Yaratılış - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Yaratılış - Alt Kategoriler
Yaratılış - İçerikler
Yoktan yaratmayı kabul etmeyenlere nasıl cevap vermemiz gerekiyor?
Allah'ın "kün" yani "ol" emrini nasıl anlamalıyız?
Allah'ın kudretine göre, bir atom yaratmakla bütün bir kâinatı yaratmak arasında fark olmadığı konusunda aklı tatmin edecek bir açıklama yapar mısınız?
İnsanların boy, şekil ve renkleri ayrı ayrı olduğu hâlde, aynı anne ve babadan geldikleri, nasıl söylenebilir?
Kadının yaratılışı nasıl olmuştur?
Her şey atomlardan meydana gelmiştir. Bütün varlıkların yoktan yaratıldığı nasıl ileri sürülebilir?
Yaratılışta noksanlık var mı?
Bazıları yaratılışı tesadüfle açıklamaya çalışıyorlar. Bunlara ne dersiniz?
Semavat ve arz neden altı günde yaratılmıştır?
Yaratan tabiat mı?
Yaratılışta tesadüfün hissesi var mıdır?
Evimizde bulunan haşereleri, sivrisinekleri, böcekleri, karıncaları veya diğer hayvanları öldürmenin günahı var mı?
Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor?
Uzaylılılar gerçekte var mıdır?
Yaratılan ilk insanın neden erkek olduğunu merak ediyorum. Neden kadın değil de erkek?
Dünya ve ahiret arasındaki en belirgin fark nedir?
Kalubela ve misak hakkında bilgi verir misiniz?
Bazı evliyalar "Hakiki hakâik-ı eşya, esmâ-i İlâhiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakâikın gölgeleridir." demişler; bu ne demektir? Eşyanın hakikatı hakkında bilgi verir misiniz?
İnsan niçin yaratılmıştır? Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı vardır?
İnsanlar, teklonoji ilerlediğinde yoktan bir şey var edebilirler mi? Bu yoktan bir şeyi var etme hususiyeti Allah'a mı mahsustur?
Varlıkların (kainat, melekler, cinler, insanlar,..) yaratılış sıralaması nasıldır?
Yokluk alemi olarak tanımlanan bir alem var mıdır; varsa nasıl tanımlanabilir? Yoksa, yok olan bir şey, varmış gibi nasıl konuşulabilinir?
ALLAH her kararımızı biz daha uygulamadan bilmiyor muydu? Kaderin fiillerimiz üzerindeki etkisini nasıl anlamalıyız?.. Mühürlenen kalpler nasıl sorumlu tutulur?
Hz. Adem neden ilk olarak dünyaya değil de cennete gitmiştir? Hz. Adem hatayı işlemeseydi cennette mi kalacaktık?
Dünyada yaratılan ilk varlıklar neydi? Hz. Adem (as)'den önce yaratılan insanlar var mıydı?
İnsanın topraktan, cinlerin ateşten yaratılmasının hikmeti nedir?
Hz. Adem (a.s.) bir günahtan ötürü dünyaya gönderilmiştir. Biz günah işlemeden bu dünyaya gönderilmemizde seçme hakkımızın olmaması konusunu izah eder misiniz?
Hayvanlar neden yaratılmıştır?
Madde niçin ezeli değildir? Allah nasıl ezeli olur?
Hz. Havva kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır? A'raf suresi 189. Ayette: "Sizi bir tek candan (Âdem'den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva'yı) yaratan O'dur..." denmekte. Bunu açıklar mısınız?
İnsanlar neden siyah tenli beyaz tenli vs. olarak ayrılmıştır?
İnsanın iradesini de Allah yarattığına göre Allah insanın günah işlemesine neden müsade etmektedir?
Haşerat, hayvanat ve nebatat neden yaratılmıştır?
Dünya ne zaman yaratılmıştır ve insan dünyaya ne zaman gelmiştir?
Hz. Ademe Ruh üflenme hakikatı nasıl anlaşılmalıdır?
