İnsan - Sorularlaislamiyet.com Mobil
İnsan - Alt Kategoriler
İnsan - İçerikler
"Allah, insanı Rahman suretinde yarattı." hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Kur`an-ı Kerim`e göre insanın yaratılışı nasıldır?
Bazı çevrelerce ilk insanların konuşma bilmedikleri iddia ediliyor, bu doğru mudur?
İnsanların boy, şekil ve renkleri ayrı ayrı olduğu halde, aynı anne babadan geldikleri, nasıl söylenebilir?
Niçin her şey insana hizmet ediyor?..
Fen ve Teknolojik Gelişmeler İnsanı Ne Kadar Mutlu Eder?
Meleklerin Hz. Âdeme (a.s.) secde etmesi nasıl gerçekleşmiştir? Bu secde, "Allah'tan başkasına secde edilmez." anlayışına zıt değil midir? Bu durum bir saygısızlık olarak nitelendirilebilir mi?
Ruh ile beden arasındaki ilgi nasıldır?
İnsan niçin yaratılmıştır; gayesi ve hedefi ne olmalıdır?
İnsan aklı metafizik sahada niçin güçsüz kalıyor?
İnsanlık tarihi ne zaman başladı?
İnsanın ahsen-i takvîmde yaratılması ne demektir?
"Muhakkak, Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabili satın almış bulunuyor." mealindeki âyet-i kerimeyi nasıl anlamalıyız?
Kur'an'da insana yüklendiği ifade edilen emanet, ne demektir?
İnsan, yaptığı işlerinde "yarattım veya yarattık" ifadelerini kullanması doğru mudur?
Cinsiyet nedir; onu nasıl değerlendirmemiz gerekir?
Çevremize baktığımızda her varlığın belli bir amaca yönelik yaratıldığını görüyoruz. Bütün varlıkların insan ekseni etrafında odaklaştığı bir sistemde, acaba insan niçin yaratılmıştır?
Şu anda, toplumda bulunan huzursuzluk ve sıkıntıların gerçek sebebi nedir?
Kur'an, insanın zayıf yaratıldığı haber veriyor, bunu açıklar mısınız?
İslamda, masum bir insanın ölümüne sebep olmanın hükmü nedir?
İnsanlık medeniyetle mi, yoksa vahşetle mi başladı?
İslamiyet'e göre insanlığın annesi birdir, bilim bu gerçeği nasıl karşılamaktadır?
Her insanın "İslâm fıtratı üzerine yaratılması" ne demektir?
Yeryüzünde insanlardan önce kimler vardı?
İnsanın dünyadaki asıl vazifesi nedir?
Nefse Edilen Zulüm
Kadın - Erkek eşit mi ?
Bu zamanda da evliya olmak mümkün müdür? Evliyalık / velilik doğuştan mıdır; çok büyük günahlar işlemiş kişiler de evliya olabilir mi?
İlk insanlar konuşabiliyor muydu; konuşuyorlarsa ne gibi bir dil kullanıyorlardı?
Olduğum gibi görünüp, göründüğüm gibi olmazsam ne olur? Neden olduğumuz gibi görünmemiz gerekir?
Allah'ın sevdiği kulları (Allah dostları) kalp gözü ile insanın manevi hâllerini görebilir mi?
Çift cinsiyetli insanlara İslamın bakışı nasıldır; yaratılış hikmeti nedir bu insanların?
Allah'ın veli kullarının özellikleri nelerdir; velilerin derecesine nasıl ulaşılır?
Allah'ın bizden razı olduğunu nasıl anlarız?
Helalleşme imkanı olmayan kul hakkı konusunda bilgi verir misiniz?
Yüz üstü yatmak günah mıdır? Uyku adabı nasıldır?
İnsanın yaradılış gayesi ve hedefleri nelerdir? Müslümanlar olarak hedeflerimiz neler olmalıdır?
Çocuklara isim verme ve isim verirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Aleyna ve Keziban isimleri ne manaya geliyor?
Günah ve sevaplarımız, yaşadığımız zamana göre mi değerlendirilecek?
Arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Dini vecibelerini yerine getirmeyen insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı?
Erkeklerin saç ve sakal tıraşı şekilleri hakkında bilgi verir misiniz?
Erkek ve kadınlarda kesilmesi caiz olan kıllar ve kesilmesi caiz olmayan kıllar nelerdir? Etek ve koltuk altı kılları kaç günde bir alınmalıdır?
Az yemek, az konuşmak ve az uyumak hakkında bilgi verir misiniz? Çok konuşmak neden hoş karşılanmıyor?..
Bazı insanların nefsi çok güçlü veya günaha meyyal, bazı insanlar sanki doğuştan dingin ve mülayim. Bu durumda bir eşitsizlik yok mu?
Kâmil insanlar, veliler, peygamberler sıkıntı çekmezler mi?
Eşcinsellik, erkeğin erkeğe ilgi duyması durumunda, alınması gereken tedbirler nelerdir?
Akıl hastaları, mecnunlar cennete gidecekler mi?
Çocuklara Arapça olmayan, farklı dillerde isim koymak caiz midir? Ceylin ismi gibi...
"Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez." sözünü açabilir misiniz? Bu söz nefsine uyarak günahında devam eden kimsenin bağışlanmayacağı anlamına mı geliyor?
Çocuk yaşta ölenlerin direk cennete gitmesi, sınava tabi tutulanların cehenneme gitmesi haksızlık değil mi? Cehenneme giden "beni de çocukken öldürseydin ben de cennete gitseydim" diyemez mi?
Neden herkes farklı seviyede imtihana tabi tutuluyor? Bu haksızlık değil mi?
Tebliğ ve Peygamberimiz (asm)'in tebliğ metodu hakkıında bilgi verir misiniz?
İnsana, yaratılmayı ve imtihan olmayı isteyip istemediği sorulur mu?
İnsan, beyninin yüzde kaçını kullanabiliyor?
Bekârların nefislerini dizginlemesi için oruç tutmaları hakkında bilgi verir misiniz?
İnsanın bütün mahlukattan / yaratılmışlardan üstün olması hakkında bilgi verir misiniz?
Zihnin mertebeleri nelerdir, (idark, izân, vs...) bunları açıklar mısınız?
Gayrimeşru çocuklar cennete giremez mi?
İnsan soyu nasıl bugüne gelmiştir?
Hünsa, çift cinsiyetlilerin durumu ve İslâmiyet'in bu kişilerle ilgili hükümleri nelerdir?
Hz. Ali'nin: "Sen kendini küçük bir cisim sanırsın, ama en büyük âlem sende gizlidir." sözünü detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?..
Basiret bağlanması nedir; hangi sebeplerden dolayı basiret bağlanır?
Kalbin tatmin olması ne demektir? Kalp nasıl mutmain olur?
İslamiyet'e göre insan nedir?
Dünya dilleri nasıl ortaya çıkmıştır?
Teşebbüh, yani kadınların erkelere, erkeklerin de kadınlara benzemesi konusunu açıklar mısınız?
Kişinin Allah katındaki değerinin ölçüsü nedir? "Allah katındaki değerlilik durumunu öğrenmek isteyen kimse, Allah'ın, kendisinin yanındaki itaat ve saygınlık durumuna baksın..." hadisi ne anlama gelmektedir?
Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne düşman olarak inmesi, ne demektir? "Birbirinize düşman olarak inin." ifadesinde geçen düşmanlar kimdir?
Kalbin hastalığı olur mu; olursa bu hastalığın ilacı nedir? Sıkıntılı hülyalardan kurtulmak için ne yapmalıyız?
Hümanizmin İslam'daki yeri nedir? Bu düşünceyi İslamî açıdan değerlendirir misiniz?
İnsanlardan bazılarının maymunlara dönüştürüldükleri belirtilen olay ve kavmi anlatabilir misiniz?
İyilikleri Allah'tan, kötülükleri nefisten bilmek ne demektir?
Doğduğunda kulağına ezan okunmamış bir kişinin kulağına daha sonra ezan okunabilir mi?
İnsana kaldıramayacağı yük yüklenir mi? "Allah kullarına kaldıramayacakları yükü vermez." diyorlar...
İslam'a göre insanın konumu, insanın özellikleri nedir?
İslamiyet'te insanın kendi kendini sevmesinin ölçüsü nedir? Kişi nefsini ayrı tutarak özünü nasıl sevebilir?
İnsanın sudan ve topraktan yaratılması konusunda bilgi verir misiniz?
İnsan, kendi duygularını nasıl istikamete çeker? Dinimizi yaşamada istikrarı nasıl sağlayabiliriz?
Ruhun aletleri nelerdir, nefis dahil midir? İnsana ruh üflenirken nefis de mi üfleniyor? Nefis, ene ve akıl arasındaki fark ve irtibat nedir?
İradeyi güçlendirmek
Kız arkadaşı olsun, nişanlı olsun sevişmek ya da öpüşmek günah mı?
Sema yapmak ve ney çalmak caiz midir; bilgi verir misiniz?
İhlas
Varlık Mertebeleri
Eşitsizlik
Borç
Gıybet Ne Zaman Caiz Olur ?
Kalp Katılığı
Gaflet
Fıtrat Nedir ?
Stres
Nazar Değmesi
Korku ve Ümit
Çile
Kamil insan nasıl birisidir? İnsan kendine bir amaç edinmek ister. Seçilebilecek en doğru amaç, kamil insan olmaya çalışmak mıdır?
Göz zinası veya düşünce zinası diye bir şey var mı? Normal zinaya göre hükmü nedir?
"Uzun boylu olanlar ahmak, kısa boylu olanlar fitnecidir." ifadesi doğru mudur, nasıl anlamalıyız?
