yapmalıdır?
Sebe 14. ayette, cinlerin, Hz. Süleyman?ın öldüğünü, ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucu anladıkları bildirilmektedir. Bunu nasıl anlamak gerekir?
Yunus 99. ayette ?Allah dilerse bütün insanların iman edeceğinin? bildirilmesi ile Tevbe 29. ayette ?hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle savaş yapılmasının? istenmesi çelişki değil midir? Allah, hak dini kabul ettirmek için baskı uygular mi?
Zuhruf 60 ve 61. ayette geçen ?Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık? ?İsa, kıyamet vakti için bir bilgidir? ifadelerini açıklar mısınız.
"Gökte hem rızkınız, hem size vadedilen şey vardır." (Zariyat Suresi, Ayet 22) Bu ayeti açıklar mısınız, nasıl tefekkür edebiliriz?
Peygamberimizin sağlığında, ona inanmışlar için Kur'an nedir? Henüz Kur?an tamamen inmediği halde neden ayetlerde ?Kur?an? ifadesi geçer? Kur?an ve Muhhaf kelimeleri, bütün ayetler için kullanılmamış mıdır?
Genellikle, Kur'an'dan, duadan ve nasihattan sonra okunan "sübhâne rabbike rabbilızzeti ammâ yasıfûn" duasının manası nedir, neden okunmaktadır?
Bakara 36 ve 38. ayetleri, Hz. Adem ile Hz. Havva?nın Cennetten çıkarıldıklarında yanlarında başka kimselerin de olduğunu mu gösterir?
Bazıları cihad ayetlerinin sadece savaş zamanına mahsus olduğunu bugünkü savaşın da bilgiyle kalemle yapıldığını iddia ediyor?
Bazı ayetlerde bir cennet var derken, bazılarında birden fazla cennetlerden bahsedilmesi nasıl açıklanabilir?
Kur'an'da kinaye ve mecaz olmadığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Lokman Suresi 10. Ayette geçen ?Revasiye? kelimesi hangi anlama gelmektedir? Bazı tefsirlerde ?dağ? bazılarında ?ağır baskılar? şeklinde meal verilmesi doğru mudur?
Nur 44. Ayette geçen "Allah, geceyi ve gündüzü (birbirine) çevirir" ifadesinin Dünyanın dönüşüne işaret ettiğini söyleyebilir miyiz?
?Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün?(Haşr 21) ayetini açıklar mısınız?
Okunan Kur?an?ın sevabının Allah Resulüne hediye edilemeyeceği ve bunun bidat olduğu doğru mudur?
Cenneti tarif eden ?eni gökle yerin genişliği kadar? (Hadid, 21) ayeti ile ?genişliği göklerle yer arası kadar? ayeti arasında bir çelişki var mıdır?
Peygamberimiz (asv)'in sağlığında, ona inanmışlar için Kur'an nedir?
Kaf Suresi 7. Ayetinde "yeryüzünü de uzatmışız" derken acaba dünyanın dümdüz olduğu mu ima edilmektedir?
Kur?an?ı bayrağa sarıp üzerine yemin etmenin bir sakıncası var mıdır?
Bakara suresi 19. ayette geçen gökteki karanlıklar nedir, karanlıklarla ve verilen örneklere anlatılmak istenen nedir? Münafıkların, dilsiz, sağır ve kör olmaları ne demektir?
Tâhâ sûresinin 132. ayetindeki, Ailene namazı emret, ifadesini açıklar mısınız?
Enam Suresi 60. Ayetinde ifade edilen, geceleyin ölmek gündüzün dirilmek ile ilgili bilgi verir misiniz? Uyanık ve uyku halindeki insan metebolizmasında farklı olan birşeyler var mı dır?
Allah, hikmeti istediğine verir. (Bakara, 2/269) ayetini açıklar mısınız?
Nisa Suresi 34. ayetteki, vedribûhünne kelimesine, kadınları dövün anlamı yerine, yatağını ayır anlamı vermek daha doğru olmaz mı? Nitekim, Darabe fiili sefere çıkmak anlamına geldiği gibi, Peygamberimiz de bu ayeti uygulayarak yatağını ayırmamış mıdır?
Bakara 258?de geçen İbrahim ile Nemrud arasındaki tartışmayı örnek gösterip Kuran?ın, Tanrı?nın varlığını ispatlamak üzere kullandığı mantığın, hiçbir bilimsel değeri olmadığı iddiasına ne dersiniz?
Vakıa Suresi 7. ayette insanların üç sınıfa ayrılacağı bildirildiği halde, İnşikak Suresi 10. ayette iki sınıftan bahsedilmesi nasıl açıklanabilir? Kitabı arkadan verilenler kimlerdir?
Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar vermez (Maide, 105), ayeti ile herkesin kendi görüşünü beğendiği bir zamanda kendinizi ıslah ediniz, hadisini nasıl anlamak gerekir?
Bakara 178. ayette bahsedilen öldürülenlere uygulanacak kısas ile, hüre karşı hür, köleye karşı köle kısas edilir, ifadesinden kasıt, kan davası mıdır?
Asr suresinde geçen "muhakkak insan hüsrandadır" ifadeyi ahir zamana münasip olarak nasıl anlayabiliriz? Hüsrana uğramamak için neler yapmak gerekir?
İncil ve Tevrat, Arapça?ya ne zaman tercüme edilmiştir?
Kur'an-ı Kerim inançlıların inancını, inançsızların inançsızlığını artırır, sözü ne anlama geliyor, açıklar mısınız?
Hadid suresi 12. ayette geçen, gün gelir, mümin erkekleri ve mümin kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün, cümlesini açıklar mısınız?
Şems Suresi 2. Ayette geçen, takip eden Ay, ifadesi hangi anlama geliyor? Bundan, Güneş battıktan sonra, Ay'ın gelip Güneşin yerine geçip ışık vermesi anlamı çıkar mı?
Allah?ın dilemiş olsaydı bütün insanların hidayete ereceği ve cehennemin cinlerden ve insanlardan dolacağı (Secde, 32/13) ayetini nasıl anlamak gerekir?
En'am suresi 143-144. ayetlerinde geçen koyun, keçi, deve ve sığırın çift çift yaratılmasını ve neden bu hayvanların zikredildiğini açıklar mısınız?
Muhammed Suresi 33. ayette geçen, 'İşlerinizi boşa çıkarmayın' ifadesini açıklar mısınız?
Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu, (Ankebut 29/51) mealindeki ayete göre, Peygamberimize hiç mucize verilmemiş midir?
Tefsirlerde bazı ayetler açıklanırken, şu ifade hazf edilmiştir, mana şöyle olmalıdır, deniliyor. Bunun manasını açıklar mısınız?
Kehf suresi'ni cuma günü okumanın fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Nisa suresi 117-119. ayetlere göre, şeytan, insanlara yaratıkları değiştirmelerini emredeceğini söylemektedir. Bu ayet klonlamaya işaret eder mi, şeytan bunları nereden biliyor?
Kur'an?da cahiliye dönemi ve Hz. Nuh dönemine ait putların isimlerinin teker teker sayılmasının hikmeti nedir?
Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı?? (Talak Suresi, 12) ayetindeki yedi gök ne demektir?
Tevbe suresinin ilk ayeti dışındaki ayetleri okumaya başladığımızda, besmele çekmemiz caiz midir?
Bakara 62. ayeti ile 218. ayeti, benzerlik ve anlatım olarak dil bilgisi açısından değerlendirebilir misiniz? 218. ayetteki hicret edenlerden maksat kimlerdir?
Kur?and?a bir çok ayette ortaçağ Arap kültürünün yansımalarını görüyoruz. Özellikle kadın ve cennete ilişkin ayetlerin böyle olduğu iddiasına ne dersiniz?
Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumak mı yoksa mealinden okumak mı daha iyidir?
Kuran`a göre Allah insan ayrımı yapar mı yapmaz mı? Bazı ayetleri bahane ederek, Allah?ın kulları arasında eşit davranmadığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz? Eşitlik ve adalet aynı şey midir?
Allah bazı günahkârlardan nefret edip onların cehenneme gitmesini ister mi? Ayetleri bahane ederek, Allah hakkında ileri geri konuşanlara nasıl cevap vermek gerekir?
Kuran`ın Tanrısı tuzak kurar mı? Bazı ayetleri bahane ederek, bu iddiaları yapanlara nasıl cevap vermeliyiz?
Kur'an'a göre Allah, insan ayrımı yapar mı yapmaz mı? Bazı ayetleri bahane ederek, Allah'ın kulları arasında eşit davranmadığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz? Eşitlik ve adalet aynı şey midir?
Bakara 143. ayette, kıblenin değiştirilmesi manasına gelen bir kelime var mıdır? Ayetin doğru meali hangisidir?
Kur'an-ı Kerim'in Mudari kabilesinin lehçesi fasih olduğu için onların Arapça?sına göre indirildiği doğru mudur?
Zuhruf suresi 33 - 35. ayetlerde geçen, toplumdaki farklılıkların hikmetini açıklar mısınız?
Rahman, Arşa istiva etmiştir, mealindeki ayette neden Rahman ismi kullanılmıştır?
Ali İmran 164. ve Cuma 2. ayetlerdeki Rasül kelimesinin Hz. Peygamber(a.s.m)?den başkası için de geçerli olacağını iddia edenleri ikna etmeye yönelik verilecek cevap ne olmalıdır?
Kur?an ayetlerinden alıntı yaparak yada bir takım değişikliklerle şiir yazmak sakıncalı değil midir?
Rad Suresi 11. ayete göre, Allah bir kimse veya bir topluluk hakkında kötülük diler mi?
Yusuf suresindeki kuraklık gerçekle çelişkili midir? Nil Nehri?nin olduğu bir yerde kuraklığın olmayacağı iddiasına ne dersiniz?
Yahudi hahamları ile hıristiyan rahiplerinin bir çoğu insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar, ifadesinin geçtiği Tevbe suresinin 34. ayetini açıklar mısınız?
Rahmân?dan başka kulluk edilecek ilâhlar var etmiş miyiz? (Zuhruf 43/45) mealindeki ayete göre, sanki Rahman'ın üstünde bir güç varmış ve bize tapılacak tanrı yollamış anlamı çıkmaz mı?
Onlar süs içinde yetişen ve tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan kızları mı Allah'a isnad ediyorlar? (Zuhruf, 43/18) ayetini açıklar mısınız?
Ne dersiniz, şayet O?nun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün!, (Yunus, 10/50) mealindeki açıklar mısınız?
Allah Kur-an'da insanları ve cinlerı ibadet için yarattığını bizlere bildiriyor. Ahzab Suresi 72. ayette ise, emaneti insan yüklendi, deniliyor. Peki cinler bu teklife dahil değil midir?
Allah, iman edip salih amel işleyenlere neleri vadetmektedir?
Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur (Maide, 32) ayeti ne demektir?
Kur'an-ı Kerim de Bakara Suresi 102. ayette geçen Harut ve Marut adlı meleklerle ilgili olayın Sümer döneminden, İsrail efsanelerinden alındığını söyleyenler var. Bunun doğrusu nedir?
Allah?ın sözlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur(Enam, 6/34, ayeti ile Biz bir ayetin hükmünü diğer bir ayetle değiştirirsek(Bakara, 2/106) ayeti bir çelişki değil midir?
Maide 14. ve 64. Ayetlerde, aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik, denilmektedir. Ancak, Hıristiyanların ve Yahudilerin kendi aralarında bir düşmanlıkları görülmemektedir?
Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak(Müddesir, 74/11) ayeti ne demektir, günümüze nasıl bakar?
Ateş, çevresindekileri aydınlatınca Allah, nurlarını gideriverip kendilerini karanlıklar içinde bırakır(Bakara, 2/17) mealindeki ayeti bazı mealler "nurlarını", bazı mealler ise "ışıklarını" diye aktarıyor. Farklılık nedendir?
Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun tefsirini yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir(Ali imran, 7) ayetinden, tefsir yapmak caiz olmaz gibi bir anlam çıkmıyor mu?
Bakara suresi 51-52 ve 55-56. ayetlerde şükretmeleri için kavmin öldürülüp diriltildiği anlatılmaktadır. Bu ayetler şükretmenin önemini mi belirtmektedir?
Bakara suresi 74. ayetinde taşların hareket ettiği anlatılmaktadır. Bu ayeti açıklar mısınız?
Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler. (Nahl Suresi, 32) Cennetlikler kabir hayatı yaşamadan cennete mi girecekler?
O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir (Saffat Suresi, 5) ayetini açıklar mısınız?
Enfal Suresi 2. ayette, kalpleri titrer heyecanlanır, deniliyor. Titreme nasıl olur belirtileri nelerdir?
Kur'an'ın genelinde konu karmaşası ve uyumsuzluk olduğu iddia ediliyor. Örneğin, Bakara 237-238-239. ayetlerde boşanma konusu işlenirken birden namaza geçilmesi uyumsuzluk değil midir?
Kur?an?da hep Allah?tan korkun denildiği halde, neden hiçbir ayette Allah?ı sevin denilmiyor?
Bakara 106?da değişiklikler olabilir denildiği halde, Fetih 23, Fatır 43?de ise Allah?ın kanununda değişiklik olamaz denilmesi, ayetler arasında bir çelişki anlamına mı gelir?
Tevbe suresi 31. ayette geçen, Yahudi ve hristiyanların, hahamları ve rahipleri rab edinmeleri konusunu açıklar mısınız?
Duhan suresi, 29. ayette geçen, "gök ve yerin ağlamaması" ifadesini açıklar mısınız?
Yasin Suresinde geçen, Selamün kavlen min rabirrahim ayeti neden 3 defa okunuyor? Bir ayeti namaz dışında üç defa tekrar etmenin dini açıdan bir sakıncası olur mu?
Enbiya Suresi, 92. ayette, -Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir- buyurulmaktadır. Buradaki ümmet hangi ümmettir?
Kur’an indiğinde dünyada kaç millet vardı ve Kur’an neden sadece birkaç milletten bahsediyor?
Nebe Suresi 33’de "göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızları" bazıları kabul etmiyorlar ve kevaib kelimesinin üzüm tanesi olduğunu söylüyorlar, bu doğru mudur?
Tevratta "Nefilim" denen iri insanlardan bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tür insanlardan haber veriliyor mu?
Fâtiha, En´am, Kehf, Sebe´, Fâtır Sûrelerinin 1. âyetinde geçen el-Hamdü Lillah’ın, Ezelden ebede" her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin Rabbi olan Allah´a mahsustur, anlamına gelmesi ne demektir?
Ayetler olduğu halde kudsi hadislerin varid olmasında ne gibi bir hikmet vardır?
A'raf Suresi 80. ayette Lut kavmi için "Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz?" denilmektedir. Bazı hayvanlarda da eşcinsellik vardır. Bu ayet bilimselliğe aykırı değil midir?
Kur'an Arapça olarak indiği halde, neden İncil'i Arapça karşılığı olan müjde ile değil de, kökeni Yunancadan gelen İncil ismi ile sayıyor?
Kur’an indiğinde dünyada kaç millet vardı ve Kur’an neden sadece birkaç milletten bahsediyor?
Bazı sitelerde Nebe suresinin 31, 32, 33 ve 34 .ayetlerine farklı anlamlar vermektedirler. Bu ayetlerin doğru anlamları nasıldır?
Her şey Levh-i Mahfuz da yazılı ise Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur." (Duhan 4) ayetindeki "tefrik olunur" un manası nedir ?
Fil suresinde geçen, ebabil kuşlarının küçük taşlar taşıyarak ebrehenin ordunusu zelil etmesi olayının, bir yanardağ patlaması olabileceğini söyleyenler vardır. Bunu değerlendirir misiniz?
Her şey Levh-i Mahfuz da yazılı ise, Duhan suresi 4. ayetindeki "... Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur." ifadesini nasıl anlamalıyız?
Enfal Suresi 50. Ayette kafirlerin canlarını alırken "yüzlerine ve arkalarına (kıçlarına) vura vura" denilmektedir. Bu ifadeleri açıklar mısınız?
Rum suresi 32. ayet-i kerimede günümüzdeki cemaatlere de bir uyarı yada tepki söz konusu mu? Bu ayeti nasıl idrak etmemiz gerekiyor?
Kaf Suresi hangi olaylar neticesinde inmiştir, faziletleri nelerdir?
Fetih suresinin 11. ayeti bir mucize midir?
Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.”(Vakıa, 56/60-61) mealindeki ayetler reenkarnasyona delil olarak gösteriliyor. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?
Kur'an'da Peygamberimiz (asv)'in babaları uyarılmamış bir topluluğa gönderildiği belirtiliyor. Halbuki her ümmete uyarıcı gönderildiğini bildiren ayet de vardır?
Kur'an-ı Kerim'in, Türkçe'ye ve diğer dünya dillerine meal ve tercümesi ilk olarak ne zaman yapılmıştır?
İmam Azama nisbet edilen, subhanel ebediyyil ebed, duasının aslı ve tercümesi nedir? Bu duayı sabah ve akşam okuyanın kıyamet azabından kurtulacağı doğru mudur?
Vakıa Suresinin fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Kaf Suresi hangi olaylar neticesinde inmiştir, faziletleri nelerdir?
Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. (Enam, 6/67) ayeti, günümüzde geldiğimiz bilgi seviyesince anladığımız ve daha ileride anlayacağımız gerçeklerin varlığına işaret ediyor olabilir mi?
Kur'an-ı Kerim'in, Türkçe'ye ve diğer dünya dillerine meal ve tercümesi ilk olarak ne zaman yapılmıştır?
Vakıa suresinin fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Maide Suresi 31. ayete göre, Kabil’in Habil’i öldürdükten sonra gömmesi için karganın gönderilmesine ne gerek vardı ve Kabil kardeşini öldürmekten pişman olmuyor da nasıl gömeceğini bilmediği için mi pişman oluyor?
Allah’ın izni olmayınca hiç bir musibet isabet etmez! Her kim de Allah´a iman ederse, O onun kalbine hidayet verir..”(Teğabun, 64/11) ayetine göre, musibetlerden sonra imanımızı artırmak nasıl olur?
Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim(Maide, 5/3) ayeti, Dinin kemale erdiğini bildirirken, Allah nurunu tamamlayacaktır (Nisa, 4/174) ayetinde ise nurun daha sonra tamamlanacağı haber veriliyor. Aralarında bir zıtlık mı var?
Bazı ayetlerde Müşriklerin Hz. Muhammed’in şair olduğunu iddia ettikleri belirtiliyor? Kur’an’ın Arapça okunuşunda şiirsel bir yapı var mıdır? Kur’an’ın dili ve üslûbu hakkında belirtilen özellikler nelerdir?
Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp da, hemen tevbe edenlerin tevbesini kabul etmeyi üzerine almıştır... (Nisa, 4/17) ayetine göre günah işleyip hemen tevbe etmeyenlerin tevbesi kabul olmaz mı? Ne zamana kadar tevbe edilebilir?
Kur'an'da 29 harfin de geçtiği ayet hangisidir?
Sebe suresinde(Sebe’,34/15-19), Sebe halkının kendilerine zulmettiklerinden bahsedilir. Bu halkın kendilerine yaptıkları zulmün ne olduğunu açıklayabilir misiniz? İnsan kendine nasıl zulmeder?
Allah kimseye muhtaç olmadığı halde, bazı ayetlerde (Bakara107;Ali imran,126; Saff 14; Muhammed 7) geçen Allah´a yardım etmekten kasıt nedir?
Kur'an-ı Kerim'in şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması konusunu açıklar mısınız? Bununla ilgili ayetler nelerdir?
“Akılsız insanlar: Müslümanları daha önce yöneldikleri kıbleden çeviren sebep nedir?” diyecekler” (Bakara 2/142) ayeti gelecekten haber mi veriyor?
Kaf Suresi 29. Ayette "Benim yanımda söz değişmez ve ben, kullarıma zulmedici de değilim" buyurulmaktadır. Bu ayetin Bakara 106, Nahl103 ve Rad 39. ayetlerle çelişkili olduğu iddiasına karşı bir açıklama yapar mısınız?
Ahirette, Kur'an-ı Kerim mi yoksa Peygamberimiz (asv) mi daha büyük şefaatçi olacak? Kur'an'ın bütün peygamberlerden daha büyük şefaatçi olacağı söyleniyor. Buna bizim peygamberimiz de dahil midir?
Kur’an’da hep helak olan kavimlerden bahsediliyor. Kuran’da, neden Allah’ın buyruğunu tutan ve mutlu yasayan kavimler anlatılmamış?
Enam Suresi 34. ayette "... Allah'ın sözlerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur..." ifadesi ne anlama gelmektedir? İncil ve Tevrat da Allah'ın sözü değil mi?
Al-i İmran Suresi 50. ayetinde Hz. İsa (a.s.) hakkında Yahudilere haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildiği buyurulmaktadır. Neler helal kılınmıştır?
“İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız.” (Yusuf, 12/22) mealindeki ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Allah, her iyilik yapanı mükafatlandırır mı? Bu mükafatlandırma ahiret hayatında mı yoksa Dünya hayatında mı vardır?
Bazı ayetlerde müşriklerin Hz. Muhammed (asv)’in şair olduğunu iddia ettikleri belirtiliyor? Kur’an’ın Arapça okunuşunda şiirsel bir yapı var mıdır? Kur’an’ın dili ve üslûbu hakkında belirtilen özellikler nelerdir?
Bazı ayetlerde müşriklerin Hz. Muhammed (asv)’in şair olduğunu iddia ettikleri belirtiliyor? Kur’an’ın Arapça okunuşunda şiirsel bir yapı var mıdır? Kur’an’ın dili ve üslûbu hakkında belirtilen özellikler nelerdir?
Bazı ayetlerde müşriklerin Hz. Muhammed (asv)’in şair olduğunu iddia ettikleri belirtiliyor? Kur’an’ın Arapça okunuşunda şiirsel bir yapı var mıdır? Kur’an’ın dili ve üslûbu hakkında belirtilen özellikler nelerdir?
"Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et." (Al-i İmran 3/43) mealindeki ayet okunduğunda neden tilavet secdesi yapılmıyor? Rüku edenlerle beraber rüku et, ne demektir?
Kur'an-ı Kerim'in şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarması konusunu açıklar mısınız? Bununla ilgili ayetler nelerdir?
Kur'an'da 29 (yirmi dokuz) harfin de geçtiği ayet hangisidir?
Hudud/hududullah kelimesinin Kur'an'da geçtiği yerleri ve anlamları hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Kur'an yakanlara Kuran ve Sünnet çizgisinde nasıl tepki verebiliriz?
Kuran’de geçen ve mucize olduğu söylenen parmak izinin M. Öncesinden beri bilinen bir şey olduğu dolaysıyla Kuran’da böylesi bir mucizesinin bulunmadığı iddiasına ne dersiniz?
Ahirette, Kur'an-ı Kerim mi yoksa Peygamberimiz (asv) mi daha büyük şefaatçi olacak? Kur'an'ın bütün peygamberlerden daha büyük şefaatçi olacağı söyleniyor. Buna bizim peygamberimiz de dahil midir?
Kur’an’da hep helak olan kavimlerden bahsediliyor; neden Allah’ın buyruğunu tutan ve mutlu yasayan kavimler hiç anlatılmamış?
“Eğer kendi sözlerini bizim sözlerimiz diye söyleseydi onu yakalar şah damarını keserdik” (Hakka, 44-48) ayetini, Hz. Muhammed kendi sözleri belli olmasın diye yine kendisi uydurmuştur, diyenlere ne dersiniz?
Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? Taha 130. ayetin Miraçtan önce indirildiğini ve Bakara Suresinin tamamının Medine'de nazil olduğunu söylemek doğru mudur?
Hudud / hududullah kelimesinin Kur'an'da geçtiği yerleri ve anlamları hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Kur'an yakanlara, Kur'an ve Sünnet çizgisinde nasıl tepki verebiliriz?
Kur'an’da geçen ve mucize olduğu söylenen parmak izinin M. Ö.den beri bilinen bir şey olduğu, dolaysıyla Kur'an’da böylesi bir mucizesinin bulunmadığı iddiasına ne dersiniz?
Kur’an-ı Kerim bütün ayetleri ahirete kadar her zaman her an kullanılır mı? Şu an günümüzde kullanılmayan bir ayet var mı?
Kur’an’da o dönemki Araplara has bir uygulama olan zıhardan bahsedilmesinin hikmeti nedir? Arkasından köle azad etmekten bahsedilmektedir. Kur´an ebedi mesaj olduğuna göre, bu tür ayetler günümüz insanına hangi manalarla hitap etmektedir?
Kur’an-ı Kerim bütün ayetleri ahirete kadar her zaman her an kullanılır mı? Şu an günümüzde kullanılmayan bir ayet var mı?
Kur’an'da, herkesin hesaba çekileceğine dair ayet olmasına rağmen, Hadislerde bazı kimselerin hesaba çekilmeden cennete gireceğine dair bilgilerin bulunması nasıl açıklanabilir?
"Allah'a ve âhiret günü­ne iman eden bir topluluğun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akra­baları da olsa- Allah'a ve Peygamberine düşmanlık eden kimselere sevgiyle bağlandıklarını göremezsin." (Mücadele, 22) Ayeti açıklar mısınız?
Kur'an da geçen "belki yola gelirler" ifadesi ile Allah'ın -haşa- kimin hidayete ereceğini bilmediğini mi gösteriyor?
Kuran-ı Kerim, Efendimiz Hz. Muhammed’in kalbine indirildi. Allah dostlarından Kuran-ı Kerim’i kalbine indiren var mıdır? Varsa her zaman diliminde Kuran’ı hatim etmiş oluyorlar mı?
Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışında da O´nu tesbih et. (Tur Suresi, 49) Yıldızların batması nasıl oluyor ayetin Arapçasındaki batış kelimesinin anlamı nedir?
Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesinin sebebi nedir?
Ayet-i Kerime de "...cahillerden yüz çevir. (Araf, 199) deniyor. Anne babamız okuma yazma bilmiyorsa dini konularda bizlerle münakaşa ediyorsa onlardan yüz çevirip terketmeli miyiz?
Kur’an’da “müşriklerin çoğu fasıktır” (Tevbe, 9/8) ifadesi geçiyor. Buna göre, fasık olmayan müşrik mi var? Şirkin kendisi bir fasıklık değil midir?
Kur'an-ı Kerim'de sadece Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv) ile ilgili olan ayetler hangileridir?
Bakara Suresi 158. ayette Safa ve Merve tepesi Allahın alametidir deniyor. Bunlar neyin sembolleridir? Safa ve Merve arasında Sa'yetmenin amacı nedir?
Nahl suresi, 71. ayette, kendisine fazla rızık verilen insanların, bu kendilerine verilen bol rızıkları etraflarındaki insanlara dağıtmaları ve onlarla eşit hale gelmeleri mi isteniyor?
Kur'an'daki kelimelerin başka dillerde bir çok anlamı var. Bunlar Peygamber zamanında var mıydı? Yoksa zamanımıza kadar bir Arapça kelimeye daha fazla anlamlar mı eklendi?
Kur’an’da o dönemki Araplara has bir uygulama olan zıhardan bahsedilmesinin hikmeti nedir? Arkasından köle azad etmekten bahsedilmektedir. Kur´an ebedi mesaj olduğuna göre, bu tür ayetler günümüz insanına hangi manalarla hitap etmektedir?
Nisa Suresi, 37 ve 38. ayetlerin nüzul sebepleri nelerdir, ayette cimriler kafirlerle eş mi tutulmuştur?
Araf 35. ayetteki “ye’tiyennekum” ifadesini “resuller gelecek”, Mümin 15. ayette “yulkirruh” ifadesini de “ruhu kullarından dilediğine indirecektir” şeklinde anlamak isteyenlere nasıl cevap vermek gerekir?
Sebe Suresi, 9. Ayette geçen "Onlar, önlerinde ve arkalarında bulunan göğe ve yere bakmıyorlar mı?" ifadesini açıklar mısınız?
Kur’an'da, herkesin hesaba çekileceğine dair ayet olmasına rağmen, Hadislerde bazı kimselerin hesaba çekilmeden cennete gireceğine dair bilgilerin bulunması nasıl açıklanabilir?
"Hiç bir Peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir." Al-i İmran, 161 ayetinin iniş sebebi nedir?
Kur'an-ı Kerim, Efendimiz Hz. Muhammed (asv)’in kalbine indirildi. Allah dostlarından Kur'an-ı Kerim’i kalbine indiren var mıdır? Varsa her zaman diliminde Kur'an’ı hatim etmiş oluyorlar mı?
“Biz her millete bir peygamber gönderdik..” (Nahl, 16/36) ayeti ile “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik.”(Furkan, 25/51) ayetinde bir çelişki varmış gibi görünmüyor mu?
Evrensel bir haram aylar olayı dünyada yoktur. Ama Araplarda vardır. Kuranı Kerim evrenselse neden haram ayları (Tevbe 9/36) Arap örfündeki gibi anlatıyor?
Ahkaf suresi, 30. ayette cinler dinledikleri ayetler hakkında "biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik" diyorlar. Neden Tevrat'tan sonra gelen Zebur ile İncil yerine Tevrat diyorlar?
Kur'an-ı Kerim'de bazı insanların sözleri geçiyor; bu nasıl Kelamullah oluyor?
Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğini örneklerle açıklar mısınız?
Evrensel bir haram aylar olayı dünyada yoktur; ama Araplarda vardır. Kur'an-ı Kerim evrenselse, neden haram ayları (Tevbe 9/36) Arap örfündeki gibi anlatıyor?
Müminun suresinin ilk on ayetiyle amel etmenin faziletiyle ilgili hadis var mıdır? Bu ayetlerde geçen niteliklerin değeri nedir, fert ve toplum hayatında ne gibi bir değeri vardır?
"...Mekke ve çevresinde bulunanları uyarman, şüphe götürmeyen toplanma günü ile uyarman için sana Arapça okunan bir Kitap vahyettik" (Şura, 7) ayetini Peygamberimizin bütün insanlığa gelmesi ve İslamiyetin evrenselliği ile açıklar mısınız?
Allah katında (yeryüzünde) yürüyenlerin en kötüsü, o inkâr eden­lerdir. (Enfal suresi, 55) Ayeti açıklar mısınız?
İsra Suresi 1- 8. ayetlerinde yahudilerin bozgunculuk ve nankörlükleri anlatıldıktan sonra "Umulur ki Rabbiniz size acır" denmesi masumların hakları açısından değerlendirir misiniz?
"Gerçekten onlar düzen kuruyorlar. Ben de bir düzen kurmaktayım. Sen inkarcılara mehil ver; onlara mukabeleyi biraz geri bırak. (Tarık, 86/15-17) neden kafirlere mühlet verilmektedir?
“Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah’tan af dileseler, sen de resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah’ı tövbeleri kabul eden, pek merhametli bulacaklardı.” (Nisa 64) ayetindeki ifadelere, tarikatlardaki şe
Kur'an ayetler halinde indirilmiştir. Fakat bir ayette, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik, demiş. Kur'an-ı Kerim bir defada mı indirilmiştir?
Kur'an'ın önceki kitaplardan (Tevrat ve İncil, Zerdüşt'ün Avesta'sı) tekrarlarla dolu olması onlardan kaynaklanarak yazıldığını göstermez mi?
Kur'an-ı Kerim'i neden ezberliyoruz ve buna gerek var mı?
Tevbe Suresi 29. ayete göre, ehli kitap ile cizye verinceye kadar savaş açma emri veriliyorsa, bu ayet Müslüman olmayanlar bize dokunmazsa bile onların inancına karışmamız anlamına mı geliyor?
İslâm harflerinin mukaddesliğinden bahsediliyor. Bâzı kimseler, “Tanrının dili yoktur. Kutsal kitapların hurûfâtı değil içeriği kutsaldır.” diyorlar. Arap alfabesinin İslâm dîninde yeri ve önemi nedir?
De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik." (İsra 17/95) ayetini açıklar mısınız?
Enfal Suresi 24. ayette geçen "Allah'ın kişi ile kalbi arasına girmesi" ifadesini açıklar mısınız?
İslâm harflerinin mukaddesliğinden bahsediliyor. Bâzı kimseler, “Tanrının dili yoktur. Kutsal kitapların hurûfâtı değil içeriği kutsaldır.” diyorlar. Arap alfabesinin İslâm dîninde yeri ve önemi nedir?
“De ki: "Ey kavmim! Haliniz üzere çalışın. Ben de kendi halime göre çalışıyorum. Artık ileride bileceksiniz." (Zümer, 39/39) ayetinin açıklaması nedir?
"Bir ümmetin diğerinden daha çok olmasından ötürü, aranızdaki yeminleri bozarak, ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olmayın..." (Nahl, 16/92) ayetini açıklar mısınız?
Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. (Bakara, 2/6) ayetine göre, peygamberin vazifesi doğal olarak gereksiz olmuyor mu?
"Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur." (İsra, 17/36) ayetini açıklar mısınız?
Sana içki ve kumarı sorarlar, de ki: "İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür". (Bakara 2/219) İçki ve kumarın ne gibi faydaları olabilir?
Kainat ve içindeki her şey (gök, yer, dağ, taş, vs...) bir ayet midir? Ayet denilince, sadece Kur'an ayetleri mi anlaşılmalıdır?
"İbrahim, soyumdan da önderler yap deyince, Allah, zalimler önder olamaz, buyurmuştu" (Bakara, 2/124) ayetine rağmen, Hz. İbrahim'in soyundan peygamberlerin gönderilmesini nasıl anlamamız gerekir?
Ğaşiye, 88/8-14. ayetlerine göre, insanın sadece yüksek cennette mutlu olacağı anlamına mı gelir?
"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet eden, sonra tövbe de etmemiş olanlar için Cehennem azabı ve yangın azabı vardır." (Buruc, 85/10) ayetinde geçen "yangın azabı" nedir? İkinci bir Cehennem midir?
"Müslüman olmanızla beni minnet altında tutmayın, hayır; eğer doğru kimselerseniz, sizi imana eriştirmekle Allah sizi minnet altında bırakır." (Hucurat, 49/17). ayetini açıklar mısınız?
"Sura üflendiği zaman, o gün, aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez..." (Mü'minun 23/101) ayetinde neden akrabalık örneği verilmiştir?
Bakara, 2/38´inci ayette geçen havfün (korku), 40. ayetteki ferhabûn (korkun), 41. ayetteki fettegûn, 45. ayetteki hâşiîn (Allah´tan içi titreyerek korkanlara ağır gelmez) kelimelerindeki korkuların arasında ne tür bir fark vardır?
"İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkâr eden, sonra da inkârlarında ileri gidenler..” (Nisa, 4/168) ayetinde hangi insan tipinden bahsediliyor?
"Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, doğrusu Sen herşeye Kadir'sin" derler." (Tahrim, 66/8) ayetinde geçen -nurumuzu tamamla- ifadesini açıklar mısınız?
Ey inananlar! Size ne oldu ki, "Allah yolunda, savaşa çıkın" dendiği zaman yere çöküp kaldınız? Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir. (Tevbe, 9/38) ayetini açıklar mısınız?
“Ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.” (Al-i İmran, 3/158) ayetini açıklar mısınız? Onun huzurunda toplanmak ne demektir?
Kur'an'da Tanrı küfür ediyor, iddasına ne dersiniz? Kendisine ve peygambere inanılmıyor diye yabani eşekler, pislikler, susamış develer, köpekler, geberesiciler,.. gibi insancıl hakaretler, Kur'an'ın kaynağı konusunda şüphe uyandırıyor?..
Kur'an-ı Kerim'de, insanlar birini ya da bir şeyi Allah'tan daha çok severse Allah'ın onların karşısına rakip sıfatıyla çıkacağına dair bir ayet var mıdır?
Fetih Suresinin 27. ayeti, gelecekten haber veren bir ayet midir?
Ahzab 52 ve Tahrim 1. ayetlerde Allah’ın Peygamberin günlük ve cinsel hayatına direk müdahale etmesi benim imanımı sarstı, mantıklı cevapları var mıdır? Kuran’ın evrenselliğine tamamen zıt bir durum oluşturmuyor mu?
Kur'an dinlerken, mesela Bakara suresinin sonundaki "Amerrasulü ayetleri" okunurken "amin" demenin bir sakıncası var mıdır? Namazda imam Fatiha suresini bitirince, sesli olarak "amin" demek doğru mudur?
"Ben sapık ve saptıran kimseleri hiçbir zaman yanıma yaklaştırmam, yardımcı edinmem." (Kehf, 18/51) ayetindeki "sapık"tan maksat kimlerdir?
Yunus Suresi 100. ayette "Akıllarını kullanmayanlar üzerine Allah bir uğursuzluk yükler" denilmektedir. Allah'ın kendi yarattığı kuluna uğursuzluk vermesi haksızlık değil midir?
