Gayri müslim bir ülkede helal eti nasıl temin edebiliriz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Gayri müslim bir ülkede helal eti nasıl temin edebiliriz?

Sorunun Detayı
Gayri müslim bir ülkede helal eti nasıl temin edebiliriz?
Cevap

"Mezahib-i Erbaa" gibi değerli fıkıh kitaplarında mesele gayet açık ve net olarak izah edilmiştir. Bu hususta şüphe ve tereddüde düşmeye hiç de hacet yoktur.

Özet olarak diyebiliriz ki:

Gayri müslim ülkelerde bulunan Müslümanlar, yiyecekleri eti ya bizzat kendi kestikleri hayvandan temin ederler. Yahut da Hristiyan ve Yahudilerin kestiği hayvandan temin ederler.

Kendileri gibi Müslümanın kestiğinden temin ederlerse mesele yoktur. Kimsenin tereddüt etmemesi gerekir. Ama Hristiyan ve Yahudinin kestiğinden temin edecek olurlarsa, şu hususları bilmeleri kifayet eder:

A. Bu hayvanı kesen Hristiyan yahut Yahudi kesim ânında İncil’e, yahut Tevrat’a inanan biri mi, değil mi?

Bu iki kitaptan birine inanmışsa demek ki Ehl-i kitap'tır. Ehl-i kitab'ın ise kestiği yenir. Yeter ki kesim ânında Ehl-i kitap’lığını muhafaza etmiş olsun. Dinsiz olduğu anlaşılmasın.

B. Kesim ânında ya besmele çekmiş olmalı, yahut da kendi dillerinde Allah’ın adını söylemiş olmalı, ya da bunları unutarak, yahut da ihmal ederek terketmiş olmalı, Allah’ı inkâr manasına gelen bir put ismi söylememelidir.

Allah ismini söylememiş, ama zıddını da ifade etmemişse kestiği yenir. Mutlaka besmele çekmiş olması, yahut da kendi dillerinde Allah’ın ismini söylemiş olması şart değildir.

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 2295
Normal sitede gör