Başkasında alacağı olan kişi, elinde kurban için yeterli para yoksa nasıl hareket eder? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Başkasında alacağı olan kişi, elinde kurban için yeterli para yoksa nasıl hareket eder?

Sorunun Detayı
Başkasında alacağı olan kişi, elinde kurban için yeterli para yoksa nasıl hareket eder?
Cevap

Alacaklar üç kısımdır; 

1. Kuvvetli Alacak: Bunlar, borç olarak verilen paralar ile ticaret mallarının bedeli olan alacaklardır. Bu alacaklar, borçlular tarafından ikrar edilirse veya borcu ispata yarayan kesin delil varsa, alacaklı  her yıl kurbanını kesmesi gerekir. Kurban kesme şartlarını taşıdığı halde unutma, ihmal vb. sebeplerle kurban kesmeyen kimsenin, o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi (İbn Abidin, Reddu’l-Muhtar, VI/320-321, Merğinani, el-Hidaye, IV, 73) ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunması gerekir.

2. Orta Alacak: Ticaret için olmayan bir malın bedelinden olan alacaktır. Ev kirası borcu gibi.  

3. Zayıf Alacak: Bir malın bedeli karşılığı olmayan alacaktır. Kocanın karısına olan mehir borcu gibi.

İkinci ve üçüncü kısım alacaklardan dolayı kurban kesmek gerekmez.

Sayaç : 2396
Normal sitede gör