Ticaret - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Ticaret - Alt Kategoriler
Ticaret - İçerikler
Bir Müslüman olarak, servete ve zenginliğe bakış açımız ne olmalı?
Bir pazarlıkta karşı tarafın caymaması için bir miktar para isteniyor (kaparo). Malın alımından vazgeçilirse para hibe edilmiş sayılıyor ve iade edilmiyor. Bu parayı almak helal midir? Verilen kapora alınmazsa ne yapalım?
Bazı memur ve işçiler sıhhatli günlerinde bile hasta raporu alıp şahsî işleriyle meşgul oluyorlar. Bunların çalışmadıkları günün ücretini hak ettiklerini söylemek mümkün müdür?
İhalede rakipleri parayla caydırmak câiz midir?
Enflâsyondan dolayı fiyatı yükseltmek câiz midir?
Bir müminden borç para aldım. Bana dar günümde yaptığı bu iyilikten dolayı kendisine bir iyilikte bulunmak istedim. Ancak. "Ödünç verilen şeyin getirdiği menfaat faizdir, alamam." diyerek bu iyiliğimi kabul etmedi. Bu konuda ne dersiniz?
Bazıları borç alıp vermede belli bir süre koymanın câiz olmayacağını söylüyorlar, bu doğru mudur?
Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çalışmakta olan Müslümanlar, paralarını muhafaza için bu ülkelerin bankalarına yatırmaktalar. Bankanın verdiği faizi almak caiz midir?
Bir kitabı, üzerindeki fiyattan fazlaya satmak câiz mi?
Çocukların alışveriş yapmaları câiz midir?
Kredi kartı ile faizsiz alış veriş yapılır mı? Yapılırsa dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır? Varsa nelerdir?
Korsan CD veya kitapları almak kul hakkına giriyor mu? Giriyorsa bunu bilmeden aldıklarımızın hakkını nasıl öderiz?..
Sigorta şirketlerinde çalışmak caiz midir?
Bir komisyoncuya, ev sahibi "evi elli milyara sat" dedikten sonra, adam bu evi elli beş milyara satsa, anlaşma bunun üzerine ikame edilse, acaba komisyoncu arta kalan beş milyarı alabilir mi?
Muhasebecilerin satışları faturalandırmayıp vergi kaçırması caiz olur mu?
Turizm firmamız var. Biz tatil bölgelerine de müşteri gönderiyoruz. Bu kişilerin tatile gidip denize girmeleri ve günah işlemelerinden dolayı biz haram işlemiş olur muyuz?
Faiz ile uğraşmayan şirketlerin borsadan hisselerini almak caiz midir?
Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, iş yeri sahibinin vadesi gelmeden parayı bankadan peşin alması kredi kartı sahibini sorumlu eder mi?
İslamiyete göre tazminat hakkı alınabilir mi?
İslamiyet'in uygun gördüğü kâr oranı nedir?
Fon alım satımı veya hisse senedi türü yatırımlar için dinimizde bir hüküm var mıdır? Bankaların fon hesapları caiz midir?
Vade farkı faiz mi; vade farkı ile taksitli alım satım / alışveriş yapmak caiz midir?
Özel finans kurumlarına para yatırmak ve buralardan kredi kullanmak caiz midir? Finans kurumları (faizsiz banka) ile bankalar arasındaki fark nedir?
Vergi kaçırmak haram mıdır, kul hakkına girer mi? Bu durumda orada çalışan tüm elemanlar da bu suça ortak olur mu?
Borç olarak verdiğim parayı o günün altın değerine göre hesaplayıp geri alırken altın değerine göre alabilir miyiz?
Finans kurumlarının verdiği kar payları helal midir; bankalar ile arasındaki fark nedir?
Yabancı ülkelerin mallarının alınmasında bir sakınca var mıdır?
Paypal sistemi ile para bozdurmak caiz midir?
Kozmetik ürünleri almak veya satmak caiz midir?
Finansal kurumlara vadeli para yatırmak caiz midir?
İslam'da işçi hakları ve işçi - işveren münasebetleri konularında bilgi verir misiniz?
İçki satılan yerden alışveriş yapmak caiz midir?
Ödüllü satranç turnuvalarında, dereceye girdiğimizden dolayı verilen, para ödülü helal midir?
Yahudilerin mallarını satın almak, onlarla alışveriş yapmak helal midir?
Altın, dolar / döviz alım satımı caiz midir?
Kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Bankalar bu alışveriş karşılığında puanlar (bonus) veriyor. Bu puanların karşılığı olarak verilen hediyeler, promosyon gibi şeyler alınabilir mi?
Ticarette, alışverişlerde pazarlık yapmanın sünnet olduğunu biliyoruz. Konuyla ilgili bilgi verir misiniz?
Hangi durumlar rüşvete girer, rüşvet hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Banka fonlarına yatırım yapmak caiz midir? Finans (katılım) bankalarının verdiği kâr payları caiz midir?
Borsa, yani hisse senedi alıp satmak caiz midir?
Bir insandan kesilen saçın satılması ve kullanılması, peruk ticareti yapılması caiz midir?
Fiş kesmeyerek vergi kaçırma ve kazancın haram olması hakkında bilgi verir misiniz?
Ürün satmak istediğiniz firmada çalışan birine, sizin ürünlerinizi almaları için komisyon vermek doğru mudur?
İslâmiyet'te muhasebecilik mesleğini yapmak caiz midir?
Vadeyi uzatmak için alışveriş akdini / sözleşmesini feshedip yeni bir akit yapabilir miyiz?
Leasing / finansal kiralama caiz midir? Leasing, bankayla kullanıcı arasında ticaret sayılır mı?
İslâmiyet'in ekonomi sistemi, liberal ekonomiye benzer mi; farklılıkları nelerdir?
Dövizcilik / döviz alım satımı caiz mi?
Faiz neden haramdır, hikmeti nedir?
Gayri müslimlere içki ve domuz eti satışı yapmak, domuz çiftliğinde çalışmak (kasaplık gibi) caiz midir?
Kuyumcudan borç altın isteyip parasını almak hakkında bilgi verir misiniz? Burada altının alış veya satış fiyatından olması fark eder mi?
İslam hulkukunda borçlanma ve iflas hükümleri nelerdir? Almanya'da iflas edenler, altı yıl sonunda borçtan kurtulmuş oluyorlar?..
Vadeli altın almak caiz mi?
Esnafın, müşterinin kredi kartıyla yaptığı alışverişlerin bedelini, bankadan peşin, ama eksik alması caiz midir?
İhaleli (müzayedeli) satışlar caiz mi? Bazı internet sitelerinden ihale usulü ile alınan bir üründe dini açıdan vebal var mıdır? İhaleye giriş için ödenen para helal midir?
Bir satıcıdan bir mal almadan fatura veya fiş alıp, vergi iadesinde kullanılabilir mi?
Avukatın müvekkili lehine faiz istemesi caiz midir? Müvekkil adına alınan faiz ve diğer alacağı üzerinden vekalet ücretinin alınmasında bir sakınca var mıdır?
Olmayan malı satmak caiz midir? Mesela, köylü fındığını (ürününü) daha toplamadan nisan ayı vadeli olarak beş liradan satıyor, parasın alıyor; ama ortada ürün yok, bu tiracet caiz midir?..
Sabah namazından sonra uyumamak ve ticarethaneyi açmak hakkında bilgi verir misiniz?
Emlakçılık ve komisyonculuk caiz mi?
Telif, tercüme ve telif hakkı ne demektir? Korsan cd ve kitabı fotokopi çektirmek caiz mi? Korsan cd veya kitapları almak kul hakkına giriyor mu?
Vitrinde cansız manken kullanmak caiz midir? Ürünler üzerinde tanıtıcı müstehcen kadın resimlerinin bulunmasının hükmü nedir?
Bankaların altın hesabına veya altın fonuna para yatırmak caiz midir? Herhangi bir faiz işlemi yoktur ve tamamen altının kar ve zararına bağlıdır.
Dini eserleri / kitapları (mesela Kimya-yı Saadet) tercüme edip satmak, bu yolla para kazanmak caiz midir?
Borç alınan parayı iade ederken (öderken) enflasyon farkı verilir mi?
Sigara satmak caiz mi?
