Kesilen tavuk, karnı yarılmadan tüyünü kolay yolmak için kaynar suya atılsa, bu tavuk necis olur mu; olursa neden? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Kesilen tavuk, karnı yarılmadan tüyünü kolay yolmak için kaynar suya atılsa, bu tavuk necis olur mu; olursa neden?

Sorunun Detayı
Kesilen tavuk, karnı yarılmadan tüyünü kolay yolmak için kaynar suya atılsa, bu tavuk necis olur mu; olursa neden?
Cevap

Boğazından kesilmek ve kanı dışarıya akıtılmak ve içindeki pisliği etine sirayet etmeyecek tarzdaki kesimler helal, bunların tersi bir durum olduğu taktirde haramdır. Binlerce de olsa beraber kesimin zararı yoktur. Yeter ki, sayılan hükümler yerini bulsun.

Ayrıca, Şer'î usûle göre boğazlanmış, fakat bağırsakları çıkarılmadan tüylerini yolmak için kaynar suya atılmış olan tavuk ve emsali hayvanlar içteki pislikler ete sirayet ederse, temiz olmaktan çıkar. Binaenaleyh böyle bir hayvanı kestikten sonra, üzerinde bulunan akar kanını ve içini çıkarıp yıkamalı, ondan sonra sıcak suya atmalıdır. Ancak hayvan içteki pislik ete nüfuz etmeyecek şekilde sıcak suya sokulup çıkarılırsa, pislenmiş sayılmaz.

Bu açıdan usulüne uygun olarak kesilmiş, şartlarına uygun olarak sıcak suya atılmış ve tüyleri yolunmuş tavuk ve benzeri hayvanların etini yemenin bir sakıncası yoktur.

Sayaç : 15750
Normal sitede gör