Kul, Allah'a kavuşmayı çok arzuluyorsa, Allah da kuluna kavuşmayı çok arzular mı? Böyle bir rivayet var mı, varsa ne demektir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kul, Allah'a kavuşmayı çok arzuluyorsa, Allah da kuluna kavuşmayı çok arzular mı? Böyle bir rivayet var mı, varsa ne demektir?

Sorunun Detayı
Kul, Allah'a kavuşmayı çok arzuluyorsa, Allah da kuluna kavuşmayı çok arzular mı? Böyle bir rivayet var mı, varsa ne demektir?
Cevap

İlgili hadis-i şerifte bu konu detaylarıyla açıklanmıştır. Ahmed b. Hanbel, Ebu Yala ve Bezzar’ın rivayetlerine göre Hz. Enes  şöyle demiştir: Resulüllah (a.s.m) şöyle buyurdu:

“Kim Allah’a kavuşmayı severse / isterse, Allah da ona kavuşmayı sever / ister; kim de Allah’a kavuşmayı sevmezse / istemezse, Allah da ona kavuşmayı sevmez / istemez.”


Bunun üzerine ben: “Ya Resulellah! Hepimiz ölümden hoşlanmıyoruz (dolayısıyla bir an önce ölüp de Allah’a kavuşmayı arzulamıyoruz)” dedim. Resulullah(a.s.m);

“Burada mesele ölümden hoşlanmamak değil, mesele şudur: Ölüm anında mümin kimseye Allah tarafından (katındaki mükâfatla ilgili) müjde gelir, o anda söz konusu kimseye Allah’a kavuşmaktan daha sevimli bir arzusu, bir iştiyakı olmaz. Allah da ona kavuşmayı ister. Yine ölüm anındaki bir kâfire, bir facire karşılaşacağı kötü akıbetle ilgili hususlar haber verilir; o da -bundan dolayı- Allah’a kavuşmayı hiç sevmez, Allah da ona kavuşmayı sevmez (yani onu sevgiyle karşılamaz).”
diye buyurdu.(bk. Zevaid, 2/320).

Sayaç : 4584
Normal sitede gör