11 (on bir) sayısının veya katlarının bir hikmeti var mıdır? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

11 (on bir) sayısının veya katlarının bir hikmeti var mıdır?

Sorunun Detayı
11 (on bir) sayısının veya katlarının bir hikmeti var mıdır?
Cevap

11 sayısı “HUVE” lafzının ebced değeridir. Bu kelime, Kur’an’da aynı zamanda Allah’a ait bir zamir olarak da kullanılmaktadır.

Tesbihatın 33 adedi, 11’in üç katıdır.

Allah lafza-i celalin ebced değeri olan 66 sayısı, 11’in 6 katıdır.

“Esmau’l-hüsna”nın  meşhur sayısı olan 99 sayısı 11’in 9 katıdır.

Önemli bir not: Her rakamın değeri kullanıldığı alanın değeriyle ölçülür. Hiçbir sayı mutlak olarak belli bir değere sahip değildir. 11 armut ile 11 yumurta bir olmadığı gibi, 11 insan ile 11 hayvan da bir değildir.

Bu sebeple, herhangi bir rakama mutlak olarak bir kutsiyet atfetmek büyük bir yanlışlıktır.

Nitekim, besmelenin harf sayısı 19 olduğu gibi, cehennem zebanilerin sayısı da 19’dur.

Abdullah b. Mesud “Bir kimse 19 harfli Besmeleyi bihakkın okur(onunla amel ederse), 19 zebaniden kurtulur” (Kurtubi, 1/92) derken bir rakamın farklı alanlarına da işaret etmiş oluyor...

Sayaç : 14152
Normal sitede gör