Sigarayı bırakmak ya da bıraktırmak için ne yapmak gerekir?
İnsan nedir? İnsan hem övülmüş hem de kötülenmiştir, bu nasıl olur?..
İbrahim Hakkı Hazretleri, "Anne ve baba eğer pazartesi akşamı birlikte olurlarsa, doğan çocuk Hafız-ı Kur'an olur." ifadesi nasıl anlaşılmalı?
Müslümanların futbol düşkünlüğünü nasıl değerlendirirsiniz? Bir Müslümanın futbola bakış açısı ne olmalıdır?..
Ellerde bulunan çizgilerin anlamları nasıl yorumlanır? Her insanın sağ elinde Arapça olarak 18, sol elinde de 81 sayısı vardır. Bu sayılar Müslüman olmayanlarda var mıdır?
Sadece Allah'tan korkmalıyız, ama bazen hiç sebepsiz insanlardan ve olaylardan çekinip korkuyoruz. Bunu nasıl aşabiliriz?
Harama bakmanın sorumluluğu nedir? Bulunduğum ortamda kadınlar da var; böyle bir ortamda kendimi günahlardan korumam için ne yapmalıyım?
Kız arkadaş edinmek ve onlarla beraber dolaşmak dinimize göre yasak mıdır?
Yeni Müslüman olmuş birisi hiç ibadet etmeden hemen ölürse cennete girer mi? Girerse de ibadetsiz nasıl olur?
Zaman nasıl kullanılır, zaman tanzimi konusunda bilgi verir misiniz?
İnsan kainat içerisinde bir kum tanesi kadarken, Allah'ın insana bu kadar kıymet vermesinin sebebi nedir? Peygamberler, kitaplar, cennet, cehennem hep bizim için varoldu...
İnsanlar coğrafi kıtalara nasıl dağılmışlardır? Özellikle Amerika kıtasına nasıl geçtiler?
Huy değiştirmek mümkün müdür? Kötü (öfke, sinir gibi) huylarımızı düzeltmek için ne yapmak gerekir?
Özgüven, nefsine güvenmek midir? Yani Allah'a güvenle kendine güven arasındaki ilişki nedir?
Gençlerin sorunları ve çözümleri nelerdir?
İnsan dünya üzerindeki varlığını ne kadar zamandır sürdürmektedir?
Nefs nedir, nerededir ve özellikleri nelerdir?
Hikaye Masal benzeri edebiyat eserleri hazırlarken dine uygun olması açısından nasıl bir yol izlenmelidir?
İnsanın yaradılıştan gelen özellikleri nelerdir ve bu özellikleri asıl kullanması gerekir?
İçerisinde haram olan (jelatinli gibi) katkı maddeleri bulunan, gıdaları yerken besmele çeken dinden çıkar mı?
Ruhlar aleminde Allahı kabul etme var mıydı. Madem varsa neden imtihana tabi tutulduk. Ruhlar aleminde nefs-i emmare verilmiş miydi?
Nefis nedir. Bu düşmanımıza karşı neler yapıp ondan korunabiliriz?
Porno yayınları izlemek günah mı? Kesinlikle izlenmemesi mi gerekir?
Cünüplük neden haram kılınmıştır? İnsanlar neden pis sayılır? Cünüp olan kimsenin yemesi içmesi haram mıdır?
Alkol alışkanlığından kurtulmak için hangi duaları okumalı ve nasıl bırakmalıyız?
Yeni doğan çocuk için yapılması gerekenler nelerdir, isim koyarken nelere dikkat etmek gerekir?
Siğil ve temreği/demre için hangi dua okunmalı ve bu okunan duaların faydası olur mu?
Bu zülümler olacaksa insan yaratılmasa mıydı? Allah bu dünyadaki kötülüklere neden müsade ediyor?
Hz. Ademden önce insanlık var mıdır?
Küs kalmanın caiz olmadığını biliyorum. Arkadaşımla beş gündür konuşmuyorum ne yapmalıyım?
Peygamber Efendimizin Ümmeti üzerindeki Hakları...
İnsandan çıkan sıvılar (mezi, meni, vedi) ve guslü gerektiren haller nelerdir?
İnsanın kalbine hükmetmesi ve söz geçirmesi için ne yapması gerekir?
Sivilcelerden dolayı çok sitres yaptım, bu sıkıntıdan nasıl kurtulurum?
Kuranı Kerim, Cennet ve Kabe mi üstündür yoksa insan mı üstündür?
İçki şişesi üretip satmak veya boş içki şişelerini toplayıp satmak caiz midir?
Abdest ve namazda niyet konusunda vesvese ediyorum. Vesveseden nasıl kurtuluruz?
İçerisinde alkol bulunan ilaç, diş macunu vs. kullanmakla ilgili hükümler nelerdir?
Kişi şehit olduğu zaman üzerindeki kıyafetiylemi gömülüyor ve ahiret günü onlar o kıyafetleriylemi dirilecekler?
Küçük çocukların kız erkek fark etmez dudaklarını öpmek uygun mu değil mi?
İkindi vakti ile akşam ezanı arası uyumak sağlık açısından ve dinen sakıncalı mıdır?
İslamda ahiret kardeşliği (ahretlik) diye birşey var mı?
Hz. Yuşanın minare boyunda olduğu söylenmektedir, eski insanların boyları çok uzun muydu?
İslam cezalarının uygulanması, Eski zamanda bir suç islendiğinde ölüm cezası çok kolay verilirdi, mesela cinayet için, veya zina için vs. bu davranış neden bizim dinimiz tarafından desteklendi. böyle olunca kulun tövbe şansı kesilmiyor mu?
Muhtaç bırakıldığımız nimetlere şükretmek zorunda mıyız? Muhtaç bırakan da Allah veren de Allah, neden şükredelim?
Derlerki insanlar çift yaratılmıştır yani her insanın eşi var mıdır?
Allah insana muhtac olmadığı halde insanı niçin yaratmıştır?
İnsanların değişik özelliklerde yaratılması onlara dünyada verilecek rollerden dolayı mı yoksa özellikler hesapsız rasgele mi dağıtılmıştır?
Kabz ve bast haletlerinin insanlarda etkileri nelerdir ve nereye kadar bu haletler devam eder?
İnsan canının sıkılmasının sebebi nedir. Bundan nasıl kurtulur?
Mezarlara çiçek koymak veya mezar taşlarına resim yapmak caiz mi?
Estetik ameliyatı ile yüzünü değiştiren kişi ahirette değişen yüzü ile mi olacak?
Hayal ettiğimiz şeylerden sorumlu olur muyuz?
Büyük günah işlemeye iradesiyle niyet eden, fakat bu niyeti işlemeye fırsat bulamayan kişi bu niyetinden dolayı günah kazanır mı?
Bütün ömrünü ibadetle geçirmiş son nefeste vesvese gelerek inkar etmiş olan cehennemlik midir. Bu haksızlık değil mi?
Başka gezegenlerde yaşayan insanlar var mı. Ufo gerçek mi?
Günah işlememek mümkün mü. Günaha giren kişi nasıl davranmalıdır?
Vesvese nasıl anlaşılır?
İlk defa yaşadığım bir olayı sanki daha öncede yaşamış gibiyim. Bunun sebebi nedir?
Abdestten sonra idrar sızıntısı şüphesi oluyor, bu durumda şafii mezhebine göre ne yapmak gerekir, özürlü sayılır mıyım?
Bir genç bu zamanda zinadan nasıl korunur? Nefisle cihad nasıl olmalı ve cinsel baskıdan kurtulma çaresi nedir?
Nasıl tevbe edilir?
İşlediği günahlarla övünen ve bunlardan pişmanlık duymayanlar hakkından ne düşünmeliyiz?
Ahir ömrüme kadar takvalı olarak yaşamak istememe rağmen bunu başaramıyorum. Ümitsizliğe kapıldım. Bundan nasıl kurtulabilirim?
İşlediğimiz kötülükleri iyiliğe çevirebilir miyiz?
Kafirlere karşı nefret duyup onlara merhametsiz davranmak hususunda dinimizin bakışı nasıldır?
Çocuk bir yaşına gelene kadar saçı kesilmez mi?
Jelatinle yapılan kapsüllü ilaçları kullanmak caiz mi?
Bilim karşı cinsle olan arkadaşlığın insanı psikolojik olarak olumlu etki ettiğini açıklamaktadır. İslam dini karşı cinsle arkadaşlığı neden yasaklamaktadır?
Bazen insan yalnız kaldığında daha fazla günah işleyebilmektedir. acaba bunun nedeni ne olabilir?
İnsanlar erkek ve dişi olarak yaratıldığı halde eşcinsellerin yaratılmasının hikmeti nedir? Yaratılıştan iki cinsiyetli olanların tedavi ettirilmesi caiz midir?
Başkasına ait ağaçların meyvelerinden izinsiz yemek helal midir. Yol kenarındaki ağaçların meyvelerini yemek caiz mi?
Ölen bir kişinin çenesi ve ayak baş parmakları bağlanırken okunacak dua nedir? Ve neden bağlanıyor?
İnsanın sürekli en mükemmeli arzulamasının sebebi ne olabilir?
Gözyaşımız üstümüze dökülse o giysiyle namaz kılabilir miyiz? Ağlamak abdesti bozar mı?
Bizlere kötülüğü dokunan insanlar hakkında kötü düşünüp güvenmemek mi yoksa iyi düşünüp güvenmek mi gerekir?
Eşcinsellik duygularının insanda bulunması onu sorumlu kılar mı?
