İnsana, elest bezmin(bezm-i elest)deyken olmuş olacak her şey gösterilmiştir, biz bunları çeşitli kayıtlar altına girme sonucu (beden, aura, vs...) unuturuz, ifadeleri doğru mudur? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

İnsana, elest bezmin(bezm-i elest)deyken olmuş olacak her şey gösterilmiştir, biz bunları çeşitli kayıtlar altına girme sonucu (beden, aura, vs...) unuturuz, ifadeleri doğru mudur?

Sorunun Detayı
İnsana, elest bezmin(bezm-i elest)deyken olmuş olacak her şey gösterilmiştir, biz bunları çeşitli kayıtlar altına girme sonucu (beden, aura, vs...) unuturuz, ifadeleri doğru mudur?
Cevap

Bu bilgiler doğru değildir; her şeyi bilmek sadece Allah’a mahsustur. Bezm-i elestte  “Allah’ın rububiyeti / Rab olduğu gerçeği” öğretilmiştir. Kur’an ve hadislerde, bunun dışında geçmiş ve gelecekle ilgili bir ilmin verildiğine dair herhangi bir işaret söz konusu değildir. Bilakis Kur’an’da “...Size ilimden çok az şey/bilgi verilmiştir.” (İsra 17/85) denilmektedir.

Bununla beraber, -bir çok kötülüklerine rağmen- insanların meleklerden tercih edilerek yaratılmış olmalarının en önemli bir hikmeti, Hz. Adem (as)’a “talim-i esma” unvanıyla öğretilen ilimlerdir.

Bu açıdan bakıldığında, insanlarda maddî ve manevî ilimleri öğrenme kabiliyeti vardır. Maddî teknik metoduyla, aklın inkişafıyla maddî ilimlerin keşfi mümkün olduğu gibi, manevî teknik metoduyla (iman, takva, salih amelle), kalbin inkişafıyla da manevî ilimleri keşfetmek mümkündür. Fakat bu her iki ilmin de sınırlı olduğunda şüphe yoktur.

Konuyla ilgili ayet hakkında bilgi için tıklayınız:

Misak, yani kalubeladaki "anlaşma" ne demektir? Ruhlar âlemindeyken Allah'a verdiğimiz sözü, niçin hatırlamıyoruz? Bu sözü hatırlamayışımız, bizi sorumluluktan kurtarır mı?

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 4026
Normal sitede gör