“Ayrılığa kavuşsaydık, Ona kendi acısını tattırırdık." sözü kime aittir; nasıl anlamak gerekir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

“Ayrılığa kavuşsaydık, Ona kendi acısını tattırırdık." sözü kime aittir; nasıl anlamak gerekir?

Sorunun Detayı
“Ayrılığa kavuşsaydık, Ona kendi acısını tattırırdık." sözü kime aittir; nasıl anlamak gerekir?
Cevap

Bu sözün kaynağını bulmadık. Bununla beraber, bu sözü şöyle anlayabiliriz:

“Eğer ayrılık denen yakıcı kavramın mücessem bir şekline, bir timsaline ulaşabilseydik, ona da ayrılığı tattıracaktık. Ta ki, ayrılığın ne kadar acı çektiren bir unsur olduğunu ona da gösterecektik ki, bir daha aşık-maşuk arasına girmenin ne kadar kötü olduğunu anlasın ve bir daha böyle sahnede yer almasın diye...”

Bu ifadeyi şöyle bir tanzir metoduyla daha iyi anlayabiliriz. Örneğin:

“Eğer gücüm yetse, bir gün  bu ölüme ölüm acısını tattıracağım ki, ölümün ne demek olduğunu yakından bilip anlasın...” 

Bu gibi ifadeler tahakkuk etmesi mümkün olmamakla beraber, konunun önemini göstermek için seslendirilen mecaz ve temenni kabilinden ifadelerdir. Meşhur şairin şu ifadeleri de buna dahildir:

“Keşke gençliğim tekrar geri gelseydi de ihtiyarlığın başıma neler getirdiğini şikayet etseydim...”

Sayaç : 2773
Normal sitede gör