Vergi iade için yatırılan faturalarda bizim olmayan faturaları almamız doğru mu? Biz alışverişlerimizde fatura almazsak o iş merkezi de vergisini eksik verirse biz de vebal altına girer miyiz?
Altın satışında (alışverişinde) kredi kartı, vade, taksit caiz midir?
Şarap / içki fabrikasında çalışmak haram mıdır, eger çalışıyorsak işten çıkmalı mıyız?
Bir şirkete mamüller açık arttırma sisteminde satılıyor. Açık arttırma usulüne göre mal satmak caiz mi?
İnternetten oyun indirmek caiz midir? Korsan cd veya kitapları almak kul hakkına giriyor mu?
Devletin satışa çıkardığı malını açık artırma ile satın almak caiz midir? Bu müzayedelerden ucuza mal almak hayır etmez, diye bir anlayış var...
Korsan cd ve mp 3 indirmek caiz mi? Herkes şahsi kullanım için başkalarının albümlerini ya da eserlerini internetten ücretsiz indirse, bu albümleri oluşturmak için para ve emek veren insanların hakları nasıl ödenecek?
İslâm hukukuna göre kefil olan kimse kefaleti karşılığında ücret isteyebilir mi, bu ücret faize girer mi? Teminat mektubu ve banka kefaleti karşılığında verilen komisyonun durumu nedir?..
Spot malları kullanmak caiz midir? Ticarette dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Taksitle araba almak caiz midir? Peşin fiyat ile taksitli fiyat arasındaki fark faize girer mi?
Tesettüre uymayan elbiselerin imalatında çalışmak, imal etmek ve satmak haram mıdır; kazanılan para helal midir?
İçki ticareti yapmak haram mıdır, delili nedir? Alkol ticareti ile ilgili ahdis veya ayeti kerimeler var mı, dinimiz bu konuya nasıl bakıyor?
Devletin verdiği teşvik primini almak caiz mi? Devletten çiftçilik yapma için karşılıksız teşvik primi almak haram mıdır?
Taksit zamanı gelmeden bankaya yüzde vererek para çekmek caiz midir? Post cihazı kullanıyorum. Bankadan günlük hesap kesimi yaptığım için belli bir oranda para kesiliyor. Bu kesilen para faiz veya haram olur mu?
Gazete kuponu biriktirerek hediye almak veya firmaların düzenlediği çekilişlere katılmak ne derece doğrudur?
Alkollü içecek satan bir mağazada çalışmaktayım, kazancım helal midir? Bu içkiyi alanların günahına ortak olur muyum?
Diploma kiralamak caiz mi? Bu durumda aldığım para helal mi acaba?..
Borç verirken belli bir vakit tayin etmek faiz olur mu?
Borcun ödeme vakti gelince ödenmediği için, ödenecek miktar ve ödeme zamanı artırılırsa, bu faiz olur mu?
Yurt dışında, içki markalarının saat, bardak gibi ürünlerini satmak üzere mağaza işletmek caiz midir?
Zengin olma arzusu hakkında dinimizin tavsiyeleri nelerdir? Bir Müslümanın, ben çok zengin olmalıyım, diye bir hedefi olabilir mi?
Vakıf mallarını almak ya da satmak caiz mi? Vakıf malı olduğu söylenen (ama resmiyette geçmemiş) bir yerin alım satımı dinen uygun olur mu?
Kredi kartlarıyla taksitli alış veriş yapmak caiz mi? Sliplerle yapılan taksitli satışlarda faiz var, endişem doğru mu?
Gayr-i müslimlerin yaşadığı bir ülkede restoran işleten biri alkollü içkilerden elde ettiği paraya hiç dokunmadan bağışlasa yine de günaha girer mi?
Beş liradan satılan, sonradan yedi lira olan bir mal, değiştirilmek istenirse fiat farkı nasıl hesaplanır?
Çek, senet kırdırmanın dinimizce hükmü nedir, bu işlem faize girer mi?
Alış verişte icab ve kabul-ü şer'i ne demektir?
Vergi az ödemek için aracını özürli birisinin üzerine yaptırmak caiz mi?
Kurbağa yetiştirip satmak veya satanlarla ortak olarak kazanılan para helal midir vebal altında kalır mıyım?
Gayrimüslim bir işverenin işyerinde çalışmakta bir sakınca var mıdır?
Siftah
Müşteri ve esnaf açısından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmak caiz mi?
Sabrı nasıl anlamak gerekir, sabır hangi durumlarda olur?
Finans kurumlarının kar payları değeri faizli bankaların verdiği faize yakın olmasının sebebi nedir?
İnternet üzerinden bazı sitelere üye olarak reklamlara tıklayarak veya gelen mailleri okuyarak para kazanılıyor. Acaba bu günah mıdır?
Otomotiv işiyle uğraşıyorum. Otomobilimize kasko sigorta yaptırmak caiz midir?
tefecilik mi ticaret mi? Bir kişiye kredi kartıyla uzun vadede taksitle mal satıp , aynı malı aynı anda belli bir farkla (düşüşle) satın almayı garanti etmek tefeciliğe mi girer?
Bir gencin ailesi faiz ile ev yaptırdı. Bu evde yaşamak bu gence helal midir?
Borç veren mağdur olur mu? Borç alan yatırım yaptıysa, alacaklı onun kârından alabilir mi?
Kiracıdan alınan kiralardan devlete gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu vergiyi ödemeyen ev sahibimi şikayet etsem kul hakkına girmiş olur muyum?
Vadeli şatışla gayri menkul veya araç almak caiz midir?
Haksızlıkla malımızı yiyen kişilerden hakkımızı nasıl almamız gerekir?
Forex sistemi ile kazanılan para helal mi?
Bir iş yerini kira karşılığı çalıştırmak cazi midir?
Emlakçı mal sahibinin istediği fiyattın üzerinde bir satışla malı satarsa aldığı bu para helal midir?
İnternet üzerinden açık arttırmayla mal satmanın hükmü nedir?
Ortaklıkta net bir hesap yapamadık, tahmini olarak hesaplaşsak olur mu? k
Fiyatı belli olmadan mal alıp satılabilir mi?
İçki satışı yapan otellerde sağlık hizmeti sunmak caiz mi?
Yurt dışında kurumlar alacağınız evi satın alıp size taksitli satıyor. Bu sistem caiz mi?
Kopya çekerek aldığım not maaşımı arttırıyor bu para haram mıdır?
Borsadaki azalıp artan hisse senetlerini takip ederek bunların alım ve satımını yapmak caiz mi?
Faizsiz bankaların katılım hesapları faiz kapsamına girer mi?
Finans kurumlarının kredi kartı ile bankaların kredi kartları arasındaki fark nedir?
Devletin verdiği teşvik ve destek kredilerini almak caiz midir?
Peşin ödemelerde indirim uygulanması caiz mi?
Maçlarda konserlerde karaborsa bilet satmak caiz mi?
Müslüman malını çalan kafirden ahirette hakkını alabilecek mi?
Kredi ile ev almak caiz midir?
Alınan malın fiyatı pazardan pazara değişir mi?
Geçimimi şans oyunları (iddia bayiliği) yaparak sağlamak istiyorum, dinen caiz midir?
Bağkur pirimlerini geciktirmekten dolayı ceza uygulanmaktadır. Bu faize girer mi?
İş yerinde çalışan işçilerin yaptığı hatalardan dolayı malın telef olması halinde işçiden bedelini tanzim etmek caiz mi?
Düğün salonu gibi işletme çalıştırmak caiz midir?
Zabıta ve belediyecilik görevlerini yerine getirirken nasıl davranmak gerekir, verdiğimiz zarardan sorumlu olur muyuz?
Elime geçen paralarla önce borçlarımı mı ödemeliyim yoksa adağımı mı yerine getirmeliyim?
Spor ve film yoluyla para kazanmak?
İçki imal eden patronun diğer kuruluşunda çalışmak caiz midir?
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) haram mıdır?
Katılım bankalarında çalışmak caiz midir?
Helalinden kazanmak için nasıl bir işyerinde çalışmamız uygundur?
İş takibinin islami hükmü nedir?
Bazı kişilerin Ramazan'da fırsatçılık yapıp fiyat arttırdıkları ve stokçuluk yaptıkları bilinen bir gerçek. Dinimizce bu durumu açıklarmısınız?
Çek, senet vb. ticari senetleri kırdırmak caiz midir?
