Evlilik-Nikah - İçerikler
İmam nikâhı olan bir kimse, altı aydan fazla nikâhlısını görmese nikâh düşer mi? Nikâhı olan bir insan belli bir vakitten sonra o nikâhı tekrar tazeleyebilir mi?
Kadın erkek karışık ve davullu-zurnalı, çalgılı düğünlere katılmak caiz midir? İslâm'a / sünnete uygun düğün nasıl olmalıdır?
Bekâr bir erkeğin, dul bir kadınla evlilik yapmasını değerlendirir misiniz?
Kadın hayızlıyken nikâhı kıyılır mı?
Dini nikâhın şartları hakkında bilgi verir misiniz; dini nikâh nasıl kıyılır?
Eş seçiminde / evlilikte dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bir Müslüman hanım evlenirken karşısındaki insandan neler beklemelidir?
Kadın mehrini almamışsa, eşinden mehrini talep edebilir mi?
Erkekler birden fazla kadınla evlendiği hâlde, kadınlar neden birden fazla erkekle evlenemiyor?
Vekâletle nikâh hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Muta nikahı yapmak caiz midir?
Bir bayanın zorla evlendirilmesi caiz midir?
İmam nikâhını ilan etmek şart mıdır? Dini nikâh olmadan yalnızca resmi nikâh yeterli olur mu?
Gayri müslim kadınla nikâh ve şahitlik konusunda bilgi verir misiniz?
Filmlerde oyun gereği nikâh kıyılıyor. Rol icabı kıyılan nikâhlar sahih olur mu?
Tesettürsüz bir bayanla evlenmek caiz midir?
Bir bayanın, kocasının ikinci kez evlenmesini engellemek için, nikahta şart koşması sahih midir? Benim üzerime evlenmeyeceksin diyebilir mi?
Çok evlilik konusunda bilgi verir misiniz? Neden bir erkeğin dört kadın almasına izin verilmiş?..
Uzun süre ayrı kalan eşlerin nikâhı bozulur mu?
Evlendikten sonra, erkek dinden çıktığını ve İslam'a inanmadığını söylerse nikâh düşer mi, ilişkileri zina mı olur?
Kardeşlerin karısı / kocası ile ölüm veya boşanma gibi durumlar neticesinde, evlenilebilir mi?
İmam nikâhı için abdest almak gerekir mi?
Bütün insanlar Hz. Âdem’den geldiğine göre, çocukları (kardeşler) birbirleriyle nasıl evlendi?
Evlilik öncesi görüşme ve telefonlaşmada ölçü nedir; tarafların birbirini tanıması nasıl olmalıdır?
İkinci evlilik için ilk hanımdan izin almak şart mıdır?
Resmi nikah olmadan sadece imam nikahı geçerli mi? Kanunların tanımadığı, resmi geçerliliği olmayan ve çok büyük istismarlara sebeb olan imam nikahı yaptırmak doğru mudur, günümüzde bunla evlilik olur mu?
Sadece resmî nikâh yeterli midir? Sadece resmî nikâhı olanlar Allah katında evli sayılır mı?
Nikah akdi sırasında mehir unutulmuş, zikredilmemiş ve belirlenmemişse, mehir ne miktarda verilir, ne yapmak lazımdır?
Evlilikte yaş farkını nasıl değerlendirmek gerekir?
Messenger ile nikahlanmak ve evlilik caiz midir? Karşı cinsle chat yapmak, internet ile konuşmak / yazışmak caiz mi?
Birden fazla evlilik ile ilgili Nisa suresi üçüncü ayeti açıklar mısınız? Burada yetim kızların hakları ileri sürülerek nasıl çoklu nikaha teşvik ediliyor?..
Nişanlılık döneminde kıyılan nikah mahremiyeti kaldırır mı? Nişanlılık döneminde mahremiyet sınırları nasıldır?..
Evlilik teklifini kim yapar? Evlilik teklifini kız tarafının vermesi sünnet midir?
Hürmet-i müsâherede şehvetle dokunmanın, bakmanın ölçüsü nedir?
Perşembe akşamı (cuma gecesi) yatsı namazından sonra dua okumak ve nikah tazelemek sünnet midir?
Evlilik kader midir? Bir isana eş veriliyor, birine verilmiyor, ama ikisine de zina yasak, bu adalet midir?..
Beşik kertmesi dinimize göre caiz mi? Dinimizde beşik kertmesi diye bir şey var mı?..
Evlilik için flört şart mı? Evlilik için kişinin gayret etmesi, üzerine düşeni yapması gerekir, diyorsunuz. İnançlı bir ev kızının bu konuda üzerine düşen ne gibi şeyler var ki?..
İslamiyet, hiç evlenmemiş bir erkeğin dul ve çoçuklu bir hanımla evlenmesine nasıl bakar?
