At ile zebra, deve ile lama, aslan ile kaplan çiftleşip melez bir canlı doğurabiliyor; nasıl açıklayabiliriz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

At ile zebra, deve ile lama, aslan ile kaplan çiftleşip melez bir canlı doğurabiliyor; nasıl açıklayabiliriz?

Sorunun Detayı
At ile zebra, deve ile lama, aslan ile kaplan çiftleşip melez bir canlı doğurabiliyor; nasıl açıklayabiliriz?
Cevap

Bu sorunun cevabını, laboratuar çalışmalarıyla ortaya koymak zordur. Burada yine tahmin ve yorum ile bir takım felsefî değerlendirmeler yapılacaktır.

Farklı kromozom sayı ve yapısına sahip canlıları ortak atadan gelmeye bağlamak, biyolojik ve genetik olarak mümkün değildir. Çünkü ortak atadan gelmeyi gerekli kılacak bir sebep yoktur.

Sonsuz ilim, irade ve güç sahibi bir Yaratıcı için, ortak ata da dâhil, her türlü yaratma mümkündür. Ancak, her canlı türünün kendine has genetik yapısı ve o beden yapısına uygun ruh ve his dünyasına sahip bulunması, onların müstakil yaratıldıklarını göstermektedir.

Ateist evrimciler, bir yaratıcıyı daha başta reddettikleri ve bütün yaratılışları sebep ve tesadüflere verdikleri için, felsefeleri ve inançları gereği, canlıların silsile halinde ortak bir atadan geldiklerini iddia etmektedirler. Yoksa bu iddiaları bilimsel bir veriye dayanmamaktadır. Ama onlar bu felsefî ve metafiziğe dayalı görüşlerini, bilimsel bilgi imiş gibi takdim etmektedirler.

Farklı genetik yapıya sahip bazı canlıların çiftleşmeleri ve melez döller hâsıl etmeleri mümkündür. Bu melezlerin genetik yapılarındaki kromozomlar sayı ve yapı itibariyle eşit iki kısma ayrılamadığı için, dengesiz gametler husule gelir. Bu muvazenesiz gametler yeni bir canlının teşekkülüne imkân vermez. O bakımdan melezler genelde verimsizdirler. Yani, yavru meydana getiremezler. Onlar da elbette bir yaratıcının ilim, irade ve kudreti içerisinde cereyan eder.

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 5693
Normal sitede gör