Ticaret hayatında söylenen yalanlar, Ticari hayatta bana verilen sözler dahilinde bende başkasına söz veriyorum, sonrada olmayınca çok üzülüyorum ve yalancı durumuna düşüyorum?
Emziren anne oruç tutabilir mi sütü kesilebilir mi? Çocuğa bir sakıncası olur mu?
İnsan kendini korumak için birini öldürürse veya namusunu korumak için intihar ederse günaha girmiş olur mu?
Bir çok kez dinden dönen kişinin tövbesi kabul edilir mi?
Cennet annelerin ayakları altındadır. Bu bütün aneneler için geçerli midir?
evli biriyle beraberlik, Dinimizde evli bir erkekle beraber olmak, bekar olan biriyle olmaktan, çok daha günah olur mu?
Çevremdeki insanlara tebliğ ederken nasıl bir yol izlemeliyim?
Bebekler Allah'ın varlığını biliyorlar mı?
Şükür nedir. Şükür vazifesi nasıl yapılmalıdır?
Sadece korkak insanlar tanrının varlığına inanırlar eğer tanrı olacak olsa ben ona inanmıyorum diye beni cezalandıracağını zannetmiyorum...
Saç dökülmesinden dolayı saç yapıştırmanın hükmü nedir. Gusle engel midir?
Yezidiler müslüman mıdır?
Günahkar akrabalarımız ile ilişkiyi kesmek doğru mudur?
Ağız alışkanlığı olarak sürekli küfürlü konuşmanın sövmenin hükmü nedir?
Türbelerde çaput bağlamak caiz midir?
Allah sevdigi kullarını erken alır diyorlar tüm genç ölenleri Allah sevdiği için mi yanına aldı?
Kul hakkı olan kimse yazıyla hakkını helal ettiğini bildirirse helalleşme gerçekleşmiş olur mu?
the secret adlı bir kitabı okudum kitap "çekim yasası" na dayandırdığı bazı konularda insanların düşünceleri ile istediklerini elde edebileceklerini iddia ediyor?
İnsanların hatalarını yüzüne söylemek veya arkasından konuşmak günah mıdır. Kınama ile ilgili hadis var mıdır?
Dökülen veya kesilen saçları tuvalete atmanın günah olduğu söyleniyor bu doğru mu?
Bir ferd kendi rüyasını tabir edebilir mi? Bazılar diyorlar ki insan kendi rüyasını tabir edemez, bu doğru mu?
Allah her insana aynı ölçüde nimetler vermemesinden dolayı insanların sitem etmeye hakkı var mıdır?
Çocukta zeka testi uygulamak doğru mu?
Nişanlanacağım kişiyi daha iyi tanımam için görüşmem caiz midir?
Kalben değil de, yalnızca dille helalleşme olur mu?
Zekat vermeyenlerin malı eksilir denilmektedir. Halbuki zekat vermeyen bir çok insan varki daha çok zenginleşmektedir. Bunun sebebi nedir?
Bir insanın sevgisini kazanmak için ne yapmalıyız?
Beraat kandilinde tövbe edip sonradan bozmak... Bu gibi insanların sonu nas1l olacak, ahirette onları ne bekliyor?
Namaz kılamamak konusunda gelen vesvese...
Çocuğa ezel ismini koymak uygun olur mu?
Kişi defalarca şirke girse ve sonunda tövbe etse tövbesi kabul olur mu?
İslamiyette Peygamberimiz tarafından ayrıcalık ve üstünlük verilen bir topluluk olmuş mudur?
Bol bağışlayıcı Rabbim ya günahalrımı bağışlamazsa ne olacak?
İnsanın manevi yönden bir sınırı var mıdır? Sıkınıtlardan dolayı Allah'a yönelmek nasıl olur?
İnsanların cinlerden üstünlüğüne delili nedir?
Bazı kişilerin msn adresini çalıyorum. O kişinin hakkına girmiş olur muyum?
Unutkanlığın nedeni nedir? Hafızayı zayıflatan sebepler nelerdir?
Yeni doğan çocuk neden ağlar, insan doğduğu vakit şeytan ona dokunur o da ağlar diye bir hadis okudum?
Domuz'un yaradılış hikmeti nedir?
Nuh (a.s) gemi yaparken ona kim yardım etmiştir?
insanlar neden engellileri anlamıyor veya neden onları eşit görmüyor
Bir ayette "İnsan, gerçekten çok zalim, çok nankördür." deniyor. Bu bütün insanlar için geçerli midir?
İnsan baskasının evine gittigi zaman ikram edilen şeylerin helal mi haram mı oldugunu nasıl anlar?
"ZÜFER" isminin anlamını öğrenmek istiyorum?
Yetim olarak sayılmanın bir yaşı var mı? Yani annesi veya babası ölmüş otuz yaşlarında bir kişi de yetim sayılır mı?
Büyük konuşma diye birşey var mıdır. Büyük konuşunca başına geldi derler. Bunun İslamda bir açıklaması var mıdır?
Abdestsiz kabir ziyareti yapmak günah mıdır?
Karun Kimdir ?
Hüsn-ü zanda ölçü ne olmalı ?
Namazda esnemek esnasında ağzımızı hangi elimizle kapatmalıyız?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Kübra ismi Kur'an'da geçiyir mu?..
İnsanın ilmi ile amel etmemesinin sebebi nedir?
Anne ve Baba hakları nelerdir ?
Korku konusunda gelen vesveseden nasıl kurtuluruz?
Kalb-i selim ne demektir ?
İnsan Niçin Yaratıldı ?
Hediyeleşmenin Hükmü Nedir ?
İnsanla İlgili Melekler
Ulul emre itaatte ölçü ne olmalıdır?
Bir insan nasıl bir anda kamil bir mümin haline gelir?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Semi ismi...
Şeyma ismi ne anlama gelir?
Toplumun "güvenilir" insan diye nitelendirdiği insanlarda bulunan davranışlar nelerdir?
İnsanın tahammül edemeyeceği sıkıntılardan dolayı intihar etmesi onu mesuliyetten kurtarır mı?
Eciş bücüş ne demektir?
Birbirimizi eleştirmede ölçü ne olmalıdır?
İnsanın günahlarla tekamülü nasıl olmaktadır?
Musab Bin Umeyr Hakkında Bilgi Verir misiniz ?
Günahların insana verdiği zararlar nelerdir?
Düşünen insanın beyni mi ruhu mudur?
Cünüb olan kişi şeytana daha çok kanacağı doğru mudur?
İnsanın doğruya ulaşmasında içinden gelen güzel duyguların kaynağı nedir?
Dantel veya herhangi bir el işinde hayvan veya insan resimlerini işlemekte bir sakınca var mıdır?
Bir bayan evde yalnız iken veya sadece kocası ile olunca başı açı olabilir mi?
Bozuk görünen ön dişleri yaptırmak caiz midir?
İnsan bu kadar aciz bir varlık iken ona neden halifelik ünvanı verilmiştir?
Yusuf Kardavi hakkında hangi bilgiler verebilirsiniz, onun kitaplarını okumak uygun mudur? Said Nursi?yi biliyor muydu?
Anne karnındaki bebek ruh üflenmeden önce canlı mıdır?
Mezi normal abdesti bozar mı ve elbise değiştirilmeli mi yani namaz kılınabilir mi o elbiseyle?
Kur?'an'da insana yüklendiği ifade edilen emanet, ne demektir?
Bağkur'a belli bir müddet para yatırılıp daha sonra emekli olmak caiz midir?
Ölüm sonrası hayatı anatır mısınız?
Gıybet yapılan bir ortamda nasıl davranmalıyız?
Eşcinseller evlenebilir mi?
Bazı şirketlerin yaptığı çekilişle ödüller verilen kampanyalara katılmak caiz midir?
Cüzdanda dua taşımak günah mıdır?
Kul hakkı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?
Namaz kılarken aklıma gelen kötü sözlerden dolayı mesul olur muyum?
Boza içmek haram mıdır?
İçinde alkol bulunan krem kullanmak caiz mi?
İnternette oyun oynamak haram mı?
Evlenmeden önce işlenen günahlar nikahtan sonra affolunur mu?
Kin tutmak hakkında bilgi verir misiniz?
Kulağı delik olup küpe takmayanın gusül abdesti geçerli midir?
Mail veya sms ile yayılan hurafeler hakkında bilgi verir misiniz?
Kadir gecesi günü doğmak insana nasıl bir avantaj sağlar?
Kişi neden dini konularda araştırma yapmak zorundadır?
Öfkelenmenin sebepleri nelerdir?
Doğum günlerinde eşlere veya sevdiklerine hediye almak caiz midir? 14 şubat sevgililer gününde de caiz midir?
Keseceğini bildiği halde sakal bırakmak uygun mudur?
Televizyon seyretmenin hükmü nedir. Televizyonun verdiği zararlar nelerdir?
Komünizmin İslamla çelişen yönleri nelerdir? Kominizm rejiminde İslam yaşanır mı?
Çalışmayıp devamlı ibadet etmek doğru mudur?
Kadınların filimde oyuncu olması caiz midir?
İnsana dercedilen letaifler nelerdir; Letaif-i aşere nedir?
Türbanın dinimizdeki yeri nedir. Nasıl örtünmemiz gerekir?
Başını örten bir bayanın makyaj yapması caiz midir?
Yeni doğan bebeğe okunan dua ve kamet hakkında bilgi verir misiniz?
Nefsin hakkı insanda var mıdır?
Kişilerin yüz hatlarına, simalarına bakılarak onların karakterleri belirlenebilir mi? İslam bu konuda ne diyor?
Gayri müslimlerle dostluk yapmak yasaklanmış mıdır?
