Muhtelif - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Muhtelif - Alt Kategoriler
Muhtelif - İçerikler
Müzik ve çalgı aletleri (bağlama çalmak) hakkında dinimizin hükümleri nelerdir?
Tesadüf diye bir şey var mıdır? Tesadüf ve tevafuk hakkında bilgi verir misiniz?
Dinimizin müzik dinleme konusundaki ölçüsü nedir?
Bir kişi, şifa bulmak niyetiyle, şifalı sulara gidebilir mi? Akik taşının insanı rahatlattığı ve başka etkilerinin de olduğu söyleniyor. Bunlara inanmak doğru olur mu veya bu inançla kullanılabilir mi?
Ezgi ve ilahi söylemek beste yapmak caiz midir?
İnsan bir günah işleyince / harama girince, diğer iyi amelleri yanar mı?
Kedi öldüren bir insanın affedilmesi için, kedinin tüyleri sayısınca cami yaptırması gerekir, diye bir şey duydum, kaynağı nedir? Oltaya canlı balık takmak caiz midir?..
Hz. Hızır var mıdır; gerçekten hayatta mıdır?
Vereceğimiz paranın, İsrail ordusunca Müslümanlara karşı kurşun olarak döndüğünü düşünerek coca-cola ve pepsi almıyoruz. Alırsak tüm bunlardan mesuliyet derecemiz nedir?
Haram işlenen davetlere (içkili düğün gibi) gitmek caiz midir?
Halk arasında "Bugün çok güldük, kesin ağlayacağız." gibi bir inanış var, bu ne kadar doğrudur?
Nazara karşı okunan dua sonrası meydana gelen esnemenin dinen bir hükmü var mı?
Haç takmak caiz midir? Müslüman bir gencin haç takması konusunda bilgi verir misiniz?
Devlet memurunun, işten arta kalan boş zamanlarında özel iş yapmasının hükmü nedir? (İşimi aksatmamak kaydıyla!..)
Futbol oynamakta bir sakınca var mı? Alınan transfer parası helal olur mu? Bu para ile yardım yapılabilir mi?
"Caiz değildir" demek ile "haramdır" demek arasında fark var mıdır?
Şapka giymenin hükmü nedir?
Bir asırda iki müceddid olur mu?
Kabir ziyareti nasıl olmalıdır? Kabirleri ziyaret ederken nasıl davranmalıyız?
Aksırana / hapşırana "yerhamükallah" demenin hükmü nedir? "Yerhamukallah ve "yehdina ve yehdikumullah" sözlerinin anlamı nedir?
Mümin ile Müslüman / İslam ile iman arasındaki fark nedir? Aralarındaki farkı bildiren âyet var mıdır?
İş yerinde iş harici kitap okumak, internete girmek caiz midir; işverene karşı kul hakkı olur mu?
Âdem'den sonra Havva'nın yaratılma sebebi nedir?
"Bugün Allah için ne yaptın?.." sözünün anlamı nedir, nasıl anlamalıyız?
Televizyon izlemek ne derece sakıncalıdır?
Kesilen tavuk, karnı yarılmadan tüyünü kolay yolmak için kaynar suya atılsa, bu tavuk necis olur mu; olursa neden?
"İnsanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir." Bu hadisi açıklar mısınız?
Banka reklamı yapmak ve reklamlarda açık kadın resmi kullanmak caiz midir?
Resim ve fotoğraf konusunda detaylı bilgi verir misiniz? İslâm'ın bu konuya bakışı nasıldır? Canlılara ait resimler çizilebilir mi?
Hz. Hatice annemizin akrabalarından olan Hristiyan âliminin adı nedir?
Zaman tanzimi konusunda bilgi verir misiniz?
İslam'ı iyi öğrenme ve yaşama hakkında bilgi verir misiniz?
Akşam ezanının hızlı okunmasının ve farzının önce kılınmasının hikmeti nedir?
Birilerinden aldığımız sahte para / paraları biz de başkalarına verirsek günah mıdır? (Bu paraları kimden aldığımızı bilmiyoruz.)
Çocuk hakları konusunda İslamiyet'in getirdiği kurallar var mıdır?
Kâinatta bulunan galaksiler ile ilgili Kur'an ya da diğer dini kaynaklarımızda herhangi bir bilgi var mıdır? Bu kadar büyük bir kâinat yalnızca insanlar için mi yaratılmıştr?
Mala ve cana zarar veren hayvanların öldürülmesi caiz midir?
İnsan ve hayvan resmi yapmak neden doğru değildir?
Yılanlar neden sürünür, dini açıdan bir açıklaması var mıdır?
Eşi vefat eden bir kadının, eşinin bütün elbiselerini yıkaması gerekiyormuş. Böyle bir şey var mı? Midye yemek caiz midir?
Evde köpek beslemek hakkında bilgi verir misiniz?
Mezarlığın yanından geçerken müzik dinlemek caiz midir?
Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir, Bediüzzaman kimdir?
Günlük hayatta kullandığımız "merhaba" ve "eyvallah" ifadelerinin manaları nedir?
Asiye ismini çocuklara vermekte bir sakınca var mıdır? Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir?
İslam'da doğum günü ve diğer özel günleri kutlamanın, mum yakma, pasta yapmanın hükmü nedir?
Film ve tiyatro gibi temsillerde rol gereği küfür sözleri söylenebilir mi?
İçime yerli yersiz korkular doluyor, her an kötü bir şey olacakmış gibi korkuyorum. Korku konusunda gelen vesvese hakkında bilgi verir misiniz?
Eşim, dört aylık hamileyken düşük yaptı, bu bebeğe isim konulur mu ve bebeğin ahireti nasıl olur?
Futbol oynamak, takım tutmak caiz midir?
Hanefi ve Şafii mezhebine göre köpeğin dokunduğu yerler necis olur mu?
İyi niyetimizin devamlı kötüye kullanılması durumunda nasıl davranmamız gerekir?
Irklar, kan grupları ve dünya dilleri nasıl oluşmuştur?
Kolanın (coca cola) terkibinde domuz yağı ve alkol olduğu, ayrıca yazıyı ters okusan "La Muhammed, La Mekke" yazılmış olduğu söyleniyor, doğru mudur?
Hakiki ve mecazi aşk konusunda bilgi verir misiniz? Kimi seveceğimizi kime aşık olacağımızı biz mi seçiyoruz,Allah kaderi ile belirlemiyor mu?
Bankada para bekletmek caiz mi?
"Sır ehlinin kalp gözü açıktır." denilir; kalp gözünün açık olması ne demektir?
Efendisi cariye ile cinsi munasebet kurmak istediği zaman acaba cariyenin red etme hakkı var mıydı? Efendisi cariye ile evlenmek istediği zaman cariye red edebilir miydi?
"Allah sevdiği kullarına dert verir." Bizim pek derdimiz yoksa, kendi durumumuzu nasıl değerlendirmek gerekir?
Filiz isminin anlamı nedir?
Günümüzde "şans" kelimesi çok kullanılıyor. Şans diye bir şey var mıdır?
Gayri müslim bir insan Müslüman olduktan sonra ismini değistirmek zorunda mı; değiştirmeyip eski ismini kullanmasında bir sakınca var mıdır?