Hayvavsal besin malzemelerinden (kepek, arpa...) depolayıp fiyatlar yükseldiğinde satmam caiz midir. Karaborsaya girer mi?
Altına göre değeri artıp düşen fon alım satımı caiz midir. Finans kurumları kar garantisi veriyor mu?
Hacizli malı almak caiz midir?
Factoring şirketinde çalışmak caiz midir, kazancı helal midir?
Midye satmak caiz midir?
Alışverişlerde fiş almamak karşılığında indirim talep edilmesi caiz midir?
Leaseng faize giriyor mu? Finans kurumlarının yaptığı uygulamalar da faize benzemektedir?
Alkol ve sigara satmak caiz midir?
İşçilerin maaşları yüksek olduğu halde, asgari ücretten gösterip sigorta pirimini düşük yatırmak caiz midir?
İnternet kafede chat yapılması sahibini mesul eder mi?
Ticaretle uğraşan kişilere para verip her ay belli oranda kar almam ve zarara ortak olmamam caiz midir?
Mal edinme ve para hırsı konusunda bilgi verir misiniz? Mal hırsından nasıl sakınmak gerekir?
Yurt Dışında Çekilen Kredi ile Türkiye'den ev almak caiz midir?
Bazı şirketlerin yaptığı çekilişle ödüller verilen kampanyalara katılmak caiz midir?
Finans kurumlarının hisse senetlerini almak caiz midir?
Hristiyan ve Yahudilerin işaretlerini eşyalar üzerine işleyip satması caiz midir?
İşyerinden kendi isteiği ile ayrılan bi insanın ssk kurumundan işsizlik maaşı alması helal midir?
Kadının çalışması caiz midir?
Faiz ile çalşan bankalardan ev kredisi almanın dinen sakıncası var mı?
Kar payı oranına bağlı olarak borç vermek caiz midir?
Bazı bankalar ve firmalar yüzde sıfır faizle kredi veriyorlar. Bu kredinin dinen hükmü nedir?
Tahvil ve hazine bonosu almak haram mıdır?
İş kurmak için banka kredisi çekmek caiz midir?
Finans kurumlarının kar payı oranı faizle aynı olması bu kurumların da faizle çalıştığını göstermez mi?
Erkeğin bayan kuaförlüğü yapması caiz midir. Kazancı helal midir?
Bir kapıyı kapatıp, bin kapıyı açan Allah'a hamdolsun demek doğru mudur?
Darul harbde gayri müslime içki satmak caiz mi?
Finans kurumlarının kredi kartlarının ödemesinin gecikmesi durumunda aldıkları fark faize girer mi?
Borçlu parayı ödemezse alacaklı zarar edeceğinden enflasyon farkı talep edebilir mi?
Kredi çekip iş kurmak caiz midir?
Finans kurumlarının verdiği kar paylarını almak caiz mi? Özel finans kurumlarına yatırım hasabı adı altında para yatırıyoruz, fakat bu kurumlar diğer bankalar gibi müşterilerine faizli krediler vermekteler.
Alıcı ve satıcı satış işlemi bittikten sonra taraflardan biri vazgeçebilir mi?
Bankaya dükkan kiralamak günah mıdır?
Buğdayı fiyatı belirsiz olarak satmak caiz mi?
Kadın evinde çocuğuna bakmalı mı yoksa dışarıda erkek gibi çalışmalı mı?
Peygamberimizin ticaret ahlakıyla ilgili Hadisleri nelerdir?
Sigara ile müstehcen resim bulunan dergileri satmak caiz midir?
İçki satmanın hükmü nedir?
Network pazarlama dinen caiz midir?
Başka yere nakledilmiş olan mezarlığın eski yerinden arsa satın almak ve bu arsaya bina yaptırmak caiz midir?
Sigortasız işçi çalıştırmak caiz midir?
İnternet cafe işletmek haram mı?
Turistlere haç yapıp satmak caiz midir?
Bir malı sattığımız fiyatın altında fatura edersek caiz midir?
Her sabah ve her akşam iş yerini açıp kapatırken okunacak dua var mıdır?
Bir kuyumcu dükkanında kredi kartı ile satış yapmanın hükmü nedir?
Ölçüde ve tartıda hile yapmak hakkında bilgi verir misiniz?
Faiz alan veya veren için had cezası var mıdır?
Pazarlık payı koyarak fiyat belirlemek caiz midir? İndirim adıyla yapılan uygulamalarda hile yapmanın hükmü nedir?
İşyerinden fazla para almak için, fazla fiş kestiren müşterilerimin bu yaptığı şey dinimizce uygun mudur?
Gelir Ortaklığı Senetleri (GES) nedir? Caiz midir?
Yılan derisi ticareti yapmak caiz midir?
Aynı işle görevli birden fazla memurun, mesai günlerini paylaşmaları ve o gün çalışmayanın işyerine gelmemesi, helal olur mu?
Yılan derisi ticareti yapmak caiz midir?
Bir Rock Market açmanın fıkhi yönden sakıncası var mıdır?
Günümüz dünyasında vakıf malları özelliğini yitirdi mi, alınıp satılabilir mi?
Fetva isteyen bir kimse, birden fazla müftîye sormuş bulunursa ve onlardan farklı cevaplar alırsa, nasıl hareket etmelidir?
Gelir Ortaklığı Senetleri (GES) nedir; caiz midir?
Havalede komisyon almak haram mıdır?
Programcilara tavsiyeleriniz nelerdir. Bilgisayar bilimleri ile calisan insanlarin ozelliklede yazilimcilarin konsantrasyon problemleri olmakta ozellikle de ibadetlerini yaparlarken bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir ?
Banka adına tahsilat yapan bir gişede çalışan bir memur hem faizli bankalara destek olmak hem de onların faaliyetlerini devam ettirmesine vesile olmak noktasında mesul olur mu?
İslami indekse giren, ama az da olsa faiz ve haram kazancı da bulunan firmaların hisse senetleri bu listelere giriyor mu? Giriyorsa nasıl (hangi delile dayalı olarak) giriyor?
Gelirinin tamamı veya bir kısmı haram olan kimseden bor para alabilir miyim? Borç para aldığımızda kesin bir ödeme tarihi belirlemeli miyiz? Ne zaman elime geçerse o zaman öderim diyebilir miyiz?
Sadece şarap yapımında kullanılan ve başka işe yaramayan üzümleri yetiştirmek caiz olur mu?
Ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi hatlar vatandaşın eline gectikten sonra çok astronomik fiyatlara satılıyor. Bu astronomik fiyatlara satılan hatlara ödenen para caiz midir?
Mülkiyeti kendime ait olan apartmanın çatısına baz istasyonu koydurmak ve karşılığında ücret almak caiz midir?
Arsası alınmış, projesi onaylanmış, ancak inşaatı henüz başlamayan bir yerden, devre mülk veya daire satmak caiz midir?
Arbitraj (dövizler arası değişim) caiz midir?
Zamanında ödenmeyen alacaklarımdan dolayı, gecikme farkı alabilir iyim?
Bankalarda expertizlik yapmak caiz midir?
Gecekondunun fıkhi yönden hükmü nedir?
Alış verişlerde, ekonomik destek açısından, dindar insanların tercih edilmesi gerekli midir?
Kumar oynayan bir site ile ortaklık kurmak, websitemizin modelini verip hisse almak caiz midir?
Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, Pey Akçesi ve Cezaî Şart olarak bilinen bey'u'l-urban'ı yasaklamış mıdır?
Satın aldığı malı rüşvet olarak vereceğini söyleyen bir müşteriye, o mal satılır mı? Kurumlar arası hediyeleşmek, rüşvete girer mi?
Ribel fadl denilen faiz türü nedir? Günümüzde bu faiz nasıl gerçekleşir? Bir cep telefonunu 2 cep telefonu ile değiştirmek faiz sayılır mı?
İçki satmanın hükmü nedir?
Muhasebecilerin satışları faturalandırmayıp vergi kaçırması caiz olur mu?
Ticaret yapın, çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir, anlamına gelen bir hadis var mıdır, varsa bu durum devletler için de geçerli midir?
Peygamber Efendimiz'in ticaret ve ticaret ahlakıyla ilgili hadisleri nelerdir?
İçinde alkol bulunan ilaçları satmak caiz midir? İlaçların içeriği hakkında, hastalara bilgi vermek gerekir mi?