Kur'an'da önce Yer sonra Gök yaratıldı deniyor; ama başka bir ayette önce Gök sonra Yer diyor, nasıl anlamalıyız? Kainatın altı günde değil sekiz günde yaratıldığı iddiasına ne dersiniz?
insanı insan yapan ruhu olduğuna göre insan bedeni biyolojik bir süreçle yaratılmış olamaz mı? Hz. Adem a.s nasıl yaratılmıştır?
İlk insan olan Hz. Ademin yaratılışı da belli bir süreçte mi olmuştur yoksa bir anda mı yaratılmıştır?
Hz. Adem'in asli vatanı neredir? Eğer Cennet ise, Allah-u teala "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" buyuruyor mu?
Genç yaşta ölen bir kişi ihtiyarken ölen bir insana göre avantajsız mı. Namaz Allahın kullarına bir nasibimidir yoksa kulun kendi iradesi ilemidir?
Yılanın ayaklarının olduğu ve Allahın emrine isyan ettiği için yerde süründüğü gibi bilgiler doğru mu?
Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? Yaratılış denen bir gerçek var mı?
Hz. Adem cennetten bedeni ile mi gelmiştir, yoksa ruhu dünyaya geldiğinde bu dünyada mı beden giydirilmiştir?
İslam dini ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır. Darvinin teorilerini bilim kabul ettiği halde din neden kabul etmez?
Hayvanların nefislerinin olmadığını biliyoruz; peki hayvanlar varlıklarının ne kadar farkındalar?
Bir çok bilim adamı evrim teorisini kabul ettiğine göre bunun bir gerçekliği olamaz mı?
Bazı kimseler insanı Allah'ın meleklerle beraber yarattığını, ancak başını sadece Allah'ın yarattığını söylüyorlar. Bu şirk değil midir?
İnsan kimdir, nereden gelip nereye gitmektedir?
İlk yaratılan bitkiler ve hayvanlar hangisidir?
Kainatın ve insanoğlunun yaşı ne kadardır?
Kur'an'da her şeyin mükemmel olduğu söyleniyor. Gerçekten her hey en güzel ve en mükemmel olarak mı yaratılmıştır?
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretilmesi ve beslemede kullanımı islami acıdan yaratılış gayesine göre sıkıntı var mıdır? İnsanlarının klonlanması, kopyalanması durumu nedir?
Yedi (7) sayısının hikmeti nedir?
Levhi mahv, arş, kürsi hakkında bilgi verir misiniz?
Levh-i mahfuz yaratıldıktan sonra mı peygamberimizin nuru yaratılmıştır, yoksa ilk yaratılan Peygamber Efendimizin nuru mudur?
Biz insanlar yaptığımız bir şeye karşılık yaratma sözcügünü kullanabilir miyiz; kullanırsak mesulliyeti var mı?
Bakara suresi 30. ayette Allah-u teala meleklere -ben sizin bilmediklerinizi bilirim- derken ne demek istemiştir?
Dünyanın güneşten kopup zamanla soğuyarak meydana geldiği hususunda bilgi verir misiniz?
Kar tanelerindeki şekillerin Allah'ı ispatı hakkında bilgi verir misiniz?
Kuran yakıldı mı? Kuran?da geçen bilgilerin eski yazıtlarda da bulunduğu iddia ediliyor?
Allah Teala kainatı, varlığı Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhivesellemin duası neticesinde yaratmıştır, hakikatini açıklar mısınız?
İnsanlığın Hz. Havvadan dünyaya geldiğini açıklar mısınız?
Rüyanın yaratılış amacı ve hikmetleri nelerdir?
İnsanlar iradesi dışında mı yaratılmıştır?
Adem (as) topraktan yaratılırken kaç sene cansız kalmıştır. Can bedene gelince ilk sözü ne olmuştur?
Her şey sudan yaratıldı ise cinler de mi sudan yaratılmıştır?
Sokaklara bırakılan bazı çocukların başlarına nelerin geldiği bilinmektedir. Allah'ın buna izin vermesindeki hikmet nedir?
Her şey sudan yaratıldı ise cinler de mi sudan yaratılmıştır?
İnsanların yüz farlılıkları kaç çeşittir? Beyaz, zenci, Japon gibi yüz simalarındaki sır ve ilahi gaye nedir?
Bekçi köpeğim var, bunun kuyruğunu kestirmek istiyorum, dini açıdan sakıncası var mıdır?
