Musluktan akan su biraz tuzlu gibi yapılan ilaçlamadan dolayı necis olmuş olabilir mi? Bu durum vesvese midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Musluktan akan su biraz tuzlu gibi yapılan ilaçlamadan dolayı necis olmuş olabilir mi? Bu durum vesvese midir?

Sorunun Detayı
Musluktan akan su biraz tuzlu gibi yapılan ilaçlamadan dolayı necis olmuş olabilir mi? Bu durum vesvese midir?
Cevap

Suyun tuzlu olması, onun necis olduğunu gösteren bir faktör değildir. Denizler de tuzludur. Deponun necis bir maddeyle ilaçlanması çok zayıf bir ihtimaldir. Vesvesenizi atmak için, adı geçen suyu yakından bilen kimselerden sorabilirsiniz.

Fakat şunu da unutmamak gerekir ki, bu tür vesveselerin takva ile hiçbir alakası yoktur. “Dinde zorluk yoktur, din kolaydır.” şeklindeki İslamî prensiplerin ruhuna da aykırıdır.

Kesin olarak o suyun necis olduğunu gösteren deliller olmadığı sürece, onun temiz olduğuna hükmedilir. Bu sebeple, namazlarınızı kaza etmeniz gerekmez. Ve siz mutlaka bu vesveselerden kurtulmaya çalışın. Ehl-i sünnetin akidesine göre, insanlar, nefsu’l-emirden/yani işin gaybî yönünden sorumlu değildir. Şeraitin zahiri hükümleri doğrultusunda hareket edildikten sonra, işin içinde bir yanılgı olsa bile insanlar ondan mesul olmazlar. Bu sebepledir ki, bir müçtehit içtihadında hata etse bile -çalışmasının karşılığı olarak- sevap kazanır.

İlave bilgi için tıklayınız: 

İbadetler konusunda gelen vesveseden nasıl kurtulurum? 

Sayaç : 3035
Normal sitede gör