İçinde alkol bulunan ilaçları satmak caiz midir? İlaçların içeriği hakkında, hastalara bilgi vermek gerekir mi?
Mal almak için birisine para verilse o kişi de malı ucuza alsa kalan parayı kendisi için alabilir mi?
Alıcı ve satıcı satış işlemini bitirdikten sonra, taraflardan biri vazgeçebilir mi?
Mal almak için birisine para verilse, o kişi de malı ucuza alsa, kalan parayı kendisi için alabilir mi?
Bugün 1,50 lira olan doları, bir yıl sonra 1,80 liradan ödemek şartıyla satmak caiz midir?
Tatlı, meyve, sebze gibi yiyecekleri tartarken, ambalajın, kutunun veya poşetin darasını almak gerekir mi? Darasını almadan yiyecekle beraber tartmanın bir sakıncası var mıdır?
Hisse senedi aldığımız zaman, onu satmak için bir zaman aralığını beklememiz gerekli midir? Hemen veya aynı gün içinde alım satım yapmamın bir sakıncası var mıdır? Borsada oynamak caiz olur mu?
Tatlı, meyve, sebze gibi yiyecekleri tartarken, ambalajın, kutunun veya poşetin darasını almak gerekir mi? Darasını almadan yiyecekle beraber tartmanın bir sakıncası var mıdır?
Hisse senedi aldığımız zaman, onu satmak için bir zaman aralığını beklememiz gerekli midir? Hemen veya aynı gün içinde alım satım yapmamın bir sakıncası var mıdır? Borsada oynamak caiz olur mu?
Network marketing caiz midir? Satış ağı şeklinde kazanılan pirim caiz mi?
Borç olarak alınan bir altını, ödeme gününde aynı değere takabül eden para ile ödemek mümkün müdür?
Hisse senetlerinin açığa satılması caiz midir?
Ülkemizin kalkınması için yerli mallarını mı tercih etmeliyiz? Bu durum yabancı ülkelerle dostluk bağlarımızı koparıp ırkçılık yapmamız anlamına gelir mi?
Borç olarak alınan bir altını, ödeme gününde aynı değere takabül eden para ile ödemek mümkün müdür?
Ülkemizin kalkınması için yerli mallarını mı tercih etmeliyiz? Bu durum yabancı ülkelerle dostluk bağlarımızı koparıp ırkçılık yapmamız anlamına gelir mi?
İmam Rabbani Hazretlerinin, “Daha fazlasını ödemek şartı ile ödünç vermek faizdir; mesela on iki kile ödemesi için on kile buğday verilse, aldığı on iki kilenin hepsi haram olur.” ifadesinin hükmü nedir?
Nakit paraya sıkıştığımızda, kredi kartı ile altın alıp bunu hemen geri bozdurmak ve bu parayı kullanmak caiz mi? Bazan bu işlemleri bile yaptırmadan direkt nakit, döviz isteyerek slip çekmemizi (kartla ödemeyi) istiyor?..
Siftah açmak hakkında bilgi verir misiniz? Halk arasında, sabah siftah yaptığımızda parayı yere atmak sakala sürmek hurafe mi yoksa dinimizde böyle birşey var mı?
Amway ve Herba Lief ile uğraşmak caiz midir?
Teknokask (laptop vb. teknolojik ürünleri yangın, kırılma vb. durumlar için sigortalatmak..) caiz midir?
Ticari amaçlı toplantı, düğün ve seminer salonu işletmek caiz midir? Günümüz düğünlerinin birçoğunda, kadınlı erkekli aynı salonda ve müzik eşliğinde düğün yapılmaktadır. İçkisiz olmak şartıyla, böyle bir iş yeri işletebilir miyim?
Finans kurumlarının verdiği kar paylarını almak caiz mi? Özel finans kurumlarına yatırım hasabı adı altında para yatırıyoruz, fakat bu kurumlar diğer bankalar gibi müşterilerine faizli krediler vermekteler.
TOKİ ve KİPTAŞ'tan ev almak caiz midir?
Bazı kişiler bankalara prim yatırarak ikinci emeklilik hakkı kazanıyorlar. Dinimizce bu, yani özel emeklilik / hayat sigortası caiz midir?
Bir kapıyı kapatıp, bin kapıyı açan Allah'a hamdolsun demek doğru mudur? Bu ifadenin doğru olmadığını, Allah'ın kapı kapatmayacağını ifade edenler var.
Dârulharpte gayri müslime içki satmak caiz mi?
Bir erkeğin bayan kuaförlüğü yapması caiz midir?, Bunun kazancı helal midir?
Bankaların memur ve çalışanlara verdiği promosyonları almak caiz midir?
Avrupa Birliğinin, fabrika kurma, hayvancılık ve ticari faaliyetler yapmak üzere verdiği kredilerinden yararlanmak caiz midir?
Katılım bankalarının oluşturduğu katılım endeksinden hisse senedi almak caiz midir? Bu hisseleri aldığımız zaman aldığımız gün içerisinde de satabilir miyiz?
Avrupa Birliğinin, fabrika kurma, hayvancılık ve ticari faaliyetler yapmak üzere verdiği kredilerinden yararlanmak caiz midir?
Katılım bankalarının oluşturduğu katılım endeksinden hisse senedi almak caiz midir? Bu hisseleri aldığımız zaman aldığımız gün içerisinde de satabilir miyiz?
Bazı katılım bankalarının kredi kartlarındaki borçlarını taksitlendirmeleri caiz midir?
Kiracıdan alınan depozitoyu, ev sahibi şahsi harcamalarında kullanabilir mi?
İş yerinden kendi isteiği ile ayrılan bir insanın, SSK'dan işsizlik maaşı alması helal midir? İş yeriyle anlaştık, tazminat almak yerine böyle bir yola (işsizlik maaşı alma) başvurdum.
Hristiyan ve Yahudilerin işaretlerini bazı eşyalar üzerine işleyip satmak caiz midir?
Yurt dışında çekilen kredi ile Türkiye'den ev almak caiz midir?
Mal edinme ve para hırsı konusunda bilgi verir misiniz? Mal hırsından nasıl sakınmak gerekir? Dinimiz yönünden ticari ayrılıklar nasıl olmalıdır?
Ticaretle uğraşan kişilere para verip, her ay belli oranda kâr almam ve zarara ortak olmam caiz midir?
Kovanı terk eden oğul arılarını almak caiz midir? Ormanda bulunan arıların ve ballarının alınması caiz midir?
İnternet kafede chat yapılması, iş yeri sahibini mesul eder mi?
Sigorta şirketi kurmak veya acenteliğini yapmak caiz midir? Dini açıdan dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Leaseng faize giriyor mu? Finans kurumlarının yaptığı uygulamalar da faize benzemektedir? Faizsiz alacağız diye katılım bankasına fazla ödemek caiz midir?
Alışverişlerde fiş almamak karşılığında indirim talep edilmesi caiz midir? Bu yolla devletin kasasına gidecek vergi bizim cebimize mi girmiş olur?
Midye satmak caiz midir? Hanefi mezhebine göre midye yemek caiz değildir. Buna göre Hanefi mezhebinden birinin restoranında midye satması caiz midir?
Factoring şirketinde çalışmak caiz midir, kazancı helal midir?
Altına göre değeri artıp düşen fon alım satımı caiz midir? Finans kurumları (katılım bankaları) kar garantisi veriyor mu? Kar garantisi verilirse faize girer mi?
İcradan hacizli malı almak caiz midir? Böyle durumlarda hangi konulara dikkat etmeliyiz?
Cami avlusunda satış yapılması caiz midir?
Hayvanların besin malzemelerinden (kepek, arpa...) depolayıp, fiyatlar yükseldiğinde satmam caiz midir? Bu durum karaborsaya girer mi?
"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlara sefih önderler hakim olacak? o zaman memur olmayın?.." Ben işletme öğrencisiyim, ileride devlet memuru olmamın hükmü nedir?
Bazı kişilerin Ramazan'da fırsatçılık yapıp fiyat arttırdıkları ve stokçuluk yaptıkları bilinen bir gerçek. Dinimizce bu durumu açıklar mısınız?
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) haram mıdır? Bu ifade, bir malı belli bir fiyat üzerinden alma veya satma hakkını kazandıran opsiyon anlamına geliyor.
İş takibinin İslami hükmü nedir?