Kuran-ı Kerimin bir çok yerinde şüphesiz ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık şeklinde ifadeler var ama dünyada bir çok özürlü insanlar var' Bunu nasıl açıklamalıyız?
Çocuklara Allah?ın isimlerinden olan Halık isminin konulması caiz mi?
Dünyada insanın başına gelebilecek şeylerden korkması günah mıdır?
Papazlar veya Hristiyan rahibeleri, bütün yaşantısını din için geçiren diğer din mensupları cennete girecekler mi?
Devlet adına çalışıyorum diyerek insanlara zarar vermek günah olur mu?
İnsanın üstün yaratılmasını açıklar mısınız?
Ölünün arkasından konuşmak günah mıdır?
Allah neden bazı insanları çirkin yaratmıştır?
Kendisine nikah düşen bir bayan ile chatleşerek sohbet etmek dinen haram mıdır?
Allahu Teala bazı gaybi meseleleri kullarına bildirir mi?
İşlediğim günahlardan ve içinde bulunduğum durumdan dolayı psikolojik çöküntü içindeyim, bunalıma girdim ne yapmalıyım?
Nazar hak mıdır, nazarın mahiyeti nedir?
Dillerin ortaya çıkışı nasıl olmuştur? Bu kadar dil nasıl meydana geldi?
Kuvvetli mümin, zayıf/güçsüz müminden daha iyi, daha üstün ve Allah?a daha sevimlidir, ne demektir?
Günesin batıdan doğması ne anlama gelmektedir. Gerçekten güneş bir gün batıdan mı doğacak. Ve bu nasıl olacak?
Peygamberimiz (asv)'in dostları var mıydı?
Kadın neden erkeğin eğe kemiğinden yaratılmıştır?
Hz. Adem ve Hz. Havvadan insanlık nasıl çoğalmıştır?
"Nefsini bilen Rabbini bilir" sözünü nasıl anlamalıyız?
İnsanların bu dünyada başına gelen musibetlerin nedenleri nelerdir?
İslam'daki farklı cemaatleri nasıl değerlendirmek gerekir?
Her tarif aynı zamanda bir tahriftir, sözü doğru mudur?
Din bu dünyaya gelişimizi sınav olarak niteler, o zaman çocuklar neden ölür, sınava tabii olmadan?
Freud, psikanalizmde libidonal enerjinin insanda hakim olduğunu anlatılıyor?
Verilen selamı almanın hükmü nedir?
Fıtrat hakkında bilgi verir misiniz? "Fıtrata uygun hareket etmek? (Rum Suresi 30) ne demektir?
Ölmeyi istemek ve intihar etmenin günahı nedir?
Aklıma gelen kötü düşüncelerden nasıl kurtulurum?
Saç boyası gusle engel mi?
Televizyona bakarak tesbih çekmek caiz midir?
İki kaşın ortasını almak günah mı?
Köpek kavga ettirmek günah mı?
Ezan okunduğunda yatan bir kişi, ezana saygı için kalkmalı mı? Ezan okunduğunda dikkat edilmesi gereken hususlar var midir? Ölenin ezan okunan bir yere görülmesi daha mı iyidir?
İnsanı insan yapan ruh mudur akıl mıdır?
Hz. Muhammed?in yola tükürenler hakkında bir uyarısı var mıdır?
Kul hakkını helal etmenin fazileti nedir?
İnsan Rabbisine karşı acz ve fakrını nasıl hissedebilir?
Felçli bir insanı daha fazla acı çekmemesi için kendisinin izni ile öldürmek günah mıdır?
Acelecilik ve sinirlilik hastalığından kurtulmak için ne yapmam gerekir?
Burs başvurusunda yalan beyanda bulunarak burs almak caiz midir?
Eşcinsellik Kuran da nasıl anlatılıyor. Cinsiyet değiştirmek günah mı?
Bir erkeğin kadınlık, bir kadınında erkeklik hormonu alması günah mıdır?
Çok kuvvetli bir mecazi aşk nasıl hakiki bir aşka dönüştürülebilir?
Ne için varım? Allah?a kulluk etmek için mi yoksa Peygamber Efendimize eş-dost olmak için mi yaratıldım?
Bir insan kendi ömrünün başkasına verilmesini isteyebilir mi?
Necaset bulaşmış bir parayı başkasına verdiğimiz zaman o necisli olduğunu bilmeden namaz kılarsa bize günah olur mu?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Talha ve Eymen isimleri...
Facirin yaptıklarını anlatmak gıybet olmaz, anlamında bir Hadis var. Burada geçen facir kimdir?
Gayri müslim ile Müslüman arasındaki fark nedir?
Kalbi zayıflatan şeyler hakkında bir hadisi var mıdır? Kalbi zayıflatan şeyler nelerdir?
İnsanlara tecavüz eden, sapıtan kişileri kısırlaştırmak, hadım etmek günah mıdır?
Allah (c.c) korkusundan ağlayan göze Cehennem haram kılınır, diyorlar. Ancak kul hakkı varsa nasıl olacak?
Şeytan insana doğumdan itibaren mi musallat oluyor?
Önceki ümmetlerde şehitlik mertebesi var mıydı? Şahadet sadece Muhammed ümmetine tahsis edilmiş üstün bir mertebe midir?
İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanlar'ın yüzlerinin nurlu olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir ayet ya da hadis var mıdır?
Bilerek veya bilmeyerek bir gayr-i müslimin kul hakkına girmişsek ve helalleşme imkanımız yoksa ne yapmalıyız?
Biz imtihandayız. Başımıza gelen felaketler, hastalıklar, sıkıntılar oluyor. Bunlar günahlarımıza kefaret olur mu?
Tefsir ekolleri ve tefsir çeşitleri nelerdir, Peygamber Efendimiz, Sahabe, Tabiin ve sonraki dönemler hakkında bilgi verir misiniz?
İnsan düşünen bir hayvan mıdır?
Niye doğuştan sünnetli doğmuyoruz da sonradan sünnet oluyoruz?
Nefsin ölümü mümkün müdür? Değilse onu yenmenin veya terbiye etmenin yolları nelerdir?
Allaha inanma ve O'nun her şeye gücü yeteceği inancı insanları nasıl etkilemektedir?
Kabil tevbe etti mi, sonu ne oldu?
Birr (örnek / rrdemli) davranışlar nelerdir?
Rüya ve anlatılmasıyla ilgili hadis hakkında.
Cehenneme gidenler neden kararıyor?
?Allah?ın emirlerine uymadığınız zaman, Allah size en kötü insanları, zalimleri musallat eder.? diye bir hadis var mıdır?
İnsan vucuduna zarar veren her şey haramdır, sözü, bir hadis mi, yoksa ayet midir?
Nuh Suresi 17. ayette, Allah'ın insanları yerden bitirip yetiştirmesinden bahsedilmektedir. Bu durumu açıklar mısınız?
Allah?ın, insana bıraktığı beş kutsal emanet nedir?
Vanga Pandeva'nın kehanetleri ne kadar doğrudur?
Acaba dil fırçalanır mı, Peygamberimiz (asm) dilini misvaklar mıydı?
Bakara Suresi 30. ayetinde geçen ?Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım? ifade, Adem aleyhisselamın yeryüzünde yaratıldığını mı gösterir? Yani Hz. Adem?in cismine Dünya da mı şekil verilmiştir?
Yasin Suresi 36/68. ayette geçen -uzun ömür vermekle, yaratılışını noksanlaştırmak- ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır?
İnsanların yüz farlılıkları kaç çeşittir? Beyaz, zenci, Japon gibi yüz simalarındaki sır ve ilahi gaye nedir?
Zümer Suresi, Ayet 69: Yer, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz. Ayette yer derken dünyayı mı anlamalıyız?
?Allah bir kimseye hayır murat ederse onu kendi kusurlarıyla meşgul eder.? sözü hadis midir?
Ebla Tabletleri hakkında bilgi verir misiniz?
İsra Suresi 70. ayette geçen, ?Biz insanları yarattığımız varlıkların birçoğundan üstün kıldık.? ifadesine göre, insandan daha üstün varlıklar var mıdır?
Birden çok evlilik mutlaka gerekli miydi? Başka bir çözüm yolu yok muydu?
İsrailliler Mısır?dan çıkarken, Allah onlara bir bulut ve gece de ateş ile yardım etmiş midir?
?Gıybetini yapmış olduğun kimsenin gıybetinin kefareti, onun için istiğfar edip, af talep etmendir? Hadisine göre, gıybetini yaptığımız insanlardan helallik almaya gerek yok mudur?
İbn-i Arabî'nin ''futuhat'' isimli eserinde, "Adem'den önce yüzbinlerce adam gelip geçmiştir'' dediği söyeniyor. Hz. Adem'den önce Dünya'da insan yaşadı mı?
Herkes cehennemi görecek mi? Kabir azabını peygamber kızı da çekti mi?
Muhasebede yaptığım hatadan dolayı, müşteri devlete borçlu duruma düşmektedir. Benim yapmış olduğum hatatan kaynaklanan bu maddi zarar kul hakkına girer mi? Kul hakkına girerse benim ödemem gerekir mi?
"İyilik ve takvada yardımlaşmak" tam anlamıyla nasıl olmalıdır?
Tenkit veya eleştiri nedir? Eleştirideki usul ve esaslar nelerdir? Eleştiren ve eleştirilen kişi nelere dikkat etmelidir?
Seyyid Şerif Cürcânî ve Saduddin Taftazani hakkında bilgi verir misiniz?
Ebu Bekir Bakıllani ve İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni hakkında bilgi verir misiniz?
Kadı Iyaz hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Subhi es-Salih kimdir?