Sahifeler yerine neden ilk önce Kur'an-ı Kerim gönderilmemiştir?
İslam Dini’nin öngördüğü Had Cezaları veya diğer cezalar, İslam ülkesinde yaşayan gayr-i Müslimlere de uygulanır mı?
Kuran-ı Kerim´in belagat alimlerinin de kabul ettiği üstün edebiyatından, eşsiz sözlü anlatım sanatından, taklit edilemeyen üslubundan detaylı bir şekilde bahseder misiniz?
Tevrat'ta Hz. Nuh'un hayatı bütünlük içinde ayrıntısına kadar anlatılırken, Kur'an'da kısaca ve bölük pörçük anlatılması nasıl izah edilir?
Tekvir suresinin 2. ayetinde geçen "yıldızlar döküldüğünde" ifadesini nasıl anlamalıyız?
İsra Suresi 74 - 75 ve 93. ayetlerde çelişkiler mi vardır? Peygamberimiz vazifesinden taviz mi vermiştir ve mucize gösterememiş midir?
Kuran, kolay anlaşılsın ezberlensin diye 23 senede indirildiği halde, İncil, Tevrat, Zebur neden sayfa sayfa inmemiştir?
Bir ayette kıyamet günü, "dillerin, ellerin ve ayakların” (Nur, 24/24) şahitlik edeceği diğer bir ayette “ağızların mühürleneceği, ellerin ve ayakların şahitlik edeceği” (Yasin, 36/65) bildiriliyor. Bu iki ayet beraber nasıl anlaşılır?
Abdestsiz Kur'an-ı Kerim meali okunur mu? Kaza namazına nasıl niyet edilir?
“Zalimlere en ufak bir meyil göstermeyiniz, yoksa size de Cehennem ateşi dokunur.." (Hud 11/113) mealindeki ayeti nasıl anlamak lazım? Zalimlere bilmeyerek art niyet olmaksızın meyil etsek biz de ayetin kapsamına girer miyiz?
Cinlerin atası İblis midir? Eğer İblis ise onun eşi kimdir? Onun çocukları dünyaya nasıl geliyor?
O gün, kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır (İnfitar 82/19) ayetini delil göstererek şefaatin olmayacağını iddia edenler vardır. Şefaat olmayacak mıdır?
Tevrat'ta Hz. Nuh (as)'ın hayatı bütünlük içinde ayrıntısına kadar anlatılırken, Kur'an'da kısaca ve bölük pörçük anlatılması nasıl izah edilir?
Kur'an-ı Kerim´in belagat alimlerinin de kabul ettiği üstün edebiyatından, eşsiz sözlü anlatım sanatından, taklit edilemeyen üslubundan detaylı bir şekilde bahseder misiniz?
Kur’an canlı mıdır? Canlı ise bundan maksat nedir? Kur'an'a "Ruh" diyebilir miyiz?
Şeytanın, “Firavunların piramitleri olağanüstü bir şekilde yaptıkları gibi, Hz. Peygamber de olağanüstü bir yeteneğe sahip olarak -haşa- Kuran-ı Kerim’i kendisi yazdı" vesvesesine karşı nasıl cevap verebiliriz?
Kur'an, kolay anlaşılsın ezberlensin diye yirmi üç senede indirildiği halde, İncil, Tevrat, Zebur neden sayfa sayfa inmemiştir?
Kur’an canlı mıdır? Canlı ise bundan maksat nedir? Kur'an'a "Ruh" diyebilir miyiz?
"Artık kim Rabbine âhirette kavuşacağını umuyorsa, makbul ve güzel işler işlesin ve sakın Rabbine ibadetinde hiç bir şeyi O’na ortak koşmasın."(Kehf, 18/110) ayetini açıklar mısınız? İbadette ortak koşmak ne demektir?
Şeytanın, “Firavunların piramitleri olağanüstü bir şekilde yaptıkları gibi, Hz. Peygamber de olağanüstü bir yeteneğe sahip olarak -haşa- Kur'an-ı Kerim’i kendisi yazdı." vesvesesine karşı nasıl cevap verebiliriz?
Kur'an'ın mucizelik yönleri kırk tanedir deniliyor; bunu nasıl anlamak gerekir?
Allah Kur'an'da neden biz onların kalplerini ve gözlerini diyerek çoğul kullanıyor da, kulağına diyerek kulağı tekil kullanıyor? Ayetin kelimelerini tahlil eder misiniz?
Ankebut 17 ve 25. ayetlerinde geçen "min dûni allâhi evsânen" ifadesi Allah´tan başka putlar anlamına mı geliyor? Eğer öyleyse bu, Allah’ın diğer putlardan farklı bir put olduğu izlenimi uyandırmaz mı?
Ayet-i kerimelerde Kur'an için Kitap ismi geçmektedir. Ayetlerin indiği dönemde Kur'an kitap halinde değildi. Kitap denilmesinin hikmeti nedir?
Kureyş suresinin iniş hikmeti nedir? Neden özellikle Kureyş kabilesi için sure inmiştir? Kureyş kabilesine özgü sure inmesi Kur'an'ın evrenselliğine aykırı değil midir?
“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının..” (Teğabun, 64/14) mealindeki ayette geçen "eşlerin ve çocukların düşman olması" ne demektir?
Allah'ın Peygambere salavat getirmesi, Kur'an'ın Hz. Muhammed'in sözü olduğuna bir delil olamaz mı?
"Allah meleklerden ve insanlardan peygamberler seçer..." (Hacc 22/75) ayetini açıklar mısınız? Meleklerden Peygamber var mıdır?
Ayet-i kerimelerde Kur'an için "Kitap" ismi geçmektedir. Ayetlerin indiği dönemde Kur'an kitap halinde değildi; kitap denilmesinin hikmeti nedir?
Rum suresi 22. ayette, dillerin ve renklerin farklı olmasının güzelliğini anlatır. Halbuki, savaşların çoğu bunlardan çıkmaz mı? Allah nasıl bir hikmetten bahsediyor?
Allah, Kur’an ayetlerinde, Allah en büyüktür, ona iman ederim, Ondan başka ilah yok gibi kelimelerle neden üçüncü tekil şahısmış gibi anlatır, direk olarak “Ben Allahım” demez?
"Kur’an’da hitabın hep erkeklere edildiği, kadınlara neden hitap edilmediği" şeklinde bir şikayet olduğu, bundan sonra kadınlara da hitap edildiği, iddiası doğru mudur?
Bakara 2/191 Tevbe 9/29 ayetlerinde olduğu gibi, Kur’an’da geçen şiddet ayetleri nasıl evrensel olur, gayri Müslimlerin yanında nasıl okuruz?
"...Kafirler, size apaçık düşmandırlar." (Nisa, 4/101) ayeti her devirde geçerli midir? Kafirlerle ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Onlarla ticaret yapmak caiz midir?
Ahzab 33/35’te bütün erkek ve kadınlar ifadesi peşpeşe 8 kere geçmesi anlatım ve anlam bozukluğu değil midir? Bunun yerine, şu özelliklere sahip erkek ve kadınlar denilse yeterli olmaz mıydı?
Allah, Kur’an ayetlerinde, "Allah en büyüktür, ona iman ederim, Ondan başka ilah yok." gibi kelimelerle neden üçüncü tekil şahısmış gibi anlatır, direkt olarak “Ben Allah'ım.” demez?
"Kur’an’da hitabın hep erkeklere edildiği, kadınlara neden hitap edilmediği" şeklinde bir şikayet olduğu, bundan sonra kadınlara da hitap edildiği, iddiası doğru mudur?
"İncil'i özetle deseler 'sevgi' derim. Kur'an'ı özetle deseler 'Mekke'deki ayetlere sevgi, Medine'dekilere ise kin, nefret, düşmanlık, öldürme, savaş ve kılıç' diye özetlerim." Acaba bu konuda beni bilgilendirebilir misiniz?
Kur’an’da örümcek ağının çürük olarak geçmesine rağmen, bilimin, örümceğin ipinin çok sağlam ve çelikten daha iyi olduğunu söylemesi nasıl açıklanır?
Shakespeare´in Hamlet´i gibi benzer bir eser yazılamaz. Buna göre, “Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüpheniz varsa, onun benzeri bir sûre getirin” ayetine karşılık, bir eser yapılmış olmaz mı?
Namaza giderken koşmamamız gerektiğini bildiren hadis var fakat Cuma Suresi 9. ayette "koşarak gitme" ifadesini nasıl anlamak gerekir?
Yusuf Suresinin 31. ayetinde, ellerini kesen kadınların "Allah'ı tenzih ederiz" demesi o kadınların tevhid dinine inandığını göstermez mi?
Ayetlerde Allah’ı tesbih etmeyen hiç bir şeyin olmadığı bildirilmektedir. Allaha’a inanmayanlar, inkarcılar Allah’ı nasıl tesbih ediyorlar?
Kur’an, helak olan toplumlardan bahsederken, örnekleri neden kendi geldiği coğrafyadan veriyor? Bu durum her kavme peygamber gönderildiği sözüyle çelişmiyor mu?
Necm suresi toplu olarak indiği halde, neden bir kısmı Garanik (Şeytan ayetleri safsatası) hadisesinden bir kısmı da Miraç olayından bahsediyor? Garanik hadisesinde Miraç hadisesi zaten bilinmiyor muydu?
Hz. Musa’nın “Genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü!.." (Tâhâ, 20/25-28) anlamındaki duasını, bu kelimelerle yapmasının sebebi nedir?
Sahabeler müteşabih ayetleri ve huruf-u mukattaa harflerinin anlamlarını Peygamber Efendimize sormamışlar mı? Sormamışlarsa bizim açıklamamız bid'at olmaz mı?
Hz. Peygamber En'am suresi 82. ayette geçen "zulüm" kelimesini hangi ayetle açıklamıştır?
Tâhâ suresinin 87. ve 96. ayetlerinde geçen "Samiri'nin heykel yapma olayını" açıklar mısınız?
"Biz onlara, 'Aşağılık maymunlar olun.' demiştik. Biz bunu, hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret kıldık.”(Bakara, 2/65-66) ayetinde geçen ibret olma ne olabilir?..
"Rabbim! Ben kız doğurdum. Erkek, kız gibi değildir. Ben ona Mer­yem adını koydum." (Âl-i İmran, 3/36) Bu ayette neden "Kız, erkek gibi değildir." yerine "Erkek, kız gibi değildir." ifadesi yer almıştır?
"Sahabe, on ayet ezberleyip tatbik etmedikçe yeni ayetlere geçmezdi." sözü hakkında bilgi verir misiniz? Kur'an'ın sahabe hayatındaki yerini açıklar mısınız?
Müddesir suresi neden bahsetmektedir?
Ayetlerde geçen, "insan nankördür"(Adiyat, 100/6), "zalimdir"(İbrahim, 14/34), "Kaçış nereye?" (Kıyame, 75/10), "çok zâlim ve çok câhildir"(Ahzab, 33/72), "acelecidir"(İsra, 17/11), "cimridir" (Mearic, 70/19), Buradaki "insan"dan kasıt kimdir?
Hac suresi 23. ayetinde "altın bilezik", İnsan suresi 21. ayetinde ise "gümüş bilezik" deniliyor? Cennette bilezikler altından mı gümüşten midir?
Kur'an'da her şeyin insan için yaratıldığı ve onun hizmetine sunulduğu şeklinde bir ifade var mıdır? Uzaylılara inanabilir miyiz?
Zuhruf suresi, 61. ayette geçen "O" zamiri hakkındaki açıklamalar ihtilaflı mıdır? Buradaki zamir kime işaret etmektedir?
Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemde olacak işler olmuş gibi anlatılıyor, neden?
Kur'an'da melek ve ahiret inancı?
Allah her şeyi en güzel biçimde mi yaratmıştır? Eğer öyleyse, neden "eşeklerin seslerinin çirkin ve kötü" olduğunu söylüyor?
Yasin suresinin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak gösterilmesinin sebebini öğrenebilir miyim?
Kur'an'ı toplama görevinin Zeyd bin Sabit'e verilmesinin hikmeti nedir?
Duha ve İnşirah surelerinde geçen, "Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.", "Ve ancak Rabbine yönel." gibi ifadelerinde, Rabbimin bana hitap ettiğini düşünebilir miyim?
Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed'in putları kırmasının, kâfirlerin Kur'an'ı yakmasından ne farkı vardır? Hz. İbrahim, "Putlar sizinle konuşabiliyor mu?" sorusunu karşılık, “Allah sizinle konuşabiliyor mu?” diye cevap alsaydı, putperestlerin durumuna düşmez miy
Kur'an-ı Kerim'den nasıl bir insan, nasıl bir kul olduğumuzu öğrenebilir miyiz?..
Ayette “Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve gözlere süs olsun diye yarattı.” (Nahl, 16/8) denilmektedir. Katır zaten at ve eşekten olmuyor mu? Bu ayet açıklar mısınız?
"Her kim Allah'a, melekle­rine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır." (Bakara, 2/98) Bir anne, katil olan evladına şefkat edip düşman olmazken, nasıl olur da Allah inkârcılara düşmanlık yapar?
Kur'an-ı Kerim'i ne kadar sürede bitirmemize izin var, yani en az kaç günde bir hatim yapılabilir?
Kur’an’da, “Biz bir kavmi veya bir topluluğu helak etmeden önce gökten nimet yağdırırız ve sonra da bir gecede işini bitiririz.” diye geçen bir ayet var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de "Kitap" kavramı hangi anlamlarda kullanılmıştır; mushaf anlamında kullanıldığı ayet var mıdır?
Mevlana Hazretlerinin "Mesnevi"sinde geçen, "Allah da 'Bu Kur´an gönül yüzünden bazılarına doğruyu gösterir, bazılarının da yolunu azdırır.' buyurur." ifadesini açıklar mısınız? Burada Mevlana Hazretleri ne demek istiyor?
İncil’de sevgiyle ilgili çok ayet olmasına rağmen, Kur’an’da sevgiye önem veren ayetin olmaması nasıl açıklanabilir?
Kur'an'da gramer hataları var mı? Kur'an'ın bazı ayetlerinde gramer hatalarının var olduğunu (orijinalinde) ve bu hatalar dolayısı ile ilahi bir özelliğe sahip olmayacağı söyleniyor?..
Araf suresinin 69 ayetinde, sad harfinin altında sin harfi var. Sin şeklinde okumak için midir? Sad ile okumak caiz midir?
"...Hüküm vermek ancak Allah'a aittir..." (Yusuf, 12/40) ayetini nasıl anlamalıyız? Seçimlerde oy kullanmak bu ayete ters düşmüyor mu?
"Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin... Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez..."(Maide, 5/51) ayetinde neden kâfir değil de zalim olarak nitelendirilmişlerdir?
Kur'an'daki "Ey İnsanlar! Ey Ademoğulları!" gibi hitaplar, onun hangi özelliğini göstermektedir?
"Ahzab suresi inene kadar, on yedi yıl boyunca İslam’da başörtüsü yoktur, köle ile özgür kadınları ayırt etmek için getirilmiştir, cinsellikle de ilgisi yoktur, Hammurabi kanunundan alınmıştır." gibi sorulara nasıl cevap verirsiniz?
Kur'an-ı Kerim'de kalp hangi anlamlarda kullanılmıştır?
Surelerin ismini kim koymuştur?
Hatim duası nasıl yapılır?
Kur'an-ı Kerim'in dört temel esasları nelerdir?
Allah’ın, Yahudilere hitaben buyurduğu, “Alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi.” (Maide, 5/20) mealindeki ayette geçen "alemlerde hiç kimseye vermediği şeyler" nelerdir, neden hiç kimseye vermediklerini Yahudilere vermiştir?
Kur'an'da gramer hatası olduğuna delil olarak; Yusuf suresi 12. ayetten "ve gâle nisvetün" ifadesini ve Hucurat suresi 14. ayetten "gâletil e'arâbu" ifadesini gösteriyorlar. Bu iddialara nasıl cevap verebiliriz?
Kur'an'ın değiştiğini ya da Peygamber sözü olduğunu iddia edenlere ne dersiniz?
Kur'an'ı Latin harflerle (Arapçanın Latin harflerle yazılışından) okumak uygun olur mu?
Nuh tufanının bütün yeryüzünü içine almadığını söylüyorsunuz, Kur'an'da ise "Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!" ifadesi vardır?
Geceleri hangi surelerin okunması daha faziletlidir?
Haşir suresinin son beş ayetini sabah ve akşam namazından sonra okumak ve okumaya "Euzubillahissemiil alimi..." diyerek başlamak hakkında bilgi verir misiniz? Bu ibarenin manası nedir?
Kur'an da bulunan "... daha zalim kim olabilir?" cümlesini izah eder misiniz; bunlar kimlerdir?
Güneşin dünyanın etrafında döndüğüne dair bir ayet var mı? Dünyanın güneş etrafında dönmesiyle ilgili ayet var mı, varsa bu neden açıkça belirtilmemiştir?
Ebedi cehennemliklerin orada çağlarca kalacaklarını bildiren ayete göre (Nebe, 78/23), cehennem ebedi olmayacak mıdır?
“Battığı zaman yıldıza andolsun ki..." (Necm, 53/1) ayetinde yıldızın battığı bildiriliyor. Halbuki yıldız batmaz, Allah neden böyle dedi?
Korkunç görünümlü, genetik bozukluğu olan bebeklerin yaratılmasını “Yarattığı her şeyi güzel yarattı.” (Secde, 32/7) ayetiyle beraber değerlendirir misiniz?
"İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır." ayetini açıklar mısınız? Her türlü çalışmalarda geçerli midir bu durum? Ne eksik ne fazla, tam karşılığı mı verilir?
Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir? Her yıl Ramazan ayı değişiyor?
İçinde Kur'an yazısı (ayet, hadis) bulunan dini (tefsir) kitapları abdestsiz, aybaşı hâlinde / hayızlı iken almak, okumak günah mıdır?
Yirminci asırda keşfedilen Evren’in genişlemesi (Zariyat, 51/47) ve gaz aşaması geçirmesi (Fussilet, 41/11, 12) neden Kur'an mucizesi olarak görülmektedir? Kur’an’da Evren’den değil gök ve yerden söz edilmiyor mu?
Kur'an-i Kerim'de Musa Aleyhisselamın çokça zikredilmesinin, Yahudiler hakkında daha sert ifadelerin geçmesinin hikmetleri neler olabilir?
Kur'an'da bildirilen "denizlerin birbirine karışmaması" konusunun bilime aykırı olduğunu söyleyenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Yedinci yüzyılda bilimsel gelişmeler olmadığı halde, o dönemin insanları Kur'an'ın hangi yönüne bakarak iman etmişlerdir?.. Bilimsel ayetler o dönemde anlaşılıyor muydu?
