Park ve bahçe sulamasında kullanılan arıtma suları necis midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Park ve bahçe sulamasında kullanılan arıtma suları necis midir?

Sorunun Detayı
Park ve bahçe sulamasında kullanılan arıtma suları necis midir?
Cevap

- Fıkıh kaynaklarının belirttiğine göre, necis olan bir suyun temizlenmesi, onun bir havuzda toplanması ve kokusu, rengi ile tadının güzel olmasına bağlıdır. Buna göre, söz konusu su, eğer arıtıldıktan sonra bir yerde/ bir havuzda toplanmış ve adı geçen üç unsuru da güzelleşmiş ise, bu takdirde o su temizidir ve sıçramakla elbiseyi pislemez.

- Eğer modern arıtma ameliyesiyle suyun içinde var olan necis maddeler kimyevî bir istihaleden geçirip arındırıyorsa, bu takdirde de o suyun temiz olduğuna hükmedilebilir. Çünkü, yine fıkıh kitaplarımızda şu prensipler vardır: “Şarap sirkeye dönüşürse temiz ve helal olur. Haram veya necis bir madde bütün özelliklerini kaybederek, temiz ve helal bir maddenin içerisinde yok olursa temiz olur.”
 
Bu açıklamalar ışığında konuyu yeniden tahkik edip bir sonuca varacağınızı umuyoruz.

Sayaç : 2680
Normal sitede gör