Resmi görevli bir imam ayağında sargı varsa bunun üzerine mesh ederek cemaate imamlık yapabilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Resmi görevli bir imam ayağında sargı varsa bunun üzerine mesh ederek cemaate imamlık yapabilir mi?

Sorunun Detayı
Resmi görevli bir imam ayağında sargı varsa bunun üzerine mesh ederek cemaate imamlık yapabilir mi?
Cevap

Hanefî Mezhebi'ne göre, imam olmanın şartlarından biri de “özürlü olmamaktır." Fakat bu “özürlü”den maksat, idrarını tutamayan, yellenmesini engelleyemeyen, sık sık burun kanaması olan kimse demektir. (V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/179)

Soruda söz konusu edilen özür hali, fıkıh kaynaklarındaki bir terim olan “özürlü” olmak anlamına gelmez. Bu sebeple, teyemmüm etmiş veya bir uzvunda sargı bulunan kimsenin abdesti sahih olduğuna göre arkasında namaz kılınabilir ve o da imamlık yapabilir. (bk. el-İhtiyar, 1/60)

İlave bilgi için tıklayınız:

Özür sahibi kişi imamlık yapabilir mi?

Sayaç : 4029
Normal sitede gör