Mekkî surelerdeki edebiyat, neden Medenî surelerde yok?
Kur'an-ı Kerim'in mealini baştan sona okuduğumuzda, Kur'an'ı hatim etmiş olur muyuz?
“İyilik de kötülük de hepsi Allah'tandır.” (Nisa, 4/78) ile “Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir...” (Nisa, 4/79) ayetleri birbirine zıt değil midir?
Kur'an-ı Kerim okurken eksik ya da yanlış okursak ne olur?
“Bu eskilerin masallarıdır." diyenlerle, "Biz bunu önceki kitaplarda işitmedik." diyen kişiler arasında nasıl bir fark var?
"Bu söz Resullah'ındır." diye inandığınız hadisler var mı?
Ayette geçen "... O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanlar.."(A'raf, 7/180) kimlerdir?
Kur'an-ı Kerim'de bütün bilgiler var mıdır? En'am sûresi, 59. ayette; "Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin'de vardır." buyurulmaktadır...
Kur'an'daki bilgiler ve bilimsel ayetler daha önceden biliniyor muydu?
Yasin suresi 60. ayette geçen "şeytana kulluk etmek"ten maksat nedir?
"Allah, sizlerden iman edip iyi ..." (Nur, 24/55) ayetini açıklar mısınız?
Farklı yerlerdeki insanların Kur'an cüzlerini paylaşarak hatim sevabı alması ile ilgili hadis ya da ayetler var mı? Hatim için cüzleri paylaşanların aynı mekanda olma şartı var mı?
Hz. Musa Mısırlı birini öldürünce ceza almış mıdır?
Kur'an-ı Kerim yazılı sayfalar halinde mi inmiştir?
“Her şeyi çift (erkek ve dişi) yarattık.” ayetine göre, melekler de mi çift yaratılmıştır?
Ayete göre, meleklerin hep erkek suretinde görünmesi nedendir?
Tevrat'ın tahrif olmadığını iddia edenlere nasıl cevap verilebilir?
Kur'an-ı Kerim'in tahriften uzak kalmasını izah eder misiniz?
Kur'an-ı Kerîm'in anlamını bilmesek dahi, okudukça Allah (c.c) onu mü'minlerin kalbine açar, diye birinden duydum?
61. surenin 6. ayeti Peygamberimizin vefat tarihini mi bildiriyor?
Cansız varlıkların ve hayvanların ahiret hayatları var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de, ilk Müslüman'ın Hz. İsa olduğu ve şeytanın secde etmeden önce kafir olduğu ifade edilmiş midir?
"Sizin dostunuz yalnız ve yalnız Allah,.." (Maide, 5/55) ayeti Hz. Ali hakkında mı nazil olmuştur?
Ayette Peygamber Efendimize, "sana ayetler vahyolununca dilini kıpırdatma" deniyor; nasıl anlamalıyız?
"... Biz ona ruhumuzdan üfledik..." (Enbiya, 21/91) ayetinde neden "biz üfledik" yazıyor?
"... O’na hiçbir şeyi ortak yapmayın, anneye babaya iyi davranın..."(En'am, 6/151) Ayetin akışında zahiri bir zıtlık mı bulunmaktadır?
Kur'an'da altı günden kasıt altı devre ise, neden devre değil de gün geçiyor?
Günaha sebep olmak kişiye günah kazandırır mı?
Allah Kur'an'da bulunan mucizeleri insanların imanı artsın diye mi koydu?.. Yani mucizelerin bu zamana kadar devam etmesini mi istedi?..
Ayette geçen “nefislerinizi öldürün” ifadesine, “kendinizi öldürün” diye mana vermek doğru mudur?
Hz. Osman zamanında şahsi yazılan Kur'an-ı Kerimler ne yapılmıştır?
Kur’an ayetleri arasında neden konu bütünlüğü hiç yok?..
Müteşabih ayetler imani konuları mı kapsar, yoksa ameli konularda da var mıdır?
"Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri yazılamaz." sözü nasıl anlaşılmalı? Buna imanın bir kaidesi olarak aynı şekilde inanmak farz mıdır?
Bir ayette "Gök üstünüze düşmesin diye biz onu havada tutuyoruz." deniyor. Gök nasıl üstümüze düşebilir?
Hafızlığın şartları nelerdir?
Tüp bebek tedavisinde cinsiyet seçimini insanlar yapmaktadır. Kız veya erkek yaratmayla ilgili ayeti nasıl anlamalıyız?
Neml Suresi 18. ayette geçen karıncalara hitaben, "Yuvalarınıza girin." ifadesi, neden eril kipiyle verilmiştir?
“Tevrat ellerinde iken seni hakem mi tayin ediyorlar?" (Maide, 5/43) ve benzer ayetler Tevrat’ın evrensel olduğunu göstermez mi?
Hatim sevabı birden fazla kişiye bağışlanabilir mi? Ben Efendimizin ruhu, günahların affı, ölmüşlerimin ruhu için, diye geniş bir niyet etmiştim; bunun doğrusu nedir, kısıtlama var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri günümüzde geçerli midir? Kur'an-ı Kerim de nesh edilen ayet var mı?
“Allah yıldırımı istediğine çarptırır.” (Ra’d, 13/13) ayetini nasıl anlamalıyız?
"Görmüyor musunuz, Allah yedi göğü nasıl uyumlu yaratmıştır!" ayetine göre, atmosferin yedi katı varsa güneşle ay bunların içinde değil, evrenin yedi tabakası kasd ediliyorsa insan bunları göremez, itirazına nasıl cevap verirsiniz?
"Bir kısmınızı bir kısmınıza de­neme ve sınav vesilesi kıldık." (Furkan, 25/20) Bu ayette kastedilen mana nedir?
"Orada (cennette) istedikleri her şey onlarındır, üste­lik katımızda fazlası da vardır." (Kaf, 50/35) ayetini nasıl anlamalıyız?
Mu´min Suresi 38. ayetinde Firavun´un kavminden iman eden bir kişi, Musa ve Harun varken neden kendisinin takip edilmesini istiyor? Neden Musa ve Harun´a değil de kendisine ittibaya çağrıyor? Kimdir bu kişi?
"Onu değersiz bir pahaya, sayılı birkaç dirheme sattılar." (Yusuf, 20) ayetinde dirhemden bahsedilir. İlk para M.Ö. 650 civarında basıldığına ve Yusuf (as) daha önce yaşadığına göre bu bir hata değil midir?
Mucizeler ve Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü anlatır mısınız? Bazı kişilerin Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerin benzetme olabileceğini anlattıklarını duydum.
Kur'an-ı Kerim cem' edilirken, Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında, neden iki şahit kuralı uygulanmamıştır?
Hz. Âdem ile ilgili Bakara suresi 36-38. ayetler arasında kopukluk yok mudur?
Allah Kur'an'da kuluna bir şeyi bildirir mi? Sıkıntılı bir halimiz var; Kur'anı açıp okuyarak o olayla ilgili bir şeyi gaybi veya neler olabileceğini Allah bildirir mi?
Maide suresi 119. ayeti, önceki ve sonraki ayetlerle değerlendirdiğimizde, Hristiyanların da cennete gireceği sonucu çıkmakta mıdır?
Rahman suresinin nüzûlü (indirilişi) hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın yaratılışından bahseden Nisa suresi 1. ayeti açıklar mısınız?
Kur'an'da bahsedilen kalb hastalığı nedir?
“Yer, gökleri ve arasındakileri altı günde yaratan” (Secde, 32/4) ayetinde geçen “Yer ve gök arasındakiler”den kasıt nedir? Hayvanlar ile bitkiler midir?
Kur'an'da kafirlerin çaprazlamasına el ve ayaklarının kesilmesi diye bir emir var mı? Varsa, bu ceza kimlere uygulanır?
Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var mıdır?
(A'raf, 7/150)’de, Hz. Musa'nın Allah'ın sözlerini barındıran levhaları yere fırlattığı yazıyor; bu, Allah'a karşı bir saygısızlık değil midir?
Kur'an'da Hz. Musa'ya "levhalar" verildiği Tevrat'ta ise "iki levha" verildiği yazıyor. Bu konuyu açıklar mısınız?
Nahl Suresi, 75-76. ayetlerde köleliğe açık izin mi veriliyor?
"Ey imân edenler! Allah'dan korkup sakının; O'nun Peygamberine inanın ki,.." (Hadid, 57/28) Bu ayette neden hem "ey iman edenler" diyor, hem de "Peygambere inanın" diyor?
Kur'an-ı Kerim'de azab ayetlerinin çok zikredilmesinin sebebi nedir? Halbuki bunun yerine tehdit etmeden, iyilikle emir edilse ne olur?
“Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme.” (Ankebut, 29/8) ayetini açıklar mısınız?
Kur'an'da geçen "şüphe" ve "mutmain olamama" aynı şey midir?
Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu ve günümüze kadar hiç değiştirilmeden nasıl geldiğini açıklar mısınız?
Tevbe suresi 30. ayette geçen Yahudi ve Hristiyanların geçmişte sapmış kimselere benzeyerek Allah'a çocuk isnad etmelerini açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim’de Nakur yılı / Foton kuşağına ilişkin ayet var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapanın elinin kesilmesi emredilmektedir. Bu hırsızlık suçun cesası, insan hakları açısından ağır bir ceza değil mi?
Kur'an-ı Kerim ne zaman harakelendi? Önceden hareke ve noktalama işaretleri yokmuş, neden gerek görüldü?
Yıldızların uzaklığı bağlamında Mülk suresi 5. ayeti açıklar mısınız?
En´am Suresi 2. ayet: "... O'nun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra, bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz!" Bu ayeti açıklar mısınız?
A'raf 148. ayette, altın buzağının böğürmesinden bahsediliyor; bir heykel nasıl böğürebilir?
"Ey mutmain nefis! Razı olmuş ve rızaya ermiş olarak dön Rabbine!" (Fecr, 89/27-28) ayetlerinde geçen Allah'tan razı olmaktan maksat nedir?
İsra suresi 1. ayette "kendisine bir takım ayetler gösterelim diye" denirken, hangi ayetler anlatılmak istenmiştir?
Peygamberimiz hayatta iken neden Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmemiştir? Kur'an'ın Allah kelamı olduğu ve değişmediğine en büyük itiraz da bu noktada. Neden Allah ve Efendimiz (asm) böyle bir itiraza açık kapı bırakmış?..
Peygamberimiz'in eşlerinin evlenmeleri neden yasaklanmıştır?
Kur’an’da her şey apaçıkken, neden Kur’an’ı anlamak için tefsir kitapları okunur?
Kur’an, hırsızlık yapanların ve Maide 33’te geçen şeyleri yapanların ellerinin ve ayaklarının kesilmesini emrediyor. Acaba Kur’an burada firavunun müminlere uyguladığı cezayı mı emrediyor?
"Atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri:.."(Hud, 50/24-27) ayetlerini açıklar mısınız?
Bir ayette, Allah’a ortak koşanların, ortak koştukları şeyler kendileri eleyhine şahidlik ederek “siz yalancısınız” diyecekleri, başka bir ayette ise, ortak koştuklarının cevap vermeyecekleri nasıl açıklanabilir?
Allah Peygamber Efendimize, "Kur'an'ı unutturmayacağız" diyor, ama Efendimiz'in namaz kıldırırken bir ayeti unuttuğu bildiriliyor?
Ayetlerde takdim ve tehir ne demektir?
Abdullah b. Sad b. Ebi Serh'in dinden çıkıktan sonra tekrar iman edip namaz kılarken öldüğü doğru mudur?
Hicr suresi 22. ayette geçen "levakıh" ifadesinin "aşılayıcı rüzgârlar" olarak tercümesi doğru mudur?
"Kalbini inkara açık tutmak" anlamında bir ayet var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaların (hikayelerin) önemi nedir? Bu kıssalar gerçekleşmiş olaylar mıdır?
Kur'an okurken RA harfiyle ilgili olan, arız kesre ve hükmürra ne demektir? Onun gelmiş olduğunu nasıl anlayabiliriz?
"Bunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır." (Ankebut, 29/47) ifadesinden kimler kastedilmektedir?
Ahzab Suresi’nin, Bakara suresi kadar uzun olduğu rivayeti doğru mudur?
Dize koyarak Kur'an okumak caiz mi?
Şafiiler tilavet secdesi yaparken, niyetten sonra ellerini bağlarlar mı yoksa direkt secdeye mi giderler?
Neml suresi 21. ayete göre hayvanlara ölüm cezası verilebilir mi?
Aşir, sure veya bir ayet okunduktan sonra "el-Fatiha" denilmesi sünnet midir?
Kur'an okuyup onunla amel eden kişinin şefaat etmesi ve anne ve babasına kıyamette taç giydirilmesi hadislerini açıklar mısınız? "Her kim Kur`an-ı Kerimi okur ve ondakilerle amel ederse, kıyamet gününde anne ve babasına bir taç giydirilecektir ki güneş,..
Bütün halinde inen Kur'an şu an nerededir?
Kur'an'da kaç ayet vardır?
"Siz ne halde iseniz başınıza o şekilde idareciler gelir. Bir topluluk kendini duzeltmedikce Allah onlardaki hali duzeltecek değildir." Bu ifadeler ayet mi yoksa hadis midir; nasıl anlamamız gerekir?
Hz. Ebu Bekir mushafı yakılmış mıdır? Halife Mervan kendi gerekçesini şöyle açıklar; "Onda yazılı olanlar, Osman tarafından yazdırılan Mushaflara geçmiştir. Artık ona gerek kalmamıştır..." Bunu nasıl anlamalıyız?
"... Ve şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeyler yaratacak." (Nahl, 16/8) Burada "bilemeyeceğiniz nice şeyler" ifadesi ile kastedilen uçak, tren gibi vasıtalar mıdır?
Yasin suresi 80. ayetteki, "yemyeşil ağaçtan ateş çıkması" meselesini nasıl anlamalıyız?
Kur'an'da edebi mükemmelliğin olmadığı, tam tersine -haşa- kötü olduğu iddiasına ne cevap verilir?
Kur’an’da neden "göklerin ve yerlerin Rabbi" denilmiyor da arz/yer kelimesi tekil olarak geçiyor?
“... bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme.” (Tâhâ, 20/131) ayetine göre, faydalanan kesim Rabbimizin nimeti değil midir?
Kur'an-ı Kerim ilk indiği günden beri mi tecvidli okunmaktadır, yoksa tecvid ilmi sonradan mı ortaya çıkmıştır?
“İnsanlardan kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın-kaypak şeytanın peşine düşer.” (Hac, 22/3) ayetine göre Allah hakkında biriyle tartışırsak bizi yoldan mı çıkarır?
Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okumanın hükmü nedir?
Kur'an'ın ilk yazılmış nüshaları neden ortadan kaldırıldı? Kur'an'ın aslı yakıldı mı?
"50.000 yıllık hesap günü bekleyişi" ile "Allah hesabı çabuk görendir" ayetindeki çelişkiyi nasıl anlamalıyız?
Maide Suresi, 35. ayette geçen "O'na yakın olmak için vesile arayın" ifadesini açıklar mısınız?
Casiye suresi 24. ayette geçen, "Bizi ancak zaman yok eder." ifadesini nasıl anlamalıyız?..
Hafızlarla ilgili bir hadis var mı ve Kur'an yarışmalarında birinci olabilmek için çalışmak gösterişe riyaya girer mi? Bir hafızın normal insanlara nazaran nasıl davranması gerekir, nasıl hareket etmesi gerekir?
“Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) ayetinden ne anlamamız gerekiyor?..
Elif-Ba cüzüne çalışmak ya da Kur'an okumak için camiye giden kız çocukları adetli iken ne yapacak? Bu durumda camiye devam etmeleri caiz mi?
“Kur'an, senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz." (Zuhruf, 43/44) ayetinin sadece Peygamberimizin kavmine hitap ediyor olması evrenselliğe aykırı olmaz mı?
"Biz gece ve gündüzü iki Ayet kıldık ve gece âyetini sildik" (İsra, 17/12) ayetindeki "Gece ayetini sildik." ifadesi nasıl anlaşılmalıdır?
Hz. Ali’nin "Kur’an’ı okuyup da anlamayıp, tefekkür edilmeyen kıraatte hayır yoktur.", dediği doğru mudur?
"Biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk, doğrusu biz göğün bazı yerlerinde dinlemek için otururduk.” (Cin, 72/8-9) Burada geçen alevler ve oturulacak yerlerden maksat nedir?
Ağaç kabuklarına yazılmış olan ilk orjinal Kur'an nüshaları günümüze ulaşmamış mıdır?
Necm suresinin 9. ayetinde geçen "veya" ifadesine göre; Allah tahmin mi yürütmektedir?
Bazı ayetler indiği zamanı ilgilendiriyormuş gibi görünüp sanki günümüzde o ayetin kullanılmasına lüzum yokmuş gibi algılanmaktadır. Örneğin Efendimizin eşleriyle nikah mümkün değil iken, acaba bu tür ayetlerin hikmeti nedir?
Mücadele suresinin 12. ve 13. ayetlerinde bahsi geçen "Elçi" ile gizli konuşmadan önce sadaka vermenin hikmeti nedir?
Talak suresinin 12. ayetinde geçen "emrin, bunlar (yer-gök) arasından inip durması" ne demektir?
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed (a.s.m)'in şahsı ve ailesi ile ilgili ayetlerin olması, Kur'an'ın evrensellik yönüne ters değil midir?
Tahrim suresi 12. ayette Rabbin sözleri ve kitaplarının ayrı ayrı anılmasının nedeni nedir?
Ahzab suresi 36. ayette, Allah ile Peygamber kararları ortak alıyorlar anlamı çıkıyor; hükmü veren Allah ise, Peygamber'in adı neden geçiyor?
Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim silinecek mi?
Zilzal suresinin 2. ayetindeki "yeryüzünün ağırlıklarını dışarı çıkarması", 4 ve 5. ayetler ne anlama gelmektedir?
Turan Dursun’un, “Kur'an’ın Libya'daki mushafıyla şu anki mushafı arasında fark var, Kur'an tahrif edilmiştir.” görüşüne nasıl cevap vermeliyiz?
Kur'an yirmi üç yıl boyunca gelişen olaylara göre yazılmış ve daha sonra değiştirilmiş bir kitap?
Bakara suresinin 210. ayetinde geçen "Allah ve melekler beyaz buluttan gölgeler içinde gelsin." ifadesi ne anlama gelmektedir?
