Paris'te karikatür dergisine baskın yapılması, Peygamberimiz dönemindeki Ka'b b. Eşref örnek verilerek caiz olabilir mi? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Paris'te karikatür dergisine baskın yapılması, Peygamberimiz dönemindeki Ka'b b. Eşref örnek verilerek caiz olabilir mi?

Sorunun Detayı
Paris'te karikatür dergisine baskın yapılması, Peygamberimiz dönemindeki Ka'b b. Eşref örnek verilerek caiz olabilir mi?
Cevap

Hz. Peygamber (asm) bazı savaş suçlularını, Ebu Izze gibi, düşmanla iş birliği eden ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi Şair Ka'b b. Eşrefi, bir devlet başkanı olarak emir verip öldürtmüştür. Ka'b b. Eşref şiirleriyle Hz. Peygamberi (asm) ve İslam kadınlarını da diline dolamıştı.

Bu tür ölüm emirleri birer suçun karşılığıdır. Hz.  Peygamber (asm)'in onların ölümüne hükmetmesi ve ölüm emrini vermesi, devlet  başkanı ve en yüksek hakim mevkiinde olması sıfatıyladır. Bu konumda olmayan birisi, kendince ve hukuksuz olarak insanların öldürülmesini emredemez ve suçluları cezalandıramaz. Bu durumun anarşiye yol açacağı ve doğru olmadığı açıktır. Bu takdirde can ve mal güvenliği ortadan kalkacaktır.

Devletin uygulayabileceği cezaların veya verilecek tepkilerin fertler tarafından verilmesi kabul edilemez.

Şayet bir ferdin onuruna, şahsiyetine veya değerlerine karşı bir saldırı varsa, bu durum devletin yetkili organlarına havale edilir ve gerekiyorsa ceza devlet tarafından verilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Eman'lı bir Müslüman, kendisine eman veren bir kafiri, diğer Müslümanları öldürüyor diye öldürebilir mi?
Peygamberimizin Kab İbnü'l-Eşrefin öldürülmesini emretmesi ile ilgili hadis hakkında bilgi verir misiniz?

Sayaç : 2715
Normal sitede gör