Nazarın insana sağladığı fiziki, maddi, manevi herhangi bir faydası var mı? Nazar insan üzerinde sinerji yapar mı?
Abdullah bin Baz ile ilgili bilgi verir misiniz?
Diğer mezheblerde aileden gizli kıyılan nikah geçerli değilken hanefi mezhebinde sadece iki şahite dayanarak geçerli olan gizli nikahı hangi delillere dayandırarak geçerli saymışlardır?
Tevazu göstermekle kendine güvenmek duygularını nasıl dengede tutabiliriz?
Dinsel bir bayram olmayan Halloween/cadılar bayramını eğlence niyetiyle kutlamak günah mıdır?
İnsanlarda üstünlük sırası nasıldır, hangi özelliklere göre belirlenir?
Utbe adını taşıyan sahabe var mıdır?
İnsanî değerler/evrensel ilkeler ile İslamî değerler arasındaki ilişki nedir? Diğer hususlarda namustan şaşmayan fakat tesettüre riayet etmeyen "iffetsiz" sıfatı mı haizdir?
İnsan, içinde Yasin Suresi yazılmış bir Yasin gibidir.' sözü ne demektir?
Havas hakkında bilgi verir misiniz?
Ölüyü gece defnetmek caiz midir?
Bir kimseye deli denmedikçe imanı tam olmaz, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
Bir kimse kendi ana dilinde, örneğin Kütçe ile eğitim hakkına sahip değil midir?
İslam?a göre iddaa haram ise, Hz. Ebubekir Rum suresi gelince Bizanslılar ile İranlıların arasında geçen savaş için neden iddaya girmiştir?
Piyasada Gizli Telkinle Kur'an Terapisi cd.leri satılıyor, bu ne derece doğrudur?
'Din, kitleleri topluca hareket ettiren bir araçtır' sözü kime aittir, bununla ne demek istenmiştir? Bu söz yanlış mıdır?
Nasreddin hoca hakkında bilgi verir misiniz?
Bazı insanların güzel, bazı insanların çirkin yaratılması haksızlık değil midir?
Nefis, Allah?ın hangi isminin tecellisidir? Nefsinizi tezikiye etmeyiniz ayeti ile, nefisini tezkiye eden kurtulmuştur ayetini nasıl anlamalıyız?
Ey Hâmân, bana bir kule yap, (Mü?min Sûresi, 40:36) ayetinde geçen Piramit hangisidir?
Madem bu yeryüzü bir sergidir, saraydır ve Allah?ın güzel esmasının yansımasıdır. Neden bu kadar önemli maksatlar için kainatta bir sahildeki kum tanesinden bile daha küçük olan mekan seçildi?
Kulun, Allah üzerinde hakkı var mıdır?
Şemsettin Yeşil Efendi kimdir?
Sümük, balgam, tırnak ve tırnak eti yemek haram mıdır?
Naacal Tabletlerinde Sübhanellah ifadesinin olduğu söyleniyor. Verilen bilgiler ve tarihler doğru mudur?
İnsanlar arasındaki üstünlük sıralaması, önce peygamberler sonra ashab-ı kiram şeklinde midir?
Kur?an sürekli erkeklere hitap eder ve hitap şekli ise, siz ve eşleriniz, şeklindedir. Bu durum, Kur'an'a göre, erkeklerin birinci sınıf, kadınların ikinci sınıf olduğu anlamına gelmez mi?
Sakal ve bıyık ektirmek günah mıdır?
Kul, Allah?a kavuşmayı çok arzuluyorsa, Allah da kuluna kavuşmayı çok arzular mı? Böyle bir rivayet var mı, varsa ne demektir?
İnsanın zihninde İslamiyet ve Müslümanlık adına oluşturacağı önemli temel esaslardan oluşan hayali bir ağaç tasavvur edilebilir mi?
Vakar/Vakarlı olma Tevazu/Mütevazi olma nedir? Açıklar mısınız?
Kainatta olan her şey insana hizmet ediyorsa, niçin aklının % 10?nunu değil de tamamını kullanamıyor? Kullanamamasının sebepleri nelerdir?
Allah boş yere bir şey yaratmaz biliyoruz. Acaba ayak tırnakları ne işe yarar? Bunlar uzamasa sabit kalsa daha iyi değil miydi?
Allah kullarına rızık kapısı açarsa, neden bazı insanlar uzun süre işsiz kalıyor, günlük karnını doyuramıyor, aç yatıp aç kalkıyor? Bu nasıl açıklanabilir?
İnsan, arınma ve değişim isterken hedefi neresi olmalıdır? Kalbi mi, ruhu mu, vicdanı mı, zihni mi hedef almalıdır?
Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen subliminal mesajlar, özgür irademizi etkiler mi? Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
İnsanın Allah?a muhatap olan bir varlık olmasını ve Allah?a hitap etmesini nasıl anlamalıyız?
6 yaşında bir çocuğa insanların tekrar dirileceğini anlatmışlar, dedesi kalp krizi geçirerek vefat edince, dedem dirilecek diye hep ağlıyor. Bu yanlış algısını nasıl düzeltmeliyiz?
İnsanın kendisinde bulunan ene/benlik duygusunun, hakka bakan tarafı ile rabbini bulacağı söyleniyor. Bu durumda günümüz sahte benliğindeki insanlar bunu nasıl sağlayabilecek?
Vaaz ve sohbetlerde ağlamanın ölçüsü nedir? Bazı insanlar bunun riya olabileceğini söylüyorlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Hastanelerde doktorların tanıdık hastalara öncelik verip muayene etmesi caiz midir?
Kur'an'da ve hadislerde insan-ı kamil olmaya, yetenekleri geliştirmeye yönelik teşvik edici veya emredici ifadeler var mı?
Sevap kazanma, salih amel adına diğer insanlarla yarışmak, onları geçmeye çalışmak; Allah katında en kıymetli ben olmalıyım, Allah'a en yakın ben olmalıyım demek makbul müdür?
Vahiy, keramet, meleklerin görünmesi, üstün olaylar ve peygamberlerin gönderilmesi bunların hepsi imtihanın sırrına aykırı değil midir?
İmam Gazali?nin bir eserinde, gıybet edilen kişi gıybet edeni affetmedikçe affolunmaz dediği halde, diğer bir eserinde, gıybet edilenin kulağına gitmeden tövbe edilirse affolunur demesi bir çelişki değil midir?
Bir hadiste, haklı olduğu halde mücadeleyi terk etmenin hayır olduğu bildirilmektedir. Hakkımızı savunmamızın da gerekliliği var ve zulüm edene hakkımızı yedirmeme adına davranışımızdaki ölçü nasıl olmalı?
Maide Suresi, 3. ayette, vurularak öldürülmüş hayvanın haram olmasından bahsediliyor. Buna göre avcıların vurduğu hayvanlar haram mıdır?
Bir hadiste, haklı olduğu halde mücadeleyi terk etmenin hayır olduğu bildirilmektedir. Hakkımızı savunmamızın da gerekliliği var ve zulüm edene hakkımızı yedirmeme adına davranışımızdaki ölçü nasıl olmalı?
Hepimiz Hz. Adem ve Hz. Havvadan geldiğimize göre zenciler nasıl değişik yaratıldılar. Neden onların kaburga kemikleri yedi tane bizim altı tanedir?
İnsanın üstün yaratılmasını açıklar mısınız? İnsanın üstün yaratıldığına dair ayetler hangileridir?
Eski dönemlerde teknoloji gelişmiş midir? Günümüzde kullanılan teknoloji geçmiş dönemlerde de var mıydı?
Hepimiz Hz. Adem ve Hz. Havva'dan geldiğimize göre, zenciler nasıl değişik yaratıldılar? Neden onların kaburga kemikleri yedi tane, bizim altı tanedir?
İnsan ve Adem kavramının kökeni nedir?
Kur'an-ı Kerim'de insandan, âdem ve beşer kavramları kullanılarak bahsediliyor; insan, âdem ve beşer kavramlarının kökeni nedir?
Bizi rahatsız eden bir sineği veya böceği öldürmek caiz midir? Öldürmek için vurduğumuz bir canlı yerde kıvranıyorsa onu öldürmeli miyiz yoksa kendi haline mi bırakmak gerekir?
İnsana, elest bezmindeyken olmuş olacak her şey gösterilmiş midir?
"Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı"(Rum, 30/21) ayetine göre, eş seçiminde yaşadığımız hayatın ve yaptıklarımızın etkisi var mıdır?
İnsana, elest bezmin(bezm-i elest)deyken olmuş olacak her şey gösterilmiştir, biz bunları çeşitli kayıtlar altına girme sonucu (beden, aura, vs...) unuturuz, ifadeleri doğru mudur?
Kur'an-ı Kerim'in bir çok yerinde, şüphesiz ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık, mealinde ifadeler var; ama dünyada birçok özürlü insanlar var, bunu nasıl açıklamalıyız?
Nefsin hakkı insanda var mıdır? Nefsi terbiye, aynı zamanda hakkını da vermek için elimizdeki ölçü ne olmalıdır?
İnsan etinin haram olmasına delil olarak ayet veya hadis var mıdır? İnsan eti neden haramdır?
Saç biti gibi insana zararı dokunan bazı böceklerin ve insanı rahatsız eden parazitlerin yaratılmasında ne hikmet vardır?
Her insanda galip olan bir esma var mıdır? Hangi esmaya mazhar olduğunu bilmek gerekir mi?
Allah katında en düşük isim Melikülemlak ismidir, anlamına gelen hadise göre, sadece Melik ismi de buna girer mi?
Hediyeleşmenin Hükmü Nedir?
Behlül-i Dana Hazretleri hakkında bilgi verir misiniz?
İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'e neden Adem ismi verilmiştir, sebebi nedir?
Bu yaratılış sistemi neden? İnsanların yaratılıp imtihana tabi tutulmasının nedeni nedir?
İnsan etinin haram olmasına delil olarak ayet veya hadis var mıdır? İnsan eti neden haramdır?
Şeyh Edebali hakkında bilgi verir misiniz?
Allah katında en düşük isim Melikü'l-emlak ismidir, anlamına gelen hadise göre, sadece Melik ismi de buna girer mi?
Hz. Adem ve Hz. Havva'ya neden bu isimler verilmiştir?
Bu yaratılış sistemi neden? İnsanların yaratılıp imtihana tabi tutulmasının nedeni nedir?
Muhlis ve muhlas kavramları ne anlama gelmektedir, aralarındaki fark nedir?
Yeni doğan bebeğe okunan dua ve kamet hakkında bilgi verir misiniz?
Her konuda dünyada özgür bırakılan insanın, intihar etmesinin yasaklanması ne kadar adilanedir? Eğer dünya olmasaydı günahkar insan da olmazdı?
Akıl, kalb, vicdan, hafıza, hayal, irade, şuur gibi latifeler birer "meleke" midir? Bunlar hangi almelerden gelir? Ruhun emir aleminden olması ne demektir?
Her konuda dünyada özgür bırakılan insanın, intihar etmesinin yasaklanması ne kadar adilanedir? Eğer dünya olmasaydı günahkar insan da olmazdı?
Kul ne demektir? Kimlere kul denir? Allah´ın iyi kullarının yanında kafir veya fasık kimselerde Allah´ın kulu mudur?
Kul ne demektir? Kimlere kul denir? Allah´ın iyi kullarının yanında kafir veya fasık kimselerde Allah´ın kulu mudur?
Hiç çalışmayıp, sabahtan akşama devamlı ibadet etmek doğru mudur?
Bilinçaltını İslamî bakışla nasıl yorumluyoruz? Devrin ve küfrün tazyiki altında kirlenen bilinçaltımızı temizlemenin yolları nelerdir?
Bir insan dünya ve ahiret saadeti için neden başka bir din ve inanışı değil de İslamı seçmek zorundadır?
Televizyon seyretmenin hükmü nedir? Televizyonun verdiği zararlar nelerdir?
Yunus, 10/11-12. ayetlerde geçen “kafa tutmak” “azmak” “duayı terk etmek” ne anlama gelir? Duayı terk etmek Allah’ı terk etmek midir ve gaflete dalmak mıdır?
Bilgisayar ve televizyon başında vakit geçirip çok geç yatıyorum. Dinimizce geç yatmanın hükmü nedir?
Mehmet Emin Tokadi Hazretleri hakkında bilgi verir misiniz?
Bilgisayar ve televizyon başında vakit geçirip çok geç yatıyorum. Dinimizce geç yatmanın hükmü nedir?
“Eğer siz günah işlemez olsaydınız, Allah başka insanlar yaratır, onlar günah işlerler, kendisi de onları bağışlardı.” anlamındaki hadise göre, Allah’ın, tövbe dilesinler diye günahı ve insanları yaratması sonra günah işleyenleri suçlaması ve cehennemle t
“Eğer siz günah işlemez olsaydınız, Allah başka insanlar yaratır, onlar günah işlerler, kendisi de onları bağışlardı.” hadisini nasıl anlamalıyız?
Rızk deyince maddi rızık olan yiyip içmek akla geliyor. Acaba manevi rızk da var mı?
Ayet ve hadis ışığında gerçek adam olmak için neler tavsiye ediliyor?
Ayet ve hadis ışığında gerçek adam olmak için neler tavsiye ediliyor?
Kusursuz bir eğitimin hapishanelere gerek bırakmayacağı gibi, insan da kusursuz, günah işleme özelliği olmadan yaratılsaydı cehenneme gerek kalmazdı, denilebilir mi? Herkesin cennetlik olmasının kime ne zararı vardır?
İnsan nedir? Nasıl tarif edilebilir? Mahiyeti nasıldır? Diğer varlıklardan farkı nedir?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e onun döneminde, şimdiki darwinistlerin ve ateistlerin tartıştığı konularla ilgili sorular sorulmuş mudur? İnkar çeşitlerine Kur’an’da cevap verilmiş midir?
Allah’ın bana "Maşaallah, ne abid, ne alim, ne cömert insan, desinler diye bunları yaptın" demesinden çok korkuyorum. Müslim, İmâre 152 hadisinde belirtilen insanların durumuna düşmemek için ne yapmalıyım?
İnsan nedir, nasıl tarif edilebilir?
İnsan bu kadar aciz bir varlık iken, ona neden halifelik unvanı verilmiştir?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)’e onun döneminde, şimdiki darwinistlerin ve ateistlerin tartıştığı konularla ilgili sorular sorulmuş mudur? İnkar çeşitlerine Kur’an’da cevap verilmiş midir?
Allah’ın bana "Maşallah, ne abid, ne alim, ne cömert insan, desinler diye bunları yaptın." demesinden çok korkuyorum. Müslim, İmâre 152 hadisinde belirtilen insanların durumuna düşmemek için ne yapmalıyım?
İyilikleri, her seferinde yapılan kişiye hatırlatmak, başa kakmak doğru mudur?
Afrika ve benzeri yerlerdeki çok cahil, yaşam seviyesi çok düşük ve inançları da çok sapık insanların yaratılışının hikmeti nedir?
Dinimizde fedakârlığın önemi nedir? Bir başkası için kendinden fedakârlık yapmanın yeri nedir?
Peygamberlikten sonra şehitlerin mi yoksa alimlerin mi mertebesi daha yücedir?
Zinadan bir çocuk olursa, çocuk anneye nispet ediliyor. Babanın bu çocukta hiçbir sorumluluğu yok mudur? Çocuğun babası üzerinde hakkı var mıdır?
Erkek ve kadınlarda kesilmesi, cımbızla alınması caiz olan ve olmayan kıllar ve tüyler nelerdir? Etek ve koltuk altı kılları kaç günde bir alınmalıdır?
Bencilliğin tanımı nedir? İnsanın iyilik yapmasının nedeni de Allah'a yakın olmak (veya iyilik / sevap kazanmak) ise, bu da bencillik midir?
Erkeklerin saç ve sakal tıraşı şekilleri hakkında bilgi verir misiniz?
Bir insan, nasıl bir anda kamil bir mümin haline gelir? O insan, iyi bir insan olduğu için Allah mı veriyor ona Allah'ı her saniye düşünmek ve sevmek hissini?..
İnsanın ilmi ile amel etmemesinin sebebi nedir?
Büyük konuşma, diye bir şey var mıdır? Büyük konuşunca başına gelir, derler. Bunun İslam'da bir açıklaması var mıdır?
"Arzın (yerin) onlardan neyi eksilttiğini bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır." (Kaf, 50/4) Bu ayeti nasıl anlamalıyız?
İnsan kimdir, nereden gelip nereye gitmektedir?
Birisi bizi överken nasıl davranmalıyız? "Sesin çok güzel." diyen birisine nasıl cevap vermeliyiz?
Batı'nın yaşama tarzı neden kötüdür; insanlar orada daha mutlu değil midir?
İnsanların cinlerden üstünlüğüne delili nedir?
Bizi gaflete iten nedenler nelerdir; bunlardan nasıl kurtuluruz?
Alfabe değişikliğinin üzerimizdeki etkileri nasıl olmuştur?
Münafıklık nedir? Amelî münafık ne anlama geliyor; kendi şahsî ibadetine dikkat edip başkalarının günahlarına üzülmeyen münafık mıdır?
Allah'ın her insana aynı ölçüde nimetler vermemesinden dolayı insanların sitem etmeye hakkı var mıdır? Çirkinim, o yüzdenden kimse benimle arkadaşlık kurmak, samimi olmak istemiyor.
"Sadece korkak insanlar tanrının varlığına inanırlar. Eğer tanrı olacak olsa, ben ona inanmıyorum diye beni cezalandıracağını zannetmiyorum." diyen inkarcılar hakkında ne dersiniz?..
Dinimizde evli bir erkekle beraber olmak, bekar olan biriyle olmaktan, çok daha günah olur mu? Bu daha büyük bir zinadır diye bir ayet var mı? Ayrıca o erkeğin karısının kul hakkı yenmiş mi olunuyor?
"Cennet annelerin ayakları altındadır." Bu hadis bütün anneler için geçerli midir?
Türbelerde çaput bağlamak caiz midir? Türbe ziyaretlerinde dua edildikten sonra türbelere her hangi birşey atmak uygun mudur?
İnsanlardan uzaklaşmak ve aile ile ilişkileri kesmenin hükmü nedir?
Allah, Peygamberi veya melekleri tarafından lanetlenme halleri hangileridir?
Gece mezarlık / kabir ziyareti yapılır mı?
Şükür nedir? Şükür vazifesi nasıl yapılmalıdır?
İnsanın sürekli en mükemmeli arzulamasının sebebi ne olabilir?
İnsanlar erkek ve dişi olarak yaratıldığı halde eşcinsellerin yaratılmasının hikmeti nedir? Yaratılıştan iki cinsiyetli olanların tedavi ettirilmesi caiz midir?
Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Nişan ya da düğün sebebi ile erkeğin takacağı gümüş alyansın üzerinde şerit altın olsa bu caiz olur mu?
İşlediğimiz kötülükleri iyiliğe çevirebilir miyiz?
İslam’da hayal kurmanın ne gibi bir önemi vardır? Allah gerçekleştirmeyeceği şeyleri kullarının hayal etmesine neden izin veriyor?