Çocuk doğar doğmaz iki üç gün içerisinde sünnet ettirmek dinimize göre caiz midir? En doğrusu nedir? Çocuk doğduğu zaman yapılabilecek sünnetler nelerdir?
Himmet nedir? Nasıl yapılır? Efendimizden örnekler var mı? Büyüklerden himmet nasıl istenir?
Başka kavimlere / gayri müslimlere benzeme (teşebbüh) ve "Kim bir kavme benzerse bizden değildir." konularını açıklar mısınız?
Kadavra caiz mi
Enaniyyet, gurur, tekebbür, iftihar kavramlarını, geniş manasıyla ve örneklerle açıklar mısınız?
Tavukların makineyle toplu olarak kesilmesi caiz midir? Besmelesiz kesilen hayvanların etini yemek helal olur mu?
Büyüklerimizin ellerini öpüyoruz; bunun dinimizdeki yeri nedir? Sünnet olarak yer alıyor mu, yoksa eski bir adet mi? Sünnet değilse bu uygulamanın bir sakıncası var mıdır?
Açıkta yiyecek bırakmanın hükmü nedir? Üzeri açık kalan yiyecekler yenmez deniliyor doğru mudur?
Erken kalkmanın fayda ve faziletlerini anlatır mısınız? Bu konuyla ilgili hadisi şerifler nelerdir?
Deprem olacağından korkulur mu; mümin kulun korkması günah mıdır? Cesaretin kaynağı nedir?
Kesilen tırnaklar, saçlar ve tüyler ne yapılır? Dökülen saçları ve kesilen tırnakları sobada yakmak caiz mi?
Müslüman'ın Müslüman'a kin duyması caiz midir?
Halk arasında uğursuzluk meydana getireceğine inanılan zaman, söz, hâl ve davranışların aslı var mıdır?
Kadınların kendi aralarında, tasarruf ve dayanışma / yardımlaşma amaçlı altın günü, döviz veya paralı gün düzenlemeleri caiz midir?
Tembellik nedir, tembellikten kurtulmak için manevi bir reçete var mıdır?
Külli akıl nedir, nasıl anlaşılmalıdır?
Dinimize göre, bir gün ne zaman başlar ne zaman biter?
"Keşke şöyle olsaydı..." demenin bir sakıncası var mıdır? Günlük konuşmalarda "keşke" sözünü kullanmak, temennide bulunmak sünnete aykırı mıdır?
SMS ve e-posta (mail) gibi çeşitli yollarla intişar ettirilen (yayılan) hurafe yazılar (Şeyh Ahmet Rüyası gibi) hakkında bilgi verir misiniz?
Feteva-i Hindiyye ve burada geçen "Gunye, Muhit, Tatarhaniyye" kitapları hakkında bilgi verir misiniz?
Farz-ı kifaye ne demektir, açıklar mısınız? Çalışmak ve ilim öğrenmek de farz-ı kifaye midir?
Ayakta bevl etmenin (idrar yapmanın) dinen ve tıbben sakıncası var mıdır?
Rızık (dağılımı) konusunda Allah'ın adaleti nasıldır?
İslam aleyhindeki internet sitelerine karşı tavrımız nasıl olmalıdır?..
"Radıyallahu anh" ne demektir, kimler için kullanılır? (c.c.), (s.a.v.), (r.a.), ( k.s.), (a.s.), (r.h.), (Hz.) kısaltmalarının anlamı ve kimler için söylendiği hakkında bilgi verir misiniz?
Hayvanlar öldükten sonra ruhları ne olur ve bu hayvanlar cennete gidecekler mi?
Tefsirlerde geçen Kaf Dağı hakkında bilgi verir misiniz?
Kaynağı cennetten olan/gelen nehirler var mıdır?
İsraf ve cömertliğin ölçüsü nedir? İsraf ve cömertliği birbirinden nasıl ayırabiliriz?
İstişarenin kuralları nelerdir? Bizim görüşümüzün alınmadığı ve sadece "bunları yapacaksın" denildiği zaman istişare yapılmış olunur mu?
Erkeğin ve kadının sakız çiğnemesindeki hüküm nedir?
Evimizde nazar boncuğu işlemeli tabak vs bulundurmak uygun mudur? Nazar boncuğu takmak caiz midir?
Fotoğraf çekmek-çektirmek hükmü nedir?
Kur'an'a göre müminlerin ve Müslümanların özellikleri nelerdir? İslam dininin öğütlediği temel kavramlar nelerdir? Rabbimiz Müslümanı nasıl tarif ediyor?
Peygamberimizin (asm) sevdiği Müslüman nasıl olmalıdır?..
Tabiattaki fıtri denge: Yılanların fareleri yemesi olayını nasıl yorumlarsınız? Bir cevapta, hayvanların helal rızıklarının ölmüş hayvanlar olduğu, tersi durumda hayvanların mücazat görecekleri yazılıydı...
Evlenmenin hükmü nedir? Evlenmek farz mıdır, bekar kalmak haram mıdır?
Ehli Sünnete bağdaşmayan hareketleri nasıl değerlendirmeliyiz.
Bir kimse, eşinden izin almadan eski hanımının kabrini ziyarete gidebilir mi? Kadının kocası üzerindeki hakları nelerdir?
Müslüman ülkelere saldıran bir ülke, oradaki Müslüman esirleri köle olarak sahiplenebilir mi?
"Evlerde tütsü yakmak cinlerin gelmesine sebep olur." sözü doğru mudur? Evimizde tütsü yakmanın dini açıdan bir sakıncası var mı?
Gece vaktinin en hayırlı saati seher vakti midir? Bu vakit tam olarak ne zamandır?
"Kurban olayım, kurban olurum, canım feda olsun." gibi ifadeleri kullanmak caiz mi? Bu tür ifadeleri kullanmak Yaradan'a şirk olmuyor mu, günaha girilmiyor mu?
Süs olarak takılan peruk lens vs. şeyler caiz mi?
Ezan vakti köpeklerin ulumasının, çakalların bağrışmasının bir hikmeti var mı?
Kendi kendine beddua etmek günah mı, bu yüzden başka sıkıntılar ve hastalıklara maruz kalınır mı?
"Yalnızlık Allah'a mahsustur." sözünü kullanmak doğru mudur? Dinimiz yalnızlık konusunda ne der?
Komşu ile ortak internet kullanmak caiz midir?
Ezan okunurken iki elin kaşlara sürülmesi bidat mı?
Her şeyde bir hayır vardır, sözü doğru mudur? Bu söz nerelerde kullanılmalıdır? Kötü bir olayımızda da hayır var mıdır?
ahirette herkes hocasınla beraber olacak diyorlar. Bu söz doğru mu?
Fazla yemekleri atmayıp hayvanlara vermeniz bile ölülerinize yarayacaktır die duydum doğru mudur?
Karşı cinsle el ele gezmek zina mıdır, sevgilimle telefonla konuşabilir miyim?
Farklı meyveleri aşı yapmak caiz midir?
Müslüman birisinin kilisede mum yakması, dua etmesi, adakta bulunması caiz midir?
Bayrağın, vatanın dindeki yeri nedir?
Hicri aylarının kelime anlamları nedir?
Annesi hidayete ermeyen bir kimse ne yapmalıdır?
