Bir insan, kendi ömrünün bir kısmının başkasına verilmesini isteyebilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Bir insan, kendi ömrünün bir kısmının başkasına verilmesini isteyebilir mi?

Sorunun Detayı
Bir insan, kendi ömrünün bir kısmının başkasına verilmesini isteyebilir mi?
Cevap

Hadislerde açıklandığı üzere, her insanın daha anne rahminde iken rızkı gibi ömrü de belirlenmiş olur.

Sadaka, anne-babaya itaat (bk. Kenzu’l-ummal, h. No: 45483, 45519-22), sıla-yı rahim yapmak gibi bazı güzel işlerin ömrün uzatılmasına vesile olduğuna dair hadisler de söz konusudur.(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 6920-6921, 6971).

“Herhangi bir canlının ömrünün uzatılması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır.”(Fatır, 35/11) mealindeki ayette bu hakikate işaret edilmiştir.

Bundan anlaşılıyor ki, bir kimse samimî olarak kendi ömründen başkasına bir hediye veya bir sadaka olarak bağışlayabilir. Nitekim rivayete göre, Hz. Adem (as), ömründen altmış yılı Hz. Davud’a bağışlamıştır.(bk. Kenzu’l-ummal, h.no: 15228).

Bununla beraber, bu gibi durumlar, birer istisnadır. Allah’ın makbul kulları arasında söz konusudur. Herkes ömrünün bir kısmını başkasına vermez, vermek istese de kabul görmez.

Şayet kendisi salih bir kimseye ömrünün bir kısmını verse, elbette o kişinin işlediği sevaplar, verene de yazılır. Ancak daha sonra kötü olmaya başlasa, işlediği günahlardan sorumlu olmaz. Çünkü, kendisi onu salih bir kul olarak gördüğü için vermiştir. Sonradan kötü olması onu ilgilendirmez. Gaybı ancak Allah bilir.

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 4405
Normal sitede gör