Kul ne demektir? Kimlere kul denir? Allah´ın iyi kullarının yanında kafir veya fasık kimselerde Allah´ın kulu mudur? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kul ne demektir? Kimlere kul denir? Allah´ın iyi kullarının yanında kafir veya fasık kimselerde Allah´ın kulu mudur?

Sorunun Detayı
Kul ne demektir? Kimlere kul denir? Allah´ın iyi kullarının yanında kafir veya fasık kimselerde Allah´ın kulu mudur?
Cevap

"Kul" ifadesi genel anlamıyla tüm insanlar için kullanılmıştır. Çünkü her insan yaratılmaları cihetiyle Allah'ın kuludur. Kur'an'da ve hadiste bütün insanlar, hatta bazan diğer varlıklar  için kullanılıyorsa da daha çok “mü'min” mânasına gelmektedir.

Özel­likle izafet yoluyla Allah'a nisbet edilen abd ve ibâd kelimeleri, “O'na iman eden, kendisinin de sevdiği kullar.” an­lamını taşımaktadır.(bk M. F. Abdülbâki, Mu'cem; DİA, Abd md.)

Sayaç : 6064
Normal sitede gör