Evlenmede tercih edilen eşe, anne ve babanın olur vermemesi ne kadar önemlidir? Evlilikte anne ve babanın rızası, nikahta veli izni şart mıdır?..
Bir erkek, ölen kardeşinin eşi ile evlenebilir mi? İslamiyet bu töreye nasıl bakar?
Fıkıhta evlilik yaşı kaçtır? Büluğ yaşına gelmeyen çocuk evlenebilir mi?
Hz. Peygamber (sav)'in her yaptığını yapmak farz mıdır? Cinsellik konusunda Hz. Peygamber'in her yaptığını uygulamak zorunda mıyız?
"Evleniniz, çoğalınız..." hadisini nasıl anlamak gerekir? Çok çocuğu olan bir insan, hem çocuklarını hem de kendisini bile bile bu sistemin dişlilerinin arasına atmış olmuyor mu?
Evlenme imkanı olmayan kişi ne yapmalıdır; nefsi arzularına, karşı tarafa olan nefsi isteklerine nasıl engel olacak?
Evlilikte maddi engelleri nasıl değerlendirmeli?.. Şu bir gerçek ki yurdumuzda bir çok insanın aldığı maaş ev kiralarının altında;böyle bir durumda mağdur kalınıyor.
Evlilik için istihare ve rüyanın yorumlanması konusunda ne dersiniz?..
Nikaha şahitlik edenlerde bulunması gereken özellikler nelerdir? Evlenecek insanın (kız veya erkek) şahitleri tanıması şart mıdır? Eğer tanımıyorsa nikah geçerli midir?
Dinimiz evlenmemeye (bekâr kalmaya) nasıl bakmaktadır? Bu zamanda insanların, bazı İslam alimlerinin evlenmemesi nasıl karşılanır?
Evlilikte eşin dindar olması niçin önemlidir? Güzelliği olmadan sadece dindar diye evlenen insan cinsel yönden tatmin olamaz. Böyle bir evliliğin erkeğe faydası ne olacak?...
Farklı mezheptekilerin birbirleriyle evlenmelerinde bir mahzur var mıdır? Eşlerin aynı mezhebten olması gerekir mi?
Mut'a nikahı hakkında bigi verir misiniz, cazi midir?
Nikahın şartları nedir? Evlilikte başkasına vekalet verebilir miyim?
Evlilik konusunda dinimizin tavsiyeleri nelerdir?
Gizli nikah caiz midir? Dul bir bayanla, sadece cinsel ilişkiye girmek amacıyla gizli dini nikah kıymak istiyorum;ama bu evlilikte asla çoçuk yapmak ve resmi nikah kıymak gibi bir niyetim yok. Böyle bir nikah evlilik dinen geçerli olur mu?..
Herhangi bir maddi bedel ödemeksizin belli bir süreliğine nikah yapmak caiz midir? Bu yasaklanan "muta nikahı" tarifine uymuyor...
Evlilik öncesi telefonlaşma ve görüşmenin ölçüsü nedir? Nişanlımla aramızda nikah yok...
İmam nikahına, imamın uzaktan telefonla katılması caiz midir? Yani bu şekilde kılınan nikah geçerli midir?
Evlenmeden önce evleneceğimiz kişi ile beraberliğimiz günah mı? Evlenince / nikahtan sonra o günahlar siliniyor denmektedir, doğru mu?
Dinimizde dört evliliğe müsade edilmesinin hikmeti nedir? Hiç şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim evrenseldir ve bütün zamana hitab eder...
Flört yapmadan evlenenler daha mutsuz oluyor, dinimiz neden flört tarzı ilişkiyi yasaklıyor? İnsanların evlilik öncesi cinsel isteklerini bilmesi , uyumu bilmesi gerekliyken, bu eş adayları için neden günah?..
Aileden habersiz imam nikahı yapmak uygun mudur?
Evlilik kader midir? Kaderimizde kim varsa onunla mı evlenmek zorundayız?
Mahkeme kararı ile boşanan kimseler, yeni bir nikâh kıymadan evliliklerine devam edebilirler mi? Veya kadın başka bir erkekle evlenebilir mi?
Şafii mezhebine göre kızın velisi veya vekili nikahta bulunmak zorunda mıdır?
Evlilik gerekli midir, şartları nelerdir?
Niçin kadının birden fazla erkekle evlenme hakkı yoktur?
Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmek helal olduğu halde, diğerleriyle evlenmek neden haram kılınmıştır, hikmeti nedir?
Kızların kaç yaşında evlenmeleri uygundur? Hz. Aişe kaç yaşında evlenmiştir?
Müslüman bir kadının, Ehl-i kitap (Hristiyan, Yahudi) olan bir erkekle evlenmesini yasaklayan hangi ayettir? Böyle bir emir var mıdır? Müslüman bir kadın gayri müslim veya Müslüman olmayanla evlenebilir mi?