Spor ve film yoluyla para kazanmak? Ben bir futbol haber sitesi, bir de film haber sitesi hazırlamak ve bu siteleri geliştirerek ve reklam koyarak gelir kazanmak istiyorum...
İçki imal eden patronun diğer kuruluşunda çalışmak caiz midir?
Kar payı oranında borç vermek caiz midir? Hesabımdaki üç ay kâr payi ile çalışan paramın vadesine on beş-yirmi gün kalmıştı. Arkadaş aynı oranda parayı sana veririm borç ver, dedi. Araba alacaktı, ben de verdim.
İnternet üzerinden oynanan oyunların puanlarını satmak ve ücret ödeyerek şans oyunlarına katılmak caiz midir?
Elime geçen paralarla önce borçlarımı mı ödemeliyim yoksa adağımı mı yerine getirmeliyim?
Yalan beyan ile vergi kaçırmanın hükmü nedir?
Cinsel içerikli ürünler satmak günah mıdır?
İş yerinde çalışan işçilerin yaptığı hatalardan dolayı, malın telef olması halinde işçiden bedelini tazmin etmek caiz mi?
Bağkur pirimlerini geciktirmekten dolayı ceza uygulanmaktadır; bu faize girer mi?
Ticaret hayatında söylenen yalanlar: Ticari hayatta bana verilen sözler dahilinde bende başkasına söz veriyorum, sonra da olmayınca çok üzülüyorum ve yalancı durumuna düşüyorum?
Maçlarda, konserlerde karaborsa bilet satmak caiz mi? Yani gişeden alıp bir miktar üzerine koyup satmak caiz mi?
Avrupa'da içki satılan (içkili) lokanta açmak ve çalıştırmak caiz midir?
Devletin verdiği teşvik ve destek kredilerini almak caiz midir?
Finans kurumlarının (katılım bankaları) kredi kartı ile bankaların kredi kartları arasındaki fark nedir?
Faizsiz bankaların (finans kurumlarının) katılım hesapları faiz kapsamına girer mi?
Ticaret kastı olmaksızın CD, VCD ve benzerini kopyalamak neden caiz görülüyor? Biz korsan CD almakla, bunun ticaretini yapanlara destek olup suçlarına ortak olmuyor muyuz?
Bir satıcıdan bir mal almadan fatura veya fiş alıp, vergi iadesinde kullanılabilir mi?
Borsadaki azalıp artan hisse senetlerini takip ederek bunların alım ve satımını yapmak caiz mi?
Bir şeyi tartmadan satmak caiz midir? Mesela bir bağın meyvelerinin hepsini topluca satmak caiz midir?
İşyerim adına bozdurduğum yüksek miktarda dövizlerden dolayı, dövizcinin vereceği komisyonu alabilir miyim? Mesela 10,000 doları liste fiyatı 1,240'dan bozuyorken, bana diyor ki 1,260'dan sana bozarım. Bu aradaki 20 kuruşluk farkı kendime alsam olur mu?
Kopya çekerek aldığım not maaşımı arttırıyor, bu para haram mıdır? Eğer haramsa ne yapmam lazım? Ben İsviçre'de meslek yapıyorum ve haftada bir kere okula gidiyorum...
Faiz ile uğraşmayan şirketlerin borsadan hisselerini almak caiz midir? Döviz almak caiz olsa da kâfire bir destek değil midir? Çünkü kafire faizsiz borç vermiş oluyoruz...
Tapu devri yaparken, mülkün değerini gerçeğinden düşük göstererek vergiyi az ödemek dinen uygun mudur?
Bir arkadaşımdan şirketimizde belli bir hisseye kar ortaklığı şeklinde sahip olması karşılığında para aldık; yalnız muhasebe işlerinin karışıklığından dolayı net bir hesaplama yapamadık. Ortaklıkta tahmini olarak hesaplaşma olur mu?
Patent davalarına bakmak caiz midir?
Lyones olarak bilinen sistem caiz midir?
İslam dışı kaynaklarının İngilizceden Türkçeye çevirisini yapmam doğru olur mu?
İçki satışı yapan otellerde sağlık hizmeti sunmak caiz mi? Yapacağım işlerin arasında yurt dışından gayri müslimleri getirerek Türkiyede tedavi ettirmenin yanı sıra, Türkiyede içki servislerininde yapıldığı lüks otellerde belli sağlık aktiviteleri...
Yurt dışında kurumlar alacağınız evi satın alıp size taksitli satıyor. Bu sistem caiz mi? Yurt dışında mortgage sistemine alternatif İslami bir metod bulunmaktadır. Banka kredisine alternatif burada bazı İslami kuruluşlar musaraka yolunu kullanıyorlar...
Bir iş yerini kira karşılığı çalıştırmak cazi midir? Arabistan'da işçiyim, benim kefilim yeni bir restaurant açıyor; bitince olduğu gibi bütün sorumluluğu bana verip, karşılığında her ay belli bir ücret almayı düşünüyor.
Fiyatı belli olmadan mal alıp satılabilir mi? Ev almak için kooperatife girmek istiyorum; bana net fiyat söyleyemiyorlar. Bu şekilde kooperatife girmem, yani fiyatı belli olmadan caiz olur mu?
İnternet üzerinden, açık arttırmayla mal satmanın hükmü nedir?
Emlakçı, mal sahibinin istediği fiyatın üzerinde bir satışla malı satarsa, aldığı bu para helal midir? Evin sahibi evi 60.000 ytl`ye sat geri kalanı senindir demiş. Emlakçı bana 65.000'e sattı ve tapu masraflarını bana ödetti. Aldığı komisyon caiz mi?
Forex sistemi ile kazanılan para helal mi? Forex ile ilgili bir soruya vermiş olduğunuz cevabı okudum. Faiz ihtimalinden bahsetmişsiniz? Bunu biraz açabilir misiniz?
Haksızlıkla malımızı yiyen kişilerden hakkımızı nasıl almamız gerekir? Bu insanlardan paramızı zorla almak doğru olur mu? İş için aracı olan bir tanıdık paramızı aldı, zor durumdayım, faturalarım var dedi, bize daha sonra para vereceğini söyledi...
Gayri müslim bir ülkede, kumar oynatılan bir restaurantta çalışmak caiz mi?
Vadeli şatışla gayrimenkul veya araç almak caiz midir? Biz bir araç almak istiyoruz, fakat peşin paramız buna yetişmiyor. Bankaya danıştığımızda, şöyle bir çözüm sundular: "Aracı biz peşin alalım, siz bu aracı bizden vadeli alın."?..
Tefecilik mi ticaret mi? Bir kişiye kredi kartıyla uzun vadede taksitle mal satıp , aynı malı, aynı anda belli bir farkla (düşüşle) satın almayı garanti etmek, tefeciliğe mi girer ticarete mi?
Katılım bankalarının / özel finans kurumlarının, kredi kartı ile yapılmış olan bir işlemi taksitlendirmesi caiz midir?
Kaçıp giden borçlunun borcunu ödeyen kefil, borçlunun alacaklarını tahsil edebilir mi?
Kiracıdan alınan kiralardan devlete gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu vergiyi ödemeyen ev sahibimi maliyeye bildirip şikayet etsem, kul hakkına girmiş olur muyum?
Borç veren mağdur olur mu? Borç alan yatırım yaptıysa, alacaklı onun kârından alabilir mi? İki ay sonra ödenecek borcu beş yıl sonra ödediler. Benim alacağım arsanın fiyatı üç katına çıktı. Bu adamın aldığı ev de yirmi kat değerlendi. Ben mağdur oldum...
Bir gencin ailesi faiz ile ev yaptırdı; bu evde yaşamak bu gence helal midir?
Ben otomotiv işiyle uğraşıyorum. Otomobilimize kasko sigorta yaptırmak caiz midir?
İnternet üzerinden bazı sitelere üye olarak, reklamlara tıklayarak veya gelen mailleri okuyarak para kazanılıyor. Acaba bu günah mıdır?
Muhasebecinin, işverenin direktifiyle vergi kaçırması caiz mi? Çalıştığım şirkette vergi kaçırma durumunda ben istemesem de yaptırsalar, ben burada kul hakkına girmiş mi olurum?..
Satılan ürün hangi şartlarda geri alınabilir?
