İsraf ve cömertliğin ölçüsü nedir? İsraf ve cömertliği birbirinden nasıl ayırabiliriz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İsraf ve cömertliğin ölçüsü nedir? İsraf ve cömertliği birbirinden nasıl ayırabiliriz?

Sorunun Detayı
İsraf ve cömertliğin ölçüsü nedir? İsraf ve cömertliği birbirinden nasıl ayırabiliriz?
Cevap

İsraf nispi ve göreceli bir şeydir. Bazen bir mevki için israf sayılan bir alışveriş, başka bir mevki için normal, diğer bir mevki için ise az olabilir. Demek ki bulunulan mevki ve muhite göre masraf yapmak, fakat lazım olan şeyleri almak gerekir...

Sırf başkaları görsün veya başkasının evinde var diye,  lüzumsuz bir şeyi ihtiyaç olmadığı halde almak caiz değildir.

Âişe radiya'llâhu anhâ'dan, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir:

"Ev kadını, evinin taamından israf etmeyerek (örf ve adete göre ailesine, misafirlerine) infak ve ikram ettiğinde, bu infaka ecir ve sevap verilir. Bu malı kazandığı cihetle kocası, muhafaza ettiği için hizmetcisi bir o kadar sevap kazanır. Bunların sevabı öbürlerinin sevabından hiçbir şey eksiltmez." (Buhari, Buyu', 12)  

Demek ki, örf ve muhite göre ikram esastır. Bunlara her türlü masrafı da kıyas edebiliriz.

ilave bilgi için tıklayınız:

MÜSRİF, İSRAF.

Sayaç : 4902
Normal sitede gör