Arta kalan yemekler muhtaç kimselere dağıtılabilir mi? Küflenmiş yemekler hayvanlara yedirilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Arta kalan yemekler muhtaç kimselere dağıtılabilir mi? Küflenmiş yemekler hayvanlara yedirilir mi?

Sorunun Detayı
Arta kalan yemekler muhtaç kimselere dağıtılabilir mi? Küflenmiş yemekler hayvanlara yedirilir mi?
Cevap

Evimizde arta kalan ve yenebilecek durumdaki yemekleri, fakir ve muhtaç kimselere dağıtmak caizdir. Ancak tabaklarda kalan artık yemekleri göndermek doğru olmaz.

Ayrıca küflenmiş yemekler hayvanlara zarar verebileceği için yedirmemek gerekir.

Sadakanın en sevilen maldan verilmesi daha faziletlidir. Kur'ân-ı Kerim'de;

"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça "iyi" ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir." (Âl-i İmrân, 3/92)

buyurulur. Bu âyet inince Ebû Talha (r.a), Rasûlüllah (s.a.s)'e gelerek şöyle dedi:

"Benim en çok sevdiğim malım Beyrahâ adındaki bahçemdir. Bu malım Allah için sadakadır. Onun Allah nezdinde sevabını ve âhiret azığı olmasını dilerim. Ey Allah'ın elçisi; onu istediğin yere sarfet! "

Bunun üzerine Hz. Peygamber, bu kararının çok kârlı bir yatırım olduğunu belirttikten sonra, bahçesini hısımlarına vakfetmesini bildirdi. Bunun üzerine Ebû Talha (r.a) onu hısımları ve amcasının oğulları arasında taksim etti.

Başka bir rivayette, bahçenin verildiği kimselerin Hassân b. Sâbit ile Übey b. Ka'b (r.anhumâ) olduğu belirtilir. (Müslim, Zekât, 42, 43).

Bir mü'minin tasaddukunu sevdiği mal cinsinden yapması, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya sebep olur. Halife Ömer b. Abdülaziz çuvallarla şeker alır, tasadduk ederdi. Bunun yerine niçin para dağıtmadığı sorulunca, şu cevabı vermiştir:

"Ben şekeri çok severim. Bu yüzden sevdiğim şeyi tasadduk etmek istedim." (A. Davudoğlu, a.g.e., V, 352).

Warning: Table 'yenisis_dr.content_field_yazar' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204 Warning: Table 'yenisis_dr.term_node' doesn't exist in /home/yenisis/domains/sorularlaislamiyet.com/public_html/m/db/ez_sql_mysql.php on line 204
Sayaç : 2381
Normal sitede gör