Organ nakli câiz midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Organ nakli câiz midir?

Sorunun Detayı
Organ nakli câiz midir?
Cevap

Bu gibi yeni meselelerin hâlli iki hususu bilmekle kolaylaşır.

Birincisi: Sözüne inanılır, mesleğinin ehli bir doktorun buna ihtiyaç göstermesi.

İkincisi de: Tehlikenin ciddî olması, tedavinin başka kolay bir usulle mümkün olmayacağına kanaat getirilmesi.

Bu iki husus kesinlik kazandıktan sonra organ nakledileceği gibi, başka haram ilâçlarla da tedavi câiz olabilir.

Nitekim Fetâvayı Hindiyye de şu hükümler vardır:

"Sözüne inanılır bir doktor, hastanın ancak şarap içmekle tedavi olacağını, başka yolla tedavinin mümkün olmayacağını söylerse, gerçekten bu ihtimal de mevcutsa, âlimlerin ekserisi bu tedavinin yapılabileceğini bildirmişlerdir."

Bu mevzuda İslâm fıkhında şu neticeye varılmaktadır:

İnsandan insana kan nakli nasıl câizse, organ nakli de öylece câizdir. Ancak, bu gibi konular üzerinde, İslâm fıkhında uzman olan değerli ilim adamlarının bir araya gelerek fetva vermeleri çok daha isabetli olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Organ bağışlamak helal midir? Müslüman olmayan bir kimseden organ almak ya da ona organ bağışlamak uygun mudur?

Sayaç : 23378
Normal sitede gör