İslamiyet'te üç sayısının önemi nedir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İslamiyet'te üç sayısının önemi nedir?

Sorunun Detayı
İslamiyet'te üç sayısının önemi nedir?
Cevap

Hadislerde yalnız üç sayısı değil, iki, beş, altı, yedi sayıları da, sorudaki tabloya benzer bir şekilde yer almıştır. İbn Hacer, Münebbihat adlı eserinde, bunları: “İkiler, üçler, beşler, altılar.. “gibi bir sıralamaya tabi tutarak bazı hadisleri rivayet etmiştir.

Üç sayısı, tek sayılı olan çoğulun ilkidir. Hadiste: “Allah vitrdir/tektir, vitri sever.” buyurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında, üç sayısı, ilk çoğul bir sayı olarak vitri ifade eder.

Allah’ın 99 ismi, 33’un 3 katıdır. Burada da 3 sayısı bir değer kazanmaktadır.

Genel olarak namazdan sonraki tesbhatın sayısı 33’tür. Bu sayı, 11x3’tür. 1’den 11’e kadarki sayıların toplamı 66’dır ki, bu sayı Allah lafza-i celalin ebced değeridir.

Bu gibi sırlar içindir ki, 33, 11, 3 sayıları zikirlerde bir anahtarın şifresi gibi olmuştur.

Sayaç : 10219
Normal sitede gör