“Kur’an’ı namazda okuyan bin, yüzüne okuyan yüz, ezberden okuyan on hasene alır.” anlamında bir hadis rivayeti var mıdır?
Kur'an hafızların şefaat hakkı var mıdır? Hafızların, Kur'an ile amel ettikleri takdirde, kaç kişiye şefaat hakkı vardır? Bu kişilerin akraba olması şart mıdır?
Neml suresinin 88. ayetinde dağların yürütüldüğü anlatılırken başka ayetlerde sabit olduğu ve sadece kıyamet günü yürütüleceği bildirilmiştir. Bu konuya açıklık getirir misiniz?
Yeryüzünün dümdüz yayılıp uzatıldığına dair ayetlerin olması Kur'an’da dünyanın düz olduğuna dair hiçbir ayet yoktur düşüncesine gölge düşürmez mi?
Peygamber, Nisa suresi 95. ayete kendiliğinden ilave yaptırmış mıdır?..
Hicr suresinin 71. ayetine göre, Hz. Lut kızlarını kimlere teklif etmiştir?
"Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O halde din işinde seninle asla çekişmesinler." (Hac, 22/67) Bu ayete göre her ümmete farklı ibadetler mi takdir edilmiştir?
Zümer, 39/10’da “de ki” sözcüğü olduğunda Muhammed'in Müslümanlara “kullarım” diye seslendiği anlaşılmaktadır?
"Her ümmetin bir peygamberi vardır..." (Yunus, 10/47) ayetine göre, fetret devrinde ümmetlere peygamberlerin gelmemesi çelişki olmaz mı?
Hz. İbrahim'in Kur'an'da babasına selam vermesi ile "Müslüman olmayana selam verilmez." kaidesi arasındaki tutarsızlığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
"Savaş esiri olarak aldığınız cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı." (Nisa, 4/24) Bu ayet nazil olmadan önce evli kadınlarla başka erkekler evlenebiliyor muydu?
Kur'an neden okunur? Kur'an'ı dünyalık isteğimizin gerçekleşmesi için de okuyabilir miyiz? Böyle okunduğu zaman sakıncası var mıdır?
Türkçe açıklamalı Kur'an-ı Kerim meali okunabilir mi?
Kur'an'daki en kısa ayet ile en uzun ayet hangileridir?
Kur'an'da "amin" kelimesi kullanılmış mıdır?
Kur'an değiştirildi mi? Ahzab Suresinden bir ayet sonradan mı konuldu? Buhari'de geçen bir rivayette Zeyd İnbn-i Sabitin şöyle dediği söyleniyor: “Kur'an'ın kopyalarını yaparken Ahzap Suresinden bir ayeti kaybetmiştim. Allah’ın Resulu onu her okuduğunda..
Saffat suresinin 102. ayetine göre, veliler çocukları hakkında kararlar alırlarken onların rızalarını almalı mıdırlar?
Hz. Peygamberin Kur’an’daki astronomi bilgilerini Batlamyus’tan aldığı ve diğer peygamberlerin hayatı ile ilgili konuları ise Tevrat’tan aktardığı iddialarına ne dersiniz?
Kur'an-ı Kerim neden birden inmedi de ayet ayet yirmi üç senede inmiştir?
Bir ayette “Cehennemde dikenden başka yiyecekleri yoktur.” (Ğasiye, 88/6) denildiği halde, başka bir ayette “yiyeceği zakkum ağacıdır” (Duhan, 44/43-46) denilmesi bir çelişki değil midir?
"Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?" (Mûlk, 67/22) ayetini açıklar mısınız?
Furkan suresinin 45. ve 46. ayetlerinde "gölgenin bize çekilmesi" ile ne ifade edilmektedir?
Kur'an-ı Kerim'in hedefi ve ana düşüncesi nedir; Kur'an nasıl bir kitaptır?
“Biz, en yakın göğü kandillerle donattık.” (Mülk, 67/5) ayetini nasıl anlamalıyız; bize en yakın yıldız milyonlarca kilometre uzaklıkta değil midir?
Nur suresi 35. ayetteki "Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs” nedir?
Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiştir. Ancak Kur'an'da İbranice, Farsça, Süryanice, Yunanca, Kıptice kelimelerin olduğundan bahsediliyor. Buna nasıl açıklık getirilir?
Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarını tekrar edilmesi ve Hz. Musa'nın çok zikredilmesinin hikmeti nedir?
Kur'an'ı hatmettikten sonra tilavet secdelerinin hepsini birden yapsam olur mu?
“Edindikleri ilâhlar kendilerine yardım etseydi ya! Hayır, onları bırakıp gittiler.” (Ahkaf, 46/28) ayetine göre cansız ilahlar nasıl onları bırakıp uzaklaşıyor?
“İçinizden hayra çağıran bir cemaat/topluluk bulunsun.” (Al-i İmran, 3/104) ayeti ne zaman, neye veya hangi duruma göre inmiştir?
Kur'an-ı Kerim'de Allah, neden çok defa "Ben Rahim'im, ben Kerim'im" yerine "Allah Rahim'dir, Allah Kerim'dir" diyor?
Kur’an’da bebeğin üç karanlık içinde olduğu ve iki tam yıl emzirilmesi gerektiği bilgisi, bilimsel verilerin beş karanlık içinde ve üç yıl emzirilmesi gerçekleriyle çelişmiyor mu?
"Ne yerde, ne de gökte zerre ağırlığınca hiçbir varlık Rabbinizden uzak (ve örtülü) kalmaz. Bundan daha küçüğü de daha büyüğü de yok ki, o açık kitapta (yazılı) olmasın." (Yunus, 10/61) Bu ayette atom altı parçacıklara mı işaret edilmiştir?
Bilinen en eski Kur'an-ı Kerim nerededir ve kaç seneliktir?
Cd ve TV gibi diğer ses cihazlarından Kur'an-ı Kerim dinlerken uyuya kalmak günah mı? Bu durum "Kur'an okunduğunda susun ve dinleyin" ayetine zıt düşer mi?
Kaf Suresinin 6. ayetinde geçen "gökte hiçbir çatlak bulunmaması" nasıl anlaşılmalıdır?
Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i Tevrat ve İncil'den faydalanarak yazdığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Yusuf suresi 100. ayette geçen, Hz. Yusuf'a yapılan secdenin mahiyeti nedir?
Zariyat suresi, 7. ve 8. ayetlerde göklerdeki hareli (kıvrım kıvrım) yollara yemin edilmektedir. "Hareli yollar" ne demektir?
Para karşılığı Kur'an okumak caiz midir? Kaset veya bilgisayardan Kur'an dinlemek sevap mıdır?
Nahl Suresinin 66. ayetinde, sütün kan ve fışkı arasından çıktığı, ifade edilmektedir. Bu ayeti açıklar mısınız?
Üzerinde ayet veya hadis yazan kağıt veya levhaları ne yapmak gerekir?
Erkeği ve dişiyi de Allah yarattığı halde, “Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki” (Leyl, 92/3) ayetinde, Allah kendisine yemin mi etmiştir?
Duhan Suresi, 28. ayette geçen "Biz onları başka bir kavme miras verdik." ifadesiyle hangi kavim kastedilmiştir?
"Ona inanmayanların birincisi olmayın." (Bakara, 2/41) ayetini nasıl anlamalıyız?
Alak suresi 15 ve 16. ayetlerde geçen nasiye / perçemle ilgili bir mucize olabilir mi?
Kur'an mucizelerini göstererek insanları imana ve İslama davet etmek günah mıdır? Mesela 1.400 yıl önceden dünyanın yuvarlak olduğunu, evrenin genişlediğini ve o günde belirlenemeyen, şu an bulunan böyle ilmi deliller Kur'an'da 1400 yıl önceden vardı...
Abese, 80/15-16. ayetlerinde "erdemli katipler"in Kur'an'ı yazmasından mı bahsedilmektedir?
Allah bir başakta yüz tane olacağını bildiriyor. (Bakara, 2/261) Bir tane başakta yüz tane bulunur mu?
Tekvir suresinin 1. ayetinde kıyamet zamanı güneşin dürüleceğinden bahseder. Bu ayeti açıklar mısınız?
“Ey kitap ehli! Dininizde haksız yere aşırı gitmeyin.” (Maide, 5/77) ayetinde ne demek isteniyor?
Hz. Meryem'in “Keşke bu iş başıma gelmeden öleydim, adı sanı unutulup gitmiş biri olaydım.” (Meryem, 19/23) demesi, kaderi tenkit değil midir?
"Muhakkak ki muttakîler cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar." (Kamer, 54/54-55) ayetlerini açıklar mısınız?
Bir mealde, Hicr, 15/88. ayetini “Onların zevcelerine göz dikme." gibi çevirmişler. Buradaki "ezvacen" müşriklerin eşleri midir?
Evrenin sonunun, Kur'an'ın dediği gibi big crunch (büyük büzülme çöküş) şeklinde mi olacaktır?
Kafirler Allah'a inanmadıkları halde nasıl Allah'ın rahmetinden ümit kesiyorlar?
Ayetler, insanoğluna bir lütuf mudur?
Kur'an-ı Kerim insanlara ve cinlere (gelen) hitap eden bir kutsal kitaptır. Neden çoğunluğu insanlara hitap ediyor? Bunun bir hikmeti var mıdır?
Ayetlerde geçen ses/sayha ile insanlara azabın yanında, günümüz ses ve görüntü nakil araçları karşısında esir hale gelişimize de işaretler var mıdır?
“Şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır” sözünün, A’raf Suresi’nde Firavun’a; Şuara Suresi’nde Firavun’un danışmanlarına izafe edilmesinin bir çelişki olduğu iddiasına ne dersiniz?
Kur'an mahluk mudur? İmam Ahmet bin Hanbel'in "Kur'an mahluktur." demediği için zindana atıldığı ve orada öldüğü söyleniyor...
Al-i İmran suresi 199. ayetteki gibi, Ehl-i kitabı (Yahudi ve Hristiyanları) öven başka ayet var mıdır?
Necm suresinin 5. ayetinde öğreten, 8. ayetinde yaklaşıp sarkan, 10. ayetinde vahyeden, 11 ve 13. ayetlerde görünen kimdir?
Sad suresinin 69. ayetinde konu edilen "Mele-i Ala" nedir ve neyi tartışıyorlardı?
Kur'an-ı Kerim'de Orta Doğu'da gönderilen peygamberlerin isimlerinin geçmesi, Tevrat'tan kopya edildiğinin göstergesi değil mi? Kur'an'da her kavme peygamber gönderildiğinden bahsediliyor, neden sadece Orta Doğu bölgesine gönderilen peygamberlerden örnek?
Nisa suresi 142. ayette münafıkların "Allah'ı pek az andıkları" belirtilmektedir. Allah'ı anmak nasıl olmalıdır?
Namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik.. (Müddessir, 40-44) anlamındaki ayetleri nasıl anlamalıyız?
Âl-i İmran suresinin 44. ayetinde konu edilen "Meryem'e kefil olmak için kalem atmak" ifadesini açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir ksımının günümüzde uygulanamayacağı söylenmektedir. Bu konuda nasıl düşünmeliyiz?
Hud suresi 71. ayette, İbrahim’e İshak ve Yakub'un; İbrahim suresi 39. ayette ise, İsmail'in ve İshak'ın verildiği yazıyor. Burada bir çelişki mi var?
Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Kur'an'daki sıraya göre mi nazil olmuştır? Namaz abdestten önce farz kılındığına göre, nasıl kılınmıştır?
Kur'an-ı Kerim'deki tilavet secdesi gerektiren ayetler hangileridir?
Kur'an'a bakarak (tefe'ül ederek) bir konu hakkında karar vermek, istihare etmek caiz mi?
Kur'an-ı Kerim'in önemi nedir; tarifi / tanımı nasıldır?
Nisa suresinin 127. ayetindeki "yetim kadınlar, zayıf çocuklar ve yetimler" aynı kişiler midir?
Kur'an-ı Kerim okurken, duraklama (secavend) harflerine gelindiğinde nasıl davranmalıdır?
Secde ayetleri Kur'an'da nerelerde vardır ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi verir misiniz? Hatim yaparken secde ayetlerinin yapıldığını yeni öğrendim, daha önceki hatimlerim kabul olmaz mı?
Âdetli bir kadın, başka bir kadına Kur'an öğretebilir mi?
İslam'da / Kur'an'da on dokuz mucizesi diye bir şey var mıdır? On dokuz sayısını uğurlu veya uğursuz saymamız doğru mudur?..
Kur'an'ın hükümlerinin tamamı günümüzde geçerli mi? Günümüzde de kadına mirasta yarı pay verilmesi doğru mu? Yoksa çağımızın şartlarına göre Kur'an yorumlanması uygun mudur?..
Kur'an'lar arasında binlerle ifade edilen kelime farklılıkları var; bunu nasıl anlamalıyız?
Rum Suresinde, Rumların üç ila dokuz yıl arasında galip gelecekleri yazıyor. Fakat Rumlar 627 yılına kadar İranlıları yenememişlerdir?..
Kıyamet suresinde, kıyamet tasviri yapılırken, neden birden Peygamber'imize dilini kımıldatma deniyor? Bağlantıyı tam anlamadım?
Peygamberimiz'den önce yaşamış peygamberlerin, tarihte yaşadıklarına dair Kur'an ve Peygamberimiz'den başka delil yok mu?
Gündüz ve gece, güneşin sayesinde olduğu halde, Şems suresinde neden "Güneşe parlaklık veren gündüz hakkı için, güneşi örten gece hakkı için" denilmiştir?
Kur'an-ı Kerim ve ezanı güzel sesle okumanın fazileti nedir? Bunu teşvik edici bir hadis veya ayet var mı?..
Kur'an'da Yer, Yeryüzü (Dünya) kelimesi geçmesine rağmen Dünya'nın yörüngesinden bahsedilmemiştir. Fatır, 35/41’de “yörüngeden söz ettiğini” söylemek de yanlıştır, iddiasına ne dersiniz?
"Yıldızların kayıp düşme yerlerine yemin ederim." (Vakıa, 56/75) meali doğru mudur, nasıl anlamalıyız?
Secde ayetlerini birkaç defa okumaktan dolayı, her biri için ayrı ayrı tilavet secdesi gerekir mi?
Bilgisayarda sesli okunan Kur'an-ı Kerimi dinlemekle hatim indirilmiş olur mu?
Kur'an okumanın ve ezberlemenin sevabı ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir?
Ay güneşten aldığı ışığı yansıttığına ve ay güneşten daha küçük olduğuna göre, neden “güneş” “ay”a tabi olmuştur ve güneş ile ay için "kamereyn/iki ay" denilmiştir?
Kur'an'daki emirler kaç yıl sonra (ne zaman) emredilmişler? Namaz, tesettür, alkol yasağı, oruç, hac, vb. emirler, Efendimiz (s.a.s.) peygamber olduğundan kaç yıl sonra Allah (c.c.) tarafından emredilmiş?
Allah, kainattaki bütün işleri düzeltip yönettiğini söyler, ama entropi yasası gereği kainat kaosa meyilli değil midir?
Kur’an’da bebeğin üç karanlık içinde olduğu ve iki tam yıl emzirilmesi gerektiği bilgisi, bilimsel verilerin beş karanlık içinde ve üç yıl emzirilmesi gerçekleriyle çelişmiyor mu?
Kâfirun suresi hangi olay üzerine inmiştir; nüzul sebepleri nelerdir? Kafirun suresinin tefsiri nedir?
İçkili ortamlarda Kur'an okumanın bir sakıncası olur mu?
Ateistler, Kur'an-ı Kerim'de bulunan fakat Tevrat'ta bulunmayan Ad, Semud ve Arim Kavmi ile ilgili bilgilerin eski Arap hikayelerinden aldığını ileri sürmektedirler. Bu iddiaya nasıl cevap verilir?
Kur'an-ı Kerim'de "Yerlerin ve göklerin yaratılması, insanların yaratılmasından elbette daha büyüktür..." (Mümin, 40/57) deniliyor. Bu büyüklük acaba hangi yöndendir?..
"Allah'a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı? De ki: Hakka Allah iletir.." (Yunus, 10/35) ayetini anlayamadım, açıklayabilir misiniz?
Kıyamet günü kafirler kör olarak mı yaratılacaklardır?
Nur suresi 11-15. ayetlerde, Hz. Aişe / Ayşe’ye iftirayı kimin attığının bilinmediği iddiasına nasıl cevap verirsiniz?
"Kur’an'ı okumam emredildi.” (Neml, 27/92) gibi ayetlere göre, Kur'an'ı okumak her Müslümana farz mıdır?
A'raf suresindeki, Hz. Âdem ve Havva’nın “kendilerine gizlenmiş avret yerleri”nden maksat nedir?
"Kur'ân-ı Kerim okunurken ağlayan şahıslar bilmiyorlar ki, belki de hayız ve nifas ile ilgili bir ayet okunuyor." cümlesini nasıl değerlendirirsiniz?
Tefsir-i Kebir'in tefsir metodu hakkında bilgi verir misiniz?
Kadir suresi birinci ayetteki "hu" zamiri ile kastedilen Kur'an-ı Kerim olduğu kesin midir, yoksa başka görüşler de var mıdır?
Kur'an'da bazı ayetlerde onlara azabı müjdele deniyor. Halbuki iyi şeyler müjdelenir. Azap için müjdelemek anlatım bozukluğuna sebep olmuyor mu?
Kur'an ayetlerinde geçen "Allah'ın dilediğini hidayete erdirmesi" konusunda çelişki olduğu iddiasına ne dersiniz?
"İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır" (Rahman, 55/70) ayetinde kadınlara ne gibi bir mesaj vardır?
"Eğer Allah, yaptıkları zulümler yüzünden insanları cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı..." anlamındaki ayette geçen "insanlar" kimlerdir?
“Hüre hür, dişiye dişi, köleye köle kısas edilir.” (Bakara, 2/178) ayetine göre, bir erkek bir kadını öldürse, kısas olmayacak mı?
Mecaz nedir, "Mecazu'l-Kur'an" ilmini kimler kabul etmiyor?
Tebbet suresinde Ebu leheb için "Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu." diye ifade edilirken "Ebu Leheb kurusun" denmeyerek "elleri kurusun" denmesinin hikmeti nedir?
Peygamber Efendimizin, İmrü’l-Kays'ın şiirlerinden alıntılar yaparak Kur'anı yazdığını iddia edenlere ne cevaplar verilebilir?
Kur’an-ı Kerimi indiren Allah, neden insanların inanması ve inanmaması üzerine bu kadar eğiliyor?
