İnsanın zihninde İslamiyet ve Müslümanlık adına oluşturacağı önemli temel esaslardan oluşan hayali bir ağaç tasavvur edilebilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İnsanın zihninde İslamiyet ve Müslümanlık adına oluşturacağı önemli temel esaslardan oluşan hayali bir ağaç tasavvur edilebilir mi?

Sorunun Detayı
İnsanın zihninde İslamiyet ve Müslümanlık adına oluşturacağı önemli temel esaslardan oluşan hayali bir ağaç tasavvur edilebilir mi?
Cevap

Bu hususu değişik şekilde tasvir etmek mümkündür. Bunlardan biri şöyle olabilir:

a. İslam bir Tûba ağacıdır. Kökleri iman esaslarıdır. Gövdesi İslam şartlarıdır. Dalları ibadet ve kulluktur.  Meyvesi güzel ahlaktır. Aldığı ışığın kaynağı Kur’an güneşidir. Muhtaç olduğu su kaynağı Resulullah (asv)’ın sünnettir.

b. İslam ağacının kökü Marifetullah’tır ki yeri kalptir. Dalları-budakları güzel ahlak ve güzel amellerdir ki, yeri insanın organlarıdır. Çiçekleri ve meyveleri güzel sözlerdir ki, yeri lisandır.

c. İslam ağacının kökü Tevhittir. Işığı marifetullahtır. Suyu ihlastır. Dalları emir ve yasaklardır. Meyvesi saadet-i dareyn / iki dünya saadetidir.

Sayaç : 3498
Normal sitede gör