Özürlü olan kişi, Maliki mezhebini taklit ederek imamlık yapabilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Özürlü olan kişi, Maliki mezhebini taklit ederek imamlık yapabilir mi?

Sorunun Detayı
Özürlü olan kişi, Maliki mezhebini taklit ederek imamlık yapabilir mi?
Cevap

Özür sahibi bir kişinin, kendisi gibi aynı özre sahip olan diğer insanlara imamlık yapması / namaz kıldırması caizdir. Ancak özürsüz olanlara imamlık yapması caiz değildir.

Bu nedenle bu kişi, cemaat olarak namazını kılar. Eğer aralarında imamlık yapacak biri bulunmazsa, herkes müstakil olarak namazlarını kılarlar.

Şu kadar var ki, Malikilerde özürlü bir kişinin sağlam olanlara imamlık yapması caizdir; ancak mekruhtur. (Ruayni, Mevahibu'l-Celil li Şehi'l-Halil, 2/429)

Zorunlu hallerde, örneğin büyük bir köyde bayram namazı kıldıracak kimse bulunmadığı bir zamanda, bu görüşle de amel etmek caiz olabilir.

Sayaç : 3120
Normal sitede gör