Peygamber Efendimiz (sav), evlenme maksadıyla görüştüğünüz kişilerin ellerine bakabilirsiniz, demiş midir?
Kadın evlenmek istediğinde velisi olma hakkı önceliği kime aittir? Kadın evlendiği kişi ile denk değilse velisi boşanmalarını isteyebilir mi?
Kaç adet nikah çeşidi vardır?
Resmi nikahta icab kabul şimdiki zaman sigasında yapılıyor. Bu durum nikaha bir zarar verir mi? Geçmiş zaman sigasında mı söylenmelidir?
Bir Müslüman erkeğin Müslüman eşi Hristiyan olursa mürted olur mu? Mürted olursa nikahları bozulur mu?
"Kızını fasıkla evlendiren, Allah'ın emanetine hıyanet etmiştir." diye bir hadis var mıdır?
İmam Şafi'nin, zina sonucu doğan bir kızla o kızın babasının evlenebileceğine dair fetva verdiği doğru mudur? Bu konunun aslı nedir?
Bir erkeğin ikinci bir hanımla evlenmesi için ilk eşinden izin alması gerekir mi? Mezheplerin bu konudaki görüşleri nelerdir?
Diğer mezheblerde aileden gizli kıyılan nikah geçerli değilken Hanefi Mezhebinde sadece iki şahite dayanarak geçerli olan gizli nikahı hangi delillere dayandırarak geçerli saymışlardır?
Baba bir, anne farklı olan bir erkek kardeşim var. Benim annemin emzirdiği kızla bu erkek kardeşim evlenebilir mi? Annelerimiz ayrı olduğunda ikimizin de süt kardeşi olur mu, babam kızın süt babası mı olur?
Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas'dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyleniyor, doğru mudur?
Evlilik öncesi şahıslarda dürüstlük.
Uzun süren nişanlılıklarda nasıl davranılmalı? Tarafların telefonla konuşması uygun mu? Nişanlılık nikah sayılır mı?
Üvey anne ile evlenmek caiz midir?
Nişandan dönüldüğü takdirde verilen hediyeler iade edilmeli midir?
Nişanlıyken cinsi münasebette bulunmak zina sayılır mı?
Hz. Muhammed (sav) kimlerin nikahını kıymıştır?
Hamile birinin eşi ölmüş ise, bu kişinin bu durumda evlenip, gerdeğe girmesindeki sakınca nedir?
Günümüzde, berdel denen evliliklerde yapılan nikah şiğar nikahı mıdır; bu geçerli midir?
Gizli nikah caiz midir?
Talak suresi 4. ayete göre, hayız görmemiş kızlarla evlenip ilişkiye girilebilir mi? Büluğa ermemiş kız ergin olmadığından, nikahta rıza meselesi nasıl çözülür?
Küfre düştükten veya dinden çıktıktan sonra tecdid-i nikah gerekir mi?
Dini görevlerini eksiksiz yapmaya çalışan bir kadınla namaz kılmayan ve alkol kullanan bir erkeğin evlenmesi caiz midir? Evlilikte denklik nasıl olmalıdır?
Damadın, evlilik günü gelinin ayağını yıkaması diye bir rivayet var mıdır?
Zina yapan (erkek / kadın) birisinin, zina yapmayan birisi ile evlenmesi caiz midir?
Mut'a âyeti nâzil oldu biz de Resûlullâh ile birlikte amel ettik, sonra birisi (Ömer) çıkıp bu hususta kendi görüşüne göre istediğini söyledi, hadisine göre muta nikahı helal mıdır?
Bir babanın kızına sormadan kıydığı nikah geçerli olur mu? İmam Şafi'ye göre, baba kızına sormadan ve rızası olmasa da nikah kıyabilir mi?
Mut'a nikahını Hz. Ömer (ra)'in yasakladığı hakkındaki rivayetleri değerlendirir misiniz?
İslamiyet'te ağır derecede zihinsel yetersizliği olan iki kişinin evlenmesinin hükmü nedir? Zihinsel özürlü kimsenin nikahı geçerli olur mu?
Peygamberimiz (asv)'in dörtten fazla eşi ile nikahlanmasını açıklar mısınız?
Nikah sünnetdir, diyenler var; nikahın asli hükmü nedir? Cariyeye nikah yapılır mıydı ve Resulullah (sas) Mariye validemizle nikahlandı mı?
Nikahın geçerli olması için gerekli (evliliğin sıhhat) şartları nelerdir?
Evlenmek isteyen birine para ile eş bulmasına yardım etmek helal midir? Evlenecek kişi vermek istemiyor; ama mecbur veriyor.
Öyle bir zaman gelecek ki evlenmemek helal sayılacaktır, anlamında bir hadis var mıdır?
Cennette evlilik hadisesi nasıl olacak? Yani herkes dünyadaki zevcesi ile mi evlenecek?
Evlenilecek eşlerde aranan vasıflar nelerdir? Namaz kılmayan kişi ile evlenilir mi?
