Camilerimizde minare ve kubbe neyi ifade ediyor? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Camilerimizde minare ve kubbe neyi ifade ediyor?

Sorunun Detayı
Camilerimizde minare ve kubbe neyi ifade ediyor?
Cevap

- Cami kubbelerinin her bölgede aynı olmaması ve birçok caminin kubbesiz olması gösteriyor ki, kubbeler belli bir dini simgeyi taşımamaktadır. Daha önce görülen mimariler taklit edilerek yapılmış olabilirler.

Ancak, minareler -İslam camilerine mahsus olarak- yerden göklere uzanan birer şahadet parmakları olarak tevhit inancını ilan etmektedir.

- Kur'an'da camilerin imarı ve onarımı üzerine olan Tevbe suresinin 18. ayeti ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm)'in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslam dini mimarisi, ilk mabet Kâbe ile ve ilk mescit olan Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ile devam ederek bütün üç kıtaya yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

Sayaç : 10800
Normal sitede gör