Yahve ismi hakkında bilgi verir misiniz? Türetilebiliyor mu? Başka dillerde karşılığı olabiliyor mu? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Yahve ismi hakkında bilgi verir misiniz? Türetilebiliyor mu? Başka dillerde karşılığı olabiliyor mu?

Sorunun Detayı
Yahve ismi hakkında bilgi verir misiniz? Türetilebiliyor mu? Başka dillerde karşılığı olabiliyor mu?
Cevap

- Yahve İbranice bir kelimedir. "yhv" kelimesinin okunuşudur.  Tevrat’ta  Allah’ın “ELOHİM” le birlikte en çok geçen isimlerinden biridir. Arapça ve İbranice kardeş Samî dillerdir. Kuvvetli bir ihtimalle, “ELOHİM”, Araça “ALLAHUMME!”(Allah’ım!), “YAHVE” ise “YA HUVE” (YA  HÛ!”) manasına gelir.

- Musevîlerin bir kısmı bu kelimeyi bir nevi İsm-i azam gibi telakki edip, bazıları batınî olmak üzere bir çok manalar yüklemişlerdir. Bu sebeple, belli bir makama gelmeden bu kelimeyi telaffuz etmeyi bile uygun görmüyorlar. Bunlara göre, bu isim, Allah ismi gibi cami/kapsamlı özel bir isimdir.

Sayaç : 6442
Normal sitede gör