Nikahsız kadınla erkeğin el ele tutuşması caiz midir?
Bir nikahın sahih olması için süresiz mi olmalıdır? Yani bir ömür birlikte yaşama niyetiyle olmadığı sürece nikah geçersiz sayılır mı?
İslam'da flört var mıdır?
İslam hukukunda hakimin, nikah konusunda boşama, tefrik ve fesh etme hakkı var mıdır?
Bir bayan, beraber süt emdiği kişinin kardeşiyle evlenebilir mi?
Kocası askere gidip dönmeyen veya her hangi bir sebeple kocası kaybolan kadın ne yapar; bu konuda dört mezhebin fetvası nedir?
Eş cinsel (homoseksüel) olan bir insan evlenebilir mi? Evlenebilirse, erkek gibi görünüyorsa bir bayanla ya da tam aksi bir durumda bir erkekle mi evlnebilir?
Nikahlı olarak nişanlı kalmak hakkında bilgi verir misiniz; sakıncaları nelerdir?
İmam nikahı için şahitlerden birinin kadın birinin erkek olması yeterli midir, yoksa iki erkek ya da bir erkek iki kadın mı olmalıdır?
Süt kardeşlerinin evlenmesinın yasak olduğunu biliyoruz. Süt kardeşlerinin torunları birbiriyle evlenebilir mi?
Evlenmeyi düşündüğümüz kişi ile telefonda görüşmek caiz midir?
Kişi kendi nikahını kıyabilir mi?
Nikahta keramet var mıdır; bunu nasıla algılamalıyız?
Resmi nikâh dini nikâh yerine geçer mi?
Cima (cinsel ilişki) vakitleri hakkında bilgi verir misiniz; haram günler var mıdır?
Gerdek gecesinde neler yapmamız gerekir? Dinimizin bu konudaki emir ve tavsiyeleri nelerdir?
Aileden gizli olarak kıyılan nikah geçerli midir? Reşit olan kızla erkek, kendi aralarında kendilerini karı koca kabul edebilirler mi? Bir bayanla rızası dairesinde ilişkiye girmek veya gizli nikah haram mıdır?
Ben bir Alevi genciyim, Sünni bir kızla (Alevi bir kız Sünni bir erkekle) evlenebilir miyim? Bir de Sünniler gerçekten bize düşman mı içden, yoksa baştakiler mi bizle oynuyor?
Birden fazla evlenmek isteyen kişi eşinden izin almalı mı? Evli ve iki çocuk babasıyım, ama ikinci evlilik yapmak istiyorum. Birinci eşimin izni veya rızası olması şart mı?
Eşiyle dört ay cinsel ilişkiye girmeyenin nikahı düşer mi? Diyorlar ki, dört ay eşinle cinsel ilişkiye girmezsen nikah düşer, bu evliliğin şartıymış. Gerçekten böyle bir şey doğru mu?
İmam nikahlı eşim başkasıylan kaçtı, onların öldürülmesi dinen helal mıdır? Bir kadın, imam nikahlı eşini bırakıp başka bir erkekle nikahlanabilir mi?
Çok evliliğin şartları nelerdir? İkinci evliliği yapmak istiyorum. Dinimizde ikinci evliliğin gereği ve şartları var mıdır, varsa nelerdir?
Ayrı şehirlerde yaşayan iki engelli kişi birbirlerini hiç görmeyecek şekilde nikahlanabilirler mi? Öldüğünde nikahlı olmak için (faziletli olduğunu düşündüğünden) maaşının ihtiyaç sahibi bir bayana kalmasını istediği için...
"Kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da (namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere), mehirlerini vermeniz şartıyla size helâldir." ayetine göre, bir kadının bize helal olması için namuslu olması mı gerekir?
Evlenmeyi düşündüğümüz kadınla, telefonda, ciddiyeti elden bırakmadan konuşmak caiz midir?
Düğünlerde davul çalmak İslam'da haram mıdır ve davulla yapılan evlilik töreninde mevlüt okunur mu?
Kızların evlendiği gece bütün günahlarının silinip tekrar bir günah defteri açıldığını söylüyorlar; doğru mu?
Bu zamanda çok evlilik olabilir mi? Erkekler bu konuda Peygamberimizi taklit edebilir mi?
Kadın evlenirken mehir olarak kocasından hacca gitmeyi isteyebilir mi? Boşanma durumunda kocasının onu hacca götüremeyeceğine göre, bunun yerine kendisine takılan bilezikleri mehir olarak alabilir mi?
Dini nikahda kadına talak hakkı vermek nasıl oluyor? Talak hakkımı eşime vereceğim için mehirden vazgeçebilir miyiz? Bunda eşimin rızası var, fakat İslam'da bu konunun hükmü nedir?
Müslüman bir kadın gayri müslim bir erkekle evlenmesi caiz mi ve nikah geçerli mi?
