Rızk ve nimet arasında fark var mıdır? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Rızk ve nimet arasında fark var mıdır?

Sorunun Detayı
Rızk ve nimet arasında fark var mıdır?
Cevap

Rızk:
Bazen yiyecek, içecek gibi gıdalar için; bazen Allah’ın dünyevî-uhrevî bağış ve vergileri için;  bazen de kısmet ve nasip için kullanılır. Buna göre, rızk, gıda ve giyim gibi maddî unsurla için kullanıldığı gibi, ilim, makam, mevki gibi manevî olgular için de kullanılır. Bakara Suresi'nin 3. ayetinde geçen “Bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.” mealindeki ayette, rızkın bütün bu çeşitlerine işaret edilmiştir(bk. Rağıb, el-Mufredat,-RZK- maddesi).

Nimet ise:
Güzel durum demektir. Allah’ın rızk olarak verdiği güzellikler, lütfettiği maddî-manevî güzel donanımlardan meydana gelen bir durum, bir yaşam tarzı nimet olarak adlandırılır.(krş. a.g.e, -NAM- maddesi).

Fatiha Suresi'nin “Senin nimetlendirdiğin kimselerin yolu...” mealindeki son ayetinde yer alan  nimet kavramı, özellikle nübüvvet/peygamberlik yolu anlamında kullanılmıştır.

Özetlersek; Rızk ve nimet genellikle aynı manada kullanılmakla beraber, aralarındaki küçük bir farkı göstermek için denilebilir ki, rızk, insanlara verilen her türlü faydalı, maddî-manevî, dünyevî-uhrevî güzelliklerin adıdır. Nimet ise, verilen rızkın bir sonucu olarak oluşan güzel durumun adıdır. Arapça’da bolluk içinde geçen bir yaşantıya “İşun naim” denilir.

Sayaç : 5605
Normal sitede gör