Hıdırellez ne demektir? Hıdırellez hakkinda bir mü'minin görüşü ne yönde olmalıdır?
din ve bilim; Müslüman bilim adamları var mıdır?
Eşcinsellik konusunda dinimizin hükümleri nelerdir?
Hz. Rabia'nın başörtüsü kullanmadığı ve başı açık gezdiği iddia ediliyor?
İlerde geleceği hadislerde veya ayette bildirilen Hz. İsa ve Mehdiden hariç birisi var mı? Cahcah diye bir zattan bahsediliyor?
Kadınlarla tokalaşmak caiz midir, Peygamberimiz biat alırken kadınların elini tutmuş mudur? Ayrıca Hz. Ömer'in, kadınlarla tokalaştığı bildiriliyor?
Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar nelerdir, penguen eti yenir mi?
Arı neden bal peteği yapar, bunun bir hikmeti var mı?
Mevlana Hazretlerinin Mesnevi'sinde geçen müstehcen hikayeleri nasıl değerlendirmek gerekir?
Ölünün kırkı, ellisi gibi inanışlar batıl mıdır?
Komşularımıza karşı vazifelerimiz nelerdir?
Zemzem suyu kesilecek mi yoksa kıyamete kadar akacak mı?
İsmi Muhammet yada güzel anlamı olanlar mahşerde farklı bir muamelemi görecektir?
Miracın vuku bulması husususnda Hz. Aişe ve İbn Abbasın görüşleri nelerdir?
İnanmak ile yakinen inanmanın arasındaki fark nedir?
Açıkta kalan yiyecekleri yemek caiz mi?
Sizce insanlar arası ilişkilerde her şey karşılıklı mı olmalı?
Nazara yakalanmış olan biri nazarın etkisi hala üzerinde varken ne yapmalı?
Cehalet devrinde sünnet olma var mıydı? Yeni Müslüman olan kimsenin sünnet olması şart mıdır?
İlmi çalışmalarda başka eserlerden kaynak göstererek alıntı yapmak uygun mudur? Kitap olarak basıp neşretmek kul hakkına girer mi?
Emanet mal çalınsa veya kaybolsa bu malın bedelini kim öder?
Eşyalara ve çiçeklere yüklenen anlamlara inanmak batıl bir inanış mı?
Özel sağlık sigortası caiz midir?
İsimlerin çocuk üzerinde etkisi var mı. İsim koyarken nelere dikkat etmemiz gerekir?
İstiharede çıkan sonuçlar kesin midir. Buna uymak gerekir mi?
Evlenmeyi düşünen kişi evlenirken eşini nasıl seçmelidir?
Tuvaletden çıktıktan sonra elimi nasıl yıkamalıyım? Yıkarken ne söylemeliyim?
Süryanilik hakkında bilgi verir misiniz?
Başımıza gelen hastalık ve musibetlere sabretmek için neler tavsiye edersiniz?
Allahın razı olduğu işlerle ilgilenmek istiyorum. Ne yapmam lazım?
Gusül abdestı alması gereken bayan veya erkeğin bu halde ezbere dua ve ya ayet okuyabilir mi?
İçki şişesi imalatı yapılan şirkette çalışmak caiz mi?
Kuranı Kerimi ezberlemek için neler tavsiye edersiniz?
İslamın ilk döneminde olduğu gibi günümüzde de cariyelik var mıdır?
İbn-i Kesir ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz?
İşlediğimiz hayırlı amellerin sevaplarını bağışlamamız mümkün mü?
Nefsimize nasıl hakim olabiliriz?
İnsana konulan isimlerle karakterinin ya da sahşiyetininin veya kaderi ile ilişkisi nedir?
Şeytanın her şeyi bilgisi ile çürüttüğünü duydum; doğru mudur?
Erkekler yanaklarındaki ve kulakların dışındaki kılları alabilir mi?
Her gece Yasin'i okuyacağım dedim. Ama Arapça bilmiyordum. Yeminimin üzerinden üç yıl geçti. Okuduğum kabul olur mu?
Mezar üzerinde çıkan otlar mezarı temizlemek için yakılabilir mi?
Boş vakitlerimizde oyun oynamak mı daha iyidir yoksa boş boş oturmak mı?
münafıklık nedir? Amel-i münafık ne anlama geliyor, başkalarının günahlarına üzülmeyen münafık mıdır?
Mecazi şiir ve şarkı sözü yazıp bunları satmak caiz midir?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Taha ismi...
Kıyamet alameti olarak Hadislerde geçen, cariye yani köle kadın efendisini doğuracak, ne demektir?
Güzel hitapta bulunmak için hangi duayı okumamı tavsiye edersiniz?
Kadın eşinden izinsiz psikiyastri doktoruna gitmesi caiz midir?
İntihar Edenin Arkasından Yasin Okunur mu?
Ağzında diş dogusu veya kaplama olan kişi, abdeste nasıl niyet eder?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Enis ismini çocuklara vermek caiz midir?
Umumi tuvaletlere girerken "selamün aleyküm" diye selam vermek caiz midir?
Rabbim beni saptırdığın için and olsun ki, yeryüzünü onlara güzel göstereceğim, ayetinin tam olarak ne anlatmak istediğini yorumlar mısınız?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Mevlana ismi...
ilk insanların bilimsel açıklamalara göre durumu
Bankada güvenlik görevlisi olarak çalışmak caiz midir?
Osmanlı Devletinin bayrağı var mıdır, varsa nasıldı?
Öğretmenlerin okulda öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalıdır?
İbrahim en Nehai kimdir; Selef-i Salihinden midir?
Hız sınırına dikkat etmeyen kişi katil olur mu?
Yalanın Caiz Oludugu Yerler Var mıdır ?
Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid tecvidli olarak nasıl okunur?
Farz-ı kifaye ve sünnet-i kifaye nedir?
Bi insan Allah korkusundan haramlardan sakınsa sadece günah işlemekten kurtulmuş mu olur yoksa sevap da mı kazanır?
Dört halifenin doğum ve vefat yılları ile kaç yıl halifelik yaptıklarını bidirir misiniz?
Cenazesine 70000 melek iştirak ettiği halde Sa´d b. Muaz´ı kabir neden sıkmıştır?
Bir dua kitaplarında geçen isimler anlamları hakkında...
Hiybetullah duası hakkında bilgi verir misiniz?
İnsanların hangi kusurlarını örtmeliyiz hangilerini örtmemeliyiz?
"Allah katında hak din İslamdır" ayeti hutbelerde neden okunmuyor?
Kurbanlık hayvanlar kesilirken acı hisseder mi?
Kıtmirin cennete gitmesinin bir hikmeti var mıdır?
Kılıç ve silahlarda altın kaplama kullanımı caiz midir?
Manevi temizlik ne demektir?
Başkası tarafından içilen sigaranın dumanı orucu bozar mı?
Geyik, elik, karaca gibi yabani hayvanları avlamak günah mıdır?
İş verenin direktifi ile rüşvet veren işçi mesul olur mu?
Seyidler kimlerdir?
Mübarek gecelerin tarihlerinin değişmesi hakkında bilgi verir misiniz?
Bir mezara birden fazla ölü gömülmesi caiz mi?
Ayakları kıbleye doğru uzatarak yatmak caiz mi?
Nehcül Belağa hakkında bilgi verir misiniz?
