Kabir ziyareti nasıl olmalıdır? Kabirleri ziyaret ederken nasıl davranmalıyız? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kabir ziyareti nasıl olmalıdır? Kabirleri ziyaret ederken nasıl davranmalıyız?

Sorunun Detayı
Kabir ziyareti nasıl olmalıdır? Kabirleri ziyaret ederken nasıl davranmalıyız?
Cevap

Kabir ziyaretinin adabı şöyledir:

1. Abdestli olmak,

2. Muvakkaten de olsa dünya meşgalesini içinden atıp âhireti düşünmek ve dünyanın fani olduğunu, kısa bir zaman sonra şu kara toprağın altına gireceğini tasavvur etmek,

3. Kabir sahibi hayatta olsaydı, ona ne kadar yaklaşması uygun ise o kadar kabrine yaklaşmak,

4. Yanına vardığında Peygamber (asm)'in talim buyurduğu gibi ziyaretçi selâm verip, şöyle diyecektir:

"Bu yurtta bulunan mümin ve Müslümanlara selâm olsun. İnşaallah biz de size yetişiriz. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim."(Müslim, Sahih, Cenaiz, 102; Ebu Davud, Sünen, Cenaiz, 79; Neseî, Sünen, Cenaiz, 103; İbn Mace, Sünen, Cenaiz, 36.)

5. Kabrin yanında Kur'ân-ı Kerîm tilavet edip duada bulunmak.

Kabir ziyaretinin mekruhları şunlardır:

1. Yukarıda zikredilen sünnetleri terk etmek,

2. Yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak,

3. Peygamber (asm)'in kabri şerifi de olsa, onun taş ve demirlerini öpmek, onlara yapışıp asılmak ve elleri oraya koymaktır. Bunları yapmak çirkin bir bid'attir.

4. Erkek ve kadın cemaatı, karışık olarak ziyaret etmek,

5. Kabrin yanında mum yakmak, çaput bağlamak, bütün bunların İslâm'da yeri yoktur.

Sayaç : 5700
Normal sitede gör