Şeytanın her şeyi bilgisi ile çürüttüğünü duydum; doğru mudur? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Şeytanın her şeyi bilgisi ile çürüttüğünü duydum; doğru mudur?

Sorunun Detayı
Şeytanın her şeyi bilgisi ile çürüttüğünü duydum; doğru mudur?
Cevap

Şeytan insana nefsi vasıtasıyla müdahale eder. İblis denen şeytanın binlerce yıllık tecrübesi vardır. Bu bakımdan insanları nasıl aldatacağını çok iyi bilmektedir.

Şeytanın bilgi ve tecrübesi çoktur; ancak her şeyi bilen Allah'tır. Nitekim peygamberler ve alimler bir çok konuda İblis denen şeytanı ilzam etmişlerdir.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri de Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ispatlarken İblis denen şeytanı ilzam ettiğini ifade etmektedir.

Kur'an-ı Kerim'deki, "Şeytanın hilesi çok zayıftır." (Nisa, 4/76) ayeti, şeytanın hile ve tuzaklarının zayıflığına dikkat çeker. Pek çok ayet de şeytanın insanlar üzerinde bir yaptırım gücü (sultası) olmadığını bildirir. (Mesela, İbrahim suresi, 22; Hicr suresi, 42; Nahl suresi, 99; İsra suresi, 65; Sebe suresi, 21)

Sayaç : 1862
Normal sitede gör