Kredi kartı kullanmak ve bankaya komisyon ödemek caiz mi?
İnsan Allah?ı neden ister?
Cami kelimesi nerden gelmiştir?
Gusül abdestinde besmele çekmekten dolayı bir saat banyoda kalıyorum ne yapmalıyım?
İmam Gazali, eserlerinde Tecdit Hareketini Yunan Felsefiyle mi yapmıştır?
Tilki kürkü ve diğer kürkleri, derileri kullanmak caiz midir?
Irak savaşı sırasında kaçırılan bazı sivillerin kafalarının kesilmesi dinimizde nasıl değerlendirilir?
Hz. Adem'in meleklere üstünlük vesilesi olan isimlerin öğretilmesi olayını nasıl anlamalıyız? Bu isimlerden maksat nedir?
Zındık kelimesi ne anlama gelmektedir?
İmale nedir?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Alperen ismi...
Amerikalılara ait üslerde işçi olarak çalışmak caiz midir?
Yönetenler ve yönetilenler hakkındaki ayetler nelerdir?
Evde şempanze beslemek caiz midir?
Halk dansları, folklor oynamak günah mı?
Mektubat duası diye bir şey var mıdır?
Bazı İslam büyüklerine Mevlana denmesinde sakınca olabilir mi?
Aynı kandan olanlar bazen niçin ayrı dünya görüşlerine sahip olabiliyorlar?
Sayra ismi Kur'an?da geçiyor mu, anlamı nedir?
"Aleyhi ekmelüttehaya"nın manası nedir?
Eskiden kasaplar belli bir yıldan sonra bu mesleği değiştirirlermiş. Acaba aynı durum cerrah olan doktorlar için de geçerli midir?
Yemek yerken konuşmak sünnet midir?
Peygamber efendimiz borçlunun, borcu ödenmeden (taahhüt edilmeden) neden cenaze namazını kılmamış?
Büyük baş hayvan kesmeyi adayan bir kimse, gücü yetmiyorsa, adak olarak bir küçük baş hayvan kesebilir mi?
İslamiyette 3 sayısının önemi nedir?
Kehf Suresi'nin Cuma geceleri okunması halinde dubeyleye şifa olunacağı bildirilniş. Burada geçen dubeyle ne demektir?
Günlük hayatımızda işlerimizi yaparken planlama yapmak, yapacaklarımızı önceden söylemek uygun mudur?
Birden fazla kişilik taşıma hastalığı (Dissociative Identity disorder) hakkında bilgi verir misiniz, dinimiz bu hastalığa nasıl bakıyor?
Kurban olarak kesilecek hayvanın sütünden veya yününden faydalanmak caiz midir?
Alem, Alem-i Emir, Alem-i Misal, Alem-i Gayb, Alem-i Berzah gibi alemler ne demektir?
Kadınlar hayız halinde iken kurban kesebilirler mi?
Cenaze ne kadar zaman içerisinde defnedilmelidir?
?Dünya ile ahiret iki kumadır, birisini razı ettiğin oranda diğerini küstürmüş olursun? sözü kime aittir ve ne demektir?
Yıldırım Bayezid Han'ın içki içtiği doğru mudur?
Cennette ibadet var mıdır?
Nisbi ve itibari emirler ne demektir? İnancımıza göre, cüz-i iradenin harici bir varlığı olmadığı, yani nisbi ve itibari olduğu söyleniyor. Buna göre cüz-i irade mahluk değil midir?
Erkeklerin suni ipek giymelerinin hükmü nedir?
Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden daha mı çok bilgiliydi?
Timur ve Karamanoğlu Mehmet Bey, Bursa Ulu Cami?yi yakmışlar mıdır?
İskilipli Atıf Hoca'nın hayatını anlatır mısınız?
Allah katında hangi kullar, alimler ve şehitler gibi fazilet sahibi olabilir?
"İmamlar Kureyş'tendir." sözü bir hadis midir? Hadis ise bunu nasıl anlamalıyız?
Ebu Leheb?in gerçek isminin "Abduluzza" yani "uzzanın kulu" olduğunu iddia eden kişiler var. Bu durumda Peygamberimiz (asm)'in dedesi Allah'tan başka bir de "uzza" adlı puta mı inanıyordu?
"Alak" kelimesinin anlamlarından biri de "sevgi" midir? Allah insanı sevgiden mi yarattı?
İskilipli Atıf Hoca'nın hayatını anlatır mısınız?
Allah katında hangi kullar, alimler ve şehitler gibi fazilet sahibi olabilir?
Hz. Adem (as) ve Hz. Havva, tövbeleri kabul edildiği halde, dünyaya gönderilirken neden ayrı ayrı yerlere bırakıldılar? Bu ayrılığın hikmeti nedir?
Ebu Leheb?in gerçek isminin "Abduluzza" yani "uzzanın kulu" olduğunu iddia eden kişiler var. Bu durumda Peygamberimiz (asm)'in dedesi Allah'tan başka bir de "uzza" adlı puta mı inanıyordu?
Ahiret'te herkes kendi cemaatiyle, kendi hocasının arkasında mı bulunacak?
Halifelik İslam'ın kendisinin öngördüğü bir kurum mudur? Şimdi İslam Devletinde halife seçilmeli midir?
Müslüman bir bayanın modacı olması, gerektiğinde de İslami olmayan elbiselerin çizim ve dikimiyle uğraşması haram kazanca girer mi?
Havalimanlarında ya da gümrükte unutulan mallar Free shoplarda, dükkanlarda satılmaktadır. Buralardan alış-veriş yapmak doğru mudur?
Hz. Ali (ra)'in alnında Zühre Yıldızı mı varmış?
Nisbi ve itibari emirler ne demektir?
İbn Teymiye, Seyyid Kutub, Mevdudi, Cemalettin Efgani, Muhammed Abduh, Muhammed Reşit Rıza, Fazlurrahman ve Ali Şeriati hakkında bilgi verir misiniz?
Alem, Alem-i Emir, Alem-i Misal, Alem-i Gayb, Alem-i Berzah gibi alemler ne demektir?
Kur'an-ı Kerim?de ateistlerden söz edilmekte midir? Ateist ve kafir birbirinden farklı mıdır?
Kişi kendisi ve çocukları muhtaç durumda ve fakir ise, sahip olduğu bütün mallarını hayır kurumlarına vakfedebilir mi?
Bir hadiste ?zinanın rızkı azalttığı? bildiriliyor. Başka bir hadiste ise günahlar rızka engel olmayacağı bildiriliyor. Bu iki hadis arasında bir çelişiklik var gibi görünüyor, açıklar mısınız
Aynı konu anlatılmasına rağmen, Bakara 63. ayette Tûr olarak bildirilen Dağ, Araf 171. ayette Cebel olarak bildirilmiş. Bu farkın nedenini açıklayabilir misiniz?
Kur?an indirilmeden önce Kadir Gecesi var mıydı? Yoksa Kur?an o gece indirildiği için mi bu geceye Kadir gecesi denildi?
Namazda otururken, sağ ayağımızın parmak uçlarını kıbleye neden çeviririz? Hikmeti nedir?
Nazardan korunmak için üzerlik yakmak caiz midir?
Kur'an'daki zaman dilimleri hangi takvime göredir?Acaba bu süreler hangi takvime göredir? Hicri takvime göre mi yoksa miladi takvime göre midir?
