Abdullah bin Baz ile ilgili bilgi verir misiniz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Abdullah bin Baz ile ilgili bilgi verir misiniz?

Sorunun Detayı
Abdullah bin Baz ile ilgili bilgi verir misiniz?
Cevap

Abdullah bin Baz, Suut alimlerindendir. Şu anda vefat etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple kısa bir bilgi vermekle yetineceğiz.

Önemli bir İslam alimidir, fıkıhta otorite kabul edilmiştir. Selefî-Vahhabî ekolüne mensuptur. Bu açıdan ehlisünnet akidesine ters düşen bazı görüşleri vardır.

Sayaç : 4574
Normal sitede gör