Erkekteki Y kromozomunun, kadının X kormozomunun değişmesiyle ortaya çıktığı söyleniyor. Bu dini kaynaklarda belirtilen ilk önce erkeğin sonra kadının yaratıldığı iddiasına ters düşmez mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Erkekteki Y kromozomunun, kadının X kormozomunun değişmesiyle ortaya çıktığı söyleniyor. Bu dini kaynaklarda belirtilen ilk önce erkeğin sonra kadının yaratıldığı iddiasına ters düşmez mi?

Sorunun Detayı
Erkekteki Y kromozomunun, kadının X kormozomunun değişmesiyle ortaya çıktığı söyleniyor. Bu dini kaynaklarda belirtilen ilk önce erkeğin sonra kadının yaratıldığı iddiasına ters düşmez mi?
Cevap

Her insanda 46 adet kromozom vardır. Bunlardan 22 çifti aynı, diğer bir çift de erkeklerde XY, kadınlarda XX şeklinde gösterilen ve cinsiyet karakterlerini barındıran kromozomlardır. Bunlardan X kromozomu kadınlıkla ilgili cinsiyet karakterlerini, Y kromozomu da erkeklikle ilgili cinsiyet karakterlerini ihtiva eder.

Bunun hangisinin önce olduğunu, ya da Y kromozomunun, X kromozomunun değişmesiyle meydana geldiği iddiasının doğruluğunu göstermek için Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın yaratılışına gitmek gerekir. Hiç kimsenin böyle bir geçmişe ulaşması mümkün olmadığına göre, bu konuda ileri sürülenler bir iddiadan öteye geçmeyecektir.

X kromozomunun değişerek Y kromozomunu verdiği iddiasının bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Bazı araştırıcıların ve felsefecilerin yorumundan ve değerlendirmesinden başka bir şey değildir.

Soru sahibi, bu konuda ileriye sürülen iddianın doğruluğuna hemen inanmış olacak ki, İslâm dininin bu konudaki görüşünün
doğruluğundan tereddüde düşüyor ve sorgulanması gerektiğini belirtiyor.

İnsanın yaratılışı hakkında bir felsefecinin sözünü doğru kabul edip, Kur’an-ı Kerim’in, yüzbinlerce peygamberin, yüzmilyonlarca evliyanın bu konuda bildirdiği hakikatlerin dikkate alınmayışını anlamakta güçlük çektiğimizi itiraf etmeliyiz.

Prof. Dr. Adem Tatlı

Sayaç : 2426
Normal sitede gör