Basar ve rü'yet hakkındaki fark nedir?
Adem (as)'ın sakalı var mıydı? Cennette sakallı mı olacağız?
Rüya ilk yorumcuya göre gerçekleşir, hadisinin hikmeti nedir?
İnisiyasyon ve Ezoterizm hakkında bilgi verir misiniz? Bunların İslam'da uygulamaları var mıdır?
Buffalo, zürafa, zebra, kanguru, midilli ve deve kuşu gibi hayvanların etinin yenilmesi helal midir?
Seher vaktinde uyumak mı yoksa uyanık kalmak mı sünnettir? İmam Gazali?nin açıklamaları doğrultusunda açıklar mısınız?
Dinimizde zehirleyerek, boğarak öldürme var mıdır?
Tecavüze uğrayan bir kadının doğurduğu çocuk ne yapılmalı? Anne çocuğu istememe bir kuruma verme özgürlüğüne sahip midir?
Seyyid Ahmed Rüfai ve Rüfailik hakkında bilgi verir misiniz?
Muhammed İkbal hakkında bilgi verir misiniz?
Şathiye yazanlar hakkında bilgi verir misiniz? Şathiye yazmak, yanlış anlaşılmaya neden olacağından İslamî olarak nasıl bakmalıyız?
Muhammed İkbal hakkında bilgi verir misiniz?
Tecavüze uğrayan bir kadının doğurduğu çocuk ne yapılmalı?
Şathiye (alaylı hikaye, şiir) yazanlar hakkında bilgi verir misiniz? Şathiye yazmak, yanlış anlaşılmaya neden olacağından İslamî olarak nasıl bakmalıyız?
İftiraya maruz kalmış şahıs iftiracıya lanet edebilir mi? İftiracıyı mubaheleye çağırma yetkisi var mı?
Nurlu dolunay zamanında niçin polisiye suçlar artış göstermektedir?
İftiraya maruz kalmış şahıs iftiracıya lanet edebilir mi? İftiracıyı mubaheleye çağırma yetkisi var mı?
Nurlu dolunay zamanında, niçin polisiye suçlar artış göstermektedir? Kur'an-ı Kerim'de nurlu olduğu ifade edilen dolunaylı gecelerde, insanların nurdan isfifade etmesi ve hayırların da buna paralel olarak çoğalması gerekmez miydi?
Cennette yasak ve kovulma olmayacağına göre, Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya neden yasak konulmuş ve neden kovulmuşlardır? Bu durumda Hz. Adem (as)ve Havva ahir cennetten mi yoksa yeryüzündeki cennet isimli yerden mi kovulmuştur?
Cennette yasak ve kovulma olmayacağına göre, Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya neden yasak konulmuş ve neden kovulmuşlardır? Bu durumda Hz. Adem (as)ve Havva ahir cennetten mi yoksa yeryüzündeki cennet isimli yerden mi kovulmuştur?
Kadavra caiz midir?
Tarikat ve Cemaat önderlerini taklit etmede bakış açımız nasıl olmalıdır? Her hal ve hareketlerine hatalı olabilir ya da hatasız olabilir nazarıyla bakmanın bir sakıncası var mıdır?
Reiki, aura ve Çakra/Şakra konusunda endişelerim var, yardımcı olur musunuz?
İmam Gazali, eserlerinde Tecdit Hareketini Yunan Felsefiyle mi yapmıştır?
Nisa Suresi 148. ayette geçen zulme uğrayanların kendisine yapılan haksızlıkları anlatması gerektiği konusunu açıklar mısınız?
Dört halifeden kendi hilafetleri döneminde bizzat savaşa katılan yalnızca Hz. Ali midir? Diğer üç halife bizzat savaşa katılmış mıdır?
Hadis-i şeriflerde ve bazı metafizik konularda, SEMUM diye bir varlıktan söz ediliyor. Bu konuda geniş bilgi verirmisiniz?
Cami kelimesi nerden gelmiştir?
11 sayısının veya katlarının bir hikmeti var mıdır?
Yalan ve riya (gizli şirk) aynı şeyler midir? Gizli riyakarlık ne demektir? Riyakarlık zaten gizli şirk değil midir?
11 (on bir) sayısının veya katlarının bir hikmeti var mıdır?
"... Yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden sakınınız" (Bakara 2/24) ayetinde neden odun değil taşlar deniyor?
Yalan ve riya (gizli şirk) aynı şeyler midir? Gizli riyakarlık ne demektir? Riyakarlık zaten gizli şirk değil midir?
Fuzûli Bağdadî hakkında bilgi verebilir misiniz, itikadî mezhebi neydi?
Kur’an’da örümcek ağının çürük olarak geçmesine rağmen, bilimin, örümceğin ipinin çok sağlam ve çelikten daha iyi olduğunu söylemesi nasıl açıklanır?
Manevi temizlik ne demektir? Örnekle açıklar mısınız?
Kılıç ve silahlarda altın kaplama kullanımı caiz midir?
Ashâb-ı Kehf'in köpeği Kıtmir'in cennete gitmesinin bir hikmeti var mıdır?
İyi-kötü, doğru-yanlış, gerçek-hayal nedir? Din, felsefe ve bilim bu olgulara nasıl bakar?
"Allah katında hak din İslamdır." ayeti hutbelerde neden okunmuyor? "Allah katında tek hak din İslamdır." ayetinin Avrupa Birliği normlarıyla camilerde yasaklanması ve bu yasağa imamların uyması, bu ayete ne kadar uygun düşer?
Kâfirlerin dışında, Allah'ın rahmetinden uzak kişiler kimlerdir?
Hz. Âdem ve Havva hangi dil ile konuşmuşlardır?
Cinayete şahit olan bir insan, şahitlik yapmaması için tehdit edilirse tavrı nasıl olmalıdır?
Sahabelerden Hz. Mikdad hakkında bilgi verir misiniz?
Öğretmenlerin okulda öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalıdır?
Bankada güvenlik görevlisi olarak çalışmak caiz midir?
İş yerimizde toplantılarda; personelin iş yerindeki, hali, davranışları, çalışma performansı hakkında konuşmalarımız oluyor. Bu konuşmalarımız gıybete girer mi?
Kirvelik nedir? Dinimize göre kirve olan kimse ile evlenmenin hükmü nedir? Bazı yörelerde kirve ile evlenilmez diye bir adet var?
Afrika gibi ülkelerde açlıktan ölenler olmasını bahane ederek, -haşa- Allah'ı acizmiş gibi gösterenler var. Bu konuda olumsuz düşünenlere cevabımız nasıl olmalıdır?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Mevlana ismi uygun mudur?.. (bk. Bakara suresi 286. Ayet meali)
Gizli şirk ve riya hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Giyim kuşamda cübbe ve sarık giymeye ne diyorsunuz? Diğer peygamberler de cübbe giyer sarık takarlar mıydı? Yoksa bulunduğu mevkideki insanların giydiği şeyleri mi giyerlerdi?
Erkeklerin küpe takması caiz midir? Küpe takmak namazı bozar mı?
Ayet ve besmele yazılı kağıtları üzerimizde taşımamız caiz midir?
Normal yolla çocuğu olmayan bir kimsenin mikroenjeksiyon yaptırması günah mı?