Finans kurumlarının kar payları değeri faizli bankaların verdiği faize yakın olmasının sebebi nedir? Bu durum akıllarda şüphe bırakıyor?..
Müşteri ve esnaf açısından, kredi kartı ile taksitli alışveriş yapmak caiz mi?
Sabrı nasıl anlamak gerekir, sabır hangi durumlarda olur? İslam bize sürekli sabrı tavsiye ediyor, ama hangi durumlarda? Mesala memnun olunmayan bir işte çalışırken, sürekli sorun, problem ve sıkıntı yaşanırken burada çalışmaya da sabredilmeli midir?..
İş yerimde kredi kartıyla satış yapmak için pos makinası kullanmam caiz midir?
Kan alışı ve satışı caiz mi?
Köpek ticareti yapmak, alıp satmak caiz midir? Bu satıştan kazanılan para helal midir?
Gayri müslim bir işverenin işyerinde çalışmakta bir sakınca var mıdır? Ülkemizde, Müslüman işverenlerin emrinde çalışma imkanının olmasına rağmen, gayri müslim bir işverenin iş yerinde çalışmak...
Kurbağa yetiştirip satmak veya satanlarla ortak olarak kazanılan para helal midir, vebal altında kalır mıyım?
Yatırım için yabancı para (döviz) almanın dinimiz nezdindeki hükmü nedir?
Satın aldığım bir evde çıkan bir problem nedeniyle, satış bedelinde değişiklik talep edebilir miyim?
Alışverişte icab ve kabul-ü şer'i ne demektir? Ben hizmet sektöründeyim ve müşterilerimin bir kısmı bana olan güvenlerinden dolayı başlangıçta fiyat sormuyorlar. İş bitiminde "Borcumuz kaç para?" diyorlar. Bu şekilde bir alışveriş caiz midir?
Vergi az ödemek için aracını özürlü birisinin üzerine yaptırmak caiz mi? Sağlam, özrü olmayan birsi, özürlü biri adına araç alsa ÖTV'yi az ödese dinen mahzuru var mıdır?
Maçlara gidip bilet alıyoruz; acaba fazla bilet alıp da maç öncesi ticaret amaçlı dört-beş tane satsak, bu para haram olur mu?
Çek, senet kırdırmanın dinimizce hükmü nedir; bu işlem faize girer mi?
Beş liradan satılan, sonradan yedi lira olan bir mal, kullanılmadan, başka bir malla değiştirilmek istenirse, fiat farkı nasıl hesaplanır?
Bir malı, duygusal ve psikolojik yararlarıyla tanıtarak müşterinin arzulamasını sağlamak sakıncalı mıdır?
Derisi için yetiştirilen Çinçila / Çinçilya isimli hayvanı, derisi zarar görmesin diye elektrikle öldürmek caiz midir?
Haram yolla kazanılmış parayı sermaye olarak kullanıp, helal bir kazanca başlanırsa, yeni kazancın hükmü nedir? Alınan mal ve yapılan ticaret tamamen haram olur mu?
Gayri müslimlerin yaşadığı bir ülkede restoran işleten biri, alkollü içkilerden elde ettiği paraya hiç dokunmadan bağışlasa, yine de günaha girer mi? Ya da içki satmasına müsade edilebilecek durumlar var mıdır?..
“Ey tüccar topluluğu! Hiç kuşkusuz, alışverişe boş söz ve yalan yere yemin çokça karışır. Bu yüzden, bu eksikliği sadakalarınızla telafi ediniz!” hadisinden ne anlamalıyız?
Olgunlaşmadan dalındayken armut, şeftali, elma gibi meyveleri satmak helal midir?
Borsa şirketinde, raporlama, form girişi, bilgi deposu (database ), sistem bakım gibi işlerde çalışmak caiz midir?
Playstation (oyun) cafe işletmek caiz mi? Çocuklar oyun oynuyor; kumara girecek şekilde oynanmıyor. Oyun oynarken küfür edenler oluyor. Bundan dolayı kazancım haram olur mu?
Gayri müslim ülkede içkili mekanlarda garsonluk yapmak haram mı? Ben Almanya'da bir restoranda garsonluk yapıyorum. Bazı müşteriler yemeğin yanına şarap veya bira gibi alkollü içecekler istiyorlar ve ben onlara bu içecekleri taşımak zorunda kalıyorum...
Taklit, yani çakma denilen malların satışı caiz midir?
Hayatta olan bir kişinin borcunu, anne-babası veya kardeşleri ödemek zorunda mıdır?
İcra dairesinde memur olarak görev yapmanın veya çalışmanın herhangi bir manevi sorumluluğu var mıdır?
İflas eden şirketten, ortaklardan biri alacak talep edebilir mi?
İslamî veya tekafül sigorta sistemi nedir?
Çağrı merkezinde satış yapmak caiz midir? Yüz yüze görmediğin bir insana telefon aracılığıyla ve evine bir kaç gün sonra gelen sözleşmeyi imzalaması şartıyla bir hizmet satmak caiz midir?
Kadın resimlerinin bulunduğu kumaşları üretip satmak caiz midir?
Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ) tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikalarını almak cazi midir?
Fiş alınmaması karşılığında indirim yapılması durumunda vergi kaçırmaktan dolayı, müşteri de mesul olur mu?
Bize satış imkanı sunan e-ticaret siteleri var. Her satışta bizden komisyon alıyorlar. Bu sitede müşteri ile tanışıp site dışında satış yaparak komisyon ödemekten kurtulmak caiz olur mu?
Sermaye veya varlık şirketlerin islamdaki yeri, durumu nedir?
Kendime ait olan, resmiyette ise abimin üzerine olan evi, katılım bankasından kredi çekerek almam caiz olur mu?
Bitcoin adıyla git gide yayılmaya başlayan sanal para birimi helal midir?
Türev borsa endeksine yatırım yapmak caiz midir?
Başka bir dükkanda kiracı olan esnafa, kiralık dükkanım var denir mi?
Sermayeyi verip işi takip eden kişi ile ortaklık sonucu elde edilen kâr ortak şekilde paylaşma, zararı da onun karşılaması şeklinde yapılan akit caiz midir?
Parası peşin ödenip de zamanında teslim edilmeyen mal / hizmetten dolayı uğranılan zarar tazmin edilebilir mi?
Emlakçının, evi satış fiyatının üzerinde satarak kar elde etmesi caiz midir?
Gayri müslim bir ülkede vergi kaçırmak caiz olur mu?
Ahilik teşkilatına mensup olanlar, bağış yapmaya zorlanmış mıdır?
Hisse senedini ödünç verme (kiralama) caiz midir?
Birisiyle ortak iş yapacaksak, sermayesinin haram olup olmadığını araştırmalı mıyız?
Kendisine ulaşılamayan kiracının, dükkanda bulunan ürünlerine, kira borcuna karşılık el konulabilir mi?
Vekil olduğum malları, kendi adıma alamaz mıyım?
Ticaretini yapmak amaçlı bilgisayarda çizilmiş insan ve hayvan figürlerini kumaşa bastırıp satabilir miyim?
Mesai saatleri içinde, farklı işlerle uğraşmak ve telefon görüşmeleri yapmak caiz midir?
Zekat vergi yerine geçer mi? Vergi vermek yerine hayır yapılsa olur mu?
Bir malı sattıktan kısa bir süre sonra, vadeli ve pahalı olarak geri almak caiz midir?
Tarlayı üç yıllığına kiraya verdim. Bir yıl sonra anlaşmayı feshedebilir miyim?
Silah üretimi ve satışı yapan şirketlerinin hisse senedini almak caiz midir?
"Bir malı satarken fiyatını yüksek söylemeyin, niyetinizde olan gerçek fiyatını söyleyin." şeklinde bir hadis var mıdır?
İslamiyet'te insan kaçakçılığının hükmü nedir?
İçki yapılan yere üzüm satmak caiz midir?
Kendi sayfamda iş yeri reklamı yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Özürlülere / engellilere verilen haklardan, onun izniyle yararlanmak caiz midir?
Topraktan daire aldım, henüz bitmedi, hangi daire benim olacak belli değil. Bu belirsiz olan daireyi satabilir miyim?
Gayri menkulümü satmak üzere bir müşteri ile sözlü olarak anlaşıp el sıkıştık; sonra daha fazla veren olunca, önceki anlaşmadan caymak istiyorum, caiz midir?
