Zemzem suyu kesilecek mi yoksa kıyamete kadar akacak mı? Bu konuda malumat var mı? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Zemzem suyu kesilecek mi yoksa kıyamete kadar akacak mı? Bu konuda malumat var mı?

Sorunun Detayı
Zemzem suyu kesilecek mi yoksa kıyamete kadar akacak mı? Bu konuda malumat var mı?
Cevap

Zemzem'in bir ismi de "La tünzefü vela tüzem" olduğu belirtilmiştir. Bunun manası o kadar çekilmesine ve çıkarılmasına rağmen asla suyu bitmez ve eksilmez demektir. Bu Allah'ın zemzeme verdiği bir özelliktir.

İmam Buharinin Zemzem'in çıkış serüveni ile alakalı olarak İbn-i Abbastan rivayet ettiği bir hadiste, Zemzem fışkırmaya başlayınca Hacer'in onun akıp gitmesini önlemek için önünü çevirdiği ifade edilmiştir.

İbni Cevzi, Zemzem'in kimsenin müdahalesi olmadan çıkması akmasını halis bir nimeti ilahi olarak tarif ederken, "Ne zaman ki Hacer müdehale etti, bu günkü halinde kaldı." demektir. Bu delalet ediyor ki, Zemzem'in suyu asla bitmez ve tükenmez. Nitekim Fakihi'nin Zemzem'in çıkışını anlattığı rivayette,

"Hacer suyun önünü kesmeye çalışınca melek ona "Bu vadide bulunacak kişilerin susuzluk çekeceğinden korkma, bu öyle bir sudur ki, bundan Allah'ın misafirleri içecektir." demiştir."

Bu ifade, Zemzem'in kıyamete kadar kaynayacak olan bir su kaynağı olduğuna delalet eder.

Bütün sular kıyametten önce çekilecek, tükenecek ve yok olacak, ama Zemzem akmaya devam edecektir. Dehhak ibni Müzahim diyor ki:

"Cenab-ı Hak kıyametten önce bütün tatlı suları kaldıracak, Zemzem dışındaki bütün sular çekilip yok olacaktır. Yer altındaki bütün altın ve gümüş madeni yer yüzüne çıkacak, kişi içine altın ve gümüş doldurduğu torbayı alıp: "Bunu isteyen yok mu?" diye geldiğinde ona: "Dün getirseydin alırdım, bugün ihtiyacım yok." denecektir."1

Bu suyun bitmeyecek olduğuna dair en büyük delil, şu andaki durumudur. Bu kadar çekilmesine rağmen İsmail (as)'den beri asla kesilmemiş, seviyesi bile düşmeden günümüze kadar gelmiştir. Kuraklık yıllarında bile durum böyledir.

Zemzem'in, çıktığı tarihten bu yana sadece bir kere kaybolduğuna dair rivayet, Cümhürlülerin Hareme yaptıkları saygısızlık sonunda İlahi bir ceza olarak meydana gelmiş ve Efendimizin (asm) doğumuna yakın yıllarda dedesinin eliyle tekrar yeryüzünü şereflendirmiştir.2

Dipnotlar:

1. Ezraki, Ahbarı Mekke, II/2, s.59

2. Hamza Tekin, Zemzem.

Sayaç : 4832
Normal sitede gör