Verilen selamı almanın hükmü nedir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Verilen selamı almanın hükmü nedir?

Sorunun Detayı
Verilen selamı almanın hükmü nedir?
Cevap

Müslümanlar arasında, bir dostluk ve iyi niyet işareti olan selâmı vermek sünnet; almak ise farzdır. Verilen selamı almamak caiz değildir.

Hz. Peygamber (s.a.s)'in selâm ile ilgili hüküm ve talimatı şöyledir: "Küçükler büyüklere, binekli, atlı veya arabalı olanlar yayalara, yürüyenler, oturanlara; arkadan gelenler yetişince öndekilere; iki grup karşılaştığı zaman, az olanlar çok olanlara önce selam verirler." (Buhârî, İsti'zân, 4-7; Müslim, Selâm, I).

Gruplar arası selâmlaşmada ise, grubun birinden bir kişinin selâm vermesi, diğer gruptan da bir kişinin alması yeterlidir. (Ebu Dâvud, Edeb, 141). Şayet gruptan hiç kimse selâmı almazsa, o grupta bulunan herkes günahkâr olur.

Dargın olan kimseler selam vermekle aralarındaki dargınlık kalkmış olur.

Sayaç : 8244
Normal sitede gör