Dr. Subhi es-Salih kimdir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Dr. Subhi es-Salih kimdir?

Sorunun Detayı
Dr. Subhi es-Salih kimdir?
Cevap

Dr. Subhi es-Salih’in hayatı hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Lübnan asıllı olup, yetmişli yıllardaki savaşta şehit olduğu söylenmektedir. Ancak, kendisinin değerli bir ilim ehli olduğunu yakından biliriz.

Hadis ıstılahlarıyla ilgili bir eseri Prof. Dr. Yaşar Kandemir tarafından tercüme edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yayınlanmıştır.

Onun en ünlü kitabı “Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an” adlı eseridir. İlk baskısı 1958’de yapılmış olan bu eserin bir çok baskısı yapılmıştır. Kendisi ehlisünnet alimlerinin muhakkiklerindendir. Fakat her insan gibi onun da bazı konularda hata etmesi mümkündür.

Sayaç : 7626
Normal sitede gör