Borcumu ödemek için kredi mi alayım, evimi mi satayım?
Bir emtia senedi olarak malı temsil eden konşimento çıkarılması ve kullanılması caiz midir?
Kargoda kaybolan eşya için tazminat alınabilir mi?
Borç veren kişi borcuna karşılık aldığı rehin'i satıp ondan gelen parayı borcuna karşılık alabilir mi?
Network marketingde pozitif sistemin dini hükmü nedir?
Hayvanlarımı bir süt çiftliğine kiraya verebilir miyim?
E-ticarette belirttiğim şartlarda stokta ürün bulundurmadan yapılan satış caiz midir?
Alış verişte turistlerden aldığımız euro veya doları Türk lirası olarak düşük fiyattan hesaplamak caiz midir?
Alkollü içki servisli tesisleri olan sendikaya üye olmak caiz midir?
Çalıştığım firmadan ayrılıp onların müşterilerine mal satarak rakip olmam caiz midir?
Komşuyla ortak internet kullanımı neden caiz görülmüyor?
Çalıştığı firmaya mal tedarik eden kimse verilen komisyonu alabilir mi?
Tarlaya götürülen işçinin yevmiyesinden alınan komisyon caiz midir?
Google Adsense para kazanmak helal mi?
Bayilik sözleşmesine uymak gerekir mi?
Pazarlamacı olarak çalıştığım yerden çıkıp başka yere geçince, eski müşterileri çekmek caiz olur mu?
Mal aldığımız yerin verdiği para caiz mi?
Sigortasız işte çalışmak günah mıdır?
Nemrut heykeli, tapınaklar, Mevlana, Nasreddin hoca silüeti gibi turistik resimler olan tabakları satmak caiz midir?
İş yerinde bana hediye edilen hisseler bir zaman sonra geri istenirse durum nedir?
Teknik aletleri tamirde zarar, kul hakkı mıdır?
Sanal petrol ticareti helal mi?
Maket üzerinden gayrimenkul almak caiz mi?
Ziraat ve Vakıf katılım bankacılığı helal midir?
Sipariş verilen malın kaparosu alınabilir mi?
Mudarebe ortaklığı feshinde paylaşım nasıl olmalı?
Sosyal medyada takipçi beğeni göndermek veya satın almak caiz midir?
Varant alımı satımı caiz mi?
İslam’da ticari rekabet nasıl olur?
Seyyar satıcıdan alış veriş yapmak caiz mi?
Alkol fabrikasına yapılan işte görev almak caiz midir?
TOKİ garantörlüğünde başlatılan Gayrimenkul Sertifikası modeli helal mi?
Kozmetik dükkanı açmak caiz mi, kazanç helal midir?
Real olmayan borsaya girmek caiz midir?
Spot ilaç almam ve satmam caiz mi?
Kötüye kullanacağı bilinen kişiye bir şey satmak günah mı?
Kırmızı california solucanı yetiştirip satmak caiz midir?
Bir ürünün benzerini yapmak kul hakkı mı?
Turizm acenteliği yapmak, otel işletmek caiz mi?
Tavşan yetiştiriciliği caiz midir?
Haç bulunan bayrakları satın almak caiz midir?
Çift olan ürünlerden birini kabzetmiş olmak, kabz sayılır mı?
Cafe işletmek günah mı?
Muhayyerlik süresinde malda artma veya eksilme, kime aittir?
Kusurlu malı iade etme yerine fiyatta indirim ile sulh caiz mi?
Küfür ve şirk içeren unsurlar tercüme edilebilir mi?
Kirada oturduğum eve, ortak kiracı tutsam aldığım para caiz olur mu?
Sigorta şirketinde çalışmak caiz mi?
Satın alınan maldaki fazlalık kimindir?
İslam endeksine girmiş hisse senetlerini aracı kuruluşlarda alımı satımı caiz midir?
Ev veya dükkan, haram iş yapan kişiye kiraya verilir mi?
Yılbaşı münasebetiyle süs eşyası, Noel oyuncakları, hindi gibi şeyleri satmak caiz midir? Buradan elde edilen para helal midir?
Gelir Ortaklığı Senetleri (GES) nedir? Caiz midir?
Sorularla Ticaret Ahlakı
Havalede komisyon almak haram mıdır?
Bizler, dini kitapları bilgisayar ortamına aktarıp, hiç bir ticari amaç gütmeden, Ümmeti Muhammede ulaştırmayı hedefleyen bir siteyiz. Bu şekilde e-kitap yayınlamak konusunda dinî hüküm nedir?
Din kardeşlerimizi desteklemek amacıyla alış verişlerimizi mümkün oldukça sadece onlardan yapmamız için örnekleriyle, hadislerle bilgi verebilir misiniz?
İşyerinden fazla para almak için, fazla fiş kestiren müşterilerimin bu yaptığı şey dinimizce uygun mudur?
Kaçakçılık yapmak, kaçak mal alıp satmak caiz midir?
Pazarlık payı koyarak fiyat belirlemek caiz midir? İndirim adıyla yapılan uygulamalarda hile yapmanın hükmü nedir?
Faiz alan veya veren için had cezası var mıdır?
Programcılara tavsiyeleriniz nelerdir? Bilgisayar bilimleri ile çalışan insanların özellikle de yazılımcıların konsantrasyon problemleri olmakta. İbadetlerini yaparlarken bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir ?
Banka adına tahsilat yapan bir gişede çalışan bir memur, hem faizli bankalara destek olmak hem de onların faaliyetlerini devam ettirmesine vesile olmak noktasında mesul olur mu?
Borç alıp verirken, paranın değer kaybının alınabileceğini ifade eden fetva ile amel etmek doğru olur mu? Böyle bir fetva yeterli midir?
Ölçüde ve tartıda hile yapmak hakkında bilgi verir misiniz?
İslami endekse giren, ama az da olsa faiz ve haram kazancı da bulunan firmaların hisse senetleri bu listelere giriyor mu? Giriyorsa nasıl (hangi delile dayalı olarak) giriyor?
Her sabah ve her akşam iş yerini açıp kapatırken okunacak dua var mıdır?
Gelirinin / kazancının tamamı veya bir kısmı haram olan kimseden borç para alabilir miyim? Borç para aldığımızda kesin bir ödeme tarihi belirlemeli miyiz? Ne zaman elime geçerse o zaman öderim, diyebilir miyiz?
Bir malı, sattığımız fiyatın altında fatura edersek caiz midir?
Sadece şarap yapımında kullanılan ve başka işe yaramayan üzümleri yetiştirmek caiz olur mu?
İmitasyon (emitasyon), sahtecilik caiz midir? Ünlü markaların ismiyle sahte elbise üretmek marka taklidi yapmak caiz midir?
Bir kişi, daha ucuzunu bulduğundan dolayı, satın alıp anlaşma yaptığı hayvanları almaktan vazgeçebilir mi?
Gayri müslimlerle münasebetteki ölçüler nelerdir, ticaret ortaklığı yapmak caiz midir?
Ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi hatlar vatandaşın eline gectikten sonra, astronomik fiyatlara satılıyor. Bu astronomik fiyatlara satılan hatlara ödenen para caiz midir?
Mülkiyeti kendime ait olan apartmanın çatısına baz istasyonu koydurmak ve karşılığında ücret almak caiz midir?
Arsası alınmış, projesi onaylanmış, ancak inşaatı henüz başlamayan bir yerden, devre mülk veya daire satmak caiz midir?
Arbitraj / ara kazanç (dövizler arası değişim) caiz midir?
Bir kimsenin, çalıştığı şirket adına fon alım satımı yapmasının, bankalarla faizli işlemlere girmesinin sakıncası var mıdır? Kazancına haram karışmış olur mu?
Zamanında ödenmeyen alacaklarımdan dolayı, gecikme farkı alabilir iyim?
Konsinyasyon ve konsinye ihracat caiz midir?
Bankalarda expertizlik yapmak caiz midir?
Gecekondunun fıkhi yönden hükmü nedir?
Amerikalılara ait üslerde işçi olarak çalışmak caiz midir?
Turistlere haç yapıp satmak caiz midir?
Alışverişlerde, ekonomik destek açısından, dindar insanların tercih edilmesi gerekli midir?
Aldığım bir malın parasını, parasını ödediğim tarihteki fiyattan ödememin bir sakıncası var mıdır?
İnternet cafe işletmek haram mı?
