Eskiden kasaplar belli bir yıldan sonra bu mesleği değiştirirlermiş. Acaba aynı durum cerrah olan doktorlar için de geçerli midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Eskiden kasaplar belli bir yıldan sonra bu mesleği değiştirirlermiş. Acaba aynı durum cerrah olan doktorlar için de geçerli midir?

Sorunun Detayı
Eskiden kasaplar belli bir yıldan sonra bu mesleği değiştirirlermiş. Acaba aynı durum cerrah olan doktorlar için de geçerli midir?
Cevap

Kaynaklarda, kasaplık yapanların zaman içerisinde, şefkat ve merhamet duygularının azaldığına dair  bilgiler vardır.

- Cerrah olabilmek için yıllarını veren uzmanların birkaç yıl sonra köşeye çekilmeleri, insanların hayrına olacağını düşünmemek gerekir. Zaten ihtisastan sonra 6-7 yıllık bir süre zarfında, bir cerrah  kendi sahasında ancak tam bir melekeye sahip olur.

- İlk okul çocuklarına ders veren bir öğretmenin zamanla biraz çocuklaşması, ruh-sinir hastalıklarına bakan doktorların, zamanla biraz psikolojik rahatsızlıklarla karşılaşması mümkün olduğu gibi, cerrahların da zamanla, şefkat ve merhamet duygularının törpülenmesine maruz kalmaları mümkündür.

Fakat, bunların çok önemli görevleri vardır. Eğer herkes, bu sakıncalarından ötürü, bu görevleri bırakırsa, hiç de isabetli olmaz. Bu zatların zaman içerisindeki muhtemel rahatsızlıklarını “ehven-i şer” olarak değerlendirmek gerekir.

Sayaç : 5389
Normal sitede gör