Her gece Yasin-i Şerif okuyan şehit mertebesine ulaşır mı? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Her gece Yasin-i Şerif okuyan şehit mertebesine ulaşır mı?

Sorunun Detayı
Her gece Yasin-i Şerif okuyan şehit mertebesine ulaşır mı?
Cevap

“Her gece, Yasin okumaya devam eden kimse, şehit olarak ölür.” anlamında bir hadis rivayeti varsa da, senedinde bulunan Said b. Musa el-Ezdi’nin yalancı olduğu bildirilmiştir. (bk. Heysemi, Mecmeu’z-zevaid, no: 11298)

Ancak “Kur’an’ın kalbi” olarak nitelenen "Ya Sin" suresinin okunmasında büyük sevaplar ve faydalar vardır. Allah rızası için okuyup sevabını bir milyon kişiye de hediye etsek, onun sevabından bir şey noksan olmadan her biri için tam bir Ya Sin sevabı onların ruhlarına gider. Çünkü, Kur’an bir nurdur, nur ise bölünmez. Bir lambanın karşısında duran bir kişi ile bir milyon kişi arasında fark etmez, herkes tam bir lambaya sahip olarak onun ışığından istifade eder. Kur’an’ın nurundan istifade etmek de böyledir.

Vakit bulabildiğimiz takdirde sabah-akşam birer Ya Sin, vakit bulamazsak, günde bir tane, hiç olmazsa her perşembe bir "Ya Sin" okuyalım. Bunun yanında sahibine şefaatçi olacağı sahih hadiste belirtilen "Mülk" suresini de unutmamak gerekir.

Allah’ın rızası, bütün her şeyden daha üstündür. Onun için yaptığımız her şeyde Allah’ın rızasını esas almalıyız, diğer sevaplar, zaten -bu rıza çerçevesindeki samimiyetimize paralel olarak- gelecektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Ölüye (ölünün ardından) veya ölmek üzere olana Kur'an okunabilir mi? Bu okunan Kur'an'ın ona faydası olur mu?..

- Okunan dualara, yapılan ibadetlere verilen sevaplarla ilgili rivayetler var. İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?..

Sayaç : 9429
Normal sitede gör