Zina ile ilgili ayetlerde belirtilen cezaların arasında recm olmaması ve cariyelere verilen ceza hür kadınların yarısı kadar olması hususunu nasıl değerlendirmeliyiz?
Peygamberimiz (asm) hususi olarak Kur'an okumasını beğendiği sahabe var mıydı?
Yahya b. Ziyad el-Ferra' hakkında bilgi verir misiniz?
Nahl suresi 51. ayette Allah kendisi için "O" derken birden "Ben" diyor; nasıl anlamalıyız?
Hem Mekke'de hem de Medine’de inen ayet, sure var mıdır?
Kur'an'da, Ümeyye'nin şiirlerine benzer ifadelerin olması nasıl açıklanabilir?
Kur'an'da geçen "Haman" isminin yanlış aktarıldığı iddiasına ne dersiniz?
Bakara süresi 119 ayette geçen "la tüselü" kelimesi farklı kıraatlerde "la tesel" okununca anlamı değişmektedir. Bu konuyu açıklar mısınız?
Kutsal kitapta Hz. Musa’yı sudan çıkaranın Firavun’un kızı olduğu belirtilmişken, Kur’an’da onu çıkaranın Firavun’un karısı olduğunun söylenmesi nasıl açıklanabilir?
"Zürriyeti kökünden kurutmak." (Bakara, 2/205) ayeti ne demektir?
Kur’an’ın insan psikolojisi üzerindeki etkisi nedir?
Kur'an'da vicdan kavramına yer veriliyor mu?
Bazı ayetlerde (Neml, 27/21; Âl-i İmran, 3/158, 167; Saffat, 37/68; Tevbe, 9/47; Haşir, 59/13) “Lam” harfine “Elif” eklenerek hata edildiği iddiasına ne dersiniz?
“O insanı alaktan yarattı.” (Alâk, 96/2) ayetinde geçen “alak” kelimesinin tam anlamıyla karşılığı embriyo mu yoksa pıhtılaşmış kan mı?
Bal, çiçeklerden yapıldığı halde, ayette bal arılarına neden “Meyvelerden ye!..” denilmektedir?
Kölelikle ilgili ayetler konusunda, Kur'an-ı Kerim'e uymamız gerekirken, onu kendimize uydurmamız gibi bir durum olmuyor mu?
Ahirette Kur'an-ı Kerim’in hükmü devam edecek mi?
Enam suresi 151. ayette, mantıksal bir hatanın bulunduğu iddiasına ne dersiniz?
Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı, anlamındaki ayetin İmrü’l-Kays’ın şiirinden alındığı iddiası doğru mudur?
Kur'an'da, yeryüzünde gezmek övülüyor mu yeriliyor mu?
Duha suresi 5. ayetin meali ve nuzül sebebini açıklar mısınız?
Bazı inkarcıların, ayetlerde erkeklerin üstün gösterildiği, hırsıza verilen cezanın şiddet içerdiği, Yahudilerin maymuna çevrilmediği iddialarına ne dersiniz?
“Cinleri ve insanları cehenneme dolduracağız.'' ayeti ile ''Yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden sakınınız.'' ayetini nasıl yorumlamalıyız?
Veda Hutbesi, vasiyeti emreden ayet ile çelişmiyor mu?
Ayette geçen, haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar, cümlesini nasıl anlamalıyız?
Arapça'nın diğer dillere göre farklılığı nedir ki, Kur'an Arapça indirilmiştir?
"Zikri biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz." ayetindeki korunan nedir?
Adiyat Suresinin sebeb-i nüzulü ve fazileti hakkında bilgi verir misiniz?
Bakara Suresinin 67-75. ayetlerini açıklar mısınız?
Zülkarneyn’in kurduğu sed ile Büyük İskender’in kurduğu seddin benzerliği nasıl açıklanabilir?
Kur'an'ın tekrar tekrar evrenin yaratılışındaki hikmetlere değinmesi, uzaydan detay olmaması nasıl açıklanabilir?
Şura suresi 10. ayette neden "İşte O Allah benim rabbimdir." şeklinde, başkası söylüyor gibi bir ifade kullanılmış?
Kur'an mahluk değilse, onun içindekiler de mi mahluk değildir?
Yemame savaşında şehit olan hafızlar nedeniyle, bazı ayetlerin yok olduğu iddiası doğru mudur?
Kur’an’daki kıssalar arası farklılıkların sebebi nedir?
Kur'an'da neden sadece Arabistan'da yetişen meyvelerin isimleri vardır?
“Yeri ve göğü Allah yükseltti. Dengeyi o koydu. Sakın o dengeyi bozmayın.” ayetinde kastedilen denge nedir?
Neden zina ve hırsızlık gibi suçlar asla affedilemez ve cezalandırılması gerekirken, cinayet, kefaret ile affedilebilir?
Allah Kur'an'da "Arşın sahibine and olsun" diyerek, kendisine yemin etmesinin hikmeti nedir?
Kur'an'da hep savaştan bahsedilmesi, erkeklerin çok kadınla evlenmesine izin vermesi garip değil midir?
Kur'an'da her savaştan sonra "son dakika ayetleri" iniyor. Sanki teknik direktörün maç sonrası yorumları gibi ayetlerin inmesi garip değil midir?
Yeryüzündeki en eski Kur'an nüshaları nerededir? Kesin tarihi bilinen eski nüshalar var mıdır?
Kur'an’da, İslam'ın dünyaya hakim olacağı belirtiliyor.. Fakat bu nasıl olacak; binlerce Müslüman katledilerek mi?
Tevafuklu Kur'an hakkında bir ayet ya da hadis var mı?
Kur'an'ın kolay okunması için ilave edilen elifler, onun değiştirildiği anlamına gelir mi?
Kur’an’ın okunuş şekilleri, Peygamber Efendimiz'den mi gelmiştir?
Kur'an’ın bugünkü bilimin gösterdiği harikalara işaret etmediği iddiasına ne dersiniz?
Leyl Suresi 3. ayet, "Ve’n-nehâri izâ tecellâ ve’z-zekera ve’l-unsâ" şeklinde okunabilir mi?
Nur suresindeki zina cezasının hükmünde, bekar ya da evli olarak belirtmemesinin hikmeti nedir?
İnsanın cinsel uzuvları için Kur'an'da Allah neden "çirkin" demiştir?
Übeyy b. Ka'b'ın neshedilen ayetleri kabul etmemesi, Kur'an'ın eksik olduğunu mu göstermektedir?
Maliki mezhebinde hayızlı bir kadın, eğitim öğretim gibi bir mazeret olmadan da Kur'an'ı eline alıp okuyabilir mi?
Allah, Ayın bölünmesi mucizesinde neden inanmayan müşrikleri yok etmedi?
Ayetlerdeki cümlelerin değişmesi nasıl açıklanabilir?
Enbiya 33. ayette bildirilen yörüngeler, İslamiyet'ten önce de biliniyor muydu?
Onları kendi hallerine bırak, ayetine göre, inkar edenlere İslamı anlatmaya gerek yok mu?
Ayetlerin sonundaki övgüler neden hep aynıdır, farklı olamaz mıydı?
Sad Suresi 10. ayette, diyalektik akımına bir meydan okuma anlamı var mıdır?
Kur'an okumanın her harfine en az kaç sevap veriliyor?
Kur’an’da Cahiliye şiirlerinden pasajlar bulunması nasıl açıklanabilir?
Kur'an’ın, Nisa suresi 82.de meydan okuduğu, daha sonra da Al-i İmran suresi 7. ayet ile geri adım attığı iddiası doğru mudur?
Enam 101. ayette, eş yerine neden zevce değil de sahibetun kelimesi kullanılmıştır?
Cenab-ı Allah, anlaşılması imkansız şeyler üzerinde tefekkür etmeyi emreder mi?
Kur'an'da çelişki olmaması, onun vahiy olduğuna nasıl delil olabilir?
Hurufu mukatta / kesik harflerle nasıl dua edilir?
Maide suresi 5. Ayette geçen “kim îmanı inkâr ederse” cümlesindeki "imanı inkar etmek" ne demektir?
Kuran'da kaderin ve ruhani varlıkların ispatı yapılmış mıdır?
Kevser suresindeki "venhar" kelimesinin, kurban kesmek olmadığı iddiası doğru mudur?
Kur'an, meleklerin, cinlerin varlığını akılla ispat ediyor mu?
Allah'ın kitabı karşılığında alınan ücret, ücretlerin en helal olanıdır, hadisi şerifini nasıl anlamalıyız?
Tevrat ve İncil de vahiy olduğuna göre, neden Kur'an en üstündür?
Kur'an’da lafzı nesh olmuş, hükmü devam eden ayetler var mı?
Kur'an'da geçen, bu kitapta hiçbir şüphe yoktur, ne demektir? Diğer eserlerde şüphe mi var?
Dr. Gerd Puın'ın Yemen'de bulunan Kur'an araştırması hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an'a elif harfi eklenip çıkarıldığı iddiası doğru mudur?
Kur'an ile hadis üslubunun birbirinden farkı nedir?
Kehf suresinde geçen, güneşin battığı ve doğduğu yer neresidir?
Kur'an'da bilimsel mucizeler varsa neden Hz. Muhammed veya İslam alimleri insanlara bunu açıklamadılar?
Kevser suresinde geçen "ebter" ifadesini açıklar mısınız?
Kur'an’ın bir harfinin bile hiç kaybolmayacak olduğuna dair hadis var mıdır?
Kur'an ve sünnet bize yeter, alimlere gerek yok, düşüncesi doğru mu?
Yasin suresi 40. ayete göre güneş ve ay tutulması nasıl açıklanabilir?
Hz. Osman’ın, "Kur'an'da gramer hataları görüyorum ve Araplar onları dilleriyle düzelteceklerdir." dediği doğru mudur?
İbnu'l-Arabi'nin Ahkamu'l-Kur'an isimli eseri, güvenilir midir?
Kadına, çocuklara, hayvanlara tecavüzün bir önemi yok mu ki, bununla ilgili ayetler yok?
Kur'an harekelenirken hangi kıraat esas alınmıştır?
Beyt-i Ma'mur hakkında bilgi verir misiniz?
Arap alfabesi vahiy midir?
İlk Türkçe Kur'an Meali ne zaman ve kim tarafından yaptırılmıştır?
Kur'an'da geçen salat, hınzır, hars gibi kelimeler yanlış mı çevriliyor?
Anne babası kafir olanların Rabbena dualarını okuması caiz midir?
Hangi özellikler bazı ayetleri diğer ayetlerden daha üstün yapmaktadır?
Suyun yeryüzüne, insanın onu kullanabileceği şekilde indirildiği için niye şükür gereksin ki?
Kur'an'da bahsedilen iradeli varlıklar nelerdir?
Kur'an apaçık bir kitap ise, o zaman Kur'an'da bizim bilmediğimiz gizemler var mıdır?
Kur'ân-ı Kerim manzum şekilde midir?
Hadid suresi 28 ve Kasas suresi 54. ayetlere göre, Müslüman olan Ehl-i kitaba iki kat mı mükafat verilecek?
Rahman suresindeki iki denizle Furkan suresi 53. ayetteki iki deniz nasıl birbiriyle bağlanabiliyor?
Bir ayette erkek ve kadın defalarca söylenmiş ve başka bir ayette yemek yiyebileceğimiz yerler yazılırken tüm akrabalarımız sırayla yazılmasının nedeni nedir?
Kur'anın benzerinin getirilememesini anlayamıyorum; The True Furqan kitabı benzer değil midir?
Bazı insanlar sadece meal okuyarak amel etmeye çalışmaları ve mezhepleri inkar etmeleri ne kadar doğrudur?
Kur’an’da nesh varsa, en son verilecek hüküm neden daha önce gönderilmedi?
Kur'an'da geçen dünya kelimesi, tecvide göre "düyya" şeklinde okunması gerekmez mi?
Muhammed suresi 4. ayet köleliği yasaklıyorsa, peygamberimiz neden köleleştirme yapmıştır?
Hz. Musa'ya iman edenler, kendi kavminden mi, yoksa Firavun'un kavminden midir?
Ayette ''İkisinin elleri'' derken iki kişiden en az üç el mi kast ediliyor?
Ahzab suresi 50. ayetin bugüne, bize hitap eden yönü var mıdır?
Allah batıl yaratmadıysa, batıl nasıl zail olur?
Kur'an okurken yapılan uzatmaların sebebi nedir?
"Kur'anı Kur'an ile anlamak, açıklamak ve tefsir etmek gerekir." diyenlerin bu görüşü hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimiz, Kur'an’ı ayda bir kere hatim etmezsen çöpe at, demiş midir?
Putlar neden Kur'an’da çok geçmektedir; günümüze mesajı nedir?
Kur'an'da bahsedilip, bilimde henüz ispatlanamayan şeyler var mı?
"...O halde nereye dönerseniz orada Allah'ın yüzü vardır." ayetine dayanılarak, kıbleden farklı bir yönde namaz kılınabilir mi?
Yüce Rabbimiz'in kelamı, insan kelamına benzeyebilir mi?
Otomobil, otobüs gibi vasıtalarda secde ayeti okunduğunda, tilavet secdesi nasıl yapılır?
Kur'an bebeğin kemiklerinin etlerden önce yaratıldığını söylemesi bilime aykırı mıdır?
Müminun suresi 51. ayette muhatap Peygamberimiz iken, neden "Ey peygamberler" denilmiş?
İnsanın doğuştan iyi ve kötü özellikleri olduğunu bildiren ayetler var mıdır?
Yazılıp üzerinde taşındığında korunulacağına inanılan yedi ayet hangileridir?
Kur'an’a benzer bir sure yazılsa da müminler bunu zaten kabul etmez ki?
Kıyamet ve yeniden dirilmeyle ilgili niye çok sure ve ayet var?
İnsanoğlunun iki ovası olsa bile üçüncü bir ovayı ister, sözü ayet midir, hadis midir?
Kur’an, neden hiç kar yağışından bahsetmemiştir?
Nebe/Amme suresinin tarihi arka planı nedir?
Naziat Suresi 27. ayette geçen بَنٰیهَا şeklinde yazılan kelime, anlamı değiştirir mi?
Allah'ın kanunları değişmezse, bazı ayetlerin değişmesi bir çelişki değil midir?
Kur'an'da peygamber efendimizin mucizelerinden bahsediliyor mu?
Tahrim suresinin iniş nedeni olarak gösterilen bal şerbeti olayı pek mantıklı değil?
Hiçbir etki altında kalmadan, Kur'an'ı idrak etmek için neler yapılabilir?
Araf ehli kimlerdir ve nasıl dua edeceklerdir?
Saç, kan, meni tahliliyle, zina suçu belli olacağına göre, ayette geçen dört erkek şahit konusu geçersiz midir?
Ahzab 4. Ayette, evlat yerine neden oğul kelimesi kullanılmıştır?
Ben, yaratıcımın sert bir üslup takınmayacağına inanıyorum?
Habil, Kabil; Yecüc, Mecüc; Talut, Calut isimler neden bir birine benzer?
Kur'ân'dan istediğini, istediğin için al, sözüz hadis midir?
Meleklerin Hz. İbrahim'e gelmesiyle ilgili ayetlerde bir çelişki mi var?
Kur'an'da neden mizah yok?
Her şey Kur’an’da varsa, namazın ve orucun şartları niye yok?
Kur’an’da birden çok manaya gelen kelimelere nasıl mana verilir?
Kur'an'ın mahluk olduğuna dair Peygamberimiz ne söylemiştir? Selef uleması Kur'an harflerinin mahluk olmadığını söylerken biz neden mahluk olduğunu söylüyoruz?
Peygamberden sonra kimin liderlik edeceğine Kur'an'da işaret var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de fısıldaşanların sadaka vermesi gerktiği buyrulmaktadır. Fısıldaşmak neden günahtır? Mücadele suresi 7-13 ayetleri açıklar mısınız?
Kur'an'’da bir ayette sekiz çift hayvan yaratılmasından bahsedilmektedir. Bununla kastedilen nedir?
Kuran’da olduğu iddia edilen çelişkilere nasıl cevap verilebilir?
Peygamberimiz Kur'an'ın tümünü tefsir etmiş midir?
Arapça’da fiil, fail ve meful sıralaması zorunlu mu?
Kur'anda geçen bilimsel ayetlerin İncilde de geçtiğini söyleyip Kur'an'ın İncilden kopyalandığını ve Hristiyanlığı kabul edeceğini söyleyenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Gayri müslimler Kur´an-ı Kerimi kale almazlarken "Ey insanlar!" hitabının hikmeti nedir?
Kur'an'dan geleceğe yönelik tarih çıkarmak mümkün mü?
Allah'ın yasaları değişmezse, Hz. İsa haramı nasıl helal eder?
Semud kavminin yok oluşuyla ilgili farklı ifadeler bir çelişki değil midir?
Kur’an’da cansız çoğullar, neden tekil-dişil olmamıştır?
Kur'an-ı Kerim, sonsuz mana/ilimler içermektedir demekte bir sakınca var mıdır?
Peygamberimizin Ad Elçisinin varlığını bir adamdan öğrenmesi nasıl açıklanabilir?
Kur'an’da "kul - de, deki" 332 defa geçmektedir, bunun hikmeti nedir?
Kuran, Tanrı tarafından gönderilmiş bir metin midir?
Kur'an bir Arap kültürü ürünü müdür?
Kur’an'ın mahluk olması fitnesinin çıkmasının hikmeti nedir?
Sen nereden bileceksin, anlamındaki ayetler ne ifade eder?
Kuran'da nesh varsa, çelişkiler ortaya çıkmıyor mu?
Esabab-ı Nüzul nedir? Ayetlerin hepsinin iniş sebebi var mı?
Tecvid nedir, konuları ve hedefleri nelerdir, tecvidi öğrenmek zorunda mıyız?
Kur'an okumada adab; usul ve sünnet nelerdir?
Kur'an'daki bazı surelerin unutturulduğu iddiası doğru mudur?
Kur'an ayeti nazil olduğunda nasıl yazıya geçirilmiştir? Bütün vahiy katipleri mi nazil olan ayetleri yazmaktaydı?
Kuran, insanüstü bir varlığın, bir tanrının yazamayacağı kadar sıradan?
Tanrı birçok konuda bilgisiz mi?
Orhun yazıtlarının orijinaliyle korunması, onları da Allah’ın yazdığı anlamına mı gelir?
Kur’an’ın bir benzerinin yapılamayışı, onun Allah kelamı olduğunu nasıl gösterir?
