'Gençliğin taşkınlığına kapılmadan kendini ibadete verip isyan etmeyen gence, Allahu Teâlâ hoşnutluk duyar." diye bir hadis var mıdır? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

'Gençliğin taşkınlığına kapılmadan kendini ibadete verip isyan etmeyen gence, Allahu Teâlâ hoşnutluk duyar." diye bir hadis var mıdır?

Sorunun Detayı
'Gençliğin taşkınlığına kapılmadan kendini ibadete verip isyan etmeyen gence, Allahu Teâlâ hoşnutluk duyar." diye bir hadis var mıdır?
Cevap

İbadet eden gençlerin fazileti ilgili hadisler vardır:

- Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu: “Yedi kişi var, Allah onları hiç bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi (Arşının) gölgesinde gölgeler:

Âdil İmam/devlet reisi. Allah’a ibadet içinde yetişen genç. Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse. Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip Allah rızası için ayrılan iki kişi. Güzel, makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde, “Ben Allah’tan korkarım” deyip davetine icabet etmeyen kimse.  Sağ eliyle verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka veren kimse. Allah’ı tek başına zikrederken, gözlerinden yaş boşanan kimse.”
(Buharî, Ezan, 36, Zekât, 16; Müslim, zekât, 91;  Tirmizî, Züht, 53).

Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Allah meleklere karşı ibadet eden genci över ve şöyle der: “Bakın şu kuluma, nasıl da benim için kendi istek ve arzularını bırakmıştır.” (Kenzu’l-Ummal, 43057)

- Sorudaki hadisin meali: ''Muhakkak ki, Allah, gençliğin taşkınlığına kapılmadan kendini ibadete verip isyan etmeyen gençten hoşnutluk duyar.'' İbn Hanbel, Taberanî, Ebu Yala’nın rivayet ettiği bu hadisi hasen olarak görenlerin yanında zayıf bulan alimler de vardır.(bk. Aclûnî, 1/246).

 

Bu mevzuda aşağıdaki linklere tıklamanızı tavsiye ederiz:

Gençliğin Tehlikelerinden Sakınınız

 

En Hayırlı Gençler

Sayaç : 15128
Normal sitede gör