Kötü imamın arkasında kılınan namaz, kötü kimse üzerine kılınan cenaze namazı ve kötü komutanla birlikte yapılan cihad geçerli midir? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kötü imamın arkasında kılınan namaz, kötü kimse üzerine kılınan cenaze namazı ve kötü komutanla birlikte yapılan cihad geçerli midir?

Sorunun Detayı
Kötü imamın arkasında kılınan namaz, kötü kimse üzerine kılınan cenaze namazı ve kötü komutanla birlikte yapılan cihad geçerli midir?
Cevap

Sorudaki hadis rivayetinin şu ifadesini gördük:

Ebu Hüreyre anlatıyor: Resulullah şöyle buyurdu:
“Her iyi kimsenin de kötü kimsenin de arkasında namaz kılın. Her iyi kimsenin de kötü kimsenin de (cenazesi) üzerinde namaz kılın. Her iyi kimse ile de kötü kimse ile de birlikte cihad edin.” Hadisi  Beyhaki rivayet etmiştir. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 14815)
Sorudaki şekliyle hadisin İbn Hanbel’in Müsned’inde yer aldığı bildirilmiştir. (Muhataratu merkezi’l-Fetva) Ancak biz oradaki ifadeye rastlayamadık. 
 
"Muhataratu merkezi’l-Fetva"da belirtildiğine göre, İbn Hacer’in dahil olduğu büyük hadis alimlerine göre, bu konuda gelen bütün rivayetler zayıftır.
 
Ancak, eskiden beri bu hadisle amel edilmektedir. Tabiinden büyük insanlar, açıktan günah işleyen kimselerin arkasında namaz kılmışlardır.
 
Buna göre, kötü imamın arkasında kılınan namaz, kötü kimse üzerine kılınan cenaze namazı ve kötü komutanla birlikte yapılan cihad geçerlidir. Onların günahları ve hataları, yapılan ibadetleri boşa çıkarmaz. Bu ibadetleri yapan kişi, sevabını ve mükafatını alır.
 
Sayaç : 4441
Normal sitede gör