Müslüman bir kadın gayri müslim bir erkekle evlenebilir mi? Erkek arkadaşım Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçmiş, evlenmek istiyoruz. Ama o benim inancıma saygı duymuyor, imam nikahı istemiyor; bu konuda çok kararlı, ne yapabilirim?
Müslüman bir kadın Hristiyan bir erkekle evlenirse dinden çıkar mı? İki yıl önce bir katolik erkekle evlendim ve bir oğlumuz oldu, ama ben şu an yeni öğrendim ki Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlendiğinde dinden çıkarmış,..
Aile arasında yapılan dini nikâh geçerli midir?
Nişanlılık döneminde yapılan nikahın düşmesi için kızın istememesi yeterli midir? Yani kızın istememesiyle yapılmış olan nikahı düşer mi?
İçkili (sarhoş) iken nikâh kıyılır mı, kıyılan nikâh geçerli midir?
Birbirinin çocuklarını emziren iki kadının, emzirilmeyen çocukları birbiriyle evlenebilir mi? Süt kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz?..
Evlenecek kişilerin internette görüşmeleri caiz mi?
Maddi gelirin az olması evliliğe engel görülebilir mi?
Hürmet-i müsahare hakkında bilgi verir misiniz? Evleneceğim kızın annesinin elini öpmüştüm, bu durum ebedi haramlık meydana getirir mi?
Resmi nikahla evlenen kız, dinen de tek eşlilik hakkı almış sayılır mı?
Dini nikah nasıl kıyılır? Nikah kıyılırken neler söylenir, hangi dualar edilir?
Nişanlılık döneminde dini nikah geçerli midir? Nişanlılar birbirine yakınlaşması caiz mi?
Evlenmeyi düşünen kişi, evlenirken eşini nasıl seçmelidir?
Aileden habersiz, dul bir bayan ile nikah yapılabilir mi? Tecavüze uğramış kadın da dul kadın gibi midir? Dini nikahını veliden izinsiz kıyabilir mi?
Karı-koca kendi aralarında nikah duasını okuyarak nikah tazeleyebilirler mi? Bunun için şahit veya hoca gerekli mi?
İleride evlenmeyi düşündüğümüz kişi ile telefonla konuşmak ve mesajlaşmak caiz mi?
Boşanan bir kadın, ikinci evliliğinde gerdeğe girmeden ikinci kocası ölürse, kadın birinci kocasına dönebilir mi?
Evlenmenin hükmü nedir? Evlenmek farz mıdır, bekar kalmak haram mıdır?
Babası ölen kimse, babasından dul kalan üvey annesi ile nikah yapabilir mi?
Denk olmayan kızla erkeğin evlenmesine aileler itiraz ederse, nikah geçerli olur mu? Kız ile erkeğin anlaşamaması denk olmadıkları anlamına gelir mi? Evlilikte denklik konusunu açıklar mısınız?
Çok evlilik kadına haksızlık değil mi? Bir kadın evlenmeden önce erkeğe, üstüne başka kadın getirmemesi hususunda şart koymuşsa, erkek de bunu kabul etmişse ve daha sonra ikinci evlilik yaparsa haram işlemiş olur mu?.. Bu zamanda çok eşlilik mantıklı mı?
Baba, kardeş ve nikâhı kıyan hoca şahid olabilir mi? “Nikâh kıyılırken şahitler, evlenecek kişilerin ailesi ve yakını olabilir mi? “Nikâhın iki şahidinden birisi, nikâhı kıyanın kendisi olabilir mi?”
Bayan neden dört erkekle evlenemiyor? Erkeğe, dört hanıma kadar evlenmeye ruhsat verilmesine rağmen, bayanın neden böyle bir hakkı yok?
Reşit olan bir kız, ailesinin izni olmadan evlenebilir mi? Eğer haklarını helal etmezlerse, ahirette anne-babaya itaatsizlikten yargılanır mı? Ayrıca bir kızı sevmediği bir kişiye zorla vermek ne kadar doğrudur?
Bir kızın, anne ve babanın rızası olmadan bir erkekle nikâh kıyması doğru mudur; bu nikâhın geçerliliği var mıdır? Resmi ve dinî nikâh konusunu açıklar mısınız?
Bir başkasının talip olduğu kişiye (görüşme olmadı, günü tespit edilmiş) talip olmanın caiziyeti nedir?
Çok evlenmenin şartları nelerdir, insan sevgide adaleti sağlayabilir mi? Çok eşlilikten bahsederken, erkeğin başka bir kadınla nikahlanırken ilk eşinden izin alması şart değildir, dediniz; peki bu durum nasıl oluyor ki? İlk eş buna üzülmez mi?..
Evleneceğimiz kişiyi nasıl belirlemeliyiz; mantık mı duygu mu hakim olmalıdır?