Bir şeyden her şey, her şeyden bir şey yapmak ne demektir? Örnekler ile acıklayabilir misiniz?
Neden yaratılmak veya yaratılmamak bizim seçimimiz değildir? İnsana imtihan edilmek isteyip istemediği neden sorulmamıştır?
Kainat nasıl yaratılmıştır ve yaratılış amacı nedir?
Allah niçin dünyayı madde olarak yaratmıştır?
İnsanın genetik olarak anne babasından özellikleri geçtiği gibi manevi özellikleri de geçer mi?
Köpeğimi çiftleştirmeyi düşünmüyorum, günah mıdır?
Bakteri gibi tek hücreli canlılar bölündüğünde DNA kendini eşlediği için aynı karakterden iki bakteri oluşacak ve onlar da ayrı bölüneceği için sonu gelmeyecektir. Bütün canlılar ölümü tadacaktır, ayeti buna zıt değil midir?
Lilith isimli bir kadın Hz. Adem (as) ile aynı anda mı yaratıldı; Hz. Adem’in ilk eşi o muydu?
İnsanlığın Hz. Havva'dan dünyaya geldiğini açıklar mısınız?
Bazı insanlar enerjileriyle kaşık gibi metal cisimleri eğebiliyorlar, bunu nasıl açıklayabiliriz?
Bazı insanlar enerjileriyle kaşık gibi metal cisimleri eğebiliyorlar, bunu nasıl açıklayabiliriz?
Neden dünyamızda ilk hayat sudan başlayıp kademe kademe diğer canlılar yaratılmıştır? Cinler insanoğlundan önce mi yaratılmıştır?
Allah’ın, Rahman ve Rahim isimlerinin dünyada, insanda ve ahiretteki tecellilerine örnek verir misiniz? Dünyadaki nimetler Rahman’ın tecellisi olduğu halde, neden yağmur Rahim isminin tecellisidir?
Madem sünnet olmak faydalıdır, neden doğuştan sünnetli doğmadık? O deri parçasının alınması yararlıysa, doğduğumuzda neden o parçayla doğduk?
Neden, dünyamızda ilk hayat sudan başlayıp kademe kademe diğer canlılar yaratılmıştır? Cinler insanoğlundan önce mi yaratılmıştır?
Kur'an gerçek ayetleri toplanırken yakıldı mı? Kur'an'da geçen bilgilerin eski yazıtlarda da bulunduğu iddia ediliyor?
Big Bang’in hiçlikten yaratılışı kanıtlamadığı, vakum ortamında gerçekleşen kuantum dalgalanmaları ile kendiliğinden rastgele bir süreç sonucunda ortaya çıkan herhangi bir parçacığın şişerek kâinatı oluşturduğu iddiasına ne dersiniz?
Kar tanelerindeki şekiller ile Allah'ı ispatı hakkında bilgi verir misiniz?
Dünya imtihan yeri olduğuna göre, Hz. Adem’in durumu imtihan için ters olmuyor mu? Sonuçta Allahü Tealayı, Cehennemi, Ahireti, melekleri, şeytanı ve diğer dünya dışı varlıkları gören birisinin iman etmemesi zaten olacak şey değildir.
Levh-i Mahfuz yaratıldıktan sonra mı Peygamberimiz'in nuru yaratılmıştır, yoksa ilk yaratılan Peygamber Efendimiz'in nuru mudur?
Levhi mahv, Arş, Kürsi hakkında bilgi verir misiniz?
Kur’an’ın evrim ile arasındaki ilişkiyi biliyoruz, hayvandan ilk insana geçiş süreci nasıl oldu? Adem su ile balçık arasında iken ben peygamberdim, hadisini nasıl anlamak gerekir?
Kur’an’ın evrim ile arasındaki ilişkiyi biliyoruz, hayvandan ilk insana geçiş süreci nasıl oldu? "Adem su ile balçık arasında iken ben peygamberdim." hadisini nasıl anlamak gerekir?
“Bir insan, yüzde yetmiş genetik + yüzde otuz çevrenin ürünüdür” sözü doğru mudur? İnançsızlıkta genetik kodlar etkili midir?