Efendimiz Miraç'ta cenneti cehennemi gördüğü zaman içinde insanlar var mıydı? Cennet ve cehennem şu anda var mıdır? Allah mekandan münezzehdir; öyleyse Onu görmek nasıl mümkün olur?
Mezar üzerinde çıkan otlar mezarı temizlemek için yakılabilir mi?
Kız kaçırmak caiz midir?
İnsana konulan isimlerle karakterinin ya da şahsiyetinin veya kaderi ile ilişkisi nedir?
Sakalın uzunluğu ne kadar olmalıdır? Bazı yerlerde dediğiniz bir tutam boyundan ne kadar uzunluk kastdediyorsunuz. Uzun veya kısa sakal bırakmak bidat mıdır?
Akli dengesini kaybeden kişi işlediği günahlardan sorumlu olur mu?
Halk arasındaki batıl inançlar hakkında bilgi verir misiniz? Şu gün şu yapılmaz, bu gün bu yapılmaz gibi...
Bir kadının, çıplak resim veya film çektirerek, bunu medya (gazete, dergi, TV, sinema) vasıtası ile insanlara göstermesi günah mıdır?
İbn-i Kesir ve tefsiri hakkında bilgi verir misiniz?
Ebru eşarpların üretiminde hayvan ödü kullanıldığı için, bu eşarplarla namaz kılınabilir mi?
İslam'ın ilk döneminde olduğu gibi, günümüzde de cariyelik var mıdır?
Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek (hafızlık) için neler tavsiye edersiniz?
İçki şişesi imalatı yapılan şirkette çalışmak caiz mi? Bir de bu kurum faizle çalışan bir bankanın kurluşudur...
Kabe için neden "Allah'ın evi" ifadesi kullanılıyor? Dünyadaki bir mekan için "Allah'ın evi" ifadesi nasıl kullanılıyor; Allah'ın evi olur mu?
(a.s), (s.a.v), (c.c), (r.a), (k.s) gibi kısaltmaların ve namazda söylediğimiz essalamü aleyküm ve rahmetullah, Allahuekber, sübhanallah, elhamdülillah kelimelerinin anlamları nedir?..
Allah'ın razı olduğu işlerle ilgilenmek istiyorum; ne yapmam lazım?
Süryanilik hakkında bilgi verir misiniz?
Erkeklerin kına yakması ve küpe takması caiz midir?
Havalar tahmin ettiğimiz gibi çıkmadığı zaman, "Hava muhalefeti" gibi ifadeler kullanmamız doğru mu?
Erkeklerin kırmızı renkli elbise giymeleri caiz mi?
Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde kep takılması caiz mi?
Bu dünyada cinsiyeti belli olmayan insanlar (hünsalar) cennette erkek olarak mı kadın olarak mı yaratılacak?
İsimlerin çocuk üzerinde etkisi var mı? İsim koyarken nelere dikkat etmemiz gerekir?
Arta kalan yemekler muhtaç kimselere dağıtılabilir mi? Küflenmiş yemekler hayvanlara yedirilir mi?
Yardıma muhtaç hastalara yardım etmek sevap mıdır?
Özel sağlık sigortası caiz midir?
“Çatlak kabı kullanmak mekruhtur, çatlak yer şeytanın yattığı yerdir.” anlamında bir hadis var mıdır?
Allah'tan korkmak nasıl olmalıdır? Nasıl Allah'ın rızasını kazanabiliriz? Ubudiyyet hayatımız nasıl olmalıdır?
Emanet mal çalınsa veya kaybolsa bu malın bedelini kim öder? Emanet malı bir arkadaşla Ankara'dan Afyon'a yollamak için verdim. Ancak çocuk, giderken garajda çaldırdığını söyledi. Peki şimdi bu durumun hükmü ne olabilir?..
Para kazanmak için boks maçı yapmak caiz midir?
Babalar günü kutlamak caiz midir?
Çocuk doğduğu zaman yapılabilecek sünnetler nelerdir? Çocuk doğar doğmaz iki üç gün içerisinde sünnet ettirmek dinimize göre caiz midir? En doğrusu nedir?
Cehalet devrinde sünnet olma var mıydı? Yeni Müslüman olan kimsenin sünnet olması şart mıdır? Sünnet olmazsa, sen Müslüman olmadın denilebilir mi?
Kadın doktorun erkek hastayı tedavi etmesi caiz mi? Refleksoterapi denen yeni bir tedavi yöntemi var. El ve ayaklardaki bazı noktalara yapılan baskı tarzında ve masajla karışık bir tedavi yöntemi. Bayan doktorun bu tedaviyi erkeğe uygulması caiz mi?
Miraç'ın vuku bulması hususunda Hz. Aişe ve İbn Abbas'ın görüşleri nelerdir?
Alvarlı Efe Muhammed Lütfi Efendi'nin hayatı hakkında bilgi verir misiniz?
İsmi Muhammet ya da güzel anlamı olanlar, mahşerde farklı bir muamele mi görecektir?
Komşularımıza karşı vazifelerimiz nelerdir?
Zemzem suyu kesilecek mi yoksa kıyamete kadar akacak mı? Bu konuda malumat var mı?
Gayri müslimlere kan bağışında bulunmak caiz mi?
Erkeklerin giydiği elbiseler nasıl olmalıdır? Bol giymek sünnet diye duydum. Ama ben bazen dar giyiniyorum, bir sakıncası var mı, mekruh olur mu?
Kadınlarla tokalaşmak caiz midir, Peygamberimiz biat alırken kadınların elini tutmuş mudur? Ayrıca Hz. Ömer'in, (Efendimiz adına) kadınlarla tokalaşarak kadınlardan biat aldığı bildiriliyor?..
Mevlana Hazretlerinin Mesnevi'sinde geçen müstehcen hikayeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Mesnevi'de hakikaten güzel konular işlenmiş; ama bu konular işlenirken müstehcen örnekler verilmiş...
Ölünün kırkı, ellisi gibi inanışlar batıl mıdır?
Gerçek, baktığımız açıya göre değişir mi? Geçeğin ikinci bir yüzü var mıdır?
Özel ders veren kişi vergi vermeli mi ve öğretmenin özel ders vermesi caiz mi? Tabi MEB öğretmenlerinin özel ders vermesi kanunen yasak ama, dini kurallara göre öğretmen olduğum halde özel ders verebilir miyim?..
Günah işleyenlere, açık saçık giyinenlere beddua etme lanet okumak caiz mi? Açık saçık giyinen insanlara Allah ve meleklerinin lanet ettiğini bir hadiste okudum, diye hatırlıyorum. Eğer böyle bir hadis varsa, bizim lanet etmemizin sakıncalı olmasının...
Allah'ın adını, bir ayeti kerimeyi, Cevşen'i, ya da dua içeren bir yazıyı, üzerimizde taşımakta bir sakınca var mıdır? Çünkü o yazıyla icabında tuvalete gidilebiliyor, namaz kılarken secdeye eğildiğimizde boynumuzda ise aşağıda olabiliyor?
Yaratmak kelimesini kullanmak caiz midir? Allah sıfatlarını cüz'i olarak insanlara da vermiştir. Görmek, bilmek, işitmek, vs. gibi. "İnsan da görür" dediğimizde günaha girmiyoruz değil mi? Bilgisayar dilinde "dosya yaratmak" diyorlar?..