Çocuğu olmayan kadınla evlenmek sakıncalı mıdır? Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in çocuk yapmaya elverişli olmayan kadınlarla evlenmeyi yasakladığına dair bir hadis var mıdır? Bir bayanın çocuk yapmaya elverişli olup olmadığını nerden anlayacağız?
Nikah için telefonda vekalet verirken tam olarak ne söylenmeli? Bu esnada kadının yanında da vekalet verdiğine dair iki şahit bulunması gerekli mi? Evlenecek olan erkek, evleneceği kadından vekalet alabilir mi, alabiliyorsa bu süreç nasıl devam eder?..
İnternette evlilik amaçlı siteler hakkında bilgi verir misiniz? İslamı benimsemiş ve yaşayan erkek ve bayan kardeşlerimizin evlilik niyetiyle tanışmalarını sağlayacak internette siteler kurmuşlar. Müslümanların evlilik niyetiyle de olsa bu sitelerde...
Tesettürlü olmayan bir kadınla evlenmek caiz mi?
Kadın evleneceği erkeğe evlenmeleri için vekalet verebilir mi?
Kadın nikah kıyabilir mi?
Gizli nikah kıyıldıktan sonra, kadına mehir verilmeden boşanılmışsa, verilecek mehrin durumu ne olur?
Ehl-i kitap mensubu olan karı kocadan, kadın Müslüman olur kocası Müslüman olmazsa, bu durumda İslamiyeti seçen kadın kocasından ayrılmak zorunda mıdır?
Sadece resmi nikah yeterli midir. Dini nikah yapmak şart mı? Sonra dini nikah yapılabilir mi?
Çok evliliğin şartları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de erkeklerin dört kadınla evlenebileceği ifade ediliyor. Peki bunun şartları nedir? İnsanlar buna çok değişik düşünce ve gözle bakıyorlar, siz bu konuda ne dersiniz?
Kocam Hristiyan ben Müslümanım. Bunun yanlış olduğunu yeni farkettim, ne yapmam gerekir? Eşimle on sekiz yıldır evliyiz. O Hristiyan ben de kâğıt üzerinde Müslümandım evlendiğimizde. Son bir yıldır namazını kılan, orucunu tutan bir Müslüman bayanım...
Evlilik Öncesi Tarafların Birbirini Tanımasında Ölçü Ne Olmalıdır ?
Başlık Parasının Dinde Yeri Var mı ?
Aşık olmak günahmıdır?
İslamı temsil adına içkili bir düğüne gitmek caiz midir?
Kocası izin vermediği için babasını ziyaret etmeyen kadınla ilgili hadis sahih midir?
Dini nikah kıyarken seçilen şahitlerin veya vekilin zevceyi ne kadar tanıması gerekiyor?
Nisa 6. ayet buluğ çağından önce evliliği yasaklıyorsa, Talak 4. ayet buna nasıl izin veriyor?
Gayri müslim olan karı koca, Müslüman olurlarsa yeniden nikah kıydırmaları gerekir mi?
Şafii mezhebinden olan bir bayan eski eşine vekalet vererek tekrar nikahlanabilir mi veli izni şart mıdır?
Hz. Safiye, neden üç ay iddet beklemeden evlenmiştir ve cariyenin iddeti neden bir aydır?
Namuslu bir erkek kadınlara bakmadığı için ilk gördüğüyle evlenmesin, düşüncesi doğru mudur?
Nisa Suresi 24. ayette, "belli bir süreliğine" ifadesi var mıdır?
Nisa suresi 4. ayete göre, savaşta ele geçirilen evli kadınla evlenmek caiz midir?
Cariye ile efendi arasında mahremiyet yoksa, odasına girerken neden izin alması gerekir?
Eşlerin birbirine lanet okuması zarar verir mi?
Erken evliliğin faydaları nelerdir?
Nebe suresi 33. ayet sübyancılığa girmez mi?
Bir erkek, öğütte bulunmadan eşini dövebilir mi?
Tevfizi talakta, erkek kadına talak hakkı verdiği zaman erkeğin talak hakkında azalma olur mu?
Gözler zina eder mi?
Hakimin boşamasının bain talak olmasının nedeni nedir. Erkek eşini boşamak istemiyorsa neden bain talak kabul ediliyor?
Hz. Adem ile Havva'nın çocuklarının ensest ilişkisi akılla nasıl açıklanabilir?
Ayete göre çocuklarla cinsel ilişkiye girilebilir, iddiası doğru mudur?
Hz. Peygamber Hz. Mariyeyi azad edipte mi evlenmiştir?
Gerçek Aşk Nedir?
Bir kadına, nasıl evlenme teklifinde bulunabiliriz? Ona bakmanın ölçüsü ve sınırı var mıdır?
Peygamber efendimizin (asm) çok evlenmesinin hikmeti nelerdir?
Evli Olduğu Halde Zina Yapan Kadın Mehiri Hak Eder mi?