Kur’an-ı kerimde bir sözcük zıt anlamları ile nasıl tefsir ediliyor?
Ayette geçen dişi bal arısının mucize olmadığı iddiasına ne dersiniz?
Ayetler neden hep bir takım olaylar yaşandıktan sonra gelmiştir?
Nahl 103. ayetin açıklamasında, Peygamberimizin bir köleyi dinlediği söyleniyor?
Allah’ın kadınlara, sürülmesi gereken tarla ve memeleri yeni tomurcuklanmış kızlar demesi uygun mu?
Dünya'nın düz olduğuna dair ateistlerin Kur'an'dan gösterdikleri ayete karşılık ne cevap verilebilir?
İslam’daki ibadetlerin doğru düzgün uygulanması için Dünya'nın düz mü olması gerekir?
Kur'an daha vahyedilmediği halde, Müzzemmil 4. ayette neden Kuran okuması emredilmiş?
Sınavlara girerken neden Yasin, Tebareke gibi sureler okunuyor da Saffat suresi okunmuyor?
Müslümanların güçlenmesiyle Kuran’ın üslubu niye değişiyor?
Ömer, Muhammed’e indirilen her şeyi toplatıp yaktırdı, iddiası doğru mu?
Kur’an'ın kaynağı cahiliye devri şiirleri mi?
Kuran'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun, ifadesi neden iki defa geçmektedir?
Kuran'da erkeklerin kadınlar üzerindeki hakimiyetinin ve üstünlüğünün olması ve bir erkeğe karşın iki kadın şahitliği konularında toplum içinde daha fazla yer edinen kadınların bulunmasından dolayı güncelliğini yitirmiş midir?
İncil'in Kur'an'a göre daha kapsamlı ve detaylı olduğu iddiası doğru mudur?
Kur’an basımı da yapabilen bir şirkette çalışıyorum. Basım öncesi, sonrası ve kargo gibi işlemlerde uymam gereken kurallar var mıdır?
Kur'an'da anlatılan masalları, Muhammed önceki kitaplardan kopyalamış olamaz mı?
Bazı ayetlerde geçen Allah’ın kelimelerinden maksat nedir?
Kur’an evrensel ise, niçin herkes aynı anlayıp aynı hükümlere tabi olmuyor?
İnkarcı topluluğa acınır mı?
Kevser suresindeki belağattan bahseder misiniz?
Bir Peygamber, şimdi gidin de hangi Tanrıya istersiniz ona tapın, der mi?
Tanrı Allah’ın insan psikolojisinden haberi var mı?
Kur'an, her insana ve her ilim ehline mucizeliğini gösteriyor mu?
Kur'an'ın manasını bilmeyenler, onun mucize olduğunu nasıl anlarlar?
Sadece görmesi olanlar, Kur'an'ın mucizeliğini nasıl anlar?
Bugün elimizde bulunan Kur'an'ın baskı tertibi nasıl oluşturulmuştur?
Bediüzzaman tefsirleri lafzi ve manevi olarak ikiye ayırmaktadır. Başka alimler de bu ayrımı yapmış mıdır?
Eğer bazı olaylar yaşanamasaydı, ayetler inmeyecek miydi?
Arapça bilmeyen, Kur'an'ın mucize olduğunu anlayabilir mi?
Ayette, Biz onu genişleteniz, genişleticiyiz demek için “ve nahnu lehu mustevziun” denilmesi gerekmez miydi?
Kur'an'ın bir suresine, bir ayetine, hatta birtek cümlesine de mi bir şey yapılamaz?
Kur'an'ın manevi mucizeliği var mıdır?
İnsanların, Kur'an cümlelerine benzeyen sözleri olabiliyor. Buna göre Kur'an nasıl mucize olur?
Kur'an'ın en büyük mucize yönü neden beleğat ve fesahattır?
Kur'an'ın bir benzerinin getirilemediğini nerden bileceğiz?
Ahzap suresinin bir ayeti Hafsa’daki Mushafta yok muydu?
Birminghаm'dаki Kur'аn pаrşömеninin Peygamberimiz'den öncesine ait olabileceği iddiasına ne dersiniz?
Ad Kavmi kalıntıları Peygamberimiz zamanında var mıydı?
Kur'an diğer semavî kitaplar tarafından tasdik edilmekte midir?
Ayetlerin sonunun Nun ve Mim ile bitmesinin hikmeti nedir?
Kur'an neye dayanıyor?
Peygamberimizle antlaşmasını bozmayan müşrikler, cennete mi gidecek?
"Kur'an hidayettir." sözü ne anlama geliyor?
"Kur'an'ın gözü var." denilebilir mi?
"Kur'an'ın altı yönü nurludur." sözü ne demektir?
Kıyamet günü insanlar tek başına mı yoksa iki kişiyle mi hesap verir?
Ahzab 33. ayet, evinizde vakarlı olarak oturun demek midir?
Mealler neden farklıdır?
Batıl yok olmaya mahkum mu?
Rabbin seni hoşnut kılacak, ne demektir?
Kuran dili normatif midir?
Kuran’ın insan kelamı olması aklen imkansız mıdır?
Cuma günü okunması sünnet olan sureler?
Tevrat değiştiyse, Kuran neden onun doğrular?
Mekke ve Medine’de inen ayetler neden farklıdır?
Kuran-ı Kerim alfabesinde bazı Arapça harfler neden yok?
Ayette geçen ifade iki sihir mi yoksa iki sihirbaz mı?
Denizlerin birbirine karışmamasının, Arap için ne gibi bir artısı olabilir?
Önce gelen bir ayet, sonra gelen bir ayeti nesh eder mi?
Ötesini bırak ayetinde bize ne anlatılıyor?
Tevbe suresinin bazı ayetleri unutturulmuş mudur?
Kıraat çeşitleri mushaflarda yer almış mıdır?
Kuran’da, erkek bedenine sahip bir Tanrı algısı var mı?
Dört kadınla evlenmeye izin veren bir ayetin olmadığı iddia ediliyor?
İnsanın bir damla meniden yaratılması zaten bilinmiyor muydu?
Kişi nerede öleceğini kesin olarak bilebilir mi?
Kuran"da neden değnekle vurun gibi ayetler vardır?
Kuran'a harf mi ilave edilmiş?
Güneş, ay ve dünyadan sonra, bir anda "tartıyı adaletli yapın" denilmesinin hikmeti nedir?
Kuran'da Kureyş Lehçesi dışında bir okunuş var mı?
Ahzap suresi 4. Ayette hata var mı?
Kuran'ın bilimsel mucizeler göstereceğine dair ayetler var mı?
Kuran ahlakı var mıdır?
Teknoloji gelişiyor buluşunu buluyor sonra da bunun Kuran’da geçtiğini söylüyoruz?
Verş Mushafı'nın kabul görmesinin sebebi rivayetler mi?
Allah'ın kulakları ve gözleri mi var?
Kuran tefsiri yapılırken neden işlerine yarar gibi çeviriyorlar?
Kuran’ı unutmak ne demektir?
Tefsirler gerekli midir?
Yasin suresi 7.ayette geçen "boyunlarına demir halkalar geçirdik" ifadesi mecaz mıdır?
Kuran'ın iniş sırasına göre dizilmeyişinin hikmetleri neler olabilir?
Allah'a Kuran'ın yazarı demek doğru mu?
Allah, neden ülke ve şehir olarak hitap etmez?
Kuran okurken çıkardığımız lafızlar mahluk mudur?
Lut kavmi, geceleyin mi, güneş doğarken mi helak edildi?
Kuran okurken yapılan imale ve işmam nedir?
Kuran-ı kerimin manası sınırsız mıdır?
Kuran nasıl usandırmaz?
Kur'an, her türlü coğrafi, ırki ve diğer beşeri özelliklerin üstünde mi?
Üzerinde On Dokuz vardır, ayetindeki hâ zamiri hangi kelimeye gidiyor?
Hz. Osman’ın çoğalttırdığı Mushaflarda neden imla farkları var?
Tevbe 128. ayette durak hangi kelimede olmalı?
Allah'tan başka bir hakem mi arayayım, ifadesi kimindir?
Bir hükmün farz, vacip, sünnet olduğuna kim karar verir?
Kur'an surelerindeki ifade farklılıkları nedendir?
Latin harfleriyle yazılmış ayetlere abdestsiz dokunmak caiz midir?
Kur'an ehli Allah ehlidir, sözü hadis midir?
Allah dinde aşırıya gidenleri sevmez ayeti, radikalliği mi tanımlıyor?
Neden on ayette Hz. Aişe'nin masum olduğu anlatılır?
Şafi mezhebinde kıraat imamı kimdir?
Tarık ismi verilen bir sure var mı?
Ayetleri Latince okursak biz hangisini okuyacağız?
Ankebut 13 ile Necm 38 ayetleri çelişiyor mu?
Firavun öldüyse, nasıl kurtarılır?
Kuran'daki meseller yaşanmış olaylar mıdır?
Kuran'ın ilk mealini yazan ve yazdıran Yahudi mi?
Yanar Dağlar ile ilgili bir ayet var mı?
Müslümanların 1'e 10 savaşmaları evrensel midir?
Hz. Osman döneminde çoğaltılan mushaflarda tüm kıraat çeşitleri var mı?
Razi'ye göre İslamda kadın köle gibi midir?
Zeyd bin Sabit başkanlığında kurulan heyette kimler vardı?
Hz. Peygamber nikahlanıp birleşemediği Kays kızı Kuteyle olayı doğru mu?
Kuran’ın değişmediğine şu anki gibi olduğuna bilimsel delil veya deliller var mı?
Kuran’ı en çok takip eden komisyona neden alınmadı?
Mekki ve Medeni sureler veya ayetler hangileridir?
Hafızlık yapan bayanlar, hayızlı günlerinde Kuran okuyabilirler mi?
Ayetlerde geçen oyun kelimeleri Arapça aslında da aynı kelime olarak mı geçmektedir?
Necm suresinin Miraç olayından önce indiği doğru mudur?
Rad suresi 43. ayette kitap bilgisine sahip olan kimdir?
Kur'an' da bazı kıssaların, ayetlerin ve cümlelerin sık sık tekrarlanmasının sebebi nedir?
Kur'an neden yirmi üç senede indirilmiştir; bir defada gönderilemez miydi?
Kur'an Hatmi ve hatim duası var mıdır? Peygamber Efendimiz ve Sahabeler yapmış mıdır?
Kur'an-ı Kerim'in bizler tarafından anlaşılamayacağını, hatta tefsircilerin dahi bunu anlamadığını, meallerin hiç okunamayacağını söyleyenler var. Ne dersiniz?
Kur'an-ı Kerim Araplara Arapça indirildi, Türlere de Türkçe inmesi gerkmez miydi?
Kur'an'da, "Kur'an adalet bakımından kemaldedir." anlamında bir ayet var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de şifre (bazı işaretlerin olduğunu) söylemek, Allah'a ve Peygambere iftira mıdır?
İhlas Suresi'nin nüzul sebebi ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an-ı Kerim'de şifre (bazı işaretlerin olduğunu) söylemek, Allah'a ve Peygambere iftira mıdır?
Kur'an "Allah'ın kelâmı" olarak ne ifade etmektedir? Vahyin metnini teşkil eden husus, sadece mânâ mıdır veya sadece lâfız mıdır? Yoksa her ikisinin toplamından mı ibarettir?
En eski ve günümüzdekilerden farklı bir Kur'an bulunduğu iddiasına ne dersiniz?
Kur'an'da, gelecek olan konular, neden geçmiş sığasıyla kullanılıyor; bunun hikmeti nedir?
Kur'an okumak ve dua etmek mi, yoksa Kur'an ilmi öğrenmek mi daha faziletlidir?
Kur'an'da geçen "İndellah = Allah katı" ne demektir?
Peygamberimiz (sas) mezar başında Kur'an okumuş mudur? Mezarlıkta Kur'an okumak bidat midir?
Kur'an nelerden bahsediyor, hangi konuları ele alıyor?
Vahiy katiplerinden birinin dinden çıktığı ve "Ben ne öğretip kendisi için yazdımsa, Muhammed yalnızca onu bilir." dediği rivayet ediliyor?
Yasin suresinin faziletleri nelerdir?
Secde ayetleri kim tarafından ve neye göre belirlenmiştir? Rahman Suresi 6. Ayette secde etmekten bahsedildiği halde, secde ayetleri arasına girmemesinin sebebi nedir?
Kur'an, Allah'ın insanlara bir öğüdü, sözü olmasına rağmen, neden makamlı okunuyor?
Kur'an'daki ayet numaralarını kim belirlemiştir? Dünyanın her yerinde bu numaralar aynı mıdır? Örneğin besmeleye de ayet numarası verenler var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de ateistlerden söz edilmekte midir? Ateist ve kafir birbirinden farklı mıdır?
Teşbihe ve tescime düşmememiz için belirtilen muhkem ayet ve hadisler nelerdir?
Tilavet secdesine ayakta başlamak şart mıdır?
Kur'an'da Allah'dan başkasına mecazen yaratıcı ifadesi kullanılmış mıdır?
Kur'an ayetlerinde önce iman sonra salih amel geçer, Ancak Al-i İmran Suresi 110. ayette, önce amel sonra iman geçmektedir. Bunun hikmeti nedir?
Kur'an kendisi hidayet rehberi ve açıklayıcı olduğu halde, neden müfessirlerce açıklanmaya ihtiyaç duyuluyor? Müfessirler ise, her ayet hakkında birbirine uymayan birçok söz söylemektedirler. O halde, Kur'an, nasıl hidayet rehberi olur?
Cahiliye şiirinin çok basit olduğunu söyleyerek, Kur'an'ın yüksekliğini anlamak için o şiirlerin yeterli olmadığını iddia edenler var. Bunlara ne dersiniz?
Tefsirlerin farklı farklı olması sebebi nedir? Manaların çeşitliliği nerden kaynaklanıyor?
Peygamber Efendimiz (sav): "Kur'an ilim ile fayda verir. Manası anlaşılmadan bir fayda sağlamaz" buyurmuşlar. Bu durumda Kur'an meali okumak, Kur'an'ı orijinalinden okumaktan daha mı evla oluyor?
Kur'an mucizleriyle ilgili delilleri yetersiz buluyorum. Örneğin gökyüzünde yıldızlarla, Allah ve Muhammed yazan bir delil olsaydı ya? O zaman herkes inanırdı?
Kur'an-ı Kerim yazılırken lehçe farklılıkları olmuş mudur? Okuyuştaki farklılıklar yazıya yansımış mıdır?
Bir zaman gelirki Kur'ân-ı Kerimi mizmarlardan okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevab verilmez, sözü hadis midir? Hoparlörle namaz kıldırmak çalgıya girer mi?
Tebbet Suresi tarihi bir olay olduğu halde neden namazda dua olarak okumaktayız?
Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber sözleri, birebir onların sözleri midir?
İhlâs Suresi ismini nereden alıyor?
Kur'an okumadan önce, "Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel…" diye başlayan bir dua olduğu söyleniyor; kaynağı var mıdır?
Kur'an okumak sünnet mi farz mı?
Kur?an?da 2+2=4 eder diye bir hüküm var mıdır? Allah?ın sonsuz gücüne iman ettiğimize göre 2+2=5 imkansız mıdır?
Fetava-yı Hindiye?de, ?Cemaatle birlikte sesli, Kâfirûn Sûresi?ni sonuna kadar okumak mekruhtur, çünkü bu bid'attır? denilmektedir. Müslümanların bazı sure ve ayetleri beraber okumaları mekruh mudur?
"Kur'an-ı Kerim'in her asra bakan bir vechi/yönü vardır." deniliyor, bunu nasıl anlamalıyız?
Kur'an'da, elektrik, televizyon, uçak, dvd ve cep telefonu gibi teknolojik gelişmelerden açıkça haber veren bir mucize neden yok?
"Hz. Muhammed, Fetih suresi 18-21. ayetleri Hudeybiye seferi sırasında kendi günlük siyâsetinin bir gereksinimi olarak Kur'ân'a koymuştur." iddiasına ne dersiniz?
Hz. Peygamber (asv),Kur'an ile karışabileceği gerekçesiyle hadislerini yazdırmamıştır. Allah kelamı ile insan sözü nasıl birbirine karıştırılabilir, bu çelişki değil midir?
Bakara Suresi'nde, "yol oğlu" diye bir ayet var mı, ne demektir?
Al-i İmran hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti hangisidir?
Kur'an-ı Kerim'in temel amaçları nelerdir?
Hurûf-ı Mukattaa harflerinin anlamları yok mudur?
Kur'an'da Türkler övülüyor mu? Bu doğru mu, açıklar mısınız?
Hz. Hatice, Hz. Asiye, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Havva gibi mübarek şahsiyetler içerisinde, Kur'an'ın uzun surelerinden birine Meryem isminin verilmesinin hikmeti nedir?
Peygamber Efendimiz (asv) kendisine daha inmeyen bir ayet hakkında fikir yürütebilir miydi? Tevbe Suresi gelmeden önce kafirlerden cizye aldı mı?
Kur'an mı daha kıymetlidir yoksa Peygamber Efendimiz (sav) mi?
Kur'an yazma heyetinin başına Zeyd'den çok daha iyileri neden getirilmedi? Zeyd'in Yahudi olduğu ve Kabe tamir edilirken çıkan bir kitaptan istifade ettiği iddiası el-İsabe isimli eserde geçmekte midir?
Hadislerde, Haşr Suresi'nin son üç ayetinin okunmasının fazileti ifade edilmektedir. Tesbihatlarda son beş ayet yazılmasının hikmeti nedir?
Hz. Peygamber (asv)'in, Kur'an'ı, ihtiyaçlara göre kendisinin yazdığı iddiasına ne dersiniz?
Kur'an'da kinaye ve mecaz olmadığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Okunan Kur'an'ın sevabının Allah Resulüne hediye edilemeyeceği ve bunun bidat olduğu doğru mudur?
Bakara 258. ayette geçen İbrahim ile Nemrud arasındaki tartışmayı örnek gösterip, Kur'an'ın, Tanrı'nın varlığını ispatlamak üzere kullandığı mantığın, hiçbir bilimsel değeri olmadığı iddiasına ne dersiniz?
Cahiliyye döneminde, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, Kur'an'da ifade ediliyor mu?
Kur'an okurken secde ayetine geldiğimizde, kitabı bırakıp secdeye mi varmamız gerekiyor?
İncil ve Tevrat, Arapça'ya ne zaman tercüme edilmiştir?
Hanefi, Şafi ve diğer mezheplere göre Kur'an-ı Kerim’ i dinlemek farz mı, vacip mi, sünnet mi?