Başka yere nakledilmiş olan mezarlığın eski yerinden arsa satın almak ve bu arsaya bina yaptırmak caiz midir?
Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, pey akçesi ve cezaî şart olarak bilinen bey'u'l-urban'ı yasaklamış mıdır?
Kumar oynayan bir site ile ortaklık kurmak, web sitemizin modelini verip hisse almak caiz midir?
Eminoto veya eminevim gibi organizasyonlara dahil olmak caiz midir? Sistemden çıkınca verdiğimiz taksitler geri verilmekle beraber organizasyon ücreti geri ödenmiyor. Kurada ilk /son çıkan kişi daireye farklı ücret ödüyor.
Satın aldığı malı rüşvet olarak vereceğini söyleyen bir müşteriye, o mal satılır mı? Kurumlar arası hediyeleşmek, rüşvete girer mi?
Ribel fadl denilen faiz türü nedir? Günümüzde bu faiz nasıl gerçekleşir? Bir cep telefonunu iki cep telefonu ile değiştirmek faiz sayılır mı?
Sigara ile müstehcen resim bulunan dergileri satmak caiz midir?
Ticaret yapın, çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir, anlamına gelen bir hadis var mıdır, varsa bu durum devletler için de geçerli midir?
İslam dinine göre, vergi vermenin ve fatura kesmenin hükmü nedir? Bir alışveriş yaptığımızda fiş veya fatura alma mecburiyeti var mıdır?
Buğdayı, fiyatı belirsiz olarak satmak caiz mi? Yani buğdayı Temmuz ayında veriyor, fiyat belli değil. Ödemesi daha sonra ödeme günündeki fiyattan yapılacak...
Çek, senet vb. ticari senetleri (kağıtları) kırdırmak caiz midir?
Kuyumculuk ve kasaplık yapmanın sakıncası var mıdır?
Ticaret - Editörün Seçimi
Ev veya dükkan, haram iş yapan kişiye kiraya verilir mi?
Yılbaşı münasebetiyle süs eşyası, Noel oyuncakları, hindi gibi şeyleri satmak caiz midir? Buradan elde edilen para helal midir?
Gelir Ortaklığı Senetleri (GES) nedir? Caiz midir?
Sorularla Ticaret Ahlakı
Havalede komisyon almak haram mıdır?
Bizler, dini kitapları bilgisayar ortamına aktarıp, hiç bir ticari amaç gütmeden, Ümmeti Muhammede ulaştırmayı hedefleyen bir siteyiz. Bu şekilde e-kitap yayınlamak konusunda dinî hüküm nedir?
Din kardeşlerimizi desteklemek amacıyla alış verişlerimizi mümkün oldukça sadece onlardan yapmamız için örnekleriyle, hadislerle bilgi verebilir misiniz?
İşyerinden fazla para almak için, fazla fiş kestiren müşterilerimin bu yaptığı şey dinimizce uygun mudur?
Kaçakçılık yapmak, kaçak mal alıp satmak caiz midir?
Pazarlık payı koyarak fiyat belirlemek caiz midir? İndirim adıyla yapılan uygulamalarda hile yapmanın hükmü nedir?
Faiz alan veya veren için had cezası var mıdır?
Programcılara tavsiyeleriniz nelerdir? Bilgisayar bilimleri ile çalışan insanların özellikle de yazılımcıların konsantrasyon problemleri olmakta. İbadetlerini yaparlarken bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir ?
Banka adına tahsilat yapan bir gişede çalışan bir memur, hem faizli bankalara destek olmak hem de onların faaliyetlerini devam ettirmesine vesile olmak noktasında mesul olur mu?
Borç alıp verirken, paranın değer kaybının alınabileceğini ifade eden fetva ile amel etmek doğru olur mu? Böyle bir fetva yeterli midir?
Ölçüde ve tartıda hile yapmak hakkında bilgi verir misiniz?
İslami endekse giren, ama az da olsa faiz ve haram kazancı da bulunan firmaların hisse senetleri bu listelere giriyor mu? Giriyorsa nasıl (hangi delile dayalı olarak) giriyor?
Her sabah ve her akşam iş yerini açıp kapatırken okunacak dua var mıdır?
Gelirinin / kazancının tamamı veya bir kısmı haram olan kimseden borç para alabilir miyim? Borç para aldığımızda kesin bir ödeme tarihi belirlemeli miyiz? Ne zaman elime geçerse o zaman öderim, diyebilir miyiz?
Bir malı, sattığımız fiyatın altında fatura edersek caiz midir?
Sadece şarap yapımında kullanılan ve başka işe yaramayan üzümleri yetiştirmek caiz olur mu?
İmitasyon (emitasyon), sahtecilik caiz midir? Ünlü markaların ismiyle sahte elbise üretmek marka taklidi yapmak caiz midir?
Bir kişi, daha ucuzunu bulduğundan dolayı, satın alıp anlaşma yaptığı hayvanları almaktan vazgeçebilir mi?
Gayri müslimlerle münasebetteki ölçüler nelerdir, ticaret ortaklığı yapmak caiz midir?
Ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi hatlar vatandaşın eline gectikten sonra, astronomik fiyatlara satılıyor. Bu astronomik fiyatlara satılan hatlara ödenen para caiz midir?
Mülkiyeti kendime ait olan apartmanın çatısına baz istasyonu koydurmak ve karşılığında ücret almak caiz midir?
Arsası alınmış, projesi onaylanmış, ancak inşaatı henüz başlamayan bir yerden, devre mülk veya daire satmak caiz midir?
Arbitraj / ara kazanç (dövizler arası değişim) caiz midir?
Bir kimsenin, çalıştığı şirket adına fon alım satımı yapmasının, bankalarla faizli işlemlere girmesinin sakıncası var mıdır? Kazancına haram karışmış olur mu?
Zamanında ödenmeyen alacaklarımdan dolayı, gecikme farkı alabilir iyim?
Konsinyasyon ve konsinye ihracat caiz midir?
Bankalarda expertizlik yapmak caiz midir?
Gecekondunun fıkhi yönden hükmü nedir?
Amerikalılara ait üslerde işçi olarak çalışmak caiz midir?
Turistlere haç yapıp satmak caiz midir?
Alışverişlerde, ekonomik destek açısından, dindar insanların tercih edilmesi gerekli midir?
Aldığım bir malın parasını, parasını ödediğim tarihteki fiyattan ödememin bir sakıncası var mıdır?
İnternet cafe işletmek haram mı?
Başka yere nakledilmiş olan mezarlığın eski yerinden arsa satın almak ve bu arsaya bina yaptırmak caiz midir?
Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, pey akçesi ve cezaî şart olarak bilinen bey'u'l-urban'ı yasaklamış mıdır?
Kumar oynayan bir site ile ortaklık kurmak, web sitemizin modelini verip hisse almak caiz midir?
Eminoto veya eminevim gibi organizasyonlara dahil olmak caiz midir? Sistemden çıkınca verdiğimiz taksitler geri verilmekle beraber organizasyon ücreti geri ödenmiyor. Kurada ilk /son çıkan kişi daireye farklı ücret ödüyor.
Satın aldığı malı rüşvet olarak vereceğini söyleyen bir müşteriye, o mal satılır mı? Kurumlar arası hediyeleşmek, rüşvete girer mi?
Ribel fadl denilen faiz türü nedir? Günümüzde bu faiz nasıl gerçekleşir? Bir cep telefonunu iki cep telefonu ile değiştirmek faiz sayılır mı?
Sigara ile müstehcen resim bulunan dergileri satmak caiz midir?
Ticaret yapın, çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir, anlamına gelen bir hadis var mıdır, varsa bu durum devletler için de geçerli midir?
İslam dinine göre, vergi vermenin ve fatura kesmenin hükmü nedir? Bir alışveriş yaptığımızda fiş veya fatura alma mecburiyeti var mıdır?
Buğdayı, fiyatı belirsiz olarak satmak caiz mi? Yani buğdayı Temmuz ayında veriyor, fiyat belli değil. Ödemesi daha sonra ödeme günündeki fiyattan yapılacak...
Çek, senet vb. ticari senetleri (kağıtları) kırdırmak caiz midir?
Kuyumculuk ve kasaplık yapmanın sakıncası var mıdır?
Ticaret - Son Ceveplananlar
Ticaret - Çok Okunanlar