“Bir insan, yüzde yetmiş genetik + yüzde otuz çevrenin ürünüdür” sözü doğru mudur? İnançsızlıkta genetik kodlar etkili midir?
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretilmesi ve beslemede kullanımı, İslamî acıdan yaratılış gayesine göre sıkıntı var mıdır? İnsanlarının klonlanması, kopyalanması durumu nedir?
Kur'an'da her şeyin mükemmel olduğu söyleniyor. Gerçekten her şey en güzel ve en mükemmel olarak mı yaratılmıştır?
Tuzlu suların tatlı sulardan çok olmasının hikmeti nedir?
Allah kusursuz yaratandır, ancak neden özürlü ve sakat insanlar yaratıyor?
İlk yaratılan bitkiler ve hayvanlar hangisidir? İlk insan Âdem (as) olduğunu ve topraktan yaratıldığını biliyoruz...
Akıl sağlığı bozuk olanların sınav dünyasında ne işi var?
Niçin şükrediyoruz, neden şükretmemiz gerekir?..
Din nedir; dogma bir disiplin midir?
Neden insanlar Hz. Adem'den çoğaldı deniyor; Allah Hz. Adem ile birlikte bir çok insan yaratmış olamaz mı?
Tüm varlıkların yok olmadığı, sonsuz olduğu söyleniyor, doğru mudur?
At ile zebra, deve ile lama, aslan ile kaplan çiftleşip melez bir canlı doğurabiliyor; nasıl açıklayabiliriz?
Hz. Adem cennetten bedeni ile mi gelmiştir, yoksa ruhu dünyaya geldiğinde bu dünyada mı beden giydirilmiştir?
Yılanın ayaklarının olduğu ve Allah'ın emrine isyan ettiği için yerde süründüğü gibi bilgiler doğru mu?
Hz. Azrail'in, Hz. Adem'in hamuru için farklı yerlerden toprak getirdiğini okumuştum. Bu konuyu açıklamanız mümkün müdür?
Hz. Adem'in asli vatanı neredir? Eğer cennet ise, Allah Teala "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." buyuruyor mu?
İlk insan olan Hz. Adem'in yaratılışı da belli bir süreçte mi olmuştur, yoksa bir anda mı yaratılmıştır?
Kur'an'da bir ayette önce yer sonra gök yaratıldı deniyor; ama başka bir ayette önce gök sonra yer diyor, nasıl anlamalıyız? Kainatın altı günde değil sekiz günde yaratıldığı iddiasına ne dersiniz?
İnsanı insan yapan ruhu olduğuna göre, insan bedeni biyolojik bir süreçle yaratılmış olamaz mı? Hz. Adem (a.s) nasıl yaratılmıştır?
Hz. Adem (as)'e ruh üflenme hakikatı nasıl anlaşılmalıdır?
Ruhlar aleminde Allah'ı kabul etme var mıydı? Madem varsa neden imtihana tabi tutulduk? Ruhlar aleminde nefs-i emmare verilmiş miydi?
Dünya ne zaman yaratılmıştır ve insan dünyaya ne zaman gelmiştir? Ayet ve hadislerde bu konuda ne denilmektedir?..
Haşerat, hayvanat ve nebatat neden yaratılmıştır?
Kimsenin görmediği yıldızların ve gezegenlerin yaratılmasının hikmet nedir?
Varlıkların bir plan ve programda yaratılmaları, kadere delil olarak gösterilebilir mi?
Yaratılışın gayesi nedir?
Ayetlerde ve hadislerde geçen arz / yer nedir?
Okuyup derin derin düşünmeyen kimseye yazıklar olsun, hadisindeki ayetler hangileridir?
Hadis'e göre sema neden yeşil?
Perunun Paracas adasında bulunan kafataslarının mahiyeti ne olabilir?
Araf 11'de size şekil verdik ne demektir?
Transdüksiyon, genetik yapılar, virüsün getirdiği genetik yapıya göre değişebilir mi?
Neden bol ve tükenmez nimetler verilmemiştir?
Neden cennette kudret hakim? Bunun hikmeti nedir?
Allah, insan yaratmak için neden 13,7 milyar yıl bekledi?
Adem (as) topraktan yaratılırken kaç sene cansız kalmıştır. Can bedene gelince ilk sözü ne olmuştur?