"Yağmur yağarken yapılan dua red olunmaz." diye bir hadis var mıdır?
Ömer Muhtar kimdir; İslam Tarihinde önemi nedir?
İşlediği günahlarla övünen ve bunlardan pişmanlık duymayanlar (Müslümanlar) hakkından ne düşünmeliyiz? Mesela baş örtüsü takmıyor ve diyor ki, "Ben öyle örtülerin içine falan giremem, fenalık geliyor." "Benim baş örtüsüne alerjim var." diyor...
Kaddafi’nin linç edilerek öldürülmesi İslam hukukuna uygun mudur?
“Ayrılığa kavuşsaydık, Ona kendi acısını tattırırdık." sözü kime aittir; nasıl anlamak gerekir?
İlk defa yaşadığım bir olayı sanki daha öncede yaşamış gibiyim. Bunun sebebi nedir? Uyanık iken hayalimizden geçen olayların aynısı ile hayatta karşılaşıyorum; bu önsezi mi?...
Muhtaç bırakıldığımız nimetlere şükretmek zorunda mıyız? Muhtaç bırakan da Allah veren de Allah, neden şükredelim?
Vefat etmiş birisinin isteği dışında heykeli yapılırsa veya bir müzisyenin şarkıları dinlenirse ruhu azab çeker mi?
Bütün ömrünü ibadetle geçirmiş son nefeste vesvese gelerek inkar etmiş olan cehennemlik midir? Bu haksızlık değil mi?
Büyük günah işlemeye iradesiyle niyet eden, fakat bu niyeti işlemeye fırsat bulamayan kişi, bu niyetinden dolayı günah kazanır mı?
Estetik ameliyatı ile yüzünü değiştiren kişi, ahirette değişen yüzü ile mi olacak? Herkes ahirette aynı boyda mı olacak?
Hayal ettiğimiz şeylerden sorumlu olur muyuz?
Mezarlara çiçek koymak veya mezar taşlarına resim yapmak caiz mi?
Tembellik insanın kaderi midir?
Kabz ve bast haletlerinin insanlarda etkileri nelerdir ve nereye kadar bu haletler devam eder?
Derler ki insanlar çift yaratılmıştır, yani her insanın eşi var mıdır? Dünyada o kadar insan var ki, bu insanlardan bizim aynımız var mıdır?
İyi insanların evliyaların, peygamber türbelerinin olduğu Suriye'de neden böyle bir iç savaş -fitne- karışıklık oldu?
Hz. Yuşa'nın minare boyunda olduğu söylenmektedir; eski insanların boyları çok uzun muydu?
Bir kimsenin işlediği günahlar yüzüne tecelli eder mi?
Küçük çocukların -kız erkek fark etmez- dudaklarını öpmek uygun mu, değil mi? Ama şehvani duygular beslemeden, kesinlikle cinsel duygularla öpmeden...
İkindi vakti ile akşam ezanı arası uyumak, sağlık açısından ve dinen sakıncalı mıdır? İkindiden sonra, yorgunluktan bir saat yatmak mecburiyetinde kalıyorum elimde değil, işten gelen yorgunluktan dolayı olsa gerek...
Tahkiki imanın zararı var mıdır? Yakin ne demektir?
Haris ve Hemmam isimlerinin özelliği nedir ki, hadiste en sadık isimler olarak bildirilmiştir?
Kur'an-ı Kerim, cennet ve kabe mi üstündür, yoksa insan mı üstündür?
İnsanın kalbine hükmetmesi ve söz geçirmesi için ne yapması gerekir? İçki içenleri görüyorum ve bu bana normal geliyor, halbuki ben bunu normal olarak görmek istemiyorum. Ben korkmak da istemiyorum, ama kalbim korkuyor, kalbime söz geçiremiyorum...
Hz. Ali'nin "Aç olanın dini olmaz." sözüne dayanarak, bir lokma ekmeğe muhtaç, evsiz insanların iman durumu hakkında ne söyleyebiliriz?
Küs kalmanın caiz olmadığını biliyorum. Arkadaşımla beş gündür konuşmuyorum ne yapmalıyım?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in “Çocuk iken ölenler, bunaklar, hak dinden haberi olmayanlar hesaba çekilecek.” dediği doğru mudur?
Hz. Mevlana, Mesnevi'sinde "Kadın Hak nurudur, sevgili değil... Sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil.” demiş midir?
Hz. Adem'den önce insanlık var mıdır? Ayette geçen, meleklerin Hz. Adem'e secde etme hadisesindeki "Sen azgın bir kavim mi yaratacaksın?" ifadeleri, önceden de insanlığın var olduğuna delil sayıyorlar...
Sınav/imtihan, olmazsa olmaz bir gereklilik midir?
Alkol alışkanlığından kurtulmak için hangi duaları okumalı ve nasıl bırakmalıyız?
"İnsanın ruhunun güzelliği dışına akseder." kaidesini nasıl anlamalıyız?
İnsan istediği için mi, yoksa Yaratıcı lütfettiği için mi dünya yaratıldı? Bize “Ya bu sınava gireceksiniz, yada gireceksiniz” başka çareniz yok deniyor sanki. Bu bir dayatma değil midir?
İnsanın yaradılıştan gelen özellikleri nelerdir ve bu özellikleri asıl kullanması gerekir? Mesela Kur'an'da, insan çok cahil ve zalim deniyor ve unutkan olduğundan bahsediyor...
Nazar ve hasedin yaratılmasındaki hikmet ne olabilir?
Hikaye, masal ve benzeri edebiyat eserlerini hazırlarken, dine uygun olması açısından nasıl bir yol izlenmelidir?
Allah'ın bizi topraktan yaratmasının bir hikmeti var mıdır?
(Avrupada) gençlerin sorunları ve çözüm yolları nelerdir?
İnsan dünya üzerindeki varlığını ne kadar zamandır sürdürmektedir?
İslamiyete hizmet edenlerin maddi talepte bulunmaları doğru mudur?
Bazı olaylar karşısında ümitsizliğe düşüyoruz, tavsiyeniz nedir?
Hakiki Gurbet Nedir?
Yanlızlık, kimsesizlik bir mü'min için içinden çıkılmaz bir durum mudur?
Hz. Yakub'un (as) Hz. Yusuf (as)'a gösterdiği aşırı sevgi bir peygamber için uygun mudur?
En bahtiyar en mutlu kimdir?
Bir insanın dinini rahat yaşamak adına zalim yöneticilere iyi görünmeye çalışması dinen uygun mudur?
Hürriyet, kişinin her dilediğini yapabilmesi midir?
İnsan neden hür bırakılmıştır?
İnsan hürriyetini sınırlandırmak, insana bir sıkıntı ve azap değil midir?
Gençlerle ilgili hadisler var mıdır?
Tükürük necis midir?
Engelli insanlarımızı hakir görmek, onlarla dalga geçmek ve bazen "imalat hatası" gibi ifadelerle onları rencide etmek isteyenleri nasıl uyarabiliriz?
İnsan düşünen bir hayvan mıdır?
İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanların yüzlerinin nurlu olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir ayet ya da hadis var mıdır?
Ebu Bekir Bakıllani ve İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Subhi es-Salih kimdir?
Abdullah bin Baz ile ilgili bilgi verir misiniz?
Fıtrat hakkında bilgi verir misiniz? "Fıtrata uygun hareket etmek? (Rum Suresi, 30/30) ne demektir?
Allah (c.c) korkusundan ağlayan göze Cehennem haram kılınır, diyorlar. Ancak kul hakkı varsa nasıl olacak?
Şişman olmanın günah olduğunu duydum, doğru mudur?
İnsanlara tecavüz eden, sapıtan kişileri kısırlaştırmak, hadım etmek günah mıdır?
Kalbi zayıflatan şeyler hakkında bir hadisi var mıdır? Kalbi zayıflatan şeyler nelerdir?
Facirin yaptıklarını anlatmak gıybet olmaz, anlamında bir hadis var; burada geçen facir kimdir?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Talha ve Eymen isimleri uygun mu?
Bir insan, kendi ömrünün bir kısmının başkasına verilmesini isteyebilir mi?
İnsanlarda üstünlük sırası nasıldır, hangi özelliklere göre belirlenir?
Çok kuvvetli bir mecazi aşk nasıl hakiki bir aşka dönüştürülebilir?
İnsanî değerler/evrensel ilkeler ile İslamî değerler arasındaki ilişki nedir? Diğer hususlarda namustan şaşmayan fakat tesettüre riayet etmeyen "iffetsiz" sıfatı mı haizdir?
Acelecilik ve sinirlilik hastalığından kurtulmak için ne yapmam gerekir?
Bir erkeğin kadınlık, bir kadınında erkeklik hormonu alması günah mıdır?
İnsan, içinde Yasin Suresi yazılmış bir Yasin gibidir.' sözü ne demektir?
Felçli bir insanı, daha fazla acı çekmemesi için, kendisinin izni ile öldürmek (ötenazi) günah mıdır?
Kul hakkını helal etmenin fazileti nedir?
Havas hakkında bilgi verir misiniz?
İnsanı insan yapan ruh mudur akıl mıdır?
Bir kimse kendi ana dilinde, örneğin Kütçe ile eğitim hakkına sahip değil midir?
Piyasada "Gizli Telkinle Kur'an Terapisi" cd.leri satılıyor, bu ne derece doğrudur?
Nasreddin Hoca hakkında bilgi verir misiniz?
Bazı insanların güzel, bazı insanların çirkin yaratılması haksızlık değil midir?
Madem uçsuz bucaksız kainattaki en önemli meyve ve gaye insandır ve onun imtihan edilmesidir, neden o zaman bu en önemli han ve meşher için kainatta kum tanesi kadar küçük ve önemsiz bir yer ayrıldı?
