Bir hadiste, haklı olduğu halde mücadeleyi terk etmenin hayır olduğu bildirilmektedir. Hakkımızı savunmamızın da gerekliliği var ve zulüm edene hakkımızı yedirmeme adına davranışımızdaki ölçü nasıl olmalı? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Bir hadiste, haklı olduğu halde mücadeleyi terk etmenin hayır olduğu bildirilmektedir. Hakkımızı savunmamızın da gerekliliği var ve zulüm edene hakkımızı yedirmeme adına davranışımızdaki ölçü nasıl olmalı?

Sorunun Detayı
Bir hadiste, haklı olduğu halde mücadeleyi terk etmenin hayır olduğu bildirilmektedir. Hakkımızı savunmamızın da gerekliliği var ve zulüm edene hakkımızı yedirmeme adına davranışımızdaki ölçü nasıl olmalı?
Cevap

Evet bu hadis rivayeti kaynaklarda yer almaktadır:

Altı haslet, hayırdandır: Allah’ın düşmanlarına karşı kılıçla cihat etmek, yaz gününde oruç tutmak, musibet esnasında güzelce sabır göstermek, haklı olduğu halde cedelleşmeyi terk etmek, havanın kapalı olduğu / bulutlu günde namazı erken kılmak, kış günlerinde güzelce abdest almak.”(Beyhakî, Şuabu’l-iman, -şamile-6/278; Kenzu’l-Ummal, h. No: 43535).

Beyhakî, hadisin senedinde yer alan bir ravinin zayıf olduğunu belirtmiştir.(a.g.e).

Hadisi şöyle anlamak mümkündür. “Heyru’l-umuri ahmezuha = işlerin en hayırlısı zahmetli olanıdır.”  mealindeki hadiste de işaret edildiği üzere, her iyi amelin sevabı ondaki meşakkatle doğru orantılıdır. İşte bu, söz konusu hadiste misal olarak altı hususa işaret edilmiştir.

Hadiste söz konusu edilen “mücadele”den maksat karşılıklı söz düellosuna girmekten sakınmaktır. Yoksa, hak ve hakikati savunma adına mücadele etmek manevî bir cihattır ve vaciptir. Biz bu mücadele kelimesini “cedelleşme” olarak tercüme ettik ki, bir hakikati ortaya çıkarmaktan uzak, hissî ve nefsanî arzuların çatışmasına dair bir söz düellosuna işaret etmiş olalım.

Gerçekten ağız kavgasına dayanan, karşıdakine üstün çıkma hedefine kilitlenmiş kimselerin hakkı savunmaları veya hakkı kabul etmeleri oldukça zordur. Duyguların ön plana çıktığı böyle bir lafazanlık mücadelesine girmek, çeşitli yönden insanı günaha sokabilir. Halbuki, insaflı bir kişi, İmam Şaffi’nin dediği gibi, “Hak hasmının elinde çıksa daha memnun olur. Çünkü, yeni bir şeyi öğrenmiş olmakla beraber gurura da girmemiş olur.”

İlave bilgi için tıklayınız:

Bu dünyada uğranılan haksızlıklara; bu dünyada mı mücadele edilmeli ve nereye kadar mücadele edilmeli. Yoksa ahirette mi o insanlardan şikayetçi olup hakkını helal etmemeli?

Sayaç : 8135
Normal sitede gör