Panislamizm (İttihad-ı İslam, İslam birliği) hakkında bilgi verir misiniz?
Evleneceği kıza mektup veya mail ile evlilik teklifinde bulunsa, kız da şahitler yanında okusa ve "Ben de kabul ettim." derse, nikâh sahih olur mu?
Müslüman bir erkek, evlenmek istediği kadını, banyo yaparken izleyebilir mi?
Evlenilmek istenen kadına bakmanın ölçüsü nedir?
Cinsel ilişkide çıplak olmak, çocuğu hayasız mı yapar?
Mearic 30. ayette geçen eymanuhum’un anlamının cariye olmadığı yemin olduğu doğru mudur?
Kadın elini kocasının elinin üzerine koyar ve işte elim elinde; sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım, anlamındaki hadis sahih midir?
Dinden çıkan mümin, yeniden nasıl nikahlanır?
Müslümanların karşı cinsten (kızla / erkekle) yabancı bir insanla chatleşmesi, normal konularda forum sitelerinde, internette (msn) konuşması caiz midir?
Hz. Ayşe, yetişkin bir erkeği emzirmiş midir?
Ehli kitap bir kadın, evleneceği kişiyi veli tayin edip onunla evlenebilir mi?
İslamda ve fıkıhta şartlı talak/boşama var mıdır?
Damat olarak iki aileye de düğün konusunda galebe çalamazsam ne yapmam gerekir?
Hz. Ali, Ebu Cehil’in kızıyla evlenmek istedi mi?
Ahir zamanda kızların çok olması, kadınların şehvetinin fazla olmasından mıdır?
Zina eden kadın bakire mi sayılır?
Bir erkek, annesinin teyzesi ile evlenebilir mi?
Hz. Lut kızlarını önerirken neden evlilik yönünü belirtmiyor?
Bir erkek, evleneceği kadın ile kendi nikahını hiç şahit olmadan, bizzat kendi kıyabilir mi?
İslamiyet'te neden kız istenirken, Allah'ın emri Peygamberin kavli ile,.. deniyor. Bunun hikmeti nedir?
Kız arkadaşım Müslüman oldu evlendik, sonra tekrar hristiyanlığa döndü nikahımızın durumu nedir?
Eğreti gelin Osmanlı kültüründe var mıdır?
Bir ayette boşamanın yasaklanması, diğer ayette izin verilmesi bir çelişki değil mi?
Talak suresi 4. ayetin nüzul sebebi nedir?
Nisa 6. ayette nikah çağı ifadesi sadece erkekler için midir?
Akıl baliğ olmamış bir kızla Hz. Ömer'in gerdeğe girmesi sapıklık değil midir?
Bipolar bozukluk atakları geçirdiğimi evlenmek istediğim kişiye söylemek zorunda mıyım?
İddet konusunda İmam Mücahid, henüz kelimesini kullanmış mıdır?
Peygamberimiz Cahiliyye döneminde çalgılı düğüne gitmek istediğinde uyuya kaldığına dair kıssayı anlatır mısınız?
Evlenmeden vefat edenler, cennette şehitlerle mi evlenecek?
Teslis inancı şirk ise hristiyanlarla evlenmek caiz olur mu?
Allah çok evliliği neden tamamen yok etmedi de dörde indirdi?
Hakim, bir kişinin zina ettiği kesinleşmemişse, kanaatiyle ceza verebilir mi?
Bulûğ yaşı öncesi zifafa girilmesi yasak mı?
Zina eden kadın, zina ettiği adamla hemen evlenebilir mi?
İki zıt siyasi görüşe sahip olan çiftin evliliği hakkında tavsiyeleriniz nelerdir?
Babası, iznini almadan evlendirdiği için Peygamberimize şikayet eden kadın bekar mıydı?
Arapça'da, bekar-bikr, döllenemeyen; seyyib, ergenliğe giren kız anlamında mıdır?
Hz. Adem’le birlikte başka insanların da yaratıldığı ve Hz. Adem’in çocukları arasında bir evliliğin olmadığı doğru mu?
Bulüğa ermiş bir kız, babasının istediği kişi ile evlenmek zorunda mıdır?
Peygamberimiz, bazı kadınlarla güzel olması sebebiyle mi evlenmiştir?
Peygamber Efendimizin kızları, 5-6 yaşlarındayken mi gerdeğe girmişlerdir?
Cinsel ilişkiye girerken neden besmele çekilir?
Hz. Ali, neden Hz. Fatıma annemizin üzerine evlenmek istemiştir?
Çok evlilikle ilgili Müslümanların savunmaları yetersizdir?
Peygamberin kadınlarıyla ilişki sırasını düzenleyen bir Allah olabilir mi?
Eşime mehir ödedikten sonra fazladan mehir diye aldığım şeylerin boşanmadaki durumu nedir?
