Güzel hitapta bulunmak için hangi duayı okumamı tavsiye edersiniz? - Sorularlaislamiyet.com Mobil
Soru

Güzel hitapta bulunmak için hangi duayı okumamı tavsiye edersiniz?

Sorunun Detayı
Güzel hitapta bulunmak için hangi duayı okumamı tavsiye edersiniz?
Cevap

Hz. Musa (as)'ın okuduğu ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen şu ayeti okuyabilirsiniz:

"Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli."(Taha, 20/25-28)

"Ey Rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni."

Sayaç : 2183
Normal sitede gör