Erkekteki Y kromozomunun, kadının X kormozomunun değişmesiyle ortaya çıktığı söyleniyor. Bu dini kaynaklarda belirtilen ilk önce erkeğin sonra kadının yaratıldığı iddiasına ters düşmez mi?
Bediüzzaman küfrü kısımlara ayırıyor mu?
Resim / fotoğraf ve fotoğraf çekmenin - çektirmenin hükmü nedir? Resim ve fotoğraflarımızı odalarımıza asabilir miyiz?
Allah sevdiği bir kulu zillet içinde, küçük düşürecek bir hayatta yaşatır mı?
Müslüman birisinin kilisede mum yakması, dua etmesi, adakta bulunması caiz midir?
Hristiyanların kullandığı miladi takvimi kullanmak caiz midir?
Cariyelerin ve kölelerin, namazda ve diğer durumlarda avret yerleri neresidir?
Yabancı internet sitelerini hacklemek caiz mi?
İnsanlar hakkında kesin bilgiye sahip olmadan hüküm vermek doğru olur mu? İnsanlar kendi aralarındaki ilişkilerde hüsnüzannı ne derece kullanmalıdır, bunun sınırı nedir?
Yolda giderken, arabada giderken veya otururken Kur'an-ı Kerim okuyorsak, verilen selamı almalı mıyız?
Kendi dini bayramlarımızda, çocuğumla ağaç süsleyebilir miyim?
Farklı meyveleri aşı yapmak, hormon kullanmak caiz midir? Mesela elma ağacına kiraz aşılamak gibi...
Allah veya besmele yazılı kolyeleri takmak caiz mi? Bunlar takılınca nelere dikkat edilmeli?..
Karşı cinsle el ele gezmek zina mıdır? Sevgilimle telefonla konuşabilir miyim?
İslam'da sanatkarlığı nasıl anlamak lazımdır? Bir sanatkarın İslam'a yapabileceği hizmet nasıl olabilir?
Toprak, su, madenler, enerji, gıda üretimi İslam'a göre devletleştirilebilir mi?
Ahirette herkes hocasıyla beraber olacak diyorlar; bu söz doğru mu? Ben ibadetlerimde Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri kendime yol gösterici ediniyorum; onların ışığında gitmeye çalışıyorum. Ahiretteki durumum ne olacak, herhangi bir hocaya tabi olmak
Fazla yemekleri atmayıp hayvanlara vermeniz bile ölülerinize yarayacaktır, diye duydum, doğru mudur?
Cariye ne demektir ve cariyeler ile cinsel ilişki günah mıdır?
En büyük kerâmet nedir?
Kerâmet ve istidracın farkı nedir?
Yılbaşında, Müslüman olmanın gereği nedir?
Hicri yılbaşı nedir? Yılbaşı kutlamalarına nasıl bakmalıyız?
Dinden çıktım gibi bir vesvese geliyor, bundan nasıl kurtulurum?
Bizim yılbaşı anlayışımız nasıl olmalıdır?
Yılbaşı ve Noel size neyi ifade etmektedir; İslam'daki ve kültürümüzdeki yeri nedir?
Nevruz Bayramı (veya nevroz) kutlayan Müslüman, dinden çıkar mı?
Dinimiz flört tarzı ilişkiye nasıl bakmaktadır? Aşık olmak caiz mi?
Erkeklerin suni ipek giymelerinin hükmü nedir?
Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden daha mı çok bilgiliydi?
İskilipli Atıf Hoca'nın hayatını anlatır mısınız?
Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden daha mı çok bilgiliydi?
Yıldırım Bayezid Han'ın içki içtiği doğru mudur?
Kalpte olup da sorumluluk gerektiren duygu ve düşünceler hangileridir?
İbn Arabi, "Velilik Peygamberlikten daha büyüktür" demiş midir?
Tırnak diplerinde çıkan etleri kesmenin bir mahsuru var mı?
Birden fazla kişilik taşıma hastalığı (Dissociative Identity disorder) hakkında bilgi verir misiniz, dinimiz bu hastalığa nasıl bakıyor?
Beşikteyken veya bebekken konuşan çocukların sayısı kaçtır ve kimlerdir?
Günlük hayatımızda işlerimizi yaparken planlama yapmak, yapacaklarımızı önceden söylemek uygun mudur?
Redd-ül Muhtar'da geçen, nazardan korunmak için korkuluk, hayvan kafası, nazar boncuğu caizliği açıktır, sözlerine ne dersiniz?
Muhyiddin-i Arabî'nin eserleri okunabilir mi?
Kişi kendisi ve çocukları muhtaç durumda ve fakir ise, sahip olduğu bütün mallarını hayır kurumlarına vakfedebilir mi?
İmamların devletten maaş almaları ile cenaze namazı kıldırmak için cenaze sahiplerinden para almalarının hükmü nedir?
Park ve bahçe sulamasında kullanılan arıtma suları necis midir?
İslamiyet'te üç sayısının önemi nedir?
Musluktan akan su biraz tuzlu gibi yapılan ilaçlamadan dolayı necis olmuş olabilir mi? Bu durum vesvese midir?
Uzaylılar gerçekte var mıdır? Uzayda hayat var mıdır?
Yahve ismi hakkında bilgi verir misiniz? Türetilebiliyor mu? Başka dillerde karşılığı olabiliyor mu?
Hz. Adem (as) ve Hz. Havva'nın yasak meyveyi yemeden önce Cennetteki giysileri nasıldı?
Sunullah Gaybi kimdir? Bazıları tasavvufta ikinci Muhyiddin Arabi diyorlar doğruluğu var mıdır?
Peygamber Efendimiz (asv) borçlunun, borcu ödenmeden (taahhüt edilmeden) neden cenaze namazını kılmamış?
Nazarın insana sağladığı fiziki, maddi, manevi herhangi bir faydası var mı? Nazar insan üzerinde sinerji yapar mı?
Müslümanların karşı cinsten (kızla / erkekle) yabancı bir insanla chatleşmesi, normal konularda forum sitelerinde, internette (msn) konuşması caiz midir?
Eskiden kasaplar belli bir yıldan sonra bu mesleği değiştirirlermiş. Acaba aynı durum cerrah olan doktorlar için de geçerli midir?
Aynı kandan olanlar, bazen niçin ayrı dünya görüşlerine sahip olabiliyorlar?
Yedi yaşından büyük çocuğun dinden dönmesi geçerli olur mu?
Rızk ve nimet arasında fark var mıdır?
Devletin yasakladığı bir mevsimde avlanmak caiz mi?
Çobanlık yapan üç kız çucuğu, Portekiz'in Fatıma kasabasında 1917 yılında Hazreti Meryem'i gördüklerini ve kendisinden mesaj aldıklarını söylerler. Dinimizin bu olaya bakış açısı nedir? İslam alimleri bu olaya ne diyor?
Halk dansları, folklor oynamak günah mı?
Basar ve rü'yet arasındaki fark nedir?
Adem (as)'ın sakalı var mıydı? Cennette sakallı mı olacağız?
Cariye kimdir? Efendisi cariye ile cinsi münasebet kurmak istediği zaman, cariyenin reddetme hakkı var mıydı? Efendisi cariye ile evlenmek istediği zaman cariye reddedebilir miydi?
