Erkeklerin kına yakması ve küpe takması caiz midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Erkeklerin kına yakması ve küpe takması caiz midir?

Sorunun Detayı
Erkeklerin kına yakması ve küpe takması caiz midir?
Cevap

1. Düğünlerde kına yakmak sünnettendir. Ancak, kına gibi zinetler, daha ziyade kadınlara mahsus zinetlerdendir. Onların kına ile süslenmeleri sünnete uygunluk arz eder. Erkeklerin aynı duruma girmeleri ise bâzı muhitlerde hiss-i zâhirîye ters düşer.

Bununla beraber, öteden beri erkeklerin ellerine kına yakageldikleri muhitlerde, bu hiss-i zâhirîye aykırılık da bahis mevzuu olmaz. Mübah hâle gelir.

2. İslâm Hukukuna göre kulakların küpe takılmak üzere delinmesi ve küpe takılması, kadınlar için caiz görülmüş; ama erkekler için caiz görülmemiştir. Bazı hukukçular, erkek çocukların da kulaklarının delinebileceğini ve bu tür bir olayın Hz. Peygamber (asm) zamanında yapıldığı hâlde yasaklanmadığını ileri sürmektedirler.

Her hâlükârda, ergen erkeklerin kulaklarını deldirmeleri ve küpe takmaları, çoğu hukukçulara göre haram ve bazılarına göre ise mekrûhtur; yani kısaca caiz değildir.

Sayaç : 9323
Normal sitede gör