Kendine saygı duymak ne demektir? İnsan kendine nasıl saygı duyar?
Kulun, Allah üzerinde hakkı var mıdır?
Televizyona bakarak tesbih çekmek caiz midir?
Şemseddin Yeşil Efendi kimdir?
Freud, psikanalizmde libidonal enerjinin insanda hakim olduğunu anlatılıyor. Bu durumu, insanın iyiye meyyal olmasıyla nasıl açıklayabiliriz?
Verilen selamı almanın hükmü nedir?
Din bu dünyaya gelişimizi sınav olarak niteler, o zaman çocuklar neden ölür, sınava tabii olmadan?
Sakal ve bıyık ektirmek günah mıdır?
Kul, Allah'a kavuşmayı çok arzuluyorsa, Allah da kuluna kavuşmayı çok arzular mı? Böyle bir rivayet var mı, varsa ne demektir?
İnsanın zihninde İslamiyet ve Müslümanlık adına oluşturacağı önemli temel esaslardan oluşan hayali bir ağaç tasavvur edilebilir mi?
Kainatta olan her şey insana hizmet ediyorsa, niçin aklının yüzde onunu değil de tamamını kullanamıyor? Kullanamamasının sebepleri nelerdir?
Allah kullarına rızık kapısı açarsa, neden bazı insanlar uzun süre işsiz kalıyor, günlük karnını doyuramıyor, aç yatıp aç kalkıyor? Bu nasıl açıklanabilir?
İnsan, arınma ve değişim isterken hedefi neresi olmalıdır? Kalbi mi, ruhu mu, vicdanı mı, zihni mi hedef almalıdır?
Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen subliminal mesajlar, özgür irademizi etkiler mi? Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
İnsanın Allah'a muhatap olan bir varlık olmasını ve Allah'a hitap etmesini nasıl anlamalıyız?
Altı yaşında bir çocuğa insanların tekrar dirileceğini anlatmışlar, dedesi kalp krizi geçirerek vefat edince, dedem dirilecek, diye hep ağlıyor. Bu yanlış algısını nasıl düzeltmeliyiz?
İnsanın kendisinde bulunan ene / benlik duygusunun, hakka bakan tarafı ile Rabb'ini bulacağı söyleniyor; doğru mu?
Vaaz ve sohbetlerde ağlamanın ölçüsü nedir? Bazı insanlar bunun riya olabileceğini söylüyorlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Hastanelerde doktorların tanıdık hastalara öncelik verip muayene etmesi caiz midir?
Sevap kazanma, salih amel adına diğer insanlarla yarışmak, onları geçmeye çalışmak; Allah katında en kıymetli ben olmalıyım, Allah'a en yakın ben olmalıyım demek makbul müdür?
Vahiy, keramet, meleklerin görünmesi, üstün olaylar ve peygamberlerin gönderilmesi bunların hepsi imtihanın sırrına aykırı değil midir?
Allah, neden bazı insanları çirkin yaratmıştır?
İmam Gazali'nin bir eserinde, gıybet edilen kişi gıybet edeni affetmedikçe affolunmaz dediği halde, diğer bir eserinde, gıybet edilenin kulağına gitmeden tövbe edilirse affolunur demesi bir çelişki değil midir?
İnsan - Editörün Seçimi
Engelli insanlarımızı hakir görmek, onlarla dalga geçmek ve bazen "imalat hatası" gibi ifadelerle onları rencide etmek isteyenleri nasıl uyarabiliriz?
İnsan düşünen bir hayvan mıdır?
İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanların yüzlerinin nurlu olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir ayet ya da hadis var mıdır?
Ebu Bekir Bakıllani ve İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni hakkında bilgi verir misiniz?
Dr. Subhi es-Salih kimdir?
Abdullah bin Baz ile ilgili bilgi verir misiniz?
Fıtrat hakkında bilgi verir misiniz? "Fıtrata uygun hareket etmek? (Rum Suresi, 30/30) ne demektir?
Allah (c.c) korkusundan ağlayan göze Cehennem haram kılınır, diyorlar. Ancak kul hakkı varsa nasıl olacak?
Şişman olmanın günah olduğunu duydum, doğru mudur?
İnsanlara tecavüz eden, sapıtan kişileri kısırlaştırmak, hadım etmek günah mıdır?
Kalbi zayıflatan şeyler hakkında bir hadisi var mıdır? Kalbi zayıflatan şeyler nelerdir?
Facirin yaptıklarını anlatmak gıybet olmaz, anlamında bir hadis var; burada geçen facir kimdir?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Talha ve Eymen isimleri uygun mu?
Bir insan, kendi ömrünün bir kısmının başkasına verilmesini isteyebilir mi?
İnsanlarda üstünlük sırası nasıldır, hangi özelliklere göre belirlenir?
Çok kuvvetli bir mecazi aşk nasıl hakiki bir aşka dönüştürülebilir?
İnsanî değerler/evrensel ilkeler ile İslamî değerler arasındaki ilişki nedir? Diğer hususlarda namustan şaşmayan fakat tesettüre riayet etmeyen "iffetsiz" sıfatı mı haizdir?
Acelecilik ve sinirlilik hastalığından kurtulmak için ne yapmam gerekir?
Bir erkeğin kadınlık, bir kadınında erkeklik hormonu alması günah mıdır?
İnsan, içinde Yasin Suresi yazılmış bir Yasin gibidir.' sözü ne demektir?
Felçli bir insanı, daha fazla acı çekmemesi için, kendisinin izni ile öldürmek (ötenazi) günah mıdır?
Kul hakkını helal etmenin fazileti nedir?
Havas hakkında bilgi verir misiniz?
İnsanı insan yapan ruh mudur akıl mıdır?
Bir kimse kendi ana dilinde, örneğin Kütçe ile eğitim hakkına sahip değil midir?
Piyasada "Gizli Telkinle Kur'an Terapisi" cd.leri satılıyor, bu ne derece doğrudur?
Nasreddin Hoca hakkında bilgi verir misiniz?
Bazı insanların güzel, bazı insanların çirkin yaratılması haksızlık değil midir?
Madem uçsuz bucaksız kainattaki en önemli meyve ve gaye insandır ve onun imtihan edilmesidir, neden o zaman bu en önemli han ve meşher için kainatta kum tanesi kadar küçük ve önemsiz bir yer ayrıldı?
Kendine saygı duymak ne demektir? İnsan kendine nasıl saygı duyar?
Kulun, Allah üzerinde hakkı var mıdır?
Televizyona bakarak tesbih çekmek caiz midir?
Şemseddin Yeşil Efendi kimdir?
Freud, psikanalizmde libidonal enerjinin insanda hakim olduğunu anlatılıyor. Bu durumu, insanın iyiye meyyal olmasıyla nasıl açıklayabiliriz?
Verilen selamı almanın hükmü nedir?
Din bu dünyaya gelişimizi sınav olarak niteler, o zaman çocuklar neden ölür, sınava tabii olmadan?
Sakal ve bıyık ektirmek günah mıdır?
Kul, Allah'a kavuşmayı çok arzuluyorsa, Allah da kuluna kavuşmayı çok arzular mı? Böyle bir rivayet var mı, varsa ne demektir?
İnsanın zihninde İslamiyet ve Müslümanlık adına oluşturacağı önemli temel esaslardan oluşan hayali bir ağaç tasavvur edilebilir mi?
Kainatta olan her şey insana hizmet ediyorsa, niçin aklının yüzde onunu değil de tamamını kullanamıyor? Kullanamamasının sebepleri nelerdir?
Allah kullarına rızık kapısı açarsa, neden bazı insanlar uzun süre işsiz kalıyor, günlük karnını doyuramıyor, aç yatıp aç kalkıyor? Bu nasıl açıklanabilir?
İnsan, arınma ve değişim isterken hedefi neresi olmalıdır? Kalbi mi, ruhu mu, vicdanı mı, zihni mi hedef almalıdır?
Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen subliminal mesajlar, özgür irademizi etkiler mi? Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
İnsanın Allah'a muhatap olan bir varlık olmasını ve Allah'a hitap etmesini nasıl anlamalıyız?
Altı yaşında bir çocuğa insanların tekrar dirileceğini anlatmışlar, dedesi kalp krizi geçirerek vefat edince, dedem dirilecek, diye hep ağlıyor. Bu yanlış algısını nasıl düzeltmeliyiz?
İnsanın kendisinde bulunan ene / benlik duygusunun, hakka bakan tarafı ile Rabb'ini bulacağı söyleniyor; doğru mu?
Vaaz ve sohbetlerde ağlamanın ölçüsü nedir? Bazı insanlar bunun riya olabileceğini söylüyorlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
Hastanelerde doktorların tanıdık hastalara öncelik verip muayene etmesi caiz midir?
Sevap kazanma, salih amel adına diğer insanlarla yarışmak, onları geçmeye çalışmak; Allah katında en kıymetli ben olmalıyım, Allah'a en yakın ben olmalıyım demek makbul müdür?
Vahiy, keramet, meleklerin görünmesi, üstün olaylar ve peygamberlerin gönderilmesi bunların hepsi imtihanın sırrına aykırı değil midir?
Allah, neden bazı insanları çirkin yaratmıştır?
İmam Gazali'nin bir eserinde, gıybet edilen kişi gıybet edeni affetmedikçe affolunmaz dediği halde, diğer bir eserinde, gıybet edilenin kulağına gitmeden tövbe edilirse affolunur demesi bir çelişki değil midir?
İnsan - Son Ceveplananlar
İnsan - Çok Okunanlar