Türkiye İslam devleti mi? Neden İslam ülkesi olduğumuzu söylüyoruz ve ayrıca kanunda der ki "Devletin dini yoktur." Buna ne diyeceksiniz, bu kanun Türkiye'de mevcut. Bana bu çelişkiyi açıklayın? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Türkiye İslam devleti mi? Neden İslam ülkesi olduğumuzu söylüyoruz ve ayrıca kanunda der ki "Devletin dini yoktur." Buna ne diyeceksiniz, bu kanun Türkiye'de mevcut. Bana bu çelişkiyi açıklayın?

Sorunun Detayı
Türkiye İslam devleti mi? Neden İslam ülkesi olduğumuzu söylüyoruz ve ayrıca kanunda der ki "Devletin dini yoktur." Buna ne diyeceksiniz, bu kanun Türkiye'de mevcut. Bana bu çelişkiyi açıklayın?
Cevap

Ülkemizde İslami hükümlerin uygulanmaması ayrıdır, İslam ülkesi olması ayrıdır. Mesela, bir Müslüman İslam'ın bütün hükümlerini yerine getirmekle mükelleftir. Buna rağmen bir kısmını yerine getirmediğinden dolayı bu Müslümana kâfir denilmez.

İşte bunun gibi, devletimizin her yönüyle İslami hükümleri uygulamaması onu İslam ülkesi olmaktan çıkarmaz.

Bir ülkenin dârülharp olması için şartlar vardır ve bunların hiçbirisi ülkemizde bulunmamaktadır. Öyle ise bazı olumsuzluklar var diye bu ülkeyi darülharp ilan etmek yanlıştır.

Her Müslüman, üzerine düşen görevi yapmakla sorumludur. Bir insanın toplumda bulunduğu konum ona bazı sorumluluklar yükler. Her Müslüman da o kunumuna göre sorumlu olur. Bu konuya bir hadisi şerifle bakabiliriz:

“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle (düzeltiniz), ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.” (Müslim, İman 78; Ebu Davut, Salat, 232)

 Herkes her durumda bu hadisi kendine göre yorumlayamaz. Mesela, yolda bir kötülük görsek, onu elimizle düzeltmeye kalksak ve dayak atsak, o adam da davacı olsa, bu durumda bize de ceza tatbik edilir. Öyleyse hadisi şerifin manasını nasıl anlamalıyız?

El ile düzeltmek vazifeli insanların, yani devletin ve emniyetin görevi; dil ile düzeltmek alimlerin vazifesi, kalben buğzetmek ise diğerlerinindir.

Buna göre, bir İslam devletinin içinde bulunduğu duruma savaşla yardım etmek devletin görevidir. Buna karar verecek olan devlettir. Ancak, devlet karar verir ve bize savaşa katılmamız konusunda emir verirse, o zaman buna uymak bizim de görevimiz olur. Eğer bu konuda İslam devletlerinin bir sorumluluğu varsa, bundan idareciler sorumludur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Dârulharp olmanın şartları nelerdir? Türkiye dârulharptir, diyenlere nasıl cevap verilmeli?

Sayaç : 12067
Normal sitede gör