Rüya ilk yorumcuya göre gerçekleşir, hadisinin hikmeti nedir?
İnisiyasyon ve Ezoterizm hakkında bilgi verir misiniz? Bunların İslam'da uygulamaları var mıdır?
Cennet'te Muhammed (sav)'in ismi var mı? Adem (a.s) cennetten çıkarıldığında, bu isim hürmetine mi affolmuştur?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Alperen ismi ne manaya gelir?..
Hicri aylarının kelime anlamları nedir?
Dinimizde zehirleyerek, boğarak öldürme var mıdır?
Mucizeyi gördüğü halde inanmamayı psikoloji reddeder. Öyleyse bu durumda mucizeler olmamış mıdır? Olmuş da görülmemiş midir? Bu durumda açıklamanız nedir?
Hıdırellez ne demektir? Hıdırellez hakkında bir mü'minin görüşü ne yönde olmalıdır? Çok fazla batıl itikat var. Mesela para kesmek gibi; gazete sayfalarını para niyeti ile dua ederek kesiyorlar... Ya da gül dibine ev yapmak...
Peygamberimizin Üveys el-Karani ile ilgili hadisi var mıdır? Ona hırka gönderdiğinin kaynağı nedir?
Kötü imamın arkasında kılınan namaz, kötü kimse üzerine kılınan cenaze namazı ve kötü komutanla birlikte yapılan cihad geçerli midir?
Muhtelif - Editörün Seçimi
Nevruz Bayramı (veya nevroz) kutlayan Müslüman, dinden çıkar mı?
Dinimiz flört tarzı ilişkiye nasıl bakmaktadır? Aşık olmak caiz mi?
Erkeklerin suni ipek giymelerinin hükmü nedir?
Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden daha mı çok bilgiliydi?
İskilipli Atıf Hoca'nın hayatını anlatır mısınız?
Eski Ehl-i Sünnet alimleri günümüz alimlerinden daha mı çok bilgiliydi?
Yıldırım Bayezid Han'ın içki içtiği doğru mudur?
Kalpte olup da sorumluluk gerektiren duygu ve düşünceler hangileridir?
İbn Arabi, "Velilik Peygamberlikten daha büyüktür" demiş midir?
Tırnak diplerinde çıkan etleri kesmenin bir mahsuru var mı?
Birden fazla kişilik taşıma hastalığı (Dissociative Identity disorder) hakkında bilgi verir misiniz, dinimiz bu hastalığa nasıl bakıyor?
Beşikteyken veya bebekken konuşan çocukların sayısı kaçtır ve kimlerdir?
Günlük hayatımızda işlerimizi yaparken planlama yapmak, yapacaklarımızı önceden söylemek uygun mudur?
Redd-ül Muhtar'da geçen, nazardan korunmak için korkuluk, hayvan kafası, nazar boncuğu caizliği açıktır, sözlerine ne dersiniz?
Muhyiddin-i Arabî'nin eserleri okunabilir mi?
Kişi kendisi ve çocukları muhtaç durumda ve fakir ise, sahip olduğu bütün mallarını hayır kurumlarına vakfedebilir mi?
İmamların devletten maaş almaları ile cenaze namazı kıldırmak için cenaze sahiplerinden para almalarının hükmü nedir?
Park ve bahçe sulamasında kullanılan arıtma suları necis midir?
İslamiyet'te üç sayısının önemi nedir?
Musluktan akan su biraz tuzlu gibi yapılan ilaçlamadan dolayı necis olmuş olabilir mi? Bu durum vesvese midir?
Uzaylılar gerçekte var mıdır? Uzayda hayat var mıdır?
Yahve ismi hakkında bilgi verir misiniz? Türetilebiliyor mu? Başka dillerde karşılığı olabiliyor mu?
Hz. Adem (as) ve Hz. Havva'nın yasak meyveyi yemeden önce Cennetteki giysileri nasıldı?
Sunullah Gaybi kimdir? Bazıları tasavvufta ikinci Muhyiddin Arabi diyorlar doğruluğu var mıdır?
Peygamber Efendimiz (asv) borçlunun, borcu ödenmeden (taahhüt edilmeden) neden cenaze namazını kılmamış?
Nazarın insana sağladığı fiziki, maddi, manevi herhangi bir faydası var mı? Nazar insan üzerinde sinerji yapar mı?
Müslümanların karşı cinsten (kızla / erkekle) yabancı bir insanla chatleşmesi, normal konularda forum sitelerinde, internette (msn) konuşması caiz midir?
Eskiden kasaplar belli bir yıldan sonra bu mesleği değiştirirlermiş. Acaba aynı durum cerrah olan doktorlar için de geçerli midir?
Aynı kandan olanlar, bazen niçin ayrı dünya görüşlerine sahip olabiliyorlar?
Yedi yaşından büyük çocuğun dinden dönmesi geçerli olur mu?
Rızk ve nimet arasında fark var mıdır?
Devletin yasakladığı bir mevsimde avlanmak caiz mi?
Çobanlık yapan üç kız çucuğu, Portekiz'in Fatıma kasabasında 1917 yılında Hazreti Meryem'i gördüklerini ve kendisinden mesaj aldıklarını söylerler. Dinimizin bu olaya bakış açısı nedir? İslam alimleri bu olaya ne diyor?
Halk dansları, folklor oynamak günah mı?
Basar ve rü'yet arasındaki fark nedir?
Adem (as)'ın sakalı var mıydı? Cennette sakallı mı olacağız?
Cariye kimdir? Efendisi cariye ile cinsi münasebet kurmak istediği zaman, cariyenin reddetme hakkı var mıydı? Efendisi cariye ile evlenmek istediği zaman cariye reddedebilir miydi?
Rüya ilk yorumcuya göre gerçekleşir, hadisinin hikmeti nedir?
İnisiyasyon ve Ezoterizm hakkında bilgi verir misiniz? Bunların İslam'da uygulamaları var mıdır?
Cennet'te Muhammed (sav)'in ismi var mı? Adem (a.s) cennetten çıkarıldığında, bu isim hürmetine mi affolmuştur?
Çocuklara isim verirken nelere dikkat etmek gerekir? Alperen ismi ne manaya gelir?..
Hicri aylarının kelime anlamları nedir?
Dinimizde zehirleyerek, boğarak öldürme var mıdır?
Mucizeyi gördüğü halde inanmamayı psikoloji reddeder. Öyleyse bu durumda mucizeler olmamış mıdır? Olmuş da görülmemiş midir? Bu durumda açıklamanız nedir?
Hıdırellez ne demektir? Hıdırellez hakkında bir mü'minin görüşü ne yönde olmalıdır? Çok fazla batıl itikat var. Mesela para kesmek gibi; gazete sayfalarını para niyeti ile dua ederek kesiyorlar... Ya da gül dibine ev yapmak...
Peygamberimizin Üveys el-Karani ile ilgili hadisi var mıdır? Ona hırka gönderdiğinin kaynağı nedir?
Kötü imamın arkasında kılınan namaz, kötü kimse üzerine kılınan cenaze namazı ve kötü komutanla birlikte yapılan cihad geçerli midir?
Muhtelif - Son Ceveplananlar
Muhtelif - Çok Okunanlar