İftiraya maruz kalmış şahıs iftiracıya lanet edebilir mi? İftiracıyı mubaheleye çağırma yetkisi var mı? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İftiraya maruz kalmış şahıs iftiracıya lanet edebilir mi? İftiracıyı mubaheleye çağırma yetkisi var mı?

Sorunun Detayı
İftiraya maruz kalmış şahıs iftiracıya lanet edebilir mi? İftiracıyı mubaheleye çağırma yetkisi var mı?
Cevap

Lanet okumak, doğru değildir. Hatta İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, açıkça küfür üzere öldüğü belli olmayan en zalim kimseler için de lanet okumanın caiz olmadığı görüşündedir. Bir de şunu düşünmek gerekir ki, haksızlığa uğramış bir kimse, zalim hasmına karşı -sözlü veya fiilî olarak- takınacağı olumsuz tavırlar kendisinin aleyhine, hasmının ise lehine işlenecektir. Haklı iken haksız duruma düşmemek için İslam’ın uygun görmediği -sövme, lanetleme- gibi tavırlardan uzak durmakta yarar vardır.

İftiraya maruz kalmış kişinin, iftiracıyı mübaheleye (karşılıklı lanet okuma) çağırma yetkisinin olduğunu düşünmüyoruz.  Mübahele hususî bir şeydir ve netice itibariyle gerçekleşmemiş bir şeydir. Bunun yapılmasının istenmesi de Hz. Peygamber (a.s.m)’in şahsı ile alakalı olmayıp, Allah’a hakikî imanla alakalı bir konuda bir meydan okuma ve gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik bir çağrı anlamındadır.

İslam’da yapılan iftiranın yanlışlığını tespit etmek için -şahit, itiraf, yemin gibi- bilinen yollar vardır.  Muddai-muddaialeyh (şikâyetçi-sanık) bazında düşündüğümüzde, iftiracının söylediklerini ispat etmek için şahit getirmekle, -aksi takdirde- iftiraya uğrayan kimsenin isnat edilen şeyden uzak olduğunu ispat etmek için yemin etmekle sorumludur. 

Sayaç : 4650
Normal sitede gör