Alemin hadis olduğu, cisimlerin hareket ve hareketsizliklerinden anlaşılıyor. Cisimler cansızken hadis (yaratılmış) oldukları muhakkak. Peki canlı varlıklar için de bu hal ve hareketsizlik halleri onların hadis olduğuna bir delil midir?
Bir şeyden her şey, her şeyden bir şey yapmak ne demektir? Örnekler ile açıklayabilir misiniz?
Allah her şeyi önceden yarattı mı, yoksa hâlâ yaratmakta mıdır?
Neden yaratılmak veya yaratılmamak bizim seçimimiz değildir? İnsana imtihan edilmek isteyip istemediği neden sorulmamıştır?
Allah, niçin dünyayı madde olarak yaratmıştır?
İnsanın, genetik olarak anne babasından özellikleri geçtiği gibi, manevi özellikleri de geçer mi?
İnsanlar, iradeleri dışında mı yaratılmıştır?
Adem, su ile çamur arasında iken, ben nebi idim, anlamına gelen hadis sahih midir? Bu rivayet evrimcilere delil olabilir mi?
Hz. Âdem (as)'in çocuklarının evlenmeleri yerine, başka bir Havva ve Âdem daha yaratılsaydı da onların çocuklarıyla evlenselerdi daha iyi olmaz mıydı?
Köpeğimi çiftleştirmeyi düşünmüyorum, günah mıdır?
Allah, boş yere bir şey yaratmaz biliyoruz. Acaba ayak tırnakları ne işe yarar? Bunlar uzamasa, sabit kalsa daha iyi değil miydi?
Bakteri gibi tek hücreli canlılar bölündüğünde DNA kendini eşlediği için aynı karakterden iki bakteri oluşuyor ve bölünme devam ediyor."Bütün canlılar ölümü tadacaktır." ayeti buna zıt değil mi?
Bir hayvan, hayvan olarak yaratılmak ister miydi; niçin insan olarak yaratılmadılar?
Yaratılış - Editörün Seçimi
Adem (as) topraktan yaratılırken kaç sene cansız kalmıştır. Can bedene gelince ilk sözü ne olmuştur?
Alemin hadis olduğu, cisimlerin hareket ve hareketsizliklerinden anlaşılıyor. Cisimler cansızken hadis (yaratılmış) oldukları muhakkak. Peki canlı varlıklar için de bu hal ve hareketsizlik halleri onların hadis olduğuna bir delil midir?
Bir şeyden her şey, her şeyden bir şey yapmak ne demektir? Örnekler ile açıklayabilir misiniz?
Allah her şeyi önceden yarattı mı, yoksa hâlâ yaratmakta mıdır?
Neden yaratılmak veya yaratılmamak bizim seçimimiz değildir? İnsana imtihan edilmek isteyip istemediği neden sorulmamıştır?
Allah, niçin dünyayı madde olarak yaratmıştır?
İnsanın, genetik olarak anne babasından özellikleri geçtiği gibi, manevi özellikleri de geçer mi?
İnsanlar, iradeleri dışında mı yaratılmıştır?
Adem, su ile çamur arasında iken, ben nebi idim, anlamına gelen hadis sahih midir? Bu rivayet evrimcilere delil olabilir mi?
Hz. Âdem (as)'in çocuklarının evlenmeleri yerine, başka bir Havva ve Âdem daha yaratılsaydı da onların çocuklarıyla evlenselerdi daha iyi olmaz mıydı?
Köpeğimi çiftleştirmeyi düşünmüyorum, günah mıdır?
Allah, boş yere bir şey yaratmaz biliyoruz. Acaba ayak tırnakları ne işe yarar? Bunlar uzamasa, sabit kalsa daha iyi değil miydi?
Bakteri gibi tek hücreli canlılar bölündüğünde DNA kendini eşlediği için aynı karakterden iki bakteri oluşuyor ve bölünme devam ediyor."Bütün canlılar ölümü tadacaktır." ayeti buna zıt değil mi?
Bir hayvan, hayvan olarak yaratılmak ister miydi; niçin insan olarak yaratılmadılar?
Yaratılış - Son Ceveplananlar
Yaratılış - Çok Okunanlar