Hz. Ayşe, oyun seyretmek için Peygamberimizin sırtına mı çıkmış?
Dört eşle evliliği sınırlandıran ayet gelince, Resulullah eşlerine ne yapmıştır?
Nisa suresi 3. ayette geçen çok evlenme, bir emir midir?
İstihareye uymayp evlenen kişi ne yapmalı?
Zeyd ve Zeynep meselesi Kur’an’da geçmesinin sebebi nedir?
Karısı - kocası olmayan, yoksuldur, anlamında bir hadis var mıdır?
İslam’da neden dört kişiyle evlilik vardır?
Nikahtan sonra sahih halvet olmadan erkek kadını boşarsa, iddet beklemek gerekir mi?
Eşime ısınamadım, itici geliyor, ne yapmalıyım?
Eşler birbirine benzer mi?
Muta nikahı Peygamberimiz döneminde serbest miydi?
Şeytan çocuğa zarar veremez, ne demektir?
İhramlı iken evlenmek caiz mi?
Erkek, neden kadın üzerinde söz sahibidir?
Sürekli bekarlık haram mıdır?
Kadının kocasına itaat etmesi cihad mıdır?
Evlilik-Nikah - Editörün Seçimi
Müslüman bir kadının, Ehl-i kitap (Hristiyan, Yahudi) olan bir erkekle evlenmesini yasaklayan hangi ayettir? Böyle bir emir var mıdır? Müslüman bir kadın gayri müslim veya Müslüman olmayanla evlenebilir mi?
Kadın evlenmek istediğinde velisi olma hakkı önceliği kime aittir? Kadın evlendiği kişi ile denk değilse velisi boşanmalarını isteyebilir mi?
Kaç adet nikah çeşidi vardır?
Resmi nikahta icab kabul şimdiki zaman sigasında yapılıyor. Bu durum nikaha bir zarar verir mi? Geçmiş zaman sigasında mı söylenmelidir?
Bir Müslüman erkeğin Müslüman eşi Hristiyan olursa mürted olur mu? Mürted olursa nikahları bozulur mu?
"Kızını fasıkla evlendiren, Allah'ın emanetine hıyanet etmiştir." diye bir hadis var mıdır?
Bir erkeğin ikinci bir hanımla evlenmesi için ilk eşinden izin alması gerekir mi? Mezheplerin bu konudaki görüşleri nelerdir?
Diğer mezheblerde aileden gizli kıyılan nikah geçerli değilken Hanefi Mezhebinde sadece iki şahite dayanarak geçerli olan gizli nikahı hangi delillere dayandırarak geçerli saymışlardır?
Baba bir, anne farklı olan bir erkek kardeşim var. Benim annemin emzirdiği kızla bu erkek kardeşim evlenebilir mi? Annelerimiz ayrı olduğunda ikimizin de süt kardeşi olur mu, babam kızın süt babası mı olur?
Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas'dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyleniyor, doğru mudur?
Evlilik öncesi şahıslarda dürüstlük.
Uzun süren nişanlılıklarda nasıl davranılmalı? Tarafların telefonla konuşması uygun mu? Nişanlılık nikah sayılır mı?
Üvey anne ile evlenmek caiz midir?
Nişandan dönüldüğü takdirde verilen hediyeler iade edilmeli midir?
Nişanlıyken cinsi münasebette bulunmak zina sayılır mı?
Hz. Muhammed (sav) kimlerin nikahını kıymıştır?
Hamile birinin eşi ölmüş ise, bu kişinin bu durumda evlenip, gerdeğe girmesindeki sakınca nedir?
Günümüzde, berdel denen evliliklerde yapılan nikah şiğar nikahı mıdır; bu geçerli midir?
Gizli nikah caiz midir?
Talak suresi 4. ayete göre, hayız görmemiş kızlarla evlenip ilişkiye girilebilir mi? Büluğa ermemiş kız ergin olmadığından, nikahta rıza meselesi nasıl çözülür?
Küfre düştükten veya dinden çıktıktan sonra tecdid-i nikah gerekir mi?
Dini görevlerini eksiksiz yapmaya çalışan bir kadınla namaz kılmayan ve alkol kullanan bir erkeğin evlenmesi caiz midir? Evlilikte denklik nasıl olmalıdır?
Damadın, evlilik günü gelinin ayağını yıkaması diye bir rivayet var mıdır?
Mut'a âyeti nâzil oldu biz de Resûlullâh ile birlikte amel ettik, sonra birisi (Ömer) çıkıp bu hususta kendi görüşüne göre istediğini söyledi, hadisine göre muta nikahı helal mıdır?
Bir babanın kızına sormadan kıydığı nikah geçerli olur mu? İmam Şafi'ye göre, baba kızına sormadan ve rızası olmasa da nikah kıyabilir mi?
Evlilik-Nikah - Son Ceveplananlar
Evlilik-Nikah - Çok Okunanlar