Kur'an-ı Kerim inançlıların inancını, inançsızların inançsızlığını artırır, sözü ne anlama geliyor, açıklar mısınız?
Kur'an okumanın, ezberlemenin, onu anlamının ve onunla amel etmenin faziletleri nelerdir? Bunları yapanın cennete gireceği ve ailesinden on kişiye şefaatçi olacağı doğru mudur?
Tefsirlerde bazı ayetler açıklanırken, şu ifade hazf edilmiştir, mana şöyle olmalıdır, deniliyor. Bunun manasını açıklar mısınız?
Tüm ayetleri Cebrail (as)'in indirmemesinin hikmeti nedir?
Kur'an'da yer alan kıssalar kaç gruba ayrılır?
Kur'an?da cahiliye dönemi ve Hz. Nuh (as) dönemine ait putların isimlerinin teker teker sayılmasının hikmeti nedir?
Rabbimiz Kur'an'da neden "belki, veya" gibi belirsizlik belirten kelimeler kullanıyor, hikmeti nedir?
Kur'an-ı Kerim'in yüksek belagatını mealinden göremiyoruz; bu konuda yardımcı olur musunuz?
Kur'an'da yazılı ki, güldüren de odur, ağlatan da; insan kendi iradesiyle gülmüyor mu?
Abdestsiz ve baş açık iken bilgisayardan, internetten Kur'an okuyabilir miyiz?
0
Kur'an sürekli erkeklere hitap eder ve hitap şekli ise, siz ve eşleriniz, şeklindedir. Bu durum, Kur'an'a göre, erkeklerin birinci sınıf, kadınların ikinci sınıf olduğu anlamına gelmez mi?
Kur'an-ı Kerim'in Mudari kabilesinin lehçesi fasih olduğu için onların Arapça'sına göre indirildiği doğru mudur?
İmale nedir?
Kur'an ayetlerinden alıntı yaparak, ya da bir takım değişikliklerle şiir yazmak sakıncalı değil midir?
Kur'an'da bağışlanma terimi olarak afv-safh-ğafr geçiyormuş. Bu kavramların açıklaması nasıldır ve aralarındaki fark nedir?
Tecvid kaideleri hakkında bilgi verir misiniz?
Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olduktan sonra, ikinci sure olarak hangi sure ve o surenin kaç tane ayeti nazil olmustur?
Veyl, vay, yazıklar olsun ifadeleri Kur'an'da hangi anlamlarda kullanılmaktadır?
Kur'an'da Hz. Peygamber (asv)'in ismi kaç yerde geçmektedir?
Kur'an okuyan birçok kimse var ki, Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder, hadis-i şerifini âlimler nasıl açıklamıştır?
Kur'an okurken yanlış okumak günah mıdır? Kur'an-ı Kerim'i yanlış okumaktan korktuğum için bazen Türkçesini okuyorum, bu ne kadar doğrudur?
Kutlu Doğum Haftası için dağıtılan bin bir (1001) hatim hakkında...
Allah, iman edip salih amel işleyenlere neleri vadetmektedir?
Kur'an okuyan, fakat okudukları kalplerine inmeyen insanlar türeyeceği bir zaman gelecektir, hadisi ne demektir, kimleri içine almaktadır? Kur'ân'ımızı niçin okuyoruz veya niçin okuyacağız?
Kur'an değişti mi? Kur'an derlemeleri yapılırken Hz. Ali ve Ehl-i beyt'e ilişkin bazı ayetler çıkarıldı mı?
Tefsirlerde geçen bilgiler ne kadar doğrudur? Tefsirlere güvenmeli miyiz?
Kur'an mizmarlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl, anlamındaki hadise göre Kur'an'ı nağmeli okumak sakıncalı mıdır?
Kur'an'da, kıyamette olacak bazı olayların olmuş gibi anlatılmasının hikmeti nedir?
Kur'an mahluk mudur? Bu meseleden dolayı bazı mezhep imamlarına işkence yapıldığı doğru mudur?
Kur'an'a el basarak yemin edip, yemininden dönen kişinin ne yapması gerekir?
Kur'an'ın genelinde konu karmaşası ve uyumsuzluk olduğu iddia ediliyor. Örneğin, Bakara 237-239. ayetlerde boşanma konusu işlenirken birden namaza geçilmesi uyumsuzluk değil midir?
Kur'an'da hep, Allah'tan korkun, denildiği halde, neden hiçbir ayette, Allah'ı sevin, denilmiyor?
Berat kandilinde Kur'an'dan hangi sureleri okumak daha faziletli?
Kur'an’da, dağların sabit olduğu geçiyor. Kıtaların ve dağların hareketli olduğu söylendiğine göre, bunu nasıl açıklamak gerekir?
Kur’an’da her ikisi de “sevgi” mânâsına gelen “muhabbet / hubb” ile “meveddet / vüdd” kelimeleri geçiyor, aralarındaki fark nedir?
Kur'an'da dünya merkezli evren olduğunu söyleyenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Kur'an - Editörün Seçimi
Kur'an' da bazı kıssaların, ayetlerin ve cümlelerin sık sık tekrarlanmasının sebebi nedir?
Kur'an neden yirmi üç senede indirilmiştir; bir defada gönderilemez miydi?
Kur'an Hatmi ve hatim duası var mıdır? Peygamber Efendimiz ve Sahabeler yapmış mıdır?
Kur'an-ı Kerim'in bizler tarafından anlaşılamayacağını, hatta tefsircilerin dahi bunu anlamadığını, meallerin hiç okunamayacağını söyleyenler var. Ne dersiniz?
Kur'an-ı Kerim Araplara Arapça indirildi, Türlere de Türkçe inmesi gerkmez miydi?
Kur'an'da, "Kur'an adalet bakımından kemaldedir." anlamında bir ayet var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de şifre (bazı işaretlerin olduğunu) söylemek, Allah'a ve Peygambere iftira mıdır?
İhlas Suresi'nin nüzul sebebi ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an-ı Kerim'de şifre (bazı işaretlerin olduğunu) söylemek, Allah'a ve Peygambere iftira mıdır?
Kur'an "Allah'ın kelâmı" olarak ne ifade etmektedir? Vahyin metnini teşkil eden husus, sadece mânâ mıdır veya sadece lâfız mıdır? Yoksa her ikisinin toplamından mı ibarettir?
En eski ve günümüzdekilerden farklı bir Kur'an bulunduğu iddiasına ne dersiniz?
Kur'an'da, gelecek olan konular, neden geçmiş sığasıyla kullanılıyor; bunun hikmeti nedir?
Kur'an okumak ve dua etmek mi, yoksa Kur'an ilmi öğrenmek mi daha faziletlidir?
Kur'an'da geçen "İndellah = Allah katı" ne demektir?
Peygamberimiz (sas) mezar başında Kur'an okumuş mudur? Mezarlıkta Kur'an okumak bidat midir?
Kur'an nelerden bahsediyor, hangi konuları ele alıyor?
Vahiy katiplerinden birinin dinden çıktığı ve "Ben ne öğretip kendisi için yazdımsa, Muhammed yalnızca onu bilir." dediği rivayet ediliyor?
Yasin suresinin faziletleri nelerdir?
Secde ayetleri kim tarafından ve neye göre belirlenmiştir? Rahman Suresi 6. Ayette secde etmekten bahsedildiği halde, secde ayetleri arasına girmemesinin sebebi nedir?
Kur'an, Allah'ın insanlara bir öğüdü, sözü olmasına rağmen, neden makamlı okunuyor?
Kur'an'daki ayet numaralarını kim belirlemiştir? Dünyanın her yerinde bu numaralar aynı mıdır? Örneğin besmeleye de ayet numarası verenler var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'de ateistlerden söz edilmekte midir? Ateist ve kafir birbirinden farklı mıdır?
Teşbihe ve tescime düşmememiz için belirtilen muhkem ayet ve hadisler nelerdir?
Tilavet secdesine ayakta başlamak şart mıdır?
Kur'an'da Allah'dan başkasına mecazen yaratıcı ifadesi kullanılmış mıdır?
Kur'an ayetlerinde önce iman sonra salih amel geçer, Ancak Al-i İmran Suresi 110. ayette, önce amel sonra iman geçmektedir. Bunun hikmeti nedir?
Kur'an kendisi hidayet rehberi ve açıklayıcı olduğu halde, neden müfessirlerce açıklanmaya ihtiyaç duyuluyor? Müfessirler ise, her ayet hakkında birbirine uymayan birçok söz söylemektedirler. O halde, Kur'an, nasıl hidayet rehberi olur?
Cahiliye şiirinin çok basit olduğunu söyleyerek, Kur'an'ın yüksekliğini anlamak için o şiirlerin yeterli olmadığını iddia edenler var. Bunlara ne dersiniz?
Tefsirlerin farklı farklı olması sebebi nedir? Manaların çeşitliliği nerden kaynaklanıyor?
Peygamber Efendimiz (sav): "Kur'an ilim ile fayda verir. Manası anlaşılmadan bir fayda sağlamaz" buyurmuşlar. Bu durumda Kur'an meali okumak, Kur'an'ı orijinalinden okumaktan daha mı evla oluyor?
Kur'an mucizleriyle ilgili delilleri yetersiz buluyorum. Örneğin gökyüzünde yıldızlarla, Allah ve Muhammed yazan bir delil olsaydı ya? O zaman herkes inanırdı?
Kur'an-ı Kerim yazılırken lehçe farklılıkları olmuş mudur? Okuyuştaki farklılıklar yazıya yansımış mıdır?
Bir zaman gelirki Kur'ân-ı Kerimi mizmarlardan okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevab verilmez, sözü hadis midir? Hoparlörle namaz kıldırmak çalgıya girer mi?
Tebbet Suresi tarihi bir olay olduğu halde neden namazda dua olarak okumaktayız?
Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber sözleri, birebir onların sözleri midir?
İhlâs Suresi ismini nereden alıyor?
Kur'an okumadan önce, "Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel…" diye başlayan bir dua olduğu söyleniyor; kaynağı var mıdır?
Kur'an okumak sünnet mi farz mı?
Kur?an?da 2+2=4 eder diye bir hüküm var mıdır? Allah?ın sonsuz gücüne iman ettiğimize göre 2+2=5 imkansız mıdır?
Fetava-yı Hindiye?de, ?Cemaatle birlikte sesli, Kâfirûn Sûresi?ni sonuna kadar okumak mekruhtur, çünkü bu bid'attır? denilmektedir. Müslümanların bazı sure ve ayetleri beraber okumaları mekruh mudur?
"Kur'an-ı Kerim'in her asra bakan bir vechi/yönü vardır." deniliyor, bunu nasıl anlamalıyız?
Kur'an'da, elektrik, televizyon, uçak, dvd ve cep telefonu gibi teknolojik gelişmelerden açıkça haber veren bir mucize neden yok?
"Hz. Muhammed, Fetih suresi 18-21. ayetleri Hudeybiye seferi sırasında kendi günlük siyâsetinin bir gereksinimi olarak Kur'ân'a koymuştur." iddiasına ne dersiniz?
Hz. Peygamber (asv),Kur'an ile karışabileceği gerekçesiyle hadislerini yazdırmamıştır. Allah kelamı ile insan sözü nasıl birbirine karıştırılabilir, bu çelişki değil midir?
Bakara Suresi'nde, "yol oğlu" diye bir ayet var mı, ne demektir?
Al-i İmran hakkında bilgi verir misiniz?
Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti hangisidir?
Kur'an-ı Kerim'in temel amaçları nelerdir?
Hurûf-ı Mukattaa harflerinin anlamları yok mudur?
Kur'an'da Türkler övülüyor mu? Bu doğru mu, açıklar mısınız?
Hz. Hatice, Hz. Asiye, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Havva gibi mübarek şahsiyetler içerisinde, Kur'an'ın uzun surelerinden birine Meryem isminin verilmesinin hikmeti nedir?
Peygamber Efendimiz (asv) kendisine daha inmeyen bir ayet hakkında fikir yürütebilir miydi? Tevbe Suresi gelmeden önce kafirlerden cizye aldı mı?
Kur'an mı daha kıymetlidir yoksa Peygamber Efendimiz (sav) mi?
Kur'an yazma heyetinin başına Zeyd'den çok daha iyileri neden getirilmedi? Zeyd'in Yahudi olduğu ve Kabe tamir edilirken çıkan bir kitaptan istifade ettiği iddiası el-İsabe isimli eserde geçmekte midir?
Hadislerde, Haşr Suresi'nin son üç ayetinin okunmasının fazileti ifade edilmektedir. Tesbihatlarda son beş ayet yazılmasının hikmeti nedir?
Hz. Peygamber (asv)'in, Kur'an'ı, ihtiyaçlara göre kendisinin yazdığı iddiasına ne dersiniz?
Kur'an'da kinaye ve mecaz olmadığını iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Okunan Kur'an'ın sevabının Allah Resulüne hediye edilemeyeceği ve bunun bidat olduğu doğru mudur?
Bakara 258. ayette geçen İbrahim ile Nemrud arasındaki tartışmayı örnek gösterip, Kur'an'ın, Tanrı'nın varlığını ispatlamak üzere kullandığı mantığın, hiçbir bilimsel değeri olmadığı iddiasına ne dersiniz?
Cahiliyye döneminde, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, Kur'an'da ifade ediliyor mu?
Kur'an okurken secde ayetine geldiğimizde, kitabı bırakıp secdeye mi varmamız gerekiyor?
İncil ve Tevrat, Arapça'ya ne zaman tercüme edilmiştir?
Hanefi, Şafi ve diğer mezheplere göre Kur'an-ı Kerim’ i dinlemek farz mı, vacip mi, sünnet mi?
Kur'an-ı Kerim inançlıların inancını, inançsızların inançsızlığını artırır, sözü ne anlama geliyor, açıklar mısınız?
Kur'an okumanın, ezberlemenin, onu anlamının ve onunla amel etmenin faziletleri nelerdir? Bunları yapanın cennete gireceği ve ailesinden on kişiye şefaatçi olacağı doğru mudur?
Tefsirlerde bazı ayetler açıklanırken, şu ifade hazf edilmiştir, mana şöyle olmalıdır, deniliyor. Bunun manasını açıklar mısınız?
Tüm ayetleri Cebrail (as)'in indirmemesinin hikmeti nedir?
Kur'an'da yer alan kıssalar kaç gruba ayrılır?
Kur'an?da cahiliye dönemi ve Hz. Nuh (as) dönemine ait putların isimlerinin teker teker sayılmasının hikmeti nedir?
Rabbimiz Kur'an'da neden "belki, veya" gibi belirsizlik belirten kelimeler kullanıyor, hikmeti nedir?
Kur'an-ı Kerim'in yüksek belagatını mealinden göremiyoruz; bu konuda yardımcı olur musunuz?
Kur'an'da yazılı ki, güldüren de odur, ağlatan da; insan kendi iradesiyle gülmüyor mu?
Abdestsiz ve baş açık iken bilgisayardan, internetten Kur'an okuyabilir miyiz?
0
Kur'an sürekli erkeklere hitap eder ve hitap şekli ise, siz ve eşleriniz, şeklindedir. Bu durum, Kur'an'a göre, erkeklerin birinci sınıf, kadınların ikinci sınıf olduğu anlamına gelmez mi?
Kur'an-ı Kerim'in Mudari kabilesinin lehçesi fasih olduğu için onların Arapça'sına göre indirildiği doğru mudur?
İmale nedir?
Kur'an ayetlerinden alıntı yaparak, ya da bir takım değişikliklerle şiir yazmak sakıncalı değil midir?
Kur'an'da bağışlanma terimi olarak afv-safh-ğafr geçiyormuş. Bu kavramların açıklaması nasıldır ve aralarındaki fark nedir?
Tecvid kaideleri hakkında bilgi verir misiniz?
Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olduktan sonra, ikinci sure olarak hangi sure ve o surenin kaç tane ayeti nazil olmustur?
Veyl, vay, yazıklar olsun ifadeleri Kur'an'da hangi anlamlarda kullanılmaktadır?
Kur'an'da Hz. Peygamber (asv)'in ismi kaç yerde geçmektedir?
Kur'an okuyan birçok kimse var ki, Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder, hadis-i şerifini âlimler nasıl açıklamıştır?
Kur'an okurken yanlış okumak günah mıdır? Kur'an-ı Kerim'i yanlış okumaktan korktuğum için bazen Türkçesini okuyorum, bu ne kadar doğrudur?
Kutlu Doğum Haftası için dağıtılan bin bir (1001) hatim hakkında...
Allah, iman edip salih amel işleyenlere neleri vadetmektedir?
Kur'an okuyan, fakat okudukları kalplerine inmeyen insanlar türeyeceği bir zaman gelecektir, hadisi ne demektir, kimleri içine almaktadır? Kur'ân'ımızı niçin okuyoruz veya niçin okuyacağız?
Kur'an değişti mi? Kur'an derlemeleri yapılırken Hz. Ali ve Ehl-i beyt'e ilişkin bazı ayetler çıkarıldı mı?
Tefsirlerde geçen bilgiler ne kadar doğrudur? Tefsirlere güvenmeli miyiz?
Kur'an mizmarlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl, anlamındaki hadise göre Kur'an'ı nağmeli okumak sakıncalı mıdır?
Kur'an'da, kıyamette olacak bazı olayların olmuş gibi anlatılmasının hikmeti nedir?
Kur'an mahluk mudur? Bu meseleden dolayı bazı mezhep imamlarına işkence yapıldığı doğru mudur?
Kur'an'a el basarak yemin edip, yemininden dönen kişinin ne yapması gerekir?
Kur'an'ın genelinde konu karmaşası ve uyumsuzluk olduğu iddia ediliyor. Örneğin, Bakara 237-239. ayetlerde boşanma konusu işlenirken birden namaza geçilmesi uyumsuzluk değil midir?
Kur'an'da hep, Allah'tan korkun, denildiği halde, neden hiçbir ayette, Allah'ı sevin, denilmiyor?
Berat kandilinde Kur'an'dan hangi sureleri okumak daha faziletli?
Kur'an’da, dağların sabit olduğu geçiyor. Kıtaların ve dağların hareketli olduğu söylendiğine göre, bunu nasıl açıklamak gerekir?
Kur’an’da her ikisi de “sevgi” mânâsına gelen “muhabbet / hubb” ile “meveddet / vüdd” kelimeleri geçiyor, aralarındaki fark nedir?
Kur'an'da dünya merkezli evren olduğunu söyleyenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Kur'an - Son Ceveplananlar
Kur'an - Çok Okunanlar